XXIV. évf. | 2014. ÁPRILIS 8. | 7. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

XXII. Magyar Innovációs Nagydíj ünnepélyes átadása

2014. március 28-án, az Országházban adták át a 2013. évi innovációs díjakat. A Himnusz elhangzása után Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg az ünnepséget.
A résztvevőket Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte:
"...Az innováció a gazdasági növekedés legfontosabb erőforrása, mióta tudományos technikai forradalom hajtja a világgazdaság kerekét. A gazdasági növekedés a fejlett országokban döntően az innovációból származik. Ha meg akarjuk őrizni helyünket a világban, ha tovább akarunk lépni erről a helyről, az út egyértelműen az innováción keresztül vezet...
...A tehetség az, aki beválik, szokták mondogatni a sportban, az edzőpályák környékén. Innováció az a találmány, amit nem csak feltaláltak, hanem gondos munkával termékké fejlesztettek és bevezettek a piacra, része lett a mindennapok világának. S ebben a világban, a piac kemény részében megállta a helyét. Morális és üzleti sikert hozott alkotóinak, vezetőinek. A nem csak kitűnő, és nagyszerű ötleteket, nagy távlatokat nyitó terveket ünnepelünk, hanem kész és sikeres termékeket, amelyek a maguk területén egy-egy probléma megoldásában áttörést hoztak. Áttörést, amely megváltoztatta egy-egy szeletében, egy-egy szakma tekintetében az országot, a magyar gazdaságot, és talán a világ életét is alakítja majd. Az önök sikere, a vállalkozások sikere, az ország sikere is. Több és jobb minőségű munkahelyet, nagyobb vásárlóerőt, több adóbevételt és ezzel egy időben több, még több innovációt is jelent..."


Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke köszöntőjében többek között a következőket mondta:
"...Alapértékeinkben, szokásainkban, céljainkban sokkal több az a közös dolog, ami összekapcsol bennünket, mint ami elválaszt. Vannak közös ügyeink, nagy szavakkal talán azt mondhatnánk, vannak közös nemzeti stratégiai ügyeink, és ennek a körébe tartozik a tudomány, a kutatás-fejlesztés és az innováció. Úgyhogy ilyen ünnepi alkalommal célszerű erre is figyelni és megnézni, hogy mi az, ami összetart bennünket...
...Az össznemzeti ügyek keretében, az innováció mint közös ügy révén érdemes arról beszélni, hogy lehet politikai többséget, sőt konszenzust teremteni ilyen ügyek mentén. 2004-ben a Parlament csaknem egyhangúlag fogadta el az Innovációs Törvényt, és ezt követően pedig a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényt. Mai világunkat a tudás és a technológia alakította olyanná, amilyenné lett...
...Azt gondolom, hogy a választások után mód nyílhat ennek a területnek további felértékelésére és egy a tudomány, kutatás-fejlesztés és innováció kormányzati szinten történő képviseletére és koordinációjára alkalmas szervezet kiépítésére. A tervek közt, amint hallottuk is, szerepel az innovációs ráfordítások jelentős növelése. A nagyobb anyagi forrás viszont nagyobb felelősséget és sokkal jobb szervezést is kíván...
...Az idei Innovációs Nagydíj pályázat azt is megmutatta, hogy az országban szorgalmas, színvonalas és eredményes szellemi alkotó munka folyik, s ennek van közvetlenül mérhető, mindannyiunk által élvezhető hozadéka... "

Majd Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter szólalt fel:
"...Olyan vállalkozások kapnak ma elismerést, amelyek mások előtt járnak. Amelyek a tudás, a tudományos ötletek lévén értek el komoly gazdasági sikereket. Ezek azok az új eljárások, szabadalmak és fejlesztések, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország versenyképessége javuljon, ipari termelésünkben tovább növekedjen a magas hozzáadott értékű termékek aránya. És azt is mindannyian tudjuk, hogy napjaink világpiaci versenyében, csak azok az országok állhatnak helyt, amelyek képesek arra, hogy a kutatást, a fejlesztést és az innovációt a gazdaság stratégiájuk, oktatáspolitikájuk és társadalmi közgondolkodás középpontjába tudják állítani. Úgy is mondhatnánk, hogy a mindennapi kultúránk, gazdasági közéletünk szerves részévé, tradíciójává kell tennünk az újra való nyitottságot. Olyan közösen ismert értékké, amely az igazi tudásra, a kitartó munkára és az újra összehozni képes szellemre tekint követendő példaként...
...A kormány egyik fontos stratégiai törekvése, hogy Magyarország ne csak ipari vagy termelési központ legyen, hanem fontos kutatási és innovációs térséggé is váljon Európában. Ehhez számos intézkedésünk mellett hozzájárul az Európai Uniónak az a szándéka is, hogy a rendelkezésre álló forrásokat Európa versenyképességének javítása, ezen belül az innováció támogatására kell fordítani. A most megnyíló lehetőségek minél jobb kiaknázása érdekében az új fejlesztési ciklusban az irányító hatóságokat a szaktárcákhoz rendeltük. Számomra az egyik legfontosabb változás még is az, hogy a fejlesztési források 60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre tudjuk költeni a 2014-2020-as ciklusban...
...Végül engedjék meg, hogy mivel abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy ennek a zsűrinek az elnöke lehettem, beszámoljak a Magyar Innovációs Nagydíjban végzett munkánkról..."


Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült két pályázót szólította ki Pomezanski György.
Oklevelet adott át Pakucs János, tiszteletbeli elnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök:
- Barkóczi István, vezérigazgatónak (FUX Zrt., Miskolc) "Felületkezelt szigeteletlen távvezetékek fejlesztése és gyártása" c. innovációért,
- Majoros Béla, vezérigazgatónak (Csaba Metál Zrt, Békéscsaba) "Sebességváltó-ház nyomásos öntészeti gyártástechnológiájának fejlesztése elektromos személygépkocsihoz a CsabaMetál Zrt-nél" c. innovációért.

Ezután Pomezanski György tömören ismertette a díjnyertes pályázatokat, valamint a díjak átadása után a díjátadók röviden méltatták az adott pályázatot.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi Innovációs Díjában a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., az I-Cell Mobilsoft Zrt. és az ARH Zrt. részesült, a HU-GO Elektronikus Útdíjszedési Rendszer kifejlesztéséért.
A díjat Mészáros Csaba, az MKIK Kutatásfejlesztés- és Innovációs Kollégium elnöke és Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök adta át Börzsei Tibor, vezérigazgatónak, Emőri Gábor, vezérigazgatónak és Kertész Viktor, tulajdonosnak.
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díjában az Egis Gyógyszergyár Nyrt. részesült, az EgiramlonR (ramipril-amlodipin fix kombináció) készítményének kifejlesztéséért, gyártásáért és forgalmazásáért, a hipertónia kezelésére.
A díjat Bendzsel Miklós, elnök és Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök adta át Hodász István, vezérigazgatónak.
- A 2013. évi Agrár Innovációs Díjban (VM) a TeGaVill Kft. részesült, szántóföldi lágyszárú növénytermesztés melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést csökkentő agroenergetikai technológiák és azokat biztosító géprendszerek kifejlesztéséért.
A díjat Biczó Imre László, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója, és Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök adta át Áman Mihály, ügyvezető igazgatónak.
- A 2013. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (VM) és az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Szervezeti Innovációs Díjában az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. részesült, új generációs alumínium elektrolit kondenzátor és EPCOS teljesítmény induktivitások kifejlesztéséért.
A díjat Biczó Imre László, a Nemzeti Környezetügyi Intézet főigazgatója, Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök és Bárdos Krisztina, ügyvezető igazgató adta át Takács Balázs, ügyvezető igazgatónak.
- A 2013. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. részesült, nanoScan PET/MRI integrált pre-klinikai in vivo képalkotó rendszer kifejlesztéséért.
A díjat Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök adta át, Bagaméry István, ügyvezető igazgató képviseletében, Németh Gábor, program igazgatónak.
- A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi, Start-up Innovációs Díjában a Tresorit Kft. részesült, a Tresorit, fájl megosztási és szinkronizálási szoftver kifejlesztéséért.
A díjat Pakucs János, tiszteletbeli elnök, valamint Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter, zsűrielnök adta át Lám István, ügyvezető igazgatónak.
- Az Innovációs Nagydíjat az idei évben a KKV Kőolajvezetéképítő Zrt. nyerte el a "Nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztés-fejlesztéséért".
A Nagydíjat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter adta át Simon Miklós, vezérigazgatónak.
Végül a 2012. évi innovációs nagydíjas NNG Kft. képviselőjeként, Szombathelyi Péter igazgató  köszöntötte a díjazottakat: "...Így az NNG példája azt is mutatja, hogy innováció nélkül, nincs vagy nagyon nehéz a túlélés. És folyamatos innovációval viszont nincsenek határok..."

A díjátadási ünnepséget a Duna folyosón tartott fogadás követte. A 2013. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunk letölthető portálunkról.

Versenyképes IKT szektor fejlesztése

2014. március 31-én, a Miniszterelnökség kérésére, a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS tervezetét.

Részletek a véleményből:

"...Egyetértünk a GOP-2014-3.3.4. céljával, az IKT szektor kiemelt fejlesztésének szükségességével, melynek egyik lehetséges kiegészítő eszköze jelen pályázat. Különösen hasznosnak tarjuk, hogy a Horizon 2020 K+F pályázataihoz csatlakozva a magyar KKV-k támogatott formában kapcsolódhatnak be az EU gazdasági folyamataiba..."

"...Javasoljuk átgondolni, hogy az A.5.1 pontban leírt: "A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében."- mennyire védhető meg Brüsszelben a versenysemlegesség szemüvegén át vizsgálva! Valóban csak és kizárólag az IVSZ tagság és az IVSZ-nél megvásárolt tanácsadói szolgáltatások az egyetlen lehetséges és hatékony módszer a KKV-k pályázati segítésére?..."

"...Az A.5.4 szerint: "részt vesz Horizon 2020 pályázatban önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként, illetve vezető partnerként ..." - megítélésünk szerint azon magyar KKV-k, melyek ilyen jellegű pályázati tanácsadási szolgáltatásokat kell, hogy igénybe vegyenek, nem valószínű, hogy konzorciumban vezető partneri (leader) szerepet tudnak vállalni. Az EU illetékes pályázati bírálói sem fognak egy "kezdő, számukra ismeretlen" konzorciumvezetőnek annyi bizalmat szavazni, hogy egy 2-8 M eurós projekt felelősségteljes vezetését rá bízzák, abban az esetben, ha számos publikációval rendelkező, ismert kutató professzor jegyzi a versenytársak konzorcium-vezetői pozícióit..."

"...Helyes törekvés, hogy a pályázat révén nyert pénzügyi eszközök ne csak és kizárólag tanácsadásra legyen elkölthetőek, hanem de minimis támogatásként projekt-partner keresés, ill. piacra jutás támogatási költségei is fedezhetőek ebből a forrásból.
A támogatás tervezett keretei (pályázatonként 5 és 20 M Ft között) és aránya (75 %) véleményünk szerint megfelelőek..."

"...FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: "A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 1 évben folyamatosan rendelkezik: ......; d) tagsági jogviszonnyal az IVSZ-ben" ?
Nem egyértelmű a tervezet elolvasása után, hogy mennyiben van szoros korreláció a sikeres Horizon 2020 K+F tevékenység és az IVSZ tagság között. Erre vonatkozó statisztikai adatokkal talán érdemes legalább lábjegyzetként kiegészíteni a tervezett GOP rendelkezést, annak érdekében, hogy egy majdani brüsszeli ellenőrzés esetén a magyar kormányzat részéről kellő nyomatékkal lehessen  érvelni..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Startup Kultúra Közösség

A magyar startup ökoszisztéma dinamikus fejlődése arra ösztönözte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy elindítsa a Startup Kultúra Közösséget. A korábban kezdeményezett startup tagozatot egyúttal megszünteti, hogy egy élénkebb párbeszédre és együttműködésre nyitott fórumot hozzon létre. A Startup Kultúra Közösséget indulásakor egy hétfős Tanácsadói Panel vezeti. A Közösség elsődleges feladata, hogy biztosítsa a kapcsolatot a magyarországi startup közösség és a MISZ tagsága között. A kapcsolattartás főbb tartalmi elemei:
A. Nemzetközi normáknak megfelelő, haladó startup kultúra terjesztése és támogatása
B. Ajánlások megfogalmazása és véleményalkotás a startup közösséget és az innovációt érintő ügyekben
C. Kapcsolattartás és együttműködés kialakítása az üzleti angyal közösség szereplőivel
D. Aktív együttműködés a jelenlegi startup közösség szereplőivel, rendezvényekkel és eseményekkel

A Panel nyitott fórum, melybe a tagok egyetértésével további tanácsadók, illetve ideiglenes tagok is csatlakozhatnak, amennyiben elfogadják és magukra kötelező érvényűnek tekintik a Közösségre vonatkozó kommunikációs és együttműködési elveket, illetve a Budapest HUB keretében létrehozott Startup Credo-ban foglalt értékeket és célokat:
- a vállalkozó (startup) a fő értékteremtő,
- a vállalkozó (startup) elsősorban piaci körülmények között működi,
- a vállalkozó független és függetlensége érték,
- a vállalkozó (startup) külpiacokra való terjeszkedési szándéka és képessége érték,
- a nemzetközileg elfogadott finanszírozási, startup és vállalkozó fejlesztési módszerek és standardok elterjedése kívánatos és a közösség számára előnyös.

Nemzeti Bologna Bizottság ülése

2014. március 26-án, az Emberi Erőforrások Minisztériumában megtartotta a Nemzeti Bologna Bizottság soron következő ülését. A Bizottság tagjaként Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke vett részt az ülésen, ahol jelen volt Dr. Klinghammer István, felsőoktatásért felelős államtitkár is.

Dr. Keszei Ernő, az ELTE rektorhelyettese, beszámolt arról, hogy a bolognai folyamat nem eléggé megfontoltan került bevezetésre, ugyan a felsőoktatás szerkezete átalakult, de tartalommal nem lett megtöltve. Mivel ez más országokban is előfordult, a bolognai folyamat jelenlegi céljai között kiemelten szerepel a tartalmi szempontok érvényesítése. Felhívta a figyelmet a Bologna Follow-up Group (BFUG) munkacsoportokban való magyar képviselet fontosságára, majd tájékoztatta a résztvevőket, hogy a jövő évben kerül megrendezésre az EFT miniszteri találkozó Jerevánban, ahol a soron következő nyilatkozatot is elfogadják majd. A nyilatkozat első tervezete az áprilisi BFUG ülésen kerül megtárgyalásra.
Ezután a BFUG munkacsoportok tagjainak beszámolói következtek.

Az ülés résztvevői megfogalmazták célkitűzéseket a jövőre vonatkozóan. Dr. Balázs Ervin azt javasolta, hogy legyen kormányzati cél az European Quality Assurance Register (EQAR) tagság, míg Derényi András szükségesnek tartotta a doktori képzés tanulmányi kimeneteinek pontos leírását. Pakucs János szerint a doktori képzés alapvető célja most is a tudományos munkára való felkészítés.

A felek megtárgyalták és elfogadták a magyar álláspont kialakításához készített véleményt, amely a BFUG következő ülésére, az EU miniszteri ülésen kiadandó Nyilatkozat tervezetének első vitájához készült.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2014. április 2-án, a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Hajdúböszörmény városának alpolgármestere, Dr. Cs. Varga László köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Hámor Tamás, bányageológus-mérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, jogi szakokleveles mérnök, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas "A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése" címmel tartott előadást. Előadásában kifejtette, hogyan is kategorizálják a veszélyes hulladékokat, és Magyarországon hogyan és hol tárolják ezeket.
Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1200 ember követi a programokat.

Zsűri-diák találkozók

2014. március 18-a és április 4-e között megszerveztük a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szakmai interjúit.

Az interjúkon az 58 továbbjutott pályázat készítője, összesen 85 pályázó vehetett részt. A konzultáció célja az volt, hogy a 19 fős zsűri tagjai már munka közben is betekintést nyerjenek a pályázatokba, és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2014. május 6-a, míg a végső értékelésre május második felében kerül majd sor.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2014 júniusában egy kétnapos kiállítás keretében nyilvános bemutatásra kerülnek Budapesten, illetve szeptemberben is megtekinthetőek lesznek a Kutatók Éjszakáján.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Explory Science Fair

2014. március 27-e és március 30-a között került megrendezésre Gdynia-ban az "Explory Science Fair" c. esemény, melyet a V4 országok szervezetei - a lengyelországi High Tech Alapítvány, a szlovákiai Tudományos és Technológiai Ifjúsági Szövetség, a Cseh Oktatási Minisztérium és a Magyar Innovációs Szövetség - rendeztek, közösen. Az Explory Science Fair egy nemzetközi, fiatal tudósoknak szóló fesztivál és kiállítás, amelynek célja, hogy elősegítse STEM oktatást a fiatalok körében, és támogassa a fiatal tudósokat a V4 országokban.

A Magyar Innovációs Szövetség Mérő Bálintot és Bordás Ádámot, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjait delegálta az Explory Science Fair-re, valamint felkészítő tanárukat, Gyurcsik Pétert, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola tanárát.

A delegáció további tagjai voltak a MISZ képviseletében Ivánka Gábor, az Ifjúsági Innovációs Verseny zsűritagja és Varga Attila, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa, akik kerekasztal megbeszélésen vettek részt.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Együttműködési megállapodás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója, Márton Péter és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke, Bendzsel Mikós 2014. március 19-én együttműködési megállapodást írt alá, amellyel a két szervezet stratégiai céljainak gyakorlati megvalósítását kívánják elősegíteni és támogatni.

Az SZTNH által vezetett iparjogvédelmi (szabadalmi-, védjegy-, használati és formatervezési minta) nemzeti lajstromok megfelelő alapját képezhetik az állami kézben lévő szellemi vagyonelemek összesítésének, valamint - hosszabb időtávon - e lajstromozott jogok rendszeres monitorozásának. Az állami vagyon részét képező szellemi tulajdonnal történő felelős gazdálkodás nem képzelhető el annak előzetes felmérése nélkül. Az SZTNH közreműködésével összeállítandó vagyon-értékbecslési módszertani útmutató nagyban hozzájárulhat a nemzeti vagyon e részének hatékonyabb kezeléséhez, adott esetben komoly segítséget nyújtva egyes vagyonelemek vásárlásához vagy értékesítéséhez.

Az MNV által készített országleltáron belül az érintett szektorok elemeire vonatkozó adat-kiegészítési és monitorozási know-how közvetítése is a felek nevesített céljai között szerepel, amely szintén elősegítheti az országleltárban összesített nemzeti vagyon felmérését és értékbecslését.

Az állami költségvetési eszközök segítségével létrehozott K+F-eredmények hasznosításának követése, vizsgálata egy további olyan pont a felek együttműködésében, amelynek hatása túlmutathat a két szervezet tevékenységi körén és a hazai innováció egészének a javát szolgálhatja.

A magyarországi iparjogvédelmi aktivitás és hatósági tevékenység statisztikai elemzése

A nemzetközi szabadalmi együttműködés (Patent Cooperation Treaty, PCT) keretében egyetlen nyelven, egy helyen benyújtott bejelentéssel megindítható a szabadalmi (használatiminta-oltalmi) eljárás akár a 148 részes állam mindegyikében. A hazánkat érintő PCT megjelölések száma - a pénzügyi válság kirobbanását követő 2009. év kivételével - folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) legfrissebb adatai szerint a 2013. első 10 hónapjában benyújtott PCT-bejelentések száma 1660534 volt, ami az előző év hasonló időszakához képest 6%-os növekedést jelent

A védjegy tekintetében az elmúlt években megállt a WIPO-együttműködés keretében hazánkra kiterjedő nemzetközi ügyek számának évek óta tartó csökkenése, ugyanis tavaly 1,8%-kal nőtt a nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) védjegybejelentések száma (2139). Ezzel ellentétben viszont jelentősen csökkent a nemzetközi (Hágai Megállapodás szerinti) együttműködés keretében magyarországi hatállyal benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések mennyisége (15), valamint az ilyen bejelentésekben foglalt minták száma (45).

Az európai szabadalom megszerzésére az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) alapján nyílik lehetőség, amelyet mind az európai, mind a hazai hivatalban lehet kezdeményezni. Az SZTNH-hoz érkező hatályosítási kérelmek száma továbbra is növekvő tendenciát mutat: a tavaly érkezett 3483 kérelem 4%-kal magasabb az egy évvel korábbi értéknél

A magyarországi iparjogvédelmi aktivitás és hatósági tevékenység teljes statisztikai elemzése az alábbi oldalról letölthető:
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/Tevekenysegi_jelentes_2013_melleklete.pdf

Szakirodalomfigyelő

Charles D. Ellis: What It Takes - Seven Secrets of Success from the World's Greatest Professional Firms (Ami kell hozzá - A siker hét titka a világ legnagyobb szolgáltató cégeitől) - Wiley, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"E kötet arról szól, mi különbözteti meg a legkimagaslóbb szolgáltató cégeket - iparáguk elismert vezetőit - mindenki mástól. Tervrajza annak, hogyan kell létrehozni, felépíteni, és fenntartani ilyen cégeket bármely területen." - összegzi Ellis a könyve lényegét. Kiemeli, hogy annak tanulságai alkalmazhatóak mindenfajta szervezet felső vezetésére. Szakmai kompetenciájáról a Wiley ajánlója elmondja, hogy 30 évig vezette, naggyá és sikeressé fejlesztette globális pénzügyi szolgáltatóknak dolgozó tanácsadó cégét, a Harvard és a Yale üzleti iskolái továbbképző kurzusainak kedvelt előadója, s szolgált ezek vezető testületeiben.

Könyve tartalmát a bevezetőjében ő ekként összegzi: 50 éven át dolgozott kulisszák mögötti stratégiai és taktikai tanácsadóként több száz cégnél amerikai országokban, Ázsiában és Európában, s ennek során azok a kérdések ostromolták, amelyekre e könyv keresi a választ: • Melyek a legjobb cégek? • Mi teszi őket a legjobbakká? • Milyen elvek és milyen konkrét cselekedetek emelik őket a csúcsra? • Hogyan kerekednek felül a külső kihívásokon, amelyeket a versenytársaik, valamint az üzleti környezet változásai támasztanak, és a még keményebb belsőkön, amelyek akár a sikereikből, akár a kudarcaikból eredhetnek? • S hogyan állnak talpra a botlásaikból?

A válaszok megtalálásához ágazatok vezető cégeit vizsgálta, s bennük azoknak a vezetőknek a teljesítményét, akik a csúcsra vezették azokat. Így tárta fel a hosszú távon fenntartott siker titkait. Amint leírja, alapos mérlegeléssel kiválasztotta öt szolgáltató ágazat egy-egy ilyen cégét, majd 300+ formális interjút folytatott le azok vezetőivel, hogy tőlük megtudja, miben látják ők vállalatuk sikereinek titkát. Bár azt várta, hogy iparáganként jelentős különbségeket talál majd, azt kapta, hogy az így feltárt alapvető tanulságok kisszámúak, és közel egybe esnek. A siker 7 kulcsát határozta meg ily módon, ezek alkotják könyve fejezeteit. E hét kulcsot a fejezetek címeiként így nevesíti, s azok tartalmát ekként összegzi:

• Küldetés - átfogó céltudatosság, amely arra ösztönzi a kivételes embereket, hogy a pályafutásukat a cég sikerének szenteljék, s azért áldozatokat vállaljanak;
• Kultúra - értékrend, amely mindig kiemelkedő teljesítményeket hozó csapatmunkára és önfegyelemre összpontosít;
• Munkatársak kiválasztása -a legtehetségesebb, legjobban motivált embereket hozni a céghez;
• Az emberek fejlesztése - segíteni az új kollégákat, hogy a lehető leggyorsabban emelkedjenek a tanulási görbén, és maximális szakmai- és személyiségfejlődést érjenek el egész pályafutásuk során;
• Ügyfélkapcsolatok -a céghez kötni az ügyfeleket azáltal, hogy következetesen teljesítjük és túlteljesítjük azt is, amit a legigényesebb ügyfelek várnak el, midőn a legnehezebb feladataikon dolgoznak; • Innováció - mindig új utakat és módokat találni az ügyfelek szolgálatára. Ez magában foglalhatja az egész szervezet újbóli feltalálását, hogy a játék lényegét megváltoztató előnyöket szerezzünk a versenytársakkal szemben. Az erről szóló két fejezet alcíme: a játékszabályok megváltoztatása és a játék megváltoztatása;
• Vezetés - a hajó irányítása az előző hat tényező ötvözése segítségével.
Egy további fejezet vázolja, hogy a szerencse is olykor komoly szerepet játszik. Egy másik szól a problémák kezeléséről és olykor félrekezeléséről, az utolsó pedig egy szomorú és tanulságos cégtörténetről: Arthur Andersen.

Cságoly Ferenc: Három könyv az építészetről 1. A szépség - Akadémiai Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Cságoly Ferenc egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Erről a nagyon izgalmas és szép kötetéről a kiadó ajánlója így szól: "A Szépség egy céljában és szemléletében is egyedülálló trilógia első kötete. (Amint olvasható, a második témája a Hasznosság, a harmadiké a Tartósság lesz. - OP) A mai világ vizuálisan túlterhelt. Soha nem élt még ember ennyire intenzív és zajos képi környezetben. Az épített környezet minősége közügy: az építészetről és a művészi értékekről való gondolkodás ma nemcsak a tervezők felelőssége, de az épületeket és tereket használók, azaz mindnyájunk számára fontos feladat." Feladat? Épített környezetünk és a belőle származó hatások nagyban befolyásolják életünk minőségét, ezért alapvető érdekünk, hogy értsük azt, hiszen így tudjuk élvezni, elfogadni, vagy épp a véleményünkkel fellépni. Ebben sokat segít ez a képzőművészeti és építészeti példák lenyűgözően gazdag felsorakoztatására épülő könyv. Róla szólva mottóként - bevallottan önkényesen - a következő két idézetet ragadjuk ki: "Az építő ember szellemének folyamatos próbája, az építőanyagokban rejlő formálási lehetőségek kutatása. Az építészet történetét felfoghatjuk úgy is, mint a formák keresgélésének folyamatos kalandját." • "Az építészet szolgálat. Egy kisebb-nagyobb emberi közösség valamely igényét megvalósulni segítő szolgálat."

A kötet jelentős hányadát kitűnő képek, túlnyomó részben építészeti művek alkotják, csúcsfényekként jelenítve meg leírásai, magyarázatai és értékelései kimagasló példáit. Mondandóját a szerző hat nagy részbe tagolja: • A lépték • Az arány • A ritmus (amint igen jól, érzékletesen kifejti, a vizuális megjelenésnek, a formáknak és azok együttesének is van ritmusuk - OP) • A forma • A kompozíció • Színek és fények.

"A léptékkel, ezzel a nagyon egyszerű eszközzel meglepően sokféle értelmi-érzelmi tartalom fejezhető ki." Például: "A gótika időszakát a lépték, a nagy méretek szempontjából folyamatos versengésként is felfoghatjuk. (..) A XIX. században egyre gyorsuló tempóban folytatódik a nagysági rekordok felállítása."

Az arány lényegének, a léptékhez fűződő viszonyának, az arány és aránytalanság kapcsolatának képzőművészeti példákkal illusztrált, esszé-értékű magyarázata vezet el "az ember szempontjából legérthetőbb arányrendszerhez, az antropomorf arányhoz". Ezt követi a metrikus arány, és a természet és a művészetek legrejtélyesebb arányszáma, az aranymetszés, majd az építészeti arányfogalmak.

A ritmust tárgyalva, a bevezető szintén alapos, példákon át bemutatott elemzés, amely szól a ritmus mibenlétéről, mindenütt - térben, időben, természetben és művészetben - jelenlévőségéről, fajtáiról.

A forma. "Az építészet talán legfontosabb jellemzője a kétarcúság, azaz hogy egyaránt tartalmaz művészi (szubjektív) és tudományos (objektív) szempontokat. Ez az alapvető jellemző át- és átszövi az építészet teljességét, ezáltal sok, az építészettel kapcsolatos részletben is megmutatkozik. Például az építészeti formában is. Az építészetben a forma is kétarcú."

A kompozíció fejezetét filozófiai eszmefuttatás vezeti be a rendről, a világ és az ember rendjéről, s hogy az embernek a világról alkotott képében kiegyensúlyozottan van jelen a rend kétféle megtapasztalása: az értelme által racionálisan tudatosított "megértett rend" és az érzelmei által megsejtett "megérzett rend". "A világ megértett rendje tükröződik vissza a geometrikus kompozíciókban, a megérzett rend pedig az organikus kompozíciókban."
Színek és fények. "Amikor az építészeti szépségről beszélünk, egyszerűen nem hagyhatjuk el az építőművészet e két elementáris erejű eszközét."

Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström: Madárhatározó, Európa és Magyarország legátfogóbb terepi határozója - Park Könyvkiadó, 2013, átdolgozott és bővített kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

Íme a relativitás! Ennek az elegáns, a természet kincsestárába vezető kötetnek a címe Madárhatározó, hiszen az alkotói erre a célra készítették, tudományos pontossággal, igényességgel és apparátussal, és minden ízében érezhető műgonddal. A legtöbbünknek azonban egészen mást ad, különleges értéket: hatalmas ívű, gyönyörűséges körképet arról, hogy milyen gazdag, sokszínű és csodálatos Európa és benne Magyarország madarainak világa. Ez így jó, hiszen - legyünk őszinték: - a legtöbbünket nem igazán érdekli, hogy képesek legyünk megállapítani, milyen fajhoz is tartozik egy-egy madár. Szegény városiak, a verebet, vadgalambot, bontott csirkét még megismerjük, más madár meg aligha jár felénk, s ha mégis, észre sem vesszük. Persze, természetfilmekben olykor látunk tüneményes madarakat, ám inkább csak elröppenő pillanatokra, mert már jön is a következő főszereplő. Itt viszont tetszésünkre ismerkedhetünk, bámészkodhatunk, gyönyörködhetünk e szárnyas remekekben. Azoknak pedig, akik tanulni, gyakorolni akarják a madárfajok felismerését, ehhez igen sok útmutatással szolgál.

A Park ajánlójából idézve, a kötetben pontosan 928 különböző faj és számos alfaj szerepel áttekinthető rendszerezésben, ebből 800 részletesen - mindez annyit jelent, hogy benne a világ minden tizedik madárfajáról szó esik. A precízen szerkesztett szövegek leírják az egyes fajok testméretét, élőhelyét, elterjedését, határozóbélyegeit, alfajait és hangját. A mintegy 200 oktató képoldal több mint 3500, először ebben a kötetben megjelenő, szép madárfestménnyel mutatja be, hogy nemétől, korától, elterjedésétől és az évszaktól függően miképpen változik egy-egy faj külseje. A fajtaábrázolásokon kívül az illusztrációk a madarakat jellegzetes környezetükben is megjelenítik. A képtáblákon a madarak fontos jellegzetességeit kiemelő nyilak és képaláírások segítik a könnyebb eligazodást. Az elterjedési térképek tájékoztatnak a költő- és telelőterületekről, valamint a vonulási útvonalakról is. E kötetet e témakörben a világ egyik legjobb kézikönyvének tartják.

A maga módján ugyan az élet minden megjelenési formája bámulatos, némelyikükben azonban ezt nehéz meglátnia a laikusnak. A madarak világában ez könnyű: az itt sorakozók között egy sincs, amelyről minden hozzáértés nélkül, e bemutatásuk, a kitűnő képek és a róluk szóló alapvető információkat kiválóan összegző ismertetések alapján is ne látnánk meg, hogy azok a természet megragadó, elegánsan szép, csúcstechnológiás remekművei. Nem lévén kompetensek, csak félig komolyan mondjuk - bár teljesen komolyan gondoljuk -, hogy e kötet nagyon jó önismereti tesztként is szolgál. Bele kell lapozgatni, nézegetni, elmerülni a látványban és a madarak jellemzésében, és aki nem érzi meg, hogy mennyire csodálatraméltóak, az talán gondolkodjék el azon, vajon nem vesztette-e el a fogékonyságát az élő természet iránt. Mert ha igen, az bizony nagy baj, azon segíteni kell - például az ilyen albumok olvasgatásával.

Biztatás és figyelmeztetés? E kötet lenyűgözően szép és gazdag illusztrációja a természet mára már minden bizonnyal legnagyobb csodájának: jelesül, hogy mindazok után, és mindannak ellenére, amit az ember nemzedékek során a bioszféra kizsákmányolásában, rombolásában elkövetett, az még mindig él, az állatok még megtalálják fennmaradásuk lehetőségeit, s bár a többiekkel szemben hiperagresszív fajként rég nem érdemeljük meg, földön-vízen-levegőben körülvesz bennünket a millióarcú élet. Tessék itt is nézegetni, ismerkedni, csodálni, félteni és óvni - érdemes!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a HírAdás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Napi Gazdaság, 2014. március 24., hétfő, 16. oldal
Felzárkózik az unió a globális versenyben
"...Közeledik Japánhoz és az Egyesült Államokhoz az EU az innováció területén, elsősorban az északi országok jóvoltából. Magyarország felzárkózik a régióhoz, de még mindig a lista végén szerepel..."

Napi Gazdaság, 2014. március 24., hétfő, 17. oldal
Milliárdos fejlesztést indított az EPCOS
"...Több mint tízmilliárd forintos beruházást indít Szombathelyen az EPCOS Kft. A cég mérnökeinek munkája még hangsúlyosabb lehet a nemzetközi piacon is a TDK-csoporton belül - mondta a Napi Gazdaságnak Takács Balázs ügyvezető igazgató..."

Magyarhirlap.hu, 2014. március 24., hétfő
Cséfalvay a V4-eket népszerűsíti

Hrportal.hu, 2014. március 24., hétfő
Csábítják az amerikai befektetőket a V4-ek

Gyartastrend.hu, 2014. március 24., hétfő
Kitörési pont lehet az innováció

Pecsicivil.hu, 2014. március 24., hétfő
Tudományos és Technológiai Park cím elnyerése Ipari Park címmel már rendelkező szervezet részére

Hg.hu, 2014. március 24., hétfő
Március végén nyit a megújult Design Terminál!
"...A Design Terminál célja, hogy támogassa a kezdő vállalkozások és a kockázati tőke egymásra találását, emellett közép-európai léptékű szakkiállítások, vásárok, bemutatók és konferenciák életre hívásával hozzájáruljon Magyarország, mint a régió kreatívipari központjának pozícionálásához is..."

Kreativ.hu, 2014. március 24., hétfő
Konferenciával nyit újra a Design Terminál

Brandtrend.hu, 2014. március 24., hétfő
Megújult a Design Terminál

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. március 24., hétfő
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium a Budapesti Corvinus Egyetemmel

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2014. március 25., kedd, 3. oldal
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
"...A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Együttműködési megállapodása kutatás-fejlesztési ügyekben. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2012. február 1-je óta látja el a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos feladatokat - ez a hatósági jogkörben végzett előminősítés mellett kiterjedt szakértői tevékenységet is magában foglalja..."

Napi Gazdaság, 2014. március 25., kedd, 10. oldal
Az unió előtt rövid távon korlátos a tér a cselekvésre
A high-tech szektor hamar kilábalt
"...Bár az európai ipar egésze még nem került ki a gazdasági válság által okozott sokkból, a high-tech szektorok kibocsátása már 2011-ben visszatért a krízis előtti szintre, és azóta is növekszik..."

Napi.hu, 2014. március 25., kedd
Itt a vége - Elfogytak az uniós források

Elemzeskozpont.hu, 2014. március 25., kedd
Cséfalvay: a stabilitás és a gyors növekedési lehetőség együttes fennállása kedvező az amerikai befektetőknek

Insiderblog.hu, 2014. március 25., kedd
Hogy szabadalmaztat Európa?
"...Az Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) rekord számú szabadalmi bejelentési kérelem érkezett 2013-ban, miközben a Svédországból érkezett kérelmek száma jelentős, 7,5 %-os növekedést mutat..."

Hirado.hu, 2014. március 25., kedd
Agykutatási program - A Debreceni Egyetem 800 millió forintot kap kutatásra

Hetedhethatar.hu, 2014. március 25., kedd
Cél ,hogy az évtized végére 350 millió euró álljon rendelkezésre az innovációra
"...A Világgazdaság és a Republic Group budapesti rendezvényén március 24-én professzor Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, hogy az Európai Unió most induló, Horizont2020 elnevezésű keretprogramja az évtized végéig folyó áron összesen 77 milliárd eurónyi forrással segíti az európai kutatás-fejlesztést és az innovációt..."

ECHO TV, Hírek, 2014. március 25., kedd
Az előkészítés alatt álló Jedlik Ányos terv lényege, hogy az ország felkészüljön a közlekedés technikai innovációjára, így az elektromobilitásra is, mondta Szatmáry Kristóf

Napi Gazdaság, 2014. március 26., szerda, 3. oldal
A lehetőség adott

Napi Gazdaság, 2014. március 26., szerda, 4. oldal
Új elektromos töltőoszlopot adtak át Budapesten

Helyi Téma XIX. kerület, 2014. március 26., szerda, 6. oldal
Bionikai központ a Józsefvárosban

Helyi Téma VIII. kerület, 2014. március 26., szerda, 6. oldal
Bionikai központ a Józsefvárosban

Computerworld.hu, 2014. március 26., szerda
Beszáll az Ericsson a startup versenybe
"...Hétvégén a legjobb magyar ötletgazdák Budapesten mérik össze tudásukat az Ericsson-Demola Hackathonon. A verseny győztesei a májusi Magyar Innovációs Tech Show eseményén, illetve augusztusban a Sziget Fesztiválon is bemutatkozhatnak..."

Hvg.hu, 2014. március 26., szerda
A felhő a természetes közege a startupoknak

Piacesprofit.hu, 2014. március 26., szerda
Sikeres startupok, jelentkezzetek!

Hirek.prim.hu, 2014. március 26., szerda
Az Ericsson is beszáll a startup utánpótlásba

Muszakiforum.hu, 2014. március 26., szerda
Az Ericsson is beszáll a startup utánpótlásba

Mmonline.hu, 2014. március 26., szerda
Az Ericsson a startup verseny mellé állt

Isite.hu, 2014. március 26., szerda
Az Ericsson is beszállt a Hackathon-in-the- Box egyetemi ötletversenybe

Uzletresz.hu, 2014. március 26., szerda
Idén is meghirdeti nemzetközi innovációs pályázatát a Telekom

Insiderblog.hu, 2014. március 26., szerda
Indul a Telekom Innovation Contest

Figyelo.hu, 2014. március 26., szerda
Akár 20 milliós támogatás informatikai cégeknek

Hvg.hu, 2014. március 26., szerda
Idén is kaphat 46 milliót, akinek van egy jó ötlete

Nyest.hu, 2014. március 26., szerda
Diákok fejlesztettek angol nyelvű Budapest-appot!

Napimagazin.hu, 2014. március 26., szerda
A legjobb magyar ötletgazdák mérik össze tudásukat a hétvégén
"...A hétvégén Budapestenen rendezik meg az Ericsson-Demola Hackathont. A verseny győztesei a májusi Magyar Innovációs Tech Show eseményén, illetve augusztusban a Sziget Fesztiválon is bemutatkozhatnak..."

Napigazdasag.hu, 2014. március 26., szerda
Van mit csiszolni a magyar startupokon

M1, Ma reggel, 2014. március 26., szerda
Mekkora innovációt jelent a Jedlik Ányos Terv?

Figyelő, 2014. március 27., csütörtök, 56. oldal
Jól hangzik!
Hazai fejlesztésű akusztikai eszközök
"...Innovatív, hazai gyártású termékekkel próbál a régiós piacra is betörni rövidesen a hangtechnikában ismert Arató Akusztikai Kft..."

Figyelő, 2014. március 27., csütörtök, 67. oldal
Zöldülő startupok brüsszeli pénzből
"...Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) égisze alatt működő, Climate-KIC program hazánkban immár másodszor hirdeti meg európai módszertanú, inkubációs programját..."

Magyar Narancs, 2014. március 27., csütörtök, 50-51. oldal
A termelés mítosza
"...Egy biztos, a szolgáltató szektorjelentősége az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt, és ma az OECD-országok többségében a hozzájárulása meghaladja a GDP kétharmadát..."

Napi Gazdaság, 2014. március 27., csütörtök, 4. oldal
Másfél milliárdos beruházás indul Kecskeméten
"...Kutatás-fejlesztési (k+f) beruházást valósít meg Kecskeméten a gépipari és elektronikai rendszereket gyártó Phoenix-Mecano Kecskemét Kft..."

Heti Válasz, 2014. március 27., csütörtök, 71. oldal
A Prezi sikerének titka
Eltűnik a technológia, marad az ötlet
"...A tudás megosztása az emberek közti együttműködés legkreatívabb formája. Ez az, ami fejlettebbé, gazdagabbá, jobbá teszi a világot" - vallja a hónap cégének választott Prezi ügy vezetője, Árvai Péter, akinek nemrég az Amerikai Egyesült Államok elnöke is kezet nyújtott..."

Hirado.hu, 2014. március 27., csütörtök
Cséfalvay: a startupok támogatásához újfajta pályázatokra, intézményekre van szükség

Orientpress.hu, 2014. március 27., csütörtök
Cséfalvay: Budapest startup központtá válhat

Mno.hu, 2014. március 27., csütörtök
Így lehet Budapest startupfőváros

Tozsdeforum.hu, 2014. március 27., csütörtök
Rugalmasabb lett a startupok támogatása

Tozsdeforum.hu, 2014. március 27., csütörtök
Versenyre hívják a startupokat

Napigazdasag.hu, 2014. március 27., csütörtök
Startupoknak hirdet versenyt a Telekom

Elemzeskozpont.hu, 2014. március 27., csütörtök
A Telekom az idén is meghirdeti nemzetközi innovációs pályázatát

Nepszava.hu, 2014. március 27., csütörtök
150 ezer euróval díjazzák a jó ötleteket

Insiderblog.hu, 2014. március 27., csütörtök
Telekom innovációs pályázat

Zipp.hu, 2014. március 27., csütörtök
A Telekom az idén is meghirdeti nemzetközi innovációs pályázatát

Hirek.prim.hu, 2014. március 27., csütörtök
A Telekom az idén is meghirdeti nemzetközi innovációs pályázatát

Millasreggeli.hu, 2014. március 27., csütörtök
Idén is meghirdeti nemzetközi innovációs versenyét a Telekom

Uzletresz.hu, 2014. március 27., csütörtök
140 milliárd forint uniós forrás várja a startupokat

Sikerado.hu, 2014. március 27., csütörtök
Idén is lesz nemzetközi innovációs pályázat

Mmonline.hu, 2014. március 27., csütörtök
Innovációs pályázat a távközlési óriástól

Insiderblog.hu, 2014. március 27., csütörtök
Pénteken Hackaton-in-a-Box!

Inforadio.hu, 2014. március 27., csütörtök
Cséfalvay a startupok támogatásáról

Hir.ma.hu, 2014. március 27., csütörtök
Cséfalvay: a startupok támogatásához újfajta pályázatokra, intézményekre van szükség

Figyelo.hu, 2014. március 27., csütörtök
Újfajta pályázatokat és intézményeket igényel a hazai start-up ökoszisztéma

Szabad Föld, 2014. március 28., péntek, 32. oldal
Jelenben a jövő
"...Megkezdődtek az ELI-ALPS uniós lézeres kutatóközpont építési munkálatainak előkészületei Szegeden. Várhatóan 2017-ben elindulhatnak az alapkutatások a gyógyászat, a gyógyszerkutatás, a biológia, a nagy energiás fizika területén. Öt lézerberendezést is építenek, hármat egyedülálló paraméterekkel..."

Magyar Hírlap, 2014. március 28., péntek, 9. oldal
A startupok támogatása újfajta intézményeket és pályázatokat igényel
"...A startup, azaz az újonnan alapított, induló innovatív vállalkozások fejlesztéseihez szükséges környezet megteremtése a befektetésen kívül újfajta pályázatokat és intézményeket igényel - mondta Cséfalvay Zoltán gazdaságstratégiáért felelős államtitkár..."

Napi Gazdaság, 2014. március 28., péntek, 4. oldal
Budapestre jön a legnagyobb startupverseny

Napi Gazdaság, 2014. március 28., péntek, 15. oldal
Újra lesz innovációs verseny a Telekomnál
"...A tavalyi sikerek után a Magyar Telekom idén is meghirdeti innovációs versenyét - mondta a Napi Gazdaságnak Pataki Róbert, a társaság üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese..."

Figyelo.hu, 2014. március 28., péntek
Innovációs díjat kapott az Egis vérnyomáscsökkentő gyógyszere
"...A gyógyszerpiacon egyedülálló vérnyomáscsökkentő gyógyszer nyerte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díját. A két hatóanyag kombinációjából álló készítményt az Egis gyógyszergyár kutatói fejlesztették ki, terápiás hatásosságát egy hatezer beteg körében végzett vizsgálat is igazolta - tudtuk meg Hodász István vezérigazgatótól, aki ma a Parlamentben vette át az elismerést..."

Figyelo.hu, 2014. március 28., péntek
Megvannak a leginnovatívabbak, köztük egy igazi magyar startup
"...Pénteken a Parlament Felsőházi Termében, ünnepélyes keretek közt adták át a leginnovatívabb cégeknek járó 2013-as Innovációs Díjakat. Kilenc fontos újítás és ipari innováció kapott rangos elismerést..."

Mno.hu, 2014. március 28., péntek
Ők kapták a legrangosabb elismeréseket

Mno.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták az Innovációs Nagydíj elismeréseket

Magyarhirlap.hu, 2014. március 28., péntek
Feladatunk a növekedés folytatása
"...A tavalyi kiemelkedő innováció elismeréseként Kövér László házelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket pénteken a Parlamentben..."

Infovilag.hu, 2014. március 28., péntek
Világújdonságok kapták a Magyar Innovációs Nagydíjat - sikertelen hekkereknek vérnyomáscsökkentő
"...Néhány termék és találmány egyedülálló a világon azok közül, amelyeket a 2013-i Magyar Innovációs Nagydíjban részesítettek a bírálók. A fődíjat a KVV Kőolajvezeték-építő Zrt. kapta a nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztésfejlesztéséért. A legsikeresebb startup (kezdő) cég, a Tresorit, amely olyan titkosan tudja kezelni az adatokat, hogy 49 ország 700 hekkere sem tudta feltörni..."

Magyarhirlap.hu, 2014. március 28., péntek
A startupok támogatása újfajta intézményeket és pályázatokat igényel

Ado.hu, 2014. március 28., péntek
Egyre fontosabb a kutatás-fejlesztés kontrollingja

Weborvos.hu, 2014. március 28., péntek
Nyolcadszor is nyert az Egis

Vg.hu, 2014. március 28., péntek
Vérnyomáscsökkentő nyert Innovációs Díjat
"...Az Egis két hatóanyag-kombinációjú vérnyomáscsökkentője nyerte Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díját. A gyógyszercégnek ez már a hatodik ilyen elismerése, amire némi árnyékot vet, hogy a 2012-ben díjazott termékét a tb-támogatás megszűnése miatt még abban az évben ki is kellett vonnia a piacról..."

Pharmaonline.hu, 2014. március 28., péntek
Kettő az egyben - díjat kapott a páratlan megoldás

Medicalonline.hu, 2014. március 28., péntek
Jobban szedik

Stop.hu, 2014. március 28., péntek
Innovációs díjat kapott a kamionos útdíjfizető rendszer

Siofokinapilap.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták a 2013. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket

Napi.hu, 2014. március 28., péntek
Ezek a legjobb magyar innovációk - itt a lista

Zetapress.hu, 2014. március 28., péntek
Elismert innovációk

Magyarmezogazdasag.hu, 2014. március 28., péntek
Környezetvédelmi fejlesztések az innovációs díjazottak közt

Napi.hu, 2014. március 28., péntek
Új internet-forradalom közeleg

Mno.hu, 2014. március 28., péntek
Már készül az internetes ipari forradalom

Minuszos.hu, 2014. március 28., péntek
Az Ericsson beszáll az innovációs ökoszisztémába

Mfor.hu, 2014. március 28., péntek
KVV Kőolajvezetéképítő kapta az Innovációs Nagydíjat

Metropol.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták a Magyar Innováció Nagydíjakat

Ma.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták a Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket

Portal.ghost.hu, 2014. március 28., péntek
BUDAPEST: ÁTADTÁK A MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAKAT

Orientpress.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták az innovációs díjakat: nyolcadik elismerését kapta az Egis

Innoportal.hu, 2014. március 28., péntek
Ismét átadták a Magyar Innováció Nagydíjat

Hirado.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták a 2013. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket

Blikk.hu, 2014. március 28., péntek
Átadták a 2013. évi Magyar Innováció Nagydíjakat

Wn.com, 2014. március 28., péntek
Átadták a 2013. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket

Komloiujsag.hu, 2014. március 28., péntek
Innovációs díjat vehetett át a Parlamentben a komlói TeGaVill Kft.

Marketinginfo.hu, 2014. március 28., péntek
A Telekom meghirdeti innovációs pályázatát

Elelmiszer.hu, 2014. március 28., péntek
Cséfalvay: segíti a kormány az uniós k+f források lehívásában a kkv-kat

Figyelo.hu, 2014. március 28., péntek
Cséfalvay: érdemes volt végigvinni a reformokat

Pecsicivil.hu, 2014. március 28., péntek
Horizon 2020 EU - Japán K+F pályázatok a Jövő Internet területén / H2020-EUJ-2014

Elteonline.hu, 2014. március 28., péntek
Jelentkezz a Nemzeti Innovációs Hivatal pályázatára!

Pannonnovum.hu, 2014. március 28., péntek
Nemcsak a pályázatban, a pénz lehívásában is segítik a kkv-kat

Pannonnovum.hu, 2014. március 28., péntek
Meghívó az V. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásárra

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. március 28., péntek
Kétmilliárd forintos beruházás eredményeként a nemzeti szuperszámítástechnikai infrastruktúra kapacitása az év végére megnégyszereződik

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2014. március 28., péntek
A KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. kapta meg az Innovációs Nagydíjat

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. március 28., péntek
Egyedülálló, háromoldalú megállapodást írt alá a 77 Elektronika, a Roche Diagnostics és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. március 28., péntek
Harmadszor hirdették meg a Greennovációs Nagydíjat

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. március 28., péntek
A 2014-2020 közötti időszakban 140 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre a startupok támogatására

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. március 28., péntek
Az idén induló és 2020-ig tartó időszakban az uniós források hatvan százalékát fordítják közvetlenül gazdaságfejlesztésre, jelentette be Varga Mihály

ECHO TV, Hírek, 2014. március 28., péntek
Idén 23. alkalommal adták át a Magyar Innovációs Nagydíjat

HírTV, Híradó, 2014. március 28., péntek
Átadták a 2013-as Magyar Innovációs Nagydíjat

HírTV, Híradó, 2014. március 28., péntek
Egyre több magyar közepes vállalat állja meg a helyét a világpiacon, mondta Szijjártó Péter

M1, Híradó este, 2014. március 28., péntek
Kövér László és Varga Mihály adta át a Magyar Innovációs Nagydíjat

HVG, 2014. március 29., szombat, 62-63. oldal
Mindenki egyért
Innovációs központok küzdelme
"...Az EU-ban és Amerikában is javítani kívánják az egyetemek, a kutatóközpontok és az üzleti vállalkozások együttműködését..."

Magyar Hírlap, 2014. március 29., szombat, 1+8. oldal
Kiosztották az innovációs elismeréseket
"...A múlt évi kiemelkedő fejlesztések jutalmaként Kövér László házelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tegnap átadta a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket a Parlamentben. Nagydíjas lett a KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. csőtávvezetékek hegesztésfejlesztéséért... Átadta a 2013. évi Innovációs Nagydíj elismeréseket Kövér László házelnök és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter tegnap a Parlamentben. Nagydíjban részesült a tavalyi év kiemelkedő fejlesztési munkájáért a KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. A vállalat a nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztésének területén alkotott kimagaslót, ők készítették például a szlovák-magyar gázvezetéket is. Rajtuk kívül számos céget díjaztak..."

Magyar Hírlap, 2014. március 29., szombat, 7. oldal
A gyógyszergyártás segíthetne
"...Adókönnyítésre és adócsökkentésre készül a kormány - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára tegnap a Hungarian Business Leaders Forum pénzügyi csúcstalálkozóján..."

Magyar Nemzet, 2014. március 29., szombat, 12. oldal
Rangos elismerés az innovációért
"...Biztató előrelépés történt az elmúlt évben a versenyképes kutatás-fejlesztési és innovációs környezet hazai kialakításában, ám még sok teendő van hátra - jelentette ki Kövér László házelnök tegnap a magyar innovációs nagydíj átadásán a Parlamentben. Az elismerést idén a KW Kőolajvezetéképítő Zrt. nyerte el a nagy szilárdságú csőtávvezetékek hegesztésfejlesztéséért..."

24 óra, 2014. március 29., szombat, 7. oldal
Innovációs nagydíjas a siófoki Kőolajvezetéképítő Vállalat

Minuszos.hu, 2014. március 29., szombat
Innovációs pályázatot hirdet Magyar Telekom, pedig a futballt is támogathatná

Pecsicivil.hu, 2014. március 29., szombat
Idén is meghirdeti nemzetközi innovációs pályázatát a Telekom

Vasárnapi Hírek, 2014. március 30., vasárnap, 20. oldal
Jelenben a jövő

Eupalyazatiportal.hu, 2014. március 30., vasárnap
Várható pályázat: Versenyképes IKT szektor fejlesztése

Profitline.hu, 2014. március 29., szombat
Átadták a 2013. évi Magyar Innováció Nagydíj elismeréseket

Mr1-Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2014. március 30., vasárnap
Kövér László fontosnak tartja, hogy a választók jól emlékezzenek a politikusok múltjára
"...A magyar vállalkozások sikerei az ország sikerei. Több és jobb munkahelyet, nagyobb vásárlóerőt, több adóbevételt és még több innovációt jelentenek - mondta Kövér László pénteken a Parlamentben a Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségén..."

Mediaklikk.hu, 2014. március 30., vasárnap
Vasárnapi újság: Kövér László demokráciánk minőségéről

Magyarmezogazdasag.hu, 2014. március 30., vasárnap
Környezetvédelmi fejlesztések az innovációs díjazottak közt

Magyar Nemzet, 2014. március 31., hétfő, 13. oldal
Fókuszban a tehetséggondozás
"...Idén is meghirdeti nemzetközi innovációs pályázatát a Telekom. A piacvezető szolgáltató április 11-ig várja az induló cégek, diákcsoportok jelentkezését. A legjobbak nyáron a krakkói nemzetközi döntőben is rajtvonalhoz állhatnak..."

Napi Gazdaság, 2014. március 31., hétfő, 17. oldal
Cégvezetők segítik a kezdő vállalkozókat
"...Hiába van egy zseniális ötletük, hiába rendelkeznek a szükséges tőkével, üzleti tapasztalatok híján sok vállalkozás bukik meg a kezdeti szakaszban. A Nemzeti Innovációs Hivatal mentori rendszere rajtuk próbál segíteni: az elmúlt egy év tapasztalatai alapján sikeresen, állítja a NIH..."

Napi Gazdaság, 2014. március 31., hétfő, 17. oldal
Inkubációban érlelődik az üzleti siker
"...Egymást érik a startupokkal foglalkozó konferenciák, workshopok, sajtórendezvények az utóbbi hetekben, hónapokban. Az induló cégek támogatása nemzetgazdasági érdek, és több csatornán mehet végbe. Az inkubációs programokat tavaly indította Magyarország, de működnek tisztán európai uniós finanszírozású kezdeményezések is..."

Világgazdaság, 2014. március 31., hétfő, 7. oldal
Ők pörgethetik a hazai ötleteket

Napi Gazdaság, 2014. március 31., hétfő, 5. oldal
Feleannyi idő alatt juthatnak forráshoz a cégek
"...Az uniós pályázatok átlagos életciklusa az eddigi 600-700 naphoz képest legfeljebb 300 nap lesz 2014 és 2020 között Magyarországon - mondta a Napi Gazdaságnak Csepreghy Nándor fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár..."

Világgazdaság, 2014. március 31., hétfő, 7. oldal
A kockázati tőkés nem csak a pénzt jelenti

Délmagyarország, 2014. március 31., hétfő, 4. oldal
Innovációs klub

Sikerado.hu, 2014. március 31., hétfő
"Az ipari innováció eredményei alapozzák meg a gazdaság sikerét"

Pecsma.hu, 2014. március 31., hétfő
Fontos az ipari innováció

Nyugat.hu, 2014. március 31., hétfő
Szijjártó üzemet avatott Csepregen

Magyarhirlap.hu, 2014. március 31., hétfő
Szijjártó: Ipari innovációval a gazdasági sikerig

Hrportal.hu, 2014. március 31., hétfő
Több pénz kell az oktatásra és kutatásfejlesztésre

Godolloi-hirek.hu, 2014. március 31., hétfő
Két héttel meghosszabbította az Invitel az InnoMax pályázat nevezési határidejét

Haon.hu, 2014. március 31., hétfő
Lássuk, a tudomány körülöttünk van!
"...A SEE Science program elsődleges célja volt, hogy kidolgozza, hogyan lehet tudományos élményparkokat létrehozni, működtetni és fejleszteni - mondta Papp László alpolgármester a három évvel ezelőtt hét ország részvételével elkezdett program hétfői projektzáróján..."

Erdon.ro, 2014. március 31., hétfő
Lássuk, a tudomány körülöttünk van!

Mno.hu, 2014. március 31., hétfő
Négyszázmilliárd jut versenyképesség-növelésre

Mno.hu, 2014. március 31., hétfő
Felavatták a Közép-Európában egyedülálló magyar cég új üzemét

Computerworld.hu, 2014. március 31., hétfő
Üzletfejlesztési Díj: Megkezdődött a küzdelem a leginnovatívabb magyar cégek között!

Insiderblog.hu, 2014. március 31., hétfő
20 milliós támogatás informatikai cégeknek!

M1, Ma reggel, 2014. március 31., hétfő
Átadták a 2013-as Magyar Innovációs Nagydíjat

M1, Híradó este, 2014. március 31., hétfő
A magyar kis- és középvállalkozások ipari innovációs eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú sikerét, mondta Szijjártó Péter

HírTV, Híradó, 2014. március 31., hétfő
A kis- és közepes vállalkozások eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság sikereit, mondta Szijjártó Péter

Duna TV, Esti Híradó, 2014. március 31., hétfő
A magyar kis- és középvállalkozások ipari innovációs eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú sikerét, mondta Szijjártó Péter

Napi Gazdaság, 2014. április 1., kedd, 16. oldal
Átadták az idei innovációs díjakat
"...A múlt héten pénteken az Országházban adták át a Magyar Innovációs Nagydíjat, amelyet a 2013. évi kiemelkedő innovációs tevékenység elismeréseként a KVV Kőolajvezetéképítő Zrt, az Olajterv Csoport tagja kapott..."

Napi Gazdaság, 2014. április 1., kedd, 16. oldal
Integrált működési modell az Olajterv Csoportnál
"...Az organikus növekedést lehetővé tevő, integrált üzleti modellt dolgoz ki az Olajterv Csoport - mondta lapunknak Polony István elnök-vezérigazgató. A cél a piacok bővítése és a hatékonyabb működés megteremtése..."

Világgazdaság, 2014. április 1., kedd, 1+6. oldal
Központosítás tűzön-vízen át
Oktatás Az ellenzék több, centralizációt szorgalmazó lépést is megszüntetne
"...Az Orbán-kormány intézkedéseinek egyik legtöbb kritikákat kiváltó területe volt az oktatás, ahol még a kormányoldalon sem volt teljes a nézetazonosság. Az ellenzék a legtöbb, főként a központosítást szolgáló intézkedést felszámolná..."

Világgazdaság, 2014. április 1., kedd, 4. oldal
Sikeres volt a Sanatmetal New Orleansban

Világgazdaság, 2014. április 1., kedd, 7. oldal
Ígéretes a Richter új vegyülete

Napi Gazdaság, 2014. április 1., kedd, 11. oldal
Bipoláris depresszióra is jó a Richter gyógyszere

Napi Gazdaság, 2014. április 1., kedd, 19. oldal
Idehoznák a világot
"...Amíg a magyarországi startupeseményeket magyar nyelven rendezik, azok csak "vidéki" rendezvények maradnak, távol a globális piacoktól..."

Hajdú-Bihari Napló, 2014. április 1., kedd, 8. oldal
Lássuk, a tudomány körülöttünk van!

Haszon Magazin, 2014. április 1., kedd 5+52-54. oldal
Milliárdok kutatás-fejlesztésre
"...77 milliárd euró - ennyi pályázati pénz lesz hét éven át kutatásfejlesztésre és innovációra a vállalkozások számára, közvetlenül Brüsszelből. A Horizont 2020 programban minden eddiginél jobbak a kis cégek esélyei..."

IT-Business, 2014. április 1., kedd, 40-41. oldal
Élénkül a magyar startup ökoszisztéma

Euroastra.hu, 2014. április 1., kedd
Európai felmérés az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről
"...A fiatalok 90%-a azért indult el a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, mert szerintük nagy a verseny presztízse, és nem azért, mert kötelezővé tették volna az iskolában. A tanulók egyhangúan azt nyilatkozták, hogy újra indulnának a Tehetségkutató Versenyen, sőt 90%-uk ajánlaná a barátainak is..."

Innoteka.hu, 2014. április 1., kedd
Európai felmérés ifjúsági tudományos tehetségkutató versenyekről

SzTNH e-Hírek 2014. április 1., kedd
Design Management Díj 2014 - pályázati felhívás

SzTNH e-Hírek 2014. április 1., kedd
Magyar Formatervezési Díj 2014 - pályázati felhívás

SzTNH e-Hírek 2014. április 1., kedd
Egységes Szabadalmi Bíróság - Budapesten megnyílt a Bíróképző Központ

SzTNH e-Hírek 2014. április 1., kedd
Jedlik Ányos-díj - 2014

SzTNH e-Hírek 2014. április 1., kedd
Ankét a K+F minősítési rendszer értékeléséről

Nyugat.hu, 2014. április 1., kedd
Rangos elismerést kapott az EPCOS
"...Környezetvédelmi és Szervezeti Innovációs Díjat nyert a napokban az idén 20 éves szombathelyi EPCOS. Magyarország egyik legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező innovációs elismerését azzal érdemelte ki a vállalat, hogy autóelektronikai fejlesztései nagyban hozzájárulnak a járművek vezérlésének stabilitásához, tartósságához, valamint a menet- és utas biztonsághoz is..."

Napi.hu, 2014. április 1., kedd
Így juthat ingyenmilliókhoz - fontos változások jönnek

Jaszsagonline.hu, 2014. április 1., kedd
Online szolgáltatások kkv-knak

Napigazdasag.hu, 2014. április 1., kedd
A KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. kapta a legrangosabb elismerést

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. április 1., kedd
A kis- és közepes vállalkozások eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság fejlődését, mondta Szijjártó Péter

HírTV, Híradó, 2014. április 1., kedd
A kis- és közepes vállalkozások eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság eredményeit, mondta Szijjártó Péter

Metropol, 2014. április 2., szerda, 20. oldal
Innováció
Az Egis Gyógyszergyár Zrt. kombinációs vérnyomáscsökkentő készítménye nyerte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díját, amelyet Hodász István, a cég

Napi Gazdaság, 2014. április 2., szerda, 7. oldal
A fenntartható növekedéshez innovációs áttörés kell
"...Így tudna a kkv-szektor innovációs tevékenységével az állami közbeszerzéseknél megjelenni, piacot teremtve a növekedési hitelprogramnak, egy későbbi fázisban pedig az exportnak. Az exportban tényleg hihetetlen tartalékok vannak, amennyiben a kkvszektort fel tudjuk készíteni erre..."

Napi Gazdaság, 2014. április 2., szerda, 7. oldal
Októbertől lehet pályázni
Legkésőbb október 15-én jelenhetnek meg a 2014-2020- as uniós fejlesztési ciklus forrásainak elköltésére vonatkozó kiírások - közölte a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár

Világgazdaság, 2014. április 2., szerda, 1+5. oldal
Idén is meghirdeti innovációs pályázatát az anyacéggel közösen a Magyar Telekom

Világgazdaság, 2014. április 2., szerda, 12. oldal
Teljes lefedettség
Okostelefon, tablet, laptop, esetleg mind a három: a mobil fogyasztó egyszerre több csatornán is elérhető, és a marketingesek már a nyomukban vannak.

Somogyi Hírlap, 2014. április 2., szerda, 2. oldal
A KVV építette, Orbán húzta
Hegesztésben az élen: innovációs nagydíjat nyert a cég
"...Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök kötötte össze jelképesen a minap Szadán a szlovák- magyar gázvezetéket (Orbán húzta a csavart, Fico ellentartott), melynek 92 kilométeres, Balassagyarmat és Vecsés közötti szakaszát a siófoki Kőolajvezetéképítő Zrt. készítette..."

24 Óra, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Békés Megyei Hírlap, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Heves Megyei Hírlap, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Petőfi Népe, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Somogyi Hírlap, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Tolnai Népújság, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Új Dunántúli Napló, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Új Néplap, 2014. április 2., szerda, 5. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Képmás, 2014. április 2., szerda, 85. oldal
Tudományfesztivál

Délmagyarország, 2014. április 2., szerda, 11. oldal
Idén is innovációs pályázat a Telekomnál

Vas Népe, 2014. április 2., szerda, 6. oldal
Rangos elismerés
"...Az idén 20. évfordulóját ünneplő EPCOS elnyerte az egyik legrangosabb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező hazai innovációs elismerést. A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - március 28-án 22. alkalommal adta át a Magyar Innovációs Nagydíjat..."

Magyarszo.com, 2014. április 2., szerda
Kis- és középvállalkozók képzése

Vg.hu, 2014. április 2., szerda
Októbertől lehet pályázni az EU-s pénzekre

U-szeged.hu, 2014. április 2., szerda
Innovációs nap az egyetemen
"...A Szegedi Tudományegyetem ismét kitárja kapuit és szeretettel várja az innováció iránt érdeklődőket 2014. április 10-én 10 órától a József Attila Tanulmányi és Információs Központban..."

Tozsdeforum.hu, 2014. április 2., szerda
Készül a startup adócsomag

Napigazdasag.hu, 2014. április 2., szerda
Budapesten találkozik a világ startup krémje

Napigazdasag.hu, 2014. április 2., szerda
Könnyítik a startupok terheit

Minuszos.hu, 2014. április 2., szerda
1app: versenynek vége, az eredmény titok
"...Március 29-én lezárult a 2014. évi, a BME Mobil Innovációs Központ által szervezett 1app mobilalkalmazás-fejlesztő verseny. A versenyt egy konferenciával zárták, amelyen a legjobb alkalmazások készítői bemutathatták egy-egy 15 perces előadásban a fejlesztéseiket, illetve itt került sor a verseny nyereményeinek átadására is..."

Metropol.hu, 2014. április 2., szerda
Jön a startup adócsomag

Magyarhirlap.hu, 2014. április 2., szerda
Startup adócsomag a vállalkozások segítésére

Profitline.hu, 2014. április 2., szerda
Cséfalvay: ősszel az Országgyűlés elé kerülhet a startup adócsomag

Orientpress.hu, 2014. április 2., szerda
Ősszel jöhet a startupokat segítő adócsomag

Orientpress.hu, 2014. április 2., szerda
Őszre várható a startup adócsomag

Mno.hu, 2014. április 2., szerda
Cséfalvay: Rejtett forradalom játszódott le

Pecsiujsag.hu, 2014. április 2., szerda
Innovációs elismerést kapott a pécsi erőmű biomassza-blokkja
"...A Magyar Innovációs Szövetség dicséretében részesült a Pannonpower pécsi erőművének tavaly átadott, bálázható lágyszárú mezőgazdasági melléktermékekkel fűtött blokkja. A baranyai megyeszékhelyet megújuló eredetű, zöld távhővel ellátó technológia a nagydíjak után a legrangosabb elnyerhető kitüntetést kapta..."

Pannonnovum.hu, 2014. április 2., szerda
Magyar Innovációs Nagydíjat március 28-án adták át az Országházban

Computerworld.hu, 2014. április 2., szerda
SZTE Innovációs Nap 2014

Ado.hu, 2014. április 2., szerda
Ősszel jöhet a startup adócsomag

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. április 2., szerda
A Startup rendezvénysorozat azt a célt szolgálja, hogy a térség vállalkozóit összekapcsolják a közép-európai versenyfolyammal

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2014. április 2., szerda
A kis- és közepes vállalkozások eredményei alapozzák meg a magyar gazdaság fejlődését, mondta Szijjártó Péter

Figyelő, 2014. április 3., 38-39. oldal
Két tabletta helyett egy kapszula
Díjazott gyógyszer
"...Segíti a betegek terápiás együttműködését az a vérnyomás­csökkentő, amelyért Innovációs Díjat kapott az Egis Gyógyszergyár. A két hatóanyag kombinációjából kifejlesztett szer hatásosságát 6000 beteg körében végzett vizsgálat is igazolta..."

Figyelő, 2014. április 3., 38-39. oldal
A 2013. évi Innovációs Díjak
"...A múlt héten a Parlamentben ünnepélyes keretek közt adták át a leginnovatívabb cégeknek járó 2013-as Innovációs Díjakat, az Egisé mellett nyolc további újítás kapott rangos elismerést..."

Magyar Hírlap, 2014. április 3., csütörtök, 9. oldal
Gyakran dönt tabukat a javaslatunk
"...Parragh László: az országban újra kell iparosítanunk, akár unortodox eszközökkel is, pusztán a szolgáltatóipar igencsak kevés..."

Magyar Hírlap, 2014. április 3., csütörtök, 10. oldal
Adócsökkentés innovatív cégeknek
Cséfalvay: támogatni kell a kezdő vállalkozókat az infokommunikációban
"...Rejtett forradalomnak nevezte a hazai innovációs világban zajló eseményeket a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára a tegnap kezdődött Közép-európai Startup Versenyen. Cséfalvay Zoltán a Magyar Hírlapnak azt mondta, a foglalkoztatásban már jól látszik, hogy az induló, néhány dolgozót foglalkoztató vállalkozások hogyan duzzadtak több száz főssé. A kormány az adózásukat is könnyítené..."

Napi Gazdaság, 2014. április 3., csütörtök, 5. oldal
Ősszel kerül az országgyűlés elé a startupadócsomag

Napi Gazdaság, 2014. április 3., csütörtök, 16. oldal
Startupközpont lehet a magyar főváros
"...A következő, 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban 140 milliárd forinthoz juthat a magyarországi startupszcéna, a támogatási rendszer a korábbinál rugalmasabb lehet..."

Napi Gazdaság, 2014. április 3., csütörtök, 17. oldal
"Meg kell teremteni a startup-ökoszisztémát"
"...Sok minden elindult, de van még teendő a startupszcéna itthoni építésében. Magyarország vezető helyet foglal el az unióban a kockázatitőke-befektetések GDP-hez viszonyított arányában, de egész Európa lemaradt Amerikától - mondta lapunknak Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) elnöke..."

Világgazdaság, 2014. április 3., csütörtök, 1+5. oldal
Adókönnyítés startupoknak?
"...Adó- és adminisztrációsteher-csökkentő csomagot ígért a startup cégeknek Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági stratégiai államtitkár. A budapesti Startup tavasz verseny megnyitóján a politikus a jövő üzletének minősítette az applikációs tevékenységet, amely szerinte az EU-ban és Magyarországon egyaránt rejtett forradalmat indított el a gazdaságban..."

24 óra, 2014. április 3., csütörtök, 5. oldal
Könnyítés a startupoknak

Figyelő, 2014. április 3., csütörtök, 47-48. oldal
Startupok a felhők közt
A pénzvilág központjában
"...A Canary Wharf Group brit befektetőcsoport Kelet-London pénzügyi központját építi. Nemrég létrehoztak egy új helyet kizárólag pénzügyi technológiai startupok számára egy ikonikus felhőkarcoló 39. emeletén..."

Vas Népe, 2014. április 3., csütörtök, 12. oldal
Nyolcadik Innovációs Díját nyerte az Egis
"...Az Egis Gyógyszergyár Zrt. ramipril-amlodipin hatóanyagú fix kombinációs készítménye nyerte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díját, amelyet dr. Hodász István, az Egis vezérigazgatója vett át a Parlamentben tartott díjátadó ünnepségen..."

Figyelo.hu, 2014. április 3., csütörtök
Két tabletta helyett egy kapszula
"...Segíti a betegek terápiás együttműködését az a vérnyomáscsökkentő, amelyért Innovációs Díjat kapott az Egis Gyógyszergyár. A két hatóanyag kombinációjából kifejlesztett szer hatásosságát 6000 beteg körében végzett vizsgálat is igazolta..."

Nyest.hu, 2014. április 3., csütörtök
Véget ért az 1app verseny

Vg.hu, 2014. április 3., csütörtök
Könnyítés a startupoknak

Pecsiujsag.hu, 2014. április 3., csütörtök
Innovációs elismerést kapott a pécsi erőmű biomassza-blokkja

Napigazdasag.hu, 2014. április 3., csütörtök
Újabb startupokat karoltak fel

Mfor.hu, 2014. április 3., csütörtök
Cséfalvay: legyen Budapest a régió startup fővárosa

Magyarhirlap.hu, 2014. április 3., csütörtök
Cséfalvay: Budapest legyen startup-főváros!

Btl.hu, 2014. április 3., csütörtök
Példaértékű stratégiai partnerség

Nol.hu, 2014. április 3., csütörtök
Londonnal versenyez Budapest a startupokért

Mno.hu, 2014. április 3., csütörtök
Újabb lökést kapnak a magyar startupok

Mixonline.hu, 2014. április 3., csütörtök
Az AVEC két startup céget támogat

Profitline.hu, 2014. április 3., csütörtök
Az AVEC Csoport 160 millió forintot fektetett két ígéretes magyar startup cégbe

Tozsdeforum.hu, 2014. április 3., csütörtök
Jó ötletre van pénz! Íme ezek közül kettő

Profitline.hu, 2014. április 3., csütörtök
Robotikai alkalmazás nyert a Microsoft versenyén
"...A Microsoft Magyarország a Demola Budapesttel és a European Entrepreneurship Foundationnel (EEF) közösen készítette fel a résztvevőket, a képzést követő mai versenyen pedig, a rangos zsűri döntése alapján a RoboPhone csapata lett a győztes..."

Hvg.hu, 2014. április 3., csütörtök
7,5 millió emberen segíthet egy magyar találmány

Pestihirnok.hu, 2014. április 3., csütörtök
Cséfalvay: a kormány az idén is több lépést tesz azért, hogy Budapest startup főváros legyen

Duna TV, Gazdakör, 2014. április 3., csütörtök
Átadták a 22. Magyar Innovációs Nagydíjat

Metropol, 2014. április 4., péntek, 7. oldal
Startup-találkozó Budapesten
Konferencia. 2020-ra startup-központtá tennék Budapestet

Metropol, 2014. április 4., péntek, 7. oldal
Tanácsokkal várnak mindenkit
"...A hivatal a Nemzetgazdasági Minisztériummal mintegy másfél éve indította el azt a programsorozatot, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a magyar startup ökoszisztéma fejlesztéséhez..."
Magyar Nemzet, 2014. április 4., péntek, 12. oldal
Marasztalják a kutatókat
Adókedvezmény tarthatja itthon a fejlesztőket, innovációs szakembereket
"...Több száz kutatót tarthatott itthon egy tavaly bevezetett adókedvezmény, a szabályok idén már a doktori képzésekben részt vevők hazai elhelyezkedéséhez, boldogulásához is hozzájárulnak. A szaktárca szerint a tehermérséklés fontos lépés annak eléréséhez, hogy Magyarország a térség innovációs központjává váljon..."

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 4. oldal
Kiszámítható gazdasági környezetet várnak a hazai cégek
Reakció A válság nem visszahőkölésre, hanem fejlesztésre sarkallta a hazai stratégiai vállalatokat

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 5. oldal
Az IT és a számítástechnika mindent megváltoztat
Munkaerőpiac Munkahelyek szűnnek meg az IT hatására, de új feladatok is születnek

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 6. oldal
Önindítóval kezdik saját vállalkozásukat a kreatív iparban
"...A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tavaly indította el a kreatív ipar fejlesztését célzó "Önindító" munkaerő-piaci programot, melyet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesülettel, a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi NKft.-vel és a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal együttműködve valósított meg..."

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 6. oldal
Kiemelt figyelmet érdemelnek a kkv-k

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 7. oldal
Harmatgyenge tudás a természettudományokból
Igen kicsi a kiválóan teljesítők aránya, pedig belőlük lehetnek a jövő mérnökei
"...A természettudományos tantárgyakból igen hiányos ismeretekkel érkeznek a felsőoktatásba a hallgatók - derül ki egy felméréssorozatból, amelyet több felsőoktatási intézmény végez el együtt már 2006 óta..."

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 9. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj

Világgazdaság, 2014. április 4., péntek, 13. oldal
Folytatni kell a géntechnológiai kutatásokat

Elle, 2014. április 4., péntek, 164-165. oldal
Ifjú tehetségek

HEGYESI DONÁT SÁNDOR - PÓKEREZIK, FEJLESZT
"...Készített már okosórát és 3D-s marógépet, de a legnagyobb sikert pókerező robotjának köszönheti... A robot tavaly a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutatójának első díját, majd a Prágában megrendezett EU Fiatal Tudósok Versenyén a különdíjat hozta el neki..."

Vas Népe, 2014. április 4., péntek, 14. oldal
A kreatív gondolkodásért kapott elismerést az EPCOS

Élet és Tudomány, 2014. április 4., péntek, 421. oldal
A jövő innovátoraiért
"...A honoris causa Jedlik Ányos-díjat azok kapják, akik közéleti tevékenységükkel, életművükkel nagyban hozzáárultak a hazai szellemi tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez. Idén ezt az elismerést Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, alapítója, a MATEHETSZ tehetségügyi szövetség elnökségi tagja vehette át a fiatal műszaki tehetségek felfedezéséért..."

Győr +, 2014. április 4., péntek, 10. oldal
Innovációs kiállítás a Széchenyi-egyetemen

Győr +, 2014. április 4., péntek, 19. oldal
Versenyképesség-Kreativitás-Innováció
"...Versenyképesség-Kreativitás-Innováció címmel tartja következő szabadegyetemi előadását a Bencés Diákok Győri Egyesülete április 9-én 18 órakor. Előadó: dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke, Jedlik Ányos-díjas villamosmérnök, közgazdász..."

Piacesprofit.hu, 2014. április 4., péntek
Már most tervezni kell az uniós pályázatokra!

News4business.hu, 2014. április 4., péntek
Hazai startup befektetések

Metropol.hu, 2014. április 4., péntek
Startup-találkozó Budapesten

Figyelo.hu, 2014. április 4., péntek
A legsikeresebb magyarországi vállalkozásokat díjazták

Bitport.hu, 2014. április 4., péntek
A startupoknak a piac kegyeit kell keresniük, nem a befektetőkét

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. április 4., péntek
Mit lehet tudni a startup vállalkozásokról?

HírTV, Híradó, 2014. április 4., péntek
A kormány egyik legfontosabb célja, hogy Magyarország kutatási központtá váljon, mondta Varga Mihály

Mr1-Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2014. április 4., péntek
A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a tőkebefektetések támogatására, mondta Varga Mihály
"...A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a tőkebefektetések támogatására. A kabinet egyik legfontosabb stratégiai törekvése, hogy Magyarország fontos kutatási, innovációs térséggé váljon Európában, mondta a nemzetgazdasági miniszter a Díj a sikeres vállalkozásokért elismerések átadásán Budapesten..."

ECHO TV, Hírek, 2014. április 4., péntek
A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a tőkebefektetések támogatására, mondta Varga Mihály

HírTV, Déli Híradó, 2014. április 4., péntek
A kormány továbbra is kiemelt figyelmet fordít a tőkebefektetések támogatására, mondta Varga Mihály

Magyar Hírlap, 2014. április 5., szombat, 8. oldal
Sikeres vállalkozásokat díjazott a szakminiszter

Magyar Nemzet, 2014. április 5., szombat, 12. oldal
Díjazott sikeres vállalkozások

Kisalföld, 2014. április 5., szombat, 5. oldal
Találmányok első kézből
"...Instant joghurt, intelligens pendrive, elektromos sportautó, magzatfigyelő kismamaöv, csak néhány az V. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron látható újdonságokból amelyeket jövő héten a győri egyetemen állítanak ki..."

Dunántúli Napló, 2014. április 5., szombat, 2. oldal
Pécs
"...A Magyar Innovációs Szövetség dicséretében részesült a Pannonpower pécsi erőművének tavaly átadott, bálázható lágy szárú mezőgazdasági melléktermékekkel fűtött biomasszablokkja..."

Pecsinapilap.hu, 2014. április 5., szombat
Innovációs elismerés a Pannonpower új biomassza-blokkjának

Sg.hu, 2014. április 5., szombat
Mindenki nyer az egységes digitális gazdasággal
"...A cél az, hogy minden európai társaság hozzáférjen azokhoz az eszközökhöz és hálózatokhoz, amelyekre szükség van az innovációhoz és a növekedéshez, és az emberek roamingdíjak és blokkolt szolgáltatások nélkül élhessenek..."

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. április 6., vasárnap
Tíz évig várt a sikerre a magyar startup

M1, Magyar gazda, 2014. április 6., vasárnap
Magyarország leginnovatívabb vállalkozásait tüntetik ki évről-évre a parlament felsőházi termében

Népszabadság, 2014. április 7., hétfő, 10. oldal
Adócsomag indulóknak

Patikamagazin.hu, 2014. április 7., hétfő
Fontos stratégiai partnerség
"...A 77 Elektronika Kft. és a Roche diagnosztikai üzletágának együttműködése több mint 20 évre nyúlik vissza. A 77 Elektronika Kft fejlesztési munkájának eredményeképpen az elmúlt években egyebek mellett elnyerte a Magyar Innovációs Nagydíjat, a Magyar Innovációs Díjat, a Magyar Termék Nagydíjat és a Leginnovatívabb Termék Díjat is..."

Player.hu, 2014. április 7., hétfő
London, start up! - Helyszíni jelentés Európa startup-fővárosából
"...Gombamód szaporodó közösségi irodaterek, "felülről" szervezett egyetemi startup-központok, az induló vállalkozásokba milliárdokat invesztáló magánszemélyek, és egy visszautasíthatatlan ajánlat a külföldi vállalkozóknak - ez csak néhány eleme annak az átfogó és olajozottan működő rendszernek, amely Londont az utóbbi években Európa startup-fővárosává tette..."

Euroastra.hu, 2014. április 7., hétfő
Már létezik magyar fejlesztésű ledes világítási rendszer
"...Új közvilágítási célokat szolgáló led alapú, komplex világítási rendszer fejlesztését támogatja közel 1 milliárd forinttal a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA), az MTI március végi közleménye szerint. A GE Hungary vezetésével a program a tervek szerint 2016. március 31-én zárul, a vállalat a projekt megvalósítása során magyar egyetemekkel, kutatóintézetekkel és innovatív kisvállalkozásokkal működik majd együtt..."

Felsofokon.hu, 2014. április 7., hétfő
Te is lehetsz startup!

HavINNO Rapid, 2014/04
Dél-Dunántúli sikerek a Magyar Innovációs Nagydíj átadón

INNOVA Hírlevél, 2014/04
INNOVATÍV KEZDŐ VÁLLALKOZÁSOK MENTORÁLÁSA

KKV Szakmai Magazin, 2014. április, 26-27. oldal
Mit tegyünk, ha a termékünket hamisítják?

KKV Szakmai Magazin, 2014. április, 38-39. oldal
Adókedvezmény jöhet az induló cégeknek

Várható esemény

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) Klub ülése

Az APPI stratégiai célja, hogy az új típusú képzésekhez kapcsolódóan az elemzések és prognózisok alapján a működő "jó gyakorlatokat" bemutassa, a kutatásba a legfrissebb eredményeket beépítse. Ennek érdekében az APPI Klub keretében kezdeményezik a BME karok munkatársai számára a "folyamatos tanulás" szemlélet beépítését, elsősorban külső szakmai előadók meghívásával.

2014. április 16-án, 16 órakor kerül sor az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet (APPI) Klub következő ülésére, melynek helyszíne a BME GTK APPI Műszaki Pedagógia Tanszék (1117 Bp., Magyar Tudósok körútja 2. Q ép. A szárny I. em. nyitott tárgyaló.).

Előadó: Hajdú János, az InterAccess Inc. magyarországi képviselője
Előadása címe: Amerikai kockázati tőke műszakigazdaságitudományos fejlesztésekhez

A szakmai bevezetőt kérdésfeltevés és kötetlen eszmecsere követi.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet Markóné Görhely Krisztinánál (marko.k@eik.bme.hu, tel: 463-2655) kell jelezni.

Pályázati felhívások

Design Management Díj

A 2009ben alapított Design Management Díj célja, hogy bemutassa, hogyan segíti a design szakszerű menedzselése a szervezet célkitűzéseinek megvalósítását. Az elismerést olyan intézmény vagy vállalat nyerheti el, amely képes arra, hogy az esztétikai és formai szempontból kifogástalan teljesítmény mellett a designt szervesen integrálja működésébe.

A díj odaítéléséről az évente felkért bírálóbizottság dönt, melynek 2014-ben az elnöke Dr. Bauer András Budapesti Corvinus Egyetem,tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Formatervezési Tanács tagja, és bírálóbizottság tagjai között van a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, dr. Antos László is.

Díjazás: Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő jelöltek elnyerik a Design Management Díjat. A díjazott, oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű pénzjutalomban részesül.

Eredményhirdetés: A Díj átadására a Magyar Formatervezési Díj évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

A Design Management Díj jelölés benyújtásának határideje: 2014. április 14.
A pályázati felhívás megtekinthető az alábbi linken.
Pályázati felhívás a 2014. évi Design Management Díj elnyerésére

További információk: Jankó Anna, telefon: 061/474-5859, email: anna.janko@hipo.gov.hu vagy a www.mst.org.hu

Magyar Formatervezési Díj

A Magyar Formatervezési Díj pályázat célja a magyar formatervezés teljesítményének bemutatása és népszerűsítése, a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése, valamint a magyarországi termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés eszközeivel. A nyilvános pályázatot a Nemzetgazdasági Miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.

Pályázati kategóriák:
- termék,
- vizuális kommunikáció,
- terv és
- diák kategória.

A pályázatok értékelése: az évente felkért bírálóbizottság két fordulóban értékeli a pályamunkákat.

Díjazás: kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra.

A díjpályázaton hagyományosan különdíjat adományoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Innovációs Hivatal, a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. és a Magyar Formatervezési Tanács.

Eredményhirdetés: A díjazott alkotásokat kiállítás keretében mutatják be a nagyközönségnek. Az elismeréseket a kiállítás megnyitóján ünnepélyes keretek között adják át.

A Magyar Formatervezési Díj pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 5.
A pályázati felhívás megtekinthető az alábbi linken.
Pályázati felhívás a 2014. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

További információk: Jankó Anna, telefon: 061/474-5859, email: anna.janko@hipo.gov.hu vagy a www.mst.org.hu
Szerkeszto: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelos kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztoség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.