XXIV. évf. | 2014. február 25. | 4. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Köszöntjük új tagjainkat!

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2014. február 12-én, a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Ábelné Egyed Eleonóra, Szolnok város polgármesteri hivatalának Oktatási, Kulturális és Sport Osztályának vezetője köszöntötte a résztvevőket. Az előadáson részt vett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tanügyigazgatási referense is, Dr. Mészárosné Fekete-Szabó Andrea, valamint a Varga Katalin Gimnázium és a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulói is.

Az előadó Dr. Maróti Péter, az MTA doktora, biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet egyetemi tanára, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Fényes élet: fényből élet - életből fény" címmel tartott előadást. Előadásában a Föld kialakulásától, a biológiai-élet cikluson át a földi élet kialakulásának alapfeltételéig mindenre részletesen kitért, és többek között bemutatta a földi élet motorját, a fotoszintézist is.

A következő állomása a programnak 2014. február 19-én, a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium volt, ahol Paks polgármestere, Hajdú János köszöntötte a résztvevőket. Dr. Nánai László, fizikus, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Természettudományi Intézet, Általános és Környezetfizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi Fulbright-ösztöndíjas "Lézerek" címmel tartott előadást. Az előadás többek között betekintést nyújtott a lézerek működési elvébe és felhasználási területeibe.
Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 1000 ember követi a programokat.

Szabadalomkutatás

A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második fordulójába jutott versenyzői részére - amennyiben ezt a választott témájuk indokolttá tette - Szövetségünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) közösen szabadalomkutatást szervezett.
A látogatásra 2014. február 11-én és február 12-én került sor az SZTNH-ban, ahol a 11 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a különböző jogvédelmi formákról és önálló szabadalomkutatást végezhettek Takács Lászlóné, az SZTNH munkatársa segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Síró Bianka, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára kísérte el a látogatásra.

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft taggyűlése

2014. február 14-én tartotta soron következő taggyűlését a VRIC, amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost, Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte.
A taggyűlés kiemelt témája volt a társaság 2013. évi előzetes eredményeinek áttekintése mellett a 2014-es évben esedékes feladatainak áttekintése.

A feladatok közül az egyik legfontosabb, hogy elkezdte működését a társaság innovációs portálja, amely a portal.vric.hu oldalon érhető el és a térség innovációs eredményei és eseményei mellett az aktuális országos és nemzetközi hírekről is tájékoztatást ad az érdeklődőknek. Emellett a társaság tevékenységében hangsúlyos szerepet kap a 2013-ban elindított ENTUDAT című projekt, amely a lakossági és intézményi fogyasztók energiatudatosságát és energiahatékonyságát támogató komplex eszköz- és alkalmazáscsomag fejlesztésére vállalkozik.

Innovatív ELTE-s kurzusokat díjaztak

A Tempus Közalapítvány 2013. évi felhívásában szereplő Felsőoktatási STEM Díjra (STEM = Science, Technology, Engineering, and Mathematics) olyan felsőoktatási kurzusokkal lehetett pályázni, amelyek az elméleti tudást a gyakorlatban való alkalmazásra fókuszálva adják át, innovatív felsőoktatás-pedagógiai módszerekkel támogatják a kurzus tanulási eredményeiben meghatározott fejlesztendő kompetenciák elsajátítását, továbbá hatékonyan készítik fel a hallgatókat az általuk választott STEM szakmára.

A "Jó gyakorlatok a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika szolgálatában" pályázat során idén összesen hét kiemelkedő és gyakorlatorientált felsőoktatási kurzust díjazott a Tempus Közalapítvány, amelyből kettő szerepel tagintézményünk, az ELTE Informatikai Kar képzési kínálatában. A szervezők helyezési sorrendet nem állítottak fel, a szakértők által a legkiemelkedőbbnek ítélt hét pályázatot díjazták, köztük az ELTE Informatikai Kar két programját:

- Tóth Melinda, Horváth Zoltán (IK): RefactorErl a Szoftvertechnológia Laborban
A RefactorErl projektkurzus lehetőséget biztosít a résztvevő BSc, MSc és PhD szinten tanuló hallgatóknak, hogy felkészültségüknek megfelelő szinten bekapcsolódhassanak a Kar ipari partnere, az Ericsson által biztosított kutatás-fejlesztési feladatok megoldásába. Naprakész szoftverfejlesztési ismereteket szereznek, új interfészeket terveznek, kódot írnak egy már meglévő, összetett szoftverhez, karbantartják, tesztelik és dokumentálják azt. A hallgatók részvételével kifejlesztett RefactorErl refaktoráló eszközt az Ericsson Magyarország több fejlesztő részlege is sikerrel alkalmazta és további felhasználása várható a cég külföldi részlegeinél.

- Turcsányi-Szabó Márta (IK): "Interaktív média" integrált kurzuscsoport a T@T Laborban
A kurzus célja olyan innovatív ismeretszerző installációk felállítása, amelyek lehetnek akár a formális tanulás eszközei is, de alkalmasak más környezetben (például múzeumokban) is az érdeklődés felkeltésére és a felfedezés élményének átadására. A kurzus angol nyelvű digitális tananyaga Web 2.0-ás eszközökkel kiegészítve szolgáltatja az újonnan megjelenő technológiák folyamatosan frissülő ismereteit.

Horizont 2020 Információs Nap Szegeden

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, a Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Innovációs Hivatal együttműködésében került megrendezésre a Horizont 2020 Regionális Információs Nap 2014. február 19-én, Szegeden az egyetem dísztermében. Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke és Dr. Majó Zoltán a Szegedi Tudományegyetem gazdasági és műszaki főigazgatója mondott köszöntőt.

Három tématerület került bemutatásra: ipari vezető szerep, kiváló tudomány és a társadalmi kihívások. Mokry Zsuzsa, NMP+B Programbizottsági tag (Nemzeti Innovációs Hivatal) nanotechnológiák, korszerű anyag- és gyártási technológiák, biotechnológiai alapú ipari folyamatok a Horizont2020-ban témájú előadást tartott. Az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatait bemutatta Szabolcski Zsuzsa, EU szakreferens, ERC pályázati tanácsadó, az MTA Titkárságáról. A 3 tématerületről további előadások hangzottak el, melyeket a Nemzeti Kapcsolattartó Hálózat (NCP) munkatársai tartottak.

Az információs napon részt vett a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális képviseletének az igazgatója, Dr. Mogyorósi Péter, aki a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója is.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Nem nyilvános szabadalmi dokumentumok

Az SZTNH tájékoztatása a nem nyilvános szabadalmi dokumentumok 2013. augusztus 27. - szeptember 16. között történt letöltésével kapcsolatosan letölthető innen.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | ISOTOPTECH Zrt.
Tagsorszám:
| 693.
Cím: | 4025 Debrecen, Piac u. 53
Honlap: | www.isotoptech.hu
Vezető: | Veres Mihály, vezérigazgató
E-mail: | veresmihaly@isotoptech.hu

Fő tevékenységi körük a műszaki kutatás és fejlesztés. Alaptevékenységük az atomerőművek és radioaktívhulladék-tárolók monitoring jellegű ellenőrzése, a létesítmények környezeti hatásainak vizsgálata, a szennyeződésterjedési hidrológiai modellek felállítása és karbantartása.

Szakirodalom-figyelő

Coughter, Peter: Pitch - Add el az ötleted egy jó prezentációval! - HVG Könyvek, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

"Valaki mindig kiértékel bennünket. Minden prezentáció." A könyvből - amely rögtön a címével példát ad a jó és a kevésbé jó prezentációról. Eredeti címe: "A pitch művészete: A meggyőzés és a prezentáció mesterfogásai, amellyel üzlet nyerhető." Ugye, milyen izgalmas, vonzó ígéretet - egymondatos prezentációt - ad ez a könyv tartalmára? S felér-e vele e tekintetben a magyar cím és alcím?

Coughter e könyve egy igen speciális harctérhez, a mások meggyőzése céljával tartott prezentációkhoz kínál igen alaposan kimunkált és kifejtett szaktudást (know-how-t). Ezen a harctéren az első ütemben a célközönség - legyen bár egyetlen ember, egy testület vagy akárhány tagú hallgatóság - igen értékes erőforrásaiért kell harcba szállnunk: az idejéért és a figyelméért. Ha ezeket a megnyitással nem tudjuk megnyerni, s a prezentációnk során nem tudjuk végig megtartani, akkor nincs tovább. Ha viszont igen, akkor a prezentáció révén harcba szállhatunk a valódi célért: hogy a célközönség bizonyos értékes erőforrásait arra fordítsa, amire a meggyőzéssel rá akarjuk venni. Ez azzal is jár, hogy a prezentáció során nyíltan vagy közvetetten versenyeznünk kell a célközönség előtt álló más lehetőségekkel is, s meggyőzni, hogy mi vagyunk a legjobb választás. Ez szó szerint szakembert próbáló, kimagaslóan jó tudást igénylő feladat. Nem elég jónak lenni abban, amit kínálunk - tudni kell minden kétséget kizáróan meg is győzni erről a másik felet! Nem elég jót mondani, mutatni - tudni kell ezt úgy tenni, hogy a másik azt az üzenetet olvassa ki belőle magának, amit mondani akarunk, s arra a meggyőződésre jusson belőle, amiről meg akarjuk győzni. A prezentációban minden segít, ami hathatósan közelebb hozza a másikat ehhez, s minden árt nekünk, ami nem! Minden árt, ami nem elég hatékonyan segít bennünket a meggyőzésben, mert miatta elveszíthetjük a célközönséget. Ebben győzni tanít Coughter könyve, s vele mindenben, ami kommunikáció.

Mondandóját különösen meggyőzővé teszi annak hangsúlyozása, hogy tanácsadóként, szolgáltatóként és oktatóként is folyamatosan tanul az ügyfelektől, partnerektől, a hallgatóitól, állandóan fejleszti a szaktudását. A szakmai gyakorlatáról: 20 évet töltött "kreatívként" a reklámügynökség és tanácsadó cégnél, amelynek egyik alapítója volt. "1995 óta, miközben oktattam és tanácsokat adtam olyan cégeknek, amelyek reklámügynökséget kerestek, 10 ezer prezentációt hallgattam végig. Körülbelül 4000 embert tanítottam. (...) A reklámipar legkiválóbb ügynökségeivel és szakembereivel dolgozhattam együtt. (...) Emellett a közgazdászokkal, HR tanácsadókkal, ingatlanfejlesztőkkel, jogászokkal, befektetési bankárokkal, magánbefektetőkkel, pénzügyi szakemberekkel és építészekkel végzett közös munka is rendkívül izgalmas volt." Idézi Malcolm Gladwell szabályát: "a kiemelkedő teljesítmény elérésének egyik elengedhetetlen feltétele a tízezer óra gyakorlás" (Kivételesek - A siker másik oldala - HVG Könyvek, 2009 - l. MISZ Hírlevél 2009/18. sz.), s hogy ő már jóval túlhaladta ezt a mércét.

Könyvében kitűnően, abszolút gyakorlatiasan, érezhetően hatalmas tapasztalatra támaszkodva - párszor talán kissé iskolásan - magyarázza a prezentáció mesterségének és művészetének sorsdöntő tényezőit: a hozzáállást, a gondolkodásmódot, a prezentáció megvalósítását, a logikai és technikai mesterfogásokat. A fejezetcímekből: • Prezentáció lépten-nyomon • Nem rólunk szól (Kulcskérdés! - OP) • Hogyan teremtsünk kapcsolatot? • Az érzelem ereje • Milyenek legyünk? • Hitelesség (Mindenek felett! - OP) • Diavetítés általi halál • Próbáljunk, próbáljunk, próbáljunk! • Sohasem tudhatjuk • Álljunk ki!
Sokat lehet tanulni belőle.

Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára - 3 az egyben! - Akadémiai Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Aki nem tud arabusul", az használja ezt a szótárat. Aki tud, az is, mert olykor mindannyian hibázunk, rosszul használjuk az idegen szót, kifejezést, ez pedig a műveletlenség kellemetlen látszatát vetítheti ránk. Ha pedig le is írjuk, ott van még a pontos - nemritkán trükkös - helyesírás is, amit szintén könnyű elvéteni. E szótár így mindenkinek jó szolgálatot tesz, hiszen sokkal több idegen szó és kifejezés él a nyelvünkben, mintsem bármelyikünk is ismerhetné azokat. Meg tud lepni azzal is, hogy hány szónak van olyan jelentése, összetétele, amelyekről nem tudtunk, vagy kiesett az emlékezetünkből.

Elegánsabb is, ha nem keverünk sok idegen szót, kifejezést a szövegünkbe, főként, ha van általánosan elfogadott magyar megfelelőjük. Inkább a nagyzolás, mintsem a műveltség látszatát kelti szükségtelenül használni az előbbieket. Más kérdés, hogy olykor tényleg nem ugrik be az odaillő magyar - ilyenkor jól segít ez a szótár, különösen, hogy gyakran szinonimákat kínál, s így kiválaszthatjuk a nekünk jelentésben, hangulatban épp leginkább megfelelőt.

Tagadhatatlan tény, hogy nyelvünk is állandóan "a hadak útján" formálódik, változik, töltődik fel más nyelvekből átvett szavakkal, szófordulatokkal. A klasszikus latinos műveltség máig megmaradt több-kevesebb hagyatékától a francia, német beütéseken át az angol jövevényszavak erős eluralkodásáig, jelen vannak ennek hatásai, s mellettük ott élnek a különféle szakmák és szakterületek saját nyelvezetei. Ha csak az utóbbiakat nézzük, nincs ember, aki valamennyiben otthon lenne, azoknak akárcsak a járatos kifejezéseit mind ismerné. Rég megbarátkoztunk az innovációval, a marketinggel, de számos jövevényt ma is szövegösszefüggésből írunk körül a szótár kínálta választékból.

Használati értékét jól jellemzi a Kiadó ajánlója: "célja, hogy napjaink igényeihez igazodva összegyűjtse és bemutassa a magyar nyelvbe bekerült idegen szókészleti elemeket, tájékoztatást adjon a nyelvünkben szokásos írásmódjukról és kiejtésükről, számos szakmai és stílusbeli minősítéssel megmutassa azt a szövegkörnyezet, ahol helyesen és indokoltan használhatók. Több mint 30 000 címszót tartalmaz (kiemelés tőlem - OP). Felöleli a magyar szövegekben a mindennapi használatban előforduló, jobbára még ma is idegennek érzett szavakat, szókapcsolatokat, tulajdonneveket és magyarázatukat többek között az informatika, jog, közgazdaságtan, a műszaki tudományok és a természettudományok területéről."

Mind többen lehetünk, akik számítógépen dolgozva - írva, olvasva - kényelmesebbnek tartjuk a kattintásnyi távolságban elérhető on-line szótárak használatát a hagyományos, nyomtatottakénál. E szótár használati értékét is nagyban növeli, hogy a www.szotar.net weboldalon elérhető az on-line változata, amelyben az intelligens keresőprogram villámgyors keresést tesz lehetővé. S ami különösen értékes segítség: ha a Kiadó több on-line szótárához is van hozzáférésünk, azok közös, együttműködő rendszert alkotnak, és kereséskor együtt feljönnek mindazok, amelyekben találat van. A találati lista rögtön megmutatja azt is, hogy mely szótárakban szerepel a keresett szó vagy kifejezés.

A helyesírás bizony gyakran gondokat okoz: felejtünk is, a javító programok számítógép is elkényelmesítenek, s a szabályok is változnak. E szótár birtokosa internetes hozzáférést kap a Kiadó online helyesírási szótárához is, amelyben közel 200 000 szó helyesírása ellenőrizhető. Az internetes hozzáférés mindkettőhöz regisztrációval használható 24 hónapon át.

Richard J. Evans: A Harmadik Birodalom hatalmon - Park Könyvkiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ Hírlevél 2014./2. számában szóltunk a kitűnő brit történész igen figyelemre méltó trilógiájának első kötetéről: A Harmadik Birodalom születése. Műve többszörösen is feltétlenül érdemes a figyelemre. Mindenekelőtt: kétség sem férhet ahhoz, hogy mindenkinek, aki érteni akarja a mai emberiség világát, ismernie kell, legalább nagy vonalakban, a Harmadik Birodalom történetét. Megérteni minden segítséggel is nehéz, hogyan válhatott Európa egyik legfejlettebb országa az addigi történelem legsötétebb bugyrainál is messze rettenetesebb rém-országgá, de legalább nagy vonalakban át kell látni a történteket és azok hajtóerőit. Át kell látni, hogy itt nem adható meg az olcsó felmentés, miszerint egy fanatikus banda a söpredék élére állva hatalmába kerítette az országot, s kőkemény terrorral véghezvitt mindent, amit ma a Harmadik Birodalom rémségeiként ismerünk. Túl jól szervezett volt az egész, mintsem pusztán a söpredék terrorja működtethette volna, s túl sokan működtek így-úgy közre azok közül is, akiket e rémállamot megelőzően nem lehetett volna a söpredékhez sorolni. A söpredék nem cselekszik echte német szervezettséggel és precizitással. Az ünneplő tömegeket nem a mögöttük felállított géppuskák késztetik lelkes éljenzésre. És még az sem mondható, hogy már korábban söpredék volt mindenki, aki boldogan rabolta el a kitaszítottak vagyonát, egzisztenciáját, az utóbbiak élete árán is.

A praktikus tudás nem is, hogy miért lehetett az embereket ilyenné tenni - ecce homo, gondoljunk akár legközelebbiként az iménti balkáni tömeggyilkosságokra -, hanem a hogyan. Nagyjából tudjuk, kikből állt, hogyan működött a nácizmus látható felső vezérkara, de állami berendezkedésben hogyan működött a támogatottságuk, mi tartotta mögöttük a gazdaság és a pénz urait, a fegyveres erők meghatározó vezetőit, s mi, szinte mindvégig, a söpredéket messze meghaladó, és pusztán megfélemlítéssel ki nem kényszeríthető társadalmi támogatottságot.

A párhuzamos rémállamot, a sztálini Szovjetuniót legalább valamelyest érthetőbbé teszi, hogy Európa egyik legelmaradottabb, feudalizmusba ragadt országából építették, ahol az állam vezetőjének (Cár Atyuska) kultusza eleve adott és meghatározó volt, a nép túlnyomó része mély, jól manipulálható tudatlanságban, a polgárság - vagy annak helyi megfelelője - és az értelmiség messze sokkal súlytalanabb, mint Németországban, s nyitányként végbement egy polgárháború, amelyben még a csekély befolyásuktól is megfosztották őket, ha épp nem az életüktől.

Amint az előző kötet kapcsán utaltunk rá, e trilógia a szerzője, pontosabban annak kiemelkedő szakmai kompetenciája okán is igen figyelemre méltó. Evans a tudományhoz való hozzájárulásáért kapott lovagi rangot, a British Academy, továbbá a Royal Society of Literature és a Royal Historical Society tagja, és a Modern Történelem "királyi professzora" (Regius Professor) a Cambridge University-n. Fő kutatási területe a 19. és 20. századi Németország, s különösen a Harmadik Birodalom.

Ebben a kötetben a Harmadik Birodalom kiteljesedését, az ország feletti hatalma működését mutatja be; a nácizmus uralmának azt a hat évét, mely 1933-tól, a hatalomra kerüléstől 1939-ig, a második világháború kitöréséig tartott. Hitler, az övéi és az ő nevükben uralkodók ez idő alatt építették ki azt gazdasági- és hadi potenciált, azt az állammechanizmust és azt a társadalmat, amellyel nekivághattak végtelenül nagyratörő és embertelen világhódító terveik megvalósításának, és - ha csak átmenetileg is - sikeresen leigázhatták Európa nagy részét, és a Szovjetunió nem kis hányadát.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Világgazdaság, 2014. február 10., hétfő, 1+2. oldal
K+F központok a járműgyárakban
"...Meg kellene vizsgálni, hogy a tehetséges fiataloknak hogyan lehetne adókedvezményeket adni, hogy itthon maradjanak - jelentette ki Javier González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezérigazgatója..."

24 Óra, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Békés Megyei Hírlap, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Petőfi Népe, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Somogyi Hírlap, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Tolnai Népújság, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Új Dunántúli Napló, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Új Néplap, 2014. február 10., hétfő, 6. oldal
Több cég hoz hazánkba fejlesztést

Richpoi.com, 2014. február 10., hétfő
Újabb élvonalbeli kutatóközpont épül Magyarországon

Pecsistop.hu, 2014. február 10., hétfő
Szélerőművet fejleszt a PTE
"...Kisüzemű szélerőmű fejlesztéséről írt alá megállapodást a Pécsi Tudományegyetem és a Lakics Kft. hétfőn, a projekt hozománya egy ötven kilowattos berendezés lesz..."

Pecsinapilap.hu, 2014. február 10., hétfő
Közösen fejleszt szélerőművet a PTE és a Lakics Kft

Kaposvarmost.hu, 2014. február 10., hétfő
Pécsi szél, kaposvári technológia

Hirextra.hu, 2014. február 10., hétfő
Fejlesztik a szélerőművet

Hir6.hu, 2014. február 10., hétfő
Közösen fejlesztenek szélerőművet

Bama.hu, 2014. február 10., hétfő
Új, háztartási szélerőműveket készítenének

Kapos.hu, 2014. február 10., hétfő
Szélerőművet fejleszt a Lakics Kft.

Epulettar.hu, 2014. február 10., hétfő
Szélerőművet fejleszt a Pécsi Tudományegyetem és a Lakics Kft.

Pecsiujsag.hu, 2014. február 10., hétfő
Szélerőmű fejlesztésébe kezd a Pécsi Tudományegyetem

Mfor.hu, 2014. február 10., hétfő
Felvásárolták a magyar sikervállalatot

Itextreme.hu, 2014. február 10., hétfő
Globális szereplőként folytatja az IND Group

Pcpult.hu, 2014. február 10., hétfő
Globális szereplőként folytatja az IND Group

Hwsw.hu, 2014. február 10., hétfő
Elkelt az IND Group

Computerworld.hu, 2014. február 10., hétfő
A Misys felvásárolja az IND Group-ot

Insiderblog.hu, 2014. február 10., hétfő
Bréking: Indextools, Cryo és most az IND

Inforadio.hu, 2014. február 10., hétfő
Milliárdokat ér a volt miskolci garázscég

Figyelo.hu, 2014. február 10., hétfő
Felvásárolták a magyar IND-t

Bellacafe.hu, 2014. február 10., hétfő
Innovatív zöld technológiák a nyolcadik Renexpón

Epiteszforum.hu, 2014. február 10., hétfő
ELI alapkőletétel

Vg.hu, 2014. február 10., hétfő
Nagy üzlet lesz az innováció

Lánchíd Rádió, Kalauz, 2014. február 10., hétfő
"...Stúdióbeszélgetés Bajor Péterrel, a MATAHETESZ elnökével és Zsombori Balázzsal, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettjével..."

KlubRádió, Megbeszéljük, 2014. február 10., hétfő
Üzleti titkokat tartalmazó magyar feltalálói szabadalmi bejelentések százai váltak hosszú időre elérhetővé a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. február 10., hétfő
A Misys felvásárolja az IND Group-ot

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. február 10., hétfő
Duplájára nőtt Magyarországon az új szabadalmak száma tavaly a válság előttihez képest

Magyar Hírlap, 2014. február 11., kedd, 1+9. oldal
Milliárdokkal ösztönzik a fiatalok vállalkozó kedvét
"...A kormányzat hétmilliárd forinttal segíti a fiatalok vállalkozóvá válását - jelentette ki tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Díj a Sikeres Vállalkozásokért idei első díjátadóján..."

Magyar Hírlap, 2014. február 11., kedd, 9. oldal
Eladja cégét az év üzletembere

Magyar Hírlap, 2014. február 11., kedd, 12. oldal
Oltalom a magyar találmányoknak
"...Komoly kihívások várják majd 2015 után a magyar kutatókat és fejlesztőket az akkor hatályba lépő új, egységes európai uniós szabadalmi oltalmi szabályok miatt..."

Dunántúli Napló, 2014. február 11., kedd, 1. oldal
Új, háztartási szélerőműveket készítenének az egyetemmel

Napi Gazdaság, 2014. február 11., kedd, 4. oldal
Szélerőművet fejleszt a pécsi egyetem

Napi Gazdaság, 2014. február 11., kedd, 19. oldal
Nőtt a szabadalmi eljárások száma

Világgazdaság, 2014. február 11., kedd, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Magyarhirlap.hu, 2014. február 11., kedd
Oltalom a magyar találmányoknak

Vjm.hu, 2014. február 11., kedd
Egyetemi szélerőmű extrákkal

Piacesprofit.hu, 2014. február 11., kedd
Végre lép az Unió - támogatás a legkisebbeknek
"...Annak ellenére, hogy az Európai Unió évekig adós maradt a legkisebb vállalkozásoknak szóló célzott segítséggel, most hirtelen két változás is megkönnyíti majd a mintegy húszmillió európai kisvállalkozás fejlődését..."

Mfor.hu, 2014. február 11., kedd
A stratégiai megállapodások segítik a GDP-növekedést

Elemzeskozpont.hu, 2014. február 11., kedd
Szatmáry Kristóf: a stratégiai megállapodások hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez

Dunaujvaros.com, 2014. február 11., kedd
Innovációs Klub: az első kihelyezett
"...A Dunaújvárosi Főiskola ad otthont a helyi kereskedelmi és iparkamara égisze alatt működő Innovációs Klub első kihelyezett tanácskozásának: a csütörtökön délután esedékes "összetartás" előadásai éppen az intézmény innovációs tevékenységére és ipari kapcsolataira fókuszálnak..."

Insiderblog.hu, 2014. február 11., kedd
Startupok mennek a londoni EMEA CTO Summitra

Zoldtech.hu, 2014. február 11., kedd
Még várják a zöld ötleteket

Minuszos.hu, 2014. február 11., kedd
Mielőtt igazán naggyá válhatott volna, elkelt az IND Group

Napigazdasag.hu, 2014. február 11., kedd
Jól járhat a felvásárlással az év üzletemberének cége

Nol.hu, 2014. február 11., kedd
Garázscégből milliárdos üzlet

Itbusiness.hu, 2014. február 11., kedd
Viszi a Misys az IND Groupot

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2014. február 11., kedd
650 milliárd forintnyi beruházást eredményezett a kormány által eddig megkötött 39 stratégiai megállapodás
"...Már több multicég is bejelentette, hogy bővíti, illetve Magyarországra hozza kutatási központjait. Ez azért is fontos, mert a gazdasági növekedés hajtómotorja az innováció..."

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. február 11., kedd
Az elmúlt években kötött stratégiai megállapodásoknak mostanra kimutatható hasznuk van, hangzott el a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának évértékelőjében

InfoRádió, Esti mérleg, 2014. február 11., kedd
Fordulat következett be tavaly a beruházásokban, mondta Szatmáry Kristóf

Duna TV - Esti Híradó, 2014. február 11., kedd
650 milliárd forintnyi beruházást eredményezett a kormány által eddig megkötött 39 stratégiai megállapodás

M1, Híradó este, 2014. február 11., kedd
650 milliárd forintnyi beruházást eredményezett a kormány által eddig megkötött 39 stratégiai megállapodás

Kelet-Magyarország 2014. február 12., szerda, 1+4. oldal
Saját ötletekre épülhet a fejlesztés

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. február 12., szerda, 4. oldal
Innovációról a helyi főiskolán
"...A városi kamara által kezdeményezett Innovációs Klub következő rendezvényét február 13-án, csütörtökön 13 órától tartják..."

Világgazdaság, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk
Nyolcvan cég jelentkezett a Norvég Alap zöld ipari innovációs programjára
"...a skandináv ország magyarországi nagykövete. Tove Skarstein a legnagyobb magyarországi norvég befektetőt, a Telenort is érintő, utóbbi évek adóváltozásaival (válságadó, telefonadó) kapcsolatban elmondta: a megfelelő üzleti környezet egyik feltétele, hogy az adórendszer hosszú távra tervezhető legyen..."

Világgazdaság, 2014. február 12., szerda, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Somogyi Hírlap, 2014. február 12., szerda, 1+5. oldal
Bővíthető norvég export

24 Óra, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk
Békés Megyei Hírlap. 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk

Petőfi Népe, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk

Tolnai Népújság, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk

Új Dunántúli Napló, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk

Új Néplap, 2014. február 12., szerda, 5. oldal
Bővíthető a norvég exportunk

Vg.hu, 2014. február 12., szerda
Bővíthető a norvég exportunk

Tozsdeforum.hu, 2014. február 12., szerda
Van hova fejlődni

Vg.hu, 2014. február 12., szerda
Jövő héten véglegesíti a kormány az uniós források felhasználásának keretét

Napigazdasag.hu, 2014. február 12., szerda
A kormány benyújtja a partnerségi megállapodást az EU-nak

Napi.hu, 2014. február 12., szerda
Erre költené a kormány a következő hét év uniós pénzeit

Mixonline.hu, 2014. február 12., szerda
7480 milliárd fejlesztési programokra

Dehir.hu, 2014. február 12., szerda
A kis- és középvállalkozások és a kutatásokat is erősítenék az uniós miliárdokból

Privatbankar.hu, 2014. február 12., szerda
Elsőként állunk be a sorba az uniós pénzért: megvan, mire kell

Privatbankar.hu, 2014. február 12., szerda
Mivel törhetnénk be a norvég piacra?

Mno.hu, 2014. február 12., szerda
Betörhetnek a norvég piacra a hazai borok

Nol.hu, 2014. február 12., szerda
Csak az év második felében írja ki a kormány az új uniós pályázatokat

Zoldtech.hu, 2014. február 12., szerda
Még várják a zöld ötleteket

Vg.hu, 2014. február 12., szerda
Innovációs központot nyit Magyarországon a Huawei

Stop.hu, 2014. február 12., szerda
Fejlesztőközpontot épít a Huawei

Pecsma.hu, 2014. február 12., szerda
A Huawei innovációs központot létesít

Origo.hu, 2014. február 12., szerda
Huawei-központ létesül Magyarországon

Napigazdasag.hu, 2014. február 12., szerda
Innovációs központot hoz Magyarországra a Huawei

Napi.hu, 2014. február 12., szerda
Eredmény Kínában: tovább fejleszt a Huawei hazánkban

Mixonline.hu, 2014. február 12., szerda
Jön a Huawei innovációs központja

Magyarhirlap.hu, 2014. február 12., szerda
Innovációs központot hoz Budapestre a Huawei

Itextreme.hu, 2014. február 12., szerda
Alkalmazásfejlesztő innovációs központot nyit a Huawei Magyarországon

Isite.hu, 2014. február 12., szerda
A Huawei alkalmazásfejlesztő innovációs központot nyit Magyarországon

Orientpress.hu, 2014. február 12., szerda
Innovációs központot létesít Magyarországon a Huawei

Itcafe.hu, 2014. február 12., szerda
A Huawei alkalmazásfejlesztő innovációs központot nyit Magyarországon

Vg.hu, 2014. február 12., szerda
Egyedülálló lézerberendezés az ipari szférában
"...Interjú Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvérrel, a Bay Zoltán Kft. ügyvezető igazgatóhelyettesével az Edutus Főiskolával együttműködésben beszerzett nagyteljesítményű ipari lézerberendezés alkalmazásáról és az abban rejlő lehetőségekről..."

Napigazdasag.hu, 2014. február 12., szerda
Új fejezet nyílik a lézertechnológiában (x)

Uzletresz.hu, 2014. február 12., szerda
5 milliárdot fektet idén a kkv-szektorba az SZTA
"...Január végéig 37 tranzakció során mintegy 4 milliárd forint kockázati tőkét fektetett a hazai kkv-szektorba a Széchenyi Tőkebefektetési Alap. Az idei cél, hogy elérjék a 9 milliárdot..."

Piacesprofit.hu, 2014. február 12., szerda
Startup roadshow jön Budapestre
"...Február 10-én az Európai Bizottság és az Európai Fiatal Fejlesztők Fóruma (European Young Innovators Forum, EYIF) jelentette be a Startup Europe Roadshow elindulását, ami 10 különböző nagyvárost fog érinteni a következő 8 hónapban, köztük Budapestet is..."

Itextreme.hu, 2014. február 12., szerda
ELINDULT A STARTUP EUROPE ROADSHOW!

Hirek.prim.hu, 2014. február 12., szerda
Startup Europe Roadshow az infokummunikációs fiatal vállalkozások megsegítésére

Tranzitonline.eu, 2014. február 12., szerda
Az innovációé a jövő

Gyartastrend.hu, 2014. február 12., szerda
Amiben igazán jók vagyunk
"...Magyarországon a szellemitulajdon-intenzív ágazatok gazdasági súlya és foglalkoztatottsága jóval az uniós átlagon felüli: a GDP 45,1 százalékát biztosítják és a foglalkoztatottság 27,2 százalékát adják - mondta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke..."

Edupress.hu, 2014. február 12., szerda
Megnyitotta kapuit az Öveges Laboratórium
"...Egy idő után megváltozott a gyerekek, szülők érdeklődési köre, lecsökkentek az óraszámok, a gyerekek pedig elfordultak a természettudományoktól. Ezt látva, 2008-ban az iskola úgy döntött, hogy újraindítja a természettudományos tagozatot, és az Innovációs Szövetséggel, Závodszky Péter és Pakucs János támogatásával elkezdtek valamit, amely egyedülálló volt az országban a természettudomány terén..."

Napigazdasag.hu, 2014. február 12., szerda
A Széchenyi Tőkealap már 4 milliárdot helyezett ki

Gazdasagiradio.hu, 2014. február 12., szerda
Még várják a zöld ötleteket

Nol.hu, 2014. február 12., szerda
Szabadalmi balhé a Garibaldi utcában

Szolnoktv.hu, 2014. február 12., szerda
Találkozz a tudóssal + VIDEO

M1, Híradó este, 2014. február 12., szerda
Az a cél, hogy 2020-ra Budapest legyen a régió startup fővárosa, mondta Cséfalvay Zoltán

Duna TV, Esti Híradó, 2014. február 12., szerda
Az a cél, hogy 2020-ra Budapest legyen a régió startup fővárosa, mondta Cséfalvay Zoltán

Heti Válasz, 2014. február 13., csütörtök, 5. oldal
Szuperlézer Szegeden

Napi Gazdaság, 2014. február 13., csütörtök, 1+4. oldal
Innovációs központot hoz Magyarországra a Huawei

Népszabadság, 2014. február 13., csütörtök, 1+8. oldal
Titokzatos befektetőé lett a tízmilliárdokat érő Olajterv Zrt.
"...Magánügy - mondta a cég eladásáról Pap Géza, a hetedik legvagyonosabb magyar..."

Dunántúli Napló, 2014. február 13., csütörtök, 1+6. oldal
Tovább bővít a Huawei

Világgazdaság, 2014. február 13., csütörtök, 4. oldal
Az Optigépé az év mezőgépe
Innováció Két évtizede fejlesztenek napraforgó betakarító adaptereket

Világgazdaság, 2014. február 13., csütörtök, 7. oldal
Világcégek költöznek Debrecenbe
"...A magyar tulajdonú kockázati tőkebefektető XANGA cégcsoport az elmúlt több mint egy évtized során számos infrastruktúra-beruházást valósított meg Debrecenben, melyek lehetőséget teremtettek a világpiacon meghatározó szerepet betöltő külföldi vállalatok technológiatranszferének fogadására és tevékenységük beindítására a cívisvárosban..."

Világgazdaság, 2014. február 13., csütörtök, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Napigazdasag.hu, 2014. február 13., csütörtök
Több százezer magyar dolgozik az EU-nak

Nol.hu, 2014. február 13., csütörtök
Titokzatos befektetőé lett a tízmilliárdokat érő Olajterv Zrt.

Magyarhirlap.hu, 2014. február 13., csütörtök
A gazdaság fejlesztése a cél

Pannonnovum.hu, 2014. február 13., csütörtök
Kétszeresére nőtt az új szabadalmak száma

Pannonnovum.hu, 2014. február 13., csütörtök
Kutatás-fejlesztési központ lehet Magyarország

Pannonnovum.hu, 2014. február 13., csütörtök
Innovációs központot létesít nálunk a Huawei

Szolnokinaplo.hu, 2014. február 13., csütörtök
Tudóssal találkoztak

Insiderblog.hu, 2014. február 13., csütörtök
Pioneers Unplugged
Mit tesznek a nagyvállalatok a startupokért?
"...A közelmúltban egyre nagyobb figyelem fordult a startup versenyek és a vállalkozó-befektető találkozók megrendezésére, de kevés szó esik arról, hogy a startupok hogyan szerezhetnek ügyfeleket, partnereket és hogyan léphetnek gyorsabban növekedési pályára a nagyvállalatok segítségével..."

Insiderblog.hu, 2014. február 13., csütörtök
Windowson is naplóz a BalaBit
Világszerte egyre népszerűbbek a magyar IT biztonsági cég termékei

Ma.hu, 2014. február 13., csütörtök
Nő a zöld közbeszerzések aránya

Itbusiness.hu, 2014. február 13., csütörtök
Mit tesznek a nagyvállalatok a startupokért?

Vg.hu, 2014. február 13., csütörtök
NFM: nő a zöld közbeszerzések aránya Magyarországon

Hvg.hu, 2014. február 13., csütörtök
Mit tesznek a nagyvállalatok a startupokért?
"...kevés szó esik arról, hogy a startupok hogyan szerezhetnek ügyfeleket, partnereket és hogyan léphetnek gyorsabban növekedési pályára a nagyvállalatok segítségével..."

Hvg.hu, 2014. február 13., csütörtök
Újabb magyar csodacég segíti a fiatal tehetségeket
"...Újabb magyar világsiker, az iGO Navigációs rendszert fejlesztő NNG csatlakozik a Bridge Budapesthez, hogy fejlessze és ösztönözze a magyar vállalati szférát.

Duol.hu, 2014. február 13., csütörtök
Versenyre kész a Dunaújvárosi Főiskola
"...A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett Innovációs Klub a főiskolán tartott tegnap kihelyezett klubnapot, érdemes volt részt venni rajta..."

Jazzy Rádió, Reggeli Híradó, 2014. február 13., csütörtök
Innovációs központot létesít Magyarországon a Huawei

Világgazdaság, 2014. február 14., péntek, 3. oldal
Erősödhet az informatikai szektor
Teljessé tennék Magyarország széles sávú lefedettségét 2018-ra
"...A következő években mintegy 350 milliárd forintnyi közvetlen európai uniós forrás áll majd rendelkezésre a hazai informatikai és távközlési fejlesztések támogatására..."

Insiderblog.hu, 2014. február 14., péntek
Jövő keddig még olcsóbb a Venture Capital Summit konferencia

Nol.hu, 2014. február 14., péntek
Kétéves a magyar műhold

Euroastra.info, 2014. február 14., péntek
Elindult a Startup Europe Roadshow!

Greenfo.hu, 2014. február 14., péntek
Környezetvédelem és innováció a jövő közbeszerzéseinek fókuszában

Figyelo.hu, 2014. február 14., péntek
Informatikus hallgatók a mély vízben
"...Céges kutatás-fejlesztési laborokban valós problémákon dolgozhatnak budapesti mérnökhallgatók, így már diákként értékes munkatapasztalatokat szerezhetnek..."

Origo.hu, 2014. február 14., péntek
Invitel InnoMax Díj 2014: civileket is támogatnak - Ötödik évébe lépett a társaság innovációs seregszemléje

Piacesprofit.hu, 2014. február 14., péntek
Siker = 1% ötlet, 99% izzadság
"...Az informatika világából induló vállalkozásokat nevezik startupoknak. Részben amiatt, hogy a web2-es cégeket a legkönnyebb elindítani, és ezek a cégek tudnak rövid idő alatt látványos növekedést produkálni. A legtöbb sikertörténet is innen indul, hisz a biotechnológiai startupok piacra jutása lényegesen lassabb, így ennyi idő alatt kevesebben lettek nagyok ebből a körből. A startup mindenesetre az a vállalkozás, amely az innovációval nyer teret az üzleti világban..."

Hvg.hu, 2014. február 14., péntek
A szektor, ahol Magyarország jobban teljesíthet
"...Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkára a lapnak elmondta: a jelenlegi állás szerint a 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakban mintegy 350 milliárd forint közvetlen forrás áll majd rendelkezésre Magyarországon a különböző informatikai és távközlési fejlesztések támogatására..."

Tozsdeforum.hu, 2014. február 14., péntek
Jó szelet kap az informatika

Tranzitonline.hu, 2014. február 14., péntek
Környezetvédelem és innováció a jövő közbeszerzéseinek fókuszában

HVG, 2014. február 15., szombat, 5. oldal
Védjen meg téged!
"...A cikk beleillik abba a sorozatba, amely öt hónapja indult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ellen. Fel kell hívnunk a figyelmet azokra a tényekre, amelyek cáfolják az SZTNH-nak felrótt állítólagos hibákat, mulasztásokat..."

HVG, 2014. február 15., szombat, 56-58. oldal
A bőség kosarai
Állami nyomulás a startupoknál
"...A régió startupközpontját akarja létrehozni a kormány 2020-ig Budapesten, ám a néhány látványos siker ellenére kevés az új innovatív vállalkozás, hiányoznak a nagy ötletek..."

Blikk, 2014. február 15, szombat, 5. oldal
Két éve kering az űrben a Masat-1

Supply Chain Monitor, 2014. február 15, szombat, 8. oldal
Alkalmazásfejlesztő innovációs központ Magyarországon
"...A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Huawei Technologies Hungary február 12-én, Pekingben szándéknyilatkozatot írt alá a kínai multinacionális vállalat további magyarországi fejlesztéseiről, amelynek része többek között egy testreszabással is foglalkozó innovációs központ létrehozása..."

Supply Chain Monitor, 2014. február 15, szombat, 9-10. oldal
Nőtt a kkv-k forrásszerzési lehetősége
"...Jelentősen nőtt a kis és közepes vállalkozások forrásszerzési lehetősége a Horizon 2020, közvetlenül Brüsszelből pályázható európai kutatás-fejlesztési támogatási keretben - hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára február 4-én, a H2020 KKV Információs Napon, Budapesten..."

Magyar Nemzet, 2014. február 15., szombat, 13. oldal
Vizsgálják az adatlekérdezést
"...Több kormányzati szerv is összehangoltan vizsgálja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát ért jogosulatlan adatlekérdezés ügyét - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A hivatalnál lévő információk, adatok akár nemzetbiztonsági kérdést is érinthetnek (MTI)..."

Erdelyfm.ro, 2014. február 15., szombat
Egyre kevesebb cég fordít figyelmet az innovációra

Bevezetem.hu, 2014. február 15., szombat
Környezetvédelem és innováció a jövő közbeszerzéseinek fókuszában

Orientpress.hu, 2014. február 15., szombat
Élbolyba került a szabadalmak terén Magyarország

Infotatabanya.hu, 2014. február 16., vasárnap
Élbolyba került a szabadalmak terén Magyarország

Figyelo.hu, 2014. február 16., vasárnap
Milliárdos biznisz? Egy ligával feljebb!
"...A világ egyik vezető banki it-szolgáltatója, a Misys vette meg az egykoron miskolci egyetemisták garázscégeként induló IND Group-ot. Budapest a jövőben az it-óriás egyik tudásközpontja lesz, az alapítók pedig - noha a vételár titkos - alighanem éveken belül milliárdokhoz jutnak hozzá..."

Világgazdaság, 2014. február 17., hétfő, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Kisalfold.hu, 2014. február 17., hétfő
Spaller Endre: Győr-Moson-Sopron megye áttörés előtt áll

Gyor.hir24.hu, 2014. február 17., hétfő
Győr áttörés előtt áll

Mno.hu, 2014. február 17., hétfő
Innovációban is hasítani fog a megye

Computerworld.hu, 2014. február 17., hétfő
Invitel InnoMax Díj 2014: civileket is támogatnak

Mfor.hu, 2014. február 17., hétfő
Invitel InnoMax Díj 2014: civileket is támogatnak

Napi.hu, 2014. február 17., hétfő
Invitel InnoMax Díj 2014: civileket is támogatnak

Zipp.hu, 2014. február 17., hétfő
Cséfalvay Zoltán: 2014-2020 között 110 milliárd forintot szánnak K+F infrastruktúrára

Ma.hu, 2014. február 17., hétfő
2014-2020 között 110 milliárd forintot szánnak K+F infrastruktúrára

168ora.hu, 2014. február 17., hétfő
Orbán: Magyarország további célja, hogy európai innovációs terület legyen

Mandiner.hu, 2014. február 17., hétfő
Orbán: Magyarország célja, hogy európai innovációs terület legyen

StockPortal.hu, 2014. február 17., hétfő
Cséfalvay Zoltán: 2014-2020 között 110 milliárd forintot szánnak K+F infrastruktúrára

Mno.hu, 2014. február 17., hétfő
110 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a kormány

Alon.hu, 2014. február 17., hétfő
Győr-Moson-Sopron megye optimista a kutatás-fejlesztés területén

Mno.hu, 2014. február 17., hétfő
Orbán: Fejlesztési központtá kell tenni Magyarországot

Mno.hu, 2014. február 17., hétfő
Orbán: A cél, hogy európai innovációs területté váljunk

Mno.hu, 2014. február 17., hétfő
110 milliárd forintos fejlesztést jelentett be a kormány

Figyelo.hu, 2014. február 17., hétfő
Komoly lehetőség rejlik Budapestben
"...Magyarország technológiai innovációs központtá fejlesztése jegyében rendezik meg a Smartmobil 2014 (SM 2014) nemzetközi mobiltechnológiai konferenciát Budapesten..."

Hvg.hu, 2014. február 17., hétfő
Build Budapest - idén is lesz Smartmobil konferencia

Origo.hu, 2014. február 17., hétfő
A piacra lépést támogatja az új pályázati eszköz

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. február 17., hétfő
Indul a NEKIFUT projekt
"...A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési és Útiterv Európában is úttörő módon, az interneten szabadon elérhető információkkal segíti a kutatási infrastruktúrát igénylő hazai és külföldi kutatókat, vállalkozásokat..."

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. február 17., hétfő
A hétvégén véglegesíti a kormány a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának keretét jelentő partnerségi megállapodást

Metropol, 2014. február 18., kedd, 12. oldal
Támogatjuk az új gondolatokat
"...Március 12-én és 13-án rendezik meg a SYMA csarnokban a 8. RENEXPO® Central Europe kiállítást. A Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke arról is beszél, miért fontos, hogy a nemzetközi kiállításon a hazai fejlesztések is bemutatkozhassanak..."

Magyar Hírlap, 2014. február 18., kedd, 10. oldal
Száztízmilliárd fejlesztésre
"...A következő uniós fejlesztési időszakban hazánk 110 milliárd forintot szán a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésére. Magyarország 2012- ben a GDP 1,29 százalékát fordította az ágazat innovációjára, ami húszéves csúcs..."

Napi Gazdaság, 2014. február 18., kedd, 3. oldal
Bővült a NEKIFUT projekt
"...A 2014−2020-as európai uniós fejlesztési időszakban Magyarország 110 milliárd forintot szán a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésére, köztük műszervásárlásra − mondta Cséfalvay Zoltán..."

Napi Gazdaság, 2014. február 18., kedd, 19. oldal
Ezek a legnépszerűbb technológiai munkák idén
"...Az utóbbi években sem lassult a technológiai szektor növekedése, ami a munkaerő-piaci igényekben is testet ölt. Az elhelyezkedéshez pedig nem feltétlenül műszaki diplomára van szükség..."

Napi Gazdaság, 2014. február 18., kedd, 19. oldal
Budapesten alapított tudásbázist a Google

Világgazdaság, 2014. február 18., kedd, 1. oldal
Kiaknázatlan lehetőségek
"...Magyarország termelési központ lett, az újabb cél, hogy európai innovációs területté váljon- mondta Orbán Viktor a III. Magyar-Török Üzleti Fórumon..."

Világgazdaság, 2014. február 18,. kedd, 4. oldal
A hatvani Bosch is versenyben az innovációs díjért

Világgazdaság, 2014. február 18., kedd, 5. oldal
K+F infrastruktúrára 110 milliárd forint

Világgazdaság, 2014. február 18., kedd, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Somogyi Hírlap, 2014. február 18., kedd, 5. oldal
K+F infrastruktúrára 110 milliárd forint

24 óra, 2014. február 18., kedd, 5. oldal
K+F infrastruktúrára 110 milliárd forint

Szabadság, 2014. február 18., kedd, 5. oldal
Álmodni tudni és merni kell
Startup Pirates: 17 éves lány ötlete tarolt

Élelmiszer, 2014. február 18., kedd, 24. oldal
Csaknem 300 kutatót foglalkoztatnak
Létrejött a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Magyar Nemzet, 2014. február 18., kedd, 10. oldal
Száztízmilliárd fejlesztésre
Áttörő jellegű kutatások kezdődnek hazánkban

Magyar Nemzet, 2014. február 18., kedd, 15. oldal
Ösztönzött befektetések
Orbán Viktor: Cél, hogy Magyarország európai innovációs terület is legyen

Napi Gazdaság, 2014. február 18., kedd, 19. oldal
Ezek a legnépszerűbb technológiai munkák idén
"...Az utóbbi években sem lassult a technológiai szektor növekedése, ami a munkaerő-piaci igényekben is testet ölt. Az elhelyezkedéshez pedig nem feltétlenül műszaki diplomára van szükség..."

Weborvos.hu, 2014. február 18., kedd
ELI Regionális Információs Nap
"...Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra..."

Insiderblog.hu, 2014. február 18., kedd
Barcelonában jutott a tíz közé egy magyar startup

Inforadio.hu, 2014. február 18., kedd
Orbán: cél, hogy Magyarország európai innovációs terület legyen

Szegedma.hu, 2014. február 18., kedd
Orbán: csak az innovatív politika lehet sikeres a jövőben

Tranzitonline.eu, 2014. február 18., kedd
Smartmobil 2014: Techpiaci robbanás előtt Magyarország?
Nemzetközi startup guruk segítségével válhat régiós innovációs központtá Budapest

Trademagazin.hu, 2014. február 18., kedd
Smartmobil 2014: Techpiaci robbanás előtt Magyarország?

Stop.hu, 2014. február 18., kedd
Nanoműhold, pikoműhold - űrtechnológiában írt ki pályázatot a BME

Ma.hu, 2014. február 18., kedd
Itt az idő fejleszteni a magyar űrtechnológiát

Magyarhirlap.hu, 2014. február 18., kedd
Innovációban jók vagyunk

Pecsicivil.hu, 2014. február 18., kedd
Teret adunk az innovációnak - Pályázat

Millasreggeli.hu, 2014. február 18., kedd
Globális üzleti szolgáltató központot nyitott a GE Budapesten

Richpoi.com, 2014. február 18., kedd
Budapesten alapított tudásbázist a Google

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2014. február 18., kedd
Magyarország célja, hogy európai innovációs terület is legyen, jelentette ki Orbán Viktor

Lánchíd Rádió, Reggeli Híradó, 2014. február 18., kedd
A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszakban Magyarország 110 milliárd forintot szán a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésére, mondta Cséfalvay Zoltán

InfoRádió, Reggeli hírek, 2014. február 18., kedd
Törökország megfelelő partner, hogy Magyarország európai innovációs központ legyen, véli Orbán Viktor

Duna TV, Reggeli híradó, 2014. február 18., kedd
Magyarország ma már egy versenyképes állam, mondta a miniszterelnök

M1, Híradó este, 2014. február 18., kedd
Keletközép-Európában először Magyarországon hozott létre tudásbázist és oktató központot a Google

HírTV, reggeli Híradó, 2014. február 18., kedd
Több mint 760 milliárd forintot fordít kutatásfejlesztésre a kormány 2020-ig

Metropol, 2014. február 19., szerda, 7. oldal
Központot nyitott a GE
"...Csak az innovatív politika vezethet ki a mai válságból - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap..."

Magyar Hírlap, 2014. február 19., szerda, 1+10.. oldal
Orbán Viktor: Sikercsapat hazánkban a GE

Magyar Nemzet, 2014. február 19., szerda, 13. oldal
Belülről javítjuk az uniót
"...Összesen 1300 új munkahelyet teremt az a szolgáltatóközpont, amit az amerikai General Electric (GE) hozott létre Budapesten..."

Napi Gazdaság, 2014. február 19., szerda, 1+5. oldal
Globális szolgáltató központot nyit Budapesten a GE

Világgazdaság, 2014. február 19., szerda, 1+3. oldal
Új központot nyitott a GE

Világgazdaság, 2014. február 19., szerda, 2. oldal
Az SZTNH, mint a vállalatok kutatás-fejlesztési szakértője
"...Vámhivatal az általa végzett ellenőrzések során rendszeresen kikéri a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) szakértőinek véleményét, amikor a társaság által a korábbi adóévekben érvényesített K+F kedvezmények esetében vizsgálja az azok alapjául szolgáló tevékenységek, szolgáltatások kutatás-fejlesztési jellegét..."

Világgazdaság, 2014. február 19., szerda, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Elektrotechnika, 2014. február 19., szerda, 13-15. oldal
Az állami innováció lehetne a 2014-2020 időszak növekedésének az egyik motorja

Elektrotechnika, 2014. február 19., szerda, 31. oldal
Átadták a Gábor Dénes-díjakat

Heves Megyei Hírlap, 2014. február 19., szerda, 4. oldal
A hatvani Bosch is versenyben az innovációs díjért

SEED Hírlevél, 2014. február 19., szerda
Első Közép-Kelet-Európai női start-up verseny

SEED Hírlevél, 2014. február 19., szerda
Technológia, nők, start-upok. Hír, ami inspirál

SEED Hírlevél, 2014. február 19., szerda
Gyakorlati képzés az élenjáró innovátoroknak

Vg.hu, 2014. február 19., szerda
Az SZTNH, mint a vállalatok kutatás-fejlesztési szakértője

Profitline.hu, 2014. február 19., szerda
Technika robbanás előtt Magyarország

Profitline.hu, 2014. február 19., szerda
Csereprogram a magyar startupoknak Párizsban

Tozsdeforum.hu, 2014. február 19., szerda
Magyar startupokat várnak Párizsban

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. február 19., szerda
Magyar startup Párizsban villant

Napigazdasag.hu, 2014. február 19., szerda
Csereprogram startupoknak

Hirado.hu, 2014. február 19., szerda
Csereprogram a magyar startupoknak Párizsban

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. február 19., szerda
Innovációval a válság ellen - Fantasztikus sikertörténet

Figyelo.hu, 2014. február 19., szerda
Növelik K+F kiadásaikat a dél-koreai vállalatok

Figyelo.hu, 2014. február 19., szerda
Csereprogram a magyar startupoknak Párizsban

Uzletresz.hu, 2014. február 19., szerda
Export-tréning kkv-knak

Inforadio.hu, 2014. február 19., szerda
Pályázatot hirdet a Műszaki Egyetem űrtechnológiai fejlesztési ötletekre

Teol.hu, 2014. február 19., szerda
A fizika a legegyszerűbb tudomány
"...A fizika a legegyszerűbb tudomány, a középiskolai tananyag elfér egy A4-es lap két oldalán - kezdte előadását tegnap délután dr. Nánai László, fizikus az ESZI zsúfolásig telt nagyelőadójában..."

Wikitech.hu, 2014. február 19., szerda
Smartmobil 2014: Techpiaci robbanás előtt Magyarország?

Pcworld.hu, 2014. február 19., szerda
Nemzetközi startup-guruk Budapesten

Jazzy Rádió, Déli Híradó, 2014. február 19., szerda
Egyre több szó esik arról, hogy hazánk számára kitörési pont lehet a technológiai innováció területének erősítése

Világgazdaság, 2014. február 20., csütörtök, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Pannonnovum.hu, 2014. február 20., csütörtök
Indul a EUROSTARS2 program! Pályázati konzultáció a NIH-ben

Pannonnovum.hu, 2014. február 20., csütörtök
Pénz, de honnan? - konferencia Győrben
"...Február 27-én kerül sor a "Pénz, de honnan?" roadshow győri konferenciájára. Fókuszban a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus pályázati forrásai, a kkv-knak jutó operatív programok..."

Pannonnovum.hu, 2014. február 20., csütörtök
Cséfalvay Zoltán: 2014-2020 között 110 milliárd forintot szánnak K+F infrastruktúrára

Inforádió, 2014. február 20., csütörtök
350 millió euró uniós forrás lehívását reméli a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke a Horizont 2020 program keretében

Itbusiness.hu, 2014. február 20., csütörtök
Új vezetőkkel erősített az NNG

InfoRádió, Esti mérleg, 2014. február 20., csütörtök
350 millió euró uniós forrás lehívását reméli a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke a Horizont 2020 program keretében

Világgazdaság, 2014. február 21., péntek, 9. oldal
Klasztervilág Baranyában: aktív működők, új alakulók

Világgazdaság, 2014. február 21., péntek, 9. oldal
Kisüzemi szélerőmű lesz a próbatermék
Együttműködés Egyetemmel közös K+F projektet indít a gépipari cég

Világgazdaság, 2014. február 21., péntek, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Győr +, 2014. február 21., péntek, 9. oldal
Autóbuszok elektromos motorjait kutatják a Széchenyi-egyetemen

Inforadio.hu, 2014. február 21., péntek
Országos Innovációs Nap az ELTE-n

Fortunaradio.hu, 2014. február 21., péntek
Meet the scientist program

Vg.hu, 2014. február 21., péntek
Kisüzemi szélerőmű lesz a próbatermék

Hrportal.hu, 2014. február 21., péntek
Országos Innovációs Nap az ELTE-n

Pecsicivil.hu, 2014. február 21., péntek
Teret adunk az innovációnak - innovációs projektek, szabadalmak és kutatás-fejlesztés támogatása

Hg.hu, 2014. február 21., péntek
Látás mozgásban! Moholy-Nagy formatervezési ösztöndíjasok az Iparművészetiben

Epulettar.hu, 2014. február 21., péntek
Megnyílt a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjasok kiállítása

Epiteszforum.hu, 2014. február 21., péntek
A 2013. évi Moholy-Nagy formatervezési ösztöndíjasok beszámolója

Délmagyarország, 2014. február 22., szombat, 7. oldal
Szegeden a Horizont 2020

Kelet-Magyarország, 2014. február 22., szombat, 14. oldal
Az élvonalban a "besisek"
"...a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny hazai döntőjébe meghívást kapott Battyányi Ádám és Czap Dávid, valamint Kertész Alexandra és Varga Kinga, akik et dr. Koncz Gábor mellett Tóth Szilvia segít a felkészülésben..."

Insiderblog.hu, 2014. február 22., szombat
Nagy startupos-mobilos konferencia közeleg

Napigazdasag.hu, 2014. február 23., vasárnap
Kreatív fejlesztések vihetik előre a nyugat-magyarországi régiót

Hrportal.hu, 2014. február 23., vasárnap
Kreatív járműipari fejlesztések 2014 és 2020 között

Vaol.hu, 2014. február 23., vasárnap
Regionális kreatív intézet alakult

Szombathelyi7.hu, 2014. február 23., vasárnap
Kreatívitásban a jövő

Napi Gazdaság, 2014. február 24., hétfő, 16. oldal
Lesz uniós forrás a kkv-k innovációira
"...A Horizont 2020 program keretében összesen 8,6 milliárd euró kutatásfejlesztési támogatást biztosít az Európai Unió a tagállamok kis- és középvállalkozásainak (kkv) a következő hét évben - mondta lapunknak Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) új elnöke..."

Napi Gazdaság, 2014. február 24., hétfő, 16. oldal
Horizont 2020: középpontban a kisvállalkozások
"...Több mint nyolcmilliárd euróra számíthatnak 2020-ig az innovatív kisvállalkozások az Európai Unió kutatás-fejlesztési programjában..."

Napi Gazdaság, 2014. február 24., hétfő, 16. oldal
Nőket várnak a kutatói pályára
"...Az unió célja, hogy a nők aránya elérje a 40 százalékot a kutatók között, a magyarországi arányok javításának érdekében pedig a NIH és a Nők a Tudományban Egyesület írt alá megállapodást..."

Magyar Nemzet, 2014. február 24., hétfő, 13. oldal
Fejlesztési központ lenne Budapest

Vas Népe, 2014. február 24., hétfő, 1+5. oldal
Kreatív központ lesz

Hajdú-Bihari Napló, 2014. február 24., hétfő, 3. oldal
Kutatásból terméket
Innovációs központtá szeretne válni a Debreceni Egyetem

Világgazdaság, 2014. február 24., hétfő, 10. oldal
Innovációval a növekedésért

Insiderblog.hu, 2014. február 24., hétfő
Óvodás startup
"...A magyar startup vállalkozás egy olyan innovatív eszközt fejlesztett ki Hand-in-Scan néven, ami az egészségügyi dolgozók kézfertőtlenítési technikáját ellenőrzi..."

Mediapiac.com, 2014. február 24., hétfő
Techpiaci robbanás előtt Magyarország?

Innoportal.hu, 2014. február 24., hétfő
Fontosak Nyugat-Magyarországon a kreatív járműipari fejlesztések

Erdon.ro, 2014. február 24., hétfő
Kutatásból terméket
Innovációs központtá szeretne válni a Debreceni Egyetem

Innotéka, 2014. február, 14. oldal
Új laborok a Debreceni Egyetemen

Innotéka, 2014. február, 17. oldal
Az év közepén jelenhetnek meg az új uniós pályázatok

Innotéka, 2014. február, 52. oldal
A látásmegtartó

Várható események

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszer értékelése

2014. február 26-án a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.) Konferenciatermében kerül megrendezésre "A kutatás-fejlesztés minősítési rendszer értékelése: a bevezetés tapasztalatai" c. esemény.

Program:

14.00-14:10
Köszöntő
Bendzsel Miklós elnök
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
14:10-14:40
Ösztönzők a hazai K+F támogatási rendszerben
Nikodémus Antal főosztályvezető
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Innovációs és K+F Főosztály
14:40-15:25
A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése - az első 20 hónap tapasztalatai
Márkus Csaba igazgató
Deloitte Zrt.
15:25-15:45
Eredmények és továbbfejlődési lehetőségek a minősítés jogintézményében
Németh Gábor igazgató
SZTNH Innovációs Főosztály
15:45-16:15
Tervezett közvetett és közvetlen K+F ösztönzők
Laki Balázs vezető tanácsos
NGM Innovációs és K+F Főosztály
16:15 Kérdések és válaszok

További információk az sztnh@hipo.gov.hu e-mail címen.

RENEXPO® Central Europe

2014. március 12-13. között a REECO Hungary Zrt. nyolcadik alkalommal rendezi meg a RENEXPO® Central Europe a megújuló energiák és energiahatékonyság nemzetközi Szakkiállítást Budapesten, a SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központban (1146 Budapest, Dózsa György út 1).

A kiállítás fókuszai 2014-ben:
- megújuló, decentralizált és hatékony energia előállítás
- intelligens és hatékony energiaelosztás- és tárolás
- innovatív és hatékony energiafelhasználás
- szolgáltatások (energia management, tervezés, energetikai tanácsadás, pályázatok stb.)

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal az Enterprise Europe Network bevonásával nemzetközi üzletember találkozót és céglátogatást szervez a kiállításhoz kapcsolódóan 2014. március 12-én, melynek helyszíne a SYMA Rendezvény és Kongresszusi Központ lesz. A rendezvény egyik fő célkitűzése, hogy elősegítse a vállalkozások nemzetközi együttműködése számára új potenciális üzleti partnerek felkutatását. Részletes információk a vásárral kapcsolatban: http://renexpo-budapest.com/

Szakterületek: energia-hatékonyság, napenergia, geotermális energia, biomassza, egyéb

Részvétel térítésmentes! Az üzletember találkozón való részvétel nem jelenti a vásár mellet megrendezésre kerülő konferenciákon való ingyenes részvételt.

Program 2014. március 12-én:

9:00-12:00 Céglátogatás (REC, KIC InnoEnergy bemutatkozás)
12:00-13:00
Ebéd (Syma Sport- és Rendezvényközpont
13:00-18:00
Üzletember találkozó (Syma Rendezvény és Kongresszusi Központ)

Regisztrációs határidő: 2014. március 5.
A regisztráció angol nyelven online: http://www.b2match.eu/renexpo2014
További információk a szervezőknél: Holly Sára: E-mail: sara.holly@hita.hu, Telefon: +36 1 8726 506, HITA, Osztovics Júlia, julia.osztovics@hita.hu, Telefon: +36 1 8726 557, HITA

2nd Stakeholders’ Forum

2014. március 17-18-án, Budapesten a Magyar Külügyi Intézetben (1016 Budapest, Bérc utca 13-15.) a BILAT-UKR*AINA projekt keretében megrendezésre kerül az ukrán és uniós KFI programgazdák és programmenedzserek második fóruma, a "2nd Stakeholders’ Forum".

A fórum célja, hogy Ukrajna és az uniós országok c. témában jártas szakértői, döntéshozásban közreműködő tisztségviselői, valamint a kutatók és a kutatásokat alkalmazók közösen vitassák meg a jó gyakorlatokat és azok hasznosítását. A rendezvény átfogó témája: "Az innováció ösztönzése a technológiatranszfer és a kutatási eredmények piacosíthatóságának javításával."

A részletes programokról a linkre kattintva tájékozódhat.
A rendezvény zártkörű és regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2014. február 28-ig lehet a kitöltött jelentkezési lappal, amelyet a bilat-ukraina@rcisd.eu e-mail címre kell visszaküldeni.

Pályázati felhívások

Prince Abdulaziz bin Abdullah Általános Vállalkozói Díj

A Centannial Found (The International Network for Small and Medium Sized Enterprises tag) a közelmúltban elindította a Prince Abdulaziz bin Abdullah Általános Vállalkozó Díjat azzal a céllal, hogy a világméretű terveket és kreatív ötleteket elismerjék, valamint a mentorokat is díjazzák.

A díjak hat fő kategóriába sorolhatóak:
- legjobb már meglévő projekt-díj
- legjobb üzleti terv-díj
- legjobb projektötlet-díj
- legjobb női mentor-díj
- legjobb férfi mentor-díj
- legjobb vállalkozói-díj

A díj összege összesen $ 270000 dollár.
A jelentkezési határidő 2014. március 30.

További információk: dr. Mogyorósi Péter, LC Innoconsult International ügyvezető igazgató (mogyorosi.peter@lcinnoconsult.com)

Intel Business Challenge Europe 2014

Az Intel Business Challenge Europe több mint egy startup verseny. A fő cél, hogy a fiatalok azon képességeit fejlessze, amelyek hozzásegítik őket a sikerhez az üzleti életben. Az a tény, hogy a részt vett projektek több mint a fele sikeres a piacon, bizonyítja a magas színvonalat.

A verseny három fordulós:
1. Június 15-ig kell a résztvevőknek regisztrálni a www.intelchallenge.eu oldalon, illetve oda el kell küldeniük projektjük leírását. Ezután a nemzetközi szakértőkből álló zsűri kiválasztja a legjobb 24 európai csapatot.
2. A második forduló június 15-én kezdődik és szeptember végéig tart, amely során a csapatok tréningeken vehetnek részt, hogy felkészüljenek a háromnapos döntőre. Az elődöntőn bemutatják a zsűri előtt a projektjeiket, majd a zsűri kiválasztja azt az öt csapatot, melyek képviseltethetik magukat a döntőben.
3. A harmadik fordulóra októberben kerül sor a Szilícium-völgyben, ahol a csapatok egy egész héten keresztül különböző üléseken vesznek részt, és támogatást kapnak nemzetközi üzleti szakemberektől. Végül a döntőben a továbbjutottak előadják projektjeiket a zsűri és a világ összes tájáról érkezett versenytársak előtt.

Nevezni lehet innovatív termékekkel, intelligens technológiákkal, interaktív webes és mobil alkalmazásokkal, a biotechnológia, a nanotechnológia, a fenntartható energia, az egészségügy és orvosi eszközök, informatika és kommunikációs technika területéről, valamint az emberek és a társadalom témában.

Jelentkezési határidő 2014. június 15-e.
További információk: http://www.intelchallenge.eu

Visegrádi Alap

Számos kedvező pénzügyi változást hoz a 2014-es év a Nemzetközi Visegrádi Alap programjaiban. Többek között csökken az önrész és emelkedik a készpénzben elszámolható költségek aránya.
Az új szabályok 2014-től érvényesek, a 2013-ban beadott pályázatok esetén a régi szabályok az irányadók.

Kis projektek:
megpályázható összeg: 6000 euró (a projekt összköltségvetésének max. 80%-a);
projektidőszak: max. 6 hónap;
projekt-költségek készpénzes elszámolásának aránya: 50 %
együttműködés: legalább három V4 ország (határon átnyúló együttműködésnél kettő ország);
beadási határidők: 2014. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.

Sztenderd projektek:
megpályázható összeg: 6001 eurótól (a projekt összköltségvetésének max. 80%-a);
projektidőszak: max. 12 hónap;
projekt-költségek készpénzes elszámolásának aránya: 30 %
együttműködés: legalább három V4 ország (határon átnyúló együttműködésnél kettő ország);
beadási határidők: 2014. március 15. és szeptember 15.

További információ:http://visegradfund.org/
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.