XXIV. évf. | 2014. ÁPRILIS 22. | 8. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Új tagok

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2014. április 9-én, a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, amely az idei programsorozat záró előadása volt. A szegedi polgármesteri hivatal osztályvezetője, Kardos János is köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Pap Gyula, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Sztochasztika Tanszékének vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas "Valószínűségeloszlások konvergenciája" címmel tartott előadást. Előadásában kifejtette, hogy mi is az a Brown-mozgás, és többek között kitért arra is, hogy mi az a Centrális határeloszlás-tétel.
Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1200 ember kedveli az oldalt.


Intel ISEF Educator Academy 2014

2014. május 11-16. között kerül megrendezésre Los Angeles-ben az "Intel ISEF Educator Academy", melyre a Magyar Innovációs Szövetség Kasza Tamást, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagját, a "Meet the Scientist" program egyik előadóját delegálta.

A konferencia meghatározó témája a természettudományos oktatás (STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics) helyzete a világban, és fejlesztésének lehetőségei, ill. az érdeklődés-alapú és a kutatás-alapú tanítás és tanulás.
Az eseményen részt vehetnek STEM oktatók, a tudományos versenyek és kiállítások vezetői, valamint az államigazgatás képviselői.

Az Educator Academy törekszik arra, hogy növelje a tudományos versenyek hatékonyságát:
- a projektek minőségének javításával,
- az alulreprezentált lakosság részvételének növelésével,
- a verseny átfogó irányításának javításával, valamint
növelje a diákok lehetőségeit, hogy világszerte eredményesen vegyenek részt az Intel ISEF-en és a hozzá kapcsolódó versenyeken.

Novum c. természettudományos műsor

A Novum c. műsor a Duna TV délelőtti műsorán futó, fiatal kutatókat, természettudományos érdeklődésű diákokat célzó, innovációval, tudománnyal és technológiával foglalkozó magazinműsor.

A műsornak van weboldala, melynek legfőbb célja a tudományos életpálya népszerűsítése. Az oldalon regisztrált felhasználók kvízeket tölthetnek ki, pontversenyben vehetnek részt és eszmét cserélhetnek, amihez a Novum csapata releváns szakértői véleményt is igyekszik szerezni.
Az egyetemisták elérésével, az ottani tapasztalatokról, kutatásokról, tudományos eredményekről is kínálnak információkat. Ipari kapcsolataikon keresztül pedig tájékoztatást, iránymutatást nyújthatnak az érdeklődőknek: hogyan lesz egy jó ötletből üzleti siker.
Részletes információk: http://novumtv.hu-n vagy a hivatalos Facebook oldalon: https://www.facebook.com/novumtv.hu

Magyar Gépjárműipari Innovációs Konzorcium

2014. március 7-én, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megalakult a Magyar Gépjárműipari Innovációs Konzorcium. A konzorcium szorosan kapcsolódik a már korábban létrejött Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködéshez, valamint a kínai Csunkingi Innovációs Központtal aláírt együttműködési megállapodáshoz.

A konzorcium alapító tagjai: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontja, Kecskeméti Főiskola, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., TRIGON Electronica Kft., Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft. és a MABI-BUS Kft (közülük többen Szövetségünk tagjai).

A konzorcium vezetője Dr. Simonyi Sándor, a Magyar Innovációs Szövetség Választmányának tagja. A konzorciumvezető a legfontosabb feladatnak tartja a járműipari innovációs potenciál rendszerbe szervezését, K+F programok és programalkotó konkrét projektek megfogalmazását, megoldását, valamint az elért eredmények gyakorlati hasznosítását.

Frissdiplomások munkaerőpiaci helyzete

Az Educatio Nonprofit Kft. jelentést készített, amely az egyetemeken és főiskolákon végzett frissdiplomások munkaerő-piaci helyzetét mutatja be. Az elemzés szerint a legjobb átlagfizetés műszaki és informatikai területen érhető el, az intézmények közül pedig kiemelkedik tagszervezetünk, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara.

Az itt végzett informatikusok átlagfizetése a legmagasabb, 350 ezer forint havonta. Ezt követi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem, ahol a végzett informatikusok 319 ezer, valamint 304 ezer forintos átlagjövedelemmel rendelkeznek. A többi intézménynél jóval 300 ezer forint alatti átlagfizetést mértek.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Intel ISEF 2014

Kaliforniában, Los Angelesben rendezik meg idén május 11-16. között az Intel International Science and Engineering Fair (ISEF) c. versenyt. Az Intel ISEF célja, hogy elismerje és díjazza a világ legélesebb elméjű középiskolai fiataljait, és tudományos és technológiai ismereteik további tökéletesítésére buzdítsa őket. Az Intel ISEF az egyes országokban rendezett tudományos versenyek olimpiája.

A többlépcsős selejtező versenyek alapján ma már mintegy 1600 fiatalt (közel 1000 projekt) hívnak meg a rendezvényre az USA összes államából, valamint további 72 országból, Magyarország fiataljai 1995 óta vesznek részt a versenyen.

A Magyar Innovációs Szövetség az Intel ISEF-re Hegyesi Donátot nevezte, aki a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 1. díjban részesült a "Pókerező robot" című munkájával. Hegyesi Donát egy ún. egy az egy elleni pókerrobotot tervezett. A robotkart egy Atmega 328-as mikroprocesszor vezérli. A játékhoz a fiatal egyedi színkóddal ellátott lapokat és zsetonokat készített. A pályázó távoli célja egy olyan póker algoritmus kifejlesztése, amely a lehető legnyereségesebb.

Köszöntjük j tagjainkat!

Név: | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Tagsorszám: | 695.
Cím: | 1134 Budapest, Váci út 45/b.
Vezető: | Börzsei Tibor, vezérigazgató
Telefon: | +361-436-8399
E-mail: | borzsei.tibor@nemzetiutdij.hu

Tevékenység:
a használati idővel arányos útdíj-szedési rendszer (e-matrica vagy HD) működtetése keretében az e-matrica értékesítés és a kapcsolódó feladatok ellátása. A megtett úttal arányos útdíj-szedési rendszer (UD) működtetése keretében a megtett úttal arányos útdíj értékesítése és kapcsolódó feladatok ellátása.

Név: | Morvai Kazán Magyarország Kft.
Tagsorszám: | 696.
Cím: | 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22.
Vezető: | Morvai Ferenc, ügyvezető és fejlesztő
Telefon: | 30/356-2088, 37/373-140
E-mail: | morvai@okomorv.t-online.hu

Tevékenység:
kazánfejlesztés, veszélyes hulladékot ártalmatlanító égetőművek gyártása, fejlesztése.

Szakirodalomfigyelő

Dani Rodrik: A globalizáció paradoxona - Corvina Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Rodrik könyve alapmű. Nem mert a végső igazságot mondaná - óvakodjunk azoktól, akik ezt teszik -, hanem mert világos, alapos elemzésekkel és következtetésekkel segít érteni a problémákat, és a társadalmak számára optimális megoldást találni.
"Az új évszázadban, amelyben a gazdasági globalizáció erői sokkal erőteljesebbek, ismét ki kell találnunk a kapitalizmust. Smith feszes kapitalizmusa (kapitalizmus 1.0.) annak idején átadta a helyét Keynes vegyes gazdaságának (kapitalizmus 2.0.). Most nekünk kell elgondolkodnunk azon, hogy a vegyes gazdasági nemzeti modelltől hogyan juthatunk el annak globális megfelelőjéig." - íme mondandójának kvintesszenciája. És: "A közgazdaságtan egyik alapvető igazsága, amit senki nem tanított nekem az egyetemen: ha azt akarjuk, hogy a piacok növekedjenek, az államnak is növekednie kell."

Szóljon továbbra is ő:
"Szeretném remélni, hogy mire az olvasó a könyv végére ér, egyetért velem abban, hogy a nemzeti demokráciák jogosítványainak megerősítése valójában biztonságosabb és egészségesebb alapokat teremt a világgazdaság számára, mint a jelenlegi. És ebben rejlik a globalizáció igazi paradoxona."
"Annak érdekében, hogy a világgazdaságot biztosabb alapokra helyezzük, jobban meg kell értenünk annak az érzékeny egyensúlynak a természetét, ami a piacok és a kormányzás között áll fenn. Ebben a könyvben alternatív narratívát szeretnék ajánlani, ami két egyszerű elgondoláson alapul. Először is a piac és az állam kiegészítik, nem pedig helyettesítik egymást. Ha több és jobb piacot akarunk, több (és) jobb kormányzásra van szükség. A piacok nem ott működnek a legjobban, ahol az állam a leggyengébb, hanem ott, ahol erős. Másodszor, a kapitalizmusnak nem egyetlen modellje van. A gazdasági gyarapodás és stabilitás az intézményrendszerek többféle kombinációjában képzelhető el olyan területeken, mint a munkaerőpiac, a pénzügyek, a vállalatirányítás és a társadalmi jólét. Az országok - és ehhez minden joguk megvan - szükségleteik és értékrendjük alapján nagy valószínűséggel eltérő döntéseket hoznak, hogy a különböző intézményi alternatívák közül melyiket választják."

"Ezek az elgondolások óriási hatást gyakorolnak a globalizációra és a demokráciára, valamint arra is, hogy milyen messzire mehetünk el az egyik tekintetében, figyelembe véve, hogy a másikkal is számolnunk kell. Ha egyszer megértjük, hogy a piacok hatékony működéséhez állami intézményekre és szabályozásra van szükség, és ha elfogadjuk, hogy a különböző országoknak eltérő nézeteik vannak ezeknek az intézményeknek és szabályoknak a konkrét formáit illetően, akkor kialakíthatjuk azt a narratívát, ami egészen új eredményre vezet. Először is megérthetjük azt, amit én a világgazdaság politikai "trilemmájának" nevezek: nem lehet egyszerre akarni a demokráciát, a nemzeti szuverenitást és a gazdasági globalizációt. Ha tovább akarjuk folytatni a globalizációt, vagy a nemzeti szuverenitást, vagy a demokratikus politikai berendezkedést kell feladnunk. Ha ragaszkodunk a demokráciához, és ki akarjuk teljesíteni, választanunk kell a nemzetállam és a szoros nemzetközi gazdasági integráció között. Ha a nemzetállamot és az önrendelkezést választjuk, akkor a demokrácia elmélyítése és a globalizáció további bővítése között kell választanunk. A gondjaink abból adódnak, hogy vonakodunk szembenézni ezekkel az elkerülhetetlen választásokkal. Így hát választásra kényszerülünk. Szeretném egyértelművé tenni az én választásomat: a demokrácia és a nemzeti önmeghatározás felülírja a hiperglobalizáció szempontjait. A demokráciáknak joguk van a saját társadalmi berendezkedésük védelméhez, és ha ez a jog ütközik a globális gazdaság érdekeivel, ez utóbbinak kell meghátrálnia."

Borbély Ákos: Volt egyszer egy cukoripar - A cukorgyártás két évszázada Magyarországon - Akadémiai Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Feltétlenül ajánlható ez a kitűnő könyv azoknak is, akiket vajmi kevéssé érdekel a cukoripar honi története, viszont érdeklődnek a magyar gazdaságtörténet iránt. Cukoriparunk felemelkedésében, kiteljesedésében, komoly nemzetgazdasági szerepében, majd méltán tragikusnak nevezhető végében nagyrészt igen hasonló folyamatok ütnek át a honi gazdaság sorsának alakulásából.

A cukorgyártás messze nem csupán egy termékcsoportot jelentett, hiszen az agrárgazdaság számottevő részének is adott munkát, kenyeret, a cukorrépa termelőktől azokig az állattenyésztőkig, akik a melléktermékeit használták takarmányozásra. Utóbbiakra épp oly megrendítő csapást mért a magyar cukorgyártás felszámolása, mint a közvetlen beszállítókra. De hiszen pár évtizede még azt sem hittük volna, hogy a hajdan Európa- vagy világhírű gyárainkból is megújulás helyett legfeljebb a helyükre települt plázák vagy parkok maradnak. Így hát ez a kiváló krónika túl azon, hogy fontos résszel szolgál ipartörténetünkhöz, s hogy megmutatja, mire és hogyan volt képes az ország e téren, egyben rekviem is, cukoriparért, s a magyar gazdaság egy jelentős részéért.

Belső címlapján a fentebb idézett helyett egy másik alcím szerepel: "A cukor szerepe a magyar gazdaság- és társadalomtörténetben". Ha ezt úgy pontosítjuk, hogy "a cukor és a cukorgyártás szerepe...", úgy ez nagyon jól jellemzi ennek az igen szépen és gazdagon illusztrált, nagyalakú, 500 oldalas kötetnek a tartalmát. Teljes joggal írja az Akadémiai Kiadó ajánlója, hogy vele "Ipar- és kultúrtörténeti alapművet tart kezében az olvasó."

Mondandóját a szerzők ekként mutatják be: "A cukor kapcsán manapság legtöbbeknek az egészségügyi kérdéseken túl a nagy port felvert gyárbezárások jutnak eszükbe, amit kivált 2011 óta övez kiemelt közfigyelem. Bár munkánk ezzel az időszakkal is részletesen foglalkozik, de nem kíván egyoldalúan ezekre az eseményekre összpontosítani. Szerencsére a honi cukoripar csaknem két évszázada bővelkedett az eseménydús időszakokban és a kimagasló eredményekben, melyek nagyobb terjedelmet követeltek ki maguknak ebben a könyvben. A magyar cukoripar történetének összegzését utoljára egy jó évszázada végezték el az akkori kortársak. Azóta számos gyári monográfia és egy-egy korszakot felölelő tanulmány született, de az iparág egésze krónikás híján maradt. Munkánkban mindenestre nem csak az azóta elmúlt száz évet kívántuk megörökíteni, hanem az iparág kibontakozásának és fejlődésének valamennyi fontos állomását, a legkorábbi kezdetektől egészen napjainkig. (...) A hazai cukorágazat fejlődését a világgazdaságban, azon belül is a világ cukorgazdaságában lezajlott folyamatokkal próbáltuk szélesebb összefüggésbe helyezni (Próbálták? Tették, igen jól! - OP), amit a korszakot meghatározó hazai gazdasági, kereskedelmi és politikai viszonyok vázlatos bemutatása követ (érdekességként említjük ebből a nagytőke és számos bank szerepének bemutatását - OP). Magával a cukorágazattal a mindenkori társadalmi összefüggésekben találkozunk tehát." Joggal írják, hogy könyvük mindezzel "egyfajta társadalomtörténeti metszetet is nyújt az eziránt érdeklődő olvasónak" - olyannyira, hogy még Kodály által gyűjtött nóta pikáns szövegét is idézik a cukorgyári társadalom jellemzésére. Kiemelést érdemel a világ gazdaságtörténetét, a cukorimport kialakulását illetően is felettébb érdekes nyitó fejezetük: "A cukor kultúrtörténete és a cukornád elterjedése." Egyetlen részlet, ízelítőül, Kínáról. "A cukorgyártás módjának tökéletesítése érdekében a Tang-dinasztia [Kr. u. 618-907] második császára küldöttséget menesztett az indiai Bahar tartományba." Íme, hajdani technológai-import!

Márai Sándor: Itália életérzés - Helikon, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

"Emlékeink szétesnek, mint régi szövetek. / Össze tudod még rakni a Margitszigetet? (...) Elmúltak az aztékok is. Majd csak lesz, ami lesz." • "A tengeren mindig különös nyugalom fog el. Minden, ami a szárazföldön gond, kétség: a tengeren megszűnik az lenni. Ennek a másik hazának másféle törvényei vannak. S egyre mélyebb bennem a hit és a remény, hogy ez az igazibb haza: a tenger, a világ. A másik egy szép emlék, amelytől nem kell, nem is lehet szabadulni. De "haza" csak egy van: a végtelenség." - a kötetből.

Márai írásainak jellemzésére egyik legfontosabb kulcsszó az életérzés. Gyakorta meghatározó elemük, hogy életérzésről szólnak, életérzést közvetítenek - amit maga körül tapasztal, és/vagy ahogyan ő reagál a világra. S bármennyire is halmozódik benne a rezignált bölcsesség, és ötvöződik gyakorta kiábrándultsággal, keserűséggel, mindig érzékenyen reagál, és mesteri egyszerűséggel írja le ezeket az érzéseket. Hiszen, amint mondja, "Három életforma van: a jézusi, a fausti, az ulyssesi. A többi adóalany."

Ez a kötet válogatás: a témába illő részletek gyűjteménye írásaiból, amelyet a szerkesztő - Mészáros Tibor - tanulmánya vezet be. Amint ő írja: "Márai hol önszántából vándor e tájon (1948-ig), hol idegenként, kényszerből tartózkodik itt - igaz, az emigráció idejében választása nem véletlenül esett erre az országra. Az olasz városokhoz való kapcsolódásban ott vannak élete valóságos kötődései: Firenze ifjúkora átmeneti szállása több hónapra, Nápoly a legemberségesebb helyek egyike, az európai kultúra bölcsője, Salerno (a rideg és légkör nélküli New York után) öregkori menedék, a megnyugvás és alkotás éveit jelenti." S amennyire az írásaiból megítélhető, valóban oly jellemző a fiatal Máraira: "A húszas évei elején járó fiatalember utazni, világot látni akar, élményeket zsákmányolni, melyek az akkori érdeklődő, majd széles látókörűvé váló újságíró számára mindennapi tárcáinak alapanyaga." Ám sokkal több is - Márai vissza-visszatér lélekben és testben Itáliához, ott éli emigráns évei egy részét is, s az itáliai részletek jelentős hányada a nagyobb műveiből, valamint A Teljes Naplóból származik.

Olasz életképei megragadóak. Apró példákként: • "Nápoly örökké énekel. Az olasz ember e táj varázslatában valamilyen állandó dallamos önkívületet érez. Az éneklő szegények városa ez (...) A nápolyi ember művész, akkor is, ha nem alkot, csak átadja a lelkét a boldog rajongásnak..." "Mikor a tojásos elmegy, a kert alján énekelni kezd a postás. Kürt hiányában énekel; mint a tojásos, mint a halas, mint az az ember, aki a gyümölcsöt és a főzeléket hozza..." • "Salernóban, a városban és az emberekben, még van valami, ami már Itáliában is ritka: nemesség, nobilitás. A város, az emberek itt nem bizonygatják, nem kínálják magukat. "Vannak", természetes fölénnyel. Ez már múzeumi tünemény." • "Az ember megérkezik, és a gondola elviszi abba a valószínűtlen, sűrű és nemes igézetbe, ami Velence." • "Vannak népek, amelyeket elismerünk vagy respektálunk... Az olaszokat szeretni kell. Mert szegények. Mert jóindulatúak. Mert olaszok." • "Mind színész ez a déli nép, született színészek." • "Szobafestők. Fiatal olaszok. (Salernóban - OP) Munka végeztével az egyik megkérdi, mi a mesterségem. A válasz hallatára elgondolkozik, aztán komolyan mondja: "Megtiszteltetés számunkra, hogy egy író lakásában dolgozhattunk." Ez a mondat, amit New Yorkban soha, senki nem mondana - szobafestők sem, más sem."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a HírAdás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Figyelo.hu, 2014. április 7., hétfő
Klaszterek szerepe az innovációban
"...A Figyelő szakmai napján megpróbálunk választ adni többek között arra, hogy miről szól ma Magyarországon az innovációs politika, egyáltalán létezik-e olyan, hogy klaszterpolitika? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a klaszterek és a startupok, illetve, hogy mi a média szerepe az innovációban!..."

Nol.hu, 2014. április 7., hétfő
Adócsomag indulóknak

Piacesprofit.hu, 2014. április 7., hétfő
Startup-látlelet
"...2006-ban nem létezett itthon a "startup-jelenség", 2012-ben már tartottak meetupokat, konferenciákat, s felbukkantak az első sikertörténetek. Ma pedig egy hónap alatt annyi versenyt, rendezvényt hirdetnek, mint 2012-ben egy év alatt..."

Piac és Profit, 2014. április 8., kedd, 33-35. oldal
Felkészülni, vigyázz, kész, interaktivitás!
"...Sikersztoriként emlegetni talán még korai, mindenesetre ígéretes hazai fejlesztés indult el, hogy meghódítsa a világot. A SOPRESO a konferenciák életét kavarja fel: a közönség okostelefonjai segítségével teszi interaktívvá az előadásokat..."

Piac és Profit, 2014. április 8., kedd, 36. oldal
Te is lehetsz startup!

Piac és Profit, 2014. április 8., kedd, 38-40. oldal
Startup-látlelet

Pecsinapilap.hu, 2014. április 8., kedd
Akkreditált Innovációs Klaszter Címet nyert a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter

Piacesprofit.hu, 2014. április 8., kedd
Feldúlt cégjog
"...Megjelent a Piac & Profit áprilisi száma, benne érdekes üzleti trendekkel, startup-történetekkel, interjúkkal és gyakorlati tippekkel a hatékony üzletvitelhez..."

Napigazdasag.hu, 2014. április 8., kedd
Induló vállalkozások versenyével kezdődött a tavasz

Itbusiness.hu, 2014. április 8., kedd
Élénkül a magyar startup ökoszisztéma

Szeged.hir24.hu, 2014. április 8., kedd
Innovációs start-up kiállítás és workshop Szegeden

Insiderblog.hu, 2014. április 8., kedd
Bréking: IVSZ pályzázat IKT cégeknek: 5-20 millió

Insiderblog.hu, 2014. április 8., kedd
A múlt heti óriáskonferenciáról jelentjük...
"...Idén ötödik alkalommal, rekordszámú résztvevővel rendezték meg hazánk legnagyobb mobiltechnológiai- és startup konferenciáját, a Smartmobilt (SM 2014)..."

Metropol, 2014. április 9., szerda, 11. oldal
Az innováció segít
A kkv-szektor tagjai a megújulásban látják a fennmaradás lehetőségét.

Világgazdaság, 2014. április 9., szerda, 1+7. oldal
Szélerőmű Kaposvárról
"...A kutatás-fejlesztésre az eddiginél is nagyobb energiát fordít a kaposvári Lakics Kft. A megújuló energia-üzletágra szakosodott társaság a tavasszal már a háztartási szélerőmű próbaüzemét indítja..."

Világgazdaság, 2014. április 9., szerda, 2. oldal
Innovációs ünnep a Parlamentben
Elismerés a Magyar Innovációs Szövetség pályázatának legjobbjai kaptak elismerést
"...A KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. nyerte el idén a Magyar Innovációs Nagydíjat nagyszilárdságú csőtávvezetékhegesztési eljárásáért. Rajta kívül még hat innovációt díjazott a zsűri a beérkezett pályázatok közül..."

Világgazdaság, 2014. április 9., szerda, 2. oldal
Stabil növekedési pályára készül az OLAJTERV Csoport
Jövőkép Külföldi megrendelésekből realizálná árbevételének felét a cégcsoport öt év múlva

Világgazdaság, 2014. április 9., szerda, 2. oldal
Innovációs nap a szegedi egyetemen

Világgazdaság, 2014. április 9., szerda, 3. oldal
Régiós startup börze Budapesten
Verseny Tíz csapat jutott tovább Közép-Európa nagy megmérettetésére
"...A Közép-európai Startup Verseny is azt szolgálta, hogy Budapest a térség startup központja legyen - közölte Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke. A rendezvényen öt ország mintegy harminc útkereső innovatív vállalkozása tekintélyes szakemberekből álló zsűri előtt mutatta be ötleteit fővárosunkban..."

Magyar Demokrata, 2014. április 9., szerda, 23-25. oldal
Öveges professzor mai tanítványai
Interaktív laboratóriumot kapott tíz iskola
"...A könyvek száraz anyagai helyett az izgalmas kísérletekkel egybekötött tanulásra helyezik a hangsúlyt abban a fővárosi iskolában, ahol a napokban kezdődött meg a működése az Öveges-program keretében átadott korszerű iskolai laboratóriumnak..."

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. április 9., szerda, 15. oldal
Javuló innovációs tevékenység
"...Az éves rendszerességgel összeállított kutatási és innovációs eredménytábla az EU-tagállamok innovációs teljesítményének fejlődését méri 25 kritérium alapján. Az idei jelentés megállapítja, hogy Európa csökkentette lemaradását az Egyesült Államokhoz és Japánhoz képest, és továbbra is megelőzi Ausztráliát, Kanadát és a legfontosabb feltörekvő gazdaságokat..."

Délmagyarország, 2014. április 9., szerda, 4. oldal
Amerikai tanulmányi lehetőségek
"...Az USA budapesti nagykövetsége, illetve külügyminisztériuma kísérleti jelleggel, a világon elsőként Magyarországon 2010-ben elindította a "Meet the scientist" programot..."

Délmagyarország, 2014. április 9., szerda, 5. oldal
Pörögnek a lézer- és az élettudományok
"...Innovációs napot tart a Szegedi Tudományegyetem csütörtökön. Buzás Norbert kutatásfejlesztési és innovációs igazgatót a válság hatásáról is kérdeztük..."

Vg.hu, 2014. április 9., szerda
Innovációs ünnep a Parlamentben
"...A Magyar Innovációs Szövetség pályázatának legjobbjai kaptak elismerést..."

Vg.hu, 2014. április 9., szerda
Stabil növekedési pályára készül az OLAJTERV Csoport

Vg.hu, 2014. április 9., szerda
Régiós startup börze Budapesten

Portfolio.hu, 2014. április 9., szerda
Így lesz egy jó ötletből virágzó üzlet
"...A magyar startupok, a jó ötletek felkarolása nemcsak az egyes cégek egyedi érdeke, hanem a gazdaság egészére is pozitívan hathat. Sokszor kiváló ötletek tűnnek el a süllyesztőben azért, mert az innovatív kezdeményezésekhez már nem párosul az a tudás, ami a megvalósításhoz is szükséges lenne. Többek között ebben segíthetnek azok a programok, amelyek a startupok indulása körüli bábáskodás szerepét, és az üzletképtelen ötletek kiszűrését is segítik..."

Tv2.hu, 2014. április 9., szerda
Idén is lesz innovációs verseny

Insiderblog.hu, 2014. április 9., szerda
Már csak öt napig pályázható a cloud díj!

Mmonline.hu, 2014. április 9., szerda
Magyar innováció kelti életre az Excel-táblákat
"...Még a legnagyobb cégek is Excel táblázatokban tárolják üzleti adataik jelentős részét, mivel a vállalatirányítási rendszereknek a folyamatos üzleti igényekhez történő testre szabása túlságosan erőforrás-igényes feladat. Egy magyar fejlesztésű szoftver azonban képes arra, hogy a táblázatokból kevesebb mint egy perc alatt könnyen használható webes üzleti alkalmazásokat készítsen..."

Itbusiness.hu, 2014. április 9., szerda
A befektető, a vállalkozó és a pénz

Kisalfold.hu, 2014. április 9., szerda
Innovációs kiállítás és találmányi vásárt rendeztek a Széchenyi István Egyetemen - videó

Bitport.hu, 2014. április 9., szerda
Hamarosan zárul a nagy magyar felhős pályázat

Tv2, Mokka, 2014. április 9., szerda
Idén is meghirdette innovációs versenyét a Magyar Telekom

Figyelő, 2014. április 10., csütörtök, 23. oldal
Bimbózó startup kultúra
"...A kezdő innovatív vállalkozások hazai helyzetéről és a Startup Tavasz 2014 rendezvénysorozatról beszélt Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Figyelő, 2014. április 10., csütörtök, 26-27. oldal
Fantoműzés
"...- A tervezhetőség és a feketegazdaság visszaszorítása áll a cégvezetők kívánságlistájának élén.
- Gyökeres gazdaságpolitikai fordulatra egyikük sem számít.
- Hosszabb távon egy konszenzusos fejlesztési program és a k+f erősítése vihetné előre az országot..."

Figyelő, 2014. április 10., 54. oldal
Innovációs Konferencia
Klaszterek szerepe az innovációban

Kisalföld, 2014. április 10., csütörtök, 1+4. oldal
Fejétől okos az okostelefon
Ötletek, találmányok sorát mutattak be az innovációs kiállításon

Délmagyarország, 2014. április 10., csütörtök, 7. oldal
Akkreditált innovációs klaszterek lettek
"...Az idén újonnan akkreditált 6 klaszter között található 2 Csongrád megyei, a szegedi székhelyű, a KÉSZ csoport kezdeményezésével alapított MIÉNK Klaszter, valamint az Építőipari Kutatási, Innovációs és Technológiai-Transzfer (Építő-KITT) Klaszter..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 8. oldal
Bionikai Innovációs Központ épül a József városban
"...A biológia, az elektronika és az informatika eredményeit felhasználó kutatási terület, a bionika lehet Magyarország egyik sikerágazata a közel jövőben. Ezt előmozdítandó, kormányzati támogatással hamarosan Bionikai Innovációs Központ (BIK) épül Budapesten - jelentették be a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 15-17. oldal
Neutronos milliárdok a láthatáron
"...Néhány hónapon belül leteszik az Európai Unió legnagyobb kutatási infrastruktúra beruházásának, az Európai Neutronkutató Központnak (European Spallation Source; ESS) az alapkövét a svédországi Lundban. A projekt ötletadója és jelenlegi műszaki igazgatója a magyar Mezei Ferenc akadémikus. A hazai neutronkutatás és az erre épülő műszer-és berendezésgyártás világszínvonalú..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 18. oldal
Együttműködés kutató intézetekkel, nemzetközi cégekkel

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 19. oldal
Vége az európai innováció megadóztatásának!
"...Az európai szabadalmi rendszer átfogó reformjának köszönhetően egyebek között egyszerűbbé és gyorsabbá válik egy-egy szabadalom bejegyzése a kontinens 25 országában. A találmányok védelme eddig Európában 36 ezer euróba került, miközben az Egyesült Államokban 3 ezer, Kínában pedig 600 euróba..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 20. oldal
Űrkemencétől a Green Oscarig
"...Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke a honoris causa Jedlik Ányos-díjat kapta. Az elismeréseket Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke adta át..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 21. oldal
Innovációs Nagydíjjal elismert hegesztési eljárás
"...Március 28-án a Parlamentben ismertették a Magyar Innovációs Alapítvány által - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidék fejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 22. alkalommal meghirdetett Magyar Innovációs Nagydíj pályázat eredményét. A 2013. évi Innovációs Nagydíjat a KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. érdemelte ki..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 22. oldal
Ősszel kezdődhet az uniós pályázatok kiírása

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 24-26. oldal
Piacra az ész termékeivel!
"...A hazai felsőoktatási intézmények növekvő innovációs tevékenysége egyértelműen szükségessé tette olyan önálló szervezeti egységek létrehozását és támogatását, amelyek segítenek az új kutatási eredmények üzleti hasznosításában - állítják egybehangzóan az egyetemeken működő innovációs központok vezetői. De vajon milyen kihívásokkal kerültek szembe az elmúlt években, és milyen területen szorulnak további támogatásra? A témát az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a győri Széchenyi István Egyetem és a Semmelweis Egyetem elmúlt években szerzett tapasztalatai alapján jártuk körbe..."

Innotéka, 2014. április 10., csütörtök, 31. oldal
A jövő technológiája
"...A fémiparban úttörő megoldásnak számító technológiával szeretné erősíteni tovább pozícióit a Magyarmet Bt. Európában. Győri Imre, a cég igazgatója lapunknak adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy német támogatással egy olyan technológiai centrum jön létre Bicskén, amely egyebek között a lézeres, háromdimenziós nyomtatás fémipari alkalmazását teszi lehetővé..."

InnoTrend hírlevél 2014/06, 2014. április 10., csütörtök
Elindult a Startup Tavasz

InnoTrend hírlevél 2014/06, 2014. április 10., csütörtök
Ősszel az Országgyűlés elé kerülhet a startup adócsomag

InnoTrend hírlevél 2014/06, 2014. április 10., csütörtök
Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke: csak az innováción keresztül lehet sikeres Magyarország

InnoTrend hírlevél 2014/06, 2014. április 10., csütörtök
Április 21-ig jelentkezhetnek startupok Izrael legnagyobb innovációs expójára

U-szeged, 2014. április 10., csütörtök
A kutatást és a tudást hasznosítani kell - Innovációs Nap a TIK-ben

Innoportal.hu, 2014. április 10., csütörtök
Ősszel jöhet a startup adócsomag

Delmagyar.hu, 2014. április 10., csütörtök
Akkreditált innovációs klaszterek lettek

Szegedma.hu, 2014. április 10., csütörtök
Közép-angliai üzleti lehetőségek magyar vállalkozóknak
"...Április 9-én a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába látogatott Clarissa Roth, az Egyesült Királyság központi régiójában működő Közép-Angliai Enterprise Europe Network iroda képviselője..."

Szegedma.hu, 2014. április 10., csütörtök
Dél-Alföldi innovációkat népszerűsítettek az Agórában + FOTÓK

Figyelo.hu, 2014. április 10., csütörtök
Másnap
"...Továbbra is csak a GDP 0,9-1 százalékát költjük kutatás-fejlesztésre, miközben az EU-átlag 2 százalék, és a skandináv országok 4 százalék körüli nagyságokat különítenek el erre a célra..."

Insiderblog.hu, 2014. április 10., csütörtök
Bojár G kiszállt a Gazellából (via Forbes)

Duna TV, Gazdakör, 2014. április 10., csütörtök
Szakmai napot tartott a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Világgazdaság, 2014. április 11., péntek, 1+6. oldal
Módosuló közbeszerzések
"...Legkésőbb 2016 tavaszától kell majd alkalmazni Magyarországon az új uniós közbeszerzési irányelv rendelkezéseit, amely az egyes tenderekbe benyújtott ajánlatok értékelésénél véget vethet a legalacsonyabb ár elve többségi alkalmazásának. Az új jogszabály emellett a tenderek részekre bontását is ösztönzi, amely a kkv-k súlyát erősítené a közbeszerzési piacon..."

24 óra, 2014. április 11., péntek, 5. oldal
A legfontosabb most az innováció
Az idei évben is pályáznak, bővülésre és megújulásra készülnek
"...A megyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében három éve, 2011 májusában alakult meg a Komárom-Esztergom Megyei Metál Klaszter. Most bővülésre, megújulásra készülnek..."

Dunaújvárosi Hírlap melléklet, 2014. április 11., péntek, 15. oldal
Az innováció marketingje
Együttműködések segítik a szakmai klubok hatékony működését
"...A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által a múlt évben létrehozott Innovációs Klub iránt kialakult szakmai érdeklődés csak akkor maradhat tartós, ha megfelelő szakmai partnereket találnak..."

Dehir.hu, 2014. április 11., péntek
Kilenc amerikai és két magyar cég a startégiai partnerek között

Napi.hu, 2014. április 11., péntek
Ilyen adók mellett máshol befejeznék a kutatást

Magyarszo.com, 2014. április 11., péntek
Innovációkkal növelhető a versenyképesség

Insiderblog.hu, 2014. április 11., péntek
Indiegogo-n gyűjt a Minibrake
"...Számos szülőnek lehet nagy segítség a MiniBrake nevű új távirányítású fék, ami segít megállítani a távolban száguldó gyerek biciklijét. Kampányuk 8-án indult..."

Hungariokamion.hu, 2014. április 11., péntek
Innovációs díjat nyert a HU-GO
"...A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll..."

TV10, 2014. április 12., szombat
Találkozz a természettudóssal!

Insiderblog.hu, 2014. április 12., szombat
Startupok krízisben

Zipp.hu, 2014. április 13., vasárnap
Hipavilon: egyre hangsúlyosabb a szellemi tulajdon kezelésének igénye

Vg.hu, 2014. április 13., vasárnap
Módosuló közbeszerzések

Tozsdeforum.hu, 2014. április 13., vasárnap
Nehéz kezelni a szellemi tulajdont

Napigazdasag.hu, 2014. április 13., vasárnap
Egyre fontosabb a szellemi tulajdon védelme

Orientpress.hu, 2014. április 13., vasárnap
Nő az igény a szellemi tulajdon kezelésére

Inforadio.hu, 2014. április 13., vasárnap
Egyre nagyobb az igény a szellemi tulajdon kezelésére

Hir6.hu, 2014. április 13., vasárnap
Egyre hangsúlyosabb a szellemi tulajdon kezelésének igénye

Figyelo.hu, 2014. április 13., vasárnap
Egyre nagyobb az igény a szellemi tulajdon kezelésére

Itextreme.hu, 2014. április 13., vasárnap
AVEC: dübörögnek a hazai startup befektetések

Insiderblog.hu, 2014. április 13., vasárnap
Új bűvszó: “innovációs értéklánc"

Hirado.hu, 2014. április 13., vasárnap
Hipavilon: egyre hangsúlyosabb a szellemi tulajdon kezelésének igénye

Fejér Megyei Hírlap, 2014. április 14., hétfő, 6. oldal
A szellemi tulajdon értéke

Piacesprofit.hu, 2014. április 14., hétfő
Te is lehetsz startup!

Piacesprofit.hu, 2014. április 14., hétfő
Oszkó: van potenciál a magyar startupokban

Startupper.hu, 2014. április 14., hétfő
Horvátok, szlovének és magyarok versenyeztek a PEN Hackathonon

Napi Gazdaság, 2014. április 15., kedd, 19. oldal
Ne tervezzük, csináljuk!
"...Az európai kormányok ráébredtek, hogy a vállalkozói szellem munkahelyeket teremt és pozitív hatást gyakorol a gazdaságra. A fiatalok is kezdik belátni, hogy változik a világ rendje és saját kezükbe kell venni sorsuk irányítását..."

Magyar Nemzet, 2014. április 15., kedd, 4. oldal
Élre törhetnek a hazai tudósok
"...A magyar kutatók publikációinak idézettsége a legjobb a visegrádi (V4) országok közül derül ki a világ legnagyobb tudományos kiadójának friss összesítéséből. Mivel a kormány kiemelt célja, hogy hazánkat Kelet-Közép-Európa innovációs központjává tegye, a legjobb szakemberek itthon tartása érdekében adókedvezményekkel ösztönzik a cégeket kutatók alkalmazására. A Nemzeti kiválóság programban csaknem hétmilliárd forintot osztanak szét az idén, 2020-ig pedig összesen 678 milliárd jut kutatási-fejlesztési és innovációs célokra..."

Napi Gazdaság, 2014. április 15., kedd, 19. oldal
Változatos események mindenütt
"...Az állam és a főváros is beállt a mind gyakoribb startuprendezvények szervezői közé, a következő időszakban is számos komoly esemény várható..."

Világgazdaság, 2014. április 15., kedd, 1+11. oldal
Google Glass: egynapos akció
"...Rendkívül dinamikus fejlődés várható a következő években a viselhető technológiák területén..."

Világgazdaság, 2014. április 15., kedd, 4. oldal
Többeknek már eredményt hozott a Sanat Szerda
"...Immár negyedik alkalommal rendezik meg április 30-án 15 órakor a Sanat Szerda elnevezésű rendezvényt. A Sanatmetal Kft. nyílt napján bárki bepillantást nyerhet a világon is ismert és elismert ortopédiai és traumatológiai termékeket gyártó cég mindennapjaiba..."

Napló, 2014. április 15., kedd, 5. oldal
ApaBoard: egy diák innovációja
B. Kiss Bálint bejutott a 23. tehetségkutató verseny második fordulójába
"...B. Kiss Bálint, a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola XI. B gimnáziumi osztály tanulója a 23. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny második fordulójába jutott..."

Piacesprofit.hu, 2014. április 15., kedd
Merre fordul a tech-trend?

News4business.hu, 2014. április 15., kedd
Nemzetközi lett a Hackathon

Computerworld.hu, 2014. április 15., kedd
Lányok ezrei hódítanak műszaki területen
"...A közel háromezer vállalkozó kedvű középiskolás lányra országosan 70 program vár 43 hazai és nemzetközi vállalatnál, 10 egyetemen és 5 kutatóintézetben. Az esemény célja, hogy olyan "férfias" szakterületeken, mint amilyen például az IT, az elektronika vagy műszaki területek, saját élményeket szerezhessenek a pályaválasztáshoz közeledő fiatalok..."

Insiderblog.hu, 2014. április 15., kedd
Startupok a Kilimandzsáró tetején - magyar résztvevővel?

Magyarhirlap.hu, 2014. április 15., kedd
NGM: egyszerűbb lesz az uniós forrásokra pályázni

Vg.hu, 2014. április 15., kedd
Egyszerűbb lesz az uniós forrásokra pályázni - ígéri az NGM

Hirek.prim.hu, 2014. április 15., kedd
Az infokommunikáció kiemelt szerephez jut a következő négy évben

Innoportal.hu, 2014. április 15., kedd
Hipavilon: egyre hangsúlyosabb a szellemi tulajdon kezelésének igénye

Nol.hu, 2014. április 15., kedd
Ujjal mutogatnak a vállalkozások a kormányra

Vg.hu, 2014. április 15., kedd
A Vaterának már bejött - Mi a kockázati tőke sikerének titka?

Pannonnovum.hu, 2014. április 15., kedd
Lányok Napja 2014: háromezer lány hódít műszaki területeken

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2014. április 15., kedd
Mérnöki és informatikai munkával ismerkedhetnek középiskolás lányok a jövő héten, 15 településen

Napi Gazdaság, 2014. április 16., szerda, 7. oldal
Körhátrányban az európai uniós átlag mögött, mégis van esély az előzésre
"...Az új kormányzati ciklusban is kiemelt terület az innováció, ezen belül a kutatóközpontok bevonása az ipari termelésbe..."

Napi Gazdaság, 2014. április 16., szerda, 7. oldal
Körhátrányban az európai uniós átlag mögött, mégis van esély az előzésre
"...Az új kormányzati ciklusban is kiemelt terület az innováció, ezen belül a kutatóközpontok bevonása az ipari termelésbe. Orbán Viktor két példát hozott lel mintaként: a budapesti Infoparkot, illetve a szegedi lézerprogramot. Előbbi Kelet-KözépEurópa első innovációs és technológiai parkja, az informatika, a telekommunikáció és a szoftverfejlesztés progresszív központja, több mint 7000 dolgozó kapott helyet 100 ezer négyzetméter területen..."

Népszabadság, 2014. április 16., szerda, 9. oldal
Ujjal mutogatnak a kormányra
"...Szomorú kép rajzolódik ki a hazai kis- és középvállalkozói (kkv) kör véleményéből arról, hogyan is alakult piaci helyzetük és versenyképességük a válság kirobbanását követően. A Versenyképességi Kutató Központ (VKK) 300 vállalatvezető körében elvégzett kutatásának megállapításai nem túl hízelgőek a kormány számára..."

Világgazdaság, 2014. április 16., szerda, 5. oldal
Sötét képet fest a gazdasági környezetről a Corvinus kutatása
"...Felmérés Az elhúzódó válság fő okait belföldön kell keresni, és nem a nemzetközi környezetben..."

Népszava, 2014. április 16., szerda, 5. oldal
A tárcák oszthatják a pénzt
"...Az elmúlt hét évben 24 milliárd euróval többet kaptunk az EU-tól, mint amennyit befizettünk. Túl centralizálttá vált az uniós források elosztási rendszere - véli a szakértő. A januárban megszűnt NFÜ feladatait tegnap hivatalosan is átvették a tárcák, ezzel a legapróbb feladatokat is miniszteri szintre delegálta a kormány. Az új felállást mindenképpen motiválta, hogy a kormány így még jobban felügyelheti az eurómilliárdok elosztását..."

Metropol, 2014. április 16., szerda, 26. oldal
Sikeres volt az innováció
"...Háromoldalú megállapodást írt alá a családi vállalkozásként működő 77 Elektronika Kft., a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a svájci a Roche Diagnostics Kft..."

Mno.hu, 2014. április 16., szerda
Varga: Növekedési pályán a magyar gazdaság

Mmonline.hu, 2014. április 16., szerda
Így erősödhet a céges innováció

Üzletresz.hu, 2014. április 16., szerda
A válság okait itthon kell keresni

Piacesprofit.hu, 2014. április 16., szerda
A rugalmas munkavégzés az innovációt is segíti

News4business.hu, 2014. április 16., szerda
A belső vállalkozók a cégen belül tartják az innovációt

Napi.hu, 2014. április 16., szerda
A sor végén kullog Magyarország - itt a friss jelentés
"...Bár javult magyar gazdaság megítélése a külföldi, elsősorban német vállalatok szerint, ám a közép-kelet európai régió országainak többsége előttünk végzett egy friss felmérésen. A magyar gazdaság jobban teljesít Romániánál, Bulgáriánál, de a V4-ek közül az utolsó, a Szlovénia és a három balti-ország is előttünk végzett..."

Heol.hu, 2014. április 16., szerda
Aggodalom a szakképzés miatt, kritika a KLIK-nek
"...Nem csak a 2013-as évről szóló beszámolóról, valamint az idei tervek elfogadásáról, illetve a 2014-2020 közötti innovációs pályázatokról szólt a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) szerdai küldöttgyűlése..."

Profitline.hu, 2014. április 16., szerda
Innovációval tartható a vegyipar versenyképessége

Innoteka.hu, 2014. április 16., szerda
A Startup Tavasz 2014 újabb négy eseménnyel bővül

Fn.hir24.hu, 2014. április 16., szerda
A rugalmas munkavégzés növeli a kreativitást

Dunántúli Napló, 2014. április 17., csütörtök, 2. oldal
Adómentesség az ipari parkba települőknek
"...Öt évig mentességet kaphatnak Pécsett két helyi adó fizetése alól azok a leendő tulajdonosok, cégek, melyek a megyeszékhely új ipari parkjába, a Déli Ipari Parkba költözhetnek be, vagy szerezhetnek ott tulajdonjogot (2013. december 31-et követően) - az erről szóló előterjesztést tegnap támogatta a pécsi önkormányzat gazdasági bizottsága, s jó eséllyel a mai közgyűlési ülésen is rábólinthatnak..."

Népszabadság, 2014. április 17., csütörtök, 17. oldal
Innovációs konferencia

Figyelő, 2014. április 17., csütörtök, 15. oldal
Innovációs konferencia

Figyelő, 2014. április 17., csütörtök, 26. oldal
A trenddel szemben
"...A magyar feldolgozóipari termelékenység színvonala az EU- tagországok három termelékenységi kategóriája közül a leggyengébbe sorolandó..."

Figyelő, 2014. április 17., csütörtök, 34-35. oldal
A pizzéria applikációja és az okosszemüveg
"...Interjú - Amit Ben-Sheffer. Az okostelefon-alkalmazások a nagyvállalati értékesítési csatornák egyre fontosabb elemei, és segítségükkel új üzleti modellek is létrejönnek - mondja az IBM MobileFirst platform programigazgatója..."

Figyelő, 2014. április 17., csütörtök, 36-37. oldal
Szeizmológiai innovációk
"...Magyar újítás is védi Kaliforniát a földrengésektől és a szökőáraktól. Egyre több mérést tudnak a kutatók felhasználni, és pontosítják a prognózisokat, de a rengéseket továbbra is csak néhány perccel lehet előre jelezni..."

Magyar Hírlap, 2014. április 17., csütörtök, 9. oldal)
Európa-szerte példa nélküli a budapesti Zöld Sziget
"...Egyedülálló, összetett környezetvédelmi szolgáltatás indult Budapesten, Zöld Sziget néven a Duna fővárosi szakaszára érkező hajóknak. A Műegyetemnél lebegő úszómű egyrészt átveszi a járműveken keletkezett hulladékot, másrészt "feltölti" őket üzemanyaggal és ivóvízzel - szükség szerint. Az innovatív beruházás az átadással egyidőben "Budapest Márka" elismerést is kapott..."

Napi Gazdaság, 2014. április 17., csütörtök, 5. oldal
Elektromos buszt fejlesztett az evopro

Napi Gazdaság, 2014. április 17., csütörtök, 4. oldal
Az ágazat csak innovációval maradhat versenyképes

Napi Gazdaság, 2014. április 17., csütörtök, 5. oldal
Fókuszban a fejlesztések

Napi Gazdaság, 2014. április 17., csütörtök, 3. oldal
Az ágazat csak innovációval maradhat versenyképes

Metropol, 2014. április 17., csütörtök, 15. oldal
Magyarul is elérhető az ötéves Prezi

Vtvszeged.hu, 2014. április 17., csütörtök
Innovációs nap az egyetemen

Gazdasagiradio.hu, 2014. április 17., csütörtök
Bővül a Startup Tavasz kínálata

Pannonnovum.hu, 2014. április 17., csütörtök
Horizon 2020: KKV eszköz workshop napok

Pannonnovum.hu, 2014. április 17., csütörtök
A Nemzeti Innovációs Hivatal tavaly februárban indult Mentor Programja mellett elindult a Coaching szolgáltatás is

Orientpress.hu, 2014. április 17., csütörtök
Bővül a Startup Tavasz kínálata

Hvg.hu, 2014. április 17., csütörtök
Startup fesztivál lesz a Nyóckerben
"...A Mobilitás és Multimédia Klaszter immár hatodik alkalommal rendezi meg a Magyar Innovációs TechShow kiállítást, idén karöltve a Central European Startup Awards díjkiosztó gálájával, az OTP Hungaro-Projekt által szervezett Fintech&Sales Demo Day-jel, valamint a Magyar Projektmenedzsment Szövetség 21. Körkapcsolás konferenciájával..."

Gyartastrend.hu, 2014. április 17., csütörtök
Az innováció segítheti a vegyipart

Uzletresz.hu, 2014. április 17., csütörtök
"Nem a pénzből van a legkevesebb"
"...A kockázati tőke olyan, mint a Forma-1-es üzemanyag: nagyon drága, ezért csak akkor érdemes használni, ha száguldani akarunk, mondja Oszkó Péter, az AVEC Csoport elnök-vezérigazgatója, akivel a magyar startup-kultúráról és az önismeretről beszélgettünk..."

Gazdasági Rádió, Délutáni monitor, 2014. április 17., csütörtök
Mi a célja az Okos Jövő Innovációs Klaszternek?

M1, Ma reggel, 2014. április 17., csütörtök
A Prezi tegnap ünnepelte ötödik születésnapját

Világgazdaság, 2014. április 18., péntek, 5. oldal
Innovációs elismerés
"...A komlói TeGaVill Kft. nyerte el a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár Innovációs díját szántóföldi lágyszárú növénytermesztés melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést csökkentő agroenergetikai technológiák és azokat biztosító géprendszerek kifejlesztéséért. A társaság 80-85 főt foglalkoztató középvállalkozás..."

Napi Gazdaság, 2014. április 18., péntek, 7. oldal
Innováció vagy lemaradás - nincs harmadik út
"...Pillanatnyilag a világ és ezen belül a magyar gazdaság jövőjét leginkább az határozza meg, hogy a megállíthatatlannak tűnő technológiai fejlődés teljesen átalakítja az életünket - mondta lapunknak Futó Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke. Szerinte egyszerű a képlet: csak az innováció segítségével tudunk nemzetgazdasági és európai szinten lépést tartani a világgal..."

Napi Gazdaság, 2014. április 18., péntek, 13. oldal
Innovációi konferencia

Délmagyarország, 2014. április 18., péntek, 8. oldal
Kétnapos konferencián mutatkozott be a futurict.hu projekt
"...Az "Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma" című, TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-20120013 azonosítószámú FuturICT.hu projekt első évében számos jelentős kutatási eredmény született, amelyek hasznosak és érdekesek a projekt minden szakmai résztvevője számára. Ennek összefoglalásául rendeztek kétnapos K+F menedzsment és szakmai konferenciát 2014. április 10-11-én a Szegedi Tudományegyetemen..."

Zalai Hírlap melléklet, 2014. április 18., péntek, 14. oldal
Segítenek egy éven át
Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása
"...A kezdő vállalkozások gyakran szembesülnek azzal, hogy hiába van zseniális ötletük, hiába rendelkeznek az induláshoz szükséges tőkével..."

Figyelo.hu, 2014. április 18., péntek
Magyar döntősök egy nemzetközi innovációs versenyen
"...Három magyar ötlet is döntőbe jutott a NASA és Google által alapított amerikai egyetem, a Singularity University nemzetközi innovációs versenyén..."

HVG, 2014. április 19., szombat, 26-27. oldal
Szelei Szabolcs: "Az internetre költözött az egész életünk"
, a Google magyarországi marketingvezetője
"...Alapvetően a digitális írástudásról van szó, tehát ezen a területen kell elsajátítani az írás-olvasás képességét: egyrészt tisztában kell lenni azzal, milyen technológiák léteznek, másrészt tudni kell azokat használni..."

HVG, 2014. április 19., szombat, 36-40. oldal
Inkubátor, akcelerátor
Magyar startupok rögös útja
"...Jó ötletből rengeteg van Magyarországon, pénz is lenne, egyelőre azonban még rejtőzködnek a startup cégek..."
"...Van hová fejlődnie Budapestnek, ha startupfővárosként fel akarja venni a versenyt Béccsel, Pozsonnyal vagy Bukaresttel. A közép-magyarországi régió 2012 végén visszacsúszott a "mérsékelten innovátor" európai uniós régiók közé, az ország többi része pedig megmaradt a sereghajtók kategóriájában..."

Haszon, 2014. április, 52-54. oldal
Milliárdok a jó ötletekre
Kis cégek nagy lehetőségei Brüsszelből
"...77 milliárd euró - ennyi pályázati pénz lesz hét éven át kutatás-fejlesztésre és innovációra a vállalkozások számára, közvetlenül Brüsszelből. A Horizont 2020 programban minden eddiginél jobbak a kis cégek esélyei..."

Várható események

"Startup Tavasz 2014"

A "Startup Tavasz 2014" rendezvénysorozat keretében több nemzetközi startup verseny, neves előadók részvételével szervezett szakmai konferencia és innovatív technológiákat felsorakoztató szakkiállítás, budapesti tréning, valamint nemzetközi tapasztalatcserét lehetővé tevő szakmai út is megszervezésre kerül.

A rendezvénysorozat az alábbi programelemekkel bővül:
- 2014. április 24. - Klaszterek szerepe az innovációban konferencia (Budapest)
- 2014. április 29. - Te is lehetsz startup! Az innovációs képesség és a gyors növekedés újkori receptje (Budapest)
- 2014. május 30. - Hackathon-in-a-Box Demo Day (Budapest)
- 2014. május vége - Fintech&Sales Demo Day és 21. Körkapcsolás konferencia (Budapest)

Hackathon-in-a-Box Demo Day
Az utóbbi évben a hazai startupperek utánpótlásának első számú rendezvényeivé a Hackathonok váltak. A hétvégi versenyeken szereplő egyetemi hallgatók nem csak ötleteiket tökéletesítik, hanem társakat szereznek, akikkel startup projekteket építenek a megszületett ötleteikből. A Magyar Innovációs TechShow első ízben ad helyet az egyetemekről kikerült tehetségeknek. Az első Demo Day-en a legnagyobb hazai egyetemi ötletverseny sorozat, a Hackathon-in-a-Box eddig lefutott 10 versenyének legjobbjai mérik össze tudásukat egymással.

Fintech&Sales Demo Day és 21. Körkapcsolás konferencia
Egyedülálló Fintech&Sales Demo Day és 21. Körkapcsolás konferenciával bővül az idei TechShow kiállítás programja. Az OTP Hungaro-Projekt Kft., a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. közös szervezésű rendezvénye a startup világ egy kiemelkedő szegmensére, a FinTech cégekre fókuszál. A délelőtti program folyamán professzionálisan felkészített startupok prezentálnak a meghívott és az érdeklődő vállalatok előtt. A délután folyamán a hazai és régiós ökoszisztéma kiemelkedő startupjai és a további főszereplők, a kormányzati és civil szektor, valamint a nagyvállalatok képviselői mondják el fejlesztési és együttműködési javaslataikat.

További információ: www.startuptavasz.hu, vagy Hegedűs Anna Fanni: annafanni.hegedus@nih.gov.hu (30/472-7703)

HITA-iCatapult Lean startup tréning

2014. május 19-23-án a Nemzeti Külgazdasági Hivatal, az Enterprise Europe Network az iCatapulttal karöltve nemzetközi előadók bevonásával 5 napos tréninget tart stratup-ok részére Lean metodológiával. Az esemény helyszíne a Design Terminál (1051 Budapest, Erzsébet tér 13. ). A program interaktív jellegű.

Lean Startup metodológia jelenleg a leghatékonyabbnak ismert olyan módszertan, amivel egy induló technológiai vállalkozást sikeressé lehet tenni. A meghívott előadók tapasztalt vállalkozók, aki már nem egy céget tettek sikeressé, ezen módszer alkalmazásával.

Programok:

1. nap: május 19., hétfő Köszöntő: Bödőcs Róbert, HITA elnökhelyettes
Rob Fitzpatrick, Salim Virani: Lean Startup, Iteration Principles (4 óra)
Customer Development and Business Models basics (2 óra)
2. nap: május 20., kedd Rob Fitzpatrick, Salim Virani: MVP Design, Business Models (3+3 óra)
Jordan Schlipf: egyeztetés alatt
3. nap: május 21., szerda
Rob Fitzpatrick, Salim Virani: Growth Hacking, KPI, Viral (3 óra)
Devin Hunt: Blogs, Tribes, Content Marketing (3 óra)
4. nap: május 22., csütörtök
Andreas Klinger:Metrics for Early Stage (6 óra)
5. nap: május 23., péntek
Zoli Piroska: Vesting, Unfair Advantage (3 óra)
Matej Ftacnik: Pitch (3 óra)

Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével lehet.

A tréning részvételi díja ebéddel és kávé szünettel: 30.000+Áfa Ft/fő
Bővebb információ és jelentkezés a programfelelősnél: dr. Osztovits Júlia (julia.osztovits@hita.hu, 06-1-872-6595)

Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint

2014. május 21-én, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában (1082, Budapest, Horváth Mihály tér 1., Ybl Miklós terem) kerül megrendezésre a MSZT szakmai fóruma, "Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint" címmel.

Program:

9:30-10:00 Regisztráció
10:00-10:05 A szakmai fórum megnyitása
10:05-10:30 Innovatív Európa: Krantz Domokos főosztályvezető-helyettes, Magyar Szabványügyi Testület
10:30-11:00 Szabvány és innováció. Az innováció irányítási rendszer szabvány szerinti igazolása: dr. Lábó Gábor vezető auditor, Magyar Szabványügyi Testület
11:00-11:30 Innováció és megfelelőség Berencsi Bence, ügyvezető igazgató, SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.
11:30-12:00 Szünet, büfé
12:00-12:30 A magyar innovációs stratégia bemutatása a 2014-2020. évi lehetőségek tükrében: Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal
12:30-13:00 A szellemi tulajdon szerepe a vállalati értékteremtő folyamatban - új kihívások az európai szabadalmi rendszerben: Dr. Molnár István ügyvezető, DANUBIA IP Innovációs Szolgáltató Kft.
13:00-14:00 Kérdések megvitatása, konzultáció
14:00- A szakmai fórum lezárása

Az eseményen részvételi díja: 10000 Ft + áfa
További információk az alábbi linken.

HVCA 16. éves konferencia

2014. június 3-án, 8:30-tól 18 óráig megrendezésre kerül a HVCA 16. éves konferenciája a Boscolo Budapest New York Palace szállodában. Az idei év főelőadója Nouriel Roubini, a Roubini Global Economics társalapítója és elnöke.

A következő előadók vesznek részt az eseményen:
- Nouriel Roubini - Roubini Global Economics társalapítója és elnöke
- Thierry Baudon - ügyvezető partner, Mid Europa Partners
- Ingo Bleier - befektetési banki üzletágvezető, Erste Group
- Jan Cienski - DemosEuropa, a Financial Times varsói irodájának volt vezetője
- György Herczku - a Corporate Finance igazgatója, KBC Securities Hungary
- Dörte Höppner - Főtitkár, EVCA (Európai Kockázati- és Magántőke Egyesület)
- Kimmo Irpola - partner, Trind Investments
- Rob Irving - M&A Gyakorlat Közép-Európában és Törökországban, és a White & Case Private Equity Gyakorlat Európában társvezetője
- Krysztof Krawczyk - ügyvezető partner, Innova Capital
- Rob Manz - ügyvezető partner, Enterprise Investors
- Pierre Mellinger - ügyvezető igazgató, PineBridge
- Marco Natoli - igazgató, European Investment Bank
- Klaus Vukovich - ügyvezető partner, a Corporate Finance Tanácsadó Ausztria és CEE, vezetője, Bank Austria - az UniCredit tagja
- William Wells - ügyvezető igazgató és alelnök, Rothschild
- Stephen Winningham - a Corporate Finance Europa üzletág társvezetője, Houlihan Lokey

A rendezvénnyel és a programmal kapcsolatos további információkért kérjük, kattintson az alábbi linkre: Private Equity, Venture Capital, and Corporate Finance in CEE with Nouriel Roubini

A rendezvény partnerének, a Magyar Innovációs Szövetség tagjainak a HVCA 10% kedvezményt biztosít a belépőjegy árából. Így az ár 109900 forint/fő helyett 98910 forint.

Azonnali regisztrációért kattintson az alábbi linkre: Regisztráció
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.