XXIV. évf. | 2014. március 25. | 6. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új tagok
Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható eseményekHírek | Magyar Innovációs Szövetség

S3 (intelligens szakosodás) a klaszter projektek hálójában II.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. március 19-én, S3 (intelligens szakosodás) a klaszter projektek hálójában II. c. szakmai fórumot szervezett Szegeden a kamarai székházban. A tavaly decemberben indított rendezvénysorozat célja az eddig többnyire klaszterekben történt projekt fejlesztések további lehetőségeinek feltárása, ill. kibontása a 2014-2020-as EU fejlesztési ciklus S3 prioritásai mentén. Fenti témakört folytatva újabb előadók bevonásával, valamint a területi közreműködő szerep felvázolásával, ez alkalommal főként az építőipar köré épült a szakmai nap tematikája.

A nyitó előadást Prof. Dr. Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem rektora tartotta. Előadásában többek között elmondta, hogy hazánk elérte azt a szintet, ahol a fejlődésben egyre nagyobb szerepe van az innovációnak. A gazdasági élet szereplői számára nincs más alternatíva, mint az innováció. Ez a vállalkozások életében nem jelent minden esetben számszerű gazdasági előnyt, időnként a piacon maradás a tét, illetve az, hogy az adott cég a versenytársakkal lépést tudjon tartani. Sajnálatos tény, hogy Magyarországon a KKV-k innovációs képessége az európai átlag alatti. A magyar kutatói szféra hatékonysága ugyanakkor magasabb a környező országokénál, a Dél-magyarországi Régió pedig kiemelkedően teljesít. A Dél-alföldi Régióban az országos átlaghoz képest is túl nagy a rés a rendelkezésre álló tudás és annak felhasználása közt. Szükségszerű tehát a kutatói, felsőoktatási szféra és az ipar kapcsolatainak erősítése.

KLENEN ’14

2014. március 11-12-én, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, az Energetikai Mérnökök Egyesülete (AEE Magyar Tagozat) és az Energetikai Szakkollégium, az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázathoz kapcsolódva, Kecskeméten szervezte meg a IX. "Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság" c. konferenciát.

A konferencián részt vett a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Monszpart Zsolt, alelnök, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala képviselőjének előadása után ismertette a Szövetség eszközrendszerét, melyet a hazai innováció erősítése érdekében működtet, valamint gyakorlati példákat hozott, energia-megtakarítás szempontjából sikeres innovációkról.

Kerekasztal-beszélgetés keretében több, innovációs díjjal is kitüntetett vállalat képviselője hívta fel a figyelmet azokra az anomáliákra, melyek fékezik az innovációs folyamatokat (korrupt pályázati rendszer, értelmetlen bürokratikus akadályok a pályázatokban, lassú finanszírozás stb.). A MISZ részéről bemutattuk azokat a csatornákat, melyeken a kormányzati szereplők gondolkodását az innováció iránti fogékonyság növelése irányába tereljük.

Pakucs János honoris causa Jedlik Ányos-díjas

2014. március 11-én honoris causa Jedlik Ányos-díj kitüntetésben részesült dr. Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség alapítója, ill. tiszteletbeli elnöke.

A Jedlik Ányos díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke évente egyszer, március 15-i ünnep alkalmából adományozza. A szakmai díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja.

Az évente egy darab, honoris causa Jedlik Ányos-díjat azon kiemelkedő személyiségek kapják, akik közéleti tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemi tulajdonvédelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez.

A díjátadásról készült videó a linken megtekinthető.

Országos Tehetségnap

2014. március 22-én átadták a Magyar Tehetség Nagykövete címeket és a Tehetségek Szolgálatáért díjakat, valamint kihirdették a Felfedezettjeink 2014 pályázat eredményét a MOM Kulturális Központban, Budapesten. A rendezvény részeként kerekasztal-beszélgetést tartottak a televíziós tehetségkutató műsorokról. A Tehetségnap szakmai programjai mellett a szervező MATEHETSZ ingyenes családi napra várta a szülőket, gyerekeket és a tehetségekkel foglalkozó szakembereket.

A Tehetségek Szolgálatáért 2014. évi egyik díját, a Magyar Innovációs Szövetség előterjesztésére, Ivánka Gábor, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának alapító vezetője kapta meg. A díjazottat dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke méltatta, az oklevelet, a díjjal járó ezüst érmet és arany kitűzőt, valamint egy bronz kisplasztikát Prof. dr. Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) elnöke és Prof. dr. Szendrő Péter, az NTT alelnöke, a Kitüntetési Bizottság elnöke adta át.

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

A MISZ Logisztikai Tagozata 2014. március 12-én, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetébe tagozati eseményt szervezett "Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (K+F minősítés)"címmel. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Fejlesztési és Innovációs Osztály osztályvezető-helyettese, Szmollár Katalin tartott bevezető előadást.

Az előadást követő beszélgetésben a következő fő gondolatok kaptak nagyobb teret: hol jelenik meg a fejlesztés fogalma? A világszerte elfogadott és használt Frascati kézikönyv szellemisége miért szorult háttérbe? Az újszerűség fogalma milyen szinten várható el? A jelenlegi rendszer alkalmazásának bizonytalanságán mikor változtatnak?

A résztvevők egyöntetű véleménye volt, hogy a jelenlegi rendszer nem segíti a K+F gyakorlat tömegesedését, mert a jelenlegi rendszerben nem találja a helyét a sok kis - de a saját szempontjából fontos - lépéssel haladni tudó vállalkozás. A tagozat végezetül biztosította Szmollár Katalint, hogy érdekeltek vagyunk a hatékony párbeszéd elindításában, ahhoz minden támogatást megadunk.

Bővebb információk: Mondovics János (MISZ Logisztikai Tagozat vezetője) janos.mondovics@bonitat.eu

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2014. március 12-én, a budapesti Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskolába folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Kovács Róbert, a X. kerület polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Bőhm Tamás, az Ericsson Magyarország Kft. szoftverfejlesztő informatikusa, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Észlelés mérnöki szemmel" címmel tartott előadást. Előadásában kifejtette, hogy mi is az a Treisman kísérlet, és hogy hogyan kell szétválasztani az előteret és a hátteret.
Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1200 ember követi a programokat.

DEX-rendezvény

2014. március 5-én, 17.00 órakor a Debreceni Egyetem Közgazdasági- és Gazdaságtudományi Karon a DEX-Műhely nyitott szakmai előadás-sorozata keretében Dr. Ábrahám László elnökségi tag és Dr. Harangozó István regionális igazgató beszélt a hallgatóságnak.

Először Harangozó István ismertette a Magyar Innovációs Szövetség legfontosabb célkitűzéseit és az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. Részletesen bemutatta a társadalmi közeg innovációval kapcsolatos elképzeléseinek megváltoztatására irányuló akciókat, legfőképpen az ifjúságot érintőket.

Ábrahám László a "mit értünk innováció alatt" gyorstalpaló után sok-sok színes példán keresztül mutatott be egymástól nagyon távoli területeken sikeres innovációkat. A technikai innováción túl a szervezeti és egyéb nem közismert lehetőségekre is kitért (többször is a saját cége példáján keresztül). Az előadások után a mintegy 35-40 megjelent érdeklődő kérdéseket tett fel, és beszélgetettek az előadókkal.

Találkozó MISZ Dél-Dunántúli régiójában

2014. március 7-én, a Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli régiójának tagjai rendeztek találkozót a pécsi Kalamáris Étteremben. A rendezvényen 27 fő jelent meg, közöttük volt Dr. Szabó Gábor a MISZ elnöke, és Dr. Nikodémus Antal, a Nemzet Gazdasági Minisztérium Innovációs Főosztályának vezetője is.

Szabó Gábor ismertette a tagokkal hazánk helyzetét az európai innovációs térképen, és jövőbeli kilátásainkról adott tájékoztatást, ismertette a Szövetség tevékenységét, majd a tagokkal folytatott kötetlen beszélgetést. Dr. Nikodémus Antal a minisztérium eredményeit és a következő időszak várható lehetőségeit vázolta, majd válaszolt a tagok kérdéseire.

INNTEK Nonprofit Kft. taggyűlés

2014. március 10-én tartotta soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. Egerben, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A taggyűlést dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, mint többségi tulajdonos képviselője vezette.
Napirenden
- a 2013. évi beszámoló és mérleg,
- a könyvvizsgálói jelentés,
- a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint
- a Társaság 2014-es gazdálkodási terve
szerepelt.

Fülöp Gábor ügyvezető igazgató beszámolt arról, hogy a társaság az elmúlt gazdasági évet pozitív eredménnyel zárta, működése kiegyensúlyozott és biztonságos. Ezt a megállapítást megerősítette a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság elnöke is. Ennek szellemében készült a 2014-es gazdálkodási terv is. Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte. A tulajdonosok képviselői kérdéseket tettek fel, melyeket Fülöp Gábor ügyvezető Szabó Gábor könyvvizsgáló és Korózs Györgyi könyvelő segítségével válaszolt meg.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Átadták a Fiatalok a fiatalokért 2014 díjakat

2014. március 10-én, az Európai Ifjúsági Központban adták át a Fiatalok a Fiatalokért díjakat, melyet az Új Nemzedék Jövőjéért Program azoknak a fiataloknak ítélt oda, akik tevékenységük példaértékű nemcsak kortársaik, hanem az egész magyar társadalom számára is. A Fiatalok a Fiatalokért Díjat Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, Dr. Mihalovics Péter Új Nemzedék Jövőjéért Program koordinációjáért felelős miniszteri biztos, és Siklódi Levente László, Zánka - Új Nemzedék Központ ügyvezető igazgatója adta át.

Információ kategóriában Sinka Vivien vehetett át díjat az eltűnt gyerekek megtalálásáért folytatott küzdelméért és példamutató munkásságáért. Innováció kategóriában a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, a PictoVerb beszédsegítő mobilalkalmazást kidolgozó Zsombori Balázs, míg inspiráció kategóriában a Zenei Szikra formáció, azaz Horváth Márk és Keleti András kapott elismerést a gyerekek zenével való ismerkedését segítő újszerű foglalkozás kialakításáért.

A díjazottak a szakmai zsűri által kiválasztott kilenc jelöltből online szavazás útján kerültek ki, a közönség a jelöltekről készült, célkitűzéseiket, tevékenységüket bemutató portré-filmek alapján dönthetett arról, hogy kik azok, akiket a leginkább megillet az elismerés.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Jedlik Ányos-díj

2014. március 11-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Konferenciatermében adták át a Jedlik Ányos-díjakat. Az 1996-ban alapított kitüntetéssel azokat a szakembereket jutalmazzák, akik kiemelkedő kutatói munkát végeznek, illetve kimagasló iparjogvédelmi tevékenységet folytatnak.
- Szamosi Katalin versenyjogász, az SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák elnöke,
- Babcsán Norbert okleveles mérnök-fizikus, címzetes egyetemi docens, az Aluinvent Zrt. műszaki igazgatója,
- Bencze Gábor okleveles biológus, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ny. tanácsadója, szabadalmi elbírálója, a HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség szabadalmi szakértője,
- Nagy Zoltán vállalkozásszervező, a hódmezővásárhelyi Ötlet Club 13 Egyesület elnöke, valamint
- Raisz Iván, a kémiai tudomány kandidátusa, műszaki tudományi Ph.D, az Enviro-Pharm Kft. tulajdonos-ügyvezetője
vehette át az emlékérmeket.

Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapítója pedig honoris causa díjban részesült.

Köszöntőt mondott Barsiné Pataky Etelka a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, a díjakat pedig Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke nyújtotta át.

A díjátadásról készült videó a linken megtekinthető.

Védjegy és Mintaoltalmi Ügyfélfórum

2014. március 10-én került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában, az SZTNH védjegy és mintaoltalmi ügyfélfórumára, a Magyar Védjegy Egyesülettel közös szervezésben. A rendezvényen öt témakörben, hét témafelvezető előadást követően a közel hetven fős hallgatóság aktív részvételével joggyakorlati kérdésekről zajlott eszmecsere.

Idén újdonságként nem csupán a védjegyhatósági, hanem a mintaoltalmi eljárásokat érintő gyakorlati kérdések megvitatására is lehetőség mutatkozott. A nagy érdeklődésre, valamint a felmerült további kérdésekre való tekintettel a szervezők a rendezvény őszi folytatása mellett döntöttek.

A fórumon elhangzott előadások megtekinthetők a következő linken: http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201403111551_1.html

Bíróképző Központ

Budapest ad otthont az Egységes Szabadalmi Bírósághoz (ESZB) kapcsolódó Bíróképző Központnak. Az európai kontinens új nemzetközi bírói fórumának 2014. március 13-án megnyitott oktatási központja az ESZB bíráinak és bírójelöltjeinek képzését és továbbképzését koordináló irodaként fog működni.

A megnyitás alkalmából megszervezett kétnapos (március 13-14.) nemzetközi konferencia megnyitóján köszöntőbeszédet mondott Navracsics Tibor, Magyarország miniszterelnök-helyettese, közigazgatási és igazságügyi miniszter; Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára; Benoît Battistelli, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke; António Campinos, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöke és Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke. A köszöntőket követően nyitóbeszédet mondott Paul van Beukering, az ESZB Előkészítő Bizottság elnöke (Holland Gazdasági, Mezőgazdasági és Innovációs Minisztérium) és Várhelyi Olivér, az ESZB Előkészítő Bizottság Humán Erőforrás és Képzési Csoportjának koordinátora (rendkívüli és meghatalmazott nagykövet és helyettes állandó képviselő Magyarország EU-hoz Akkreditált Állandó Képviseletén).

A kétnapos konferencián a központ feladatai mellett szó esett az egységes hatályú európai szabadalom és az új európai szabadalmi bíráskodás várhatóan 2015-ben működésbe lépő rendszeréről, valamint Magyarország ezzel kapcsolatban vállalt feladatairól is.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Esentico Kft.
Tagsorszám: | 694.
Cím: | 1136 Budapest, Pannónia utca 33. Fsz. 1.
Vezető: | Mák Kálmán, ügyvezető
Telefon: | +3630-861-2128
E-mail: | info@esentico.hu

Tevékenység:
A HACCP szabványnak megfelelő gyárukban folyik az új termékek fejlesztése, saját készítmények gyártása mellett más vállalkozások számára is étrend-kiegészítők és kapszulázott élelmiszerek bérgyártását biztosítják.

Szakirodalom-figyelő

Maria Giudice, Christopher Ireland: - Rise of the DEO - Leadership by Design - Pearson, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A címet lefordítani nem lehet - jelentését a könyv magyarázza.
DEO: Design Executive Officer, a szerzők által alkotott fogalom a cégvezetők ma sikert elérni leginkább képes új típusára. Ehhez alkották a "Vezetés design útján" fogalmát is. Könyvük mondandója a klasszikus Churchill mondás De Gaulle-nak tulajdonított változatával összegezhető: "Ha nem tudod legyőzni, állj az élére!", vagyis: a korunk gazdaságát meghatározó mind gyorsabb és drasztikusabb változásokat nem lehet kizárni, ezért tanuljuk meg menedzselni azok meglovagolását! Itt az erre képes vezető intellektuális formatervét mutatják be.

A DEO elnevezés lényegtelen - a döntő, hogy milyen legyen, milyen képességek és vezetői jellemzők kellenek, hogy cégét sikeressé tegye. Ezt fejtik ki 22 kulcsjellemző köré csoportosítva, érdekes, modern előadásmóddal. Egy kis táblázatban egymás mellé teszik a hagyományos felső vezető (CEO) és a DEO 12-12 fő jellemvonását, s kiemelik, hogy ezekből mindössze négy esik egybe. Ezek: ambiciózus, magabiztos, ésszerűen gondolkodó, versengő.

"1937-ben a S&P 500-ban jegyzett cégek átlagos várható élettartama 75 év volt, ma épp hogy 15 év" - írják, s a továbbiakban is őket idézzük. "Az állandó változások kaotikus üzleti környezetet teremtenek, amelyben mind kevésbé működik a cégek és cégvezetők hagyományos hozzáállása. A jó cégvezetők korábban stabilitásra törekedtek, hosszabb távú terveket kidolgozva módszeresen építették a céget, az üzleti tevékenységét és az innovációit, épp úgy, mint a márkáit és a kapcsolatait. Ma kevés van, ami előrelátható. Naponta állnak elő új versenytársak, a fogyasztók havonta követelnek új innovációkat, az üzleti tervek ritkán tartanak ki egy évig - s ezek a szüntelen, nonlineáris változások csak tovább gyorsulnak a jövőben. Mindezek közt a régi stílusú cégvezetők alkalmatlanná válnak."
Maria Giudice a legjobb szakmai alapon szól minderről. A Facebook terméktervezési igazgatójaként az egyik legmodernebb és legviharosabb üzleti területen szerez bőséges közvetlen tapasztalatot arról, milyen lehetőségekkel és kihívásokkal néz szembe ma a ’nagypályás’ cégvezető.

Folytatva a könyvből: "Az üzleti világ mindig megtalálta a túléléshez kulcsfontosságú vezetési területet. Így fordult a belső folyamatszervezéshez, majd a marketinghez, a vállalat pénzügyeinek irányításához, ma viszont a kulcs a mozgékonyság, a fürgeség és a képzelőerő, ezért a vezetés új modelljéhez, a Design-hoz kell fordulni." A szerzők értelmezésében "a Design a változáshoz kapcsolódik, amely felel az igényekre, megjeleníti a közös víziókat, ehhez megváltoztatja a szolgáltatásokat, a kölcsönhatásokat, át fogja alakítani a cégeket, az iparágakat, az országokat. Azok a vezetők állhatnak a parancsnoki hidakon, akik megértik a Design eme átalakító szerepét, magukévá teszik annak alapvető tételeit és vonásait. Ők az új hőseink." És "Ezeknek a vezetőknek olyan a karaktere, a magatartása és a gondolkodásmódja, ami képessé teszi őket, hogy kitűnően teljesítsenek kiszámíthatatlan, gyorsan változó feltételek és értékviszonyok között. A vízióikkal, céljaikkal és értékeikkel vonzzák és egységbe fogják a cég tevékenységének valamennyi érdekeltjét (stakeholder), és olyan cégkultúrát építenek, amely képes meglovagolni a változásokat, rugalmas, kitermeli és megtartja a tehetségeket, ösztönzi a belső együttműködéseket."
A könyv tanítását sikeres vezetők szakmai portréi, valamint a kulcsjellemzők kiteljesítését segítő, tömören összegzett irányelvek teszik teljesebbé.

Kornai András (szerk.): A számítógép-tudományról egyes szám első személyben - Typotex, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A kötet a számítógép-tudomány magyarországi úttörőiről és úttörő korszakáról szól, amely minden bizonnyal joggal nevezhető a magyar elektronikai ipar második nagy fénykorának. Eszközeiben kényszerűen szegényes, egyik oldalon embargóval, a másikon a végletekig vitt katonai titkolózással körülzárt, viszont nagy elmékben, szakemberekben gazdag, fényes-szép korszak volt. S meghatározó szereplői, az igencsak szegényesen fizetett kutatók és a fejlesztők nagyon hittek abban, amit csináltak.

Aki átélte e kort, annak a visszatekintésért (és igen, a teljesen jogos nosztalgiáért!), aki nem, annak a megismeréséért kitűnő, tanulságos, izgalmas Kornai könyve. A Typotex ajánlójából idézve: "Hogy milyen volt a számítástechnika, vagyis számítógép-tudomány, sőt kezdeti elnevezése szerint kibernetika Magyarországon, a XX. században, arról a terület meghatározó képviselőinek vallomásai alapján nyerhetünk képet ebben a kötetben. Kornai András, a szerkesztő, arra kérte a szakma nagy öregeit, hogy szakmai életpályájuk mellett arra is térjenek ki, hogy mit tartanak tudományos eredményeik közül a legjelentősebbnek. Mi az, amit utódaikra hagytak mint kész eredményt vagy mint nyitott problémát. Ha teljes képet nem is, de sok mindent megtudhat az olvasó arról az időszakról, amely a mára mindnyájunk életét befolyásoló számítógép hőskorszaka volt."A történetek nagyon magyarok és nagyon kapcsolódnak a számítógép-tudományhoz, de ott van bennük az egész Mitteleuropa, az elmúlt nyolcvan év, és ami még fontosabb, a gondolkodva cselekvő emberek élete" - foglalja össze a szerkesztő. Az egyes szám első személyben visszaemlékezők: Bakonyi Péter, Csaba László, Dömölki Bálint, Dörnyei József, Drasny József, Findler Miklós, Gergely Tamás, Gécseg Ferenc, Gyárfás András, Havass Miklós, Kovács Győző, Obádovics J. Gyula, Pesti Lajos, Pompéry Béla, Uhrin Béla, Vámos Tibor." Jól talál ideidézni Havass Miklós Hullámlovaglás c. kitűnő tanulmányának alcímét: Szemelvények a magyar informatika történetéből - alulnézetben.

A számítástechnika 16 kiemelkedő hazai kutató-fejlesztőjének elbeszélései nagyon sokat elmondanak, igen alapos, ugyanakkor színes képet adnak arról, hogyan alakult ki a számítástechnika hazai rendszerbe állítása, alkalmazása, s kik voltak ennek jeles úttörői. Rengeteg szakmai - hardver-, szoftver- és rendszertechnikai - részletet is felsorakoztatnak, ami e kötetet igen jó technikatörténeti olvasókönyvvé is teszik. S mert a szabadság olyan, mint a légköri oxigén: magától értetődő, ha van, kiragadunk egy, az akkori viszonyokra nagyon jellemző részletet.
Kovács Győző elmondja, hogyan hozták létre a Nemzetközi Munkaügyi Hivatallal (ILO) történt megállapodás keretében az Országos Vezetőképző Központot, ahol a számítóközpont vezetője lett. Akkor kezdett kifelé állni a szekere rúdja, midőn "egy szürkeruhás úr" közölte, hogy napi jelentéseket kellene készítenie az angol társigazgatóról. A projekt viszont olyan sikeres lett, hogy az ILO meghívta, vállalja el ott a számítástechnikai projektjeik ellenőrzését. Szép elismerése a magyar teljesítménynek mondanánk ma - Kovács Győző viszont elmondja, hogy az illetékes minisztert a kikérés "mérhetetlenül felbőszítette", s az meggyanúsította őt, hogy titkokat adott át az ILO-nak, és feljelentéssel fenyegette. A miniszter az ILO-nak, a kikérésére válaszul, nem őt, hanem a saját titkársága vezetőjét javasolta, "amit a genfiek kapásból visszautasítottak", ám Kovács sem mehetett. "A miniszteri feljelentés rendőri következményeitől" pedig Náray Zsolt, és az OMFB hajdani legendás elnökhelyettese, Sebestyén János mentették meg.

Krúdy Gyula: Pest-budai hangulatok - Alinea Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Ismét különleges világba visz az Alinea kötete. Krúdy itt sorakozó írásaiból olyan város hangulatai érződnek, olyan életképeket látunk, amelyekről nehéz elhinnünk, hogy csak kevéssel több mint egy évszázada még nagyrészt ilyen volt Budapest. Nemritkán inkább egy vidéki kisváros régies levegőjét, egyszerű, néha bájos jeleneteit idézik, mások pedig egy felettébb izgalmas korszakot, a gyorsan nagyvárosiasodó Budapest kamaszkorát.

Az irodalmunk gyöngyszemeiből kifogástalan ízléssel válogató kiadó ajánlójából idézve "Krúdy Gyula mesél a városról, mely olyan, mint "egy érett korú Carmen, aki nem élhet szenvedély, szerelem és udvarlás nélkül". A Gasztrohangulatok (Alinea Kiadó, 2012 - l. MISZ Hírlevél 2012/22. sz.) folytatásaként megjelenő kötetben a Régi pesti svindler, az Aranytükrös kávéházban, Az óbudai szívhalász és még további harminckilenc elbeszélés olvasható a "szépséges, drága, küzdelmes és dúlt pesti élet"-ről, jellegzetes figuráiról, megannyi ismert és titokzatos helyszínéről, hangulatairól." Nézzünk kicsit bele.

1918-as írásból: "Most jön ám a vidék Pestre, mint akár az elmúlt században, de kicserélődtek a vándorbotos, szerényen kopogtató, elbámészkodó figurák egy új karavánnal, amely kidüllesztett pénztárcával és hassal, kupecgőggel és mohó kedvvel, tolongva, zajongva, hömpölyögve, taposva, lökdösődve nyomul be Budapestre, mint a régi Kalifornia városába az aranyásótelepek kalandorai. (...) Itt van előttünk fejlődik, telepedik, helyezkedik a kőfalak között Pest új lakossága. Istenverte város ez. Amikor a régi lakosok kezdtek volna patinához, ősi címerhez, megelégedettséghez, nagyvárosi manírhoz, fővárosi gőghöz, európai szokásokhoz, nagyvilági finomságokhoz, kényelmes szállodákhoz, halk bérházakhoz, tiszta fürdőkhöz, jó közlekedési eszközökhöz, jól nevelt gyalogjárókhoz, kedves kocsisokhoz, előzékeny kereskedőkhöz, diszkrét színésznőkhöz (!! - OP), rafinált élvezetekhez, jóravaló ízléshez és tapintatos erkölcsrendészethez szokni, egyszerre jön a népáradat, egy új honfoglalás vadságával, tumultusával, hajrájával, erkölcstelenségével, taposó erejével és mosdatlanságával, és kezdődheti elölről Pest nevelkedése..."

Közösségi élet a televízió előtti korban, a terézvárosi búcsú c., 1926-os írásából: "Egy terézvárosi búcsún tűzte ki Kardhordó Árpád állatszelídítő és kortes (!! - OP) először azt a háromszínű zászlót, amely mindig követválasztást jelentett. (...) Éljen dr. Vázsonyi Vilmos, mondta a zászló a nevetgélőknek, az alkudozóknak, a hosszú Nagymező utca hömpölygőinek, a látványosságok fáradtjainak, a mézeskalácsot majszoló nőknek, a libapecsenye-árusok sátrai körül orrontó kibiceknek..."

A politikai közélet sajátos vetületéről szól az X. Y. pesti demokrata hiteles története c. írás is. "Mit csinál hát az igazi demokrata a régi Pesten, ha gyalogos sétáiban néha meg-megáll? Bemegy a kávéházba ama bizonyos pikoló kávé mellé, amely kávéscsészének a mindenkori asztalon való megjelenése mutatta a pesti polgár életét, sorsát, politikai pártállását. Egy feketekávé jobb információ volt a pesti polgárról, mint azoknak az öregembereknek a szaglászódásai, akik valamely információs iroda megbízásából a szövetkezeti kölcsön ügyében őgyelegtek az emberek lakásai környékén. Ez a pikoló kávé hírt adott a polgár vérmérsékletéről (azaz pártállásáról - OP), aszerint hogy mely kávéházban és mikor fogyasztotta el.." és következik ennek részletes kifejtése.
S a kötet egyik mottója, a város akkori világának az írásokból sokszínűen kibontakozó jellemzője is lehetne a Budapest újkora c., 1916-ban írt tárca zárómondata: "Szépséges, drága, küzdelmes és dúlt pesti élet!"

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Magyarhirlap.hu, 2014. március 10., hétfő
Elismert fiatal tehetségek
"...Innováció kategóriában a 17 éves Zsombori Balázs kapott díjat. Egy olyan androidos alkalmazást dolgozott ki, amely piktogramokat és rajzos ábrákat alakít nyelvtanilag helyes mondatokká és felolvassa azokat. A program a beszédükben korlátozott emberek kommunikációját, sőt még a turisták tájékozódását is segítheti..."

Kisalfold.hu, 2014. március 10., hétfő
Navracsics Tibor: már ma el kell ismerni a jövő Magyarországát alakító fiatal tehetségeket

Orientpress.hu, 2014. március 10., hétfő
Díjazták a köztünk élő fiatal példaképeket

Mno.hu, 2014. március 10., hétfő
Elismerés a jövő fiataljainak

Hir6.hu, 2014. március 10., hétfő
Már ma el kell ismerni a jövő fiatal tehetségeket

Itextreme.hu, 2014. március 10., hétfő
Újabb magyar világsiker, az iGO Navigációs rendszert fejlesztő NNG csatlakozik a Bridge Budapesthez, hogy fejlessze és ösztönözze a magyar vállalati szférát

Zipp.hu, 2014. március 10., hétfő
Meghosszabbították a startup verseny jelentkezési határidejét

Piacesprofit.hu, 2014. március 10., hétfő
"Az egyik oldalon egyszerűsítünk, a másikon szigorítunk"
"...Egymillió eurós összeghatár alatt “automatikus" támogatást, egyszerűbb pályázati rendszert, de szigorúbb ellenőrzést és kizárólag üzletileg a saját lábán megálló fejlesztések támogatását ígéri a most induló pályázati időszakban a kormány..."

Piacesprofit.hu, 2014. március 10., hétfő
Célpontokat keres egy újabb befektető

Napigazdasag.hu, 2014. március 10., hétfő
Újabb félmilliárd a céginkubátornál

Insiderblog.hu, 2014. március 10., hétfő
500 millió feletti forrás a Traction Tribe-nak

Figyelo.hu, 2014. március 10., hétfő
Új befektető a Traction Labs Zrt.-nél

Figyelo.hu, 2014. március 10., hétfő
Félmilliárd felett egy új inkubátornak

Hvg.hu, 2014. március 10., hétfő
Pályázatok felhős szemre

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. március 10., hétfő
Helyszíni tudósítás: Már második alkalommal adják át az Új Nemzedék Fiatalok a Fiatalokért Díjakat

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. március 10., hétfő
Helyszíni tudósítás: Már második alkalommal adják át az Új Nemzedék Fiatalok a Fiatalokért Díjakat

HírTV, Híradó, 2014. március 10., hétfő
Uniós Pályázati Kisokos

Napló, 2014. március 11., kedd, 1 - 2. oldal
Segít a kortársainak
"...további két díjat is átadott: innováció kategóriában Zsombori Balázs kapott díjat egy olyan androidos alkalmazásért, amely a beszédükben korlátozott emberek kommunikációját, illetve a turisták tájékozódását is segítheti..."

Fejér Megyei Hírlap, 2014. március 11., kedd, 1 - 2. oldal
Fiatal tehetségek elismerése

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. március 11., kedd, 2. oldal
Ifjú tehetségek elismerése

Magyar Nemzet, 2014. március 11., kedd, 4. oldal
Elismerés fiatal tehetségeknek

Metropol, 2014. március 11., kedd, 2. oldal
Fiatal tehetségek díjai

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. március 11., kedd, 5. oldal
El kell ismerni a tehetségeket

Vas Népe, 2014. március 11., kedd, 2. oldal
Ifjú tehetségeket ismertek el, díjaztak

Napi Gazdaság, 2014. március 11., kedd, 3. oldal
Feltöri a perselyt Magyarország
"...Magyarország első uniós költségvetési programozási időszakának tapasztalatai miatt vállalta túl 10 százalékkal a fejlesztési ügynökség a mostani keretösszeget, amivel minden lehetőséget megteremtett, hogy a forrás 100 százalékát lekössék..."

Napi Gazdaság, 2014. március 11., kedd, 5. oldal
Meghosszabbították a verseny jelentkezési határidejét

Magyar Hírlap, 2014. március 11., kedd, 10. oldal
Félmilliárdos segítség

Népszabadság, 2014. március 11., kedd, 17. oldal
Csak a tudás öröme érdekelte, a szabadalmat hagyta másnak
"...Nehéz meló az elektromosság előállítása. Erre bizonyíték a közlekedési múzeum Töltődj fel! A villamosság térhódítása című kiállítása, amelyen bármilyen nagy erővel forgatja is az ember a mágnesből és tekercsből álló rendszert megmozgató kereket, mégis alig pislákol az a fránya izzó..."

Piac és Profit, 2014. március 11., kedd, 40 - 42. oldal
Dísztér helyett startup hub
"...Október közepe előtt nem várható, hogy az összes területen megjelennek az új pályázati kiírások. Ha viszont beindul a gépezet, a kormány normatív elbírálású, gyors pályázati rendszert ígér a kis és középvállalatoknak. Az elképzelések szerint a dísztérfelújítások helyett a startupok kerülnek a fókuszba..."

Piac és Profit, 2014. március 11., kedd, 13. oldal
Smartmobil 2014

Zalai Hírlap, 2014. március 11., kedd, 2. oldal
Olyan lesz az ország, amilyenné ők alakítják
"...Másodszor adták át az ifjú tehetségek elismerésére alapított "Fiatalok a fiatalokért" díjakat..."

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 15. oldal
"Rossz" ötlet nincs, csak "még jobb" ötlet van
"...Szereti a fiatal tehetségeket felkarolni, a cégük maga is fiatal, 2011 augusztusában alakult. Szívügye a munkahelyteremtés, a mentorálás és a rendszerszemlélet elterjesztése a természettudományos és mérnökképzésben. Temesi Ottó fizikus-mérnök, a H-ION Kutató Fejlesztő és Innovációs Kft. kutatás-fejlesztési igazgatója állítja: "Csak azt szabad elvinni külföldre, amit nem lehet Magyarországon megvalósítani. Az a célunk, hogy itthon valósuljanak meg a fejlesztéseink, itthon hozzanak eredményt és itthon teremtsenek munkahelyeket..."

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 31. oldal
Kerüljön be a NEKIFUT Regiszterbe!

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 31. oldal
Új köntösben: Széchenyi 2020

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 32 - 33. oldal
Az innováció legújabb mérföldköve
"...2013. október 1-jén került sor a National Instruments Science Parkjának alapkőletételére, mely a vállalat magyarországi fejlődésének legújabb mérföldkövét jelzi. A közel négymilliárd forint összköltségű beruházásból egy laborokat is magában foglaló új épület létesül, továbbá új technológiai megoldásokat szolgáló eszközök és egy prototípus gyártósor kerülnek beszerzésre, mindemellett pedig informatikai fejlesztés is megvalósul a projekt keretében..."

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 34 - 35. oldal
A jogsértő módon közzétett szabadalmi dokumentumok hatása az oltalomszerzésre

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 36. oldal
Kevesebb a magyar, több a nemzetközi szabadalom
"...A válság előtti évekhez képest tavaly megduplázódott Magyarországon az új szabadalmi bejelentések száma. Összesen 6471 szabadalmi engedélyezési és hatályosítási eljárást fejeztek be, a 2008-as kétszeresét - ismertette Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke a tavalyi év eredményeit február elején..."

Innotéka, 2014. március 11., kedd, 48. oldal
A villámdelejes forgonytól a szódavízig

"...Jedliket a későbbi években sokat foglalkoztatta, hogyan lehetne az akkor ismert egyenáramú generátorokat tökéletesíteni. A forgómozgás elvét győri tanársegéd idején a gyakorlatban is megvalósította. Ennek ismeretében fogalmazta meg a dinamóelvet, amely korszakalkotó felismerés volt..."

Portfolio.hu, 2014. március 11., kedd
Történelmi lehetőség előtt az ország - Százmilliárdok innovációra
"...A következő években kiemelt prioritást élvez az innováció, a Strukturális Alapokból 760 milliárd forint érhető el a vállalatok számára innovációra 2020-ig, viszont ezen felül jelentős összeget lehet elnyerni közvetlenül Brüsszeltől is. Mindenképpen van tér az innováció előtt az országban, bár nagyon üdvözítő, hogy a multinacionális cégek mellett egyre több innovatív magyar startup tud sikeres lenni a nemzetközi porondon - mondta el Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal vezetője...."

Privatbankar.hu, 2014. március 11., kedd
Uniós pénzből épül innovációs központ

Hirek.prim.hu, 2014. március 11., kedd
Meghosszabbították a startup verseny jelentkezési határidejét

Piacesprofit.hu, 2014. március 11., kedd
Hétfőig lehet jelentkezni a startup versenyre!

Piacesprofit.hu, 2014. március 11., kedd
Erre lesz pénz ebben a pályázati ciklusban!

Napi.hu, 2014. március 11., kedd
Eldőlt: erre költene el 7500 milliárdot a kormány

Mon.hu, 2014. március 11., kedd
Cséfalvay: ősszel kezdődhet az uniós pályázatok kiírása

Magyarhirlap.hu, 2014. március 11., kedd
Innovációs robbanás előtt állunk

Magyarhirlap.hu, 2014. március 11., kedd
Hétezermilliárd forint uniós támogatás jön

Delmagyar.hu, 2014. március 11., kedd
Átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat

Mno.hu, 2014. március 11., kedd
Átadták a 2014. évi Jedlik Ányos-díjakat

Hirek.prim.hu, 2014. március 11., kedd
Fél milliárd forint start-up támogatásra

Mno.hu, 2014. március 11., kedd
Milliárdokat használhat fel Magyarország

Orientpress.hu, 2014. március 11., kedd
Az uniós pályázatok kiírása ősszel veszi kezdetét

Index.hu, 2014. március 11., kedd
Így szórná ki a kormány a 7500 milliárdot

Pannonnovum, 2014. március 11., kedd
Csepreghy Nándor - "Az egyik oldalon egyszerűsítünk, a másikon szigorítunk"
"...Egymillió eurós összeghatár alatt “automatikus" támogatást, egyszerűbb pályázati rendszert, de szigorúbb ellenőrzést és kizárólag üzletileg a saját lábán megálló fejlesztések támogatását ígéri a most induló pályázati időszakban a kormány..."

Pannonnovum, 2014. március 11., kedd
Pénz, de honnan? roadshow kkv-döntéshozóknak
"...Pénz, Piac, Tudás - az üzleti siker 3 kulcsa. Fókuszban a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus pályázati forrásai, a kkv-knak jutó operatív programok. Már tavasszal indulnak az új pályázatok..."

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. március 11., kedd
Innovációs központot létesít az Albacomp Székesfehérváron

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. március 11., kedd
Ősszel kezdődhet az uniós pályázatok kiírása

HírTV, Reggeli Híradó, 2014. március 11., kedd
Uniós Pályázati Kisokos

HírTV, Magyarország élőben, 2014. március 11., kedd
Benyújtotta a kormány a partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak

Magyar Hírlap, 2014. március 12., szerda, 1+9. oldal
Startupközpont létesülhet Budapesten
"...Az új uniós költségvetésből 767 milliárd forint fordítható innovációra hazánkban, vagyis megfelelő mennyiségű pénzügyi erőforrás áll majd rendelkezésre az ipari szempontból is megvalósítható ötletek számára - mondta lapunknak Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke. Elmondása szerint kiemelt cél, hogy a jelenlegi GDP-arányos 1,3 százalékos kutatás-fejlesztési ráta 1,8 százalékra emelkedjen 2020-ra..."

Magyar Nemzet, 2014. március 12., szerda, 11. oldal
Sokkal több jut majd fejlesztésekre
"...Már Brüsszelben van a következő európai uniós támogatási ciklus hazai prioritásait meghatározó partnerségi megállapodás, március végére pedig a különböző fejlesztési célokat részletező operatív programok is elkészülnek..."

Napi Gazdaság, 2014. március 12., szerda, 1. oldal
Napi üzleti tippek kis- és középvállalkozások számára
"...Innováció, kutatás, fejlesztés. Érdemes a jövőbe fektetni! Ebben ráadásul számos forrás is segítséget nyújt, vállalkozásának csak az elhatározásra van szüksége..."

Napi Gazdaság, 2014. március 12., szerda, 4. oldal
A lehetőség adott?
Startup az új reménység címmel rendez konferenciát a Napi Gazdaság

Napi Gazdaság, 2014. március 12., szerda, 20. oldal
Elismerés az innovációért
"...Átadták tegnap a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) innovációs elismerését, a Jedlik Ányos-díjat. Az 1996-ban alapított kitüntetéssel azokat a szakembereket jutalmazzák, akik kiemelkedő kutatói munkát végeznek, illetve kimagasló iparjogvédelmi tevékenységet folytatnak. Idén Szamosi Katalin versenyjogász, Babcsán Norbert mérnök-fizikus, Bencze Gábor biológus, Nagy Zoltán vállalkozásszervező, valamint Raisz Iván kémikus vehette át az emlékérmet, Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapítója pedig életműdíjban részesült..."

Metropol, 2014. március 12., szerda, 13. oldal
Kiosztották a Jedlik Ányos-díjakat: hatan kapták az idén
"...Babcsán Norbert okleveles mérnök-fizikus, Bencze Gábor biológus, Nagy Zoltán vállalkozásszervező, Raisz Iván kémikus, valamint Szamosi Katalin ügyvéd vehette át a Jedlik Ányos-díjat, míg Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke a Honoris causa Jedlik Ányos-díjat kapta..."

Magyar Hírlap, 2014. március 12., szerda, 10. oldal
Hétezermilliárd forint uniós támogatás jön

Népszava, 2014. március 12., szerda, 5. oldal
Lázár János nem pályáztatna
"...Ősszel megkezdődhet a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusra vonatkozó pályázatok kiírása - jelentette be Cséfalvay Zoltán..."

Világgazdaság, 2014. március 12., szerda, 5. oldal
Innovációs központot létesít az Albacomp

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. március 12., szerda, 14. oldal
Brüsszeli források
Innovációs Klub - könnyebb lett pályázni
"...Az innováció, kutatás, fejlesztés területén érdekelt szervezetek a Horizon 2020 program keretein belül brüsszeli forrásokról tájékozódhatnak március 17-én a Gazdaság Házában..."

Újbuda, 2014. március 12., szerda, 10. oldal
Innovációs nap az ELTE-n

Stop.hu, 2014. március 12., szerda
Ők az idei Jedlik Ányos-díjasok

Nepszava.hu, 2014. március 12., szerda
Lázár János nem pályáztatna

Hirek.prim.hu, 2014. március 12., szerda
Magyarország legjobb szoftverfejlesztőit keresi a GE Healthcare

Computerworld.hu, 2014. március 12., szerda
Új lehetőség az innovatív magyar cégeknek - Itt a Magyar Innovációs Index (INNDEX)

Minuszos.hu, 2014. március 12., szerda
Kelendőek mobil-technológiai és biztonsági startupok

Minuszos.hu, 2014. március 12., szerda
Ismét jön az Innovációs Nagydíj
"...Ismét díjazzák a legjelentősebb innovációs teljesítményeket, a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj mellett további hat innovációs díjat adnak át március 28-án az Országházban - közölte a Magyar Innovációs Szövetség csütörtökön..."

Insiderblog.hu, 2014. március 12., szerda
Stirlitz: a start-up tavasz 17 pillanata

Insiderblog.hu, 2014. március 12., szerda
Startup women Wanted! (english)

Insiderblog.hu, 2014. március 12., szerda
Mire jó a k+f minősítés? A Deloitte elemzése

Figyelo.hu, 2014. március 12., szerda
Pályára állítják a feltörekvő cégeket

Insiderblog.hu, 2014. március 12., szerda
Startup women Wanted! (english)

Pannonnovum.hu, 2014. március 12., szerda
Francia Innovact versenyt start-up vállalkozások részére

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. március 12., szerda
A gazdaságfejlesztésre fókuszál a következő költségvetési időszakra benyújtott uniós partnerségi megállapodás

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. március 12., szerda
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az idei évben is Jedlik Ányos-díjjal jutalmazta azokat, akik sokat tettek a hazai kutatásokért és feltalálásokért

M1, Ma reggel, 2014. március 12., szerda
Kiosztották az idei Jedlik Ányos-díjakat

HírTV, Reggeli Híradó, 2014. március 12., szerda
Ősztől kezdődhet az újabb uniós pályázatok kiírása
Heti Válasz, 2014. március 13., csütörtök, 45. oldal
Kitüntették Pakucs Jánost
"...Jedlik Ányos-díjat kapott a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke. A kitüntetéssel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Pakucs Jánosnak az iparjogvédelmi tudatosság fejlődését szolgáló, valamint a hazai kutatás-fejlesztés és innováció területén végzett munkásságát ismerte el..."

Figyelő, 2014. március 13., 50-51. oldal
Zöldítő magyarok
"...Magyarok is eredményesen vesznek részt az Európai Unió klímainnovációs programjában, ám az ország nem használja ki a biomassza-hasznosításban rejlő kiváló lehetőségeit - mondja a program brit szervezetének magyar igazgatóhelyettese..."

Napi Gazdaság, 2014. március 13., csütörtök, 2. oldal
A lehetőség adott?
Startup az új reménység címmel rendez konferenciát a Napi Gazdaság

Magyar Nemzet, 2014. március 13., csütörtök, 1+11. oldal
Befektetői rangsor: hazánk az első
Prágát és Moszkvát is lehagyta Budapest a Financial Times-csoport listáján
"...Tőkebefektetés szempontjából Budapest az idei és a jövő év legvonzóbb városa Kelet-Európában a Financial Times-csoporthoz tartozó fDi Magazime legfrissebb rangsora szerint..."

Hvg, 2014. március 13., csütörtök, 11. oldal
Újító Európa
"...Az EU-n kívüli Svájc vezet az európai innovációs versenyben, míg az unióból Svédország, Dánia és Németország szerepel a legjobban, Magyarország pedig a huszadik helyen áll. Az Európai Bizottság felmérése szerint az EU csökkenti az USA-val, illetve Japánnal szembeni elmaradását, viszont Dél-Korea elhúz a többiektől. Az EU válasza három innovációs közösség és az azokat koordináló EIT létrehozása..."

Tozsdeforum.hu, 2014. március 13., csütörtök
Kutatás-fejlesztés: a megkezdett projekteket is véleményezi az SZTNH

Figyelo.hu, 2014. március 13., csütörtök
Zöldítő magyarok
"...Magyarok is eredményesen vesznek részt az Európai Unió klímainnovációs programjában, ám az ország nem használja ki a biomassza-hasznosításban rejlő kiváló lehetőségeit..."

Uzletresz.hu, 2014. március 13., csütörtök
Innovatív vállalkozások, pályázzatok!

Piacesprofit.hu, 2014. március 13., csütörtök
A minősítés biztosítja a kutatás-fejlesztés elszámolhatóságát

Mno.hu, 2014. március 13., csütörtök
Felpörög az agykutatás

Mixonline.hu, 2014. március 13., csütörtök
Tudományfesztivál a Múzeumkertben

Itextreme.hu, 2014. március 13., csütörtök
Tudományfesztivál a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében

Ma.hu, 2014. március 13., csütörtök
Megnyílt az Európa szabadalmi bíráinak Bíróképző Központja

Figyelo.hu, 2014. március 13., csütörtök
Startupok a CeBIT-en

Insiderblog.hu, 2014. március 13., csütörtök
Zöld startup guru előadása Budapesten
"...Tom Szaky, a TerraCycle alapítója és vezérigazgatója március 22-én Budapesten tart előadást a Green Meetup keretében. A New York Times szerint a szemét Google-je a TerraCycle, amit a magyar származáású Tom Szaky alapított Amerikában...."

Napi Gazdaság, 2014. március 14., péntek, 1+5. oldal
Tízezermilliárd forint felett a teljes lehívható keret

Napi Gazdaság, 2014. március 14., péntek, 5. oldal
A lehetőség adott?
"...Startup az új reménység címmel rendez konferenciát a Napi Gazdaság Időpont: 2014. március 27..."

24 Óra, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Békés Megyei Hírlap, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Heves Megyei Hírlap, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Petőfi Népe, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Somogyi Hírlap, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Tolnai Népújság, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Új Néplap, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Európai szabadalmi bíróképző központ

Új Dunántúli Napló, 2014. március 14., péntek, 6. oldal
Új Néplap, 2014. március 14., péntek, 6. oldal

Pecsinapilap.hu, 2014. március 14., péntek
Nemzeti Agykutatási Program: itthon tartani a tudást

Minuszos.hu, 2014. március 14., péntek
Közeleg a Tudományfesztivál

Orientpress.hu, 2014. március 14., péntek
Bírói képzés indul a Várnegyedben

Insiderblog.hu, 2014. március 14., péntek
A hét híre: Záboji Péter állami díja
"...Záboji Péter megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét..."

HVG, 2014. március 15., szombat, 11. oldal
Újító Európa
"...Az EU-n kívüli Svájc vezet az európai innovációs versenyben, míg az unióból Svédország, Dánia és Németország szerepel a legjobban..."

Innoportal.hu, 2014. március 15., szombat
Budapesten képezik az európai szabadalmi bírákat

Euroastra.hu, 2014. március 15., szombat
Budapest ad otthont az Egységes Szabadalmi Bíróság bíróképzésének

Zoldtech.hu, 2014. március 16., vasárnap
A magyar szélerőmű, amely mindenhol jobban teljesít

Hrportal.hu, 2014. március 16., vasárnap
CERN-képzés Budapesten

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. március 16., vasárnap
Díj a leginnovatívabbnak - idén másodszor hirdették meg az Üzletfejlesztési Díjat

Napi Gazdaság, 2014. március 17., hétfő, 3. oldal
A lehetőség adott?

Jogiforum.hu, 2014. március 17., hétfő
Megnyílt Budapesten Európa szabadalmi bíráinak Bíróképző Központja - Az európai szabadalmi rendszer reformjáról

Profitline.hu, 2014. március 17., hétfő
25 millió eurós új uniós forrás nyílik innovatív kkv-k számára

Vg.hu, 2014. március 17., hétfő
NGM: Krakkóban is segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások

Erdon.ro, 2014. március 17., hétfő
NGM: már Krakkóban is segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások

Napigazdasag.hu, 2014. március 17., hétfő
Már Krakkóban is segítik a magyar cégeket

Elemzeskozpont.hu, 2014. március 17., hétfő
NGM: már Krakkóban is segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások

Hrportal.hu, 2014. március 17., hétfő
Krakkóban segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások

Profitline.hu, 2014. március 17., hétfő
Már Krakkóban is segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások

Orientpress.hu, 2014. március 17., hétfő
NGM: már Krakkóban is segítséget kaphatnak a magyar vállalkozások

Hirado.hu, 2014. március 17., hétfő
Már Krakkóban is segítséget kaphatnak a magyar cégek

Hirado.hu, 2014. március 17., hétfő
Debreceni Egyetem Napja: innovációs együttműködés a Kárpát-medencében

Hirado.hu, 2014. március 17., hétfő
Cséfalvay: a k+f-et és az innovációt segítik a klaszterek a régióban

Hajdupress.hu, 2014. március 17., hétfő
Ez fontos: jön a Debreceni Egyetem Napja 2014

Haon.hu, 2014. március 17., hétfő
A Debreceni Egyetem napja: innovációs együttműködés a Kárpát-medencében

Dehir.hu, 2014. március 17., hétfő
Most először focizni is fognak az Egyetem Napján
"...Tudományos, gazdasági konferenciák, díjátadók, focitorna és egy gálakoncert teszi színessé a hatodik Egyetem Napja programkínálatát..."

Haon.hu, 2014. március 17., hétfő
A kapcsolatokat erősítik az egyetem napján

Vg.hu, 2014. március 17., hétfő
Évente 25 millió eurós új uniós forrás nyílik innovatív kkv-knak

Orientpress.hu, 2014. március 17., hétfő
25 millió eurós forrás nyílik kis- és középvállalkozásoknak

Erdon.ro, 2014. március 17., hétfő
Cséfalvay: a kutatás-fejlesztést és az innovációt segítik a klaszterek a régióban

Piacesprofit.hu, 2014. március 17., hétfő
Pénzhez juthatnak az innovatív kkv-k

News4business.hu, 2014. március 17., hétfő
Évente 25 millió eurós forrás nyílik kis- és középvállalkozásoknak

Nol.hu, 2014. március 17., hétfő
15 milliót adnak egy jó ötletre

Mno.hu, 2014. március 17., hétfő
Az innováció a gazdaság fellendítésének kulcsa

Hvg.hu, 2014. március 17., hétfő
Dől a pénz az innovatív kisvállalkozásokhoz

Inforadio.hu, 2014. március 17., hétfő
Az 2013-as Év Üzletembere csatlakozott a NIH Mentor Klubjához

Gazdasagiradio.hu, 2014. március 17., hétfő
Új mentor az innovációs hivatalnál

Hirek.prim.hu, 2014. március 17., hétfő
Smartmobil 2014: hazai startupok a világsiker küszöbén

Insiderblog.hu, 2014. március 17., hétfő
Szerdán Jön a Venture Capital Summit

Figyelo.hu, 2014. március 17., hétfő
Innovációs enigma
"...A sikeres innovációk sem feltétlen emelik életszínvonalunkat, még akkor sem, ha hatalmas profitot hoznak egyes cégek számára - figyelmeztet a Nobel-díjas Joseph E. Stiglitz arra, hogy át kell értékelnünk a tabletek, okostelefonok és közösségi portálok elterjedésének szerepét..."

Szeretlekmagyarorszag.hu, 2014. március 17., hétfő
Tehetséges magyar fiatalok nagy ötletei
"...Az érettségi előtt álló Zsombori Balázs ifjú kora ellenére halmozza a díjakat. Legutóbb a Fiatalok a Fiatalokért díjat kapta meg, innováció kategóriában. A Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolába járó fiú fejlesztette ki a PictoVerb nevű alkalmazást, amely a beszédjükben korlátozottak kommunikációját segíti..."

HírTV, Reggeli Híradó, 2014. március 17., hétfő
Uniós Pályázati Kisokos

Magyar Hírlap, 2014. március 18., kedd, 10. oldal
Fontos az együttműködés
"...Kiemelkedő szerepe van a kutatás-fejlesztésnek és innovációnak a válságból kivezető úton - mondta tegnap Cséfalvay Zoltán államtitkár. A ClusterCOOP projektben létrehoznak egy olyan adatbázist, amely a partnerkeresés érdekében a kelet-közép-európai régióban működő klaszterekkel kapcsolatos információkat tesz elérhetővé - jelentette a távirati iroda..."

Magyar Nemzet, 2014. március 18., kedd, 4. oldal
Fellendülhet a magyar agykutatás

Hajdú-Bihari Napló, 2014. március 18., kedd, 5. oldal
Kapcsolaterősítés az egyetem napján

24 óra, 2014. március 18., kedd, 1+5. oldal
Hatékony marketing kkv-knak

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 1+5. oldal
Hatékony kkv-marketing

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 2. oldal
Új innovációs közösségekre lehet pályázni az EIT-nél
"...Felhívás. Két újabb tudás és innovációs közösség (KIC) létrehozására hirdettek pályázatot az Európai Unió Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programja keretében. A felhívásra szeptember 10-ig lehet jelentkezni..."

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 2. oldal
A Prezi meghódítja Európát is?
"...Nagy figyelmet keltett Brüsszelben a Prezi. Sokan ámuldoztak, hogy a Fehér Ház egyetlen európai és a legfiatalabb vállalkozásként beválasztotta az amerikai alulfinanszírozott iskolákat támogató programjába, nyolc másik céggel együtt..."
Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 2. oldal
Európa a tudásra építi a jövőt
Konventmérleg Barcelonát választották a kontinens innovációs fővárosává
"...Második alkalommal rendezték meg az európai innovációs konventet Brüsszelben. A kétnapos rendezvényen több mint ezren vettek részt, jelezve a növekvő érdeklődést, ami a kutatás-fejlesztés és innováció iránt nyilvánul meg Európában..."

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 2. oldal
A Festo számokban és tevékenységekben
"...A Festo innovációt és csúcstechnológiát képviselő piacvezető konszern az automatizálástechnika területén..."

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 3. oldal
Sok pénzt kap a hazai agykutatás
Kizárólag felfedező kutatásokon alapuló új terápiákkal és megelőzéssel csökkenthető érdemben az agyi rendellenességek hatalmas társadalmi és gazdasági terhe. Ez a felismerés vezetett a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) elindításához.

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 3. oldal
Döntés az innovációs nagydíj nyerteséről
"...A legjelentősebb hazai innovációs teljesítményéért járó innovációs nagydíjat március 28-án adják át az Országházban. A ünnepélyes eredményhirdetésen ezen kívül további hét innovációs díjat vehetnek át a legjobb pályázók. A Magyar Innovációs Szövetség több mint két évtizedes hagyományokkal rendezkező pályázati hívására idén 26 jelentkezés érkezett..."

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 3. oldal
Innovatív beszerzés az oktatásban

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 3. oldal
Innovációs stand a RENEXPO-n
Hét kkv bemutatkozását segítette a NIH

Világgazdaság, 2014. március 18., kedd, 3. oldal
Innovatív megoldásokkal külföldön is lehet versenyezni
Hosszabb távon a nemzetközi konferenciák jelentik a megoldást

Magyar Nemzet, 2014. március 18., kedd, 2. oldal
Innovációs együttműködés
"...A Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények együttműködése az innováció területén elvezethet oda, hogy itthon tartja a diplomásokat mondta a Debreceni Egyetem rektora..."

Napi Gazdaság, 2014. március 18., kedd, 10. oldal
Nő a gazdaság! Vagy férfi?
"...Március 8-án idén is megünnepelte a világ a nemzetközi nőnapot. A sok, megúszhatatlannak tetsző közhely mellett ilyenkor számos objektív adatsor is figyelmet szokott kapni..."

Napi Gazdaság, 2014. március 18., kedd, 19. oldal
A nők számára is vonzóvá tennék a technológiát
"...A startup-ökoszisztémában továbbra is alulreprezentáltak a nők. A sztereotípiák mellett az is probléma, hogy sok nő már jóval a gyermekvállalás előtt "hátradől" - vélik szakértők..."

Magyar Nemzet, 2014. március 18., kedd, 2. oldal
Innovációs együttműködés

Vg.hu, 2014. március 18., kedd
Új innovációs közösségekre lehet pályázni az EIT-nél

Vg.hu, 2014. március 18., kedd
Hatékony kkv-marketing
"...Az igények megfelelő megfogalmazása, és nem a pénz az, ami alapvetően hiányzik a kkv-k eredményes marketingkommunikációjához - véli Barna Tamás, a Republic Group ügyvezető igazgatója. A reklámügynökség lapunkkal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal együtt szervezi a BrandFestival - Magyar Vállalkozói Fórum rendezvénysorozatot. Az első vállalkozásfejlesztési fórumot a közép-magyarországi és budapesti kkv-k számára március 20-án tartják Budapesten..."

Vg.hu, 2014. március 18., kedd
Sok pénzt kap a hazai agykutatás

Vg.hu, 2014. március 18., kedd
Innovációs stand a RENEXPO-n

Napi.hu, 2014. március 18., kedd
Újabb támogatás a jó ötlettel rendelkező magyar cégeknek

Mmonline.hu, 2014. március 18., kedd
Sokszoros megtérülést hozhat a kutatás

Edupress.hu, 2014. március 18., kedd
Programozni tanítja a középiskolás lányokat a Prezi

Vg.hu, 2014. március 18., kedd
Barcelonát választották a kontinens innovációs fővárosává

Itextreme.hu, 2014. március 18., kedd
ÚJ BIONIKAI INNOVÁCIÓS KÖZPONT A PÁZMÁNY PÉTER EGYETEM ÉS A SEMMELWIES EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

Hirado.hu, 2014. március 18., kedd
Bionikai Innovációs Központ épül a Józsefvárosban

Itextreme.hu, 2014. március 18., kedd
Climate-KIC Akcelerációs Program startupok részére

Hrportal.hu, 2014. március 18., kedd
Középiskolásoknak oktat informatikát az IT Services

Hajdupress.hu, 2014. március 18., kedd
Már 1700-an vannak a debreceni óriásnál, de kellenek még okos fiatalok

Erdon.ro, 2014. március 18., kedd
Európai inkubációs program a magyar innovatív vállalkozásoknak

Erdon.ro, 2014. március 18., kedd
Cséfalvay: az évtized végére 56 000 kutató kellene Magyarországon

Hetivalasz.hu, 2014. március 18., kedd
Állami támogatást kap a bionikai központ

Figyelo.hu, 2014. március 18., kedd
Bionikai labor nyílik Budapesten

Startup.mandiner.hu, 2014. március 18., kedd
Újabb inkubációs program az innovatív vállalkozásoknak
"...Újabb inkubációs program indul Magyarországon. A programot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Climate-KIC nevű szervezete működteti, és kiemelten foglalkozik az alternatív energiával, valamint az önfenntartó gazdasági fejlődéssel..."

Mno.hu, 2014. március 18., kedd
Magyarországnak jó híre van a világban
"...Az évtized végéig 56 ezerre kellene emelni a mostani 37 ezerről a kutatók számát Magyarországon, amihez arra is szükség van, hogy egyre több nő válassza a kutatói pályát - mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a "Lányok napja" pályaorientációs program budapesti, keddi nyitórendezvényén..."

Hvg.hu, 2014. március 18., kedd
NGM-államtitkár: "lányok nélkül nem megy" a 19 ezer új kutató előteremtése

Tozsdeforum.hu, 2014. március 18., kedd
H2020: nem vírus, forrás - Megnyíltak a pénzcsapok

Royalmagazin.hu, 2014. március 18., kedd
Az évtized végére 56 000-re kellene emelni a kutatók számát Magyarországon

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. március 18., kedd
Az évtized végére 37 ezerről 56 ezerre kellene emelni a kutatók számát Magyarországon, és ez nők nélkül nem lehetséges, mondta Cséfalvay Zoltán

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. március 18., kedd
Mit kell tudni a fejlesztési adókedvezményekről?

HírTV, Híradó, 2014. március 18., kedd
Új bionikai innovációs központ épül Budapesten

Világgazdaság, 2014. március 19., szerda, 5. oldal
A bionika lesz a jövő iparága innováció
Ötmilliárd forintos projekt Budapesten - Mozgó laborokkal spórolnak

Délmagyarország, 2014. március 19., szerda, 5. oldal
Fejlesztések 2014 - 2020 között a kamarában

Zalai Hírlap, 2014. március 13., csütörtök, 6. oldal
Kisgépek sok innovációval
Mezőgép Tavaly 170 kiállító közül kapták meg fejlesztéseikért a különdíjat

Napi Gazdaság, 2014. március 19., szerda, 2. oldal
A lehetőség adott

Napi Gazdaság, 2014. március 19., szerda, 10. oldal
Új szemlélet, új gyakorlat
Innováció
"...A válságot azok a cégek kezelik legkönnyebben, amelyek nem a maximális realizálható nyereséget tartották és tartják szem előtt..."

Nyest.hu, 2014. március 19., szerda
Tudományfesztivál a Nemzeti Múzeum kertjében

News4business.hu, 2014. március 19., szerda
Új bionikai innovációs központ

Insiderblog.hu, 2014. március 19., szerda
Bionikai kutatóközpont nyílt tegnap

Inforadio.hu, 2014. március 19., szerda
Bionika - az orvosdiagnosztika forradalma

Computerworld.hu, 2014. március 19., szerda
Innovációs központ a Pázmány Péter és a Semmelwies Egyetem közreműködésével

Medicalonline.hu, 2014. március 19., szerda
Technológiai forradalom a Józsefvárosban

Vg.hu, 2014. március 19., szerda
Ötmilliárd forintos projekt Budapesten

Ugyvezeto.hu, 2014. március 19., szerda
Újabb támogatás a jó ötlettel rendelkező magyar cégeknek

Tozsdeforum.hu, 2014. március 19., szerda
140 milliárddal támogatná a startupokat a kormány

Sikerado.hu, 2014. március 19., szerda
Együttműködés a szellemi vagyon jobb hasznosítása érdekében
"...A szellemi vagyon jobb hasznosítása érdekében együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH), a megállapodással a két szervezet stratégiai céljainak gyakorlati megvalósítását is elősegítik..."

Narancsjuice.hu, 2014. március 19., szerda
Újabb inkubációs program indul Magyarországon
"...Újabb inkubációs program indul Magyarországon. A programot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Climate-KIC nevű szervezete működteti, és kiemelten foglalkozik az alternatív energiával, valamint az önfenntartó gazdasági fejlődéssel..."

Napigazdasag.hu, 2014. március 19., szerda
Uniós pénzek: 800 milliárd kutatás-fejlesztésre

Napigazdasag.hu, 2014. március 19., szerda
Fenntartható a magyar gazdaság növekedése
"...Az aláírók a jövőben elsősorban arra kívánnak fókuszálni, hogy az innovatív kis- és középvállalkozások fejlődésének előmozdításával a munkahelyeket megőrizzék, valamint újakat hozzanak létre..."

Mixonline.hu, 2014. március 19., szerda
Parrragh optimista

Hir.ma, 2014. március 19., szerda
Gazdasági évnyitó - Parragh László: a magyar gazdaság növekedése fenntartható

Hir.ma, 2014. március 19., szerda
Gazdasági évnyitó - Orbán: folytatni kell az új szerkezetű gazdaság kiépítését

Innoportal.hu, 2014. március 19., szerda
Évente 25 millió eurós új uniós forrás nyílik innovatív kkv-knak

Mixonline.hu, 2014. március 19., szerda
Startup milliárdok

Ma.hu, 2014. március 19., szerda
Innováció: 140 milliárd forint a startupoknak

Klubradio.hu, 2014. március 19., szerda
A magyar gazdaság növekedése fenntartható - Parragh

Duol.hu, 2014. március 19., szerda
Évnyitót tartottak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál

Szegedma.hu, 2014. március 19., szerda
Az évtized végére 56 000 kutató kellene Magyarországon

Kapos.hu, , 2014. március 19., szerda
Több kutató kell

Startup.mandiner.hu, 2014. március 19., szerda
Cséfalvay: 140 milliárddal segítheti a kormány a startupokat

Sg.hu, 2014. március 19., szerda
A bionika lehet a jövő sikerágazata

Profitline.hu, 2014. március 19., szerda
A startup cégeket 140 milliárd forinttal segítheti a kormány

Figyelo.hu, 2014. március 19., szerda
140 milliárd forint a startup cégeknek

Magyarkurir.hu, 2014. március 19., szerda
Új bionikai innovációs központ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem közreműködésével

Insiderblog.hu, 2014. március 19., szerda
Ma élőközvetítés a VC Summit-ról!

Hir.ma, 2014. március 19., szerda
Tudományfesztivál

Estihirlap.hu, 2014. március 19., szerda
Új bionikai innovációs központ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem közreműködésével

Piacesprofit.hu, 2014. március 19., szerda
Ötlete van, hogyan lehetne fenntarthatóbb a világ? Jelentkezzen!

Hvg.hu, 2014. március 19., szerda
140 milliárd a magyar startupoknak

Hvg.hu, 2014. március 19., szerda
Smartmobil 2014: hazai startupok a világsiker küszöbén

Profitline.hu, 2014. március 19., szerda
A startup cégeket 140 milliárd forinttal segítheti a kormány

Vg.hu, 2014. március 19., szerda
Cséfalvay: adókönnyítések is jöhetnek a start-upoknak

INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség, Hírlevél, 2014. március 19., szerda
Az EURAXESS on tour március 24-én Budapestre érkezik

INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség, Hírlevél, 2014. március 19., szerda
Európai startup verseny

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. március 19., szerda
Elégedett a magyar gazdaság elmúlt négy éves teljesítményével Parragh László
"...Azt azonban kiemelte, hogy a megkezdett strukturális átalakításokat be kell fejezni, az uniós forrásokat pedig hatékonyabban kell visszaforgatni a gazdaságba. Emellett kiemelt célként kell kezelni a kutatás, fejlesztés, innováció területét is..."

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. március 19., szerda
Bionikai Innovációs Központ létrehozásának támogatásáról döntött a kormány

ECHO TV, Napi Aktuális, 2014. március 19., szerda
Száz százalékban lehívhatók az előző uniós költségvetési keret forrásai

M1, Ma reggel, 2014. március 19., szerda
Összeállítás: Kedvezményes kamatozású hitellel segít a kis- és középvállalkozásoknak az Eximbank

Atv, Déli Híradó, 2014. március 19., szerda
Magyarország 2020-ig a feltörekvő vállalkozások központja szeretne lenni, mondta Cséfalvay Zoltán

Figyelő, 2014. március 20., 36-37. oldal
Esélyprogramozás
Nők a monitor mögött
"...A globális szakemberhiány ellenére alulreprezentált a gyengébbik nem az informatikai pályákon. Egyre több vállalat próbálja orvosolni a helyzetet azzal, hogy programjaikkal már fiatal kortól bevonzzák a lányokat az IT világába..."

Napi Gazdaság, 2014. március 20., csütörtök, 18. oldal
Tízmilliárdos megrendelés érkezhet
"...Az Európai Unió legnagyobb kutatásiinfrastruktúra-beruházásán magyar beszállítók akár 100 millió euró, több mint 30 milliárd forint értékű műszert exportálhatnak a svédországi Lundba..."

Világgazdaság, 2014. március 20., csütörtök, 1+5. oldal
Vége az ingyen pénznek
Fejlesztések Célzottabb támogatási rendszer indul 2014-től
"...Az új uniós költségvetésben nagyobb szerepet kapnak a támogatott hitelkonstrukciók - mondta el lapunknak Cséfalvay Zoltán. A Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkára kiemelte: vége annak az időszaknak, amikor egy egyszerű piaci fejlesztésre is vissza nem térítendő támogatás járt..."

Somogyi Hírlap, 2014. március 20., csütörtök, 1+5. oldal
Cséfalvay: nincs több ingyenpénz

Dunántúli Napló, 2014. március 20., csütörtök, 1+7. oldal
Cséfalvay: vége az ingyenpénz korszakának

Figyelő, 2014. március 20., 38 - 39. oldal
Európa kapaszkodik
A Cebit a cégeké lett

Figyelő, 2014. március 20., 38. oldal
Kutatói gyorsítósáv, nagyokkal együtt
"...Egyenként 40 ezer eurós díjat nyerhetnek kezdő vállalkozók nyolc kategóriában az EIT ICT Labsnek a CeBIT-en meghirdetett Idea Challenge versenyén..."

Figyelő, 2014. március 20., 38 - 19. oldal
Európa kapaszkodik
"...A világ legnagyobb informatikai vásárán, a hannoveri CeBIT-en kockás inges, szemüveges informatikusok helyett öltönyös topmenedzserekkel lehetett leginkább találkozni..."

Figyelő, 2014. március 20., 42 - 44. oldal
Bezzeg Budapest
Versenyképességi rangsorok
"...Az ország romló helyezései után meglepően jól szerepelt Budapest az európai nagyvárosok között. A jelentékenyebb tőkevonzáshoz azonban egyebek mellett nagyobb kiszámíthatóság és jogbiztonság kellene..."

Heti Válasz, 2014. március 20., csütörtök, 26 - 28. oldal
A boldogság közgazdaságtana?
"...Katolikus létére cége miért gyárt fogamzásgátló szereket? Milyen okból támogatja az állatkísérleteket, és hogyan tenné fizetőssé az egészségügyet? Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója - a Boldogság közgazdaságtana című március 28-i Konferencia előadója - a gyógyszeripar etikai kérdéseiről és üzleti kilátásairól..."

Heti Válasz, 2014. március 20., csütörtök, 31. oldal
Appra, magyar!
Feltörekvő startupszcéna
"...A "magyar gazdaság 2.0"-na az egyetlen hazai "természeti kincsre" kell épülnie: az innovációra. Ezért karolta fel a Microsoft Magyarország a hazai appfejlesztőket és a többi startupot mondja Grósz Judit, a vállalat fejlesztési és platform üzletágának igazgatója..."


Magyar Hírlap, 2014. március 20., csütörtök, 10 oldal
Fókuszban a startup cégek
Cséfalvay: 140 milliárd forinttal segíthet a kormány
"...A tervek szerint a jövőben 140 milliárd forinttal segíti a startup cégek fejlődését a kormány európai uniós forrásokból. Az összeg nagyobb részét, 110 milliárd forintot pénzügyi eszközök révén juttat majd el hozzájuk mondta tegnap Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára..."

Népszabadság, 2014. március 20., csütörtök, 9. oldal
Új iparosítás a cél
"...Új iparosításra van szükség, Orbán Viktor szerint Magyarországnak kell lennie a leginkább iparosodott államnak az Európai Unióban, ami annyit jelent, hogy nálunk kell a legmagasabb..."

Napi Gazdaság, 2014. március 20., csütörtök, 9. oldal
Taroltak a női vállalkozók Egerben

24 Óra, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Békés Megyei Hírlap, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Heves Megyei Hírlap, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Petőfi Népe, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Somogyi Hírlap, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Tolnai Népújság, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Új Néplap, 2014. március 20., csütörtök, 5. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Új Dunántúli Napló, 2014. március 20., csütörtök, 7. oldal
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának finanszírozás

Vg.hu, 2014. március 20., csütörtök
Cséfalvay: vége az ingyen pénz korszakának

Minuszos.hu, 2014. március 20., csütörtök
IBM feltörekvő fiatal vállalkozásokat támogatna
"...Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) égisze alatt működő Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) másodszor hirdeti meg az európai módszertanra épülő inkubációs programját. A résztvevő startupok piaci fejlődésüket felgyorsító, akcelerációs támogatást kapnak; 5-10-20 ezer eurós támogatásból dolgozhatnak, illetve részt vehetnek az európai hálózat oktatási, közösségi és startup eseményein..."

Figyelo.hu, 2014. március 20., csütörtök
Zöldülő startupok brüsszeli pénzből

Gyartastrend.hu, 2014. március 20., csütörtök
Ötmilliárd bionikai kutatásokra

Sg.hu, 2014. március 20., csütörtök
A bionika lehet a jövő sikerágazata

Ma.hu, 2014. március 20., csütörtök
Az uniós k+f források lehívásában is segít a kormány

Klubradio.hu, 2014. március 20., csütörtök
Az uniós k+f források lehívásában is segít a kormány

Pannonnovum.hu, 2014. március 20., csütörtök
EU: 8,6 milliárd euró jut a kkv-k innovációjának támogatására 2020-ig

Vg.hu, 2014. március 20., csütörtök
A halál völgyéből menekülnek meg
"...Nagy dilemma, hogy a kutatás-fejlesztés költségnek vagy befektetésnek számít - mondta Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- és belkapcsolati elnökhelyettese a Világgazdaság, a Republic Group és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös rendezvényén. Idézte Michael Portert, a Harvard professzorát, aki szerint a kutatás-fejlesztésen múlik a vállalat sikere..."

Ugyvezeto.hu, 2014. március 20., csütörtök
Évente 25 millió eurós új uniós forrás nyílik innovatív kis- és középvállalkozásoknak

Tozsdeforum.hu, 2014. március 20., csütörtök
Most érdemes résen lenni a kkv-knak

Vg.hu, 2014. március 20., csütörtök
Korrupció nélkül is lehet érvényesülni?
"...A kormány célja, hogy 2-3 ezer helyett 12 ezer exportképes vállalat legyen az országban - mondta Szőcs Gábor, az Eximbank igazgatója a Világgazdaság, a Republic Group és a Nemzetgazdasági Minisztérium közös rendezvényén..."

Mfor.hu, 2014. március 20., csütörtök
EU: 8,6 milliárd euró jut a kkv-k innovációjának támogatására 2020-ig

Hirado.hu, 2014. március 20., csütörtök
Megkönnyíti a kormány a hozzáférést a H2020-hoz

Mno.hu, 2014. március 20., csütörtök
Eurómilliárdokra pályázhatnak a kkv-k

Insiderblog.hu, 2014. március 20., csütörtök
Péntekig jelentkezhetsz az EU programra!

Hir.ma.hu, 2014. március 20., csütörtök
Cséfalvay: segíti a kormány az uniós k+f források lehívásában a kkv-kat

Computerworld.hu, 2014. március 20., csütörtök
A magyar innováció gyöngyszemei - Újra itt az Üzletfejlesztési Díj

Figyelo.hu, 2014. március 20., csütörtök
Zöldülő startupok brüsszeli pénzből

Vg.hu, 2014. március 20., csütörtök
Így támogatnák a kis magyar cégeket

Muszakiforum.hu, 2014. március 20., csütörtök
Új bionikai innovációs központ a Pázmány Péter Egyetem és a Semmelweis Egyetem ...

Gyartastrend.hu, 2014. március 20., csütörtök
Ötmilliárd bionikai kutatásokra

Orientpress.hu, 2014. március 20., csütörtök
A szellemi vagyon jobb hasznosítására törekszenek

Hvg.hu, 2014. március 20., csütörtök
A startupok felé fordul a bankszakma figyelme

Sg.hu, 2014. március 20., csütörtök
Oszkó Péter nem hagyná kiszáradni a magyar startup piacot

Hvg.hu, 2014. március 20., csütörtök
Oszkó: ne hagyjuk annyiban!

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. március 20., csütörtök
Fenntartható a magyar gazdaság növekedési pályája, hangsúlyozta Parragh László

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2014. március 20., csütörtök
Elégedett a magyar gazdaság elmúlt négy éves teljesítményével Parragh László

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. március 20., csütörtök
Közvetlenül segíti a kormány a vállalkozókat az uniós kutatás-fejlesztési források lehívásában, jelentette ki Cséfalvay Zoltán

InfoRádió, déli Hírek, 2014. március 20., csütörtök
A kormány az uniós források lehívásában is segíti a vállalkozásokat

HírTV, Híradó, 2014. március 20., csütörtök
Uniós Pályázati Kisokos

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. március 20., csütörtök
Milyen újdonságokat mutattak be az idei CeBIT vásáron?

Világgazdaság, 2014. március 21., péntek, 3. oldal
A külpiacra lépés lehetőségei
Export - A startupok a GDP kis részét képezik, mégis fontosak a gazdaságban
"...A kormány a jelenleg 2-3 ezer exportáló vállalat számát 10 ezer fölé szeretné emelni, ám ehhez fontos feladatokat kell meglépni a döntéshozóknak és a vállalatoknak is. A külpiacra lépéshez támogatásra és jó vállalatokra is szükség van..."

Világgazdaság, 2014. március 21., péntek, 6. oldal
Szakképzési innovációval nyert díjat a klaszter
"...A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter a 2. helyen végzett a Német - Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által alapított Szakképzési Díj 2013 pályázatán az "Innováció" Kategóriában..."

Magyar Hírlap, 2014. március 21., péntek, 10. oldal
Újabb kormányzati segítség érkezik
"...A kormány az Európai Unió központi, Horizont2020 keretprogramja forrásainak lehívásában is segíti a magyar kis- és közepes vállalkozásokat (kkv)..."

Napi Gazdaság, 2014. március 21., péntek, 3. oldal
A Horizont 350 millió eurónyi forrást hozhat a magyar cégeknek

Zalai Hírlap melléklet, 2014. március 21., péntek, 18. oldal
A sikeres vállalkozások kulcsa
"...A hivatalos meghatározás szerint az innováció egy szakmai fejlesztés, újítás létrehozása, vagy egy új ötlet megvalósulása. A hazai vállalkozások csupán kis része folytat aktív innovációs tevékenységet..."

Népszabadság, 2014. március 21., péntek, 13. oldal
A lehetőség adott

Vg.hu, 2014. március 21., péntek
Szakképzési innovációval nyert díjat a klaszter

Piacesprofit.hu, 2014. március 21., péntek
Nemcsak a pályázatban, a pénz lehívásában is segítik a kkv-kat

Orientpress.hu, 2014. március 21., péntek
Cséfalvay: Budapest 2020-ra Európa startup centruma lesz

Siofokinapilap.hu, 2014. március 21., péntek
Lehessen ismét Nobel-díjas természettudósunk!

News4business.hu, 2014. március 21., péntek
Minden a megújuló energiáról

Pecsicivil.hu, 2014. március 21., péntek
Innovatív startup vállalkozásfejlesztés - Innovációs Voucher - Active Ageing innovációs megoldások/szolgáltatások támogatása / SEE_INNOVA Flash of Genius

HírTV, Reggeli Híradó, 2014. március 21., péntek
Uniós Pályázati Kisokos

Bors, 2014. március 22., szombat, 7. oldal
Gergely hangszóróira ipari kémek vadásznak
"...Papp Gergely hangszóróit csodált Európa Frankfurtban, a kontinens legnagyobb fény- és hangtechnika kiállításán...
...Az élet Gergelyt igazolta: a versenyen fődíjat kapott, és az érettségije jól sikerült. Pár hónappal később, szeptemberben Pozsonyban, az Európai Unió fiatal tudósok versenyéről már elhozta a Szlovák Szabadalmi Hivatal különdíját..."

Magyar Hírlap, 2014. március 22., szombat, 7. oldal
Fontos a vállalkozók szemléletváltása
"...Ha te nyersz, én is nyerek" - legalábbis az új típusú vállalkozói szemlélet alapján, amelyet a Bridge Budapest képvisel. A cég négy olyan magyar startup vállalkozást fog össze, amely nemcsak itthon, hanem külföldön, a világpiacon is bizonyított, több százmillió dolláros forgalom mellett - monda a Magyar Hírlapnak a nonprofit szervezet vezetője, Pistyur Veronika..."

Kelet-Magyarország, 2014. március 22., szombat, 8. oldal
Információ a Horizonton
A honlapon a 20142020 közti időszak pályázati lehetőségeiről lehet tájékozódni.

Észak-Magyarország, , 2014. március 22., szombat, 1+4. oldal
Hentes helyett kutató lett
"...Dr. Babcsán Norbert bárhol dolgozhatna a világon, ő mégis Miskolcot választotta..."

Figyelo.hu, 2014. március 22., szombat
A NIH segít az innovációs források előteremtésében

Hvg.hu, 2014. március 22., szombat
Magyarország egyetlen esélye a innováció

Tozsdeforum.hu, 2014. március 22., szombat
Így lesz sikeres Magyarország

Sikerado.hu, 2014. március 22., szombat
"Csak az innováción keresztül lehet sikeres Magyarország"

Pecsma.hu, 2014. március 22., szombat
Az innováció a magyar gazdaság jövője

Napigazdasag.hu, 2014. március 22., szombat
Az innováció a siker kulcsa

Magyarhirlap.hu, 2014. március 22., szombat
Az innováción a siker kulcsa

Hirado.hu, 2014. március 22., szombat
Spaller: csak az innováción keresztül lehet sikeres Magyarország

Haon.hu, 2014. március 22., szombat
Debreceni Egyetem Napja 2014

Borsonline.hu, 2014. március 22., szombat
Gergely hangszóróira ipari kémek vadásznak

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. március 22., szombat
Új mentor az innovációs hivatalnál

Hir.ma, 2014. március 22., szombat
Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke: csak az innováción keresztül lehet sikeres Magyarország

Stop.hu, 2014. március 23., vasárnap
NIH: innovációban az ország jövője

Zaol.hu, 2014. március 23., vasárnap
Zalában is elkezdődött a kutatás

Orientpress.hu, 2014. március 23., vasárnap
NIH: csak az innováción keresztül lehet sikeres Magyarország

Magyar Hírlap, 2014. március 24., hétfő, 10. oldal
Több védjegy és találmány született
"...Az előző kormányzat alatt az innováció a mélypontra süllyedt, a Gyurcsány-kabinet által meghirdetett program hatalmasat bukott. A korábbi mintegy tízéves hátrányunk az Európai Unió (EU) átlagához képest 2009-re már 34 évre nőtt. Az Orbán-kormány azonban felkarolta a kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) területét is, így ha lassan is, de biztosan javulnak a kilátások. A K+F+I-re szánt nemzeti jövedelem évenkénti egytizedének a szektorra szánt ráfordítása igen nagy előrelépésnek számít. Egyre több szabadalmat és védjegyet jelentenek be..."

Magyar Hírlap, 2014. március 24., hétfő, 10. oldal
Újabb területen lehetünk sikeresek
"...A magyar gazdaság innovációs képessége megfelelő ahhoz, hogy az ország sikeres legyen, és az európai uniós fejlesztési források megfelelő felhasználása Magyarország számára soha nem látott kitörési pontot jelenthet..."

Napi Gazdaság, 2014. március 24., hétfő, 16. oldal
Az infokommunikáció az egyik k+f-prioritás
"...A 2014-2020 közötti időszakban a kutatás és innováció kiemelt szerepet kap az Európai Unióban, az infokommunikációs fejlesztésekhez pedig minden érintett nagy reményeket fűz..."

Vas Népe, 2014. március 24., hétfő, 7. oldal
Innováció és életmű
Ma délután adják át a dr. István Lajos-díjakat

Dunántúli Napló, 2014. március 24., hétfő, 12. oldal
Új szélerőművek fejlesztésében is segítenek a pécsi egyetemisták
"...Együttműködési megállapodást írt alá a közelmúltban Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Lakics Péter, a Lakics Gépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója..."

Napi Gazdaság, 2014. március 24., hétfő, 17. oldal
A siker nem csak az innováción múlik
"...Üzleti sikert startupként és bejáratott cégként egyaránt el lehet érni. Mindkét esetben innovációra és pénzre van szükség - de ez utóbbinál nem mindegy, milyen formában..."

Világgazdaság, 2014. március 24., hétfő, 12. oldal)
Az innováció rejtvénye

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. március 24., hétfő, 6. oldal
Technológia és innováció

Népszabadság, 2014. március 24., hétfő, 17. oldal
A lehetőség adott

Piacesprofit.hu, 2014. március 24., hétfő
Legyen Ön is startup!

Napigazdasag.hu, 2014. március 24., hétfő
A siker nem csak az innováción múlik

Piac és Profit, 2014. március, 40-42. oldal
Dísztér helyett startup hub
"...Október közepe előtt nem várható, hogy az összes területen megjelennek az új pályázati kiírások. Ha viszont beindul a gépezet, a kormány normatív elbírálású, gyors pályázati rendszert ígér a kis- és középvállalatoknak. Az elképzelések szerint a dísztérfelújítások helyett a startupok kerülnek a fókuszba..."

MATEHETSZ hírlevél, 2014. március
Országos Tehetségnap március 22-én
"...A játék ereje - ezzel a mottóval rendezi meg március 22-én a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) az idei Országos Tehetségnap és Tehetséglabirintus eseményt..."

Várható események

Hogyan vigyünk innovációt a közbeszerzésbe?

2014. március 27-én, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft (ÉARFÜ) székhelyén (4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.) az ÉARFÜ, a Nemzeti Innovációs Hivatal és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség közösen megszervezi a "Hogyan vigyünk innovációt a közbeszerzésbe?" című, az innovatív közbeszerzési módszerekről szóló műhelytalálkozót.

Program

09:45 - 10:00 Regisztráció
10:00 - 10:10 Köszöntő: Az Észak-alföldi régió tapasztalatai az innovatív közbeszerzési módszerek területén - Dr. Balogh Zoltán, csoportvezető, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
10:10 - 10:40 A kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) és az európai irányelvek bemutatása - Berde Ágnes Barbara, ügyvezető igazgató, INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség
10:40 - 11:00 Hazai lehetőségek és jó gyakorlatok - Hlács András, referens, Nemzeti Innovációs Hivatal
11:00 - 11:20 IMAILE - 4,6 millió euró információs és kommunikációs technológiai kutatás-fejlesztésre a közoktatás területén - Piskolcziné Baracsi Enikő, projektmenedzser, INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség
11:20 - 11:40 P4ITS - Innovatív termékek beszerzése a kooperatív intelligens közlekedési rendszereknél - Mátrai Melinda, projektmenedzser, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
11:40 - 12:00 SMART@FIRE: Intelligens tűzoltóruhák fejlesztése - Szabó Tamás, projektmenedzser, INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség
12:00 - 12:30 Kérdések
12:30 - Szendvicsebéd

A műhelytalálkozón való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot 2014. március 26-án, 12:00-ig kell jelezni a regisztrációs lap kitöltésével és visszaküldésével a melinda.matrai@eszakalfold.hu e-mail címre.

EuroDesign - Mérlegen a design!

2014. április 2-án, szerdán 14 órától kerül megrendezésre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala konferenciatermében a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében megvalósuló "EuroDesign - Mérlegen a design!" című szakmai program.

"EuroDesign - A design értékének mérése" című, két és fél éves futamidejű projekt szakértői tevékenységében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési Tanács a konzorcium tagjaként, 2012 márciusa és 2014 júniusa között vesz részt a közös munkában. A konzorcium további tagjai a Barcelona Design Centre mint koordinátor, a Copenhagen Business School, a Design Austria, a University of Cambridge és a Swedish Industrial Design Foundation. A konzorcium feladata a design értékét kimutató mérés kidolgozása: olyan irányelvek, útmutatók meghatározása, amelyek segítségével elemezhető és mérhető a design gazdasági értéke, világossá válik a design társadalmi hatása és teljesítménye, az innovációs projektekben játszott elengedhetetlen szerepe.

Az előadássor a konzorciumi munka eddigi eredményeit ismerteti és összegzi, felkért szakértő előadók közreműködésével.

Programok:

Moderátor: Komáromi Balázs, Gazdasági Rádió
13:30 - 13:55 Regisztráció, frissítők
14:00 - 14:15 Köszöntő / Nyitó gondolatok
Dr. Bendzsel Miklós, elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács
14:15 - 14:30 EuroDesign projekt - a design értékének mérése
Bognár Szilvia, osztályvezető, Kutatásfejlesztési és Innovációs Osztály, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
14:30 - 14:55 Design - táguló horizont
Barcza Dániel DLA, intézetigazgató, tudományos főmunkatárs, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
14:55 - 15:20 Design - a marketing és innováció határán?
Dr. Bauer András, tanszékvezető, egyetemi docens, Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem
15:20 - 15:40 A design új mérési módszertana az iparjogvédelmi statisztikák tükrében
Simon Dorottya, közgazdasági elemző, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
15:40 - 16:05 Szellemivagyon-audit: A kreatív vállalkozások rejtett kincsei
Káldos Péter, közgazdasági elemző, Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
16:05 - 16:40 Kerekasztal beszélgetés - felszólalók, továbbá:
dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető, Innovációs és K+F Főosztály, NGM,
dr. Németh Gábor, igazgató, főosztályvezető, Innovációs Főosztály, SZTNH
16:40 - 16:45 Zárszó
16:45 - 17:10 Frissítők

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet a Magyar Formatervezési Tanácsnak az mfti@hipo.gov.hu e-mail címen kell jelezni március 31-ig.

InnoTown innovációs konferencia

2014. június 4-5-én rendezik meg az InnoTown innovációs konferenciát, a norvégiai Ålesund városában.

Programok június 4-én:

12:00 - 12:20 Megnyitó
12:20 - 12:25 Moderátor: Pellegrino Riccardi
12:25 - 13:20 Captain Richard Phillips: Durva vizek
13:20 - 14:50 Brian Kessler: A szabadalmi varázsló
14:50 - 15:50 Ebéd
15:50 - 16:30 Jane Ní Dhulchaointigh: A jövő meghatározásra szorul
16:30 - 17:15 Dr. Kjell A. Nordström: Készülj fel a vad tudásra!
17:15 - 17:45 A konferencia vége
17:45 - 19:00 Nyitott ház a Quality Hotel Waterfrontban
19:00 - Vacsora/parti

Programok június 5-én:

09:25 - 10:20 Deborah Perry Piscione:A Szilícium-völgy titkai
10:20 - 11:00 Shannon Deegan: Kreatív innovációs kultúra a Google-nél
11:00 - 11:20 Szünet
11:20 - 12:05 Julian Birkinshaw: Új munkamódszerek a poszt-tudás korában
12:05 - 13:05 Ebéd
13:05 - 14:10 Dennis Snow: Üzemanyagtöltő növekedés az innovatív ügyfélszolgálattal
14:10 - 15:00 Stephen Dubner: Gondolkodj, mint egy őrült

Regisztráció: http://www.innotown.com/registration
A regisztráció díja:
- Április 10-e előtt: NOK 11800 Norvég Korona + Áfa
- Április 10-e után: NOK 12800 Norvég Korona + Áfa

További információ: http://www.innotown.com/
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.