XXXIV. évf. | 2024. március 26. | 6. szám

Hírek
Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Kutatási Hálózat
Várható események
Pályázati felhívás
Szakirodalomfigyelő
SajtószemleHÍREK | MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT SZABÓ GÁBOR

Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, az ELI-ALPS ügyvezetője, Szeged díszpolgára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector és professor emeritus iskolateremtő lézerfizikai kutatásai, valamint a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a tudományos együttműködések kialakítása terén is meghatározó tevékenysége elismeréseként Széchenyi-díjat kapott.

MISZ elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség legutóbbi elnökségi ülését 2024. március 13-án tartotta Szabó Gábor elnökletével.

Az első napirendi pontként előterjesztette a már előzetesen kiküldött írásos beszámolót a megelőző elnökségi ülés óta elvégzett munkáról, amelyet az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

A második napirendi pont keretében a regionális igazgatói rendszer átalakításáról hallgattak meg beszámolót az elnökségi tagok. Pakucs János, tiszteletbeli elnök úr elmondta, hogy az előző elnökségi ülés felhatalmazása alapján Birkner Zoltánnal és Mátrai Gáborral együttesen személyes interjúk után kiválasztották az új regionális igazgatókat. A kiválasztás során értékelték a régi és az új jelöltek által beadott pályázati dokumentumokat, illetve minden jelölttel személyes megbeszélést folytattak. Beszámolt arról, hogy korábbi regionális igazgatók közül Budavári László, Siposs István és Vámosi Gábor nem nyújtottak be pályázatot, míg Kristóf Péter, Szépvölgyi Ákos és Mogyorósi Péter igen.

A személyes interjúk követően a regionális igazgatók személyére vonatkozóan az alábbi javaslatot tette:

Észak-alföldi Regionális Képviselet
Dr. Szilvássy Zoltán, rektor, Debreceni Egyetem
képviseli Fodor András, rektori kancellári megbízott, Debreceni Egyetem

Észak-magyarországi Regionális Képviselet
Prof. Dr. Deák Csaba, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem

Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Dőry Tibor, igazgató, Menedzsment Campus Kompetencia Központ, Széchenyi István Egyetem

Dél-alföldi Regionális Képviselet
Dr. Kónya Zoltán, tudományos és innovációs rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem

Közép-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Fehérvölgyi Beáta, tanszékvezető egyetemi tanár, Pannon Egyetem

Dél-dunántúli Regionális Képviselet
Dr. Kristóf Péter, innovációs igazgató, HungaroFlow Tanácsadó Kft.

Az elnökségi ülés meghívott vendégeként Bódis László, NIÜ vezérigazgató a harmadik napirendi pont szerint beszámolt a készülőben lévő, a NIÜ, az NKFIH és a MISZ közötti együttműködési megállapodásról. Kiemelte, hogy ennek az együttműködési megállapodásnak a legfőbb célja, hogy, hogy mindhárom szervezet és a magyar innováció javára váljon. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás legfontosabb kérdése az volt, hogy hogyan tudná egymást erősíteni ez a három szervezet. A Nemzeti Innovációs Ügynökségnél kiemelt kérdésként kezelik, hogy hogyan tudja megtalálni azokat a magyar innovatív vállalatokat, valamint cégeket, amelyek a magyar állam által biztosított támogatási forrásokat egyelőre nem keresik. Elmondta, hogy szeretnének a pályázati rendszerükbe egy proaktív szemléletet kialakítani, valamint körvonalazni, hogy az országban az innovatív vállalatok térképe hogyan is néz ki, illetve miként tudnának egy regionális beágyazódást létrehozni, hogyan lehetne tömöríteni a MISZ égisze alatt az innovatív vállalkozásokat? Bódis László kiemelte, hogy a megállapodás egyik sarkalatos pontja, hogy a NIÜ és az NKFIH plusz pontok formájában elismeri a pályázatoknál, ha valaki MISZ tag és a plusz pontok tekintetében szükségesnek tartják, hogy legyen egy kiválósági kritérium is, vagyis MISZ tagság járjon együtt az elmúlt 10 évben szerzett Magyar Innovációs Nagydíjon elért valamilyen díjjal, eredménnyel, dicsérettel, kitüntetéssel. A NIÜ vállalja továbbá, hogy népszerűsíti a MISZ programjait, a Nagydíjat és az OTIO-t, marketing tevékenységébe hangsúlyt fektet ezek mind szélesebb körben történő megismertetésére. rá. A szakpolitika becsatornázását az innováció dinamizálásával lehet elérni. Fontos cél a vállalati képességemelés, valamint a MISZ programokban, való részvétel, és a széleskörű együttműködés.
Birkner Zoltán, a 2. napirendi ponthoz is kapcsolódóan a regionális igazgatók kiválasztási folyamatáról számolt be. Két célt fogalmazott meg a jelölteknél: EDP-re való képesség fontossága, illetve az egyetemeken belül erős pozíciókkal való rendelkezés. A hétköznapi munkájuk össze kell, hogy kapcsolódjon az NKFIH, a MISZ és NIÜ munkájával, így jó szervező készséggel is rendelkezniük kell. Az új regionális rendszerrel párhuzamosan a vállalatok érdeklődésének növekedését is prognosztizálta. Az egyetemi emberek mikrokörnyezete, tudása és kapcsolati hálója miatt értelmet kaphat a területi innovációs platform megerősítése, aktívabbá tétele. Szerinte is a magyar innováció fellendítése, megerősítése a legfőbb cél. Ahhoz, hogy legyen bekötés mind a MISZ-be, mind a NIÜ-be, elengedhetetlen a KPI-ok felállítása is. Elmondta, hogy az NKFIH-nak és a NIÜ-nek nem az oktatás a feladata. Szerinte, ha az egyetemi bázison van az OTIO megerősítve - hiszen az egyetemi érdek is -, akkor felkészültebb középiskolások érkezhetnek az egyetemek karaira. Az OTIO-ra való felkészítés az új regionális igazgatók személyén keresztül szintén meg fog valósulni, hiszen az igazi érdekeltek ebben a kérdésben a regionális egyetemek. Az új regionális igazgatók személyein keresztül tartja ezt kivitelezhetőnek, hiszen általuk az OTIO be fog épülni az egyetemi közgondolkodásba is. A tájékoztatást a MISZ elnöksége tudományul vette. A napirendi pont után Bódis László NIÜ vezérigazgató távozott az elnökségi ülésről.

A negyedik napirendi pont keretében három elnökségi tag számolt be az elnökségi munkamegosztásban vállalt konkrét feladatainak állásáról.
A beszámolót Darázs Lénárd kezdte, aki "társadalmi-, valamint kulturális innováció képviselete, MISZ-el való kapcsolatrendszerének támogatása, valamint az EIT iparági platformokkal való kapcsolatrendszer kiépítését" tűzte ki célul. Beszámolt az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről, melynek a központja Budapesten van. Szerinte a MISZ egyfajta híd szerepet tölthetne be az egyetemek és a vállalatok között. Jelenleg az EIT az innovációs ökoszisztémát épít, összekapcsolja az egyetemeket, kutatóhelyeket és vállalatokat. Ez a nemzetközi pályázatoknál több irányba is hasznos lehetne és vállalta, hogy feltérképezi, hogy a MISZ és az EIT tevékenysége miként kapcsolható össze, miként kapcsolódhatna be a MISZ az EIT platform munkájába.
Darázs Lénárd megállapította, hogy az EIT jelenleg az ökoszisztéma építését tartja kiemelt feladatának, és ők azt látják a MISZ-ben, hogy egy integrált civil szervezet, ezért értékajánlatot tud kialakítani, biztosítani az ökoszisztéma építése során.. Ezután áttért a másik pontra, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumra. Szerinte sok, a technológiai innováció körébe nem sorolható más innovációs aktivitás is az innovációs témához tartozik. Felveti kérdésnek, hogy mit tekintünk még a technológiai innováció mellett innovációnak, illetve miként bővíthető az innováció portfóliója. Célként jelölte meg a nem technológiai innovációs aktivitásokat becstornázását a MISZ tevékenységébe, illetve a technológiai innovációval való közös pontok keresését.

Farkas József "kis- és középvállalkozások innovációjának képviselete, közreműködés a vállalkozásfejlesztési tanács munkájában" vállalásának beszámolója következett. Farkas József elmondta, hogy mint MGYOSZ alelnöke, látja, hogy az MDR miatt egy új terméket 2-3 év kifejleszteni, melyet 3 év klinikai tesztelés követ, s ezért ez a nagyon innovatív csapat kiesik a Nagydíj témában. Beszámolt arról, hogy a Vállalkozásfejlesztési Tanácsban a MISZ-t is képvisel, ahol bevallása szerint nagyon kevés a gyakorlatban dolgozó résztvevő, sok a fiktív szervezet képviselője, ezért ott nagyon aktívnak kell lenni, hogy a háttéranyagok és megfogalmazások beépüljenek. Mondta, hogy az Országos kamara tagja, a MISZ is ott van, nagy az erőforrás, de sajnos nem működik. Kiemelte, hogy a MISZ képviselőinek az OTIO-ban aktívabbnak kellene lennie. Szerinte az egyetemekre építeni tévút. Persze jó alap, használni kell őket. Minden vállalkozás tudja, hogy az egyetemekkel nem jó együttműködni. Hisz abban, hogy a vállalkozásoknál vannak az innovációk többsége, nem az egyetemeknél. Szerinte az egyetemekre építkezve nem fog működni. Hozzátette, hogy a Magyar Innovációs Index legrosszabb adatai az emberi erőforrások, innovátorok és szellemi tulajdonok. Kik is az innovátorok? Javasolja, hogy a MISZ tagokról frissítse a titkárság az adatbázist. Egyetért a megkötendő szerződéssel, de szerinte sürgős tagépítéssel kellene kezdeni. Területi elven kell hozzákezdeni, valamint meg kell kezdeni a párbeszédet.

Szabó Gábor részéről javaslat hangzott el, hogy a MISZ tagok részére egy elektronikus kérdőív kerüljön kiküldésre, majd hozzáteszi, hogy a következő napirendi pontnál a tagdíjemeléssel kapcsolatosan a maximális tagdíjat 600 ezer forintban tartja reálisnak megállapítani. Ezután átadta az elnökségi ülés levezetésért Pakucs Jánosnak, mivel más fontos programja miatt távoznia kellett az ülésről.

Harmadikként Charaf Hassan "egyetemi kutatások és ipar kapcsolata, koordinációja" vállalásáról beszélt. Egyetemi ökoszisztéma témában kiemelte, hogy az informatika oktatás tanárainak szerveznek a Pannon Egyetemmel közösen egy konferenciát, melyre közel 600 tanár jelentkezett. Javasolja, hogy a MISZ vegye fel a kapcsolatot az MNB-vel, hiszen az MNB, egy átfogó kutatás keretében 1100 innovatív magyar céget, KKV-t azonosított, amely cégekről egy részletes adatbázist is létrehoztak. és amely cégeket, különböző mutatók szerint rejtett bajnokokként tartanak számon. Azt javasolja, hogy ezeket a kkv-kat szólítsa meg a Szövetség. Ezeket a cégeket érdemes lenne beléptetni a MISZ-be, meg kell ezeket a cégeket keresni, és el lehetne kezdeni velük egy párbeszédet. Felvetette, hogy összekötné a MISZ-t az MNB-vel.

Az ötödik napirendi pontban Pakucs János a választmányi ülés tervezett napirendjét ismertette.. Tájékoztatta az elnökséget, hogy a Magyar Innovációs Szövetség soron következő választmányi ülését 2024. április 30-án, 15 órakor, az Óbudai Egyetem Bécsi úti Campusán (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.) tartja, a tervezett napirendi pontokkal:
 1. Dr. Szabó Gábor elnök beszámolója a legutóbbi válaszmányi ülés óta eltelt időszak tevékenységéről
 2. Tájékoztató az új regionális igazgatói struktúra kialakításáról
 3. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, házigazda: Az innovációsképzés a felsőoktatásban
 4. Hild Imre, Obuda Uni Venture Capital (OUVC), vezérigazgató, a MISZ Startup tagozatának vezetője: A kockázati tőke szerepe az innovációban, az OUVC tevékenységének bemutatása
 5. Kérdések, válaszok
 6. Egyebek
Mátrai Gábor hozzátette, hogy az elnökségi és a választmányi ülés időpontjának felcserélése a közgyűlés időpontja és az alapszabály módosítása miatt szükséges. Az elnökség egyetértett a választmányi ülés lebonyolításával.

Pakucs János a hatodik napirendi pontnál felvázolta az új tagdíj rendszer, a tagdíjak módosításának tervezetét. Mátrai Gábor ismertette, hogy az éves tagdíj mértéke a társas vállalkozások számára, a tárgyévet megelőző év éves beszámolója szerinti nettó árbevétel 3 tízezred része, de minimálisan 40.000,- Ft, maximálisan 600.000,- Ft.

Az elnökség egyhangúlag támogatta a tagdíjra vonatkozó változásokat.

Hetedik napirendi pontként az Elnökség tájékoztatót hallgatott meg a 32. Magyar Innovációs Nagydíj eredményeiről, a díjazottak névsoráról, illetve arról, hogy az ünnepélyes díjátadóra március 26-án kerül sor a Parlamentben, ahová tisztelettel várják az elnökségi tagokat.

Mátrai Gábor, a nyolcadik, egyéb napirendi pontnál beszámolt arról, hogy a frissített adatvédelmi tájékoztató felkerült a honlapra., beszámolt továbbá arról az Innovációs Konferenciáról melynek a szakmai partnere a MISZ, amely a Figyelő, valamint a Világgazdasággal lapok által szervezve 2024. március 21-22-én, Budapesten a Kempinski Hotelbe, valamint online került megrendezésre. A konferencián kormányzati- és ágazati szereplők előadása hangzott el, bvalmint tematikus kerekasztal-beszélgetések keretében beszéltek vállalati és egyetemi szakemberek az innováció témaköréről, jelentőségéről . A MISZ részéről előadást tartott: Dr. Darázs Lénárd, MISZ alelnök, az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese és Prof. Dr. Kovács Levente, MISZ elnökségi tag, az Óbudai Egyetem rektora. A kerekasztal tagjai lesznek Dr. Birkner Zoltán, MISZ alelnök, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Dr. habl. Charaf Hassan, MISZ elnökségi tag, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VIK dékánja, Illetve az innovációs nagydíjasokkal is lesz egy beszélgetés.

Végezetül Pakucs János beszámolt arról, hogy dr. Ágostházy Szabolcs, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára Kristóf Péter kérte fel, hogy az újonnan létrejövő Klaszter Minősítő Testület elnöke legyen.

Fókuszban a fenntarthatóság: építő eszmecsere a vállalati, a kutatói és az állami szféra együttműködéséről

A társadalom és a gazdaság zöld átállásával, a körforgásos gazdaság megerősítésével kapcsolatos kutatások, fejlesztések és innovációk támogatása kiemelt fókuszterület mind a hazai, mind az európai pályázati források elosztásában. Magyarország számára sok lehetőség és kitörési pont rejlik ezen a területen. Többek között ezekbe a témákba adott bővebb betekintést a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség közös budapesti szakmai konferenciája, 2024. március 19-én.

Vállalkozások, kutatóintézmények, szakmai és állami szervezetek egyaránt élénk érdeklődéssel vettek részt a szakmai konferencián, amely az innovatív szereplők zöld átállás felgyorsításában játszott szerepét és lehetőségeit járta körül. Az esemény szakmai közreműködői a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Agrárgazdasági Kamara, és a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége.

A plenáris előadások közt elsőként Gelencsér András levegőkémikus, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora beszélt a környezetünket érintő globális kihívásokról és válaszlehetőségekről. Legfontosabb üzenete egyben figyelmeztetés is: a jelenlegi növekedés mellett a fejlődés nem fenntartható, mert az erőforrásaink végesek.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára előadásában kifejtette, közös cél, hogy a kutatási kapacitások felhasználásával a társadalmi és a gazdasági kihívásokra közösségi válaszokat találjunk. Bemutatta az egyetemek, a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolását célzó, a Neumann János Program stratégiai intézkedéscsomagjában is rögzített szakpolitikai törekvéseket, amelyek a zöld átállásnak is lendületet adnak. Megerősítette, hogy a kormány elkötelezetten támogatja ezeket a kutatásokat, fejlesztéseket. Méltatta a Nemzeti Laboratóriumok programját, amelyen belül nyolc intézmény foglalkozik hasonló témával, tömörítve az adott szakterület legjobb hazai kompetenciáit.

A nagyvállalati szektort képviselve Márton István, az MVM Future Lab vezérigazgatója elmondta: a villamosenergia-igény folyamatosan nő, és az MVM Csoport - adaptív szervezetként reagálva erre - már a karbonsemleges és megújuló energiatermelési és energiatárolási megoldásokat helyezte tízéves stratégiája fókuszába.

Dr. Schenk Borbála, az NKFI Hivatal nemzetközi főosztályvezetője bemutatta a Horizont Európa keretprogram zöld átállással kapcsolatos uniós pályázati lehetőségeit, részvételre és pályázásra biztatva a magyar szervezeteket. Kiemelte, hogy az NKFI Hivatal számos módon segíti a nemzetközi pályázati sikerességet: stratégiai partnerség-építést támogató konstrukciókkal, szakértő szolgáltatásokkal, információs rendezvényekkel, tudásmegosztással, ezen kívül személyre szabott tanácsadásra, konzultációra is lehetőséget ad.

A konferencia második felében a zöld átállással foglalkozó startup vállalkozások, szakmai és finanszírozó szervezetek képviselői folytattak eszmecserét egy kötetlen kerekasztal-beszélgetés, melyet Boros Áron, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökhelyettese vezetett. Beszélgetőpartnerei voltak: dr. Szabados Zsuzsa vállalati elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, dr. Ágoston Csaba elnök, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár, Agrárminisztérium, Mezőszentgyörgyi Dávid intézetigazgató, MATE, Gödöllő, Vancsó Ambrus CEO, Proofminder, Krzyzewsky Nóra minőségbiztosítási igazgató, Bonafarm Csoport.
A témák között szerepeltek a piacképes innovációk, az állam szerepe, a vállalatok lehetőségei és a követendő jó példák is. A jogszabályi környezet és a piaci igények serkentik a zöld átállással kapcsolatos innovatív megoldások születését. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a sikeres pályázati projekteknél nem csupán a fenntarthatóság és a hatékonyság, de az üzleti hasznosíthatóság is kiemelt cél, ehhez pedig elengedhetetlen feltétel a stabil piaci környezet és a kiszámítható szabályozás.

Évadnyitó Innovációs Konferencia 2024

A Magyar Innovációs Szövetség szakmai partnere volt a Figyelő és a Világgazdaság által szervezett évadnyitó Innovációs Konferenciának, ami 2024. március 21-22-re került megrendezésre.

A kétnapos konferencia első napján a kormányzati- és ágazati szereplők előadásait és szakmai kerekasztal-beszélgetéseket lehetett meghallgatni. A második napon pedig az online térben a tematikus kerekasztal-beszélgetésekkel folytatódtak, amelyek keretében vállalati és egyetemi szakemberek osztották meg gondolataikat az innovációról, annak jelentőségéről, fontosságáról.

A MISZ részéről előadást tartott Dr. Darázs Lénárd, MISZ alelnök, az Eötvös Loránd Tudományegyetem - ELTE általános rektorhelyettese, aki előadásában célnak nevezte, hogy minél több innovatív vállalkozás működjön a piacon, ehhez viszont fogalmi tisztázás is szükséges. A digitális érettség önmagában nem innováció, sem pedig egy technológia alkalmazása, mert ez a működés hatékonyabbá tétele, ahogyan a munkaerő képzése. Az innováció hozzáadott értéket jelent, jelentős tudásalapú fejlődést takar a korábbi termékhez, szolgáltatáshoz képest. Mindez fejlesztési tevékenységen belül történik - mutatott rá előadásában.

Az előadása megtekinthető a következő linken.
Prof. Dr. habil. Kovács Levente, MISZ elnökségi tag, az Óbudai Egyetem rektora "Egyetemi képzés fontossága: elmélet és gyakorlat" címmel tartott előadást, mely megtekinthető itt.
Az egyetemi kerekasztal témája "Egyetemi vezetők a felsőoktatási innovációs ökoszisztémáról" volt. A panelben részt vett Dr. Birkner Zoltán, MISZ alelnök, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Dr. Darázs Lénárd, MISZ alelnök, az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese, Prof. Dr. habil. Kovács Levente, MISZ elnökségi tag, az Óbudai Egyetem rektora és Dr. habl. Charaf Hassan, MISZ elnökségi tag, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem VIK dékánja. A teljes beszélgetés megtekinthető ezen a linken.
Március 22-én "Akikre büszkék vagyunk: Innovációs nagydíjasok" beszélgetésére került sor, melynek résztvevője volt Bagaméry Gergő, a Mediso Kft. igazgatója, a 31. Magyar Innovációs Nagydíjasa, Dr. Balla Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség Agrár Tagozatának elnöke, Szilágyi Gábor, az AGM Beton Zrt. vezérigazgatója, a 31. Magyar Innovációs Nagydíj SZTNH és Ipari Innovációs díjasa és Dr. Lőrincz Zsolt, TargetEx Kft. ügyvezető igazgatója, a 31. Magyar Innovációs Nagydíj NKFIH díjasa.

A teljes beszélgetés elérhető itt.

SZJA 1%

Az adó (első) 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár közel 32 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja a fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát.Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-43.

Projektmenedzsment Körkép 2024 kutatás

2024-ben már negyedszer méri fel a Magyar Projektmenedzsment Szövetség a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben a hazai szervezetek projektmenedzsment kultúráját. Az idei kutatásban Magyar Innovációs Szövetség közreműködő partnerként vesz részt.

A PM Körkép kutatás célja, hogy átfogó képet adjon a hazai projektkultúráról, a szervezetek projektmenedzsment érettségéről, a projektmenedzserekkel szemben támasztott elvárásokról és a PMO-k működéséről, a nemzetközi trendekkel összevetve.?
A piaci és az állami szektor projekteket megvalósító vagy projektalapon működő szervezeteit arra kérik, hogy a kérdőív kitöltésével támogassák ezt a törekvést!

Kitöltési határidő: 2024. május 31.

BOKIK 67. küldöttértekezlet

67. küldöttértekezletét tartotta 2024. március 20-án, Miskolcon a Népkerti Vigadóban tagintézményünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK). Köszöntőt mondott Dr. Alakszai Zoltán, a vármegye főispánja. Előadást tartott Dunai Péter a MKIK főtitkára, majd beszámolók hangzottak el a BOKIK előző évi tevékenységéről és az idei tervekről. A küldöttgyűlés egyik kiemelt napirendi pontja volt a Kamara és a Vármegye szakképzési centrumai közötti együttműködési megállapodások aláírása.

A rendezvényen meghívott vendégkén részt vett Dr. Siposs István, tagintézményünk, a Miskolci Egyetem c. egyetemi tanára is.

A jövő pénze, a pénz jövője - digitalizáció és gazdaság

A Műegyetem ismeretterjesztő előadássorozatának március 25-i eseményén a BME és a Magyar Nemzeti Bank szakértői beszélnek a pénz jövőjéről és a jövő pénzéről. A BME 2023 nyarán előadássorozatot indított, amelyben egy-egy tudományterületről tartanak előadást a szakterület műegyetemi kutatói és vendégelőadók. A 2023. májusi, Egy délután a ChatGPT-ről, valamint a 2023. decemberi Egy délután a háztartások energetikájáról című előadást is többszáz fős közönség követte a Műegyetemen. A sikeres sorozat március 25-én a BME és a Magyar Nemzeti Bank szakértőinek közös rendezvényével, a Jövő pénze, a pénz jövője című előadással folytatódott.

További információk a következő linken.

"Bátorítás a tudományos úton" - Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjakat

Műanyag palackok újrahasznosítási lehetőségeit, épületek energiafelhasználását, és az integrált napelemes energiatermelést kutatja a BME két legújabb akadémiai díjazottja, Gere Dániel és Horváth Miklós. 2024-ben 25 fiatal kutató nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rangos elismerését, az Akadémiai Ifjúsági Díját. A bölcsészet- és társadalomtudományok, valamint az élettudományok területéről 7-7, míg a matematikai és természettudományok területéről pedig 11 kutató részesült az elismerésben. Az ünnepélyes díjátadó ceremóniát 2024. február 28-án az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében tartották.

További információk a következő linken.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Jedlik Ányos-díj 2024

Idén is átadták a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) egyik legrangosabb díját, a Jedlik Ányos-díjat, amely a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja. A Magyar Nemzeti Múzeumban kiosztott díjat ezúttal két vegyészmérnök, egy építőmérnök, egy villamosmérnök és egy szellemitulajdon-védelem területén tevékenykedő szakember kapta.

Immár 28. alkalommal osztották ki a Jedlik Ányos-díjat a szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kiváló magyar szakembereknek. A megalapítása óta eltelt több, mint negyedszázad alatt összesen közel 150-en részesültek ebben a rangos kitüntetésben, akik jellemzően kiemelkedő iparjogvédelmi portfólióval rendelkező feltalálók, kutatók, fejlesztők, továbbá szabadalmi ügyvivők, ügyvédek, jogi képviselők, valamint hivatali munkatársak voltak.

"Rohamosan fejlődő világunkban csakis azok a vállalkozások, szervezetek maradhatnak talpon, amelyek érzékenyek az aktuális trendekre, képesek azokhoz alkalmazkodni vagy adott esetben befolyásolni azokat. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, abban mindenkinek a segítségére lehet, hogy egy-egy szabadalom, védjegy vagy formatervezési minta meglétével piacvezető, sokak által kedvelt és használt márkák maradjanak talpon a hazai és akár a nemzetközi piacokon is. Sok feltaláló, vállalkozás azonban nem tudja: ha valaki az innovációjáról bármilyen nyilvános fórumon beszél, vagy publikálja az elért eredményeit, akkor az említett információ automatikusan közkinccsé válik, így nem oltalmazható. Ennek fontosságra hívjuk fel a figyelmet azzal, hogy ezen a díjátadón épp olyanokat ismerünk el, akik ezzel nemcsak tisztában vannak, de sikereiket részben ennek is köszönhetik" - fogalmazott a díjátadón Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke.

Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte: "Magyarországnak nincsenek megapoliszai, nem vagyunk többszázmillióan, de mégis, a tudományban mindig vannak olyan területek, amelyek esetében nagyobbak voltunk és vagyunk fizikai valónknál. Mindent megteszünk azért, hogy mindaz a tudás, elszántság és kreativitás, amely a magyar koponyákban és szellemi frissességben rejtőzik, utat és lehetőséget kaphasson, és felszínre törve kiteljesedhessen. Merjünk nagy célokat kitűzni magunk elé! 2030-ra azt szeretnénk, ha egy magyar egyetemünk a világ TOP 100 tudásközpontja, három egyetemünk pedig Európa legjobb 100 centruma közé kerüljön."

Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki Balázs L. György okleveles építőmérnök, matematikai szakmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Magasépítés Tanszékének oktatóját. Fő kutatási területét a beton, a vasbeton és a feszített vasbeton szerkezetek jelentik. Laboratóriumban és elméletben az építőanyagok szilárdsági, alakváltozási és tartóssági jellemzőit vizsgálja.

Guttman András okleveles vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Transzlációs Glikomika Kutatócsoport és a Debreceni Egyetem Horváth Csaba Elválasztástudományi Laboratórium vezetője. Kutatási területe nagy teljesítményű kapilláris elektroforézis rendszerek fejlesztése és alkalmazása fehérje és glikánbiomarkerek felfedezéséhez. Az általa kidolgozott cserélhető gélek, amelyek kapilláris elektroforézis alapú DNS-szekvenálásra, duplaszálú DNS molekulák analízisére és fehérjeanalízisre alkalmazhatók, nagyban hozzájárultak a Human Genome Project megvalósításához.

Haidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója. Kutatási projektjei a robotsebészet, űrtávsebészet irányítási problémáin túlmenően az orvosbiológia több területét érintik: orvostechnika, sebészrobotika, intelligens robotok, cloud robotika, sebészeti eszközök, kép által vezetett sebészet, teleoperáció, szabályozáselmélet, robot ontológiák. A Műegyetemen fejlesztett Hand-in-Scan már 18 hazai és nemzetközi innovációs és üzletfejlesztési versenyen részesült elismerésben.

Harangozó Gábor európai és magyar szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezető helyettese széleskörű tapasztalattal rendelkezik a szabadalomjogi és versenyjogi tanácsadás, a szabadalmi kutatások (újdonságkutatás és szabadalomtisztasági-kutatás), a szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentések előkészítése és képviselete, valamint a peres eljárások területén, továbbá szabadalmakkal, használatiminta-oltalmakkal és formatervezésminta-oltalmakkal kapcsolatos megsemmisítési és nemleges megállapítási ügyekben. Közel két évtizede a szabadalmi ügyvivőjelöltek gyakorlati képzésében is részt vesz.

Koványiné Lax Györgyi vegyészmérnök pályafutása az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárhoz (EGyT), későbbi nevén Egishez kötődik. Számos pregenerikus és generikus gyógyszer szabadalmaztatott szintézisének kidolgozásában vett részt (piroxicam, tamsulosin, pioglitazone, panomifene, rimonabant, duloxetine, rivaroxaban). Az 1990-2000-es években kidolgozott technológiák, amelyek kereskedelmi gyártásig eljutottak: nifedipine, amlodipine, quetiapine és olanzapine. Aktív részese volt a rosuvastatin cink só gyártó eljárás és a Form I kristályos módosulat kifejlesztésének (Delipid"reg; 2009), amely az Egis kiemelkedő jelentőségű terméke lett.

A díjazottakról készült videók a hamarosan elérhetők lesznek a hivatal Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán.

Magyar Kutatási Hálózat

Lengyel Edina, a HUN-REN és a Pannon Egyetem kutatója a Nők a Tudományban Kiválósági Díj egyik idei kitüntetettje

Lengyel Edina, a Pannon Egyetem és a HUN-REN?PE Limnoökológia Kutatócsoport tudományos munkatársa kiemelkedő tudományos teljesítménye, valamint a jövő kutatói generációját érintő mentorálási tevékenysége elismeréseként megkapta a 2023. évi Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. A földtudományok kategóriában díjazott kutatónő a sekély vizes élőhelyek jelentős élőlénycsoportjával, a kovaalgákkal foglalkozik.

További információk: Lengyel Edina, a HUN-REN és a Pannon Egyetem kutatója a Nők a Tudományban Kiválósági Díj egyik idei kitüntetettje

Nemzeti ünnepünk alkalmából magas rangú állami kitüntetéssel ismerték el a HUN-REN elnökének, vezérigazgató-helyettesének és több kutatójának kiemelkedő tevékenységét

Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést, dr. Zalányi Viktória Eszter működtetési vezérigazgató-helyettes pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át a március 15-i nemzeti ünnepen, amelynek alkalmából a hálózat több kiváló kutatója is elismerést kapott.

További információk: Nemzeti ünnepünk alkalmából magas rangú állami kitüntetéssel ismerték el a HUN-REN elnökének, vezérigazgató-helyettesének és több kutatójának kiemelkedő tevékenységét

Az ESA elemzése alapján a magyar űrcsillagászok a legsikeresebbek Európában

Az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA) tudományos igazgatóságának több mint 68 ezer szakcikk átfogó elemzését bemutató friss tanulmánya szerint az összes ESA-tagország közül a magyar űrcsillagászok a legsikeresebbek a befizetés fajlagos arányát tekintve. A rendkívül részletes elemzésben a kutatók az ESA vezetésével vagy közreműködésével megvalósult tudományos küldetések adatai alapján az elmúlt közel 50 évben született csillagászati, bolygótudományi és napfizikai kutatási eredményeket vizsgáltak.

További információk: Az ESA elemzése alapján a magyar űrcsillagászok a legsikeresebbek rópában

Várható események

Deep Tech Atelier 2024

Megnyílt a Deep Tech Atelier 2024-re történő regisztráció. A Baltikum legnagyobb ipari mélytechnológiai eseménye, mely immáron hatodik éve hozza össze a kutatószervezeteket, ipari szakembereket, tudományalapú startupokat, kormányzati képviselőket és technológiai rajongókat Rigában, május 16-17-én.

A kétnapos konferencia a következőket kínálja:
"#8226; Nemzetközi előadók
"#8226; Startup pitch szekciók
"#8226; Gyakorlati workshopok
"#8226; Kapcsolatépítési lehetőségek a B2B szekciókban

A Deep Tech Atelier 2024 a biotechnológia és az űrtechnológia mellett más fontos témákat is célba vesz az innovátorok számára. Harmadik éve rendezi meg az Európai Űrügynökség (ESA) Napját, amely az vállalkozói szellemet és a kereskedelmi tevékenységeket helyezi előtérbe.

A kétnapos konferencia kiváló kapcsolatépítési lehetőségeket kínál B2B szekciókban az új partnerségek létrehozásához, valamint a vállalkozásfejlesztéshez és a tudomány kereskedelmessé tételéhez szükséges gyakorlati ismeretek és készségek biztosításához.

Esemény nyelve - angol.

A részvétel ingyenes.

További információ és regisztráció: https://deeptechatelier.com/

Fókuszban Humán rendszerek Tematikus Fórum

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium keretében nyolc szakmai műhely működik, amelyek a tudáscentrum stratégiai jelentőségű szervezetei. A "Humán rendszerek Tematikus Fórum" várja új csatlakozók jelentkezését.

A tematikus fórumok a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium innovációs és együttműködési potenciáljának alapját jelentik, valamint kapcsolatokat, együttműködéseket építenek a quadruple helix (akadémia, gazdaság, közszféra, civil szféra) szereplői között. A fórumokat hibrid formában rendezik meg, a fórumhoz személyesen Miskolcon lehet csatlakozni.

A humán rendszerek egyes elemeit érzékenyen érintik a demográfiai, egészségügyi, szociális, oktatási és össztársadalmi változások, ami miatt különös hangsúlyt kell fektetni a közszolgáltatások minőségét és hatékonyságát javító társadalmi innovációs megoldásokra. A fent említett változások az egészségügyet, a foglalkozáspolitikát, a szociális ellátórendszert, az oktatásügyet is kihívás elé állítják, amelyek szükségessé teszik például a korspecifikus igényeket kielégítő innovatív megoldások kidolgozását. E tekintetben fontos a rendszerszintű megközelítés, hiszen az egyes problémákat és kihívásokat nem lehet kizárólag a humán rendszerek egyes elemeire fókuszáltan megoldani.

A fórum célcsoportját elsősorban az oktatás, egészségügy és helyi közösségek szereplői civil szervezetek, társadalmi szervezetek/szövetségek és különböző intézmények, egyetemek, önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, valamint a társadalmi vállalkozók jelentik. A fórum nyitott további szereplők bevonására, a csatlakozási szándékot a fórum vezetőjénél szükséges jelezni (Czékmann Zsolt, zsolt.czekmann@uni-miskolc.hu)

További információk a TINLAB honlapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Felhívás társadalmi vállalkozások számára

A GRESODI (GREen (zöld), SOcial (társadalmi) és DIgital (digitális)) projekt célja olyan társadalmi vállalkozások ösztönzése, felkutatása és mentorálása különböző célterületeken Magyarországon, Ausztriában és Spanyolországban, amelyek zöld és digitális innovációval járulnak hozzá a vidéki gazdaság felélénkítéséhez, biztosítva a fenntartható növekedést és a társadalmi befogadást.

A felhívás keretében 15 projektet (5 projekt/ország) választanak ki, amelyek részt vesznek egy 12 hónapos inkubációs programban. A projekt négy projektpartner (Hárfa Alapítvány, Ex Ante Kft., Social Business Hub Styria és FACTO) közreműködésével valósul meg.
Kik jelentkezhetnek?
 • vállalkozó szellemű személyek, akik társadalmi vállalkozást terveznek indítani,
 • társadalmi vállalkozások,
 • kezdeményezések, amelyek a fenntartható és digitális innovációkra összpontosítanak a társadalmi vállalkozások területén.
A felhívás különösen várja mikro-vállalkozások, női vállalkozók, és kifejezetten vidéki területeken működő magánszemélyek és szervezetek jelentkezését. A program területi hatálya: Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), Ausztria (Stájerország), Spanyolország (Katalónia).
A projekt kezdetén április 11-én ötletgeneráló műhelyt (Impact Lab) rendeznek, amelyre az alábbi űrlap beküldésével lehet jelentkezni az info@harfaalapitvany.hu címen. A második szakaszban társadalmi innovációs műhelyre (Bootcamp) várják a résztvevőket, amelyet az inkubációs programba való jelentkezés követ (határidő: június 10.). Az inkubációs program a magyarországi résztvevőknek augusztus elején indul.

Az inkubációs program elemei:
 • Képzési program: Részvétel legalább 6 darab, a társadalmi vállalkozási témákat
  érintő tréningen,
 • Egyéni coaching ülések: Részvétel legalább 3 coaching foglalkozáson
 • Digitális/zöld utalványok: A kiválasztott csapatok egy-egy 1000 eurós utalványt kapnak, amelyet projektjük megvalósítása során digitális vagy zöld szolgáltatás igénybevételére használhatnak fel.
 • Nemzetközi tapasztalatcsere és együttműködési lehetőségek: Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén), Spanyolország (Katalónia) és Ausztria (Stájerország).
 • Nemzetközi videó pitch verseny és nyereményutazás: A programban résztvevő 15 csapat videóversenyen vesz részt, majd egy kiválaszott nyertes közülük részt vehet egy, a partnerrégiók egyikében megvalósuló tanulmányúton.
További részletek, pályázati információk

SZAKIRODALOMFIGYELŐ

Carlo Rovelli: A valóság nem olyan, amilyennek látjuk - A dolgok elemi szerkezete - Park Könyvkiadó, e-könyv, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

Rovelli könyvéről már szóltunk, amikor hagyományos, nyomtatott kiadásban megjelent (itt, kihasználva annak létezését, nagyrészt attól eltérően tesszük és a kettő együtt él!), most pedig itt az e-könyv változata. Részben ízlés kérdése, ki szereti/utálja az e-könyvet, de vannak vitathatatlan előnyei. Egyet emelünk ki, ami 'mindent visz': a kereső funkciója jobban segít bármilyen hagyományos név és tárgymutatónál, s a kulcsszó/kifejezés szerinti visszakereséssel remek kézikönyvvé, 'kislexikonná' teszi a könyvet. Ez a könyv pedig olyan gazdag, sokrétű képet ad a fizikáról, amely nagyban emeli ebbéli értékét is.

Rovellit ismerjük. Hét rövid fizikalecke c. könyvéről (Park Könyvkiadó, 2016) a Hírlevél 2016/11. számában szóltunk, Most így beszél: "Ha valaki a Hét rövid fizikaleckét már olvasta, és szeretne többet megtudni, mélyebben elmerülni az ott felvázolt különös világban, akkor itt az alkalom.". Az idő rendje c. művéről (Park Könyvkiadó, 2018) a 2019/1. számban, A tudomány születése (Park Könyvkiadó, 2021.) a 2021/8. számban, Helgoland - Hogyan változtatta meg világképünket a kvantumelmélet (Park Könyvkiadó, 2022.) a 2022/20. számban.

Erről szól - Rovelli bevezetőjéből (forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem): "Kvantumgravitációs kutatásaim idején barátaim és az érdeklődők nemegyszer kérték, magyarázzam el nekik, mi történik voltaképpen ezen a területen. Hogyan lehetett új módon gondolkodni a térről és az időről? Foglaljam össze közérthetően ezt a kutatást. Szép számmal akad ugyan könyv a kozmológiáról vagy a húrelméletről, de olyan egy sem, amely a tér és az idő kvantumtermészetét s kivált a hurok-kvantumgravitációt mutatná be. (S meglehetősen kevés, amelyet a laikus is megért - OP) A témáról írott szakkönyvem befejezése után azonban úgy éreztem, hogy a tudományos kutatók együtt már eléggé kidolgozták a témát ahhoz, hogy helye lehessen egy népszerűsítő könyvnek is. (Helye, az van, de nagymester, aki képes közérthetően megírni! - OP) Rájöttem: csak úgy fogom tudni érthetően elmagyarázni a tér- és időfogalomban zajló változásokat, ha elmesélem az egész történetet a legelejétől. Kezdem Démokritosszal, és végigmegyek azon az úton, amely a térkvantumokig vezetett. Elvégre én így fogom fel azt, ami történt.

A hagyományos fizikát is a magam sajátos látásmódja szerint mutatom be - úgy, ahogyan én felfogom -, s azon voltaképpen nem is igen van vita. De a könyvnek az a része, amely a most folyó kvantumgravitációs kutatásokat mutatja be, már a legsajátabb, személyes értelmezése annak, ahogyan a dolgok éppen állnak. Határterület aközt, amit már megértettünk, és aközt, amit még nem - ott távol vagyunk még a konszenzustól. Fizikuskollégáim közül lesznek, akik egyetértenek azzal, amit írok, mások meg bizonyára nem. Ez persze igaz minden olyan kutatásra, amely tudásunk határán zajlik, de mégis inkább kimondom világosan, kertelés nélkül: ez a könyv nem a bizonyosságokról szól, hanem kalandos utazásról az ismeretlen felé."

A könyv egészében véve útikalauz; végigvezet bennünket az emberiség által bejárt, roppant látványos úton a valóság korlátozott és szűk látókörű szemléletétől a dolgok szerkezetének egyre tágasabb megértése felé. Varázslatos utazás: távolodunk a dolgok köznapi szemléletétől, de az utazásnak távolról sincs vége."

A tisztesség megkívánja elmondanunk: e témakörhöz nem vezet 'királyi út', amelyen erőfeszítések nélkül eljuthatnánk a megértéséhez. Gondolkodásunkat egész kultúránk úgy alakította, hogy a bizonyosságokat keressük, a kvantummechanikának viszont a leglényege, hogy valószínűségekkel, következésképp bizonytalanságokkal dolgozik, s ennek befogadása igen erős szemléletváltást, s idegennek - netán hihetetlennek - tűnő fizikai tények megértését és elfogadását igényli. Rovelli mindent megtesz, hogy segítsen ebben.

"A könyv 'élő adásban' számol be a most folyó kutatásról: arról, amit még csak most tanulunk, arról, amit tudunk, és arról is, amit ma - úgy tűnik - kezdünk megérteni a dolgok elemi természetéből. Visszanyúlunk néhány kulcsgondolatért a kezdetekig, a távoli múltba: így teremthetünk majd rendet a világról alkotott elképzeléseink között. Leírja a 20. század két nagy felfedezését, Einstein általános relativitáselméletét és a kvantummechanikát; igyekszik fizikai tartalmuk lényegére összpontosítani. Bemutatja a kvantumgravitáció kutatási területén ma kirajzolódó világképet, s számot vet a természet adta jelzésekkel: azzal, hogy a Planck űrszonda (2013) megerősítette a standard kozmológiai modellt, és hogy 2013-ban nagy várakozások ellenére sem sikerült a CERN-ben szuperszimmetrikus részecskéket megfigyelni. Kifejti, milyen következmények adódnak a tér szemcsés szerkezetéből s abból, hogy az idő eltűnik parányi léptékekben, ezenkívül az ősrobbanás fizikájából, mit tudhatunk meg a fekete lyukak hőjének eredetéről és az információ szerepéről a parányok fizikájának világában.
Azért írtam meg ezt a könyvet, hogy elmondhassam, mi teszi nekem olyan csodálatossá ezt a kalandot. Írás közben olyan olvasót képzeltem magam elé, aki nem sokat konyít ugyan a fizikához, de szeretné tudni, mit értünk már a világ elemi történéseiből, és mit nem értünk még, és hogy merre keresgélünk tovább. Az új világkép kutatásának pillanatnyi helyzetéről számolok be, úgy, ahogyan azt ma magam értelmezem, és megpróbálom a lényegi problémákat és a logikai kapcsolódásokat a középpontba állítani."

Patkós András: Céltudatos bolyongásaim - Történetek a fizika labirintusaiból - Typotex, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

Patkós Az elbűvölt fizikus c. könyvéről (Typotex, 2015) a Hírlevél 2016/7. számában szóltunk.
A Typotex ajánlójából: "Egy szakmáját szerető és aktívan művelő fizikus, oktató és tudományszervező tevékenységének, tudományos és közéleti felfogásának, tapasztalatainak sokszínű metszete. Az olvasó megismerkedhet néhány, a fizikában központi szerepet játszó jelenséggel és azok aktuális értelmezésével, de talán ennél is fontosabb az a háttér, amelyet a közelmúlt fizikatörténetének és oktatástörténetének is nevezhetnénk, s a tudományos élet eredményeit konkrét eseményekhez, kiváló egyéniségekhez, kiemelkedő tudományos műhelyekhez köti. Kevés műben szerepel együtt Marx György, Richard Feynman, Andrej Szaharov, Hamvas Béla, Borsos Miklós, Eötvös Loránd és Kármán Tódor neve."

Patkós a részecskefizika és a kozmológia neves kutatója, egyetemi tanár, akadémikus, s felsőfokon műveli a téren a tudományos ismeretterjesztést. Itteni bevezetőjéből: "E kötet írásai javarészt egy a tudományban útját kereső fiatalember cikkcakkos pályájának azokról a fordulatairól számolnak be, amikor megjósolhatatlan hatásokra reagálva rátalált önálló kutatási témáira és stílusára. Élményeim hatására nemcsak saját életem, hanem a társadalom azon folyamatait is bolyongásként éltem meg, amelyekbe, túl a tudományon, az elmúlt évtizedekben bekapcsolódtam. (A "bolyongás" a fizikai fogalomra, a véletlenszerű Brown-mozgásra utal. Alkalmazzák a tőzsdei árfolyammozgásra is. - OP)
Saját kutatói útkeresésem egybeesett a tudományterület szellemi kavargásával. E kötet nagyobbik részében tudományos és oktatói útkeresésemhez kapcsolódó hazai és külföldi utazásaim emlékezetes mozzanatait gyűjtöttem össze, alapvetően pályám 1970-1990 közötti szakaszából. A visszatekintés hitelességének erősítésére minden fejezetbe beleszőttem az adott kor kiemelkedő tudományos személyiségeit vagy eseményeit megörökítő esszémet vagy tudományos népszerűsítő írásomat. A pályámra hatással lévő nagy formátumú fizikusok több írásban is felbukkannak.

Fizikán túli kalandozásaimról számol be a kötet második fele."

Patkós remek elbeszélő. Könyve első része - Fti kalandjaim fizikával - korrajz is egy, a maitól sokban nagyon eltérő világról. Tudomány és 'szocializmus': erről a nagyon is összetett, sok rút visszássággal, másrészt izgalmas tudományos reményekkel és kalandokkal teli korról beszél Patkós, aki a maga bőrén tapasztalta meg mindezt. Innen hozunk, ízelítőül kis részleteket.

"Az ELTE fizikusai az 1970-es évek elején kivételezett megítélés alá estek külföldi szakmai utazásaik és hazai nemzetközi rendezvényeik hivatali/politikai engedélyezésénél." (Idézetek innentől a könyvből.) Az akkori valóság, ahogy Patkós is írja: a minisztériumban ücsörögnek a kutatók, várva, hogy a külföldi útjukhoz kiadják ott őrzött útlevelüket. "Pályakezdő elméleti fizikusként közvetlen élményt szerezhettem nyugat-európai kortársaim munka- és életkörülményeiről. A magyarországi konferenciákra a fizika világsztárjai is szívesen eljöttek, hogy a szakmai programon túl bekukkanthassanak a 'vasfüggöny' mögötti világba."

"Minden tanszéki dolgozó, aki csak tehette, igyekezett elérni, hogy felvegyék a kiutazók listájára. A bécsi elméleti fizikusok nem véletlenül tették a szemináriumot az első adventi hétvége elé. Tudták, hogy a pesti meg a pozsonyi résztvevők karácsonyi bevásárlásra is felhasználják a kiruccanást. Ott ült a [minisztériumi] folyosón a kísérleti magfizikusként elméletet soha nem művelt tanszéki pártbizalmink is, akitől tanszékvezetőnk viszonzó gesztusként azt remélte, hogy nem fúrja meg a háta mögött óvatosan kiegyensúlyozott előléptetési javaslatait."

Másrészt, a szakmai pezsgés, a megnyíló távlatok! Marx György (Kossuth-díjas fizikus, asztrofizikus, tudománytörténész, egyetemi tanár, tanszékvezető, Patkós elmondása szerint "kiemelkedő kelet-nyugati szakmai megítélésnek örvendett, és motorja volt a tudományos együttműködések építésének és sikerrel állt neki egy új nemzetközi konferenciasorozat elindításának. Az első Nemzetközi Neutrínó Konferencia 1972. június 11-én nyílt meg Balatonfüreden. A konferenciára minden részt vevő kortársam, barátom élete egyik legnagyobb élményt adó tudományos rendezvényeként emlékezik. Kuti Gyula, a University of California (San Diego) professzora írta visszatekintésében: "raquo;A Neutrínó "acute;72 konferencia pályám legizgalmasabb konferenciájaként él emlékezetemben."laquo; Szalay Sándor, a Johns Hopkins Egyetem professzora: "raquo;Az 1970-es években Magyarország lassan nyitottabbá vált, és a konferencia a Nyugat és a Kelet vezető fizikusainak látványos felvonulása lett. Hihetetlen volt a névsor, egy részecskefizikai Ki kicsoda?"laquo;."

S már csak az első rész fejezetcímeiből, rövid összegzésekkel:
 • "Koppenhága: magamra találok a Niels Bohr Intézetben -Önálló kutatóvá érésem története, Koppenhágától indítva, több európai kutatóintézetbeli színre lépésem anekdotáival fűszerezve."
 • "A szovjet/orosz kapcsolat: Tbiliszitől Csernogolovkáig - A magyar fizikára az 1980-as évek közepéig a természetesnél erősebb hatással volt a Szovjetunióban folyó kutatásokkal folytatott együttműködés."
 • "Budapest: vendégek és hazajárók - Generációm hazai legjobbjai a világ vezető részecskefizikai kutatóintézeteibe, egyetemi tanszékeire rajzottak szét."

A második részből:
 • Kvantumutazások, avagy létezik-e szabad akarat?
 • Fizikusok bolyongása a történelemben

Annie Duke: Lépj ki vagy állj bele! - Döntéseink egyik fő hibája: feladásként értelmezni az időben történő kilépést - Corvina, 2023
Dr. Osman Péter ismertetése

Egyik legfontosabb tudás: tíz véres körömmel küzdeni, amíg értelmét látjuk, s egy vállrándítással lazán otthagyni, ha már nem érezzük annak!

Bolond, aki vesztes csatában kitartóan harcol tovább! - ez a gondolat már a 2500 éve élt kínai hadtudós Szun-ce ma is mértékadó tanácsaiban megjelenik.

Duke bevezetőjéből: "A bátorságot és az elengedést ellentétes erőkként szoktuk kezelni. (Valójában ellentétes értékítéletet is kapnak. - OP) Végül is vagy kitartunk valami mellett, vagy feladjuk. Egyszerre nem lehet mindkettőt csinálni, és a kettő közötti konfliktusban a kilépést egyértelműen vesztésként szoktuk elkönyvelni. Míg a kitartást erénynek, addig a kilépést bűnnek vagy hibának tekintjük. (A többes szám első személy itt a többnyire uralkodó véleményt fejezi ki, nem pedig, hogy mindenki így gondolkodna. - OP) A legendásan sikeres emberek tanácsai gyakran ugyanazt üzenik: "raquo;Ragaszkodj a célodhoz, és akkor sikerülni fog!"laquo; (Mutatós duma! - OP) Ahogyan Thomas Edison megfogalmazta: "raquo;A legnagyobb gyengeségünk a feladásban rejlik. A siker legbiztosabb módja az, ha mindig megpróbáljuk még egyszer."laquo;

"raquo;Nemcsak versenyképesnek kell lenned, hanem rendelkezned kell azzal a képességgel is, hogy a körülményektől függetlenül soha ne add fel."laquo; Ilyen inspiráló tanácsokat tulajdoníthatunk nagy sportolóknak és edzőknek, és majdnem ugyanilyen idézeteket találhatunk legendás üzleti sikerekkel kapcsolatban Conrad Hiltontól Ted Turneren át Richard Bransonig." (Forrásmegadás nélküli idézetek a könyvből, kiemelések tőlem. És rögvest ezek mellé kívánkozik egy másik világhírű gondolkodó borotvaéles véleménye: "Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra, és várni, hogy az eredmény más legyen." - Albert Einstein (Wikiquote)

"A tudomány sok esetben tanulmányozza az ember hajlamát arra, hogy - a figyelmeztető jelek ellenére - túl sokáig kitartson bizonyos dolgok mellett. E kérdéskört a közgazdaságtan, a játékelmélet vagy a viselkedéspszichológia egyaránt vizsgálja, a kulcsfogalmak - amelyekről később részletesen szó lesz - pedig az elsüllyedt költségektől a status quo hatáson (torzításon) át a veszteségtől való berzenkedésig (veszteségkerülés), az elkötelezettség fokozásáig, eszkalációjáig terjednek. A tudomány azt üzeni nekünk, hogy minden áldott nap, kisebb vagy nagyobb mértékben úgy viselkedünk, mint Muhammad Ali: túl sokáig ragaszkodunk dolgokhoz, helyzetekhez, annak ellenére, hogy már megannyi jel utal arra, hogy abba kellene hagynunk. (Duke egyik nyitó példája - OP)

Ennek a könyvnek a célja, hogy jobban megértsük a kilépés ellen ható erőket és körülményeket, és segítsen mindannyiunknak pozitívabban viszonyulni a helyes döntéseket eredményező, megfelelő időben történő kilépéshez."

A LBRI ajánlójából: "E könyv elolvasása során az olvasó megtanulja, hogyan válhat az időben történő kilépés, bizonyos dolgok megfelelő pillanatban való feladása igazi erénnyé. Rengeteg olyasmi akad az életünkben, amihez feltétlenül érdemes ragaszkodni, de jócskán vannak olyanok is, amelyek nem érik meg, hogy mindenáron kitartsunk mellettük. A trükk abban rejlik, hogy rájöjjünk, mikor jön el az ideje odébbállnunk. Az ehhez szükséges eszközök kifejlesztésében nyújt segítséget ez a kötet.

"raquo;Ez a nagyszerű és szórakoztató könyv az ember cselekedeteinek és döntéseinek egyik fő hibáját: a feladásként értelmezett kilépéssel szembeni előítéletet dokumentálja. Jómagam sokat tanultam a kudarcokról szóló, lenyűgöző történeteiből és megalapozott következtetéseiből."laquo; Daniel Kahneman pszichológus" - e vélemény súlyát nagyban emeli, hogy Kahneman a modern közgazdaságtan egyik különösen fontos ága, a viselkedésgazdaságtan egyik megalapozójaként kapta meg a közgazdasági Nobel-emlékdíjat.

Duke-ról, a honlapjáról: "Szerző. Előadó. Döntési stratéga a döntéshozatal témakörében. Szeret elmélyedni a bizonytalanság közepette működő döntéshozatal vizsgálatában. Érdeklődése fókuszában legújabban a 'kilépés' kérdésköre áll, s igyekszik a valós helyére tenni annak közmegítélését.

Előző könyve, a Tétekben gondolkodni (Thinking in Bets) országos bestseller lett. Korábban hivatásos pókerjátékos volt, s pókerbajnokságokon több mint 4 millió dollárt nyert. Ő az egyetlen nő, aki megnyerte A Bajnokok Póker Versenye Világsorozatát. Póker pályafutása előtt National Science Foundation ösztöndíjjal kognitív pszichológiát tanult a Pennsylvania Egyetemen, ahol 2023-ban megszerezte a PhD fokozatot." A honlapon felsorolt több rangos szakmai pozíciója közül egyet emelünk itt ki: az innováció korai szakaszában lévő technológiai cégekre szakosodott First Round Capital kockázati tőke cég Speciális Partnerként bevonta, hogy 'coach' szerepkörben segítse a portfolió cégek alapítóit a döntéshozatalban.

Goodreads: "A könyv eszközkészletet kínál annak felsőfokú elsajátításához, hogyan érjünk el nagyobb sikert kilépés révén, miként váljunk a kilépés mestereivé. Élvonalbeli atléták, vezető cégek alapítói, és a szórakoztató ipar jelesei történeteinek felhasználásával magyarázza, miként integráns része a kilépés a siker elérésének, s a stratégiákat annak eldöntéséhez, mikor lépjünk ki, vagy tartsunk ki, ami időt, energiát és pénzt takaríthat meg nekünk."

A végső összegzésből "a célok árnyoldalairól": "Ne csak azt vedd figyelembe, hogy eljutottál-e a célodig. Azt is vizsgáld meg, mit értél el és mit tanultál az út során."


Gróf Apponyi Henrik: Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalájából (1930 - 225 képpel) - Erdélyi Szalon, 2023, Szöveghű közlés.
Dr. Osman Péter ismertetése

Igencsak eltérő megítélések alá eső sport a trófeavadászat. Akik igazi vadászként űzik, e sport nagyságát az elejtésre méltó vad megtalálásának és becserkészésének nehézségeiben, az ezért elviselt viszontagságokban látják, ami valóban igen nagy teljesítmény lehet. Azok véleménye sem alaptalan azonban, akik ellene vannak az ilyesfajta öldöklésnek. (Személyes véleményem szerint legfeljebb az elfogadható, ha az ifjú maszáj vadász egy szál lándzsával megy rá az oroszlánra, s ejti el népe hagyományai szerint. Egyéb trófeavadászat akkor, ha fegyver helyett kamerát szegeznek a vadra.- OP) Mindemellett régen teljesen helyénvaló volt a nyilvános természettudományos gyűjtemények, múzeumok gyarapítását szolgáló vadászat is. Multimédiás korunkban már jó kérdés, szükséges-e még ez, vagy megfelelő helyettesítője a megjelenítés, különösen, hogy az valódi életképet is tud adni az állatról.

Érdekes vonása a vadászirodalomnak - vagy inkább az olvasónak? -, hogy a legtöbben nem egyformán viszonyulunk a különféle állatfajták megöléséhez. Egy varacskos disznó, sakál, hiéna, vagy épp egy 'tömeges zsákmányállat', mint pl. egy gazella elejtése messze nem ráz meg annyira, mint egy fenséges elefánté, orrszarvúé vagy zsiráfé.

A vadászirodalomnak ugyanakkor nagyon népszerű része, amely távoli, számunkra egzotikus világokba visz el, s így az útleírás érdekességeivel is szolgál. Nálunk a leginkább közismertek ebben Kittenberger Kálmán és Széchenyi Zsigmond - amiben persze meghatározó szerepe van annak is, hogy az utóbbi majd 80 évben kiknek a könyveit adták ki. Gr. Apponyi könyvében minden olyan jellemző megvan, amely az érdeklődők számára ebben is a legjobbak közé sorolja. Egy különlegességét hangsúlyosan is kiemelnénk, s ez az időutazás: olyan világba visz, majd' száz év távolában, amely a maga társadalmi, kulturális és gazdasági viszonyaival és azokból adódó összképével már nagyrészt nem is létezik.

A szerzőről és könyvéről az Erdélyi Szalon ajánlójából:
"gr. Apponyi Henrik elképesztő kalandjainak története olvasmányos, izgalmas és számtalan kalanddal és utazással teli. Útja élményekben bővelkedett, s mindezt nagyon jó stílusban vissza is tudott adni. Az olvasmányélményt tovább fokozza a 225 eredeti a fotó. Több mint puszta vadásznapló - sokkal inkább egy letűnt és csillogó kort bemutató, izgalmas és kalandos vadász- és útinapló.
1885-ben született főúri családban, rokona a századelő nagy politikusának, gróf Apponyi Albertnak. Már gyermekkorában vonzódott a vadászathoz, és tízévesen már részt is vett a család nagyapponyi birtokán folytatott vadászatokon. Céllövő tudását már fiatalon versenyeken is bizonyította.

Tanulmányait Oxfordban végezte, ott számos baráti kapcsolatot alakított ki brit évfolyamtársaival, ezek később nagyban segítették indiai expedíciójának megvalósulását. (Erről így ír könyvében: "Hogy indiai utazásom olyan várakozáson felül sikerült, azt leginkább oxfordi angol barátaimnak köszönhetem, akik nem törődve azzal, hogy a világháború minket, sajnos, ellenségként állított egymással szembe, régi barátságunkra hivatkozva, a legmelegebb hangú ajánlólevelekkel láttak el Lord Irwin indiai alkirályhoz, több angol vezető indiai tisztviselőhöz és a legbefolyásosabb maharadzsákhoz. Ajánlásaik tették lehetővé azt, hogy Indiát kedves útitársaimmal együtt nemcsak mint turisták, hanem legtöbbször mint a fent említett körök vendégei ismertük meg." - ami egyben jellemző vonás az akkori brit-indiai kapcsolatokat illetően is. - OP)

Oxford után a Kereskedelmi Minisztériumban, majd a Külügyminisztériumban dolgozott. 1909-ben tett diplomáciai vizsgát; 1909-1912 a berlini nagykövetségen attasé, 1912-1913 a konstantinápolyi követség munkatársa. Az I. világháborúban népfelkelő hadnagy. A birtokainak jövedelméből élő főúr ezt követően több vadászexpedíciót is vezetett 1924-ben Szudánba, 1930-1932-ben Indiába, míg 1933-ban Amerikába. Vagyonának döntő részét elvadászta. Költséges, ámbár eredményes vadászexpedíciókat szervezett és vezetett a kis-ázsiai Toros-hegység lábához, Kelet-Afrikába, s a leghíresebb, egyben legeredményesebb vadászútját Indiába és a Himalájára. 1930-ban, amely több hónapig tartott. Vadászatainak eladósodása vetett véget.

A Himalája hegységben expedíciójának szenzációs eredménye, hogy a világon elsőként fotózott nagy magasságban kőszáli kecskét. E fényképei elsőként az Illustrated London News-ban jelentek meg. Tény, hogy munkásságát külföldön - elsősorban Angliában - jobban ismerik, mint idehaza, pedig a méltatlanul elfeledett magyar vadász kimagasló eredményeket ért el, és az állatfényképezésnek, természetfotózásnak is egyik úttörője volt. (Sokszor elmondtuk, itt különösen érvényes: az Erdélyi Szalon számos kötete kifejezetten értékmentője a korábbi magyar kultúrának. - OP)

Erről az útjáról folyamatosan - levelekben - tájékoztatta 82 éves édesanyját, ezekből állította össze e könyvét. Ez a mű manapság már igazi könyvritkaság, magángyűjtemények, könyvtárak féltve őrzött kincse."

Nem mindennapi érdekesség: "Bikaner maharadzsája londoni ünnepélyén bemutatott Gandhinak is. E találkozás révén módomban állt utóbb Gandhi lakásán egy óra hosszat elbeszélgetni India nemzeti vezérével. Szokásos lenge öltözékében fogadott, és a földön ülve diskuráltunk."

SAJTÓSZEMLE

innoteka.hu, 2024. 03. 11.
Műszaki- és természettudományok népszerűsítése középiskolás lányoknak

Innotéka, 2024. 03. 12., 20. oldal
Támogatás szellemitulajdon-védelemhez

Trade magazin, 2024. 03. 12., 164 - 166. oldal
Átadták a Joint Venture Szövetség vállalati díjait

fintechzone.hu, 2024. 03. 12.
Magyar Fintech Szövetség: áttörések, partnerségek és globális kapcsolatok

webradio.hu, 2024. 03. 12.
Innovatív megoldásaikat tesztelhetik európai egészségügyi startupok valós körülmények között

tozsdeforum.hu, 2024. 03. 12.
Innovatív megoldásaikat tesztelhetik az egészségügyi startupok

vg.hu, 2024. 03. 12.
Megnyílik a pénzcsap az egészségügyi innovációk számára

webradio.hu, 2024. 03. 12.
Lóga Máté: hamarosan megkezdődik a KKV Technológia Plusz Hitelprogram társadalmi egyeztetése

vg.hu, 2024. 03. 12.
Innováció: hamarosan 450 milliárd forint ingyenhitelre csaphatnak le a vállalkozások

profitline.hu, 2024. 03. 13.
Innovatív megoldásaikat tesztelhetik európai egészségügyi startupok valós körülmények között

gondola.hu, 2024. 03. 13.
Magyar Innovációs Nagydíj

preshaz.eu, 2024. 03. 13.
Magyar Innovációs Nagydíj

techmonitor.hu, 2024. 03. 13.
Újra díjazzák a legsikeresebb hazai innovációkat

innoteka.hu, 2024. 03. 13.
Hazai innovációk ünnepélyes díjátadója

vg.hu, 2023. 03. 13.
Évadnyitó Innovációs Konferencia 2024 - mutatjuk a részleteket

millasreggeli.hu, 2023. 03. 13.
Millásreggeli Podcast: lakásbiztosítási verseny, aranyköpés, HSUP-képzés"#8226; Millásreggeli - a gazdasági muppet show

zetapress.hu, 2023. 03. 13.
Felsőházi díjátadó

vital.hu, 2023. 03. 13.
Európai egészségügyi startupok

uzletem.hu, 2023. 03. 13.
"KKV Technológia Plusz Hitelprogram": hamarosan indul a társadalmi egyeztetés

profitline.hu, 2023. 03. 13.
GINOP Plusz - 450 milliárdot kapnak a vállalkozások fejlesztési célokra

behaviour.hu, 2023. 03. 13.
Hamarosan indul a KKV Technológia Plusz Hitelprogram

kamaraonline.hu, 2023. 03. 13.
Hamarosan megkezdődik a KKV Technológia Plusz hitelprogram társadalmi egyeztetése -

hírTV, Napi aktuális, 2023. 03. 13.
Interjú Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterrel

delmagyar.hu, 2024. 03. 15.
Széchenyi-díjat kapott Szabó Gábor fizikus

pharmaonline.hu, 2024. 03. 15.
Idén is átadták a Jedlik Ányos-díjat

szegeder.hu, 2024. 03. 15.
Széchenyi-díjat kapott Szabó Gábor fizikus, akinek meghatározó szerepe volt a szegedi lézerközpont megépülésében

Délmagyarország, 2024. 03. 16., 6. oldal
Széchenyi-díjat kapott Szabó Gábor fizikus, akadémikus

Napló, 2024. 03. 16., 1-2. oldal
Kitüntetések az ünnepen

figyelo.hu, 2024. 03. 16.
Debrecen a kkv-ra helyezi a fókuszt

kkvmagazin.com, 2024. 03. 16.
Jedlik Ányos-díj 2024: megvannak a győztesek

minuszos.hu, 2024. 03. 16.
Idén is átadták a Jedlik Ányos-díjat ? mínuszos.hu

kultura.hu, 2024. 03. 16.
Idén is átadták a Jedlik Ányos-díjat

behaviour.hu
Vállalkozásfejlesztési roadshow - előtérben az MI

kamaraonline.hu 2024. 03. 18.
Nagyszabású országos tájékoztató eseménysorozattal indul a vállalkozásfejlesztési program

computertrends.hu 2024. 03. 18.
Innovatív megoldásaikat tesztelhetik európai egészségügyi startupok valós körülmények között

kamaraonline.hu 2024. 03. 18.
Innovatív megoldásaikat tesztelhetik európai egészségügyi startupok valós körülmények között

hirek.prim.hu 2024. 03. 18.
Átadták a Jedlik Ányos-díjat

computertrends.hu 2024. 03. 18.
Idén is átadták a Jedlik Ányos-díjat - ComputerTrends

portfolio.hu 2024. 03. 18.
Magyarországon bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO

trendfm.hu 2024. 03. 18.
28. alkalommal osztották ki a Jedlik Ányos-díjakat

u-szeged.hu 2024. 03. 18.
Széchenyi-díjat vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából Prof. Dr. Szabó Gábor

M5, Novum, 2024. 03. 18.
Összeállítás: Hogyan alakult át az elmúlt években a hazai innovációs ökoszisztéma?

bitport.hu, 2024. 03. 19.
Közel 200 ezer szabadalom öntötte el tavaly az Európai Szabadalmi
Hivatalt

biztonsagpiac.hu, 2024. 03. 19.
Magyarország kiemelt szerepet tölt be a NATO védelmi innovációjában

computertrends.hu, 2024. 03. 19.
NGM: nagyszabású országos tájékoztató eseménysorozattal indul a Vállalkozásfejlesztési Program

digitalhungary.hu, 2024. 03. 19.
Űripar és mesterséges intelligencia: a Bosch szerint nélkülözhetetlen az innovatív mérnöki tudás

index.hu, 2024. 03. 19.
Az év slágerpályázata cégeknek: 75-150 millió forint vissza nem térítendő támogatás képzésekre

u-szeged.hu, 2024. 03. 19.
Széchenyi-díjat vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából Prof. Dr. Szabó Gábor

u-szeged.hu, 2024. 03. 19.
Karikó Katalin kapta meg a közérdekű tudományt művelők 2023-as Nierenberg-díját

figyelo.hu, 2024. 03. 19.
Tovább fejlődik a magyar hadiipar

InfoRádió, Aréna, 2024. 03. 19.
Interjú Hankó Balázzsal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárával 2.

Kossuth Rádió, Hírek 6:30, 2024. 03. 19.
Bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO Magyarországon

Jazzy Rádió, 2024. 03. 19.
Bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO Magyarországon

InfoRádió, 2024. 03. 19.
Magyarországon bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország!, 2024. 03. 19.
Interjú Czomba Sándorral, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárával

Trend FM, A nap vendége, 2024. 03. 19.
Interjú Purczeld Eszterrel, a Makronóm Intézet vezető elemzőjével és Korányi Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Ügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettesével 1.

InfoRádió, 2024. 03. 19.
Magyarországon bővíti védelmi innovációs hálózatát a NATO

hirek.prim.hu, 2024. 03. 20.
Űripar és mesterséges intelligencia: a Bosch szerint nélkülözhetetlen az innovatív mérnöki tudás

infoter.eu, 2024. 03. 20.
NGM: nagyszabású országos tájékoztató eseménysorozattal indul a Vállalkozásfejlesztési Program

webradio.hu, 2024. 03. 20.
Nőtt az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma tavaly

piacesprofit.hu, 2024. 03. 20.
Egy kínai cég verhetetlen az európai szabadalmaknál

jogaszvilag.hu, 2024. 03. 20.
Nőtt az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma tavaly

uzletem.hu, 2024. 03. 20.
Nőtt az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma 2023-ban

webradio.hu, 2024. 03. 20.
A digitális gazdaság női példaképeit díjazták

profitline.hu, 2024. 03. 20.
A digitális gazdaság női példaképeit díjazták

azuzlet.hu, 2024. 03. 20.
A digitális gazdaság női példaképeit díjazták

muszaki-magazin.hu, 2024. 03. 20.
Jedlik Ányos-díj 2024

duol.hu, 2024. 03. 20.
Közel kétmillió forint támogatást nyert el a Dunaújvárosi Egyetem

Radiocafe, Millásreggeli, 2024. 03. 20.
Interjú Palotai Zoltánnal, a Nemzeti Innovációs Ügynökség európai uniós pályázati vezetőjével

Dunaújvárosi Hírlap, 2024. 03. 21., 1-2. oldal
A kutatók fejlesztéséért

insiderblog.hu, 2024. 03. 21.
Űripar és mesterséges : Bosch nélkülözhetetlen az innovatív -

pharmaonline.hu, 2024. 03. 21.
Nőtt az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma

vg.hu, 2024. 03. 21.
Az innováció a magyar gazdaság húzóágazata és kitörési pontja lehet
"...Darázs Lénárd, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke célként jelölte meg, hogy minél több innovatív vállalkozás működjön a piacon, ehhez viszont fogalmi tisztázás is szükséges. A digitális érettség önmagában nem innováció, és egy technológia alkalmazása sem az, mert ez a működés hatékonyabbá tétele, ahogyan a munkaerő képzése is. Előadásában kitért arra is, hogy az innováció hozzáadott értéket jelent, jelentős tudásalapú fejlődést takar a korábbi termékhez, szolgáltatáshoz képest. Mindez pedig fejlesztési tevékenységen belül történik..."

magyarnemzet.hu, 2024. 03. 21.
Az innováció a magyar gazdaság húzóágazata és kitörési pontja lehet

figyelo.hu, 2024. 03. 21.
INNOVÁCIÓ A BANKSZEKTORBAN ÉS A TÁVKÖZLÉSBEN IS

magyarnemzet.hu, 2024. 03. 21.
Innováció a bankszektorban és a távközlésben

vg.hu, 2024. 03. 21.
A bankszektort és a távközlést is új alapokra helyezheti az innováció

index.hu, 2024. 03. 21.
Kétszer olyan hatékonyak, a befektetők mégis kevésbé bíznak a női startupperekben

itbusiness.hu, 2024. 03. 21.
40 év feletti informatikus nőket díjazott az IVSZ és a WiTH

marketing.hu, 2024. 03. 21.
Női szakemberekkel mutat példát a fiataloknak az IVSZ és a WiTH

technokrata.hu, 2024. 03. 21.
Női szakemberekkel mutat példát a fiataloknak az IVSZ és a WiTH

nkfih.gov.hu, 2024. 03. 21.
Az innováció a magyar gazdaság húzóágazata és kitörési pontja lehet

hírTV, Híradó 15:00, 2024. 03. 21.
Az innováció egy elemi fontosságú gazdaságpolitikai eszköz kell, hogy legyen, mondta Bódis László

Magyar Nemzet, 2024. 03.22.,12. oldal
Az innováció mint kitörési pont

innoteka.hu, 2024. 03. 22.
Fókuszban a fenntarthatóság

insiderblog.hu, 2024. 03. 22.
Fókuszban a fenntarthatóság: építő eszmecsere a vállalati - Insiderblog.hu

kkvmagazin.com, 2024. 03. 22.
Fókuszban a fenntarthatóság: építő eszmecsere a vállalati, a kutatói és az állami szféra együttműködéséről

uzletem.hu, 2024. 03. 22.
Női szakemberekkel mutat példát a fiataloknak az IVSZ és a WiTH

magyarhirlap.hu, 2024. 03. 22.
Példaértékű az Óbudai Egyetem innovációs ökoszisztémája

hírTV, Híradó 7:00, 2024. 03. 22.
Az innováció egy elemi fontosságú gazdaságpolitikai eszköz kell, hogy legyen, mondta Bódis László

profitline.hu, 2024. 03. 23.
KIM: átalakítják a Nemzeti Tehetség Programot

webradio.hu, 2024. 03. 23.
KIM: átalakítják a Nemzeti Tehetség Programot

medicalonline.hu, 2024. 03. 23.
Felfedezettjeink

magyarhirlap.hu, 2024. 03. 23.
Átalakítják a Nemzeti Tehetség Programot

hirado.hu, 2024. 03. 23.
Átalakítják a Nemzeti Tehetség Programot

digitalhungary.hu, 2024. 03. 23.
Női szakemberekkel mutat példát a fiataloknak az IVSZ és a WiTH

insiderblog.hu, 2024. 03. 23.
Női szakemberekkel mutat példát a fiataloknak az IVSZ és a WiTH - Insiderblog.hu

computertrends.hu, 2024. 03. 24.
Nőtt az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma tavaly

profitline.hu, 2024. 03. 24.
A digitalizáció és zöld átállás miatt növekszik az Európai Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott kérelmek száma
Szerkesztő: Pazsák Zsófia, Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor. A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
tel.: (+36 1) 2000-731, e-levél: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.