XXIV. évf. | 2014. március 11. | 5. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Pest Megyei Területfejlesztési Program

2014. március 4-én, a Pest Megye Közgyűlésnek elnöke, dr. Szűcs Lajos kérésére a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagát.

Részletek a véleményből:

"...A 260 oldalas anyagot jó szerkezetű, átgondolt, arányos és kiforrott munkának tartjuk (talán kicsit lehetne tömörebb), amely megfelelően tükrözi Pest Megye speciális és összetett, nemegyszer ellentmondásos helyzetét és komplex tennivalóit a település-fejlesztés területén..."

 "...Az innovációs képesség szempontjából a terület fejlesztésében támaszkodni tudnak majd a  Pest Megyében létező regionális innovációs rendszerre - amely egyedülálló az országban - és az egyes kistérségekben meglévő K+F+I aktivitásra is. Meghatározó szerepet kell betölteniük a tudásközpontoknak, egyetemeknek a terület fejlődésében. Az innovatív termelési szektorok jelenléte a növekedés zálogát jelentheti megfelelő dinamizálás és folyamatos kapcsolatépítés és együttműködés kialakítása mellett. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy differenciáltan az egyes fejlettségi szintek függvényében kell meghatározni a feladatokat egyes agglomerációs, esetlegesen jobb feltételekkel rendelkező területekre..."

"...A MISZ egyetért és támogatja azt a három átfogó cél, és a hozzá tartozó további célrendszer elemeket, amelyeket a Területfejlesztési Koncepció tartalmaz, úgymint
- gazdaság dinamizálása
- társadalmi megújulás
- térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása.

A célrendszer mentén elérhetőnek tartjuk az "Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest Megye" vízió megvalósítását. Hozzá kell tennünk, hogy ezek, a jelenlegi helyzetből indulva, ambiciózus célok!..."

"...Túlzásnak tartjuk a 48. oldalon a célzott alapkutatástól a teljes K+F skálát megcélozni, értelmesebb cél a fokozatos megközelítés, a fejlesztések felől haladva a kutatások irányába, attól függően, hogy a központi finanszírozás mit vállal be. Csak nagyon célzott területeken és megfelelő számú hazai és nemzetközi porondon is elismert kutató professzorok segítségével szabad alapkutatást elindítani..."

"...A program nagyon alaposan átgondolt és fontos részének tartjuk a II. prioritást, a lemaradó térségek komplex fejlesztését. Ennek a megvalósítási időtávja az egyik leghosszabb lesz a feladat komplexitása és tudati összetevői miatt..."

 "...A MISZ egyetért azzal, hogy a program támogatja a kisvállalatok, nagy vállalatok és egyetemek közötti stratégiai együttműködések létrejöttét, a tudás- és technológia-transzfer hatékonyságának növelését. Ahol a beavatkozás célja az innovációs értéklánc különböző szakaszainak támogatása, a célzott alapkutatástól kiindulva akár a létrehozott termék piacra vitelének elősegítéséig. Ehhez két megjegyzést kell fűzni:
- nagyon fontos és kulcstényező az innováció eredményeinek lehető legrövidebb időn belül a termelésbe történő alkalmazása,
- szintén nagyon fontos a fent leírt együttműködésben az érdekeltségi rendszer optimális kialakítása és működtetése. Ne egymástól független érdekeltségi rendszerek működjenek, hanem a végeredményt szolgáló egymást segítő érdekeltség és közös eredmény érdekeltség kialakítására van szükség, hogy a rendszer hatékonyan és jól működjön..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Megbeszélés az Európai Bizottság képviselőivel

2014. február 25-én, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletére hívták megbeszélésre, ill. konzultációra a Magyar Innovációs Szövetség képviselőit, dr. Szabó Gábor elnököt és dr. Antos László ügyvezető igazgatót.

A megbeszélésen többek között részt vett Alexander Schwan, az Európai Bizottság politikai tisztviselője, Kiss Sándor Csanád és Massimiliano Messi, az Európai Bizottság gazdasági elemzői.

A megbeszélésen Szabó Gábor bemutatta szövetségünket, és ismertette a MISZ álláspontját, többek között az innovációs járulékról, az KTIA működéséről, a KKV-k problémáiról stb.

Horizont 2020, nemzetközi pályázatok a magyar KKV-knak

2014. február 25-én, Budapesten, a GoodWill Consulting Kft. által megrendezett brüsszeli forrásismertető "Horizont 2020, nemzetközi pályázatok a magyar KKV-knak" című konferencián Monszpart Zsolt MISZ-alelnök a több mint 50 fős hallgatóság előtt ismertette a Magyar Innovációs Szövetség szerepét, eszköztárát, mellyel tagvállalatait segíti, valamint gyakorlati példákat mutatott be sikeres innovációkról.

Innovációs Nap az ELTE-n

2014. február 26-án Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi kampuszán került megrendezésre tagszervezetünk, az ELTE, szakmai és tudományos programok és előadások sorozatából álló egész napos rendezvénye.

Az ELTE nevében Karácsony András rektorhelyettes üdvözölte a meghívott előadókat és a konferencia résztvevőit. Az első szekció elnökének teendőit Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke látta el. A következő hét éves periódus kutatás-fejlesztést illető támogatási forrásairól beszélt Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkár, az ELTE volt rektora, Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár, Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. Csúzdi Szonja, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezető-helyettese röviden összefoglalta a Horizon 2020-ben rejlő lehetőségeket és az Európai Unió idén induló keretprogramját is.

A rendezvényen Keserű György, az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának vezetője vázolta röviden a Központ főbb kutatási területeit, de a résztvevők megismerhették az ELTE Nagyműszer Centrumának kutatási eszközeit, s azok főbb fölhasználási területeit is. A K+F forrásteremtésen kívül jelentős hangsúlyt kapott a kutatói, kutatócsoportok közötti együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása, melynek következő lépéseként megfogalmazódott egy rendhagyó, a három kutatásban érdekelt intézmény (ELTE, BME, MTA TKI) kutatói számára szervezendő rendezvény ötlete, amelyen remények szerint kötetlen formában alakulhatnak informális kutatói kapcsolatok.

A második szekcióban hatodik alkalommal adták át az ELTE Innovatív Kutatója Díját, és negyedszerre hirdettek eredményt a Hallgatói Innovációs Ötletpályázat kapcsán is. 2014-ben az ELTE Innovatív Kutatója díjat Palotai Zsolt nyerte.
A Hallgatói Ötletpályázat nyertese Bagi Péter lett a háromdimenziós sudoku játék ötletével, a második helyezett díját Száz Dénes kapta a Dunavirág ökoprojektért. A harmadik helyezést Gyöngyösi András Zénó, Molnár Csilla és Weidinger Tamás "Szél és napenergia előrejelzések fejlesztése és alkalmazása ipari partnerek számára" nevű pályázata kapta.
A Hackathon-in-a-Box különdíját Gönczi Petra Pepitart nevű pályaműve kapta, valamint különdíjjal jutalmazta az Infopark Alapítvány Maksay Dorottya kapta Homebuddy című pályaművét.

A délutáni szekció fókuszában az innovatív ötleteket megvalósító mikro - vagy kisvállalkozások (start-upok) álltak, de itt találkozhattak a társegyetemek technológiatranszfer irodáinak munkatársai is.

Magyar Innovációs Nagydíj zsűrijének ülése

A 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, ill. társaság kapja, amelyik a 2013. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A pályázati felhívásra 26 jelentkezés érkezett. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelte. A zsűri - Nikodémus Antal, főosztályvezető úr vezetésével - a legjobbnak ítélt 6 pályázatot titkos szavazással (pontozás) rangsorolta, döntően az elért többleteredményt figyelembe véve, és odaítélte a díjakat, valamint kiválasztotta a MISZ Startup Innovációs Díjában részesített pályázatot is.

A pályázatra a gazdaság különböző ágazataiból érkeztek, kreatív és jelentős gazdasági eredményt hozó pályamunkák. A 2013. évben a gépészet, a műszergyártás, a gyógyszeripar és az informatika területén voltak kiemelkedő innovációs teljesítmények.

Az ünnepélyes díjátadásra március 28-án, 11 órakor kerül sor az Országházban. A Nagydíjon kívül további hét innovációs díjat adnak át az illetékes miniszterek, illetve intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

Felmérés a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny résztvevői között

2013. nyarán a European Schoolnet és az INTEL Education kutatást végzett négy európai országban, közöttük Magyarországon is, ahol a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny résztvevőinek tettek fel kérdéseket. A második fordulóba jutott mintegy 50 diákról és tanáraikról készült felmérés összegzése 2014. februárra készült el, melyből a legérdekesebb eredményeket kiemeljük:
- a fiatalok 90% azért indult el a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, mert szerintük nagy a verseny presztízse,
- a tanulók több mint 70% több hónapot foglalkozott projektjének a fejlesztésével,
- a fiatalok többsége nehézségnek tartotta, hogy a kidolgozás folyamatában kevés anyagi támogatásban részesült a kutatásuk,
- a felkészítő tanárok 60%-a több mint 20 éve van a pedagógus pályán,
- az összes résztvevő nagyon szívesen újra részt venne a versenyen, és a diákok 90%-a ajánlaná is a barátainak.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2014. február 26-én, a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Dmitri Tarakhovsky, az amerikai nagykövetség kulturális attaséja köszöntötte a résztvevőket. Az előadáson részt vett a GE Healthcare képviseletében Nagy László, szoftverfejlesztési vezető, a MISZ képviseletében pedig dr. Antos László, ügyvezető igazgató.

Az előadó Sarkadi Balázs, az Országos Vérellátó Szolgálat kutató orvos-biológusa, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Sejtek - őssejtek dióhéjban" címmel tartott előadást. Előadásában kifejtette, hogy mi is a különbség a szöveti sejtek és az őssejtek között, miben különlegesek az őssejtek. Kitért arra is, hogy miért reméljük az őssejtektől a gyógyítás és a gyógyszerkutatás új lehetőségeit.
Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1000 ember követi a programokat.

Meet the scientist statisztikák

2014. január 22-én folytatódott a "Meet the scientist" című tudomány-népszerűsítő programsorozat. A program hivatalos facebook oldalán (www.facebook.com/meetthescientist) a kedvelők, ill. követők száma azóta folyamatosan nő. Jelenleg több mint 1100-an kedvelik a projekt oldalát, ahol a látogatottsági adatok az alábbiak szerint oszlanak meg:
- a kedvelők 37% középiskolás korú,
- nemek tekintetében nincs jelentős eltérés,
- az elmúlt egy hónapban több mint 41000 személy érte el a "Meet the scientist" facebook oldalát,
- több százan érték el a facebook oldalt külföldről is.

TiJöttök! program

2013. február 28-án került megrendezésre a Nemzeti Innovációs Hivatal és tagszervezetünk, az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. "TIJÖTTÖK!" c. program sajtótájékoztatóval egybekötött záró rendezvénye Budapesten, a Nemzeti Innovációs Hivatal Nagytermében.

A TiJöttök! program elsődleges célja az volt, hogy a felsőoktatásban tanuló fiataloknak megmutassa a kutatás-fejlesztésben rejlő távlatokat és orientálja őket arra, hogy tanulmányaik során válasszák a műszaki vagy természettudományos pályát, így megalapozva a konvergencia régiók számára kitörési lehetőséget jelentő jól képzett kutatói és mérnöki utánpótlást.

A "TiJöttök!" program során, 10 hónap alatt 12 felsőoktatási intézmény, kb. 2.500 pályaválasztás előtt álló fiatal, 40 sikeres kutató és egyetemi oktató, 12 innovatív vállalkozó és 12 nagyvállalati kutatómérnök vett részt. Negyvenkét film készült a projekt során, amelyben tehetséges fiatalok szólnak a jövő mérnökeihez és kutatóihoz, bemutatva saját sikereiket és érdekes kutatási projektjeiket.

Új kar és rektor az Óbudai Egyetemen

A Kormány döntése értelmében az Óbudai Egyetem székesfehérvári Alba Regia Egyetemi Központja (AREK) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem székesfehérvári Geoinformatikai Kara (GEO) egyesülésével létrejön az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Főiskolai Kara Sopronban.

Prof. Dr. Fodor János egyetemi tanár lett tagszervezetünk, az Óbudai Egyetem rektora, a megbízólevelet Áder János március 7-én adta át a Sándor-palotában. Prof. Dr. Fodor János 2005-ben kezdett dolgozni az intézményben tudományos rektorhelyettesként. 2000-ben habilitált, 2004 óta az MTA doktora és egyetemi tanár. Kutatási területe kiterjed a fuzzy logikára, a preferenciamodellezésre, a többkritériumú döntésekre.

Segítő projektek 2014

A kereskedelmi és iparkamarák 2014-ben is tovább működtetik a cégek, kutatók, klaszterek, laboratóriumok kapcsolatba kerülését segítő projekteket.

2014 végéig pl. közel félszáz klaszter innovációs portfóliója készül el. Az elsődleges cél a klaszter együttműködések segítése (C2C - cluster-to-cluster) a kapacitások és tevékenységek összegyűjtésével, ezek publikus részeinek adatbázisban és honlapon való megjelentetésével, valamint aktív közvetítői tevékenységgel, a területi iparkamarák közreműködésében. További cél a Mag Zrt. Klaszterfejlesztési Iroda által gondozott klasztertérképhez, az InnoPortfólió projekthez történő kapcsolódás kidolgozása, valamint az idegen nyelvű változatok elkészítése.

További információ: www.innoportfolio.hu, www.klaszterportfolio.hu, www.nyitottlabor.hu

Az innováció mérhető

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is részt vesz az InnoWeit elnevezésű uniós projektben, amelynek célja a vállalkozások innovációs kompetenciájának felmérése egy Németországban már kipróbált szoftver segítségével. A szoftvert hazájában már számos iparág vállalkozásainál alkalmazták, így a méréseket követően a hazai eredmények mellett iparági összehasonlításokra is lehetőség nyílik a jövőben.

További információ: http://www.pbkik.hu

INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség taggyűlése

2014. február 28-án az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. rendkívüli taggyűlést tartott Debrecenben. A rendkívüli taggyűlésen minden tulajdonos képviselte magát, köztük a MISZ képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató jelent meg.

Miután Dr. Grasselli Norbertet, az eddigi ügyvezetőt a Bay Zoltán Kutatási Központ Nonprofit Kft. Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete (BAY-LOGI) intézetigazgatónak kérte fel, szükségessé vált új ügyvezető megválasztása. A taggyűlés hosszú, több menetes egyeztetések után Berde Ágnest, a társaság eddigi külkapcsolati referensét választotta meg többségi szavazattal 3 hónapra, a 2013-as gazdasági év lezárásáig, 2014. május 31-ig, ügyvezetővé.

Az eddigi könyvvizsgáló (Dr. Ertseyné Tóth Mária, Fair-Control Kft.) megbízatását 2015. május 31-ig egyhangúlag meghosszabbította a taggyűlés. A taggyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a társasági Szerződést a jelen helyzetben csak a fenti személyi döntésekkel összefüggésben módosítja.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Explory Science Fair

2014. március 27. és március 30-a között kerül megrendezésre Gdynia-ban az "Explory Science Fair" c. esemény, melyet a V4 országok szervezetei - a lengyelországi High Tech Alapítvány, a szlovákiai Tudományos és Technológiai Ifjúsági Szövetség, a Cseh Oktatási Minisztérium és a Magyar Innovációs Szövetség - rendeznek, közösen.

Az Explory Science Fair egy nemzetközi, fiatal tudósoknak szóló fesztivál, ill. verseny, amelynek célja, hogy elősegítse STEM oktatást a fiatalok körében, és támogassa a fiatal tudósokat a V4 országokban. Ugyanilyen fontos cél az, hogy támogassák az STEM új modelljeit az oktatásban, és hogy a V4 országok a nemzetközi szakértői, oktatási, kutatási és üzleti szervezetei között párbeszéd alakulhasson ki.

A Magyar Innovációs Szövetség Mérő Bálintot és Bordás Ádámot, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjait delegálta az Explory Science Fair-re, valamint felkészítő tanárukat, Gyurcsik Pétert, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola tanárát. A delegáció további tagjai a MISZ képviseletében Ivánka Gábor, és az EMMI képviseletében Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa.

A legjobb projekteket egy nemzetközi tagokból álló zsűri választja ki, és felkérik a kiválasztottakat, hogy a projektjüket prezentálják a záró gálán. A gála előtt a döntőbe jutott diákok tréningeken vehetnek részt, amelynek során konzultálhatnak a projektjükről az adott terület szakembereivel.

Ezt követi a tanárok számára egy speciális szekció, ahol arról lesz szó, hogy hogyan kell felfedezni és kibontakoztatni az ifjú tehetségeket. Végezetül tartanak majd egy eszmecserét arról, hogyan lehetne fejleszteni a STEM oktatást.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ankét a K+F minősítési rendszer értékeléséről

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által közösen szervezett, "A kutatás-fejlesztés minősítési rendszer értékelése: a bevezetés tapasztalatai" című szakmai ankét keretében 2014. február 26-án bemutatásra került a minősítési rendszer bevezetése óta eltelt mintegy 20 hónap tapasztalatait, eredményeit összegző értékelési jelentés, melyet külső szakértő szervezet, a Deloitte Magyarország készített.

Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke köszöntőjében utalt rá, hogy az eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az előminősítési tevékenység ismertsége folyamatosan növekszik, míg az adóhatóság részére történő, az adóellenőrzésekhez kapcsolódó bírálatok készítését magában foglaló utólagos szakértői tevékenység a 2012. és a 2013. évben hozzávetőlegesen hasonló intenzitást mutatott, kb. évi ezres nagyságrendű ügyszámmal.

Nikodémus Antal, az NGM Innovációs és K+F Főosztályának vezetője előadásában a minősítés intézményrendszerének a K+F ösztönzők jelenlegi, illetve tervezet jövőbeni rendszerében betöltött központi szerepét hangsúlyozta. Laki Balázs, az NGM munkatársa tájékoztatást adott a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó támogatási rendszer keretösszegeiről.

Márkus Csaba, a Deloitte Magyarország igazgatója előadásában elmondta, hogy az értékelés során megállítást nyert, hogy a minősítési rendszert már ismerő és igénybe vevő vállalkozások jellemzően pozitívnak, ügyfélbarátnak tekintik az SZTNH működését és elismerik szakmai kompetenciáját. Az értékélési jelentés több javaslatot is megfogalmaz a rendszer továbbfejlesztése és a minősítési határozat jobb felhasználhatósága érdekében. Az egyik legfontosabb feladat a pályázati rendszer összehangolása a minősítési rendszerrel mely a pályázók részére is nagyban egyszerűsítené az adminisztratív terheket.

Németh Gábor, az SZTNH főosztályvezetője felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy 2013-tól a szakértői tevékenység a bíróság, más hatóság kirendelésére, illetve megkeresés alapján harmadik személyek számára végzett munkával is bővült. A szakértői vélemény beszerzése egy későbbi adóellenőrzés esetén biztosítékot jelenthet a cégeknek, s így minimalizálható a K+F adókedvezményekhez kapcsolódóan megállapításra kerülő adóhiány kockázata.
Az értékelési jelentés teljes terjedelmében letölthető az alábbi linkről: A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése: a bevezetés tapasztalatai

Az elhangzott előadások megtekinthetők az alábbi linkeken:
Laki Balázs előadása
Németh Gábor előadása
Nikodémus Antal előadása
Márkus Csaba előadása

2013-ban is nőtt a szabadalmi bejelentések száma Európában

Az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 2014. március 6-án közzétett jelentése szerint 2013-ban újabb rekordot döntött az európai szabadalmi bejelentések száma, amely immár meghaladta a 265 ezret. A növekedés a 2012-es évhez képest közel 3%-os. Az Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozott tagországokból 93.905 bejelentés érkezett, 171.785 pedig az azon kívüli országokból. A Magyarországról érkező bejelentések száma ezzel egyidejűleg 4,3%-kal nőtt egy év alatt; míg 2012-ben 188, 2013-ban 196 hazai eredetű oltalmi igényt nyújtottak be az európai hatóságnál.

Az Európából érkezett bejelentések száma viszonylag stabil szintet mutat, ugyanakkor a teljes ügyszámnak már csak alig több mint a harmadát teszik ki, míg a növekedést főként az Ázsiából érkezett kérelmek okozták. Az európai adatok azonban régiónként jelentős eltéréseket mutatnak, míg Hollandia, Dánia, Svédország, Portugália, Törökország, Csehország és Írország esetén jelentősen nőtt a bejelentések száma, addig Belgiumban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Svájcban és Spanyolországban visszaesést tapasztalhatunk 2013-ban.

Az európai szabadalmi bejelentések terén legaktívabb országok rangsora a következő: Amerikai Egyesült Államok (24%), Japán (20%), Németország (12%), Kína (8%), Korea (6%), Franciaország (5%), Svájc és Hollandia (3%), Egyesült Királyság és Svédország (2%). Magyarország az Európai Szabadalmi Egyezmény 38 tagállama között a 21. helyezést érte el a bejelentések számát tekintve.

A cégeket tekintetve a Samsung vezeti az európai bejelentések rangsorát (2618 bejelentés), a második helyen a Siemens, a harmadik helyen a Philips áll. Az ESZH adataiból kiderül az is, hogy a bejelentők 65,5%-a nagyvállalat, 29%-a kis- és középvállalkozás, illetve egyéni bejelentő, valamint 5,5% az egyetemek és kutatóintézetek aránya.

Szakirodalom-figyelő

Carmine Gallo: Az Apple élmény - A példátlan márkahűség nyomában - Akadémiai Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Régóta felismert gazdasági alapelv, hogy a felhasználók az árucikkeket - kevés kivétellel - az általuk nyújtott szolgáltatásokért, az értékelemzés és -tervezés terminológiájával a funkcióikért veszik meg, s az árutest ennek csupán hordozója, doboza. Jobs az innovációs fejlesztőmunkában egy alapvetően új koncepciót érvényesített: a felhasználónak nyújtott magas minőségű élményt állította e funkciók élére. Mindent annak szolgálatába állított, hogy az embereknek már az megragadó, lenyűgöző élmény legyen, ha belépnek az Apple bármelyik üzletébe, hasonlóan nagyszerű legyen a termékeivel való találkozás, az ismerkedés, a bennük rejlő sokféle és szinte megszámlálhatatlan lehetőség megismerése, és természetesen a termék egyre sokoldalúbb és teljesebb használata, s ennek során és révén a saját képességeik és kreativitásuk felfedezése és kibontakoztatása. Olyan élményeket igyekezett nyújtani, a tények tanúsága szerint sikerrel, amelyek a felhasználót a cége termékeinek és szolgáltatásainak, és általában a márkának elkötelezett híveivé teszi. Gallo részletes elemzéssel megmutatja, hogyan állította cége minden tevékenységét ennek szolgálatába, a termékfejlesztéstől, amelynek kulcselemeiként kezelte a forma- és az ergonómiai tervezést, a termék csomagolásának ugyanezen kulcselemek által meghatározott kialakításán át, az Apple-üzletek minden esztétikai, ergonómiai és logisztikai részletét felölelő dizájnig és azoknak az egész működési technológiájáig, s szintúgy az ott dolgozók, valamint az Apple-ügyfélszolgálat dolgozóinak igen részletesen és célorientáltan meghatározott magatartási és ügyfélkezelési kódexéig. Kinyilvánítottan azért, és olyan alapossággal szól minderről, hogy mások is átvehessék saját cégük sikere érdekében.

Természetesen nem Jobs találta fel a vásárlói élmény kiaknázását - erre a könyv is utal. Azonban olyan szintre fejlesztve, olyan mesteri, míves precizitással minden alkotóelemében kimunkálva, ahogyan azt ő minden, az Apple céggel és termékeivel kapcsolatba kerülő felnőttnek és gyermeknek nyújtani akarta és tudta is, addig egyedülállót alkotott. Korábban ezt inkább csak a társadalmi elit egy meglehetősen szűk rétege, a drága luxuscikkek vevői kapták meg, valamint olyan, mindenki számára nem igazán elérhető luxus-szolgáltatók, mint a Jobs számára a magas minőségű, élményt adó szolgáltatás modelljeként is szolgáló Four Seasons szállodalánc. Amint Gallo írja: "Mikor Steve Jobs először rászánta magát, hogy belevág a kiskereskedelembe, Ron Johnsont szerződtette. Ő lett a célcsoport-marketing igazgató. Jobs a következő kemény feladatot adta Johnsonnak: mondja meg, hol szolgálják ki az ügyfeleket a világon a legjobban? A válasz nem egy másik számítógépeket értékesítő kereskedelmi cég volt. Sőt, nem is kereskedelmi vállalat. Mint kiderült, a helyes válasz a Four Seasons szállodalánc. (...) A Four Seasons az Apple több értékesítési fogásához adott ötletet. Steve Jobs és Ron Johnson feltették maguknak a kérdést: "Mit tenne a Four Seasons?""

Gallo idézi az Apple jelmondatát: "Gazdag tapasztalatokkal ajándékozzuk meg az embereket. Ez az erősségünk." A céget, s egyben a könyvét is így jellemzi: "Ebben a könyvben minden arról szól, hogyan törekedjünk az eredményességre. Azokról a koncepciókról olvashatunk, amelyeknek a segítségével olyan színvonalon tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket - értékesítsünk bár üzletben, a neten vagy telefonvonalon keresztül árucikkeket, illetve szolgáltatásokat -, amely a párját ritkítja. Az Apple ügyfélszolgálati protokollja véleményem szerint az összes nagyvállalaté közül a legmagasabb színvonalú."

A szakmai betekintés, amelyet a könyv ad, maga is nagy élmény!

Alan Siegel - Irene Etzkorn: Csak egyszerűen! - HVG Könyvek, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Az egyszerűt bonyolulttá tenni mindennapos dolog; a bonyolultat egyszerűvé varázsolni... ez a kreativitás!" - a könyvből.

"Az egyszerűség valójában nem is olyan egyszerű" - írják. Könyvük pedig nemcsak arra világít rá, milyen átütő, sikerhez segítő erő lakozik az egyszerűségben az élet szinte minden területén, hanem arra is, hogy egyszerűt alkotni úgy, hogy az egyben a szükséges teljességgel is bír, nagy hozzáértést, következetességet és kitartást igénylő feladat. Hogy az egyszerűségnek úgy kell redukálnia a részleteket, hogy ezzel nem elveszi az embertől a kapaszkodókat, hanem kiemeli, jobban hozzáférhetővé, kezelhetővé teszi azokat, legyen szó egy írásműről, egy készülékről, vagy bármiről, amit létre kell hozni. "A 21. században az egyszerűség egyik legkiemelkedőbb bajnoka Steve Jobs volt. Míg más vállalatok mindenféle extrával zsúfolták tele eszközeiket, az Apple éppen attól lett sikeres, hogy fejlesztései során a lényegre koncentrált, elhagyta a felesleges dolgokat, hogy a felhasználók valós igényeit szolgálja." - írják. Igen ezt tudjuk a Jobsról és az Apple-ről szóló könyvekből, de azt is, mekkora harcokat kellett vívnia ezért Jobsnak a cégén belül, s nem volt kockázatmentes, vajon a felhasználók kellő gyorsan felismerik-e, hogy nekik ez jó. Elvégre a mai konzumkultúra által belénk táplált ösztön, hogy minél többet akarunk kapni a pénzünkért...

Folytatva a fentebb kezdett idézetet, az egyszerűségnek "rengeteg árnyalata, dimenziója és formája van. De mindig az érthetőséget szolgálja. (Ez kritikus jelentőségű! Ha az egyszerűsítés elveszi a kapaszkodókat, nehezíti az érthetőséget, ha bonyolultabb egy gombot kezelni, mint hármat, az már csúnyán visszaüt, kárt okoz. - OP) Szándéka egyértelmű, célja, haszna nyilvánvaló. Valójában a dolgok lényegét ragadja meg - kiszűri, mi a fontos, és olyan érdemi tartalommal szolgál, amely egy adott célcsoportot valóban érdekel. Ezért az egyszerűségnek nincs szinonimája - nemcsak az érthetőségről, használhatóságról, időszerűségről, kényelmünkről vagy a szépségről, hanem mindezekről együttesen szól, ami meglehetősen ritka." (Pontosabban rendszerint csak komoly munka árán érhető el. - OP)

"Ennek a könyvnek a célja, hogy bemutassa, az egyszerűsítés milyen széles körben alkalmazható - hogyan működik, és miért válik a hasznunkra. (...) Tapasztalataink szerint az egyszerűsítés jelentős üzleti haszonnal jár a költségcsökkentés, az ügyfelek megtartása és a dolgozó nagyobb hatékonysága révén, a kezdő vállalkozások számára pedig versenyképes előnyt biztosít." E két idézet jól megjeleníti e könyv fő üzenetét - s a továbbiakban a szerzők azt is kifejtik, hogyan szabadítja meg az egyszerűsítés a nagy cégeket attól, hogy a bonyolultság és a vele járó nehézkesség kártékonyan eluralkodjanak a szervezetükön, működésükön, belső és külső kommunikációjukon, valamint az árucikkeiken. A gyakorlatból vett példák, elemzések sorával bizonyítják az egyszerűsítés fellendülést teremtő erejét, és annak kibontakoztatását a vállalati-, valamint a közszférában. Bemutatják a túlbonyolítás fő előidézőit is.

Kifejtésükben az egyszerűsítés három alapeleme: • Empátia - a másik fél körülményeinek és igényeinek megértése • Lényeg - összpontosítani arra, ami igazán számít • Érthetőség - az információk legtisztább és világosabb megjelenítése.

A feladat és az értelme tehát világos. "A valódi kihívás abban áll, hogy ezeket az alapelveket folyamatosan és az egész szervezetre kiterjesztve tudjuk-e érvényesíteni." - írják. Ez pedig akkor működhet "amikor a felső vezetők is hisznek az egyszerűségben, és nem tűrik el az ettől való eltérést."

Márai Sándor: Kassai őrjárat - Helikon Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Azt hittük, hogy ebédelünk. Később megértettük, hogy ez volt a "Történelem"." - írta Márai kassai gyerekkoráról a Régi Kassa, álom... c. kötetében (Helikon Kiadó, 2013 - MISZ Hírlevél 2013/12. sz.). Írásai tanúsítják, hogy ez a történelem, ez az előbb valóságos, majd szellemi otthon elkísérte, vonzotta egész életén át, s ha testben nem is tehette, lélekben "föl-földobott kő" módjára rendre visszatért hozzá. E visszatérései azonban messze többet jelentettek számára, és messze többet adtak az olvasóinak, mint valamiféle nosztalgia, vagy magasröptű intellektuális múltidézés. Kiindulást, szellemi támaszt vagy épp kontrasztot jelentettek az őt épp foglalkoztató kérdéseket boncoló esszéihez - hiszen még a kisebbekben is ott csillog e műfaj minden erénye.

Márai sohasem szakadt el teljesen a szellemi gyökereitől, de mindig is az éppen körülötte zajló korban élt, annak életét, világát, aktuális problémáit dolgozta fel a maga módján. Ahogy változott a világ, s benne változott ő maga is, tudta kritikusan szemlélni mindazt a társadalmi és eszmevilágot, amelyet Kassa jelképezett neki - és általa nekünk -, keményen bírálta is a gyengeségeit, ám sohasem tagadta meg. A "régi Kassa" olyan közel állt a szó legjobb értelme szerinti polgárvároshoz, amennyire a valóság megközelítheti az ideálokat. "Hol az otthon? Múltunkban, hagyományainkban, emlékeinkben." - írta róla előbb említett kötetében.

Írásaiból jól érezhető: azok révén is, egész élte során kereste az öntörvényűen gondolkodó ember életének értelmét, s küzdött az oly gyakran, sokhelyütt, számtalan módon megnyilvánuló értelmetlenséggel, visszásságokkal. Számára keserű visszásság szüli a visszatérést is, hosszú, kényszerű távollét után, szeretett szülővárosába. Ahogy e kötet első darabjában írja: "Négy héttel a nap után, mikor a német csapatok bevonultak Párizsba, hazautaztam Kassára." S a töprengő folytatás, lehetne örök kereséseinek mottója: "Egy napra mentem csak, nem volt semmi dolgom ott. Most, idő múltával elcsodálkozom, miért is mentem?... Valószínűleg, mert otthontalannak éreztem magam a világban." Ez az írás egy egészen más szempontból szintúgy igen érdekes: részletes, hangulatos krónikája, milyen volt akkoriban a polgári légiközlekedés. A kisebb írásait is mindig átszövő, messze szárnyaló asszociációk itt is megjelennek: miközben leszállási engedélyre várva kerengenek Kassa fölött, ő bölcseleti kérdésekről elmélkedik, a folyamatban lévő háborúról, rendről, s hogy nem véletlen, hogy a németeknek nincs versformájuk, viszont fölényesen győznek más országok elfoglalásában.

Példaszerűen patrióta: Kassáról szólva "a dómot mi építettük, évszázadokon át, kassaiak, őslakók, magyarok, németek és szlovákok. S a Várost is mi építettük... "Igaz, az ostoba hódítókat keményen elítéli: "mindent kiejtettek a kezükből, mert (...) a demokrácia neonfényes homlokzata mögött alacsony homlokú, kicsinyes és vadul sovén cseh hivatalnokszellem basáskodott. Itt nem volt keresnivalójuk, ez történelmi bizonyosság. Bukásukban (az első bécsi döntéssel Magyarország visszakapta az elvett Felvidék egy részét, vele Kassát - OP) nincs nagyság, mert önzőek voltak, pökhendiek, igazságtalanok." Ám hasonlóképp ítéli el számos írásában, ahogy a Horthy-rendszer kezelte a visszakapott területeket, s azok lakosságát. "Ha akarnám, se lehetnék más, mint magyar, keresztény, polgár és európai" - áll tőle e kötet mottójában. Két kulcsminőséget nem említ, talán mert olyannyira magától értetődőnek vette azokat: humanista és tisztességes. Írásait áthatja: ha a felsoroltak konfliktusba kerültek ez utóbbiakkal, Márai habozás nélkül ezekhez igazodott, ezek alapján ítélt.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Europreneurs.org, 2014. február 10., hétfő
IP Law Clinic for startups in Budapest

Piac és Profit, 2014. február, 25. oldal
iGen, az innovatív generáció válasza

Piac és Profit, 2014. február, 37-39. oldal
Ön is lehet innovátor
"...a leglényegesebb különbség a startup és a hagyományos cég között. A legszembetűnőbb a hirtelen gyors növekedés, ami mögött új típusú vállalkozói attitűd és ebből eredően másfajta cégkultúra és működési modell áll..."

Piac és Profit, 2014. február, 38-39. oldal
Munkakultúra startuposan

Piac és Profit, 2014. február, 39. oldal
Cégfejlődés startuposan

Piac és Profit, 2014. február, 40-41. oldal
Védd magad!
"...Egy sikeres új termék óriási lehetőség a vállalkozásnak, ám minél nagyobb profitot hoz az innováció, a versenytársak annál jobban szeretnék utánozni. A másolás ellen véd a 109, többek közt a szabadalmi oltalom, a védjegyoltalom..."

Magyar Energetika, 2014. február, 12-14. oldal
Az energiahatékonyság pénzügyi támogatása az Európai Unióban 2020-ig és azon túl

Magyar Energetika, 2014. február, 15. oldal
Középpontban a megújuló energia

Kreativ.hu, 2014. február 24., hétfő
Bemutatjuk a formatervezési ösztöndíjasokat

Itbusiness.hu, 2014. február 24., hétfő
Piacra lépésben segít a KKV-eszköz

Szegedma.hu, 2014. február 24., hétfő
Startup klub
"...Az Informatórium Startup Clubjában 18 órakor a Virgo mutatkozik be. Gordon Ákos társalapító, kereskedelmi igazgató és Slezák Zsolt (ddq) senior tanácsadó előadást tart a startup fogalmáról..."

Szegedma.hu, 2014. február 24., hétfő
Negyvennyolc igennel támogatták Szabó Gábor pályázatát
"...Szabó Gábor 2007-től a Magyar Innovációs Szövetség elnöki tisztét is betölti..."

Inforadio.hu, 2014. február 24., hétfő
Szabó Gábor akadémikust javasolja rektornak a Szegedi Tudományegyetem szenátusa
"...Szabó Gábor akadémikust, az egyetem jelenlegi vezetőjét javasolta az intézmény rektorának a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szenátusa hétfői ülésén..."

HírTV, Híradó, 2014. február 24., hétfő
Magyarország számára 2014-2020 között 7300 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre

HírTV, Paletta, 2014. február 24., hétfő
Ismét Országos Innovációs Nap lesz az ELTE-n

Magyar Nemzet, 2014. február 25., kedd, 2. oldal
Szabó Gábort javasolják rektornak
"...A Szegedi Tudományegyetem szenátusa Szabó Gábor akadémikust, az egyetem jelenlegi vezetőjét javasolta rektornak tegnapi ülésén..."

Napi Gazdaság, 2014. február 25., kedd, 20. oldal
További tízmilliárd dollárt fordít kutatásra 2020-ig a GE

Magyar Épületgépészet, 2014. február 25., kedd, 37. oldal
Nyolcadik éve zöld - márciusban újra RENEXPO®

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2014. február 3., kedd, 37. oldal
Innovatív ötletből start-up vállalkozás
"...Start-up vállalkozásokról szóló konferenciát szervezett a Debreceni Egyetem technológia transzfer irodája 2014. február 11-én. A rendezvényen csaknem 200 hallgató, kutató és vállalkozó hallhatott előadásokat a hazai start-up ökoszisztéma építéséről, valamint a helyi innovatív ötletek megvalósításának lehetőségeiről..."

Hajdú-Bihari Napló melléklet, 2014. február 3., kedd, 37. oldal
Uniós pályázatok - kkv-nak is
"...Lényegesen több pályázatra lenne szükség ahhoz, hogy a magyar cégek legalább 300 millió eurót elhozhassanak a brüsszeli innovációs programból. Magyarországon ugyanúgy körülbelül minden ötödik pályázat nyer támogatást, mint az Európai Unió többi országában..."

Dunántúli Napló, 2014. február 25., kedd, 6. oldal
Pollack Expo, új műszaki csodákkal
Ez már a nyolcadik 3D virtuális tervezés és a paksi fejlesztés a középpontban
"...Nyolcadik alkalommal rendezik meg február 27-28-án a Pollack Expót. A lakosság, a diákok és a mérnöktársadalom számára egyaránt ingyenes szakkiállításon és előadássorozaton a pécsi Expo Centerben a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar minden szakja bemutatkozik, és helyet kapnak itt a céges partnerek legújabb fejlesztései is..."

Népszabadság, 2014. február 25., kedd, 2. oldal
Szabó Gábor a rektorjelölt

Weborvos.hu, 2014. február 25., kedd
Az egyetem szenátusa már döntött
"...Szabó Gábor akadémikust, az egyetem jelenlegi vezetőjét javasolta az intézmény rektorának a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szenátusa hétfői ülésén..."

Szegedi-hirhatar.hu, 2014. február 25., kedd
Nagy többséggel támogatta a szegedi egyetem szenátusa a jelenlegi rektort

Promenad.hu, 2014. február 25., kedd
Szabó Gábor maradhat az SZTE rektora

Hirek.prim.hu, 2014. február 25., kedd
Hackathon-in-a-Box: kreatív ötletgyár a startup utánpótlásért
"...A Hackathon-in-a-Box egyetemi ötletverseny sorozat hat versenyén tavaly több száz ötlet és 60 projekt született. A szervezők idén megduplázzák résztvevő egyetemek számát és Kolozsvárra is eljut a startup utánpótlást biztosító rendezvény..."

Mmonline.hu, 2014. február 25., kedd
Egyetemeken versenyeznek a jövő startupjai

Pannonnovum.hu, 2014. február 25., kedd
Prince Abdulaziz bin Abdullah Általános Vállalkozói Díj

Pannonnovum.hu, 2014. február 25., kedd
Intel Business Challenge Europe 2014

Figyelo.hu, 2014. február 25., kedd
Magyar dobások Barcelonában
"...Összesen huszonhat magyar cég mutatkozik be, illetve vesz részt üzletember találkozókon a HITA (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) és az Enterprise Europe Network hálózat segítségével a tegnap megnyílt Mobile World Congress-en..."

Vg.hu, 2014. február 25., kedd
Együttműködik a NAV és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
"...A tájékoztatás szerint az SZTNH 2012. február 1-je óta lát el a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos feladatokat, ez a hatósági jogkörben végzett előminősítés mellett kiterjedt szakértői tevékenységet is magában foglal..."

Elemzeskozpont.hu, 2014. február 25., kedd
Együttműködési megállapodást kötött a NAV és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ado.hu, 2014. február 25., kedd
Együttműködik a NAV és az SZTNH

Tranzitonline.eu, 2014. február 25., kedd
Közös kutatási programot indítottak európai cégek és egyetemek
"...Egyetemek és high-tech cégek közös informatikai fejlesztését támogatja az Európai Bizottság. A három évig tartó, 3,6 milliós kutatás-fejlesztés eredményként jelentős teljesítmény-, energiahatékonyság- és termékfejlesztési költségbeli előnyök érhetők el egyebek mellett a vasúti ellenőrzés, az ipari termelés és az egészségügy terén. A programban a Szegedi Tudományegyetem és a magyar evopro Innovation Kft. vesz részt..."

Profitline.hu, 2014. február 25., kedd
3,6 millió eurós kutatási projekt magyar résztvevőkkel

Prea.hu, 2014. február 25., kedd
"Látás a mozgásban" - A Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása

Computerworld.hu, 2014. február 25., kedd
Indul a startup szezon

Btl.hu, 2014. február 25., kedd
Versenysorozat a startup utánpótlásnak

Richproi.com, 2014. február 25., kedd
Forradalmasíthatja a fotonikát a magyarok felfedezése
"...Az MTA-BME Kondenzált Anyagok Kutatócsoport szakemberei által nemzetközi összefogásban elért eredmények az optikai adatrögzítéstől és jeltovábbítástól a bioszenzorok fejlesztéséig rendkívül széles körben hasznosulhatnak..."

HírTV, Reggeli Híradó, 2014. február 25., kedd
Uniós Pályázati Kisokos

Műszaki szemle, Technika, 2014. február 26., szerda,4-5. oldal
Innovációs politika évről-évre 3.
"...Sorozatunkban a rendszerváltás óta eltelt több mint két évtized kormányzatainak innovációs politikáját tekintjük át, hátha valakik abból tanulságokat vonhatnak le a harmadik évtizedre..."

24 Óra, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik
Előirányzatok Kétszer több pénz jut kutatás-fejlesztésre és innovációra 2014-20 között

Békés Megyei Hírlap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

Petőfi Népe, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

Somogyi Hírlap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

Tolnai Népújság, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

Új Dunántúli Napló, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

Új Néplap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
A nagy fordulat az év második felében következik

24 Óra, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Békés Megyei Hírlap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Petőfi Népe, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Somogyi Hírlap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Tolnai Népújság, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Új Dunántúli Napló, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Új Néplap, 2014. február 26., szerda, 5. oldal
Kitörési pontok: gyógyszeripar és informatika

Computerworld, Számítástechnika, 2014. február 26., szerda, 6-7. oldal
A siker technológiája és a technológia sikere
"...Habár az üzleti világot továbbra is a pénz hajtja előre, a sikeres üzletekben a technológia részesedése mind nagyobb és nélkülözhetetlenebb. Az idei ICT Day konferencia előadói arról beszéltek, hogy az infokommunikációs megoldások hogyan visznek közelebb az üzleti sikerhez..."

Műszaki szemle, Technika, 2014. február 26., szerda, 6. oldal
Horizont 2020 támogatások: 15 milliárd euró az első két évre

Műszaki szemle, Technika, 2014. február 26., szerda,19-20. oldal
CES 2014 a dolgok internete jegyében
"...Az idei év az USA-beli Las Vegas-i fogyasztói elektronikai szakvásárral (CES - Consumer Electronics Show) vette kezdetét az új technológiák rajongói számára..."

Műszaki szemle, Technika, 2014. február 26., szerda, 20. oldal
Magyar innovációk a CES 2014-en

Műszaki szemle, Technika, 2014. február 26., szerda, 24 oldal
Magyar találmány maradt az üvegbeton

Petőfi Népe, 2014. február 26., szerda, 1+5., kedd
Fordulat jön?
Kétszer több pénz jut a következő hétéves uniós periódusban magyar kutatás-fejlesztésre és innovációra. Élni kéne vele.

Néplap, 2014. február 26., szerda, 5., kedd
Még várni kell a fordulatra

Somogyi Hírlap, 2014. február 26., szerda, 1+5., kedd
A fordulat az év második felében

Napi Gazdaság, 2014. február 26., szerda, 4. oldal
Vasúti, ipari és egészségügyi szoftverfejlesztés

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 1+3. oldal
NI-tervek: labor mindenkinek
"...Science Parkot és benne egy mindenki számára elérhető laboratóriumot épít az NI Hungary Kft. Debrecenben. Ábrahám László, a cég ügyvezető igazgatója hasonló létesítmények létrehozását indítványozta Magyarország más egyetemi városaiban is..."

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 2. oldal
A nagy fordulat most következik
"...Eddig meg volt kötve a kormány keze, a nagy fordulat majd most következik, amikor a 2014-20-as EU-források idén az év második felében megjelennek a hazai k+f+i körforgásban. Ezt ígéri Cséfalvay Zoltán államtitkár a kutatás, fejlesztés és innováció kilátásairól szólva. A piac még kivár, de már teltházasak a pályázati lehetőségeket ismertető rendezvények..."

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 2. oldal
Befektetés a jövőbe - számokban*
"...30 nagyobb kutatási és technológiai műhely lépjen be a világelitbe, 1000 innovatív kezdő vállalkozás jusson a növekedéshez szükséges támogatáshoz..."

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 2. oldal
Fel kell rázni a kkv-kat
Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség
"...Az innováció a napjainkra a gazdasági fejlődés legfőbb erőforrásává vált. Az innováció jellege, megjelenési formái, időhorizontja, stb. persze erősen függ attól, hogy milyen iparágról beszélünk..."

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 3. oldal
Budapesten is megrendezik a Startup Europe Roadshow-t

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 3. oldal
Sokan pályáznának ICT-támogatásra
H-2020 A NIH információs napjain több mint ezer intézmény és cég volt jelen

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 3. oldal
Tech Match-verseny: magyar sikerek

Világgazdaság, 2014. február 26., szerda, 3. oldal
Pályázat a NEKIFUT Regiszterbe való bekerülésre

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Fel kell rázni a kkv-kat

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Zöld növekedés is kell
"...Jelentős kihívásokkal küzd a hazai innováció, lemaradásunk a térségbeli országokhoz képest is megfigyelhető. A probléma gyökere az, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységet leginkább a külföldi vállalatok végzik, helyettük a kisvállalkozásoknak kellene kulcsfontosságú szerepet betölteniük az innovációban..."

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Sokan pályáznának ICT-támogatásra

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
A nagy fordulat most következik

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Cséfalvay: a térség startup-központjává szeretnék tenni Budapestet

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Fogékony-e a magyar környezet az újításokra?

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
A jó szemlélet nagyon hiányzott eddig a magyar innovációból

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Nyitott laboratóriumcsodák
"...Science Parkot és benne egy mindenki számára elérhető laboratóriumot épít Debrecenben az NI Hungary Kft. Ábrahám László, a cég ügyvezető igazgatója hasonló létesítmények létrehozását indítványozta Magyarország más egyetemi városaiban is..."

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Új utak, új megoldások

Vg.hu, 2014. február 26., szerda
Szinte minden közbeszerzést hazai cégek nyernek el az EU-ban

Weborvos.hu, február 26., szerda
Indul a Nemzeti Agykutatási Program

Hvg.hu, 2014. február 26., szerda
12 milliárdot adnak Orbánék agykutatásra

Népszava.hu, 2014. február 26., szerda
Az energiahatékonyság európai szószólói közé áll a GE Lighting

Tozsdeforum.hu, 2014. február 26., szerda
Adókedvezményt kaphatnak a startupok

Hrportal.hu, 2014. február 26., szerda
Adó és adminisztratív könnyítések a startupoknak

Portfolio.hu, 2014. február 26., szerda
Könnyített adózással segítené a kormány a startupokat

Napigazdasag.hu, 2014. február 26., szerda
Könnyített adókkal izmosítanák a startupokat

Napigazdasag.hu, 2014. február 26., szerda
Együttműködik a NAV és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Napi.hu, 2014. február 26., szerda
Változhat a Jeremie-program

Napi.hu, 2014. február 26., szerda
Megvan, mikor küldik Brüsszelbe a partnerségi megállapodást

Napi.hu, 2014. február 26., szerda
12 milliárdot kap a a magyar sikerágazat

Mon.hu, 2014. február 26., szerda
Orbán Viktor: az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Metropol.hu, 2014. február 26., szerda
12 milliárd forint agykutatásra

Medicalonline.hu, 2014. február 26., szerda
Költenek a magyar agyra

Magyarhirlap.hu, 2014. február 26., szerda
Orbán: Vezető szerepünk lehet az agykutatásban

Kaposvarhirado.hu, 2014. február 26., szerda
Nemzeti Agykutatási Program indul tizenkétmilliárdos kormánytámogatással

Ma.hu, 2014. február 26., szerda
Mire jó a bionikus agy?

Ma.hu, 2014. február 26., szerda
Nemzeti Agykutatási Program indul

Dehir.hu, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet Magyarország új "zászlóshajója"

Vasindex.hu, 2014. február 26., szerda
Nemzeti Agykutatási Program indul 12 milliárdos forintos kormánytámogatással

Iranytv.hu, 2014. február 26., szerda
Tizenkétmilliárd forint támogatást nyújt a kormány

Infomedia.hu, 2014. február 26., szerda
Agykutatási program - Orbán: az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Infomedia.hu, 2014. február 26., szerda
Bionikus agy kifejlesztésére buzdítják az ausztrál tudósokat

Klubradio.hu, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás is nemzeti és zászlóshajó

Klubradio.hu, 2014. február 26., szerda
Benyújtja a kormány a partnerségi megállapodást az EU-nak

Tozsdeforum.hu, 2014. február 26., szerda
Benyújtuk az EU-nak a kívánságlistát

Szon.hu, 2014. február 26., szerda
Orbán Viktor: az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Sikerado.hu, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Pecsma.hu, 2014. február 26., szerda
Felpörgetik az agykutatást

Origo.hu, 2014. február 26., szerda
Elképesztően sok pénzt kapnak az agykutatók. Mire jó ez?

Origo.hu, 2014. február 26., szerda
Orbán az agykutatásban látja a magyar jövőt

Haon.hu, 2014. február 26., szerda
Orbán Viktor: zászlóshajóvá válhat az agykutatás

Portal.ghost.hu, 2014. február 26., szerda
BUDAPEST: NEMZETI AGYKUTATÁSI PROGRAM INDUL 12 MILLIÁRDOS FORINTOS KORMÁNYTÁMOGATÁSSAL

Nol.hu, 2014. február 26., szerda
Zászlóshajót lát az agykutatásban Orbán Viktor

Nepszava.hu, 2014. február 26., szerda
Az energiahatékonyság európai szószólói közé áll a GE Lighting

Mno.hu, 2014. február 26., szerda
Magyarország ezzel az Európai Unió csúcsára került

Mno.hu, 2014. február 26., szerda
A kormány milliárdokkal pörgeti föl az agykutatást

Mandiner.hu, 2014. február 26., szerda
Orbán: Zászlóshajó lehet az agykutatás

Hir.ma, 2014. február 26., szerda
Orbán: az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Gondola.hu, 2014. február 26., szerda
"Az agykutatás lehet az innovációs térség zászlóshajója"

Hegyvidekujsag.eu, 2014. február 26., szerda
Öveges professzor nyomában
"...Kísérlet és szemléltetés - e szavakkal jellemezte Pokorni Zoltán a természettudományos tárgyak hatékony oktatásának legegyszerűbb módját a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban kialakított Öveges Laboratórium átadásán. A polgármester szerint éppen erre ad módot a több iskolát kiszolgáló létesítmény, amely az élményszerű tanítás feltételeinek biztosításával hozzájárul a fizika, a kémia és a biológia népszerűsítéséhez..."

Diamondbridge.hu, 2014. február 26., szerda
Agykutatási program: tizenkétmilliárd forint támogatást nyújt a kormány

Figyelo.hu, 2014. február 26., szerda
Nemzeti Agykutatási Program az idegrendszeri kórok visszaszorításáért

Figyelo.hu, 2014. február 26., szerda
Így juthat Magyarország az uniós forrásokhoz

Sg.hu, 2014. február 26., szerda
A startup nem az ötletről, hanem a csapatról szól

Elemzeskozpont.hu, 2014. február 26., szerda
Cséfalvay: adórendszerbeli könnyítésekkel segítené a kormány a startupokat

Pannonnovum.hu, 2014. február 26., szerda
Hasznos előadások induló vállalkozások számára Zalaegerszegen

Profitline.eu, 2014. február 26., szerda
Új kihívás előtt a hazai kutatási műszeripar
"...Az ESS-ben való magyar részvételt komoly hazai várakozás előzi meg, az iparág szereplői rendkívül fontos piacnak és komoly referenciának tekintik a projektben való részvételt..."

Inforádió, 2014. február 26., szerda
Még a héten benyújtja a partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak a kormány

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. február 26., szerda
Az innováció ösztönzése is kitűzött célja az Európai Uniónak és ezt az új közbeszerzési irányelvekben is érvényesítette

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. február 26., szerda
Európa az agykutatás évtizede elé néz, Magyarország pedig fontos szerepet játszhat ezekben a projektekben, mondta Orbán Viktor

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. február 26., szerda
Magyarország még ezen a héten benyújtja a 2020-ig érkező uniós források felhasználásához szükséges partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak, hogy Magyarország kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában, mondta Orbán Viktor

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. február 26., szerda
Nőtt a tehetséggondozásra felajánlott támogatások összege
"...Emelkedett a Nemzeti Tehetség Programra a személyi jövedelemadó második egy százalékából befolyó támogatások összege..."

Tv2, Tények Dél, 2014. február 26., szerda
Nemzeti agykutatási program indul Magyarországon

RTL Klub, Esti híradó, 2014. február 26., szerda
Nemzeti agykutatási program indul 12 milliárdos kormánytámogatással

Duna TV, Déli Híradó, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak a célkitűzésnek, hogy Magyarország a termelési központ mellett kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában, jelentette ki Orbán Viktor

Duna TV, Esti Híradó, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak, hogy Magyarország kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában, mondta Orbán Viktor

M1, Híradó délben, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak a célkitűzésnek, hogy Magyarország a termelési központ mellett kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában, jelentette ki Orbán Viktor

M1, Híradó este, 2014. február 26., szerda
Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak, hogy Magyarország kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában, mondta Orbán Viktor

HírTV, Híradó, 2014. február 26., szerda
12 milliárd forinttal támogatja a kormány a Nemzeti Agykutatási Programot

HírTV, Híradó, 2014. február 26., szerda
Startup Tavasz 2014 címmel indult rendezvénysorozat

ECHO TV, Hírek, 2014. február 26., szerda
Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Innovációs Nap elnevezésű rendezvényt

Világgazdaság, 2014. február 27., csütörtök, 1+6. oldal
Agykutatás 12 milliárdból
"...A következő négy évben 12 milliárd forinttal támogatja a Nemzeti Agykutatási Programot a kormány. A tavaly indult európai és amerikai projektekhez hasonlóan az az elsődleges cél, hogy az agy megismerése és új gyógyszerek kifejlesztése révén jelentősen csökkenjenek az idegrendszeri megbetegedések okozta társadalmi terhek..."

Metropol, 2014. február 27., csütörtök, 10. oldal
12 milliárdos támogatást kap az agykutatási program

Népszabadság, 2014. február 27., csütörtök, 15. oldal
Agyprogram indul

Kisalföld, 2014. február 27., csütörtök, 2. oldal
12 milliárd támogatás agykutatásra

Észak-Magyarország, 2014. február 27., csütörtök, 2. oldal
Agykutatásra 12 milliárdot ad a kormány

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 27., csütörtök, 2. oldal
Innovációk, közönségvonzó programok a Junior Expón

Magyar Nemzet, 2014. február 27., csütörtök, 11. oldal
Indul a verseny
"...Április másodikán, egy közép-európai startup versennyel indul útjára a Startup tavasz 2014 című rendezvénysorozat. Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke elmondta: a nemzetközi megméretésre tizenöt ország csapatait várják, a pályamunkákat március 14-ig lehet beadni..."

Világgazdaság, 2014. február 27., csütörtök, 5. oldal
Innovációra 800 milliárd jut
VG-konferencia Végleges a partnerségi megállapodás

Népszava, 2014. február 27., csütörtök, 4. oldal
A startup a divat az EU-ban

24 óra, 2014. február 27., csütörtök, 5. oldal
Adókönnyítések jönnek startup cégeknek

Világgazdaság, 2014. február 27., csütörtök, 5. oldal
Adókönnyítéseket terveznek
Vállalkozás 140 milliárd forintnyi forrás a startupoknak

Új Néplap, 2014. február 27., csütörtök, 5. oldal
Adókönnyítések jönnek startup cégeknek

168 Óra, 2014. február 27., csütörtök, 12-15. oldal
Az elnök emberei?
Akadémikus viták
"...Pálinkás József május 6-án távozik a Magyar Tudományos Akadémia éléről. Kétszer hároméves elnöki megbízatása lejárt, így többször már nem lehet újraválasztani. Forrásaink mégis úgy látják: a mostani elnökválasztás legnagyobb tétje: a magyar tudománypolitikában folytatódik-e a Pálinkás-korszak?..."

Figyelő, 2014. február 27., csütörtök, 50-51. oldal
Globális egyszerűség
"...Idővel a fényforrásgyártás terén is beruházhat a General Electric (GE) Magyarországon - mondta a világcég európai vezetője az új budapesti szolgáltató központ megnyitása kapcsán a Figyelőnek..."

Figyelő, 2014. február 27., csütörtök, 50-51. oldal
Pályázat a NEKIFUT Regiszterbe való bekerülésre

Figyelő, 2014. február 27., csütörtök, 59. oldal
Szakmai rivalizálás
"...Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke szerint minden szakmai alaposságot nélkülöznek a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda állításai, miszerint az elmúlt év augusztusától három héten át legálisan töltöttek le 884 bizalmas dokumentumot a hivatal internetes adatbázisából..."

Napi Gazdaság, 2014. február 27., csütörtök, 5. oldal
Az év második felében már az új uniós forrásokra lehet pályázni

Vg.hu, 2014. február 27., csütörtök
Innovációra 800 milliárd jut

Piacesprofit.hu, 2014. február 27., csütörtök
Közbeszerzés találmányokra?
"...Az unió stratégiai célkitűzése, hogy 2020-ra a K+F beruházások mértéke az uniós GDP 3%-ra emelkedjen, elsősorban a magánszektor kutatásfejlesztési beruházásaira érvényes feltételek javításával. Ennek érdekében két éven belül egy új eljárásformát, az "innovációs partnerséget" is be kell építeni a magyar közbeszerzési törvénybe..."

Magyarhirlap.hu, 2014. február 27., csütörtök
Agykutatási program indul tizenkétmilliárd forintos kerettel

Inforadio.hu, 2014. február 27., csütörtök
Az agykutatás jövője

Pannonnovum.hu, 2014. február 27., csütörtök
Orbán: az agykutatás lehet a magyar innovációs térség zászlóshajója

Pannonnovum.hu, 2014. február 27., csütörtök
Csereprogram a magyar startupoknak Párizsban

Pannonnovum.hu, 2014. február 27., csütörtök
CEE Women Startup Competition Budapest 2014

Pannonnovum.hu, 2014. február 27., csütörtök
Szállj be! A magyar startup világ együttműködésével indul útjára a "Startup Tavasz 2014" rendezvénysorozat

Napi.hu, 2014. február 27., csütörtök
Bemutatkoztak: ők oszthatják a milliárdokat
"...Most először mutatkoztak be a hazai Jeremie-piac új kockázati tőkealap-kezelői a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és az M27 Absolvo csütörtöki konferenciáján..."

Magyarszo.com, 2014. február 27., csütörtök
Stratégiával a tudományért

Jogiforum.hu, 2014. február 27., csütörtök
Adórendszerbeli könnyítések a startupoknak, pontosan definiált startup fogalom - Őszre elkészülhet a javaslat

Itextreme.hu, 2014. február 27., csütörtök
Közös kutatási programot indítottak európai cégek és egyetemek

Nol.hu, 2014. február 27., csütörtök
Agyprogram indul

Mno.hu, 2014. február 27., csütörtök
760 milliárd forint jut majd kutatás-fejlesztésre

Hvg.hu, 2014. február 27., csütörtök
Adókedvezmény és kedvezményes hitel a startupoknak

Bitport.hu, 2014. február 27., csütörtök
Kitört a budapesti startup tavasz! Mégis lesz adókönnyítés?

Figyelo.hu, 2014. február 27., csütörtök
BME űrpályázat

InfoRádió, Reggeli hírek, 2014. február 27., csütörtök
Több milliárd forintot biztosít a kormány a hazai agykutató programra

InfoRádió, 2014. február 27., csütörtök
Üzleti reggeli
"...Hamarosan indul a Startup Tavasz 2014 eseménysorozat, mondta a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke Szereplők: Spaller Endre, elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal..."

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2014. február 27., csütörtök
Az innováció ösztönzése is kitűzött célja az Európai Uniónak és ezt az új közbeszerzési irányelvekben is érvényesítette

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2014. február 27., csütörtök
Európa az agykutatás évtizede elé néz, Magyarország pedig fontos szerepet játszhat ezekben a projektekben

Mr1-Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2014. február 27., csütörtök
Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak, hogy Magyarország kutatási, innovációs térséggé is váljon Európában

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. február 27., csütörtök
A hazai kis- és középvállalati szektor helyzetének javítása a Startup Tavasz 2014 rendezvénysorozat célja

HírTV, Híradó reggeli, 2014. február 27., csütörtök
12 milliárd forinttal támogatja a kormány a Nemzeti Agykutatási Programot

HírTV, Híradó reggeli, 2014. február 27., csütörtök
Startup Tavasz 2014 címmel indult rendezvénysorozat

Világgazdaság, 2014. február 28., péntek, 1+7. oldal
Cégekre alapoz a Pannon Egyetem
"...Az IBM-mel és a General Electric Healthcare-rel olyan projekteken dolgozunk, amelyek a cégek nemzetközi hálózatán hasznosulhatnak..."

Tolnai Népújság, 2014. február 28., péntek, 7. oldal
Vállalati kapcsolatokra épít a Pannon Egyetem

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 28., péntek, 7. oldal
Vállalati kapcsolatokra épít a Pannon Egyetem

Békés Megyei Hírlap, 2014. február 28., péntek, 7. oldal
Vállalati kapcsolatokra épít a Pannon Egyetem

Világgazdaság, 2014. február 28., péntek, 2. oldal
A KFI-piacnak 800 milliárd jut
Bejelentés Az első hazai EU-pályázatokat 2014 második felében hirdetik meg
"...Az év második felében várható az első hazai kiírású európai uniós pályázatok meghirdetése a kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) terén - jelentette be Cséfalvay Zoltán államtitkár a Világgazdaság konferenciáján. Fontos, hogy a kutatóhelyek, egyetemek és vállalkozások már most elkezdjék a felkészülést erre, mert 2014-20 között sok pénz - összesen 800 milliárd forint - áll rendelkezésükre..."

Világgazdaság, 2014. február 28., péntek, 2. oldal
Hamarosan befejeződik
"...Hamarosan befejeződik a kutatás-fejlesztés és innováció ökoszisztémájának és szabályozásának felújítása, a pályázni szándékozó kutatóhelyek, egyetemek és vállalkozások így stabil körülmények között készülhetnek ötleteikkel, projektjeikkel az év második felére várható kiírásokra..."

Világgazdaság, 2014. február 28., péntek, 3. oldal
Katalizátor lehet a kormány
Inkubátorprogram Megjelenik a Gazella 2.0 pályázat
"...A magyar innováció új (és kívános) trendjeiről tartott előadást a VG-konferencián Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke. Elmondta, hogy az idén indult, új hétéves uniós költségvetési időszakban a pénzügyi eszközök szélesebb körű alkalmazása, az eddigieknél határozottabb haladás alapkutatástól innováció felé, az ipari kutatás-fejlesztés és a felhasználó támogatása lesz a jellemző Magyarországon..."

Világgazdaság, 2014. február 28., péntek, 3. oldal
Nagy innováció, nagy pénz?
Tanácsok "Keressük, támogassuk a kreatív ötleteket!"

Világgazdaság, 2014. február 28., péntek, 3. oldal
Innovációval a növekedésért

Veszprémi 7 nap, 2014. február 28., péntek, 23. oldal
Műholdas misszió
"...Kétfordulós pályázatot hirdet Műholdas misszió 2014 címmel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara (BME VIK) nano- és pikoműholdak fedélzetén megvalósítható, a Föld környezetét vagy felszínét vizsgáló mérésekre, biológiai jellegű kísérletekre és űrtechnológiai fejlesztési ötletekre..."

Vas Népe melléklet, 2014. február 28., péntek, 14. oldal
Nyitott laborok
"...Az ország területi kereskedelmi és iparkamarái tavaly év végén indították el a Nyitott labor programot, amely kezdeményezés web oldalának adatbázisa már elérhető..."

Logisztikai Híradó, 2014. február 28., péntek, 43. oldal
Közösen fejleszt szélerőművet  a Pécsi Tudományegyetem és a Lakics Kft.

Vg.hu, 2014. február 28., péntek
Nagy innováció, nagy pénz?
"...Az innováció fontos hajtóerő a vállalatok életében, megfelelő hozzáállással sok pénzt is hoz, ám a lényege mégsem ez, hanem a fejlődés és a stabilitás..."

Vg.hu, 2014. február 28., péntek
A KFI-piacnak 800 milliárd jut

Vg.hu, 2014. február 28., péntek
Katalizátor lehet a kormány
Inkubátorprogram Megjelenik a Gazella 2.0 pályázat

Vg.hu, 2014. február 28., péntek
Növekedés egyszerűen.

Vg.hu, 2014. február 28., péntek
Vállalati kapcsolatokra épít a Pannon Egyetem

Vg.hu, 2014. február 28., péntek
Ötlettől csúcsig

Euroastra.hu, 2014. február 28., péntek
STARTUP TAVASZ 2014

Sunshinefm.hu, 2014. február 28., péntek
Sikerrel zárult a TiJöttök program

Magyarhirlap.hu, 2014. február 28., péntek
Sikeres volt a TiJöttök program

Medicalonline.hu, 2014. február 28., péntek
Semmelweises agyak a programban

Elemzeskozpont.hu, 2014. február 28., péntek
Cséfalvay: sikerrel zárult a TiJöttök program

Uzletresz.hu, 2014. február 28., péntek
JEREMIE III: ablakban a pénz, de ketyeg az óra
"...A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és az M27 ABSOLVO konferenciát szervezett tegnap, amelyen bemutatkoztak az új JEREMIE-alapok..."

Tranzitonline.eu, 2014. február 28., péntek
M27 ABSOLVO: A magyar KKV-khoz áramlik a legtöbb kockázati tőke Európában

Piacesprofit.hu, 2014. február 28., péntek
Még külföldről is hozzánk jönnek tanulni

Mno.hu, 2014. február 28., péntek
Így lehet Magyarország a régió kutatási központja

Magyarhirlap.hu, 2014. február 28., péntek
Sikeres volt a TiJöttök program

Magyarhirlap.hu, 2014. február 28., péntek
Agykutatási program indul

Piacesprofit.hu, 2014. február 28., péntek
Appfejlesztő versenyt hirdet a BME

Elteonline.hu, 2014. február 28., péntek
Beszélgessünk az innovációról!
"...Nyolcadik alkalommal rendezte meg február 26-án az ELTE Pályázati és Innovációs Központja az Országos Innovációs Napot, melynek helyszínéül a Lágymányosi Campus Gömb Aulája szolgált..."

Hrportal.hu, 2014. február 28., péntek
A versenyképesség titka a tudományos életpályákban
"...Egy év alatt 2500 pályaválasztás előtt álló középiskolás ismerhette meg a műszaki- és természettudományos életpályákban rejlő lehetőségeket a "TiJöttök" program keretein belül. 12 felsőoktatási intézményben kutatók, vállalati mérnökök és innovatív vállalkozók mondták el saját tapasztalatukat a fiatalok nyelvén, és próbálták vonzóvá tenni a tanulóknak a tudományt..."

Orientpress.hu, 2014. február 28., péntek
Cséfalvay: sikerrel zárult a TiJöttök program

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. február 28., péntek
Sikerrel zárult a TiJöttök Program, jelentette ki Cséfalvay Zoltán

Mr1-Kossuth Rádió, Határok nélkül, 2014. február 28., péntek
A szabadkai állami egyetem megalapítását és egy társadalomkutató intézet létrehozásának tervét is tartalmazza a Magyar Nemzeti Tanács tudományügyi stratégiája

InfoRádió, Műsorfolyam, 2014. február 28., péntek
Déli Drive Time
"...Sikerrel zárult a Ti jöttök program, amelyben egy év alatt 2 ezer 500 középiskolás ismerhette meg a műszaki és természettudományos életpályal..."

HírTV, Híradó, 2014. február 28., péntek
Uniós Pályázati Kisokos

HVG, 2014. március 1., szombat, 13. oldal
A jelenlegi rektorok...
"...A jelenlegi rektorok kinevezése várható a tudományegyetemeken, miután a pécsi és a szegedi egyetem szenátusa is nagy többséggel támogatta Bódis József, illetve Szabó Gábor rektorokat. Az ELTE-n pedig Mezey Barna rektor az egyetlen induló a posztért, így a márciusi szenátusi szavazás eredménye borítékolható..."

HVG, 2014. március 1., szombat, 20. oldal
Gyorsítók
"..."Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a CERN gyorsítójában száz számítógépünk vezérli a részecskéket, és ezek a komputerek döntenek arról, mikor kell ütköztetni" - mondja Ábrahám László, az amerikai National Instruments (NI) magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója..."

Magyar Hírlap, 2014. március 1., szombat, 10. oldal
Agykutatási program indul

Népszabadság, 2014. március 1., szombat, 14. oldal
Belapátoltak és kimaradók
Központosított kutatások

Tozsdeforum.hu, 2014. március 1., szombat
Szemtől szembe azokkal, akik kioszthatják a milliárdokat
"...Európában GDP arányosan Magyarországon jut a legtöbb kockázati tőke a KKV szektorba, hangzott el az új JEREMIE alapokat bemutató konferencián. Az új hazai kockázati tőkealap-kezelők most először mutatkoztak be szélesebb szakmai közönség előtt a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA) és az M27 ABSOLVO rendezvényén..."

Femina.hu, 2014. március 1., szombat
12 milliárdot költ az agyunkra Orbán Viktor - Nemzeti Agykutatási Program indul

Greenfo.hu, 2014. március 1., szombat
Központosított agrárkutatások
"...Egy kézbe, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központba koncentrálta a kormány januártól az agrárkutatás eddig meglehetősen szétaprózott intézményhálózatát..."

24 óra, 2014. március 2., vasárnap, 5. oldal
Magyar találmány a betegekért
Sci-fibe illő rendszert fejlesztenek magyar fiatalok, amelyért díjakat is kaptak

Euroastra.hu, 2014. március 2., vasárnap
"Meet the scientist" esemény a Toldy Ferenc Gimnáziumban

Világgazdaság, 2014. március 3., hétfő, 12. oldal
Magyar agyak
"...A következő években tekintélyes összeg, 800 milliárd forint állhat rendelkezésre innovációra és kutatás- fejlesztésre. Él-e Magyarország a lehetőséggel?..."

Vg.hu, 2014. március 3., hétfő
Magyar agyak

Stop.hu, 2014. március 3., hétfő
Lehívnánk tízezer milliárd forintot az EU-tól
"...A kormány az elmúlt hét végén, határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek az Európai Unió 2014 és 2020 közötti költségvetési ciklusára vonatkozó partnerségi megállapodást, amely lehetővé teszi a Magyarországnak szánt 10 500 milliárd forintos forrás megnyitását..."

Mfor.hu, 2014. március 3., hétfő
Elküldtük Brüsszelnek a partnerségi megállapodást

Piacesprofit.hu, 2014. március 3., hétfő
Új pénz innovatív kkv-knak

Napi.hu, 2014. március 3., hétfő
Így kerülhetne Budapest a világ legjobbjai közé

Ma.hu, 2014. március 3., hétfő
EU, kutatói karrier: Budapestet is érinti a tanácsadási roadshow

Itextreme.hu, 2014. március 3., hétfő
A TUDOMÁNYOS életPÁLYÁKban A HOSSZÚTÁVÚ VERSENYKÉPESSÉG titka

Itextreme.hu, 2014. március 3., hétfő
A magyar KKV-khoz áramlik a legtöbb kockázati tőke Európában

Itbusiness.hu, 2014. március 3., hétfő
Dől a pénz a magyar kkv-khoz

Erdon.ro, 2014. március 3., hétfő
Csepreghy: benyújtotta a kormány Brüsszelnek a partnerségi megállapodást

Dehir.hu, 2014. március 3., hétfő
Tízezer milliárd forint a tét, ennyit várunk az EU-tól

Profitline.hu, 2014. március 3., hétfő
Újra kiemelkedő hazai innovációk a 2014-es RENEXPO-n

Profitline.hu, 2014. március 3., hétfő
Kockázati tőkepiac: pénz van, stratégia ritkán

Hetedhethatar.hu, 2014. március 3., hétfő
Konferencia az üzleti technológiai szellemi megújulásról
"...Professzor Szabó Gábor akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke előadásában elmondta, hogy Magyarországon az innováció kettős képet mutat. Miközben a nagyvállalatok - jellemzően az országban jelenlévő külföldi cégek - szektoruknak megfelelő mértékű innovációs aktivitást mutatnak, addig a hazai kis- és középvállalkozói szektor innovációs intenzitása még a hasonló adottságú országokkal összehasonlítva is igen alacsony..."

Figyelo.hu, 2014. március 3., hétfő
Pályázat a NEKIFUT Regiszterbe való bekerülésre

Informed.hu, 2014. március 3., hétfő
Agykutatási program - Több betegség vizsgálatára és új több nagy értékű eszköz beszerzésére nyílik lehetőség

Hrportal.hu, 2014. március 3., hétfő
Karriertanácsadási roadshow kutatóknak

Euroastra.hu, 2014. március 3., hétfő
13 egyetemen versenyeznek a fiatal tehetségek
"...A Hackathon-in-a-Box egyetemi ötletverseny sorozat hat versenyén tavaly több száz ötlet és 60 projekt született. A szervezők idén megduplázzák résztvevő egyetemek számát és Kolozsvárra is eljut a startup utánpótlást biztosító rendezvény..."

Richproi.com, 2014. március 3., hétfő
Magyarok fejlesztik az internet hatékonyságát
"...Magyar és norvég kutatók együtt dolgoztak ki internetes csomagtovábbító szoftvert a világháló működési hatékonyságának és megbízhatóságának növelésére..."

InfoRádió , Délelőtti mérleg, 2014. március 3., hétfő
Sikerrel zárult a TiJöttök program

RTL Klub, Esti híradó, 2014. március 3., hétfő
Személyesen az Egyesült Államok elnöke fogadta egy magyar szoftverfejlesztő cég vezetőjét
Magyar siker Amerikában.
"...Személyesen az Egyesült Államok elnöke fogadta az egyik magyar szoftverfejlesztő cég vezetőjét.  Árvai Péter cége százmillió dollár, azaz mintegy 22 milliárd dollár értékű oktatási előfizetést biztosít majd amerikai iskolásoknak ingyenesen, főként hátrányos helyzetűeknek. Ezzel egy amerikai oktatási programhoz csatlakoztak, de itthon is segítenének, ha megkeresnék őket..."

Magyar Nemzet, 2014. március 4., kedd, 13. oldal
Megkétszerezik a támogatást
"...Megduplázza a visszatérítendő támogatások arányát a kormány a 2014-2020-as időszakban. Az elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célzó kedvezményes hitel- és garanciaprogramokra szánt keret a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program teljes összegének 26 százalékát, 700 milliárd forintot tesz ki..."

Napi Gazdaság, 2014. március 4., kedd, 19. oldal
Hogyan válhat startup-fővárossá Budapest?
"...Az államnak katalizátorszerepet kell vállalnia a startuppiacon - a Runway Budapest 2.0.2.0. program az állami és privát szereplők konzultációján kialakult elképzeléseket rögzíti..."

Napi Gazdaság, 2014. március 4., kedd, 19. oldal
Mire számítson, aki csatlakozik egy innovatív céghez?
"...Csatlakoznál egy startuphoz, vagy már egy gyorsan fejlődő cégnél dolgozol? Nagyszerű! Ha jól kevered a kártyáidat, ez a döntés egyike lehet a legjobbaknak, amit a karriereddel kapcsolatban hoztál. Íme tíz egyszerű jó tanács, ami segítségedre lehet, ha egy startuphoz csatlakozol..."

Napi Gazdaság, 2014. március 4., kedd, 19. oldal
A fővárosi briliáns elmék havi összejövetele
"...Nem túlzás azt állítani, hogy a First Monday a budapesti startup-ökoszisztéma legnagyobb rendezvénye..."

Napló, 2014. március 4., kedd, 4. oldal
Innovációs
"... Az Óbudai Egyetem fejlesztéseit mutatja be az az innovációs kiállítás, amely a napokban érkezett meg a várpalotai Thuri György Gimnáziumba..."

Napi Gazdaság, 2014. március 4., kedd, 19. oldal
Légy bátor optimista és soha ne add fel!
"...Amikor 2007-ben elindítottuk a USTREAM-et, itthon még senki nem hallott a startupokról. Amikor meséltem, hogy én egy úgynevezett startup vállalkozást csinálok, volt aki megkérdezte: ez olyan minta kft.?Az elején rengeteg okos ember mondta nekünk: ne csináljuk nem kifizetődő. Ma már senki nem mondja. A mai fiataloknak óriási szerencséjük van. A kezdetekkor hatalmas segítség lett volna, ha ismerek még legalább öt hozzám hasonló vállalkozót, akikkel megoszthattam volna a problémáim, és megnyugtatnak, hogy egyáltalán nem vagyok bolond, ők is így gondolkodnak..."

Zoldtech.hu, 2014. március 4., kedd
Újra kiemelkedő hazai innovációk a 2014-es Renexpón

Piacesprofit.hu, 2014. március 4., kedd
Így csökkenthető a társasági adó

Itbusiness.hu, 2014. március 4., kedd
Közösek a célok
"...A következő hét éves uniós költségvetési ciklus egyik fő célkitűzése a tudásalapú gazdaság kiépítése Magyarországon. Ebben kiemelt szerep és a korábbinál jóval több forrás jut a hazai infokommunikációs szektornak. A kormányzat tervei szerint az elosztás fő haszonélvezői a szektor vállalkozásai lesznek, az államigazgatási ikt-tevékenység hangsúlya pedig az alkalmazásfejlesztésen lesz..."

Inforadio.hu, 2014. március 4., kedd
Budapesten is megáll az EU kutatói karriertanácsadási roadshowja

Erdon.ro, 2014. március 4., kedd
Budapestet is érinti az EU kutatói karriertanácsadási roadshowja

Haon.hu, 2014. március 4., kedd
Az egészség fővárosa lenne Debrecen
"...Például az egészségipari és gyógyszeripari fejlesztési programok folytatásával, Protonterápiás Kutatóközpont és Élelmiszeripari Kutató és Kísérleti Csomagoló Központ valamint egy Termál Kutatóközpont megvalósításával..."

Erdon.ro, 2014. március 4., kedd
Az egészség fővárosa lenne Debrecen

Weborvos.hu, 2014. március 4., kedd
K+F központot hoztak létre Budapesten

Tozsdeforum.hu, 2014. március 4., kedd
Tudományos park épül Debrecenben

Mfor.hu, 2014. március 4., kedd
4 milliárdból épül tudományos park Debrecenben

Gyartastrend.hu, 2014. március 4., kedd
Tudományos parkot épít az NI

Metropol.hu, 2014. március 4., kedd
Kutatóknak és érdeklődőknek segítenek
"...Az Európai Bizottság elindította az EURAXESS kezdeményezés keretein belül azt a páneurópai ismeretterjesztő kampányt, amelynek célja, hogy karriertanácsokat adjon a kutatóknak, és segítséget nyújtson számukra az álláskeresésben..."

Napigazdasag.hu, 2014. március 4., kedd
Áprilisban indul a közép-európai startup verseny

Piacesprofit.hu, 2014. március 4., kedd
Innovatívabb Európa - egy része
"...Az innovációs szakadék regionális szinten még jelentősebb: az uniós régiók csaknem ötöde esetében romlott az innovációs teljesítmény. Ezek az Innovatív Unió 2014. évi kutatási és innovációs eredménytáblájának és a 2014. évi regionális innovációs eredménytáblának a legfontosabb megállapításai..."

Piacesprofit.hu, 2014. március 4., kedd
Van elég energia mindenkinek
A világ - és benne Magyarország - egyre nagyobb százalékban igyekszik megújuló energiaforrásokra támaszkodva kielégíteni igényeit. A Budapest Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett " Zöld Energia 7. Országos konferencia a megújuló energiákról" kifejezetten a hazai piaci lehetőségeket, támogatási és finanszírozási formákat igyekszik áttekinteni.

Blikk.hu, 2014. március 4., kedd
Fejpánttal irányítják a kerekes széket
"...Irányíthatják elektromos kerekes széküket, vezérelhetnek számítógépet, sőt akiknek a hangszálai nem működnek, ezentúl a program segítségével akár beszélhetnek is - kezdte István Márk (35), aki társával, Juhász Mártonnal (31), az egység feltalálójával együtt és a Nemzeti Innovációs Hivatal segítségével fejlesztette ki a rendszert..."

Insiderblog.hu, 2014. március 4., kedd
Közép-kelet európai női startup verseny - holnapig még lehet jelentkezni!

Hg.hu, 2014. március 4., kedd
ÖkoCity: zöld életmód a design köntösében az idei Construmán

Gazdasagiradio.hu, 2014. március 4., kedd
Ők az idei RENEXPO innovációs standjának nyertesei

Hajdú-Bihari Napló, 2014. március 5., szerda, 5. oldal
Az egészség fővárosa lenne Debrecen
"...Nem az ország, "csak" a Kárpát-medence egészség- és innovációs fővárosává válnánk 2030-ra..."

Kelet-Magyarország, 2014. március 5., szerda, 11. oldal
Technológiai fejlesztés uniós támogatásból
"...NYÍREGYHÁZA. Több mint 227 millió forint összértékű technológiai fejlesztést valósított meg nyíregyházi gyárában az autók belső borítóelemeinek gyártásával foglalkozó Eissmann Automotive Hungaria Kft..."

Magyar Nemzet, 2014. március 5., szerda, 13. oldal
Négymilliárdos beruházás
"...Tudományos parkot hoz létre Debrecenben a National Instruments (NI) Hungary Kft. az Új Széchenyi-terv 1,9 milliárd forintos támogatásával. Az összesen négymilliárd forintos beruházással épülő, hatezer négyzetméternyi kutatófejlesztő központ nyár elejére tervezett átadása után 300 diplomást - túlnyomórészt mérnököt - kívánnak foglalkoztatni..."

Napi Gazdaság, 2014. március 5., szerda, 20. oldal
Tudományos parkot hoz létre az amerikai cég

IT- Business, 2014. március 5., szerda, 8-9. oldal
A tudásközpontoktól Barcelonáig

IT- Business, 2014. március 5., szerda, 20-25. oldal
Közösek a célok
Stratégiai szerepben az infokommunikáció

Haszon Magazin, 2014. március 5., szerda, 41. oldal
Kerüljön be a NEKIFUT regiszterbe!

Haszon Magazin, 2014. március 5., szerda, 40-42. oldal
Így készüljön az uniós pál
Hamarosan jönnek a brüsszeli milliárdok

Világgazdaság, 2014. március 10., szerda
Növekedés egyszerűen

Blikk, 2014. március 5., szerda, 5. oldal
Fejpánttal irányítják a kerekes széket
"...A tévét, a számítógépet is tudják vezérelni a nyaktól lefelé bénult emberek..."

Hajdú-Bihari Napló, 2014. március 5., szerda, 5. oldal
Az egészség fővárosa lenne Debrecen
"...Nem az ország, "csak" a Kárpát-medence egészségés innovációs fővárosává válnánk 2030-ra..."

Napigazdasag.hu, 2014. március 5., szerda
A részvétel legalább olyan fontos, mint a győzelem
"...A márciusban útjára induló Startup Tavasz 2014 rendezvénysorozat egyik főszervezője a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)..."

Bekesifi.hu, 2014. március 5., szerda
Sikerrel zárult a "TiJöttök" program

Mmonline.hu, 2014. március 5., szerda
Keresik a legjobb fejlesztőket
"...Online programozói versennyel toboroz szoftverfejlesztőket a GE Healthcare, a kezdeményezése keretében Magyarország 200 legjobb fejlesztőjét keresik. A fejlesztői stratégiára és képességekre épülő Bitfection játék a JAVA programozáshoz értő szoftvermérnököket igyekszik bevonni a GE világába..."

Innoportal.hu, 2014. március 5., szerda
Online versenyen toboroz programozókat a GE Healthcare

Itbusiness.hu, 2014. március 5., szerda
A tudásközpontoktól Barcelonáig

Agrarhirek.hu, 2014. március 5., szerda
Innovatívabb Európa - továbbra is nagy regionális különbségekkel

Orientpress.hu, 2014. március 5., szerda
Idén it átadják a Fiatalok a Fiatalokért Díjat

Mno.hu, 2014. március 5., szerda
A világ élvonalában - Kettesben, szerda, 19.05
"...Szinte hihetetlen, de sorban állnak a kiemelkedően magas hozzáadott érték előállítására alkalmas magyar cégek, hogy az épülő svédországi neutronkutató és -előállító központ (European Spallation Source, ESS) beszállítói legyenek..."

Minap.hu, 2014. március 5., szerda
Konferenciával ünnepelték az elmúlt 20 évet
"...Húsz éves a Bay-Logi Környezetmenedzsment és Logisztikai Osztálya..."

Index.hu, 2014. március 5., szerda
Tudja, melyik a leginnovatívabb EU-tagállam?

Gamestar.feedsportal.com, 2014. március 5., szerda
1app alkalmazásfejlesztő verseny - van 1 jó appod?

Eupalyazatiportal.hu, 2014. március 5., szerda
Tudományos parkot hoznak létre Debrecenben

Mária Rádió, Hit és Tudás, 2014. március 5., szerda
Interjú Zsombori Balázzsal

HVG, 2014. március 8., szombat, 5. oldal
Védjen meg téged!

HVG, 2014. március 8., szombat, 82. oldal
Portré
Losonczi Áron, az üvegbeton feltalálója

Napi Gazdaság, 2014. március 6., csütörtök, 3. oldal
Pályázati felhívás
"Szállj be!" - Startup tavasz 2014 Közép-európai Startup Verseny

Népszabadság, 2014. március 6., csütörtök, 10. oldal
Brüsszel újra bírál
"...A hiány rendben van, de ezen kívül szinte minden miatt aggódik az Európai Bizottság..."

Figyelő, 2014. március 6., 46-48. oldal
Nagy tigris
Huawei-nyomulás
"...Magyarországon is gyárt hálózati eszközöket a legerősebb kínai technológiai vállalat, amely a mobil-világkongresszuson újabb látványos kütyüket vonultatott fel..."

Magyar Hírlap, 2014. március 6., csütörtök, 2. oldal
Elismerés példaadásért
Fiatalok a fiatalokért díj
"...Az idén újra három magyar fiatalt, illetve az ebbe a korosztályba tartozó csoportot jutalmaznak az Új Nemzedék Jövőjéért Programban, a díjazottak tevékenysége példaértékű..."

Világgazdaság, 2014. március 6., csütörtök, 1+3. oldal
Jön a mobilos e-útdíjfizetés
"...Már teszteli a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. az e-útdíjfizetéshez használható mobilalkalmazást, áprilisban élesedhet a megoldás - nyilatkozta lapunknak Veres Mihály vezérigazgató. Legkésőbb júliusban elindítják saját mobil parkolási rendszerüket, amely középtávon akár a díjak csökkenését is eredményezheti..."

Észak-Magyarország, 2014. március 6., csütörtök, 5. oldal
20 éve a kutatás-fejlesztésért
"...Szakmai konferenciával ünnepelte alapítása 20. évfordulóját a Bay-Logi..."

Figyelő, 2014. március 6., 38-39. oldal
Adófrász
Csúcsmenedzserek várakozásai
"...Nem számítanak kormányváltásra a magyar cégvezetők, de tartanak az újabb rögtönzésektől, ami az elmúlt négy évben jellemezte az Orbán-kabinetet..."

Heti Válasz, 2014. március 6., csütörtök, 38-39. oldal
Világelsők lehetnénk
Az evopro alapítója a keleti nyitásról és Paksról
"...Nemcsak pénzt, hanem értelmes feladatot kell adni a vállalkozóknak, hogy elinduljon a magyar gazdaság növekedése - véli Mészáros Csaba, az evopro alapító vezérigazgatója, akinek nulla emissziós buszai iránt Keleten egyelőre nagyobb az érdeklődés, mint itthon..."

Újpesti Napló, 2014. március 6., csütörtök, 5. oldal
Újpest a kutatás-fejlesztés központja lehet
"...Új kutatás-fejlesztési létesítményt avatott Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő jelenlétében az Ipari Parkban, az Íves út 10. szám alatt..."

Világgazdaság, 2014. március 6., csütörtök, 6. oldal
Növekedés egyszerűen

Napigazdasag.hu, 2014. március 6., csütörtök
A startup világban nincsenek határok

Insiderblog.hu, 2014. március 6., csütörtök
Műszaki-informatikai pályára csábítanak

Euroastra.hu, 2014. március 6., csütörtök
2014. március 24-én Budapestre érkezik az "EURAXESS -Researchers in Motion" roadshow.
"...Az Európai Bizottság 2014. március 3-án indította el az EURAXESS kezdeményezés keretein belül azt a pán-európai ismeretterjesztő kampányt, amelynek célja, hogy karriertanácsokat adjon a kutatóknak, és segítséget nyújtson számukra az álláskeresésben..."

Computerworld.hu, 2014. március 6., csütörtök
Küldj 1appot!

Bitport.hu, 2014. március 6., csütörtök
Innováció: Magyarország az uniós rangsor utolsó harmadában

U-szeged.hu, 2014. március 6., csütörtök
Az SZTE kutatói is részt vesznek a Nemzeti Agykutatási Programban

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. március 6., csütörtök
Üzletfejlesztési Díj 2014 - Jöjjön el a Díjátadóra!

Pcpult.hu, 2014. március 6., csütörtök
Magyarország 200 legjobb szoftverfejlesztőjét keresik
"...A GE Healthcare idén Magyarország utóbbi évtizedének egyik legnagyobb jelentőségű kutatás-fejlesztési projektjét indította el 50 millió dollár beruházásával és közel 200 fejlesztői munkahely létrehozásával..."

Infovilag.hu, 2014. március 6., csütörtök
Programozói versennyel toboroznak szoftverfejlesztőket

Btl.hu, 2014. március 6., csütörtök
Magyarország 200 legjobb szoftverfejlesztőjét keresik

Orientpress.hu, 2014. március 6., csütörtök
Jöhet a mobilos e-útdíjfizetés

Computerworld.hu, 2014. március 6., csütörtök
A siker technológiája és a technológia sikere
"...Habár az üzleti világot továbbra is a pénz hajtja előre, a sikeres üzletekben a technológia részesedése mind nagyobb és egyre nélkülözhetetlenebb. Az idei ICT Day konferencia előadói arról beszéltek, hogy az infokommunikációs megoldások hogyan visznek közelebb az üzleti sikerhez..."

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2014. március 6., csütörtök
Barcelonában rendezték meg az idei Mobile World Congress-t

Budapest Business Journal, 2014. február 28., 8-9. oldal
The rainbow of innovation on the horizon
"...The newly appointed president of the Hungarian Innovation Office (NIH), Endre Spaller, is counting on the sevenyear R&D program of the European Union and the entrepreneurial spirit within Hungary. He promises to do whatever it takes to help innovation thrive here..."

Haszon, 2014. március, 40-42. oldal
Így készüljön az uniós pályázatokra
Hamarosan jönnek a brüsszeli milliárdok

Haszon, 2014. március, 44-45. oldal
Az evopro csak a fejlesztésben hisz
"...Mészáros Csaba az evopro székházban hosszan anekdotázik ifjúkoráról és színes tapasztalatairól. Majd amint a lényeghez érnénk, kedves mosollyal kér elnézést: most azonnal távozik egy üzleti ebédre. Valahogy mégis teljes a kép. A magyar cégcsoport nagy változásokon megy keresztül..."

Világgazdaság, 2014. március 7., péntek, 6. oldal
Kisüzemi szélerőmű lesz a próbatermék
Együttműködés Egyetemmel közös K+F projektet indít a gépipari cég

PCWorld, 2014. március 7., péntek, 15. oldal
Nemzetközi startup-guruk Budapesten
Smartmobil 2014

Győr +, 2014. március 7., péntek, 1+3. oldal
Uniós kulcs az üzleti sikerhez
"...A következő hét év uniós forrásaihoz való hozzáférésről rendezett konferenciát Győrben a Piac és Pro?t című üzleti magazin kiadója. Időben készülni kell a pályázatokra..."

Vg.hu, 2014. március 7., péntek
Kisüzemi szélerőmű lesz a próbatermék

Pecsinapilap.hu, 2014. március 7., péntek
"Van kék ötleted?" - Kék gazdaság és üzleti ötletek a pécsi Pollack Expon
"...Ehhez kapcsolódóan a Pollack Expo nyitva tartása alatt meghirdetésre került a "Kék ötlet" verseny, mely elsősorban a műszaki jellegű innovációkat és projektötleteket célozta meg...

Computerworld.hu, 2014. március 7., péntek
Másodszor került meghirdetésre az Üzletfejlesztési Díj

Innoteka.hu, 2014. március 7., péntek
A Magyar Innovációs Nagydíjat március 28-án adják át az Országházban
"...A 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, illetve társaság kapja, amelyik a tavalyi évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. A tudósokból, elismert gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottság elnöke ebben az évben is a gazdaságért, valamint az innovációs területért felelős miniszter volt..."

Narancsjuice.hu, 2014. március 7., péntek
Ismét díjazzák a legjelentősebb innovációs teljesítményeket
"...Ismét díjazzák a legjelentősebb innovációs teljesítményeket, a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíj mellett további hat innovációs díjat adnak át március 28-án az Országházban - közölte a Magyar Innovációs Szövetség csütörtökön..."

Elemzeskozpont.hu, 2014. március 7., péntek
Ismét díjazzák a legjelentősebb innovációs teljesítményeket

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
"Szállj be!" - Startup tavasz 2014 - Közép-európai Startup Verseny pályázati felhívás

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Startup Tavasz 2014 - rendezvénysorozat

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Fejpánttal irányítják a kerekes széket

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Sikerrel zárult a TiJöttök program

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Az idei évben is folytatódik a TiJöttök program

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Újra kiemelkedő hazai innovációk a 2014-es RENEXPO-n

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Így kerülhetne Budapest a világ legjobbjai közé

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
A jó szemlélet nagyon hiányzott eddig a magyar innovációból

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Tavaszi jelentkezés lehetőségek amerikai inkubátorokba/akszelerátorokba!

InnoTrend hírlevél, 2014/04, 2014. március 7., péntek
Startup rendezvény Franfurt am Main-ban

U-szeged.hu, 2014. március 7., péntek
Rehabilitációs szolgáltatásokat fejlesztenek az SZTE két klinikáján

U-szeged.hu, 2014. március 7., péntek
Refactoring 2011 Fejlesztő, Innovációs és Szolgáltató Kft. - projektátadó

Tozsdeforum.hu, 2014. március 7., péntek
Magyarország legjobb szoftverfejlesztőit keresik

Tozsdeforum.hu, 2014. március 7., péntek
Nehéz célt tűztek ki az ország elé

Stop.hu, 2014. március 7., péntek
Ők a sikeres vállalkozások

Portfolio.hu, 2014. március 7., péntek
Még az idén jöhet a zöldenergia-törvény

Napigazdasag.hu, 2014. március 7., péntek
Stratégiai cél az olcsóbb energia

Napigazdasag.hu, 2014. március 7., péntek
Sikeres vállalkozásokat díjaztak

Magyarhirlap.hu, 2014. március 7., péntek
Lázár: Célunk a versenyképesség fokozása

Agroinform.com, 2014. március 7., péntek
Lázár: az elkövetkező időszakban 1000-1100 milliárd forint áll majd rendelkezésre az agártámogatásokra

Promenad.hu, 2014. március 7., péntek
Lázár János: "leegyszerűsödik a pályáztatás"

Orientpress.hu, 2014. március 7., péntek
MGYOSZ: támogassák a középvállalatokat is!

Mno.hu, 2014. március 7., péntek
Varga: A magyar gazdaság képes az innovációra

Mno.hu, 2014. március 7., péntek
Horizon 2020: elküldték az első magyar pályázatot

Mno.hu, 2014. március 7., péntek
A cél az olcsó energia

Mandiner.hu, 2014. március 7., péntek
A legversenyképesebb gazdasággá tenné a kormány Magyarországot

Insiderblog.hu, 2014. március 7., péntek
Rocketside - az izgalmas inkubátor!

Hvg.hu, 2014. március 7., péntek
Ezek voltak a legsikeresebb vállalkozások februárban

Figyelo.hu, 2014. március 7., péntek
A sikeres vállalkozásokat díjazták

Diamondbridge.hu, 2014. március 7., péntek
Átadták a Díj a sikeres vállalkozásokért februári elismeréseit

Mr1-Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2014. március 7., péntek
A magyar gazdaság képes a több munkahelyet, jövedelmet adó megújulásra, az innovációra és fejlesztésre, jelentette ki Varga Mihály

M1, Híradó Délben, 2014. március 7., péntek
A magyar gazdaság képes a több munkahelyet, jövedelmet adó megújulásra, az innovációra és fejlesztésre, jelentette ki Varga Mihály

M1, Híradó Este, 2014. március 7., péntek
A magyar gazdaság képes a több munkahelyet, jövedelmet adó megújulásra, az innovációra és fejlesztésre, jelentette ki Varga Mihály

InfoRádió, déli Hírek, 2014. március 7., péntek
A magyar gazdaság képes a megújulásra a nemzetgazdasági miniszter szerint

ECHO TV, Déli Híradó, 2014. március 7., péntek
Varga Mihály átadta a Díj a sikeres vállalkozásokért februári elismeréseket

ECHO TV, Esti Híradó, 2014. március 7., péntek
Minden eddiginél nagyobb uniós forrás jut a következő hét évben a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre

Duna TV, Déli Híradó, 2014. március 7., péntek
A magyar gazdaság képes a több munkahelyet, jövedelmet adó megújulásra, az innovációra és fejlesztésre, jelentette ki Varga Mihály

Magyar Hírlap, 2014. március 8., szombat, 7. oldal
Dőlnek a kreatív ötletek

Magyar Hírlap, 2014. március 8., szombat, 8. oldal
Díj a sikeres vállalkozóknak

Magyar Nemzet, 2014. március 8., szombat, 12. oldal
Több a szabadalom

Magyar Nemzet, 2014. március 8., szombat, 12. oldal
Március végén döntenek a pénzekről

Magyar Nemzet, 2014. március 8., szombat, 27. oldal
Mit tud a Prezi?
"...Egy magyar számítástechnikai cég, a Prezi alapítóját a Fehér Házban fogadta Barack Obama a múlt pénteken. A Prezi ugyanis százmillió dollárral szállt be az elnök oktatási programjába. Honnan van egy kis magyar cégnek százmillió dollárja? És miért amerikai gyermekekre költi?..."

Észak-Magyarország, 2014. március 8., szombat, 6. oldal
Röviden
"...Ismét díjazzák a legjelentősebb innovációs teljesítményeket, a 2013. évi magyar innovációs Nagydíj mellett további hat innovációs díjat adnak át március 28-án az országházban - közölte a magyar innovációs szövetség. a nagydíjat az a Magyarországon bejegyzett vállalat, illetve társaság kapja, amely tavaly a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó innovációt valósította meg. a szövetség közleménye szerint a pályázati felhívásra 26 jelentkezés érkezett..."

Minőség és Megbízhatóság, 2014. március 8., szombat, 58-61. oldal
A 2013. évi "Minőség-Innováció" pályázat eredményei
Stockholmban átadták a Nemzetközi Minőség-Innováció 2013 Díjakat

Elektronet, 2014. március 8., szombat, 6-7. oldal
EU Horizont 2020
70 Milliárd euró a K+F+I-RE
"...Az Európai Unió a jelenlegi hétéves költségvetésében a Horizont 2020 keretprogramban 70 Mrd eurót irányzott elő kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységek támogatására. Az előző költségvetési ciklusban a magyar intézmények 260 M eurót nyertek a 7. Keretprogram pályázatain, az új ciklusban ez arányosan 300 M euró lenne, de a cél 350 M euró támogatás megszerzése. A megcélzott összeg elnyerését elősegítendő a Nemzeti Innovációs Hivatal is messzemenően segíti a magyar intézményeket céljaik elérésében..."

Tozsdeforum.hu, 2014. március 8., szombat
Automatikus uniós támogatás kkv-knak

Narancsjuice.hu, 2014. március 8., szombat
Magyarország versenyképességének erősítése a cél

Dehir.hu, 2014. március 8., szombat
Százmilliók jutnak vállalkozásoknak szinte automatikusan

Szegedma.hu, 2014. március 8., szombat
Agórában az uniós pénzekről - 1500 milliárd forint érkezhet

Promenad.hu, 2014. március 8., szombat
Könnyebben juthatnak fejlesztési forráshoz a vállalkozók - Bejátszással!

Privatbankar.hu, 2014. március 8., szombat
Egy kicsit könnyebb lesz a cégeknek

Nol.hu, 2014. március 8., szombat
Hogy lendíthető fel gazdaságunk?

Mno.hu, 2014. március 8., szombat
600 milliárd forint javíthat az innováción

Insiderblog.hu, 2014. március 8., szombat
Versennyel toborozna a GE Healthcare

Hir.ma, 2014. március 8., szombat
Csepreghy: egyszerűbben juthatnak fejlesztési forrásokhoz a vállalkozások

Vasárnap Reggel, 2014. március 9., vasárnap, 8. oldal
A Prezi sikere nem ritka kivétel
"...Árvai Péter Egy véletlen találkozásból született meg a Prezi. A magyar ötletet már 3ó millió ember használja. Budapesti irodájukban 150-en dolgoznak 26 országból. A céljuk kétmilliárd felhasználó..."

Vasárnap Reggel, 2014. március 9., vasárnap, 2. oldal
Lázár János: új, hatékonyabb uniós pályázati rendszer jön

Dunántúli Napló, 2014. március 9., vasárnap, 2. oldal
Lázár János: új, hatékonyabb uniós pályázati rendszer jön

Tolnai Népújság, 2014. március 9., vasárnap, 2. oldal
Lázár János: új, hatékonyabb uniós pályázati rendszer jön

Vg.hu, 2014. március 9., vasárnap
Könnyebben jöhet az uniós pénz

Mno.hu, 2014. március 9., vasárnap
A kamara partner a kkv-k felzárkóztatásában

Piacesprofit.hu, 2014. március 9., vasárnap
Magyarok nyomják le a Dropboxot?
"...Dropbox, Google Drive, Microsoft SkyDrive, Tresorit - néhány a legismertebb felhő alapú fájlmegosztó és tárolószolgáltató közül. A felsorolásban a negyedik egy alig kétéves magyar startup. A három hazai egyetemista által alapított Tresorit célja, hogy a vállalkozás a titkosított felhőpiac egyes számú innovátora legyen világszinten..."

Hirek7.com, 2014. március 9., vasárnap
Magyarok nyomják le a Dropboxot?

Magyar Nemzet, 2014. március 10., hétfő, 13. oldal
Tudásközpont épül Debrecenben

Insiderblog.hu, 2014. március 10., hétfő
Újra indul a Bridge Budapest ösztöndíjprogramja
"...Boston és San Francisco után idén több távol-keleti állomásra és Izraelbe is eljuthatnak a magyar fiatalok a Bridge Budapest segítségével. A Prezi, a Ustream, a LogMeIn és az NNG által működtetett nonprofit szervezet a Prezi diákokkal zsúfolásig megtelt Nagymező utcai központjában hirdette meg idei ösztöndíjprogramját, amellyel a vállalkozó kedvű fiatalokat inspirálnák..."

Wikitech.hu, 2014. március 10., hétfő
Újabb magyar cég segíti a fiatal tehetségeket
"...Újabb magyar világsiker, az iGO Navigációs rendszert fejlesztő NNG csatlakozik a Bridge Budapesthez, hogy fejlessze és ösztönözze a magyar vállalati szférát..."

Profitline.eu, 2014. március 10., hétfő
Lovasruházati cég nyerte a vállalkozók versenyét

Várható események

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése

A MISZ Logisztikai Tagozata 2014. március 12-én, 14 órától tájékoztatót tart, melyet szakmai beszélgetés követ "Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (K+F minősítés)" címmel, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében (1111 Budapest, Kende u. 13-17.). Meghívott előadó Bognár Szilvia, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Főosztály Kutatás-fejlesztési és Innovációs Osztály vezetője.

A részvételi lehetőség korlátozott, előzetes regisztráció a következő e-mail címen: Mondovics János: janos.mondovics@bonitat.eu

Növekedés egyszerűen

2014. március 30-án, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Világgazdaság közösen megrendezi a Courtyard Marriott-ben (1088 Budapest, József körút 5) a "Növekedés egyszerűen - vállalkozásfejlesztési tippek első kézből" című konferenciát.

Programok:

8:30-9:00 Regisztráció
9:00-9:10 Köszöntő
Barna Tamás ügyvezető igazgató, Republic Group
9:10-9:35 A magyar versenyképesség - kitörési pontok a magyar KKV piaci szereplők számára
Cséfalvay Zoltán Parlamenti és Gazdaságstratégiáért Felelős Államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium (előadás)
9:40-10:00 K+F - költség, vagy befektetés?
Dr. Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal (előadás)
10:05-10:25
A külpiacra lépés folyamata - a HITA üzletfejlesztési szolgáltatásai
Bödőcs Róbert befektetés-ösztönzési és üzletfejlesztési elnökhelyettes, Nemzeti Külgazdasági Hivatal (előadás)
10:30-10:50
Megújul a magyar export - Export finanszírozási megoldások
Szőcs Gábor igazgató, EXIMBANK (előadás)
10:55-11:15
Átlátható működés, mint sikerkritérium - avagy lehet-e korrupciómentesen érvényesülni az üzleti életben
Rechnitzer Dóra üzleti programok vezetője, Transparency International (előadás)
11:20-11:45 Kávészünet
11:45-12:05 A vállalkozásfejlesztés kritikus döntési pontja: cégeladás, részleges értékesítés, tőkeemelés, vagyonnövelés, tőzsdére bevezetés, külpiaci terjeszkedés
László Csaba közgazdász, szenior partner, KPMG Tanácsadó Kft. (előadás)
12:10-12:30 Fókuszban a sikergyáros - avagy mit tegyen a KKV-piaci szereplő: erőforrás-racionalizálás, piackiaknázás, piacfejlesztés, termékfejlesztés, diverzifikáció, portfolió-bővítés, működési folyamatok egyszerűsítése
Tóth Péter tulajdonos, Lipóti Pékség (előadás)
12:35-12:55 Az egyszerű márkaélmény értékteremtő szerepe a vevőszerzésben és vevőmegtartásban
Barna Tamás ügyvezető igazgató, Republic Group (előadás)
13:00-13:15 Innovatív és költséghatékony hirdetési megoldások - a sajtókommunikáció, mint az üzleti siker alapfeltétele
Oláh Péter társtulajdonos, MD at Communications United (előadás)
13:20-13:40
Intuíció és szakmai felkészültség mint vezetői siker és a csapatépítés kulcsa
Gianni Annoni tulajdonos, Trattoria Pomo D'oro (panelbeszélgetés)
Moderátor: Szöllősi Györgyi
13:45-
Ebéd

A részvétel díja:
- Világgazdaság előfizetőknek: 20320 Ft.
- Nem előfizetőknek: 25400 Ft.

A MISZ tagszervezetei számára 20%-os kedvezmény biztosított.
Részletek, jelentkezés: http://www.vg.hu/konferencia

Startup Tavasz 2014

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Innovációs Hivatal, a Design Terminál NKK, a BudapestHub munkacsoport, valamint számos hazai szakmai szervezet és nemzetközi partner együttműködésével - többek között az MM Klaszter, CESA, ISEEQ, SM2014 - szerveződik a Startup Tavasz 2014 rendezvénysorozata, melynek védnöke Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára, főszervezője a Nemzeti Innovációs Hivatal.

A rendezvénysorozat főbb programelemei:
- 2014. április 2. - Startup Tavasz Közép Európai Startup Verseny
- 2014. április 3. - SM14 Konferencia
- 2014. május - Startupok szakmai továbbképzése Budapesten
- 2014. május 30. - Magyar Innovációs TechShow (HITS), Central European Startup Awards startup verseny

További információk a startup tavasz 2014 rendezvénysorozat weboldalán: www.startuptavasz.hu
Kontakt: Hegedűs Anna Fanni (0630/472-7703) annafanni.hegedus@nih.gov.hu

Stratégiai vállalatok stratégiája

2014. április 3-án a Larus Rendezvényközpontban (1124 Budapest, Csörsz u. 18/B.) a Világgazdaság megrendezi a "Stratégiai vállalatok stratégiája" c. konferenciát.

Program:

9:00-9:40
Magyarország versenyképessége - 2020
Chikán Attila egyetemi tanár, a Versenyképesség Kutató Központ igazgatója
9:45-10:45
Panelbeszélgetés I.
Makrogazdasági környezet - mikro gazdasági hatások
Bogsch Erik vezérigazgató, Richter
Hodász István vezérigazgató, Egis
Hutter Iván régiós vezérigazgató, GE Lighting
Komlós Andor ügyvezető igazgató, Leier Hungária
Richard Brasher pénzügyi igazgató, Coca Cola Magyarország
10:50-11:10 A jövő vállalata (nemzetközi trendek a vállalatirányításban)
11:15-12:15 Panelbeszélgetés II.
Mitől versenyképes egy vállalat?
Dunai Zoltán vezérigazgató, Stadler Rail Csoport
Rábai Dániel ügyvezető igazgató, Continental
Lepsényi István vezérigazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
Wáberer György elnök-vezérigazgató, Waberer’s International
12:20-12:40 Kávészünet
12:45-13:55
Panelbeszélgetés III.
A jövő iparága - a jövő vállalata?
Ábrahám László vezérigazgató, NI Hungary
Veres Zsolt vezérigazgató, IBM Magyarország
Ferencz Gyula nagyvállalatokért felelős igazgató, Microsoft
Hajzer István gazdasági igazgató, Robert Bosch Kft.
Sembery Tamás kiemelt ügyfélkapcsolati igazgató, Huawei Technologies Hungary

A részvétel díja:
- Világgazdaság előfizetőknek: 25400 Ft.
- Nem előfizetőknek: 31750 Ft.

A MISZ tagszervezetei számára 20%-os kedvezmény biztosított.
További részletek, jelentkezés: http://www.vg.hu/konferencia

MIXiii konferencia és szakvásár Tel-Avivban

2014. május 20. és 22. között, Tel-Aviv-ban rendezik meg Izrael legnagyobb innovációs konferenciáját és szakvásárát, amely idén a MIXiii nevet kapta. Először kerül sor arra, hogy három, hagyományos szakmai rendezvényt (a biomed ágazati, high-tech ágazati konferenciát és az izraeli Office of Chief Scientist konferenciáját) egy nagyszabású rendezvényben vonjanak össze.

A várakozások szerint a MIXiii vezető ipari szereplők főelőadásai mellett, olyan fórumot fog nyújtani, ahol a tudományos, a technológiai és az üzleti szféra legfontosabb és feltörekvő szereplői mutatkozhatnak be és léphetnek kapcsolatba egymással.

A konferencia high-tech szekciója olyan kiemelt témákkal fog foglalkozni, mint a pénzügyi informatika (fintech), e-kereskedelem, intelligens városok, nagy mennyiségű adat (big data) technológiák, cyber-biztonság, közösségi média, "új media" (new media), mobil technológiák, felhőalapú számítástechnika. A biomed programfüzér kiemelt területei az orvosi műszerek fejlesztése, a gyógyszergyártás és az orvosi információtechnológia lesznek.

A résztvevő vállalkozások a következő módokon jelenhetnek meg a konferencián:
- a szakvásár kiállítóterében felállított standokon;
- ingyenesen, a konferencia start-up pavilonjában;
- a tematikus szekciókban megtartott prezentációkon (jelentkezési határidő: március 15).

A megrendezésre kerülő start-up versenyre a március 15-ig lehet jelentkezni. A verseny díjazottjai lehetőséget kapnak arra, hogy a konferencia közönsége előtt mutassák be koncepciójukat.

További információk: www.mixiii.com, illetve Azbej Tristan, TéT attasé(tazbej@mfa.gov.hu) és Márki Gábor (gmarki@mfa.gov.hu) külgazdasági szakdiplomata.

Pályázati felhívás

Intel Business Challenge Europe 2014

Az Intel Business Challenge Europe több mint egy startup verseny. A fő cél, hogy a fiatalok azon képességeit fejlessze, amelyek hozzásegítik őket a sikerhez az üzleti életben. Az a tény, hogy a részt vett projektek több mint a fele sikeres a piacon, bizonyítja a magas színvonalat.

A verseny három fordulós:
1. Június 15-ig kell a résztvevőknek regisztrálni a www.intelchallenge.eu oldalon, illetve oda el kell küldeniük projektjük leírását. Ezután a nemzetközi szakértőkből álló zsűri kiválasztja a legjobb 24 európai csapatot.
2. A második forduló június 15-én kezdődik és szeptember végéig tart, amely során a csapatok tréningeken vehetnek részt, hogy felkészüljenek a háromnapos döntőre. Az elődöntőn bemutatják a zsűri előtt a projektjeiket, majd a zsűri kiválasztja azt az öt csapatot, melyek képviseltethetik magukat a döntőben.
3. A harmadik fordulóra októberben kerül sor a Szilícium-völgyben, ahol a csapatok egy egész héten keresztül különböző üléseken vesznek részt, és támogatást kapnak nemzetközi üzleti szakemberektől. Végül a döntőben a továbbjutottak előadják projektjeiket a zsűri és a világ összes tájáról érkezett versenytársak előtt.

Nevezni lehet innovatív termékekkel, intelligens technológiákkal, interaktív webes és mobil alkalmazásokkal, a biotechnológia, a nanotechnológia, a fenntartható energia, az egészségügy és orvosi eszközök, informatika és kommunikációs technika területéről, valamint az emberek és a társadalom témában.

Jelentkezési határidő 2014. június 15-e.
További információk: http://www.intelchallenge.eu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.