Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2023-05-23
Untitled Document
32. OTIO


Végeredmény
I. forduló
31. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
30. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
29. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
28. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
27. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
26. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
25. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
24. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
23. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
22. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
21. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
20. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
19. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
18. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
17. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
16. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
15. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
14. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
13. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
12. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
  27. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2017/2018-as tanév)
végeredménye

1. A bírálóbizottság 2018. április 26-án megtartott, a helyezésekről döntő ülésén 3 első, 4 második, 3 harmadik, illetve 2 különdíjat ítélt oda.

2. A bírálóbizottság 10 pályázatot kiemelt dicséretben, további 33 pályázatot pedig dicséretben részesített.

3. A zsűri döntése döntése értelmében a 2018. szeptember 14-19. között, Dublinban megrendezésre kerülő "30. EU Contest for Young Scientists" európai döntőben a három első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?
(Pályázók: Matányi Marianna és Kákonyi Marcell)
OKOSLÁMPA
(Pályázó: Tassi Timián Áron)
Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata
(Pályázó: Novák Blanka)

4. három első és a négy második helyezett által megjelölt egy-egy tanár egyszeri, 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesült.

5. A Vodafone Magyarország Alapítvány 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját a díjazott fiatalok közül a legfiatalabb pályázó, Zsigó Miklós, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 16 éves tanulója kapta meg.

6. A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2018. június 5-én és 6-án, nyilvános bemutatásra kerülnek az Ericsson Magyarország székházában, illetve bemutatásra kerülnek majd szeptemberben a Kutatók Éjszakáján is.

Díjnyertes pályázatok

I. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Cervelox 2.0 - Avagy: Tudja-e a jobb szem, mit csinál a bal kéz?*
Pályázók: Matányi Marianna (1999), Kákonyi Marcell (2000)
Iskola: Ferences Gimnázium, Szentendre
Tanár: Dr. Mészáros Lukács


A köznevelésbe kerülő kisgyermekek között nagy számban vannak olyanok, akiknél a két agyféltekét összekötő kérgestest (corpus callosum) működési zavarai miatt a féltekek közötti kapcsolat nem megfelelő gyorsasággal jön létre. Számukra nagyon fontos a minél korábbi felismerés, hogy időben megkaphassák orvos, vagy fejlesztő pedagógus segítségét. A korai diagnosztika jelenleg csak azoknál a betegeknél lehetséges, akik feltűnő tüneteket mutatnak. A versenyzők által kifejlesztett, eddig sehol nem alkalmazott módszer egyszerűsége, olcsósága és gyorsasága lehetővé tenné, hogy akár minden, iskolába kerülő kisgyermeken elvégezhessenek egy tesztet, hogy megtudják, nem ajánlatos-e további, részletes vizsgálatokat végezni a két agyfélteke nem megfelelő együttműködésének felderítése és a mielőbbi segítségnyújtás érdekében. Erre a célra olyan készüléket terveztek és építettek meg a versenyzők, amely alkalmas a kérgestesten átfutó, illetve az azt nem érintő reflexek idejének pontos (ezredmásodperces nagyságrendű) megkülönböztetésére.
*A díjat az Egis Gyógyszergyár Zrt. ajánlotta fel.

2. OKOSLÁMPA*
Pályázó: Tassi Timián Áron (1999)
Iskola: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
Tanár: Rudó József


A versenyző olyan lámpát tervezett és készített, amivel nem csak a látható fényt, hanem hang információt is el lehet juttatni jól körül határolt helyekre. Működése a LED fény hangfrekvenciával történő modulációján alapul. Az okoslámpa két fő részből áll: egy adóból és egy vevőből. Az adó egy LED fényforrást tartalmaz, mely hangfrekvenciával modulált fényt bocsát ki, vagyis információt továbbít. A vevő egy fényelemet tartalmazó hangerősítőhöz kapcsolva hanggá alakítja az információt, melyet csatlakoztatható fülhallgatón keresztül juttat el a felhasználóhoz. A fényforrás fénye fókuszálható, és jól körülhatárolt helyre vetíthető. A lámpa által megvilágított helyen elhelyezett fényelemes olvasó eszköz (ami lehet a vakok karján, fején vagy botjába integrálva) hanggá alakítja a modulált fényt, és azt a látássérült ember egy csatlakoztatott fülhallgatóval érzékeli.
*A díjat az Audi Hungaria Zrt. ajánlotta fel.

3. Lycium barbarum fiziológiai hatásainak vizsgálata*
Pályázó: Novák Blanka (1999)
Iskola: Egri Dobó István Gimnázium
Tanár: Dr. Murányi Zoltán Phd


A Lycium barbarumban található bioaktív komponensek identifikációja, az innovatív, saját metódus alapján készített szaponifikált oldat ant-ibakteriális hatású vegyületeinek műszeres mérése és azonosítása történt meg. A szaponifikált oldatban található komplex vegyületcsoportok együttes hatása szignifikáns gátlást fejt ki a rezisztens, szuperbaktérium Pseudomonas aeruginosa törzs ellen. Ezen oldat hatásairól jelenleg nem áll rendelkezésre szakirodalmi adat, a benne található mikrobiális effektivitást kialakító komponensek analitikai kvantitatív feltérképezése újdonságnak számít. Az eddigi szakirodalomban fellelhető, különböző extrahálási technikával készült oldatok nem gátolják a Pseudomonas szaporodását. A versenyző kutatása jelentőségét az utóbbi években észlelt nagy mértékű rezisztencia és az "antibiotikumok utáni korszak" eljövetele adja. A kutatás témája saját ihletésű, a kísérleteket, méréseket, elemzéseket önállóan végezte el a pályázó.
*A díjat a MOL ajánlotta fel.

II. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. AM Cassiopeiae nevű csillag tanulmányozása*
Pályázó: Bánhidi Dominik (2001)
Iskola: Szent László ÁMK Gimnáziuma, Baja
Konzulens: Dr. Hegedüs Tibor
Tanár: Dr. Jaloveczki József


A pályázati jelentkezésben kitűzött célokat: a csillag kitöréseinek, periodikusságának és eltéréseinek vizsgálatát, valamint a hőmérsékleti analízist is sikerült megvalósítania a versenyzőnek. A törpenóvák hőmérsékleti és energetikai vizsgálatát spektroszkópiai mérésekkel szokták kivitelezni, azért, hogy a rendszer különböző részeinek hőmérséklete külön-külön is meghatározható legyen, ehhez azonban nagyméretű, komoly és emiatt drága távcső, illetve műszerpark (spektrográf) szükséges. Mivel ezek nem minden esetben állnak rendelkezésre fontos lehet olyan módszereket keresni, amelyekkel, ha nem is ugyanolyan pontossággal, de vizsgálhatók az adott jelenségek, és kinyerhetők közelítő adatok. Azzal, hogy a versenyző fotometriai módszerrel közelítette meg egy törpe nóva hőmérsékleti analízisét - ráadásul egy saját, egyedi modellt használva, a közbejött technikai nehézségek miatt rendhagyó módon a V-R színindexből való hőmérséklet meghatározáshoz - olyan közelítést végzett, melyhez nem kellett felhasználni "komoly", azaz drága és nagyméretű műszerparkot.
*A díjat a Karsai Holding Zrt. ajánlotta fel.

2. Underwater cyclops*
Pályázók: Tóth Bence (2000), Zsigó Miklós (2002)**
Iskolák: NYSZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma, Nyíregyháza
Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
Tanár: Zsigó Zsolt


A fiatalok által fejlesztett víz alatti kutatórobot képes olyan tevékenységet is végezni, amelyekre egy búvár nem lenne képes, és mindezt költséghatékonyan. A víziközművek szerves részét képző víztároló medencék karbantartása a víziközmű szolgáltatók feladata. A medencéket a karban-tartást megelőzően le kell engedni, hogy a szolgáltató el tudja végezni a hibafelmérést, ezután a medencét higiéniai okokból feltöltik. A karbantartás megtervezése után a tározókat újból leürítik, hogy elvégezzék az esetleges javítást. A pályázók által épített robot képes felmérni a tározóban keletkezett sérüléseket, majd archiválni azokat egy kamera segítségével, így több ezer köbméter víz leürítése kerülhető el.
*A díjat a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. ajánlotta fel.
**Zsigó Miklós elnyerte a Vodafone Magyarország Alapítvány legfiatalabb díjazott pályázónak járó Junior Ösztöndíját is.


3. Matematikai- fizikai tanösvény a Vácrátóti Botanikai Intézetben*
Pályázók: Tóth Boglárka (2001)**, Taródi Anna Laura (2000)**
Iskola: Szent István Gimnázium, Budapest
Konzulens: Kósa Géza


A versenyzők egy új, innovatív, több tudományterületet ötvöző, interaktív oktatási programot hoztak létre, egy webes, online alkalmazás és egy botanikai tanösvény kialakításával. Kutatásuk az interaktív-, digitális ismeretszerzés egy új módszerét fejleszti. A botanikus kertben létesített tanösvény mentén olyan növények találhatóak, amelyeken megjelenik egy-egy matematikai törvényszerűség, fizikából ismert jelenség. Minden növény esetében ismertetik a törvényt, bemutatják, hogyan jelenik meg a növényen, illetve miért előnyös ez a rendszer számára. Továbbá röviden jellemzik a növényt botanikai szempontból és képekkel illusztrálják. Mindezt egy online elérhető felületen teszik, melyre a Vácrátóti Botanikai Kerttől megvásárolt kód segítségével lehet belépni a kertben, vagy akár az iskolában, tanóra keretében. Így az egyes természettudományok összekapcsolásával igyekeztek, a főleg fiatal célközönséget arra ösztönözni, hogy átfogó világképük alakuljon ki, és a jelenségeket egy logikus hálózatban szemléljék, a problémamegoldó-képességük fejlesztése érdekében.
*A díjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel.
**Tóth Boglárka és Taródi Anna Laura megosztva elnyerte a GOLD SEA Kft. legjobb második helyezett lánynak járó különdíját is.


4. Az apparatus cardiovascularis felépítését, működését és betegségeit analógiásan bemutató vízvezetékrendszer-modell.*
Pályázók: Székely Bálint (2001), Dobos Dominik (2001) Iskola: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
Konzulens: Dr. Molnár Péter
Tanár: Baranyai József


A pályázat célja egy olyan, az emberi vérkeringést analógiásan bemutató rendszer, valamint egy hozzá szervesen kapcsolódó szoftver fejlesztése volt, melynek segítségével könnyedén demonstrálhatók a keringési szervrendszer tulajdonságai, működésének sajátosságai, felépítése, betegségei. Maga a modell demonstrációs célt szolgál a szoftver által képviselt tudásanyaghoz. A modell és a szoftver segítségével megtudhatjuk, hogy a négy fajta vérnyomási érték hogyan változik különböző helyzetekben. Láthatjuk azt is, hogy milyen következményekkel jár, ha meggyengül valaki szívizma. Emellett modellezhetjük még az agyvérzést, az érelmeszesedést, az aneurizmát, a magas vérnyomást, a tüdőödémát, a visszérbetegséget és a tüdőfibrózist is. Mindezeket a szoftverben található tudásanyag, valamint a jövőben a modellre és a szoftverben elhelyezett QR kódokkal elérhető elméleti segédanyag támogatja.
*A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlotta fel.

III. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. AVR Projekt - Mozdulat vezérelt mobil VR technológia minimális eszközigénnyel
Pályázó: Horváth Roland (1998)
Iskola: Soproni Széchenyi István Gimnázium
Konzulens: Horváth Margit


A Project AVR egy olyan új, forradalmi technológia, amely ötvözi a mobil VR-t (a virtuális valóságot) és az AR-t (a kiterjesztett valóságot), és egy teljesen új oldalról közelíti meg ezt a ma még rejtélyes területet, elősegíti ennek a technológiai környezetnek az elterjedését, hétköznapi életben való használatát. Az AVR nem egy VR alkalmazás, hanem egy keretrendszer, platform fejlesztők, stúdiók számára, hogy az általuk létrehozott, mozdulatvezérlést alkalmazó, drága szett megvásárlását igénylő VR alkalmazásuk több emberhez eljusson, csupán két okostelefonnal legyen használható. Az AVR technológiával és két okostelefon segítségével mozdulat vezérelt mobil VR élményt teremthetünk minimalizált eszközhasználattal. A drága VR szettekkel ellentétben, itt nincs szükségünk nagyteljesítményű, bonyolult felépítésű és költséges hardverre.

2. Egyensúly befolyásolásának kutatása 2.0, avagy balesetek megelőzése okostelefonnal*
Pályázó: Laufer Tamás Jónás (2002)
Iskola: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
Konzulensek: Ekler Péter, Laufer Tamás


A Spirisense alkalmazás fejlesztése elemi része az újszerű módszertannak, célja, hogy követi az alkohol hatását az egyensúlyra és abból következtetéseket készít. Az amerikai józansági próba volt a kutatás ötletének alapja, azonban az alanyok nem sétáltak, hanem egyhelyben álltak. Az alapállás közben a mellkasukon tartják két kézzel a telefont, és így mérnek. Az alapmérés a viszonyítási pont. Ezután alkoholt fogyasztanak, és utána akármennyi alkalommal, újra lemérik magukat. A hipotézis az volt, hogy biztos sokkal rosszabb lesz az egyensúly alkohol hatására. A Spirisense gyorsulást mér beállított ideig. Mérés után kiértékeli a sok ezer adatot (veszi a szórásukat tengelyenként), és utána a már kiértékelt adatokat tölti fel anonim módon a Firebase-be (valósi idejű adatbázis felhőbe). Emellett az alanyok is rögtön megkapják az eredményeiket, ezért a Spirisense nevezhető egyfajta sharing economy alkalmazásnak. A fejlesztés magyar és angol nyelven is elérhető. A vizsgálat kiterjeszthető reakcióidős mérésekre is, így más szempont szerint is meg lehet figyelni az alkohol hatását. Az új módszertan során a versenyző laborját kiterjesztette az egész világra, mivel a Spirisense letölthető a Play Store-ból.
* A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel.

3. Virtuális valóság bevezetése az amatőrcsillagászatba*
Pályázó: Nagy Felícián (1998)
Iskola: Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Tanár: Németh Jenő


A projekt egy távvezérelt csillagvizsgáló okosotthon rendszerrel, önműködő észlelésirányítással, adatelemző, tároló és megjelenítő egységgel, szórakoztató és kényelmi funkciókkal az automatikus észlelés idejére, intelligens fűtéssel-szellőzéssel, és multimédia központtal. A világ bármely pontjáról élvezhető, virtuális, 3 dimenziós csillagászati távcsöves bemutató tartható élőben, egy fix helyen lévő távcsőről, továbbá észlelés végezhető, adatok gyűjthetőek, valamint asztrofotók is készíthetők. Napközben vagy éjszaka, ha nem áll rendelkezésre távcső, egy szemüveggel előhozható az otthoni csillagvizsgáló által látott égboltkép. Mindez pedig a következő generációs távcsöves bemutatókat jelentheti. Előadásokon, internetes társalgások során ahelyett, hogy az embert vinnénk a távcsőhöz, vagy a távcsövet az emberhez, a világháló által össze lehet kötni a felhasználót a termék funkciójával. Amatőrcsillagászok új, remek eszköze lehet ez, valamint új oktatási platform, bemutatóeszköz, továbbá a távoli munkavégzésre, hobbiűzésre is teljes megoldást kínál, ráadásul élvezhető formában.
*A díjat a Magyar Suzuki Zrt. ajánlotta fel.
27. Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny


Végeredmény (PDF)
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az NKFI Alapból valósul meg.


FŐVÉDNÖK:
Dr. Palkovics László, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Társ-főVÉDNÖK:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Kiemelt támogató:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
MOL Nyrt.
AUDI HUNGARIA Zrt.
Vodafone Magyarország Alapítvány

Jelentős támogató:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
B. Braun Medical Kft.
77 Elektronika Műszeripari Kft.
Magyar Suzuki Zrt.
Karsai Holding Zrt.
BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Ericsson Magyarország Kft.

Támogató:
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
Sanatmetal Kft.
Innomed Medical Zrt.
Mediso Kft.
NI Hungary Kft.
evopro
GOLD SEA Kft.
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató:
M5
Támogató:
Innotéka Magazin
A zsűri elnöke:
Dr. Jakab László dékán, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar

A zsűri tagjai:
Dr. Ábrahám László, ügyvezető, NI Hungary Kft.
Dr. Bendzsel Miklós ny. elnök, SZTNH
Bodnár Balázs ügyvezető igazgató, evopro systems engineering Kft.
Bolyky János Antal ügyvezető igazgató, Triax Üzletfejlesztési és Innovációs Kft.
Hegyesi Donát BME egyetemi hallgató, a 2014. évi Intel ISEF 2. helyezettje
Ivánka Gábor szabadalmi ügyvivő, ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, az 1997. évi EU Fiatal Tudósok Versenyének 3. helyezettje
Jakab Roland ügyvezető igazgató, Ericsson Magyarország Kft.
Kapui Ákos, technológiai vezető, Skyscanner a XIV. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje
Dr. Karsai Béla, elnök, Karsai Holding Zrt.
Dr. Kasza Tamás fejlesztőmérnök, SAP Hungary Kft.
Dr. Kroó Norbert akadémikus, MTA
Dr. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója
Dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, OT Industries, a MISZ tiszteletbeli elnöke
Prof. Dr. Pap László akadémikus, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja
Papp László kutató, Bécsi Orvostudományi Egyetem (MUW), a VIII. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje
Pomezanski György újságíró, a Felkínálom Alapítvány elnöke
Sipos Imre, miniszteri biztos, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Szabó Gábor rektor, SZTE, a MISZ elnöke
Dr. Szirmay-Kalos László egyetemi tanár, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Dr. Vajta László, docens, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Dr. Závodszky Péter akadémikus, kutató professzor, MTA TTK Enzimológiai Intézet
Készítette: VISUALIA