XXIV. évf. | 2014. MÁJUS 6. | 9. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése

2014. május 20-án tartja meg a Magyar Innovációs Szövetség a 2013. évi, rendes közgyűlését, melynek helyszíne a Symbol Budapest (1036 Budapest, Bécsi út 56.).

Program:

09:45-10:30 Regisztráció
10:30-10:40 Megnyitó - Szabó Gábor, elnök
- Mandátumvizsgáló-bizottság megválasztása
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
10:40-10:45 A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi Média Díjának átadása
10:45-10:55 A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése - Greiner István, elnökhelyettes
  Szakmai program:
10:55-11:20 Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium: Magyarországi gazdasági és innovációs lehetőségek 2014-ben
11:20-11:40 Kérdések, hozzászólások
11:40-11:45 Felügyelőbizottság jelentése - Papanek Gábor, FB-elnök
11:45-11:50 Határozathozatal az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a tagdíjról
11:50-
Zárszó, fogadás

A közgyűlés írásos anyaga (éves beszámoló, FB-jelentés) az alábbi linken olvasható.
A részvételi szándékot legkésőbb 2014. május 13-ig kell jelezni.

MISZ K+F Tagozat újjáalakuló ülés

2014. május 8-án, 15 órakor tartja a Magyar Innovációs Szövetség a Zipernowsky Házban (1115 Budapest, Bartók Béla út 33.) a K+F Tagozat újjáalakuló ülését, melynek levezető elnöke dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök.

Program:
- Dr. Nikodémus Antal főosztályvezető (NGM): a Kutatás és Technológia Innovációs Alap 2014. évi működési rendje
- Dr. Reith János, az előkészítő bizottság vezetője: K+F Tagozat programjának tervezete
- Az új K+F tagozati elnök, Skultéty Tamás bemutatkozása
- Tagozat vezetőségének megválasztása

A részvételi szándékot jelezni kell a MISZ felé (e-mail: innovacio@innovacio.hu; tel.: 1/430-3330).

A MISZ véleménye az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelvről

A Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére, 2014. április 28-án a Magyar Innovációs Szövetség megválaszolta az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek körében alkalmazható új keletű technikákról szóló kérdőívet:

"...Ennek az irányelvnek a hazai bevezetése/működése már évek óta átszövi a mindennapok gyakorlatát: a gyakori jogalkotási tevékenység, a jogszabályok állandó (és gyakran az ún. salátatörvények gyakorlata miatti) változásának gyakran követhetetlen változása, a vállalkozások tevékenységének szabályozása, a szigorú ellenőrzés/szankcionálás stb. A jogszabályi változások visszatérő eleme a visszahivatkozások és a nagyszámú mellékletek (többoldalas) rendszere is..."

1. Ismer új keletű technikák beazonosítására szolgáló, hazánkban működő mechanizmusokat (ideértve a ’cutting edge’ technikákra* vonatkozókat is)? Ha igen, melyek ezek?
"...A P-gráf módszertan (P-graph framework) környezetvédelmi, megbízhatósági és biztonsági szempontokat együttesen teljesítő, optimális műszaki termelő rendszerek struktúrájának tervezésére szolgál, és a struktúra elsődleges szerepét figyelembe véve generálja az optimális műszaki termelő rendszer struktúráját, egyúttal inputot biztosítva a részletes tervező eszközöknek..."

4. A 3. pontban részletezett módszerek/folyamatok közül van olyan, amely véleménye szerint legjobb gyakorlatnak tekinthető? Ha igen, miért? Ha nem, hogyan lehetne fejleszteni ezeket?
"...A pályázati úton történő K+F projektek támogatás a mai gyakorlat szerint nem tekinthető a legjobb gyakorlatnak, hiszen a pályázati projekt nem ritkán indokolatlanul nagy adminisztrációs terhet jelent a vállalatoknak. Az adminisztrációs terhek csökkentésével nagymértékben lehetne ezeket a folyamatot fejleszteni..."

"...Legjobb gyakorlatként az "interdiszciplináris workshop-ok" szervezését lehetne kiemelni, ahol az összeadott tudás innovatív megoldásokhoz és új termékekhez vezethet..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Szakmai állásfoglalás

A 2013-as év folyamán az Európai Számvevőszék számos vizsgálatot folytatott le. Többek között megállapításokat tett a MAG Zrt. által támogatott egyik projektre is.

Az Európai Számvevőszék által megfogalmazott, a K+F+I projekttartalommal kapcsolatos elmarasztaló megállapításokat a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. vitatja, és azokkal nem ért egyet, mivel a vizsgált projektek a támogatási intézményrendszer szabályainak és előírásainak betartásával lettek támogatva.

2014. április 17-én, a MAG Zrt. felkérésére, a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a szóban forgó projekt K+F+I tartalmát.

Startup Kultúra Közösség

A Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére 2014. március 31-én elindult a Startup Kultúra Közösség c. csoport a Facebookon, melynek már több mint 250 tagja van. A Közösség egyik feladata, hogy biztosítsa a kapcsolatot a magyarországi startup közösség és a MISZ tagsága között.

A Startup Kultúra Közösség tagjai elkötelezték magukat a startup ökoszisztéma meghonosítására, Magyarországon. A startup ökoszisztéma kulcsa a startupok sikere, minden szereplő csak a vállalkozás sikerén keresztül lehet sikeres. Ezért létrehozták a Startup (etikai) kódexet, amely a startup magatartás értékeit veszi számba. Ez a kódex egy nyitott dokumentum, amely idővel módosulhat:
- Egy igazán sikeres startup nem egy ötletről szól, hanem annak megvalósításáról.
- A startup vállalkozást nem a pénzszerzés, hanem a piac- és értékteremtés vezérli.
- A vállalkozás sikertelensége nem jelenti a vállalkozó kudarcát.
- A startup ökoszisztéma résztvevőitől etikus piaci magatartást várunk el.
- A startup ökoszisztéma alapfeltétele a felek transzparenciája.
- Az ökoszisztéma sikerességéhez elengedhetetlen a szereplők közötti együttműködés és kommunikáció.
- "Ne tedd másokkal azt, amit magadnak sem szeretnél!

A MISZ tagvállalatai, ill. olvasói számos további fontos feltöltött anyagot olvashatnak a Startup Kultúra Közösség oldalán: www.facebook.com/groups/startupkultura/

Play IT

2014. április 26-án került megrendezésre a SYMA Csarnokban az ország legnagyobb játék és IT eseménye, a "Play IT", amelyen 13100 látogató fordult meg. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Kasza Tamás, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja, a "Meet the Scientist" program egyik önkéntese tartott előadást az eseményen.

Röviden bemutatta az Innovációs Szövetséget és céljait, valamint a fiatalokat érintő két legfontosabb programot: a "Meet the Scientist" (www.meetthescientist.hu) kezdeményezést és az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt (http://www.innovacio.hu/3a_hu.php). A prezentáció második fele - a rendezvény hangulatának megfelelően - a számítógépes játékok történetét elevenítette fel számos képpel, fotóval kiegészítve.
Az áttekintés nem csak a fiatalok, hanem a szülők és a rendezvény idősebb résztvevői számára is érdekes volt, a kérdések és a pozitív visszajelzések alapján. A következő "Play IT" rendezvényre 2014 novemberében kerül sor.

Magyar Innovációs Alapítvány

A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány már több mint 20 éve foglalkozik fiatal tehetségek felkutatásával, kreatív, innovatív tevékenységük támogatásával. Ösztöndíjakkal folyamatosan segíti fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.

Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját Innovációs Nagydíjban részesíti.

A Magyar Innovációs Alapítvány várja és előre is köszöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolására, az innováció népszerűsítésére.

Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk 1%-át fordítsák erre a célra, és az adóbevalláskor az APEH nyilatkozaton a következőket adószámot tüntessék fel: 18047929-1-41.

Manager Képzés Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált Manager Képzés Alapítvány 2014. április 23-án, Dr. Dobák Miklós, kuratóriumi elnök vezetésével kuratóriumi ülés tartott a Corvinus Egyetemen.

Az ülésen a Kuratórium a 2013. évi "Harsányi István-díj" pályázatot sikeresnek értékelte. Ezután megvitatta, és módosításokkal elfogadta a 2014. évi "Harsányi István-díj" pályázati felhívását.

A 2014. évi pályázati felhívás teljes szövege Hírlevelünk "Pályázati Felhívások" c. rovatában olvasható.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség taggyűlése

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, Kürtös u. 4.) 2014. április 29-én tartotta Debrecenben a 2013-as üzleti évet lezáró taggyűlését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Harangozó István volt jelen.

A taggyűlésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója, melynek előterjesztője Berde Ágnes Barbara ügyvezető volt.
2. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának (Dr. Mórocz Marietta elnök) jelentése a társaság 2013. évi tevékenységéről.
3. Független könyvvizsgálói vélemény (Dr. Ertseyné Tóth Mária, Fair-Control Kft.) ismertetése.
4. Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének bemutatása, megvitatása, melynek előterjesztője Berde Ágnes Barbara ügyvezető volt.
5. Egyebek

A megjelentek az előterjesztéseket egyhangúlag elfogadták, és megállapították, ill. nagyra értékelték, hogy a társaság képes volt dinamikusan növelni nemcsak a tevékenységi körét, hanem a "piaci tevékenységek" bevételeit is. Sajnálatos, hogy a lezárt pályázati tevékenységek pénzügyi elszámolása (nemzeti és EU-s pályázatok esetén is) jelentősen késett, így a likviditási gondjai megoldására a társaság áthidaló hitel felvételére kényszerült, amelyet a taggyűlés időpontjáig teljes egészében visszafizetett.

Az egyebek napirendi pont keretében a jelenlevők megegyeztek, hogy 2014. május 19-én (hétfő) tartják az ügyvezető választó taggyűlésüket.

Szakirodalomfigyelő

Courtland Bovee, John Thill: Business Communication Today - Üzleti kommunikáció napjainkban - 12th Edition, Global Edition - Pearson, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"A valós világ gyakorlatára és sajátosságaira alapozott tréning a mai és a holnapi üzleti szereplők számára." "Több mint két évtizede a szakterület vezető tankönyveként, e kötet ma is élenjáró tudást kínál. (...) Naprakészen bemutatja a társadalmi kommunikációs modellt, amely újra definiálja az üzleti kommunikációt, és újra formálja a kapcsolatokat a cégek és a tevékenységükben érdekeltek (stakeholders) között." - a kiadó ajánlójából. A Pearson kétségtelenül hitelt érdemel, hiszen az egyik legjobb felsőfokú tankönyv kiadó. E kötete hasznosságát és sikerét pedig kétségtelenül bizonyítja, hogy ez már a 12. - frissített! - kiadása.

Az elsajátítható ismeretek naprakészségéhez, az ajánlóból: "Ez a kötet "Üzleti kommunikáció 2.0". Gyakorlati tanácsokat és tapasztalatokat kínál az üzleti kommunikáció mai új eszközeinek használatához, tevékenységek és esetek tucatjainak felsorakoztatásával. Általános tévhit, hogy az azonnali üzenetek, blogok, a társadalmi hálózatok alkalmazása, a Twitter, a wikik és a többi új média csupán játékszerek, nem pedig az üzleti tevékenység eszközei. Tévedés - ezek a jövő eszközei, és létfontosságú megtanulni, hogyan kell azokat megfelelően alkalmazni az üzleti környezetben. E tankönyv megtanít arra, hogyan kell használni az új technológiát, és teljes mértékben hasznosítani ezt a tudást a gyakorlatban." Tegyük hozzá: a frissített kötetet 2014-ben zárták le, és négy oldalon át sorolják a benne megjelenő újdonságokat.

"E könyv célja, hogy lefedje napjaink üzleti kommunikációjának teljes spektrumát." - áll az elején. És: "Bármilyen foglalkozást is akar folytatni, a kommunikáció képessége nélkülözhetetlen tudás, amelyet a munkáltatók elvárnak már a belépéskor. Ez a könyv megismerteti az üzleti kommunikáció alapelveivel, és segít elsajátítani annak mesterfogásait. Megérti belőle, mennyiben különbözik az a személyes és a társadalmi kommunikációtól, s megmutatja, hogyan használják ma a cégek a blogokat, a társadalmi hálózatokat, a podcastokat, a virtuális világokat, a wikiket és az egyéb technológiákat. Megtanul egy egyszerű háromlépéses fogalmazási folyamatot, amely az írásbeli és szóbeli előadás készítésének minden fajtáját szolgálja. Hasznos betekintést kap az etikába, etikettbe, az odafigyelés-, a csapatmunka tudományába és a nonverbális kommunikációba. Továbbá, hatékony stratégiákat sajátít el sok kommunikációs kihívás kezelésére, amelyekkel a munkája során szembesül, az ügyletekre vonatkozó rutin üzenetektől az összetett jelentésekig és a weboldalakig."

Az innen tanulhatók kiemelkedő jelentősége két alapvető tényből következik. 1) Ma már aki nem tud hathatósan kommunikálni, az elkerülhetetlenül elvész. 2) A kommunikáció kritikus sajátossága, hogy nem az számít, mit akarunk üzenni, hanem hogy hogyan értelmezi azt a címzett. Tudnunk kell úgy formálni, "csomagolni", csatornázni az üzeneteinket, hogy kiemelkedjenek a mindenütt jelenlévő kommunikációs fehérzajból, eljussanak, akikhez akarjuk, és azok azt vegyék ki belőlük, amit mondani akarunk. Ennek mesteri megvalósítására tanít e 679 oldalas, az üzleti világ gyakorlatára összpontosító kötet, amelyet az internetes lehetőségeket is felhasználva úgy építettek fel, hogy a leghatékonyabban segítse a benne foglaltak valamint a felhasználásuk képességének elsajátítását. 19 fejezetét hét részbe tagolták. Ezek: • Az üzleti kommunikáció alapjainak megértése • A háromlépéses írási folyamat alkalmazása • Elektronikus, társadalmi és vizuális média • Rövid üzenetek • Jelentések és javaslatok • Szóbeli és online prezentációk tervezése és előadása • Alkalmazotti üzenetek írása és állásinterjúk.

Érdeklődni lehet: Csibi Erzsébet, Pearson Education Magyarország, erzsebet.csibi@pearson.com

Encyclopaedia Britannica 2014 Ultimate Edition - DVD-ROM
Dr. Osman Péter ismertetése

Bármennyire is hozzászoktunk már a modern informatika káprázatos teljesítményeihez, az Encyclopaedia Britannica DVD kiadásai továbbra is csodálatos a nagy tudástárakat használó embernek. A legfontosabb csoda, hogy e formátumban megfizethetővé vált a megszerzése, s így a számítógépünkön pár kattintásnyira rendelkezésünkre áll, offline üzemmódban is, egy hatalmas, összetett tudástár, a felhasználását - tájékozódást, információszerzést, tanulást - segítő informatikai eszközökkel és adatbázisokkal. Természetesen az internet-adta lehetőségeket is kihasználja: 160 ezernél is több webhelyhez kínál linkeket, amelyek megbízhatóságát garantálja, hogy azokat a szerkesztői választották ki, továbbá videók és magazinok ezreihez, hogy kiegészítő információk gazdag készletével szolgáljanak.

Tény, hogy nincs az a szerkesztett tudástár, amely információgazdagságban versenyezhetne az internet naponta gyarapodó, végtelen óceánjával. Ezzel együtt is, a Britannica évente frissített DVD-kiadásai ma is az általános tudásbázisok legjobbjainak egyikét kínálják. A kritikus jelentőségű tény ebben a tartalom megbízhatóságát adó minőségbiztosítás. Az interneten keresve, egyrészt többnyire kezelhetetlenül nagy mennyiségben jönnek fel a találatok, másrészt igencsak nagy munka lehet kiválogatni a megbízhatónak ígérkezőket. Ezzel szemben, amint a kiadó is kiemeli - és joggal -, a ’Britannica előnyét, erejét a minőségbiztosítás adja. Benne a szakterületek legfrissebb ismereteinek így közreadható legjava jelenik meg, a szakmai megbízhatóságot pedig garantálja, hogy anyagának összeállítását mintegy 4300 válogatott szakértő végzi, köztük számos Nobel-díjas is.
A lemezen három kor-specifikus könyvtár található:• Encyclopædia Britannica, középiskolásoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek • "Diák", 10-14 éveseknek • "Gyermek", 6-10 éveseknek.
Néhány fontos jellemző és adat a tartalomból: • Az Encyclopædia Britannica 85 ezernél több szócikket tartalmaz, benne a 32 kötetes nyomtatott kiadás anyagát 0 A "Diák" 17.900+ szócikket, az iskolai tárgyakhoz és témakörökhöz illesztve 0 A "Gyermek" 3000+ szócikket a kicsiknek, "hogy megszokják a könyvtárakban való keresést".

Van továbbá: • Két teljes értelmező- és szinonima szótár, összesen 405 ezer definícióval, szinonimával és antonimával • Spanyol-angol szótár • Intelligens Világatlasz-rendszer 2.900+ térképpel, összekapcsolva szakcikkekkel országokról, gazdaságokról, kultúrákról, nemzeti statisztikákról • Évkönyvek sora, összesen 14.000+ kutatható cikkel eseményekről, tudományról, politikáról, sportokról és sok másról • Britannica életrajzok: nagy elmék, hősök és zsiványok, a világ vezető személyiségei • Tematikus időrendi táblák sokrétű, interaktív rendszere • Válogatás nagy klasszikusoknak a Britannica a korábbi kiadásaiban található írásaiból • A világ statisztikai elemzése. • Klasszikus zene, 32 zeneszerzővel. • Tematikus rendszerezésben több száz videó. Mindezekben a gyors keresést intelligens keresőrendszer segíti.

A multimédiás adatbázis 22.000+ képet, videót, hang-klipet és animációt tartalmaz. A tájékozódást és tanulást segítő intelligens eszköztárral a tartalomból készíthetők saját, menthető és ki is nyomtatható jegyzetek.

A "Diák" könyvtárban a tanulást segítő játékok és tevékenységek matematikából, kémiából, fizikából, élettudományokból, a Földről és a Kozmoszról, társadalomtudományokból, irodalomból, továbbá sokrétű gyakorló feladatok szellemi készségek elsajátításához.

Marosi Ernő: A romanika Magyarországon - Corvina Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Újabb kitűnő művészettörténeti könyv az egyik legtisztább forrásból, a Corvinától.
"A "romanika" szó stílustörténeti szakkifejezés (...) korábban csak a "román kor", a "román" (nem tévesztendő össze a népnévvel), vagy a román kori volt használatban." - írja tisztázásként a szerző. Valóban, a nagy stílusok sorában elsőül a románt ismerjük. Ez volt a születőben lévő európai szellemiség első egységes építészeti és képzőművészeti stílusa. Építészetével és a díszítő szobrászatával az új szellemiség és a mögötte álló társadalmi struktúrák hatékony megjelenítőjeként, és szintúgy a kialakuló új társadalmi berendezkedés eszméinek terjesztőjeként szolgált. A kor gondolkodásmódjához illően, a legfőbb ismertető jegyei a súlyos erőt, megkérdőjelezhetetlen hatalmat, ugyanakkor méltóságteljes, zord emelkedettséget is sugalló robusztus formák és a szigorú rend.

Marosi műve a Corvina kitűnő Stílusok - Korszakok sorozatának 11. darabja. A Corvina ajánlójából idézve, e kötet a magyarországi romanika korszakáról, a 11-13. század hazai művészetéről ad átfogó ismertetést. Részletesen bemutatja azt a folyamatot, hogyan honosodott meg a keresztény kép fogalma Magyarországon, majd sorra veszi művészettörténeti ismereteink (írott források, képi források, emlékek, régészet, épületrégészet) jellegzetességeit. Nagy figyelmet szentel a változások tanúinak, beszédes emlékeinknek: az épülettagozatoknak és az ornamentikának. Ezután a magyar romanika néhány nevezetes, a kor európai művészetével méltán párhuzamba állítható alkotását vizsgálja. A szerző részletesen beavat minket a legfontosabb román stílusú hazai templomok, prépostságok, apátságok, székesegyházak építéstörténetébe, kiemelve az Árpád-kori Magyarország művészetének stílustörténeti jellegzetességeit. Emellett bepillantást nyerhetünk a kor néhány érdekes dokumentumába (Szent István legendái, Szent Margit legendája, rendeletek, adománylevelek stb.) is.

Marosi a művészettörténetben kevésbé járatos érdeklődő számára is tökéletesen érthetően, nagy láttató erővel ad áttekintést és ismertetést a romanika honi remekeiről. Mindezekben sokban megmutatkozik államiságunk első századainak történelme is, hiszen ezek az alkotások nem kis részben az állami berendezkedés megjelenítését és megerősítését szolgálták. Nagy fejezetei: • A keresztény kép meghonosodása Magyarországon (ami szerves része volt a keresztény királyság létrehozásának és megerősítésének - OP) • Művészettörténeti ismereteink forrásai (benne épületrégészet) • A változások tanúi: épülettagozatok és ornamentika • A magyar romanika nevezetes együttesei (építészeti alkotásai - OP) • Az Árpád-kori Magyarország művészete.

A tanulmánynak egyetlen elemét emeljük ki ízelítőül. Az utolsó fejezet egyik súlyponti témája, hogyan jelentek meg az európai hatalmi berendezkedés változásai az egyházi építészetben, s így nálunk is. Itt olvasható: "Ezek a kisebb monostorok hívják fel a figyelmet arra a nagy változásra, amely a falvakban a 12. században megindult, s a 13. században teljesedett ki. A korai egyházszervezet egész Európában ismert szervezeti formáját az úgynevezett "nagyplébánia" (a Szent István törvényében tíz falu számára előírt keresztelőegyház) jelentette, a megyéspüspök felügyelete alatt. Ezek kegyúri jogait fokozatosan világi urak szerezték meg, a keresztelőegyházakat magánegyházakká alakítva."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a HírAdás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Vezetéstudomány, 2014. április, 2-17. oldal
A vállalati fenntarthatósági stratégia sikertényezője a fenntarthatósági számvitel

Vezetéstudomány, 2014. április, 30-41. oldal
Az erősödő állami szerepvállalás értékelése a magyarországi elektronikus hírközlő hálózati fejlesztésekben

MATEHETSZ hírlevél, 2014. április
Fókuszban a tudomány és a kreativitás

MATEHETSZ hírlevél, 2014. április
Közel 25000 résztvevő "A tehetség hónapja" rendezvényein

U-szeged.hu, 2014. április 18., péntek
Meghosszabbított jelentkezés a Lányok Napjára

Napigazdasag.hu, 2014. április 18., péntek
Magyar döntősök a NASA és a Google közös versenyén

Napi.hu, 2014. április 18., péntek
Magyar ötletek a nemzetközi innovációs versenyen döntőjében

Ma.hu, 2014. április 18., péntek
Magyar döntősök egy nemzetközi innovációs versenyen

Inforadio.hu, 2014. április 18., péntek
Három magyar ötlet egy nemzetközi innovációs versenyen

Mixonline.hu, 2014. április 18., péntek
A Prezi 2 milliárd embernek szól

Hwsw.hu, 2014. április 18., péntek
Startup-fesztivál a nyolckerben

Pcpult.hu, 2014. április 18., péntek
Startup-feszt a 8kerben - nevezés május 2-ig

Computerworld.hu, 2014. április 18., péntek
Startup fesztivál lesz a nyolcadik kerületben

Hirek.prim.hu, 2014. április 18., péntek
Startup-feszt a 8kerben - nevezés május 2-ig

Orientpress.hu, 2014. április 18., péntek
Mire jók az innovatív fényforrások?

Insiderblog.hu, 2014. április 18., péntek
Esőből ivóvíz: egy magyar startuptól
"...Az IVANKA az elmúlt években a világ egyik vezető designer-beton cégévé nőtte ki magát. A márka legújabb innovációjáról első ízelítőt adó RAINHOUSE a milánói design héten került bemutatásra április 8. és 13. között. Az esővízgyűjtő és -szűrő biobeton rendszert, mely az esővizet a legtisztább és legmagasabb minőségű ivóvízzé alakítja, a The Water of Life elnevezésű projekt szemlélteti a design nemzetközi seregszemléjén..."

Hvg.hu, 2014. április 18., péntek
Nagyobb üzlet lesz ez, mint az internet
"...Noha évek óta hallani róla, az úgynevezett okos mérős rendszerek csak nem hozták meg a vizionált áttörést. Az okostelefonok fejlődésének sorvezetőjét használva, az Okos Jövő Innovációs Klaszter társelnöke mégis biztos a sikerben, szerinte lesz kritikus tömeg, és az ilyen alkalmazások elől nem is lehet kitérni. Huber Krisztiánnak a "hol", "mikorra" és "milyen áron" kérdéseket is feltettük..."

Hirek.prim.hu, 2014. április 18., péntek
A Prezi 2 milliárd embernek szeretne segíteni ötleteik megosztásában

Moderniskola.hu, 2014. április 18., péntek
Hiányszakmák várják az érdeklődőket a Lányok Napján

Műszaki szemle, Technika, 2014. április 19., szombat, 4. oldal
Innovációs EU-sorrend

Műszaki szemle, Technika, 2014. április 19., szombat, 5. oldal
Összevonás az agrárkutatásban

Műszaki szemle, Technika, 2014. április 19., szombat, 7 oldal
Jedlik Ányos-díjkiosztó, 2014

Műszaki szemle, Technika, 2014. április 19., szombat, 33. oldal
Európai szabadalmi Bíróképzô  Központ Budapesten
"...Az európai szabadalmi reformot megvalósító tárgyalások egyik hazai vonatkozású eredménye, hogy Budapesten a Várnegyedben a Magyarság Házának patinás épülete adhat otthont az Európai Unió szabadalmak felett őrködő Egységes Szabadalmi Bíróságához (ESZB) kapcsolódó Bíróképző Központnak. Az európai kontinens új nemzetközi bírói fórumának március 13-án megnyitott oktatási központja az ESZB bíráinak a képzését és továbbképzését koordináló irodaként fog működni..."

Elektronet, 2014. április 19., szombat, 3. oldal
Orvoselektronikában jók vagyunk
"...Magyarország hagyományosan jó az orvoselektronikai fejlesztések terén. A rendszerváltás előtti világvezető cégeink - a Medicor, a MOM és a többiek - ugyan már lassan a feledés homályába vesznek, ám a régi szakembergárda és a mellettük felnőtt, valamint a felsőoktatásból azóta kikerült szakemberek segítségével még mindig több területen nagyon jól teljesít ez az iparág. Ezt az is mutatja, hogy majd’ minden évben szerepelnek cégeink az Innovációs Nagydíj döntőjében, és díjjal, díjakkal térnek haza, ahogy azt idén is tették..."

Elektronet, 2014. április 19., szombat, 8. oldal
Bionikai innovációs központ létesült Budapesten
"...A Pázmány és a Semmelweis egyetem együtt működésével létrejövő bionikai innovációs központ (bik) megalapításának támogatásáról döntött a magyar kormány..."

Elektronet, 2014. április 19., szombat, 9. oldal
Háromoldalú megállapodást írt alá a Hita, a 77 Elektronika kft. és a Roche

Elektronet, 2014. április 19., szombat, 10. oldal
Innovációs díjat kapott a Mediso és az Epcos
"...A 2013. Évi innovációs díjak átadását március 28-án tartották a parlamentben. A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket..."

Nyest.hu, 2014. április 19., szombat
2 milliárd ember elérése a cél
"...A jelenleg 40 millió felhasználóval rendelkező Prezi célja, hogy világszerte elérje azt a mintegy 2 milliárd embert és szervezetet, akik ötleteket szeretnének megosztani - mondta Árvai Péter, a Prezi társalapító-vezérigazgatója az MTI-nek, kiemelve, hogy ezen cél eléréséhez még sok munka áll előttük..."

Magyar Hírlap, 2014. április 19., szombat, 10. oldal
Figyeljünk a németekre!
"...Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Szlovénia és az alig egy éve uniótag (!) Horvátország ugyanis előttünk áll a német kamarai tagvállalatok vélekedése szerint. Van hová (vissza)fejlődnünk!..."

Népszabadság, 2014. április 19., szombat, 5. oldal
Aki hezitál és civakodik, az elveszett
Választás Meredekebbé vált a Nyugat és a Kelet közötti lejtő

Innoportal.hu, 2014. április 19., szombat
Vevőre vár az evopro elektromos busza

Innoportal.hu, 2014. április 19., szombat
Ötletből nincs hiány a Telekom idei innovációs pályázatán sem

Innoportal.hu, 2014. április 19., szombat
Esővízből ivóvíz - Milánóban mutatták be az IVANKA biobetonját

Euroastra.hu, 2014. április 19., szombat
39 ország 326 csapata, köztük 34 magyar csapat verseng a Telekom idei innovációs pályázatán

Napigazdasag.hu, 2014. április 20., vasárnap
Innováció vagy lemaradás - nincs harmadik út

Innoportal.hu, 2014. április 20., vasárnap
Sugárhajtóműből épít áramforrást a GE Veresegyházon

Szekesfehervarinapilap.hu, 2014. április 21., hétfő
Születésnapi kiállítással ünneplik Amerikában a 40 éves Rubik-kockát

Stop.hu, 2014. április 21., hétfő
40 éve lehetünk rá büszkék

Magyarhirlap.hu, 2014. április 21., hétfő
Negyven éves a Rubik-kocka

Hirek.sk, 2014. április 21., hétfő
Kiállítással ünneplik Amerikában a 40 éves Rubik-kockát

Hirado.hu, 2014. április 21., hétfő
Születésnapi kiállítással ünneplik a Rubik-kockát

Hir24.hu, 2014. április 21., hétfő
Rubik-lázban ég New York

Dehir.hu, 2014. április 21., hétfő
Negyven esztendős a leghíresebb magyar, a Rubik kocka

Vs.hu, 2014. április 21., hétfő
Születésnapi kiállítás a 40 éves Rubik-kockának Amerikában

Inforadio.hu, 2014. április 21., hétfő
Így ünneplik Amerikában a Rubik-kockát

Inforadio.hu, 2014. április 21., hétfő
A magyar találékonyság jelképe

Figyelo.hu, 2014. április 21., hétfő
Amerikában is ünneplik a 40 éves Rubik-kockát

Pecsiujsag.hu, 2014. április 21., hétfő
Minden hetedik ember fogott már a kezében Rubik-kockát

Erdely.ma, 2014. április 21., hétfő
Rubik-kockát vetítenek az Empire State Buildingre

Mixonline.hu, 2014. április 21., hétfő
40 éves a Rubik-kocka

Magyar Hírlap, 2014. április 22., kedd, 13. olda
Negyvenéves a Rubik-kocka: ünnep a világban

Napi Gazdaság, 2014. április 22., kedd, 7. oldal
Összetett beruházásokban érdemes gondolkodni
"...A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakítása segítheti a cégeket hamarabb támogatáshoz jutni - véli Essősy Zsombor, aki szerint azonban időre van szükség, míg az új rendszer gördülékennyé válik. A MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója úgy látja, a 2014-2020-as ciklus kulcsszava az innováció lehet..."

Népszava, 2014. április 22., kedd, 16. oldal
Rubik-lázban ég Amerika

Világgazdaság, 2014. április 22., kedd, 1+5. oldal
"Olyan ez, mint a Forma-1"
Mandátumzáró Nem zárja ki a kormányzati szerepet Pálinkás József MTA-elnök
"...Kiváló kutatók és megfelelő kutatási háttér nélkül csak hiú ábránd abban reménykedni, hogy a nagyvállalatok Magyarországra hozzák a kutatási-fejlesztési központjaikat - állítja Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia május elején leköszönő elnöke..."

Világgazdaság, 2014. április 22., kedd, 2. oldal
Új fókusz a közbeszerzésekben
A K+F beruházásokat a GDP 3 százalékára kell emelni

Somogyi Hírlap, 2014. április 22., kedd, 1+7. oldal
Olyan ez, mint a Forma-1

Petőfi Népe, 2014. április 22., kedd, 7. oldal
Megfelelő háttér nélkül nem megy
Pálinkás József MTA-elnök kész tárgyalni kormányzati pozícióról is

Dunántúli Napló, 2014. április 22., kedd, 6. oldal
Innovációs elismerés
"...A komlói TeGaVill Kft. nyerte el a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár Innovációs díját szántóföldi lágyszárú növénytermesztés melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést csökkentő agroenergetikai technológiák és azokat biztosító géprendszerek kifejlesztéséért..."

Népszabadság, 2014. április 22., kedd, 17. oldal
Figyelő konferencia

Napi gazdaság, 2014. április 22., kedd, 4. oldal
Figyelő konferencia

Hrportal.hu, 2014. április 22., kedd
Magyar döntősök egy nemzetközi innovációs versenyen

Insiderblog.hu, 2014. április 22., kedd
Hiánypótló startup-kutatás a Smartmobil konferencián

Insiderblog.hu, 2014. április 22., kedd
Prezi szülinap (tudósítás)

Hirek.prim.hu, 2014. április 22., kedd
Magyar döntősök a Global Impacton

Vg.hu, 2014. április 22., kedd
Pálinkás: Olyan ez, mint a Forma-1

Vg.hu, 2014. április 22., kedd
Új fókusz a közbeszerzésekben: az innováció

Szabadsag.ro, 2014. április 22., kedd
40 éves a Rubik-kocka - monstrekiállítás New Yorkban

Kulturpart.hu, 2014. április 22., kedd
A Kocka és ami mögötte van

Kultura.hu, 2014. április 22., kedd
40 éves a Rubik-kocka

Cultura.hu, 2014. április 22., kedd
A Rubik-kocka ünnepe

Artnews.hu, 2014. április 22., kedd
Születésnapi kiállítással ünneplik Amerikában a 40 éves Rubik-kockát

Napigazdasag.hu, 2014. április 22., kedd
A net felé terelnék a kkv-kat

Mmonilne.hu, 2014. április 22., kedd
Fokoznák a digitális kompetenciát

Minuszos.hu, 2014. április 22., kedd
150 ezer euró, ami megmozgatta a magyar startupok fantáziáját

Mfor.hu, 2014. április 22., kedd
Több kisvállalkozást szeretne az NFM a digitális gazdaságban

Magyarhirlap.hu, 2014. április 22., kedd
Tízmilliárdok az e-gazdaság fejlesztésére

Itextreme.hu, 2014. április 22., kedd
Magyar Innovációs TechShow 2014: meghúzták a startpisztolyt

Gyartastrend.hu, 2014. április 22., kedd
Két nap alatt kész a busz

Orientpress.hu, 2014. április 22., kedd
A KKV-k motiválása kiemelt cél az infokommunikáció terén is

Inforádió, 2014. április 22., kedd
A munkavédelem lehet egy cég versenyképességű tényezője

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2014. április 22., kedd
Születésnapi kiállítással ünneplik a negyven éves Rubik-kockát az Egyesült Államokban

KlubRádió, Megbeszéljük, 2014. április 22., kedd
Tanulmányt készítettek a Corvinus Egyetemen a magyar vállalatok versenyképességéről

Magyar Hírlap, 2014. április 23., szerda, 10. oldal
Nőhet az informatizáltság

Magyar Nemzet, 2014. április 23., szerda, 17. oldal
Zöld "mentőöv" a Dunán
A különleges folyami úszóművön átveszik a hulladékot is
"...Európában egyedülálló környezetvédelmi beruházásként jött létre a Zöld Sziget elnevezésű úszómű. A létesítmény feladata, hogy a dunai hajókat megszabadítsa a felgyülemlett veszélyes hulladékoktól, valamint szükség esetén ivóvízzel, üzemanyaggal lássa el azokat. A Tanker Port Kft. fejlesztése több száz millió forintba került, de már az első évben hasonló nagyságú árbevétellel kalkulál a cég..."

Napi Gazdaság, 2014. április 23., szerda, 3. oldal
Fókuszban a fejlesztések

Napi Gazdaság, 2014. április 23., szerda, 5. oldal
A kisvállalkozások szerepe felértékelődik

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. április 23., szerda, 7. oldal
Kiállítással ünneplik a Rubik-kockát

Dunántúli Napló, 2014. április 23., szerda, 8. oldal
Innovációs díj és versenyképes megvalósítható ötletek pályázata

Dunántúli Napló, 2014. április 23., szerda, 8. oldal
Innovációs programok, fejlesztések támogatása
"...A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az országos kamara innovációs módszertanán belül három helyi projekt országos kiterjesztésén dolgozik jelenleg, a területi kamarák munkatársainak bevonásával..."

Dunántúli Napló, 2014. április 23., szerda, 8. oldal
Agrár innovációs díjat kapott a TeGaVill Kft.

Szabadság, 2014. április 23., szerda, 1+8. oldal
Kiállítással ünneplik a 40 éves Rubik-kockát

Promenad.hu, 2014. április 23., szerda
Megújíthatják a vállalkozásokat az infokommunikációs eszközök

Hirek.prim.hu, 2014. április 23., szerda
Megújíthatják a vállalkozásokat az infokommunikációs eszközök

Piacesprofit.hu, 2014. április 23., szerda
Négy tipp, hogy ne maradjon le cége a digitális versenyben

Minuszos.hu, 2014. április 23., szerda
Évekre lebontva nem is olyan sok az a 39+26 milliárd

Magyarhirlap.hu, 2014. április 23., szerda
Elfogadás előtt a konvergenciaprogram
"...Közölte, a klíma- és energiapolitika területén az egyik fő cél az energiahatékonyságra fordított források növelése. Kiemelte: a kutatás-fejlesztés területén is fontos intézkedések történtek, a kormány ösztönzi a vállalati szintű innovációt..."

Szegedma.hu, 2014. április 23., szerda
A kormány a jövő héten fogadhatja el a konvergenciaprogramot

Innoportal.hu, 2014. április 23., szerda
Magyar döntősök a Global Impact budapesti fináléjában

Hirado.hu, 2014. április 23., szerda
Bejelentették Bloomberg ötletpályázatának 21 döntős városát

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. április 23., szerda
Innovációs mini-konferencia csütörtök délután

Figyelo.hu, 2014. április 23., szerda
Innovációs mini-konferencia csütörtök délután

Insiderblog.hu, 2014. április 23., szerda
Innovációs mini-konferencia csütörtök délután

Insiderblog.hu, 2014. április 23., szerda
Tudományfesztivál drónokkal és peumobillal

Jazzy Rádió, Reggeli Híradó, 2014. április 23., szerda
A kormány azt szeretné, ha növekedne a kisvállalkozások részvétele a digitális gazdaságban

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2014. április 23., szerda
Mit mutatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának éves teljesítmény számai?

Heti Válasz, 2014. április 24., csütörtök, 70-71. oldal
Jó ötlet nem veszhet el
Nem lehet akadály a forráshiány
"...Az idén indult új uniós fejlesztési ciklusban minden eddiginél több, 767 milliárd forintos forrás válik elérhetővé innovációs célokra" - mondja Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) február 1-jén kinevezett elnöke..."

Metropol, 2014. április 24., csütörtök, 24-25. oldal
A szél és a nap ereje győz
"...A német Ökoinstitut kutatási igazgatója a múlt héten járt Budapesten, ahol a német energiaszektor változásairól beszélt. Az "energiafordulat" során az ország elfordul az atomenergiától, megújuló forrásokat keres és csökkenti a károsanyag-kibocsátást..."

Napi Gazdaság, 2014. április 24., csütörtök, 1+6+7. oldal
Olcsóbb lehet a megújuló energia
"...Olcsóbb megújuló energiát, a fogyasztók tudatosabbá tételével alacsonyabb rezsiköltségeket, azaz összgazdasági szinten komoly megtakarítást hozhat az okos mérés Magyarországon, tennivaló azonban még akad elég - mondta lapunknak Huber Krisztián, a piaci szereplőket tömörítő Okos Jövő Innovációs Klaszter társelnöke..."

Napi Gazdaság, 2014. április 24., csütörtök, 5. oldal
Milliárdos fejlesztési programot indít a KLIK

Figyelő, 2014. április 24., 62. oldal
Joris Huijsmans
"...Az innovációra alapozva, új beruházásokkal bővíti bevételeit az idén a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., amely a vezérigazgató szerint olyan partnerségre készül Sopronnal, mint amilyen az Audié Győrrel..."

HVG, 2014. április 26., szombat, 74. oldal
Portré
Böszörményi Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója

Népszabadság, 2014. április 24., csütörtök, 4. oldal
Fékez a mérnökhiány
"...az innovatív cégek a tudásra építenek, s azt szívesen adják tovább munkatársaiknak - mondja igen diplomatikusan Orosz Bálint, a mobilalkalmazásokkal foglalkozó Distinction egyik alapítója. A Kapui Ákossal és Zöldi Lászlóval 2010-ben alapított cég appjainak több millió felhasználója van a világon, s olyan cégekkel dolgoznak közös projektekben, mint a Microsoft, a Skyscanner vagy épp a Red Bull..."

Népszabadság, 2014. április 24., csütörtök, 11. oldal
Matek
"...A magyar felsőoktatás annyi informatikai szakembert sem képes kitermelni, amennyi a nyugdíjba vonuló mérnökök pótlásához kellene. A betöltetlen informatikai állások száma annak ellenére nő évről évre, hogy ebben a szakmában nem csak magyar viszonylatban lehet kiváló életszínvonalat elérni..."

Nol.hu, 2014. április 24., csütörtök
Matek

Nol.hu, 2014. április 24., csütörtök
Az országot is fékezi az informatikusok hiánya

Napigazdasag.hu, 2014. április 24., csütörtök
Tízmilliárdból fejleszt a KLIK

Euroastra.hu, 2014. április 24., csütörtök
Visegrádi Négyek: tíz éve az EU-ban

Bitportal.hu, 2014. április 24., csütörtök
Londoni meghívó innovatív magyar vállalkozásoknak

Weborvos.hu, 2014. április 24., csütörtök
Megnyílt a IV. Tudományfesztivál

Mno.hu, 2014. április 24., csütörtök
Rubik a föld körül

Origo.hu, 2014. április 24., csütörtök
Van mit behoznunk okosságban

Napigazdasag.hu, 2014. április 24., csütörtök
Üzeleti applikációs versenyt hirdet a Telekom

Mmonline.hu, 2014. április 24., csütörtök
Versenyre hív a Telekom

Ma.hu, 2014. április 24., csütörtök
Megnyílt a Tudományfesztivál

Pecsiujsag.hu, 2014. április 24., csütörtök
Megnyílt a Tudományfesztivál a fővárosban - a PTE is ott van

Nol.hu, 2014. április 24., csütörtök
A technika önmagában nem elég
"...Az uniós projektben, amelyben 11 országból 18 partnerintézmény vesz részt, hazánkat a CEU Bioetikai és Jogi Központja (CELAB) képviseli. A kutatás jelen szakaszában négy - 16 előzetes interjúval előkészített - rendezvény keretében igyekeznek körüljárni, miként gondolkoznak az érintett csoportok képviselői az emberi képességek fokozásáról a robotika, az implantátumok, a bionikus művégtagok, az agyi stimuláció és más eszközök, beavatkozások segítségével..."

Insiderblog.hu, 2014. április 24., csütörtök
Az első B2B startupverseny jön!
"...Egyedülálló, nálunk újdonságnak számító üzleti szoftverversenyt hirdet az OTP Hungaro-Projekt. Az első hazai Fintech fókuszú rendezvényre Magyarország legjobb üzleti megoldásai nevezhetnek. A Fintech&Sales Demo Day-nek a Google Grund ad otthont..."

Insiderblog.hu, 2014. április 24., csütörtök
Kell a start-up-nak a kudarc vagy nem?!

Insiderblog.hu, 2014. április 24., csütörtök
Bostoni hídfőállással tovább erősít az Aquincum Inkubátor
"...Informatika mellett biotechben is erősítenének. Az Aquincum Inkubátort múlt évben alapította Várkonyi Attila, Duda Ernő, Lepp Gyula, Bojár Gábor és Szandrocha Kamilla. Garai Gábor kiemelkedő szakmai hátterével és tapasztalataival tovább erősíti az inkubátor működését. Az inkubátor
missziója, hogy ígéretes projekteket juttasson tőkéhez, vállalkozási tapasztalathoz és külpiacokhoz ICT, biotechnológiai és orvostechnológiai területeken..."


Figyelo.hu, 2014. április 24., csütörtök
Üzleti startupverseny a Techshow-n

Hirek.prim, 2014. április 24., csütörtök
Üzleti startup verseny a Magyar Innovációs Techshow-n

U-szeged.hu, 2014. április 24., csütörtök
Ismét Nobel-díjas tudósok látogatnak a szegedi egyetemre
"...A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány meghívására 2014. május 26-án Szegedre érkeznek Ada Yonath és Aaron Ciechanover Nobel-díjas biokémikusok. E két világszerte elismert kutató lesz a díszvendége a III. Nobel-díjasok - Tehetséges Diákok találkozójának. A program szervezésében az alapítvány mellett a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja vesz részt..."

Jazzy Rádió, Esti Híradó, 2014. április 24., csütörtök
Számos érdekesség várja az érdeklődőket a Tudományfesztiválon

HírTV, Magyarország élőben, 2014. április 24., csütörtök
Helyszíni tudósítás: Ma ünneplik a Rubik-kocka évfordulóját Amerikában

ECHO TV, Esti Híradó, 2014. április 24., csütörtök
Okos Jövő Fórum címen hagyományteremtő céllal rendezett konferenciát az Okos Jövő Innovációs Klaszter

Magyar Hírlap, 2014. április 25., péntek, 3. oldal
Észleltár

Magyar Nemzet, 2014. április 25., péntek, 9. oldal
Rubik-kocka a föld körül

Napi Gazdaság, 2014. április 25., péntek, 5. oldal
Magyarország az élmezőnyben
"...Második alkalommal hirdette meg a Magyar Telekom a legjobb magyar ötletek börzéjét a Deutsche Telekom Csoport nemzetközi innovációs versenye keretében. Április 15-ig 46 ország 326 csapata pályázott ötletekkel hat kategóriában, ebből 34-et magyarok nyújtottak be..."

Vas Népe melléklet, 2014. április 25., péntek, 1-2. oldal
A kisvállalkozók ma még nehezen jutnak forrásokhoz
"...A gazdaság szereplőinek 95 százaléka a talpon maradásért küzd, s csupán szigetszerűen működnek olyan vállalkozások, amelyek első körben esélyesek a 2014-2020-ig tartó uniós időszak többségében kutatás-fejlesztési és innovációs támogatásainak megszerzésére - jelentette ki Parragh László..."
Világgazdaság, 2014. április 25., péntek, 3. oldal
Vonzóbb, élhetőbb várost fejlesztenek

Napi.hu, 2014. április 25., péntek
Nehéz lesz Budapestből startup fővárost faragni

Orientpress.hu, 2014. április 25., péntek
A Széchenyi Tőkebefektetési Alap tájékoztatója

Bama.hu, 2014. április 25., péntek
Innovációs díj és versenyképes megvalósítható ötletek pályázata

Ringmagazin.hu, 2014. április 25., péntek
Rubik Ernő köszönetet mondott a bűvös kockát forgató gyerekek millióinak

Ma.hu, 2014. április 25., péntek
Áder szerint fontos az Amerikában sikeres tudósok hazacsábítása

Vg.hu, 2014. április 25., péntek
Üzleti startup verseny a Magyar Innovációs Techshow-n

Sikerado.hu, 2014. április 25., péntek
A közmédia egész napos műsorfolyama vasárnap
"...Egész napos műsorfolyammal készül a közmédia vasárnap a Rubik-kocka negyven éves évfordulója alkalmából, a tematikus napon világhírű magyar találmányokkal, kutatókkal és tudósokkal ismerkedhetnek meg a tévénézők és a rádióhallgatók..."

Napigazdasag.hu, 2014. április 25., péntek
Új korszak kezdődik az innovációban, jönnek a lányok

Napigazdasag.hu, 2014. április 25., péntek
Szoftverfejlesztőket várnak startup versenyre

Mmonline.hu, 2014. április 25., péntek
Keresik az ország legjobb üzleti szoftvereit

Magyarhirlap.hu, 2014. április 25., péntek
Átadták a Millenniumi Díjakat
"...A Delta Alapítvány, a Magyar Fordítóház Alapítvány, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratóriuma kapta idén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZNTH) Millenniumi Díját, amelyet pénteken adtak át a szellemi tulajdon világnapja alkalmából tartott budapesti ünnepségen..."

Kreativ.hu, 2014. április 25., péntek
Innovációs díjkiosztó a Design Terminálban
"...Három magyar ötlet is döntőbe jutott a NASA és Google által alapított amerikai egyetem, a Singularity University nemzetközi innovációs versenyén. A Global Impact Competition döntőjén eldől, kik nyerik meg a 60 ezer dollár összértékű díjat..."

Hirado.hu, 2014. április 25., péntek
Jön a magyar kreativitás napja

Orientpress.hu, 2014. április 25., péntek
A szellemi tulajdon élénkíti a gazdaságot

Index.hu, 2014. április 25., péntek
Idén mi lesz legmenőbb hightech projekt?

Figyelo.hu, 2014. április 25., péntek
Üzleti startup verseny a Magyar Innovációs Techshow-n

Innoteka.hu, 2014. április 25., péntek
Üzleti startup verseny a Magyar Innovációs Techshow-n

Pecsiujsag.hu, 2014. április 25., péntek
A Kossuthon mutatja be szélerőműves terveit a PTE

Hvg.hu, 2014. április 25., péntek
Kitörési pont lehetne, mégsem érdekel senkit az informatika

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. április 25., péntek
Hogyan értékelte két elnöki ciklusát a Magyar Tudományos Akadémia elnöke?

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2014. április 25., péntek
Okos Jövő Fórum címen hagyományteremtő céllal rendezett konferenciát az Okos Jövő Innovációs Klaszter

Hajdú-Bihari Napló, 2014. április 26., szombat, 8. oldal
Smart Metering prototípus rendszer telepítése a megyében
"...A Debreceni Egyetem irányításával már 12 éve működik a Szilícium Mező Program, és részeként, a már két alkalommal akkreditált címet szerzett Szilícium Mező Informatikai Klaszter...

Nlcafe.hu, 2014. április 26., szombat
Amire büszkék vagyunk - 13 friss magyar találmány

Ma.hu, 2014. április 26., szombat
A magyar kreativitás napja - a kocka el van vetve

Mno.hu, 2014. április 26., szombat
Gyógyszer és formatervezési szabadalom a legsikeresebb

Hvg.hu, 2014. április 26., szombat
Magyar találmány a világ 15 legjobbja között

Privatbankar.hu, 2014. április 26., szombat
Ustream: nem kizárt a felvásárlás

Vasárnapi Hírek, 2014. április 27., vasárnap, 16. oldal
Mi fán terem a tudás?
"...A Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) becslése szerint az Egyesült Államok GDP-jének tizedét a szerzői joghoz köthető gazdaság adja, de Magyarországon is 6 százalékát..."

Bors, 2014. április 27., vasárnap, 4. oldal
Magyar ötletek
"...LONDON Egy magyar cég, a Karma Platform programja Excel-adatsorokból készít webes üzleti alkalmazásokat. Az ötletet a világ legjobb 15 üzleti innovációja közé választották..."

Mediaklikk.hu, 2014. április 27., vasárnap
Rubik 40
"...Interjú Zsombori Balázzsal, aki a PictoVerb nevű programjával első helyezést ért el az Ifjúsági Tudományos és Innovációs versenyen..."

Stop.hu, 2014. április 27., vasárnap
Ma mindenképpen legyen kreatív

Sikerado.hu, 2014. április 27., vasárnap
Ismerkedjen meg a magyar találmányokkal, kutatókkal és tudósokkal!

Sikerado.hu, 2014. április 27., vasárnap
Egy sikeres magyar zseni története

Magyarhirlap.hu, 2014. április 27., vasárnap
Ma van a magyar kreativitás napja

Kulturpart.hu, 2014. április 27., vasárnap
Magyar döntősök az innovációs versenyen

Euroastra.hu, 2014. április 27., vasárnap
Global Impact Competition

Euroastra.hu, 2014. április 27., vasárnap
FUSS BE AZ APPODDAL! -- ÜZLETI APPLIKÁCIÓS VERSENYT HIRDET A TELEKOM

Kisalfold.hu, 2014. április 27., vasárnap
Ma van magyar kreativitás napja - A közmédia egész napos műsorfolyamot sugároz

Kaposvarmost.hu, 2014. április 27., vasárnap
Ma van magyar kreativitás napja

Hirado.hu, 2014. április 27., vasárnap
Magyar kreativitás napja: a közmédia egész napos műsorfolyamot sugároz

Ujszo.com, 2014. április 27., vasárnap
A magyar kreativitás napja - Rubik Ernő - PORTRÉ

Inforadio.hu, 2014. április 27., vasárnap
Így Ünneplik a magyar kreativitást

Gondola.hu, 2014. április 27., vasárnap
Magyar kreativitás napja a közmédiában

Itextreme.hu, 2014. április 27., vasárnap
Magyar startup vállalkozás forradalmasíthatja a kereskedelmi online árurendelést?

Napi Gazdaság, 2014. április 28., hétfő, 16. oldal
Normatív követelmény a teljesítmény
"...Szemléletváltásra és a támogatási rendszer átalakítására is szükség van a magyarországi szabadalmi aktivitás egészségesebb szerkezetének kialakításához - mondta a Napi Gazdaságnak Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke..."

Világgazdaság, 2014. április 28., hétfő, 7. oldal
Százmilliós tőkeinjekció orvosi innovációhoz

Világgazdaság, 2014. április 28., hétfő, 7. oldal
Néha kerülni is kell az exithez vezető úton
"...Már több mint 40 ezren használják annak a magyar fejlesztő csapatnak az alkalmazását, amely már több nagy amerikai IT cég figyelmét is felkeltette, de vannak partnereik az arab világ építőipari szektorából is..."

Metropol, 2014. április 28., hétfő, 16. oldal
Tíz díj az i10-nek

Napi Gazdaság, 2014. április 28., hétfő, 17. oldal
Induló vállalkozások versenyeznek Budapesten
"...Áprilisban kezdődött a Startup Tavasz rendezvénysorozat, amelynek nyitó eseményén közép-európai indulók mutatták be újszerű kezdeményezéseiket a nemzetközi zsűrinek..."

Népszabadság, 2014. április 28., hétfő, 18. oldal
Leomlik a hallgatás fala
"...Előbb hazai pályán szerzett első helyezést, majd az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén nyert bronzérmet Zsombori Balázs egy olyan szoftverrel, mely néhány érintéssel képes ledönteni a beszédképességüket elvesztett emberek köré épült láthatatlan falakat..."
"...A szoftverrel Balázs előbb megnyerte a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyét, majd harmadik helyezést ért el Prágában, az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén. A megmérettetésen 37 ország 126 tanulója vett részt, és nemcsak a professzorokból álló zsűrit, hanem a "civil" érdeklődőket is lenyűgözhették..."

Nol.hu, 2014. április 28., hétfő
Európai díjat nyert a magyar diák fejlesztése

Vasarnapihirek.hu, 2014. április 28., hétfő
Mi fán terem a tudás?

Vasarnapihirek.hu, 2014. április 28., hétfő
Csak pozitívan!
"..."A kooperáció, a csapatmunka, a win-win helyzetek megléte és gyakorlása már kisgyerekkortól szükséges a kreativitáshoz. A magyar oktatásrendszer kevésbé támogatja mindezt" - mondja Pistyur Veronika, a Bridge Budapest vezetője. Szerinte például az egyéni házi feladatok helyett az alkotófolyamatokra és a csapatmunkára kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, s ezeket beépíteni a mindennapokba már óvodáskortól..."

Vasarnapihirek.hu, 2014. április 28., hétfő
Széria Merci és tunning Trabant
"...A nyíregyházi Dávid Zsombor egy CNC-géppel érkezett. Most nem működik, mert persze mindig a bemutatón romlik el. Van benne egy mikroszámítógép, amelyikre akár mobiltelefonról is ráküldhetők az adatok. Egyedi darab..."
"...Zsombornak szerencséje van, az Innovációs Szövetség versenyén felfigyelt rá egy világcég magyarországi igazgatója és egy egyetemi tanár. Egymásra találtak, azóta ők a mentorai. Vannak, akiket megtalál a MATEHETSZ tehetségsegítő hálózat, vagy bejutnak valamelyik tehetséggondozó programba..."

Piacesprofit.hu, 2014. április 28., hétfő
Nagy a lehetőség a B2B-ben

Napigazdasag.hu, 2014. április 28., hétfő
Induló vállalkozások versenyeznek Budapesten

Jazzy.hu, 2014. április 28., hétfő
Kiállítás a 40 éves a Rubik-kockának

Figyelo.hu, 2014. április 28., hétfő
A Klaszter nem vész el
"...A Klaszterek szerepe az innovációban címmel rendezett fél napos konferenciát a Figyelő hetilap. A nyitóelőadást Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke tartotta, sok érdekes, új információval szolgált azoknak is, akik egyébként otthonosan mozognak az innovációs ágazatban..."

Zaol.hu, 2014. április 28., hétfő
Régiós központ lehetne

Vg.hu, 2014. április 28., hétfő
Néha kerülni is kell az exithez vezető úton
"...Startup Tavasz kezdődött Budapesten - fiatal közép-európai vállalkozások versenyeztek egymással. Mobilos világítórendszert is bemutattak..."

Orientpress.hu, 2014. április 28., hétfő
80 coach a NIH Mentor Klub programjában

Figyelo.hu, 2014. április 28., hétfő
Új lehetőség a KKV szektornak: 80 coach a NIH Mentor Klub programjában

Mno.hu, 2014. április 28., hétfő
Magyar prezentáció a világnak - Kettesben, szerda 19.05
"...Rakétasebességgel nő a világban a budapesti székhelyű Prezi ügyfeleinek a száma. A legfrissebb adatok már 40 millió felhasználóról szólnak. A gondolatközlést és a prezentációt informatikai eszközökkel forradalmasító, alig néhány éve létező cég megfordította a munkaerő mozgási irányát is, munkavállalóik ugyanis szívesen költöznek Budapestre. Az áttörést a Rubik-kockánál könnyebben elérő innováció jelenéről és jövőjéről Halácsy Péter, a Prezi egyik alapítója beszél..."

Insiderblog.hu, 2014. április 28., hétfő
Tüdőbetegeknek segít a 3D
"...Kockázati tőke segítségével tart a világpiac felé egy magyar tudományos újdonság. A Humeltis Kft. 3D-s modellje révén pontosabb diagnózist, hatékonyabb terápiát lehet alkalmazni a tüdő betegségeinek kezelésekor..."

Mediainfo.hu, 2014. április 28., hétfő
Kétszámjegyű növekedés várható a Ustream-nél

Minőség és Megbízhatóság, 2014. április 29., kedd, 117-118. oldal
Beszámoló a Gábor Dénes-díj átadási ünnepségről
"...Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, melyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ilyen a Gábor Dénes-díj is, melyet 1989-ben alapított a NOVOFER Alapítvány, s napjainkig 165-en részesültek ezen elismerésben..."

Magyar Nemzet, 2014. április 29., kedd, 13. oldal
Garázscégből a világpiacra?
"...Minden jel arra mutat, hogy Budapest az induló, innovatív és kreatív vállalkozások (startup) körében egyre fontosabb helyszínné válik, de hogy 2020-ra valóban startupfőváros leszünk-e, az még számos tényezőn múlik. A cél eléréséhez szükséges lépésekről, állami támogatásokról kérdeztük Spaller Endrét, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökét..."

Napi Gazdaság, , 2014. április 29., kedd, 19. oldal
Menedzsment-tudomány
"...A közgazdaság tudománya Adam Smilhszel született meg 1764-ben, A nemzetek gazdagsága című könyvével. A közgazdaság kisöccse, a cégvezetés elmélete ehhez képest csecsemőkorú..."

Zalai Hírlap, 2014. április 29., kedd, 3. oldal
Régiós központ lehetne

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2014. április 29., kedd, 1. oldal
Folytatni kell az új szerkezetű gazdaság kiépítését
"... A megkezdett strukturális átalakítást be kell fejezni, az uniós forrásokat a gazdaságba kell forgatni, illetve gazdasági szempontból hatékonnyá tenni a kutatásfejlesztés-innováció területét..."

Újpesti Napló, 2014. április 29., kedd, 3. oldal
Természettudományos oktatóközpont lesz a Könyves
"...Egy uniós pályázat részeként komplex természettudományi laboratóriumot építenek az Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban, ami nem csupán a kémiai labor szerepét veszi át, hanem a természettudományok oktatási feltételeinek fejlesztését, modernizálását célozza..."

Medicalonline.hu, 2014. április 29., kedd
Balázs rátalált a megfelelő nyelvre
"...Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén is dobogós lett az a magyar fiatalember, aki beszédképteleneknek készített beszélő táblagépet..."

Figyelo.hu, 2014. április 29., kedd
60 ezer dollárnyi díj két nyertesnek
"...Közép-Európa legnagyobb innovációs versenyének döntőjét tartották Budapesten. A NASA és Google által alapított amerikai egyetem, a Singularity University nemzetközi innovációs versenyének döntőjét 2014. április 29-én immár harmadjára rendezték meg Budapesten, melynek házigazdája a Design Terminál volt..."

Napi.hu, 2014. április 29., kedd
Itt kell kezdenie egy magyar startupnak

Napi.hu, 2014. április 29., kedd
Egy startup ne garázsban, hanem egy belvárosi ingatlanban kezdjen

News4business.hu, 2014. április 29., kedd
Új korszak kezdődik az innovációban, jönnek a lányok

Tozsdeforum.hu, 2014. április 29., kedd
Ismét gazdagabb lett Debrecen
"...Hiánypótló gyógyszerészeti kutatóközpont épül Debrecenben, amely a hazai innovációt szolgálja majd - jelentette ki Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a Pharma-Flight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ ünnepélyes alapkőletételén kedden, Debrecenben..."

Mfor.hu, 2014. április 29., kedd
5 milliárdos hiánypótló beruházás Debrecenben

Hajdupress.hu, 2014. április 29., kedd
Európában is egyedülálló gyógyszerészeti kutatóközpont épül Debrecenben

Inforadio.hu, 2014. április 29., kedd
Németh Lászlóné: hiánypótló gyógyszerészeti kutatóközpont épül Debrecenben

Gazdasági Rádió - Reggeli monitor
Idén május 30-án rendezik meg a Magyar Innovációs TechShow-t

Mr1-Kossuth Rádió, esti Krónika, 2014. április 29., kedd
Ma hirdetik ki a NASA és a Google által alapított egyetem nemzetközi innovációs versenyének győzteseit

HírTV, Híradó, 2014. április 29., kedd
Hiánypótló gyógyszerészeti kutatóközpont épül Debrecenben

Napi Gazdaság, 2014. április 30., szerda, 18. oldal
Saját élményeket rossz társadalmi beidegződések helyett
"...Magyarországon a kutatásfejlesztési és innovációs (kfi) szektorban erősen korlátozott a kutatói és mérnöki utánpótlás. Ezért nemzetgazdasági érdek, hogy a fiatalok a tudományos pályát, a kutatói vagy műszaki karriert válasszák. A fiatal korosztályon belül is kiemelt figyelmet kell fordítani a nőkre, különösen a természettudományos, műszaki és informatikai területeken, ahol számarányuk jelenleg alacsony..."

Dunántúli Napló, 2014. április 30., szerda, 6. oldal
Európa legjobbja az erőmű
Szalmatüzelés Innováció és technológia kategóriában jött az elismerés
"...A kapcsolt energiatermelés európai szakmai szervezete, a COGEN Europe innováció és technológia kategóriában a legjobbnak ítélte a Dalkia Energia csoport tavaly Pécsett átadott szalmatüzelésű erőművét..."

Figyelő, 2014. április 30., szerda, 19. oldal
A Nemzeti Innovációs Hivatal felhívása

Magyar Demokrata, 2014. április 30., szerda, 54. oldal
Negyven éves a Rubik-kocka

Napi Gazdaság, 2014. április 30., szerda, 18. oldal
Saját élményeket rossz társadalmi beidegződések helyett
"...Magyarországon a kutatásfejlesztési és innovációs (kfi) szektorban erősen korlátozott a kutatói és mérnöki utánpótlás. Ezért nemzetgazdasági érdek, hogy a fiatalok a tudományos pályát, a kutatói vagy műszaki karriert válasszák. A fiatal korosztályon belül is kiemelt figyelmet kell fordítani a nőkre, különösen a természettudományos, műszaki és informatikai területeken, ahol számarányuk jelenleg alacsony..."

Magyar Fórum, 2014. április 30., szerda, 5. oldal
Magyarországon az innováció és az ipari fejlődés egyik fontos bázisa lehet a bionika
Bionikai Innovációs Központ épül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem közreműködésével
"...Öt milliárd forinttal támogatja a kormány a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésével létrejövő Bionikai Innovációs Központ (BIK) létrehozását; a forrást a Kutatási Technológiai és Innovációs Alap biztosítja. A támogatás célja, hogy a Bionikai Innovációs Központ elősegítse és koordinálja a hazai bionikai innovációs hálózat kialakulását és működését, valamint katalizálja és erősítse a hazai bionikai ipar kibontakozását és versenyképességét..."

Új Dunántúli Napló, 2014. április 30, szerda, 6. oldal
Európa legjobbja az erőmű
Innováció és technológia kategóriában jött az elismerés

Innoteka.hu, 2014. április 30., szerda
Startup Kultúra Közösség indul
"...A magyar startup ökoszisztéma dinamikus fejlődése arra ösztönözte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy elindítsa a Startup Kultúra Közösséget..."

Innoportal.hu, 2014. április 30., szerda
Gyógyszerészeti kutatóközpont épül Debrecenben

Innoportal.hu, 2014. április 30., szerda
Budapesten ért véget Közép-Európa legnagyobb innovációs versenye

Insiderblog.hu, 2014. április 30., szerda
Telekom innovációs verseny

Insiderblog.hu, 2014. április 30., szerda
A nyóckerből Európa startup fővárosába vezet az út!

Hvg.hu, 2014. április 30., szerda
Ők ma a legjobb "felhősök" Magyarországon

Piacesprofit.hu, 2014. április 30., szerda
Ne az államtól várjuk a csodát!
"...Akkor lesz Magyarországon fejlődő, virágzó startup világ, ha lesznek vállalkozók és elterjed a modern vállalkozói kultúra. Ne az államtól várják a magyar innovátorok a megfelelő startup világ létrehozását, ám a kormányzatnak megvannak az eszközei arra, hogy katalizátorkén virágzó startup ökoszisztéma létrejöttét segítse, részben pályázati pénzeken keresztül - hangzott el a BKIK és a Piac & Profit közös "Te is lehetsz startup" konferenciáján..."

Piacesprofit.hu, 2014. április 30., szerda
Startupok! Ez az út vezet Európa startup fővárosába!

Piacesprofit.hu, 2014. április 30., szerda
Októberben indulhatnak az első uniós pályázatok

Hir.ma, 2014. április 30., szerda
A Tresorit Kft. nyerte el az EuroCloud 2014 verseny fődíját

Bitport.hu, 2014. április 30., szerda
Startup-verseny: akkor is nyersz, ha nem nyersz!

Mno.hu, 2014. április 30., szerda
Magyarország felkerült a világ innovációs térképére

Vg.hu, 2014. április 30., szerda
Új lehetőség a KKV szektor szereplőinek: 80 coach a NIH Mentor Klub programjában

Gazdasagiradio.hu, 2014. április 30., szerda
Új programmal bővült az innovációs hivatal mentorprogramja

Gazdasagiradio.hu, 2014. április 30., szerda
Innovációra sarkallta a válság a cégeket

Napigazdasag.hu, 2014. április 30., szerda
Új lehetőség a KKV szektor szereplőinek

Medicalonline.hu, 2014. április 30., szerda
Lengyel és bolgár győztese van a regionális innovációs versenynek

Hrportal.hu, 2014. április 30., szerda
Mentális betegségek diagnosztizálása nyerte a Nasa és a Google budapesti innovációs versenyét

Szegedma.hu, 2014. április 30., szerda
Új elnököt választanak az MTA élére a jövő héten

Inforadio.hu, 2014. április 30., szerda
Jövő héten új MTA-elnököt választanak

Orientpress.hu, 2014. április 30., szerda
Kedden választják meg az MTA új elnökét

Orientpress.hu, 2014. április 30., szerda
Jó idők köszönthetnek a KKV-szektorra

Orientpress.hu, 2014. április 30., szerda
Nemzetközi tudományos központ épül Debrecenben

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2014. április 30., szerda
Kihirdették a NASA és a Google által alapított egyetem nemzetközi innovációs versenyének győzteseit

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. április 30., szerda
Hiánypótló gyógyszerészeti kutatóközpont épül Debrecenben

M1, Ma reggel, 2014. április 30., szerda
Magyarok is bejutottak egy különleges nemzetközi innovációs verseny döntőjébe

Tv2, Mokka, 2014. április 30., szerda
Kiállítással ünneplik a Rubik-kockát az Egyesült Államokban

RTL Klub, Esti híradó, 2014. április 30., szerda
Magyar találmány csökkentheti az árvízveszélyt
"...A caltrop nevű eszköz egyébként két másik ötlettel együtt döntős lett egy nemzetközi innovációs versenyen, amit harmadjára rendeztek meg Budapesten..."

Figyelő, 2014. május 1., 40-41. oldal
Befektetés az egészségbe
"...Nemzetközi szinten negyedére csökkent az innovatív gyógyszerkutatással foglalkozó, meghatározó vállalatok száma a negyven évvel ezelőttihez képest, bezárásukat a sikertelen projektek dollármilliárdos vesztesége okozta. Az innovatív gyártók hazai kutatásainak értéke szerény becslések szerint is 50-54 milliárd forint évente..."

Figyelő, 2014. május 1., 41. oldal
Magas költség, rövid szabadalmi védettség

Heti Válasz, 2014. május 1., csütörtök, 40-43. oldal
Az ötlet önmagában kevés
"...A kreativitást nem lehet állami programokkal erőltetni, de az életképes ötleteket érdemes támogatni - mondja Rubik Ernő, az utóbbi fél évszázad leghíresebb magyar találmányának gazdája. A bűvös kocka atyja Áder János köztársasági elnökkel nyitotta meg New Jersey-ben a negyvenedik évfordulóra készült kiállítást..."

Heti Válasz, 2014. május 1., csütörtök, 42. oldal
Mágikus kockák New-Yorkban
"...Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy a Museum of Modern Art (MoMA) múzeumi botijában egy teljes polcot Rubik Ernő bűvös kockái urainak. Noha a találmány kis túlzással modern képzőművészeti tárgyként is helyt állt, az ok kézzelfoghatóbb: New York a 40 éves játékot ünnepli..."

Heti Válasz, 2014. május 1., csütörtök, 44-46. oldal
Startup minden bokorban
Ötletipari reneszánsz Magyarországon
"...Rubik Ernő utódainak nemcsak leleményességre, de kitartásra is szükségük van. Ez derül ki a Heti Válasz Kiadó nemrég megjelent, Csúcstámadók című kötetéből, melyben kreatív ipari vállalkozások történetén keresztül ismerjük meg, hogyan válik az ötletből sikeres termék..."

Magyar Narancs, 2014. május 1., csütörtök, 26-27. oldal
Csűröm, csavarom
A bűvös kocka negyven éve

Bumm.sk, 2014. május 2., péntek
A szilícium-völgy már magyarokat is vendégül lát

Mno.hu, 2014. május 2., péntek
Árvai Péter véleményét is kikérte Barroso

Piacesprofit.hu, 2014. május 3., szombat
Mit tanulhat egy kisvállalkozás egy startuptól?

News4business.hu, 2014. május 3., szombat
Innovációs döntőt tartottak Budapesten

Euroastra.hu, 2014. május 3., szombat
Közép-Európa legnagyobb innovációs versenyének döntőjét tartották Budapesten

Nol.hu, 2014. május 3., szombat
Barrosoval vacsorázott a Prezi főnöke

Vas Népe, 2014. május 5., hétfő, 7. oldal
Egy gyár, két új díj innovációért
Az EPCOS Kft. fejlesztőmérnökeinek munkája az idén ismét rangos elismerést kapott
"...Az EPCOS 2008-ban nyert először innovációs díjat, akkor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamra díját érdemelte ki, most pedig a Magyar Innovációs Nagydíjon két újabb jelentős elismerést hozott a szombathelyi EPCOS mérnökök munkája..."

Insiderblog.hu, 2014. május 5., hétfő
Mantra vs utópia: ki jön a Prezi után?

Jogiforum.hu, 2014. május 5., hétfő
Bűvös kocka és az állatorvosi ló - A világ egyik legjobb találmánya és a világ egyik leggyengébb szabadalma?

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2014. 1. negyedév, 6. oldal
Jedlik Ányos-díj 2014

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2014. 1. negyedév, 7. oldal
Ankét a K+F minősítési rendszer értékeléséről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2014. 1. negyedév, 10. oldal
Magyar Formatervezési Díj 2014

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről, 2014. 1. negyedév, 10. oldal
Mérlegen a design!

KKV szakmai magazin, 2014. május, 8. oldal
KKV kapta az idei Magyar Innovációs Nagydíjat
"...A 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a JJV Kőolajvezetéképítő Zrt. kapta a nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztés-fejlesztéséért..."

KKV szakmai magazin, 2014. május, 40-41. oldal
Mit tud egy üzleti angyal?

KKV szakmai magazin, 2014. május, 42-43. oldal
Folytatódik a Gazella program

Várható események

Tempus Üzleti Kávéház

A Tempus Közalapítvány 2014-ben új rendezvénysorozatot indít Tempus Üzleti Kávéház néven, amelynek célja a gazdasági szereplők és az oktatási intézmények közötti együttműködések ösztönzése.

A Tempus Üzleti Kávéház rendezvényei során egy-egy olyan kiemelt téma kerül a fókuszba, amely egyaránt érinti az üzlet és az oktatás világát. Az első, a külföldi gyakornokok fogadásával foglalkozó rendezvény 2014. május 14-én kerül megrendezésre a Café Vianban (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.). A rendezvényre elsősorban olyan cégek és szervezetek képviselőit várják, akik fogadtak vagy a jövőben szeretnének fogadni külföldi hallgatót szakmai gyakorlatra.

Program:

15:30-16:00
Regisztráció & Tempus információs sarok
16:00-17:30
Kerekasztal-beszélgetés a nemzetközi szakmai gyakorlatokban rejlő lehetőségekről
moderátor: Karácsony Zoltán
A beszélgetés résztvevői:
- Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
- Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
- QuantisLabs Kft.
- Supra Vita Nyelviskola
- Tempus Közalapítvány
17:30-18:00
Networking & Tempus információs sarok
- Konzultációs lehetőség a cégek számára elérhető Erasmus+ és EGT pályázatok és ösztöndíjak kapcsán
- International Student Placement Database - a szakmai gyakorlati helyek ingyenes meghirdetésének lehetősége: studentplacement.tpf.hu
- Jogi konzultáció- külföldi gyakornokok foglalkoztatása Magyarországon

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A részvételi szándékot 2014. május 10-ig kell jelezni az alábbi online regisztrációs űrlap kitöltésével.

K+F HORIZON 2020 pályázatokról szóló tréning

2014. május 15-én kerül megrendezésre a Nemzeti Külgazdasági Hivatal székházában (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network Osztálya és az SKC Holding által szervezett, környezetvédelmi és energetikai vállalatok részére tartandó K+F HORIZON 2020 pályázatokról szóló tréning.

Az előadók az adott területen komoly szakmai gyakorlattal rendelkeznek, ismertetik a környezetvédelmi és energetikai cégeknek szóló pályázatokat, azok célját, pontos kedvezményezetti körét, feltételrendszerét.

Programok:

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-10:15 HITA Enterprise Europe Network bemutatása: Holly Sára, osztályvezető, Enterprise Europe Network osztályvezető - HITA
10:15-10:20 SKC bemutatkozás: Lohr Krisztián - SKC-Consulting Kft.
10:20-10:30 Program ismertetése: Lohr Krisztián - SKC-Consulting Kft.
10:30-10:45 Résztvevők rövid bemutatkozása
10:45-11:30 H2020 bemutatása - Közvetlen brüsszeli K+F források, KKV eszköz (mint új típusú pályázati eszköz) értelmezése: Gárdonyi Lóránd - SKC-Solution Kft.
11:30-12:00
Releváns pályázati kiírások (energetika és környezetvédelem) áttekintése/tanulmányozása - Hogyan kezdjünk pályázatot írni?: Lohr Krisztián - SKC-Consulting Kft.
12:15-13:15 Ebédszünet
13:15-14:00
Pályázati űrlapok bemutatása, online beadás feltételei: Gárdonyi Lóránd - SKC-Solution Kft.
14:00-14:30
Szervezetek regisztrációja, alapvető információk (PIC kód): Kovács Gitta - ILSA
14:30-15:00
Bírálati szempontok bemutatása, értékelési rendszer, küszöbértékek: Gárdonyi Lóránd - SKC-Solution Kft.
15:00-15:15 Kávészünet
15:15-16:00 Workshop (ötletből pályázat)
16:00-16:30 Kérdések és válaszok

Jelentkezési határidő: 2014. május 12.
A programon való részvétel díja 7500 Ft+Áfa/fő.
Regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével lehet.
Jelentkezés a programfelelősnél: dr. Osztovits Júlia Cecília, e-mail: julia.osztovits@hita.hu, tel: +361/872-6595

HORIZON 2020 egészségügyi tematikájú felhívásai

2014. június 10-én, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) székházában (1055 Budapest, Honvéd u. 20.) a HITA és az Enterprise Europe Network osztálya gyakorlatorientált szemináriumot szervez a HORIZON 2020 egészségügyi tematikájú felhívásairól.

A résztvevők áttekintést kaphatnak még az új KKV eszköz által nyújtott pályázati lehetőségekről, és egyéb pályázatokról (pl. EUREKA, EUROSTARS, AAL). A komoly tapasztalatokkal rendelkező InnoXperT csoport szakértői a pályázatkészítés, a benyújtás és a finanszírozás területén is gyakorlati ismeretekkel látják el a résztvevőket. A program végén személyes konzultációra is lehetőség nyílik.

Programok:

09:30-10:00
Regisztráció
10:00-10:20 Köszöntő és az Enterprise Europe Network rövid bemutatása: Holly Sára osztályvezető, HITA Enterprise Europe Network osztály
10:20-10:40
A Horizon 2020 program rövid bemutatása: Hinsenkamp Mária szakértő, InnoXperT csoport
10:40-11:00
A KKV-k lehetőségei a Horizon 2020 programban: Hinsenkamp Mária szakértő, InnoXperT csoport
11:00-11:20
H2020-hoz tartozó - programok rövid bemutatása: Dr. Erdő Sándor szakértő, InnoXperT csoport
11:20-12:00
A H2020 "Egészség, demográfiai változások és jólét" tematikus prioritás 2014-2015. évi felhívásai: Dr. Erdő Sándor szakértő, InnoXperT csoport
12:00-12:20
A H2020 KKV-eszközben szereplő "Egészség, demográfiai változások és jólét" pályázat ismertetése: Dr. Erdő Sándor szakértő, InnoXperT csoport
12:20-13:20 Ebéd
13:20-14:00
Részvételi feltételek a Horizon 2020-ban, gyakorlati elemekkel: Dr. Groó Dóra szakértő, InnoXperT csoport
14:00-14:40
Finanszírozási feltételek a Horizon 2020-ban, gyakorlattal: Dr. Groó Dóra szakértő, InnoXperT csoport
14:40-15:20
Pályázatkészítés és benyújtás - a Participants Portal bemutatása gyakorlattal: Dr Groó Dóra szakértő, InnoXperT csoport
15:20-15:30 Kávészünet
15:30-16:30 Specifikus érdeklődés felmérése, kérdések, hozzászólások, tanácsadás: Dr. Groó Dóra, Dr. Erdő Sándor, Hinsenkamp Mária szakértők, InnoXperT csoport

Jelentkezés határideje: 2014.június 5.
Részvételi díj: 7500 Ft+ ÁFA
Programfelelős: Szabó Eszter Anna (eszter.szabo@hita.hu, +361/872-6625)

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
- Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia, valamint

a XX. századi magyar szervezési és vezetés-tudományi oktatás-kutatás eredményeinek hasznosítása.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.
- A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2014. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2014. szeptember 15-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és utána írásban értesíti a pályázókat. Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2013-ban az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill. 150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2014 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők itt.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.