Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2023-05-23
Untitled Document
32. OTIO


Végeredmény
I. forduló
31. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
30. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
29. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
28. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
27. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
26. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
25. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
24. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
23. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
22. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
21. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
20. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
19. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
18. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
17. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
16. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
15. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
14. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
13. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
12. Ifjúsági Verseny


Végeredmény
I. forduló
  25. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2015/2016-os tanév)
végeredménye

1. A bírálóbizottság 2016. április 27-én megtartott, a helyezésekről döntő ülésén 3 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 2 különdíjat ítélt oda.

2. A bírálóbizottság 26 pályázatot kiemelt dicséretben, további 9 pályázatot pedig dicséretben részesített.

3. A zsűri döntése értelmében a 2016. szeptember 16-21. között Brüsszelben megrendezésre kerülő "28. EU Contestfor Young Scientists" európai döntőben a három első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
Mutasd!- Interaktív jelnyelvet tanító és gyakorló szoftver
(pályázó: Tóth Fanni, Horváth Roland)
Mikroelektromechanikai struktúra alacsony frekvenciás hangok és rezgések érzékelésére
(pályázó: Udvardi Péter)
Egy eszköz az elmének
(pályázó: Imets Tamás)

4. A három első és a három második helyezett által megjelölt egy-egy tanár egyszeri, 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesült.

5. A Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját az eredményes fiatalok közül a legfiatalabb pályázó, Horváth Roland, a soproni Széchenyi István Gimnázium 15 éves tanulója kapta meg.

6. A Magyar Innovációs Szövetség 100 000 Ft-os különdíjában a legjobb határontúli pályázó, Imets Tamás részesült.

7. A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2016. május 30-án, nyilvános bemutatásra kerülnek a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, illetve bemutatásra kerülnek majd szeptemberben a Kutatók éjszakáján is.

Díjnyertes pályázatok

I. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Mutasd! - Interaktív jelnyelvet tanító és gyakorló szoftver*
pályázók: Tóth Fanni (2000)
Horváth Roland (2001)**
Iskola: Soproni Széchenyi István Gimnázium
Tanár: Lang Ágota


A pályázók célja az volt, hogy minél több fiatallal megszerettessék a jelnyelvet, hogy érdeklődjenek a siket kultúra iránt. A Mutasd! egyfajta kedvcsináló ahhoz, hogy belépjünk ebbe a különleges világba. Ebben segít a két kéz, valamint a kezek mögött megjelenő, többnyire vidám clipart kép, amelynek kiválasztását hosszú válogatás előzi meg. Kutatásuk eredményessége érdekében a célközönségükkel - vagyis kortársaikkal - is megosztották munkájuk pillanatnyi állapotát, és a kortársak véleményét, illet-ve javaslataikat is kérték a további fejlesztésekhez. Másik céljuk az volt, hogy a diákok számára bemu-tassák a jelnyelv használatát. A jelnyelv tanulása során fontos, hogy különbséget tudjunk tenni az ikonikus és az absztrakt jelek között. Az ikonikus jelek könnyebben megjegyezhetőek, mert van kapcsolat a jel és a jelentés között, míg az absztrakt jeleknél ez a kapcsolat nincsen meg. A versenyzők a könnyebb tanulás érdekében minden jelhez képet és leírást is kapcsoltak, megkönnyítve ezzel azok megjegyzését.
*A díjat az Ericsson Magyarország Kft. ajánlotta fel.
** Horváth Roland elnyerte a SIEMENS Zrt. Junior ösztöndíját is.


2. Mikroelektromechanikai struktúra alacsony frekvenciás hangok és rezgések érzékelésére*
pályázó: Udvardi Péter (1998)
Iskola: Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium
Tanár: Szalayné Tahy Zsuzsa


Az alacsony frekvenciás hangok, rezgések passzív érzékelése vagy mechanikai energiájuk elektromos feszültséggé alakítása gyakran előkerülő probléma, hiszen a környezetünkben megtalálható hangok vagy rezgések nagy része ebbe a tartományba esik. A projekt egy olyan mikroelektro-mechanikai struktúrával (MEMS) kínál megoldást erre a problémára, amely-nek rezonancia frekvenciája 200-300 Hz körüli. Így a kérdéses tartományban nagy amplitúdóval rezget-hető, amely kitérésekből származó mechanikai energiát egy piezoelektromos réteggel elektromos feszültséggé alakíthatunk. A chipet széles körben lehetne használni, fontos felhasználás lehetőség a külsőegység nélküli passzívan működő cochleáris implantátum, amely nagyban javítaná a súlyos halláskárosulásban és siketségben szenvedők életminőségét.
*A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ajánlotta fel.

3. Egy eszköz az elmének*
pályázó: Imets Tamás (1999)**
Iskola: Nagy István Művészeti Középiskola, Csíkszereda
Tanár: Nagy Antal Károly


Ez a rendszer nem csak rengeteg tevékenységet képes irányítani, hanem egy olyan mesterséges intelligenciával ruházta fel a pályázó, amely észleli a kezdő felhasználó akaratát mielőtt ő képes lenne profi agykontrollra, és ennek függvényében végzi el a feladatokat. A korlátokat is a felhasználó után állítja be, azaz ha azt érzékeli, hogy nem képes elérni a haladó szintű figyelem vagy gondolkodásos értéket, akkor csökkenti ezeket. Ha azt érzékeli, hogy használója megfelelően képes irányítani, a szoftver ezt is érzékeli, és haladó módba lép, amely egy sokkal pontosabb vezérlést biztosít. Az intelligencia mellett egy online webszerver is helyet foglal a készülékben, amely a felhasználóról készít statisztikát, elemezi az adatokat, majd egy jelszóval ellátott weboldalon ezt megtekinthető. Ez teljes mértékben biztonságos, hiszen nem gondo-latokat észlelünk, hanem agyi aktivitást, amelynek rögzítésével képes a program megállapítani, ha használója álmos, ideges, mérges vagy vízre, folyadékra van szüksége. A megépítéshez három különböző Arduino1 klónt használt, típus szerint: Arduino Mega, Arduino Uno2, Arduino Leonardo3 és egy Particle Photon4 nevű mikro-kontrollert, amely WiFi-hez csatlakozva készít online adatbejegyzést.
*A díjat az EGIS GyógyszergyárZrt. ajánlotta fel.
**Imets Tamás elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség különdíját is.


II. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Oldatok pH-jának meghatározása mobiltelefonnal, kibocsátott frekvencia alapján, az indikátor függvényében
pályázók: Pogány Martina Alíz (1998)
Tomori Vince (1996)
Iskola: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
Tanár: Tepliczky István


A mobiltelefonok egyik leggyakrabban használt al-kalmazása a fényképező, amelyhez nagy pontosságú és megbízható fényérzékelő szenzorra van szükség. A pályázók kutatásának alapja az erre épülő ColorGrab nevű alkalmazás, amely képes megadni az érzékelt szín HSL kódját.
Színes oldatok komponenseinek, koncentrációjának meghatározásával az általuk kibocsátott frekvencia mérésének segítségével kapcsolatban már történtek előrelépések, mivel a fent említett alkalmazás képes meghatározni bizonyos oldat(ok) koncentrációját is. Szakmai véleményeket tanulmányozva a versenyzők azt tapasztalták, hogy az alkalmazás egy fontos felhasználási területre viszont nem tudott megoldást kínálni. Ez pedig a pH-mérés. A pályázók célja egy olyan mobiltelefonos alkalmazás létrehozása volt, amely felhasználva a mobilba épített fényérzékelő szenzorokat, képes az oldat pH-értékét meghatározni az indikátor függvényében az átcsapási tartományon belül. Az általuk kifejlesztett alkal-mazás nagyban megkönnyíthet bizonyos laboratóriumi munkafolyamatokat, viszont ehhez fontos figyelembe venni pár egyszerű tanácsot. Ajánlott a méréseket lehetőleg mesterséges fényviszonyok között végezni (legjobb a fehér fényű fénycsövek használata). Ezenkívül érdemes fehér hátteret biztosítani a mérésnek, ezt a legegyszerűbben egy famentes, fehér, legalább A/4-es méretű lappal lehet kivitelezni.

2. Felállítható egy Scoville jellegű skála a torma csípősségének jellemzésére?
pályázók: Sztranyovszky Lóránt (1998)
Varga János (1998)
Iskola: Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest
Tanár: Dr. Kocsis László Lajos


A pályázók elsődleges célja az volt, hogy egy Scoville-skálához hasonló rendszer tormafajtákra kiterjesztett megvalósíthatóságát kutassák. Emellett kidolgozták ennek a gyakorlati eljárásnak az alapjait. Másrészt egy olyan kereskedelmi forgalomban alkalmazható skála fölállítását is célul tűzték ki, mellyel a tormák, esetleg más keresztesvirágúak csípősségét tudjuk egymáshoz képest elhelyezni.
Kidolgoztak egy eljárást, mely által nagyságrendileg meghatározható a tormák emberi érzékelésre gyakorolt hatásának intenzitása (megint csak egymáshoz viszonyítva). Az eljárás helytállóságának bizonyítéka, hogy ugyanazokon a tesztalanyokon ugyanazt a mintát több alkalommal megvizsgálták úgy, hogy a tesztelők azt hitték, más tormát tesztelnek. Ennek ellenére a mért eredmények körülbelül egyformák voltak. Tehát beigazolódott, hogy ezzel az eljárással ténylegesen használható eredményhez juthatunk.

3. E-ruha (Ruházatba épített adatrögzítő egység)*
pályázók: Nagy Enikő (1999)
Sivák Levente (1997)
Iskola: Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
Tanár: Zsigó Zsolt Miklós


A pályázók egy olyan moduláris rendszert hoztak létre, amely nem akadályozza a ruhát viselő személyt a munkavégzésben. Ez a "kompatibilis" szerkezet tökéletesen illeszkedik a védőruházat paraméte-reihez, illetve viselőjéhez. A ruha legfőbb feladata adatok és információk gyűjtése a beleépített szen-zorokon keresztül. Az adatokat egy központi feldolgozóegység "gyűjti össze", majd azokat valós időben továbbítja, illetve tárolja - akár statisztikai szempontok szerint is. A ruha elkészítése után a pályázók különböző teszteket végeztek, melyek a szenzorok pontosságát, érzékenységét vizsgálták (illetve a szenzorokat használat előtt be kellett kalib-rálni). A katasztrófavédelem helyi szakembereinek segítségével a tesztelés során tálcatűz mellett figyelték a prototípus működését. Egy olyan tűz mellett történt a teszt, melyben füst, mérgező, illetve robbanó gázok is jelen voltak. A fent leírt funkciók mind sikeresen futnak rajta, működőképes a rendszer. A kívánt pontosságot a szakemberek javaslatai alapján szeretnénk meghatározni.
* A díjat a Magyar Telekom Nyrt. ajánlotta fel.

III. DÍJban RÉSzesÍTett PÁLyamunkák

1. Kritikus védelmi szövetségek gráfokban
pályázók: Dömsödi Bálint (1998)
György Levente (1998)
Iskola: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád
Tanár: Dr. Katz Sándor


A pályázók célja az volt, hogy egy adott gráfban a legnagyobb kritikus védelmi szövetséget megadják. Egy gráfban k-adrendű védelmi szövetségről beszélünk, a gráf csúcsaiból létrehozott olyan halmaz esetén, amelyben minden elemre teljesül, hogy legalább k-val több szomszédja van a halmazon belül, mint kívül. Ennek a feltételnek a halmazon kívül lévő elemekre nem kell teljesülnie. Egy védelmi szövetséget kritikusnak nevezünk, ha a halmaz bármely elemét elhagyva a védelmi szövetség felbomlik - azaz minden elem szükséges, hogy a halmaz védelmi legyen. A kritikussági feltétel nélkül a probléma rendkívül egyszerű lenne, hisz elég lenne a gráf összes csúcsát a halmazba foglalni, és ezzel meg is lenne a maximális elemszámú védelmi szö-vetség a gráfban.
A feladatot a gráfok csúcsainak színezésével tették szemléletessé és könnyen érthetővé a pályázók. Megoldásukkal lineáris futási idejű algoritmust adtak meg bármilyen fagráfon belüli legnagyobb kritikus védelmi szövetség meghatározására. Minden eredményük programok által ellenőrzött, az algoritmust megadták, és annak helyességét bizonyították.

2. "Okos polcok" a konyhában*
pályázó: Sipos Bence (1997)
Iskola: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Tanár: Sipos Béla


Ez a modell képes a rajta lévő tárolók pontos súlyát megadni - külön dobozonként való bontásban. Az információkhoz aztán egy másik számítógépen keresztül juthatunk hozzá. Nem csak a pontos mennyiség ismerete a fontos, hanem az is, hogy mit kezdünk ezzel az információval. A rendszer képes arra, hogy figyelmeztessen például akkor, ha valami kifogyóban van. Sőt, ha szeretnénk, interneten keresztül önálló rendelést is lead, amelyet az étteremnek mindössze jóvá kell hagynia. A beszállító számára is előnyös ez a termék, mivel, ha több helyen is használják a rendszert, akkor pontosan látja a készletfogyást az egyes helyeken. Így sokkal optimálisabb módon képes azt feltölteni, és jobban tervezhetővé válik az útvonal. Ezzel időt és üzemanyagot lehet megtakarítani. Az étterem a készletfogyást jelző rendszerhez való hozzáférést akár több beszállítónak is megadhatja, ezzel versenyt generálva. Ez számára kedvezőbb árakat eredmé-nyezhet.
* A díjat a Magyar Telekom Nyrt. ajánlotta fel.

3. Intelligens virágcserép - avagy okos megoldással a zöldebb környezetért*
pályázó: Nagy Simon József (1998)
Iskola: Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest


Az intelligens virágcserép lényege, hogy teljesen leveszi a felhasználók válláról a növények gondozásának feladatát, csupán a víztartály időnkénti újratöltésére van szükség. A pályázó saját fejlesztésű statisztikai algoritmusai segítségével biztosítani tudja, hogy szeretett növényünk sokáig környezetünk dísze marad-hasson.
Ez az eszköz lényegében egy cserépbe integrált megfigyelő és öntözőrendszer, mely az adatok szakszerű kielemzése mellett magában foglalja korunk legújabb vívmányait. Ilyen például az LCD kijelző, az internetes kommunikáció, vagy a felhasználóval, okos eszközökkel és személyi számítógépekkel történő kapcsolattartás. A hő és páratartalom szenzorokkal a környezeti értékeken felül a növény párologtatása és hőszabályozása is megfigyelhető. Az elhelyezett ledek segítségével borúsabb napokon kipótolható a beérkező fénymennyiség, illetve a növény alakja, és a rövid- vagy hosszúnappalos növények esetén a virágzás is befolyásolható. Ezenkívül villogtatással jelezni lehet a felhasználónak például azt, ha kiürült a víztartály.
*A díjat az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés ajánlotta fel.

4. A szerves anyagok eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével
pályázó: Szvoreny Viktor (1999)
Iskola: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta
Tanár: Szórád Endre


A Vajdaságban és Dél-Magyarországon a felszín alatti vizek erősen terheltek szerves anyagokkal, ezért az ilyen víz sárgás színű. 100 m mélységben a kútvíz szerves anyag koncentrációja 24 mg / l; míg ha a víz mélysége 200 m, akkor ez az érték körülbelül 48 mg / l !
A szervesanyag-koncentrációt kálium-permanganát (KMnO4) segítségével hatá-rozta meg a pályázó. A kísérletben laboratóriumi feltételek mellett hasonlította össze a Rohm and Haas gyártó Amberlite IRA 958 C ioncserélő gyanta és az aktív szén Organosorb10 jellemzőit, előnyeit és hátrányait, és ipari felhasználási lehetőségeiket.
Összehasonlította az aktív szén és a speciális ioncserélő hatékonyságát és gazdaságosságát a szerves anyaggal terhelt víz tisztítása során. Különös figyelemmel kísérte a regenerálódás hatékonyságát és környezetre való hatását. A kísérletet hosszabb periódusokon keresztül hajtotta végre, figyelembe véve a víz szerves anyag terheltsége mellett a re-generált szén és ioncserélő hatékonyságát. A kísérletek alapján és hosszabb időtartamra tervezve, gazdaságosabb és környezetbarát megoldás az ioncserélő használata a szerves anyagokkal terhelt víz megtisztítása szempontjából.
25. Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny


Végeredmény (PDF)
A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

FŐVÉDNÖK:
Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Társ-főVÉDNÖK:
Dr. Pálinkás József, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Főtámogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A verseny támogatói:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Magyar Telekom Nyrt.
B. Braun Medical Kft.
GE Hungary

Siemens Zrt.
Ericsson Magyarország Kft.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
Innomed Medical Zrt.
Sanatmetal Kft.
Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szervíz Kft.
NI Hungary Kft.
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató:
MTVA
Támogató:
Innotéka Magazin
A zsűri elnöke:
Dr. Jakab László dékán BME-VIK

A zsűri tagjai:
Dr. Ábrahám László, ügyvezető, NI Hungary Kft.
Dr. Bendzsel Miklós elnök, SZTNH
Bodnár Balázs ügyvezető igazgató, evopro systems engineering Kft.
Bolyky János Antal ügyvezető igazgató, Triax International Üzletfejlesztési és Innovációs Kft.
Dr. Friedler Ferenc elnök-helyettes, NKFIH
Ivánka Gábor szabadalmi ügyvivő, ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, az 1997. évi EU Fiatal Tudósok Versenyének 3. helyezettje
Jakab Roland ügyvezető igazgató, Ericsson Magyarország Kft.
Dr. Kasza Tamás fejlesztőmérnök, SAP Hungary Kft.
Dr. Kroó Norbert akadémikus, MTA
Dr. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója
Dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, OT Industries, a MISZ tiszteletbeli elnöke
Prof. Dr. Pap László akadémikus, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja
Papp László kutató, Allgemeines Krankenhaus, Wien, a 8. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje
Dr. Pokol György egyetemi tanár, BME Szervetlen és Analitikiai Kémiai Tanszék
Pomezanski György újságíró, a Felkínálom Alapítvány elnöke
Sipos Imre, közoktatásért felelős helyettes államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma
Dr. Szabó Gábor rektor, SZTE, a MISZ elnöke
Dr. Szirmay-Kalos László egyetemi tanár, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Várhegyi Csaba fejlesztőmérnök, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft., az I. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1. helyezettje
Dr. Závodszky Péter akadémikus, kutató professzor, MTA TTK Enzimológiai Intézet
Készítette: VISUALIA