XXIV. évf. | 2014. február 11. | 3. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Szakirodalom-figyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Budapest HUB Adók és Dereguláció Munkacsoport ülése

2014. január 28-án, az NGM Könyvtártermében, a Budapest HUB Adók és Dereguláció Munkacsoport megtartotta projekt-indító megbeszélést, melyen Nikodémus Antal, NGM főosztályvezető elnökölt. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök és dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt az ülésen.

A munkacsoport tevékenységének kimenetét egy részletesen kidolgozott program koncepció fogja képezni. Ez a dokumentum a Startup ökoszisztéma befektetői környezetét feljavító tehercsökkentő intézkedésekre fókuszál.

A résztvevők rövid bemutatkozása után, Laki Balázs, az NGM szakértője az adó és járulékoldali ösztönzőkről beszélt, nemzetközi példák alapján. Márkus Csaba az SZTNH-nál működő K+F minősítő rendszer értékelésének eredményeit és tapasztalatait ismertette. Utána Valner Szabolcs, a munkacsoport társelnöke szólt a tehermentesítési lehetőségekről, startupok körében végzett felmérésből kiindulva.

Minden egyes ismertetőt hozzászólások, ill. diszkusszió követték.

MISZ elnökségi ülés

2014. január 29-én, Magyar Innovációs Szövetség székhelyén az elnökség ülést tartott.
1. Elsőként Antos László, ügyv. igazgató egészítette ki a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámolót, melyet az elnökség a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadott.
2.
Az elnök előterjesztette az 2013. évről szóló beszámolót, amelyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.
3.
Az elnökség egyhangúlag kizárt hat tagszervezetet, mert több éves tagdíjhátralékuk volt.
4.
Pakucs János tiszteletbeli elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert meghívtuk a MISZ közgyűlésére, de várunk még a válaszra. Felmerült még Spaller Endre NIH-elnök meghívása is. Az elnökség megegyezett abban, hogy a közgyűlés 2014 március elején kerüljön megrendezésre.
5.
Szabó Gábor elnök azt javasolta az elnökségnek, hogy a regionális igazgatók a 2014. év végén készítsenek egy táblázatos beszámolót arról, hogy mire használták fel a 2014-es regionális tagdíjakat.
Az ezt követő vita után az elnökség úgy döntött, hogy a regionális igazgatók tevékenységét csak a szakmai beszámolók alapján az elnökség ítéli meg, év végén. Egyúttal a regionális szerződéseket egyértelműsíteni, ill. frissíteni kell, szakértő bevonásával.
6.
Farkas József elnökségi tag érdeklődött, hogy mire lehet számítani a vállalkozásokat illetően, az innováció, ill. a pályázatok terén.
Mogyorósi Péter regionális igazgató kifejtette, hogy a H2020 beindult, amelyben sok az újdonság, pl. van az ún. KKV eszköz, amely struktúrájában hasonlít a magyar startup13-hoz. A kkv eszközben a k+f fázis néhány milliós eurós nagyságrendű, nem partnerek pályázhatnak, hanem egyedüli kkv-k (500 fő alatti cégek, 10 milliárd Ft alatti éves árbevétel). Az innovációt tekintve a Strukturális Alapok jelentősek. Most még a tervezés időszak van, így valószínűleg nem fog megjelenni pályázati kiírás az első félévben a Strukturális Alapokból. A GOP kerete kimerült, esetleg lesz átcsoportosítás.
Higi Gyula regionális igazgató elmondta, hazai pályázat egyelőre csak kettő van, az egyik a munkahelyteremtő program, másik a regionális beruházási pályázat.

22. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2014. február 5-i határidőig 26 jelentkezés érkezett a 22. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.

A zsűriülésre 2014. március 4-én kerül sor. A bírálóbizottság elnöke a nemzetgazdasági miniszter. Minden jelentkezést két vagy három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2013-ben elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.

Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két vagy három zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március legvégén kerül sor az Országház Főrendiházi Termében. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

Startup Pirates Budapest

2014. február 1-8. között került megrendezésre a Startup Pirates Budapest elnevezésű accelerator programsorozat első hazai eseménye, melynek helyszíne a Mathias Corvinus Collegium volt, Budapesten. A Portugáliából indult kezdeményezés célja a startup kultúra népszerűsítése és új vállalkozások ösztönzése volt, amelynek keretein belül többek között Dr. Kádas Péter, a starupdate blog szerkesztője, Szabó Attila, a Budapest Toastmasters Club vezetője és David Trayford, világszerte elismert pitching guru tartott műhelytalálkozót. A tréning során a résztvevők csapatokban dolgozták ki startup ötleteiket, amelyhez szakértő segítséget nyújtottak az előadók és mentorok.

A Magyar Innovációs Szövetség is képviseltette magát a Startup Pirates rendezvényen. Az egyhetes programsorozat pénteki napján, 2014. február 7-én, az IP Jogi Klinikát mutatta be dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója, és Hodák Vencel, az ELTE joghallgatója. Az IP Jogi Klinika olyan szolgáltatás, melynek keretében a MISZ-nél jelentkező startupok szerzői jogi (pl. licenc-szerződés), védjegyjogi (pl. védjegykutatás) és kereskedelmi név tárgyú kérdéseire kaphatnak választ, térítésmentesen.

First Monday

2014. február 3-án, a BME Demola Laborjában került sor a "Firts Monday" c. rendezvényre, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László vett részt.

A First Monday a budapesti startup közösség - a European Entrepreneurship Foundation (EEF) szervezésében - havi rendszerességgel tartott találkozója. Az EEF accelerátor tanfolyam résztvevői indították útjára a rendezvény-sorozatot három évvel ezelőtt. A First Monday rendezvények azóta alapvető kapcsolatépítő találkozóhellyé nőtték ki magukat, amelyeken kezdő vállalkozások vezetői és leendő startupperek üzleti angyalokkal, kockázati tőkebefektetőkkel és folyamatosan új ötleteket megvalósító vállalkozókkal találkoznak, később pedig jellemzően maguk is vállalkozó kedvű befektetőkké válnak.

Meet the scientist

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottsággal és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével együttműködve, 2014. január 29-én, a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégiumban folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Szabóné Marth Éva Hajdúnánás Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke is köszöntötte a résztvevőket.

Az előadó Dr. Pócsi István, MTA doktora, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék vezetője, korábbi Fulbright-ösztöndíjas volt, aki "Omikák" a modern biológiában" címmel tartott előadást. Előadásában kitért a DNS és RNS-re, a fehérjékre és a metabolizmusra, és többek között bemutatta, hogy tulajdonképpen mik is azok az "omikák".

A következő állomása a programnak 2014. február 5-én, a bajai Szent László Általános Művelődési Központban volt, ahol Bari Ferenc, MTA doktora, a Szegedi Orvostudományi Egyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet intézetvezető egyetemi tanára "Optikai módszerek az agyi vérkeringés kutatásában" címmel tartott előadást. Az előadás betekintést nyújtott az emberi agy oxigén felhasználásába, vérellátásába és működésébe, illetve az infarktus kapcsán kitért az agykérgi véráramlás változására is.

Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársa mutatott be látványos kísérleteket a diákoknak.
A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is.

Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Swiss Talent Forum 2014

2014. január 26-29. között, Thun városában, Svájcban, került megrendezésre immár 5. alkalommal a Swiss Talent Forum, melynek témája idén a munka jövője volt.

A Swiss Talent Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, az a célja, hogy a 17-22 éves korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak. Az évek során beszédet tartott már többek között Kofi Annan, Dr. Bertrand Piccard és Philipp M. Hildebrandt is.

Az idei esemény 70 résztvevője 14 országból érkezett, Magyarországot idén Szabó Lóránt Zsolt, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Google-különdíjasa képviselhette.
A fiatalok önálló projekteken dolgoztak, külön csoportokban; Szabó Lóránt a jövő munkájának értékteremtő hatását vizsgálhatta. A tudományos fórum alatt számos neves cég előadása segítette ötletekkel, inspirációval a diákokat előadásuk elkészítésében.
A konferencia végén a lelkes csapatok bemutathatták, miről is gondolkodtak a héten, színes előadásokon keresztül mutatták be újszerű és egyedi ötleteiket a munka jövőjéről.

Szakirodalom-figyelő

David Shelters: Start-Up Guide for the Technopreneur + Website - Financial Planning, Decision Making and Negotiating from Incubation to Exit, (Kezdési útmutató technológiai vállalkozóknak weboldallal: Pénzügyi tervezés, döntéshozatal és tárgyalás a kezdettől a befektető kivonulásáig - Wiley, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Ismeretes, hogy a technológiai vállalkozók igen jelentős hányada sokkal járatlanabb a cég finanszírozási ügyeinek kezelésében, mint a technológia fejlesztésben és hasznosításban. Shelters itt a cég elindításának és felfuttatásának gyakorlati finanszírozási kérdéseivel foglalkozik, középpontban a külső befektetők bevonásával.

A témakörnek már nagy irodalma van - igencsak divatossá vált. E könyv mellett két alapos érv szól. Az egyik, hogy a Wiley - amely a szakma legjobbjai közé tartozik - adta ki, s ez erős garancia a megbízhatóságára. A másik, hogy a szerzője több mint 15 éves gyakorlattal bír a technológia kezdő vállalkozások terén, alapítóként, befektetési bankárként, pénzügyi tanácsadóként, mentorként számos ilyen cégnél vállalt szerepet az USA-ban és Ázsiában. Amint az előszavában írja, könyve célja, hogy mindezek során felhalmozott gyakorlati tapasztalataival segítse a vállalkozókat a stratégiai tervezésben, a tőkebevonásban, az azzal kapcsolatos tárgyalásokban, a szervezési és cégkormányzási kérdésekben és a pénzügyi döntések meghozatalában, segítse őket megfelelően és hatékonyan finanszírozni a cégüket a fejlesztése szakaszai során, s hogy végül optimális pénzügyi sikert érjenek el.

Ami a könyvben egészen biztosan nem található, az a biztos siker receptje - mert olyan nem létezik. Tartalma használható egy igen részletes, alapos, bár semmiképp sem teljes körű segédletként a célravezető üzleti gondolkodáshoz ezekben az ügyekben és azok meghatározó jelentőségű részleteiben. Segédlet, azaz nem ad biztosan jó megoldásokat (olyan nincs), hanem segít a megfontolásokban, amelyek az adott esetben optimális megoldásokhoz vezethetnek, a tényezők kezelésében, és sok hiba, tévedés elkerülésében, amelyeket a szerző mások kudarcaiban felismert, s itt óvni igyekszik azok elkövetésétől. Ahogy a Wiley ajánlója kiemeli, az ilyen cégek fejlődésének természetes folyamatát követve, gondolkodásra ösztönözve segíti a technológiai vállalkozókat elkerülni a veszélyeket, amelyek rájuk leselkednek általában, s különösen a kockázati tőke világában. A tapasztalt mentor szerepét tölti be mellettük, a laikusok számára is érthető nyelvezettel. Szellemes zárómondatával e vállalkozókhoz "Változtassátok meg a világot, s ennek során keressetek némi pénzt!"

Egy jellemző példa a tanácsaiból:
Annak eldöntésére, vajon a kilátásban lévő befektetők jó vagy rossz pénzt kínálnak, azaz a bevonásuk csökkentené vagy növelné az üzleti kockázatunkat, négy kérdést tegyünk fel magunknak: 1) Ismerik-e a "pályát", amelyen a céget sikerre akarjuk vinni, azaz mindenek előtt annak üzleti modelljét, alkalmazott technológiáját, az iparágat, amelyben működik (vagy fog) és a megcélzott piacot; 2) Kínálnak-e a finanszírozáson túl további előnyöket, a céget segítő hozzájárulásokat; 3) Teljes mértékben egybeesnek-e az érdekeik a miénkkel (a cég halála, de legalább is romlása, ha a befektető és mi szembe megyünk egymással! - OP); 4) Vannak-e vitás kérdések a cég irányítását illetően.

A nagy fejezetek: • Start-up finanszírozás (az alapvető finanszírozási fogalmak és koncepciók) • Ismerd a befektetőidet • Üzleti tervezés stratégiai finanszírozási nézőpontból • Pénzügyi tervezés hozam maximálásra • Sikeres tőkebevonás • Váljunk felülmúlhatatlan tárgyalóvá • Befektetési-osztályú szervezet létrehozása (a cégkormányzás kulcskérdései) • Pénzügyi döntéshozatal az optimális üzleti teljesítményhez.

Michael-Thomas Liske: Gottfried Wilhelm Leibniz - Typotex, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Encyclopaedia Britannica Ultimate Edition 2014 róla szóló terjedelmes szócikke így jellemzi: "német filozófus, matematikus és politikai tanácsadó, fontos mind a metafizika, mind a logika tudósaként, és szintúgy kiemelkedik azzal, hogy másoktól függetlenül feltalálta a differenciál- és az integrálszámítást. A logika terén végzett munkája e szakterület történetének egyik nagy sikere és tragédiája. Az 1680-as években kidolgozott egy szimbolikus logikát, amely figyelemre méltóan hasonló Boole 1847-es rendszeréhez, ám Boole-t tekintik széles körben a matematikai vagy szimbolikus logika megalkotójának. Kutatásainak mindenképp hatása volt a logika történetére." Szócikket szentel a számológépnek (Step Reckoner), amelyet Leibniz 1671-ben tervezett és 1673-ban megépített. Kiemeli, hogy Leibniz erőteljes szószólója volt a bináris rendszernek, s meglátta alkalmasságát a számítógépekben való felhasználásra.

A mindig megbízható Typotex ajánlójából: "Ki is volt ő? Az utolsó univerzális géniusz - mondják, ahogy Leonardo az utolsó polihisztor. Nagy Frigyes úgy vélte, Leibniz önmagában kitett egy egész akadémiát, enciklopédikus rendszerező tudása és a folytonos dialógusra nyitott személyisége máig inspiráló életműhöz vezetett. Enciklopédikus tudása kiterjedt a filozófia, a logika, a teológia, a történelem, a jogtörténet, a matematika, a fizika, a geológia területeire. Korának szinte minden gondolkodójával levelezett, szüksége volt a dialógusra, saját rendszerét állandó egyeztetés alá vetette. És bár Diderot szerint ő volt korának legolvasottabb embere, nem riadt vissza a diplomáciai feladatoktól sem." S onnan, e kötetről: "Nehéz számot adni arról, hogy jelentőségéhez képest a mindenkori magyar olvasók számára mért olyan kevés mű jelent meg Leibniztől és Leibnizről, ez utóbbit pótolja a jelen könyv."

Liske (1954) német filozófus, a Passaui Egyetem filozófiaprofesszora. Könyve elsősorban Leibniz elméleti, filozófiai munkásságáról ad átfogó, nagyon alapos és szakszerű áttekintést, elemzést és értékelést. Kitér röviden a gyakorlatias fogantatású terveire, alkotásaira is, amelyek többé-kevésbé kiteljesítetlenek maradtak, az említett számológéptől a politikai vállalkozásokkal kapcsolatos javaslataiig és reformterveiig. Ebbéli kudarcait a nagyratörő tenni akarásának és optimizmusának tulajdonítja.

Amint írja "Leibniz volt az utolsó egyetemes kitekintésű európai tudós. Az általános műveltség későbbi humboldti eszméjével szemben (...) még alkotó módon tevékenykedett a tudás legkülönfélébb területein. Olyan eltérő diszciplínák módszertani és tartalmi gazdagításához járult hozzá figyelemre méltó újításokkal, mint a jog, a teológia, a történelem, a matematika és a fizika. (...) A Berlini Tudományos Akadémia számára kiadott "theoria cum praxi (gyakorlattal társított elmélet) jelszava értelmében soha nem elégedett meg elméleti kutatásokkal, hanem - számos balsiker ellenére - azon fáradozott, hogy uralkodók tanácsadójaként folyamatosan politikai hatást fejthessen ki." "A politikán belül főként a tudománypolitikára irányította a figyelmét." -emeli ki, és hangsúlyozza, hogy ez teszi különösen világossá az összefüggést Leibniz olyannyira szétszórtnak tűnő gyakorlati aktivitása és filozófiai alapmeggyőződései között. Felfogása szerint a tudománynak, ha ezt a világot megfelelőképpen akarja megragadni, rendezett egészként kell fellépnie nem csupán tartalmi eredményei, hanem módszertani eljárása tekintetében is.
A tárgya természetéből következően nem könnyed olvasmány, viszont alapmű mindenkinek, akit érdekel a filozófia, a tudományok alapvetései, s izgalmas kép egy nagy alkotóról.

B. Szabó János: Háborúban Bizánccal - Magyarország és a Balkán a 11-12. században Corvina Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Bizánc történelmének tanulmányozása ma is mesteriskola. Birodalom, a hatalom építésének és gyakorlásának felsőfokú technológiái. Máig az egyik legjobb példatár, hogyan tegyük a hatalom megszerzéséért és megtartásáért folytatott küzdelmekben a leghatékonyabb fegyverünkké az ész kifinomult alkalmazását a kapcsolatrendszerek, a szövetségek, az intrikák kezelésében, a cselvetésekben. Etikáról ugyebár nem beszélünk, de hát annak nyűgét a hatalom mesterei mindig hamar lerázzák. Ma is a bizánci jelző tolul fel bennünk, ha szembekerülünk olyan - az érdekek bonyolult, többé-kevésbé kibogozhatatlan szövevénye által működtetett - hatalmi rendszerrel, ahol a kapcsolatok súlya sokkal hatalmasabb, mint a nyers erőé, ahol a pozíciókért folytatott harcok nagyrészt rejtve, a színfalak mögött folynak, ahol meghatározó szerepet kapnak a belső intrikák, a korrupció, ahol művészetté fejlesztették a gyilkolás kifinomult technikáit - a szó átvitt, és a közvetlen értelmében egyaránt -, amely a hatalom gyakorlásáért egymással küzdő klikkekre épül, és amelyben minden a hatalomért és a hatalom útján történik." Bölcs Leó a könyvben is idézett tétele (egyben Szun-ce nagy igazsága - OP) máig érvényes: "Az a biztos és hasznos módszer, ha inkább a haditervnek és a haditudománynak köszönhető az ellenség legyőzése, mintsem annak, hogy erővel, kézitusában kényszerítjük ki, úgy, hogy nyílt csatába bocsátkozunk. Az előbbi ugyanis szellemi tudásból fakad (...), az utóbbi azonban mindig csak veszteségek árán éri el a célját."

"Annak mára már elhalványult az emlékezete, hogy ez a birodalom évszázadokon át milyen fontos szerepet játszott északi szomszédja, a Magyar Királyság történetében." - írja a Corvina ajánlója - "E könyv ennek a bonyolult és ellentmondásos viszonynak egy részletét, a 11-12. századi magyar-bizánci küzdelmek történetét idézi fel, méghozzá széles politikai és kultúrtörténeti keretbe ágyazva. Eközben betekintést nyerhetünk Európa két évszázadának hatalmi politikájába, végigkövethetjük Árpád-házi királyaink dinasztikus politikáját, családi viszályait - és erejük, tekintélyük lassú gyarapodását is." Szakmai megbízhatóságának garanciája, hogy szerzője hadtörténész, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa, a szintúgy benne olvasható Fegyverzet és felszerelés a magyar-bizánci háborúkban c. tanulmányt pedig Boldog Zoltán régész-fegyvertörténész írta és illusztrálta.

Nagyon is figyelemre méltóak B. Szabó bevezető szavai: "A 11-12. század vizsgálata remélhetőleg már nemcsak a fiatal Magyar Királyság és az Árpád-ház történetének jobb megértéséhez segít hozzá, hanem Magyarország mindenkori geopolitikai helyzetének és lehetőségeinek átgondolásához is."

Nagyon sok érdekes, tanulságos részletet lehetne kiemelni. Pl. "Az Árpád-ház történetét végigkísérik a királyok testvéreinek és gyermekeinek utódlási viszályai, amelyekbe külföldi hatalmak is beavatkoztak, rendre veszélybe sodorva a békét (és az ország függetlenségét - OP). A trónkövetelők ugyanis lehetőséget teremtettek arra, hogy az idegen uralkodók az általuk nyújtott segítség fejében esetleg hűbéri függésbe kényszerítsék a Magyar Királyságot."

"A középkori Magyar Királyság első évszázadait a kor két európai nagyhatalma, Bizánc és a Német-római Birodalom közé ékelődve kellett átvészelni."

Olvashatjuk: Bizánc vesztét nem kis mértékben az okozta, hogy a terjeszkedésével felszámolta maga körül az ütközőállamokat.
Külön kiemelendő a remek keretes mini esszék gyöngysora, pl. III. Harald norvég király - I. András sógora - hihetetlenül kalandos életéről, vagy épp az eunuch tábornokokról.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Vg.hu, 2014. január 27., hétfő
NIH: Spaller Endrét választotta elnöknek Varga Mihály

Portfolio.hu, 2014. január 27., hétfő
Új vezető a NIH élén

Napigazdasag.hu, 2014. január 27., hétfő
Spaller Endre vezeti a Nemzeti Innovációs Hivatalt

Erdon.ro, 2014. január 27., hétfő
Folytatják munkájukat az innovációs hivatal elnökhelyettesei

Alternativenergia.hu, 2014. január 27., hétfő
Magyarország felvételét kéri a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség tagjai közé

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. január 27., hétfő
Fuss, szaladj, te is lehetsz Akkreditált Innovációs Klaszter

Insiderblog.hu, 2014. január 27., hétfő
Jogi tanácsok start-upoknak - ingyen!
"...Jogi klinika várja start-up-ok kérdéseit: védjegy, szerzői jog (szoftveres), domain nevek témában. A jogi tanácsadás kimondottan a start-up-ok igényeire fókuszál és ingyenes!..."

Insiderblog.hu, 2014. január 27., hétfő
Ha jól értjük: Korányi László (is) marad

Gazdasagiradio.hu, 2014. január 27., hétfő
Spaller Endre a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke

Innoreg.hu, 2014. január 27., hétfő
Pályázat a 2013. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére!

Innoreg.hu, 2014. január 27., hétfő
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

Világgazdaság, 2014. január 28., kedd, 3. oldal
A Samsung rendezné szabadalmi jogvitáit
"...A Samsung dél-koreai technológiai vállalat próbálja rendezni szabadalmi jogvitáit. A cég külön megállapodásokat írt alá a svéd Ericsson és az amerikai Google vállalattal..."

Bevezetem.hu, 2014. január 28., kedd
Magyarország felvételét kéri a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség tagjai közé

Figyelo.hu, 2014. január 28., kedd
Startupokra fókuszáló egyetemi képzés
"...A budapesti székhelyű Európai Technológiai Intézet a startupokat, egyetemeket és cégeket köti össze programjaival..."

Computerworld.hu, 2014. január 28., kedd
Londoni taggal bővült az EU informatikai innovációs közössége

Moderniskola.hu, 2014. január 28., kedd
Tudós, rakéta, robbanás - Középiskolás program a Magyar Innovációs Szövetségtől

Napigazdasag.hu, 2014. január 28., kedd
Megújulhat a közvilágítás
"...A GE Hungary Kft., az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az MTA Természettudományi Kutatóközpont együttműködése keretében megvalósuló közvilágítási koncepció egy rendszerbe integrálja a legkorszerűbb, LED fényforrásokon alapuló világítást a napenergia-hasznosítással..."

Hvg.hu, 2014. január 28., kedd
Vállalkozás: Áramot is termelnek a GE új magyar utcai lámpái

Mixonline.hu, 2014. január 28., kedd
GE Hungary: Csúcsszínvonalú közvilágítás

Profitline.hu, 2014. január 28., kedd
Csúcsszínvonalú közvilágítás kifejlesztésén dolgozik a GE Hungary

Napigazdasag.hu, 2014. január 28., kedd
Beindultak a startup vállalkozások
"...Korányi László szerint 2007-2008 előtt a szó igazi értelmében startup cégekről nem nagyon lehetett beszélni, azóta viszont számos világsikert elérő cég jött létre. Közülük a Prezi, a LogmeIn, a Ustream vagy az NNG sikertörténetét emelte ki, amelyek példája  szerinte jól mutatja, hogy Magyarországon is lehet, és érdemes startup céget indítani..."

Metropol.hu, 2014. január 28., kedd
Dinamikusan nő a magyarországi startup cégek száma

Piacesprofit.hu, 2014. január 28., kedd
Néhány száz igazi startup lehet Magyarországon

Elemzeskozpont.hu, 2014. január 28., kedd
NIH: dinamikusan nő a magyarországi startup cégek száma

Mmonline.hu, 2014. január 28., kedd
Megjelent az InnoMax kiírás

Szegedma.hu, 2014. január 28., kedd
Kiírták az Invitel idei InnoMax Díját

Fn.hir24.hu, 2014. január 28., kedd
Az Invitel megint díjazza a legjobb fejlesztéseket

Figyelo.hu, 2014. január 28., kedd
Nem lehet a magyar startupokat megkerülni

Sg.hu, 2014. január 28., kedd
Nagyon büszke a kormány a magyar startup cégekre

Nol.hu, 2014. január 28., kedd
Startupban javítottunk

Mno.hu, 2014. január 28., kedd
Megéri Magyarországon startup céget indítani

Hirado.hu, 2014. január 28., kedd
NIH: dinamikusan nő a magyarországi startup cégek száma

Piacesprofit.hu, 2014. január 28., kedd
Díjazzák a legjobb vállalkozói elképzeléseket!

Innoportal.hu, 2014. január 28., kedd
Folytatják munkájukat az innovációs hivatal elnökhelyettesei

Magyar Hírlap, 2014. január 29., szerda, 9. oldal
Próbálkoznak a magyar cégek Dubajban
"...Innovatív orvostechnikai eszközökkel jelentek meg a magyar cégek a világ egyik legnagyobb orvostechnikai kiállításán Dubajban..."

Napi Gazdaság, 2014. január 29., szerda, 3. oldal
Egyre több a sikeres magyar start-up cég
"...Két magyar start-up céget is kiválasztott az amerikai zsűri a Tech Match versenyen, amelyre összesen négy országból (Németország, Észak-Írország, Csehország, Magyarország) több mint 100 induló vállalkozás jelentkezett..."

Napi Gazdaság, 2014. január 29., szerda, 3. oldal
Közel ötvenezren vesznek részt duális szakképzésben
"...Ma már 48-49 ezer tanuló vesz részt a 2010-ben - német mintára - indított duális szakképzési rendszerben - mondta tegnapi sajtótájékoztatóján Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára..."

Dunántúli Napló, 2014. január 29., szerda, 9. oldal
Horizon 2020 pályázati források - mennyit hoz el Baranya, a régió?
"...Az Európai Bizottság rendelkezésére álló jelentése szerint a 2007-2012 közötti időszakban egyetlen magyar NUTS3 (megyei) szintű földrajzi egység, Budapest tudott felkerülni arra a TOP 50-es listára, mely az uniós források lehívása szerint rangsorolja a résztvevőket az FP7 kutatás-fejlesztési pályázatok esetében..."

Helyi téma Tatabánya, 2014. január 29., szerda, 7. oldal
Főszerepben a természettudomány
"...A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja című projektnek köszönhetően a gimnázium referenciaintézménnyé, középiskolai természettudományos tudásbázissá alakulhat..."

Innoportal.hu, 2014. január 29., szerda
Startup-robbanás van Magyarországon

Computerworld.hu, 2014. január 29., szerda
InnoMax ötödször

Godolloihirek.hu, 2014. január 29., szerda
Az Invitel idén is díjazza az innovációt

Insiderblog.hu, 2014. január 29., szerda
Ki 2013 leginnovatívabb start-up-ja?
"...Jövő szerda (febr. 5.) délig pályázhatnak azok, akik szeretnének 2013. leginnovatívabb vállalkozása lenni. A díjat immár hagyományosan a Magyar Innovációs Szövetség adja ki és idén lesz először start-up díj is!..."

Infoter.eu, 2014. január 29., szerda
Folytatják munkájukat az innovációs hivatal elnökhelyettesei

Tranzitonline.eu, 2014. január 29., szerda
Magyar startup a szilícium-völgyi TechMatch versenyben

Piacesprofit.hu, 2014. január 29., szerda
Indul az üzleti innovációs pályázat

Itextreme.hu, 2014. január 29., szerda
Invitel InnoMax Díj 2014

Bitport.hu, 2014. január 29., szerda
Indul az újraszabott InnoMax pályázat

Bama.hu, 2014. január 29., szerda
Horizon 2020 pályázati források - mennyit hoz el Baranya, a régió?

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. január 29., szerda
Új elnöke lesz a Nemzeti Innovációs Hivatalnak

Szeged.hir24.hu, 2014. január 29., szerda
Magyar helyett osztrák cég építheti a szuperlézert

Hg.hu, 2014. január 29., szerda
Áramot termelő közvilágítást fejleszt a GE Magyarországon

Gazdasagiradio.hu, 2014. január 29., szerda
Csúcsszínvonalú közvilágítás kifejlesztésén dolgozik a GE

Computerworld.hu, 2014. január 29., szerda
Negyedmilliót spórolnak okos világítással

Hg.hu, 2014. január 29., szerda
Tervezz a JeSuisBelle-nek vagy a Herendinek, és nyerd meg az idei Moholy-Nagy Ösztöndíjat!

SzTNH e-Hírek, 2014. január 29., szerda
Gyorsul a szabadalmi szupersztráda

SzTNH e-Hírek, 2014. január 29., szerda
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj

SzTNH e-Hírek, 2014. január 29., szerda
Együttműködés a regionális innovációs ügynökségekkel

SzTNH e-Hírek, 2014. január 29., szerda
Meghirdették a 22. Magyar Innovációs Nagydíjat

SzTNH e-Hírek, 2014. január 29., szerda
Mire vállalko(z)zunk?

Piacesprofit.hu, 2014. január 29., szerda
Támogatás kkv-k munkahelyteremtéséhez!
"...Február 9-ig pályázható a 13 milliárd forint kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő képességének javítását célzó új beruházások támogatására. Műszaki berendezések, gépek beszerzése, találmánnyal, szabadalommal kapcsolatos költségek támogathatók..."

Napi Gazdaság, 2014. január 30., csütörtök, 2. oldal
Az élelmiszeriparba is jutott k-f támogatás
"...A 2007 és 2013 közötti támogatási időszakban a korábbi évekhez képest jelentős összeget, közel 26 milliárd forintot nyertek el az élelmiszer-ipari vállalatok kutatás-fejlesztésre (k+f) és innovációra..."

Világgazdaság, 2014. január 30., csütörtök, 5. oldal
Új elnök került a NIH élére

Figyelő, 2014. január 30., csütörtök, 51. oldal
Parlamentből a NIH-be
Spaller Endre

Magyar Nemzet, 2014. január 30., csütörtök, 15. oldal
Versenyképességi kérdések a térségben
"...A jelentés hangsúlyozza az infrastruktúra fejlesztése, a növekedési modellhez igazított képzés, az innováció, az ipari és pénzügyi szektor kormányokkal való jobb együttműködése, valamint a balti és észak-európai országokkal szorosabb kooperáció szükségességét..."

Inforadio.hu, 2014. január 30., csütörtök
Csúcstechnológiai tudást átadó CERN-képzés Budapesten
"...A közeljövőben megépítendő kísérleti csúcsberendezésekhez szükséges magas technológiai tudást adják át az Európai Nukleáris Kutató Szervezet, a CERN vezető szakemberei kiváló mérnök- és fizikushallgatóknak az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szervezésű nemzetközi iskolájában..."

Index.hu, 2014. január 30., csütörtök
CERN-képzés indul Budapesten

Hvg.hu, 2014. január 30., csütörtök
A CERN vezető szakemberei oktatnak 9 napig Budapesten

Sikerado.hu, 2014. január 30., csütörtök
Iskola zseniknek

Orientpress.hu, 2014. január 30., csütörtök
CERN-képzés indul Budapesten

Mno.hu, 2014. január 30., csütörtök
Csúcstechnológiai tudás: CERN-képzés Budapesten

Bitport.hu, 2014. január 30., csütörtök
A CERN vezető kutatói csúcstechnológiát oktatnak Budapesten

Napi.hu, 2014. január 30., csütörtök
Kevesebb pénz jut Budapestnek
"...A következő hét év uniós forrásairól szólt a Joint Venture Szövetség Fókuszban a gazdaságfejlesztés: EU2014-2020 elnevezésű konferenciája, melyen kiderült az is, hogy Budapestnek és környékének kevesebb pénz jár majd..."

Stop.hu, 2014. január 30., csütörtök
Néhány nap és Orbánék előállnak a tervekkel
"...A kormány februárban benyújtja az Európai Bizottságnak a 2014-2020-as időszak európai uniós fejlesztési forrásainak felhasználásáról szóló partnerségi megállapodást, márciusban pedig az operatív programokat..."

Turizmus.com, 2014. január 30., csütörtö
A kormány hamarosan benyújtja programjait az EU-nak

Piacesprofit.hu, 2014. január 30., csütörtök
Keresik a legnépszerűbb startup-arcokat!
"...Ki teszi a legtöbbet a helyi startup közösségért? Kit ismernek a legtöbben a startup szférában? Közép-kelet európai női startup versenyéhez keresik a régió legismertebb startup arcait..."

Pecsinapilap.hu, 2014. január 30., csütörtök
Közel százan a komlói fórumon
"...A mostani fórum a pályázati lehetőségeket helyezte a középpontba: a megjelentek az adott területek szakértőitől hallhattak a különféle foglalkoztatási és munkahelymegtartó támogatásokról, valamint a Terület- és településfejlesztési és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs operatív programok keretén belül megnyíló pályázati forrásokról..."

Isite.hu, 2014. január 30., csütörtök
Invitel InnoMax Díj 2014

Gazdasagiradio.hu, 2014. január 30., csütörtök
Elindult az Invitel innovációs pályázata

Profitline.hu, 2014. január 30., csütörtök
A teljes adatnyivánosság 206 milliárd eurós növekedést hozhat az EU-ban 2020-ig

Insiderblog.hu, 2014. január 30., csütörtök
Itt az első idei startup konferencia!
"...Február 12-én kerül megrendezésre az első haza startup állásbörze és konferencia, a Startup Day!..."

Figyelo.hu, 2014. január 30., csütörtök
Indulnak a kormány programjai Brüsszelbe
"...A szövetség elnöke hozzátette: fontosnak tartják azt is, hogy új eszközök jelenjenek meg a forrásfelhasználásban, legyen célzott támogatás meghatározott körnek, valamint segítse az uniós fejlesztés is a munkahelyteremtést, a piacbővítést és a kutatás-fejlesztés-innovációt..."

Pannonnovum.hu, 2014. január 30., csütörtök
Spaller Endre a Nemzeti Innovációs Hivatal új elnöke

Pannonnovum.hu, 2014. január 30., csütörtök
InnoMax Díj 2014-ben immár ötödik alkalommal!

Pannonnovum.hu, 2014. január 30., csütörtök
Regisztrálja cégét Magyarország legnagyobb, egységes K+F+I adatbázisába!
"...A felmérés során olyan alapvető cégadatokat rögzítünk, amelyek segítségével a lehetséges partnerek képet kaphatnak a K+F, illetve innovációs tevékenységet végző cégek szolgáltatásairól, kutatási területéről, valamint elérhetőségéről..."

InfoRádió, Esti mérleg, 2014. január 30., csütörtök
"...Kevéssé ismerik a vállalatok, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától szakmai állásfoglalást kérhetnek kutatásfejlesztési tevékenységükről..."

Magyar Hírlap, 2014. január 31., péntek, 10. oldal
Első a gazdaság fejlesztése
"...Kedvező esetben idén nyáron megjelenhetnek az első európai uniós pályázatok, a lehívható összeg hatvan százalékát gazdaságfejlesztésre költjük..."
"...Magyarország a jövő hónapban benyújtja az Európai Bizottságnak a 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakra vonatkozó partnerségi megállapodást, ennek alapján márciusban a tagállamok közül elsőként tudjuk kiküldeni elbírálásra az operatív fejlesztési programokat. Így kedvező esetben már a nyár közepén megjelenhetnek nálunk az első uniós pályázatok..."

Magyar Nemzet, 2014. január 31., péntek, 12. oldal
Vita a szuperlézer miatt
"...A Strabag-Swietelsky-konzorcium építheti a szegedi Extreme Light Infrastructure (ELI) épületegyüttesét..."

Napi Gazdaság, 2014. január 31., péntek, 7. oldal
Új vezetője van az innovációs hivatalnak

Világgazdaság, 2014. január 31., péntek, 9. oldal
Állami segítségnyújtás az anyagi források mellett
"...A megfelelő szabályozás és az adminisztratív terhek csökkentése az egész vállalkozási szektor számára fontos, de különösen sokat számít az induló cégeknél, köztük a startupoknál. Ezért a BudapestHUB munkacsoport, amely a nemzetgazdasági tárca kezdeményezésére jött létre, célul tűzte ki, hogy a szabályozásban feltárja azokat a pontokat, ahol könnyítéseket tud kezdeményezni..."

Világgazdaság, 2014. január 31., péntek, 9. oldal
Egyre többen kaphatnak támogatást
"...A jövőben a kockázati tőkeprogramban adható támogatásoknál olyan projektek is finanszírozhatóvá válnak, amelyek túllépnek a KKV szektoron, és a támogatás miatt már nagyvállalkozásnak minősülnek..."

Szabad Föld, 2014. január 31., péntek, 9. oldal
Fejlesztés
"...118 milliárd forintot költött kutatásra-fejlesztésre és innovációra Magyarország 2013ban: 96 milliárd forintot az Európai Unió adott, 22 milliárd a hazai forrás..."

Vas Népe melléklet, 2014. január 31., péntek, 4. oldal
Új kisvállalkozói támogatások a "Horizonton"
Célkeresztben a kutatás és az innováció
"...Az idén januártól indult Horizont 2020 program első ízben foglalja egységes keretbe az Európai Unió valamennyi kutatás- és innováció finanszírozási eszközét. A jelenlegi költségvetési időszak végéig 87 milliárd eurót biztosító csomag főként a kis- és középvállalkozók számára nyújt kiugró fejlődési lehetőségeket..."

Veszprémi 7 nap, 2014. január 31., péntek, 3. oldal
Fejlesztéspolitika 2014 után
"...A Kereskedelmi és Iparkamara a megye gazdasági szereplőinek bevonásával fórumot szervezett az uniós források felhasználási lehetőségéről az elmúlt csütörtökön..."

Vg.hu, 2014. január 31., péntek
Egyre többen kaphatnak támogatást
"...Fontos újítás még, hogy olyan közepes ipari vállalatok is forráshoz juthatnak, melyek kiadásaik legalább 15 százalékát K+F-re fordítják..."

Vg.hu, 2014. január 31., péntek
Leváltják a Jeremie-programot

Vg.hu, 2014. január 31., péntek
Cséfalvay: Állami segítségnyújtás az anyagi források mellett
"...A megfelelő szabályozás és az adminisztratív terhek csökkentése az egész vállalkozási szektor számára fontos, de különösen sokat számít az induló cégeknél, köztük a startupoknál. Ezért a BudapestHUB munkacsoport, amely a nemzetgazdasági tárca kezdeményezésére jött létre, célul tűzte ki, hogy a szabályozásban feltárja azokat a pontokat, ahol könnyítéseket tud kezdeményezni..."

Magyarhirlap.hu, 2014. január 31., péntek
Első a gazdaság fejlesztése

Insiderblog.hu, 2014. január 31., péntek
Dollármilliárdos startupok és spartupperek

Innoteka.hu, 2014. január 31., péntek
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
"...A szakmai zsűri a beérkezett pályázatok közel 60 százalékát továbbjutásra javasolta..."

Innoteka.hu, 2014. január 31., péntek
Új laborok a Debreceni Egyetemen

Tozsdeforum.hu, 2014. január 31., péntek
Magyar startupok Svédországban
"Sikeresen mutatkozott be az innovatív induló vállalkozások fejlesztését szolgáló magyar startup-politika Svédországban - mondta Cséfalvay Zoltán..."

Pecsma.hu, 2014. január 31., péntek
Érdeklődnek irántunk a svédek

Napigazdasag.hu, 2014. január 31., péntek
Keleti nyitás, nyugati tartás
"...Nikoletti Antalt Bernben fogadta a svájci Gazdasági, Képzési és Innovációs Minisztérium gazdasági államtitkára. A megbeszélésen a magyar-svájci üzleti kapcsolatok erősítésének lehetőségéről és aktuális kétoldalú kérdésekről tárgyaltak..."

Napigazdasag.hu, 2014. január 31., péntek
Bemutatkozott a magyar startup-politika

Mno.hu, 2014. január 31., péntek
Ez a "keleti nyitás, nyugati tartás" politikája

Erdon.ro, 2014. január 31., péntek
NGM: a nyugat-európai gazdasági kapcsolatok megtartása és az exportpiacok bővítése is fontos

Elemzeskozpont.hu, 2014. január 31., péntek
NGM: a nyugat-európai gazdasági kapcsolatok megtartása és az exportpiacok bővítése is fontos

Delmagyar.hu, 2014. január 31., péntek
Példaképeket köszöntött a kormánymegbízott
"...A példaképszavazás Csongrád megyei jelöltjeit köszöntötte pénteken B. Nagy László kormánymegbízott a megyeházán... Az év példaképének választott Letoha Tamás kutatóorvosnak mondott köszönetet, hogy a 417 pályázó közül méltó módon, a legjobb 50 között képviselték városukat és a kisvállalkozókat..."

Pafi.hu, 2014. január 31., péntek
Energetikai ötletek, termékek és szolgáltatások hazai szakkiállításon való részvételére

Profitline.hu, 2014. január 31., péntek
Cséfalvay: sikeresen mutatkozott be a magyar startup-politika Svédországban

Index.hu, 2014. január 31., péntek
Ötven éve nyitott ablakot Nyugatra
"...A főműsoridőben adagolt tudományos ismeretterjesztés ma már reménytelen vállalkozás lenne, de a hetente 20-25 perces adásokkal jelentkező Deltából több mint 1500 részt forgattak, milliók nézték minden héten. Ötvenéves a Delta, Magyarország legismertebb tudományos műsora..."

Innoreg.hu, 2014. január 31., péntek
Indul az Innovatív Generáció (iGen) Innovátorképző Program

Mr1-Kossuth Rádió,180 perc, 2014. január 31., péntek
Összeállítás: A vállalkozások körében nagy várakozás előzi meg a 2014-2020 közötti időszakra szóló uniós pályázatokat

Lánchíd Rádió - Reggeli Híradó, 2014. január 31., péntek
Bakó Dániel elnyerte Brüsszelben a legfenntarthatóbb vállalkozás díját
"...Néppárt által rendezett fiatal gazda kongresszuson ugyanis Bakó Dániel szentesi gazda geotermikus energiával fűtött paprikatermesztése nyerte el a legfenntarthatóbb vállalkozás díját..."

Magyar Nemzet, 2014. február 1., szombat, 11. oldal
A belső kereslet is növelő a GDP-t
A nemzetközi elemzőházak már nagyobb növekedést jósolnak hazánknak, mint a kormányzat
"...Fenntartható pályára állt a magyar gazdaság növekedése, ráadásul tartósnak ígérkezik a kedvező fordulat - közölte a nemzetgazdasági tárca adó- és pénzügyekért felelős államtitkára..."

Haszon Magazin, 2014. február 1., szombat, 7., 47. oldal
Ki is a vállalkozó?
"...Oly sokan vagyunk, hogy ez a fajta karrier szinte tudatos életmódválasztásnak tekinthető. De maga a vállalkozó szó annyi mindent jelent - és természetesen mindenkinek mást. Nekem például a változtatást, az innovációt..."

Haszon Magazin, 2014. február 1., szombat, 6,38,39,40,41,42,43. oldal
Így lesz sikeres a startUP
"...Ki ne ábrándozott volna már önállóságról, saját vállalkozásról? Az álmok valóra válásához nem elég egy jó ötlet, hanem kitartásra is szükség van. És az, hogy fokozottan figyeljünk oda néhány mellékesnek tűnő dologra, amelyek sorsdöntőek lehetnek. Összegyűjtöttük a lényeget - olyan sikeres vállalkozók tanácsait idézzük, akik mindezt maguk is végigpróbálták..."

Haszon Magazin, 2014. február 1., szombat, 45. oldal
INVITEL INNOMAX DÍJ 2014:  a civileket is várják

Tozsdeforum.hu, 2014. február 1., szombat
Sokan próbálják, százból egynek sikerül

Profitline.hu, 2014. február 1., szombat
A nyugat-európai gazdasági kapcsolatok megtartása és az exportpiacok bővítése is fontos

P+ - EU+, 2014. február 1., szombat
Az innovációval és kutatással foglalkozó jelentős beruházás újraindíthatja az európai ipart?

Euroastra.info, 2014. február 3., hétfő
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny

Insiderblog.hu, 2014. február 3., hétfő
Londoni kapcsolat a magyar informatikusoknak
"...Az EIT ICT Labs vezető európai egyetemeken zajló mesterképzésében a University College London, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem már most részt vesz. A londoni csomópont megalakulásával további együttműködésre nyílik lehetőség nemcsak az oktatás, de a kutatás és az ipar területén is..."

Insiderblog.hu, 2014. február 3., hétfő
Költségkímélő tippek kezdő startuppereknek

Vg.hu, 2014. február 3., hétfő
Innovációval a növekedésért
"...A Világgazdaság konferenciája az üzleti, technológiai, szellemi megújulásról..."

Vaconline.hu, 2014. február 3., hétfő
Invitel InnoMax Díj 2014

Orientpress.hu, 2014. február 3., hétfő
Közeleg a 22. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat beadási határideje

Innoteka.hu, 2014. február 3., hétfő
Az év közepén jelenhetnek meg az új uniós pályázatok

Innoreg.hu, 2014. február 3., hétfő
Együttműködés a regionális innovációs ügynökségekkel

Magyar Hírlap, 2014. február 4., kedd, 10. oldal
Duplájára emelt támogatás fejlesztésekre
"...Hatszázmillió forintra, azaz a duplájára emelte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) értékesítési és beruházási lehetőségeinek bővítését segítő kereskedelemfejlesztési pályázat keretösszegét - közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Szatmáry Kristóf, a tárca gazdaságszabályozásért felelős államtitkára..."

Magyar Nemzet, 2014. február 4., kedd, 12. oldal
Jól jártunk a partnerséggel
"...A kisvállalkozások boldogulását és a magyar exportteljesítményt is kedvezően befolyásolták a kormány és a nemzetközi nagyvállalatok között született stratégiai megállapodások. A 38 szerződés eddig 650 milliárd forintnyi beruházást és 5500 új munkahelyet hozott. A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javulását a bővülő beszállítói lehetőségek mellett a tegnap megduplázott keretösszeggel elérhető kereskedelemfejlesztési támogatás is segíti..."

Napi Gazdaság, 2014. február 4., kedd, 19. oldal
Az állami innováció lehetne a 2014-2020-as növekedés egyik motorja

Napi Gazdaság, 2014. február 4., kedd, 19. oldal
Piacképes kutatásokra koncentrál a Miskolci Egyetem
"...A Miskolci Egyetem Kútfő projektje - összhangban az EU Horizont 2020 kutatás-fejlesztési és innovációs programjának stratégiai céljával - magyar kutatóhelyek bevonásával a gazdasági élet számára is hasznosítható eredményeket kíván elérni a hidrogeológiai témájú kutatások területén, miközben katalizálja az egyetem tudástranszfer-folyamatait..."

Napi Gazdaság, 2014. február 4., kedd, 19. oldal
Hatékonyabb lesz a vasúti teherforgalom
"...Gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a vasúti teherközlekedést az evopro Innovation Kft. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. közös fejlesztése..."

Világgazdaság, 2014. február 4., kedd, 4. oldal
Több mint száz cég jelentkezett a márciusi, ötödik Junior Expóra

Világgazdaság, 2014. február 4., kedd, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Világgazdaság, 2014. február 4., kedd, 12. oldal
Hangsúlyeltolódás
"...A 2014-2020-as EU-s költségvetéssel újra értelmet nyer a regionális politika, vagyis csökkenhet a különbség Budapest és a vidéki régiók között. Igaz, a pénzekre még várni kell, mert az unió késik a releváns jogszabályok megalkotásával..."

Szegedma.hu, 2014. február 4., kedd
Szegedi képviselők a Parlamentben: Szeged jövője a kutatás és fejlesztés
"...A paksi atomerőmű fejlesztése hosszú távon biztosítani fogja Magyarország olcsóbb energiaellátását, Szeged egyetlen lehetséges útja a kutatás és innováció felé vezet, a sport pedig minden eddiginél biztosabb támaszt kap - szegedi képviselőket kérdeztünk a Parlamentben..."

Napi.hu, 2014. február 4., kedd
Brüsszel ezermilliárdokkal támogatja a magyar agyakat

Piacesprofit.hu, 2014. február 4., kedd
Körvonalazódik az új pályázati struktúra
"...Több pénz jut vállalkozásfejlesztésre, átjárhatóbb Operatív Programok és kiemelt figyelem a kutatás-fejlesztésre - a fő célok láthatóak még csak a 2014-2020-as tervezési időszak EU-s támogatási ciklussal kapcsolatban. A folyamat zajlik, de konkrét pályázatokra csak nyáron számíthatunk..."

Piacesprofit.hu, 2014. február 4., kedd
Ezek voltak 2013 legnagyobb magyar startup durranásai!

Insiderblog.hu, 2014. február 4., kedd
MyCo: egy régi-új inkubátor greentech és cleantech fókusszal

Innoteka.hu, 2014. február 4., kedd
Meet the scientist

Mno.hu, 2014. február 4., kedd
Soha nem látott lehetőségek a vállalkozások előtt

Vg.hu, 2014. február 4., kedd
A vidéki vállalkozások lesznek előnyben az EU-s pályázatoknál

Erdon.ro, 2014. február 4., kedd
Cséfalvay: nőtt a kkv-k forrásszerzési lehetősége az uniós kutatás-fejlesztési keretben

Gazdasagiradio.hu, 2014. február 4., kedd
Nőtt a kkv-k forrásszerzési lehetősége az uniós kutatás-fejlesztési keretben

Uzletresz.hu, 2014. február 4., kedd
Forrás van, csak a bátorság hiányzik hozzá
"...Lényegesen több pályázatra lenne szükség ahhoz, hogy a magyar cégek legalább 300 millió eurót elhozhassanak a brüsszeli innovációs programból. Magyarországon ugyanúgy körülbelül minden ötödik pályázat nyer támogatást, mint az Európai Unió többi országában. De kevesebben mernek pályázni..."

Trademagazin.hu, 2014. február 4., kedd
Pályázati felhívás a SIRHA Budapest 2014 innovációs versenyre

Magyarhirlap.hu, 2014. február 4., kedd
Több pénzt szerezhetnek a kkv-k

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2014. február 4., kedd
A kis- és középvállalkozások is pályázhatnak az Európai Bizottság Horizont 2020 programja keretében

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. február 4., kedd
Az innovatív gondolkodás ösztönzésére több programot is indított a gazdasági kormányzás

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. február 4., kedd
Európai paradoxon, hogy az elméleti kutatás és fejlesztés kiválóan működik, de a gyakorlatban nem tud megvalósulni az innováció

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. február 4., kedd
Jelentős nőttek a kis és közepes vállalkozások forrásszerzési lehetőségei a Horizont 2020 közvetlenül Brüsszelből pályázható európai kutatásfejlesztési támogatási keretben

M1, Híradó este, 2014. február 4., kedd
Csaknem kilencmilliárd eurónyi támogatást kaphatnak 2014-2020 között azok a hazai kis- és közepes vállalkozások, amelyek kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak

ECHO TV, Hírek, 2014. február 4., kedd
A 2014 és 2020 közötti időszakban összesen 8,6 milliárd eurós brüsszeli keretre pályázhatnak kutatási-fejlesztésre kis-, és középvállalkozások

Magyar Hírlap, 2014. február 5., szerda, 10. oldal
Hét év, 8,6 milliárd euró
"...Jelentősen nőtt a kis- és közepes vállalkozások (kkv) forrásszerzési lehetősége a Horizon 2020, közvetlenül Brüsszelből pályázható európai kutatás- fejlesztési támogatási keretben..."

Magyar Nemzet, 2014. február 5., szerda, 12. oldal
Több milliárd jut innovációra

Magyar Nemzet, 2014. február 5., szerda, 14. oldal
Izraeli részvétel a kutatásban

Napi Gazdaság, 2014. február 5., szerda, 4. oldal
Nagyobb lehetőség kutatás-fejlesztési támogatás szerzésére

Világgazdaság, 2014. február 5., szerda, 6. oldal
Pluszpénzt hozhat a kkv-nak a Horizont 2020 uniós program

Helyi Téma, 2014. február 5., szerda, 3. oldal
Európa jövője a nagyvárosok sikerén múlik
"...A szakemberek többek között arra keresték a választ a konferencián, hogy mi a szerepe a kreatív iparnak a közép-európai országokban, mitől válik egy vállalkozás innovatívvá, hogyan segítheti az állam és a város a kreatív gazdaságot, illetve azon keresztül az innovációt..."

Vg.hu, 2014. február 5., szerda
Plusz pénzt hozhat a kkv-nak a Horizont 2020 uniós program

Magyarhirlap.hu, 2014. február 5., szerda
Hét év, 8,6 milliárd euró

Piacesprofit.hu, 2014. február 5., szerda
Minél kisebb a vállalat, annál nagyobb a profit?
"...A magyar kkv-k többsége csökkenő profitnövekedéssel számol, kivéve a mikrovállalkozások, ahol jelentősen megugrottak a várakozások. Egy évvel ezelőtt éppen a kisebb cégek kilátásai voltak sötétebbek..."

Mmonline.hu, 2014. február 5., szerda
A legnagyobb startup sikerekről szavaztak

Nepszava.hu, 2014. február 5., szerda
Megnyitotta kapuit a Google Grund
"...Az elektronikai óriáscég első oktató- és rendezvényközpontját hozta létre a közép- és kelet-európai térségben. Céljuk, hogy emberek ezreinek életében hozzanak változást, nem csak a Google Magyarország, de az egész régió számára példát mutatva. Diákok, új, de feltörekvő cégek (startupok) és vállalkozások digitális versenyképességét kívánják növelni, mit jelent ez azonban?..."

Mno.hu, 2014. február 5., szerda
Sok ötlet, kevés termék - Kulissza, 12.30
"...A magyar kutatók tudományos eredményekben hozzák a formát, a megvalósítás azonban gyenge lábakon áll. A körvonalazódó ötletek többször landolnak külföldön, mint idehaza. Tavaly 118 milliárd forint támogatást fizettek ki, de összességében 211 milliárdot ítéltek meg innovációra, kutatás-fejlesztésre..."

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. február 5., szerda
Már ötödik napja új elnöke van a Nemzeti Innovációs Hivatalnak

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. február 5., szerda
A kis- és középvállalkozások is pályázhatnak az Európai Bizottság Horizont 2020 programjára

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. február 5., szerda
Európai paradoxon, hogy az elméleti kutatás és fejlesztés kiválóan működik, de a gyakorlatban nem tud megvalósulni az innováció

Gazdasági Rádió, Reggeli Monitor, 2014. február 5., szerda
Az új uniós költségvetési ciklusban 350 millió euró fejlesztési forrást kellene megszerezniük a magyar pályázóknak

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. február 6., csütörtök 6. oldal
Jövő héten tartják a városi kamara által kezdeményezett Innovációs Klub következő rendezvényét, amelynek házigazdája a Dunaújvárosi Főiskola lesz.

Figyelő, 2014. február 6., csütörtök, 55. oldal
PARLAMENTBŐL A NIH-BE
"...Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Spaller Endrét (37) nevezte ki a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökévé február 1-jei hatállyal - tudatta a nemzetgazdasági tárca..."

Heti Válasz, 2014. február 6., csütörtök, 39. oldal
Új elnöke van az Innovációs Hivatalnak

Piac és Profit, 2014. február 6., csütörtök, 25. oldal
A Szilícium-völgybe tart a Remotaid
"...Negyvenhét hazai startup pályázott, közülük ketten jutottak ki a Szilícium-völgybe a US MAC és a Traction Tribe Tech Match nevű startup-versenyére..."

Piac és Profit, 2014. február 6., csütörtök, 25. oldal
iGen, az innovatív generáció válasza
"...Márciusban indul az Innovatív Generáció (iGen) Innovátorképző Programjának harmadik hulláma, a gyakornoki képzés és inkubáció egyben. A szervező Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség egyéni résztvevők, valamint ötletgazdák és csapatok jelentkezését is várja..."

Piac és Profit, 2014. február 6., csütörtök, 37-39. oldal
Ön is lehet innovátor!
"...Nem az ágazat, nem is a vállalkozás típusa, még csak nem is a cég életkora a leglényegesebb különbség a startup és a hagyományos cég között. A legszembetűnőbb a hirtelen gyors növekedés, ami mögött új típusú vállalkozói attitűd és ebből eredően másfajta cégkultúra és működési modell áll. Ezt viszont bárki lemásolhatja, a társadalmi vállalkozás, az állami cég vagy a kkv. Összeszedtük, hogy mi minden különbözteti meg a startupot a hagyományos mikro- vagy kisvállalkozástól..."

Piac és Profit, 2014. február 6., csütörtök, 40-41. oldal
Védd magad!
"...Egy sikeres új termék óriási lehetőség a vállalkozásnak, ám minél nagyobb profitot hoz az innováció, a versenytársak annál jobban szeretnék utánozni. A másolás ellen véd a jog, többek közt a szabadalmi oltalom, a védjegyoltalom. Korántsem csak a kifejezetten kutatás-fejlesztéssel foglalkozók érintettek! A jogvédelem valamely területe szinte minden vállalkozásnak fontos..."

Világgazdaság, 2014. február 6., csütörtök, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Napi Gazdaság, 2014. február 6., csütörtök, 9. oldal
Spaller Endre a NIH élén

Magyar Nemzet, 2014. február 6., csütörtök, 8. oldal
Innovatív állami lépések
Miért és hogyan kellene sok és jó munkahelyet teremteni?

Kisalfold.hu, 2014. február 6., csütörtök
Helyén az ELI alapköve

Delmagyar.hu, 2014. február 6., csütörtök
Helyén az ELI alapköve

Szegedma.hu, 2014. február 6., csütörtök
Orbán Viktor tette le az ELI alapkövét + FOTÓK

Magyarhirlap.hu, 2014. február 6., csütörtök
Orbán: Magyarország K+F központtá válhat
"...Létre kell hozni a tudományos kutatóközpontok egész hálózatát, és Magyarország nemcsak termelési, hanem majd kutatás-fejlesztési központtá is válhat - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a szegedi lézerközpont ünnepélyes alapkőletételekor. Az Uniós forrásokra épülő, 60 milliárdos projekt második fázisának befejezése 2018-ra várható..."

Mno.hu, 2014. február 6., csütörtök
Orbán: Magyarország kutatási-fejlesztési központtá válhat

Gyartastrend.hu, 2014. február 6., csütörtök
Legyen k+f központ Magyarország!

Erdon.ro, 2014. február 6., csütörtök
Kétszeresére nőtt az új szabadalmak száma tavaly

Sg.hu, 2014. február 6., csütörtök
Szomorú a helyzet a magyar szabadalmak terén

Orientpress.hu, 2014. február 6., csütörtök
Megduplázódott a szabadalmak száma

Millasreggeli.hu, 2014. február 6., csütörtök
Duplájára nőtt az új szabadalmak száma

Nol.hu, 2014. február 6., csütörtök
Orbán szerint kutatás-fejlesztésben is nagyok lehetünk

Hvg.hu, 2014. február 6., csütörtök
430 ezer magyar dolgozik EU-s vállalatnak itthon
"...A kutatás és fejlesztési kiadásokra (K+F) az uniós központú vállalatok együttesen 106 milliárd forintot fordítottak abban az évben, és ezen a területen összesen 7500 alkalmazottat foglalkoztattak..."

Uzletresz.hu, 2014. február 6., csütörtök
430 ezer magyar dolgozik uniós központú vállalatoknál

Hir.ma, 2014. február 6., csütörtök
Az uniós központú vállalatok Magyarországon több mint 430 ezer dolgozót foglalkoztatnak

Bumm.sk, 2014. február 6., csütörtök
430 ezer főt foglalkoztatnak Magyarországon EU-s központú cégek

Erdon.ro, 2014. február 6., csütörtök
Az uniós központú vállalatok Magyarországon több mint 430 ezer dolgozót foglalkoztatnak

Hrportal.hu, 2014. február 6., csütörtök
430 ezren dolgoznak uniós cégnek

Hirek.prim.hu, 2014. február 6., csütörtök
Az iGO fejlesztője, az NNG csatlakozik a Bridge Budapesthez
"...A 2013-as év egyik legkreatívabb magyar projektjének jelölt Bridge Budapest nonprofit szervezetet a Prezi, a Ustream és a LogMein alapította tavaly azzal a céllal, hogy ösztönözzék és segítsék a fiatal magyar tehetségeket..."

Hg.hu, 2014. február 6., csütörtök
Újabb magyar csodacég segíti a fiatal tehetségeket

Mr1-Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2014. február 6., csütörtök
Több százmillió eurós beruházással jön létre Szegeden a lézerközpont

Lánchíd Rádió, Kulissza, 2014. február 6., csütörtök
Új elnöke van a Nemzeti Innovációs Hivatalnak

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. február 6., csütörtök
Az elmúlt öt évben kétszeresére nőtt az új szabadalmak száma, mondta Bendzsel Miklós

ECHO TV, Hírek, 2014. február 6., csütörtök
A magyar tudomány egyik büszkeségének alapkövét tesszük most le, mondta Orbán Viktor az ELI lézeres kutatóközpont alapkőletételén

ECHO TV, Hírek, 2014. február 6., csütörtök
Takács János tölti be január 1-jétől az Európai Unió magyarországi kereskedelmi kamaráinak soros elnöki tisztét

Magyar Hírlap, 2014. február 7., péntek, 4. oldal
Volt laktanya helyén épül a lézerközpont

Magyar Hírlap, 2014. február 7., péntek, 11. oldal
Külföldi cégektől is függ a növekedés

Magyar Nemzet, 2014. február 7., péntek, 2. oldal
Lézerközpont Szegeden
"...Kutatás-fejlesztési központtá is válhat hazánk, ha létrehozzuk a tudományos kutatóközpontok hálózatát az országban - mondta Orbán Viktor Szegeden, a lézerközpont alapkőletételekor. A kormányfíőszerint az, hogy a lézerközpont Szegedre kerülhetett, jelzi, Magyarország elkezdte visszaszerezni nemzetközi tekintélyét..."

Népszabadság, 2014. február 7., péntek, 2. oldal
Lézerközpont: letették az alapkövet

Népszava, 2014. február 7., péntek, 2. oldal
Orbán megköszönte a lézert Botkának

Világgazdaság, 2014. február 7., péntek, 1+6. oldal
Nem dübörög a magyar ipar
KSH Az elektronikai szektor támogatása segíthetne a termelésen
"...Még várat magára, hogy Európa termelési központjává váljon Magyarország, de az újraiparosítás már elkezdődött. Idén a tavalyi 1,4 százaléknál nagyobb növekedést mutathat az ipar, amit a járműgyártás húzhat..."

Világgazdaság, 2014. február 7., péntek, 6. oldal
Megduplázódott a szabadalmak száma
"...Kétszeresére nőtt Magyarországon az új szabadalmak száma tavaly a válság előttihez képest, összesen 6471 szabadalmi engedélyezési és hatályosítási eljárást fejeztek be..."

Világgazdaság, 2014. február 7., péntek, 8. oldal
Alapkőletétel a szegedi szuperlézernél

Világgazdaság, 2014. február 7., péntek, 10. oldal
Innovációval a növekedésért

Turizmus Panoráma, 2014. február 7., péntek, 6-7. oldal
Újraszabott uniós pályáztatás

Turizmus Panoráma, 2014. február 7., péntek, 56-57. oldal
Adómankó első kézből
Összefoglaló a 2014-es jogszabályváltozásokról

Innotéka, 2014. február 7., péntek, 8. oldal
Több nőt a tudományos életbe!

Innotéka, 2014. február 7., péntek, 16. oldal
Együttműködés az egyetemi tudástranszfer hatékonyságának növelésére
"...A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda (DE TTI) számos együttműködésben vett részt az elmúlt évben az egyetemi tudástranszfer tevékenység feltételeinek fejlesztése és hatékonyságának növelése céljából..."

Innotéka, 2014. február 7., péntek, 27. oldal
Meet the scientist

Innotéka, 2014. február 7., péntek, 54. oldal
Klenen ’14
"...Klímaváltozás Energiatudatosság Energiahatékonyság  Konferencia és kiállítás Kecskemét, 2014. március 11-12..."
"...A záró rendezvényen az előadókkal és díjazott fejlesztőkkel arra keressük a választ, miként lehet és célszerű a magyar kreativitást integrálni az európai innovációs folyamatokba..."

Elektronet, 2014. február 7., péntek, 7. oldal
Új Elnök a Nemzeti Innovációs Hivatalnál

Győr +, 2014. február 7., péntek, 1+8. oldal
Újabb nagyszabású beruházás
"...A magyar járműipar Szilícium-völgyét akarja létrehozni Győrben és városunk térségében az Audi. A német világcég innovációs és csúcstechnológiai központot tervez az egyetem területére - hangzott el a győri Széchenyi István Egyetemen működő Járműipari Kutatóközpont budapesti konferenciáján, melyen a matematikai algoritmustól az intelligens autókig sok minden szóba került..."

Győr +, 2014. február 7., péntek, 10. oldal
Uniós projektben vesz részt a Mobilis
A tudomány és a társadalom kapcsolatának fejlesztése a cél

Petőfi Népe, 2014. február 7., péntek, 1-2. oldal
Tenyérben gyújtott tűz
"...A szegedi egyetem intézetvezető tanára egy három éve futó program résztvevőjeként látogatott az intézménybe, ahol közel hatvan diák és pedagógus hallgatta meg. A Meet the scientist programot a Magyar Innovációs szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indított el..."

Vg.hu, 2014. február 7., péntek
Négyből hárman döntöttek úgy, hogy elindítják vállalkozásaikat
"...Önindító A kreatív ágazat álláskeresőinek nyújtott segítséget az országosan egyedülálló, támogatott, kétéves program..."

Pharmaonline.hu, 2014. február 7., péntek
Egyre kevesebb szabadalmat jegyeznek be a magyarok

Magyarhirlap.hu, 2014. február 7., péntek
Külföldi cégektől is függ a növekedés

Insiderblog.hu, 2014. február 7., péntek
Startup állásbörze 12-én

Szegedma.hu, 2014. február 7., péntek
Orbán Viktor: Úriember nem csibész
"...Az Oroszországgal tervezett pénzügyi megállapodásról, az ELI lézerközpont köré tervezett high-tech park húzóerejéről, a kis- és középvállalkozások megerősítéséről, illetve a közeljövő szegedi sportberuházásairól is beszélt SZEGEDma.hu-nak csütörtöki szegedi látogatásakor adott nagyinterjújában Orbán Viktor..."

Tozsdeforum.hu, 2014. február 7., péntek
Világelső lézerközpontunk lesz

Szegedi-hirhatar.hu, 2014. február 7., péntek
Letették a szuperlézerközpont alapkövét

Napigazdasag.hu, 2014. február 7., péntek
Meglesz a forrás az ELI 2-re is
"...A kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakra vonatkozó tervezés során - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében - biztosítson nettó 28,58 milliárd forint forrást az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását célzó nagyprojekt 2. fázisa költségigényének fedezésére - az erről szóló határozat a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg..."

Napi.hu, 2014. február 7., péntek
Szegedi szuperlézer: jöhet a második ütem

Uzletresz.hu, 2014. február 7., péntek
Lézer eddig is volt, de oktatás csak mostantól
"...Még a régióban is kivételes dobásnak számít az Edutus Főiskola vadonatúj büszkesége: ma felavatták lézerlaboratóriumukat..."

Nyirhir.com, 2014. február 7., péntek
Ipari lézerlaboratóriumot avatott a tatabányai főiskola

Kisalfold.hu, 2014. február 7., péntek
Lézerlabort nyitott a tatabányai főiskola

Bumm.sk, 2014. február 7., péntek
Ipari lézerlaboratóriumot avatott a tatabányai főiskola

Uzletresz.hu, 2014. február 7., péntek
Egyszerűbb adminisztráció, gyorsabb ügyintézés az új EU-s pályázatoknál

Profitline.hu, 2014. február 7., péntek
A kormány jóváhagyta az ELI lézer kutatóközpont 2. fázisához szükséges forráskeretet

Profitline.hu, 2014. február 7., péntek
Magyar start-up cégek mutatkozhatnak be a londoni EMEA CTO Summiton
"...Három magyar start-up cég, az Arenim Technologies, a Be-Novative és a Tresorit mutatkozhat be a Morgan Stanley által szervezet londoni EMEA CTO Summiton. A vállalkozásokat kilenc start-up cég közül választották ki a Morgan Stanley szakértői a Budapesten megtartott Tech Start Up Day című rendezvényen..."

Piacesprofit.hu, 2014. február 7., péntek
Három magyar startup mutatkozhat be Londonban

Mediapiac.com, 2014. február 7., péntek
Három magyar start-up juthat ki Londonba

Hvg.hu, 2014. február 7., péntek
Magyar startupokat menedzsel a Morgan Stanley

Figyelo.hu, 2014. február 7., péntek
Magyarok: irány London!

Napigazdasag.hu, 2014. február 7., péntek
Sikeresen szerepeltek a magyar startupok Amerikában

Figyelo.hu, 2014. február 7., péntek
Ismét változnak a közbeszerzési szabályok
"...Ismét módosulnak a közbeszerzési szabályok, ezúttal nem a magyar törvényhozás akaratából,
hanem azért mert Brüsszelben új direktívákat fogadtak el. Az irányelvek egyik újdonsága, hogy nem feltétlenül a legalacsonyabb árajánlatot tevő pályázó nyer, erősebb szempont lesz a fenntarthatóság - értesült a Figyelő Online. Az új szabályokat a Magyar Országgyűlésnek 2016-ig kell átültetnie a hazai törvénybe..."

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2014. február 7., péntek
Tavaly kétszer annyi magyar szabadalmat jegyeztek be, mint 2008-ban

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2014. február 7., péntek
Az elmúlt öt évben kétszeresére nőtt az új szabadalmak száma, mondta Bendzsel Miklós

P+, EU+, 2014. február 7., péntek
Ismétlés: Összeállítás: Az innovációval és kutatással foglalkozó jelentős beruházás újraindíthatja az európai ipart?

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2014. február 7., péntek
A magyar tudomány egyik büszkeségének alapkövét tesszük most le, mondta Orbán Viktor az ELI lézeres kutatóközpont alapkőletételén

Petőfi Népe, 2014. február 8., szombat, 4. oldal
Egészséges irányt vettek a tanulók
"...A Szent László ÁMK a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célzó rendezvénynek adott otthont a napokban..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. február 8., szombat, 7. oldal
Ipari lézerlabort avattak

Észak-Magyarország, 2014. február 8., szombat, 14. oldal
Szabadalom: pályázat is kell

Promenad.hu, 2014. február 8., szombat
A kormány jóváhagyta az ELI lézerkutató központ 2. fázisához a forráskeretet

Palyazatihirek.eu, 2014. február 9., vasárnap
Nőtt a kkv-k forrásszerzési lehetősége az uniós kutatás-fejlesztési keretben

Napimagazin.hu, 2014. február 9., vasárnap
Az iGO Navigációs rendszert fejlesztő NNG is csatlakozik a Bridge Budapesthez

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. február 9., vasárnap
Megjött ELI az elefánt, lába közt a 60 milliárdos szuperdzsungel - Világelső lézerközpontunk lesz

Insiderblog.hu, 2014. február 9., vasárnap
Indul az Innovatív Generáció (iGen) Innovátorképző Program!

Mr1-Kossuth Rádió, Déli Krónika, 2014. február 9., vasárnap
Megállapodtak az uniós források felhasználásáról

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2014. február 9., vasárnap
Sikerült a még vitatott pontokat is rendezni a következő hét év uniós támogatásaival kapcsolatban

Világgazdaság, 2014. február 10., hétfő, 5. oldal
Nagy üzlet lesz az innováció
Horizont 2020 "A keretprogram pályázatain 300-350 millió eurót szeretnénk elnyerni"
"...Nagy üzletet fogunk csinálni az innovációs eredményeinkből és kutatási képességeinkből - nyilatkozta lapunknak a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) új elnöke. Spaller Endre ennek érdekében a Horizont 2020 hatékonyabb kihasználására, az egymás közötti együttműködés erősítésére biztatja a gazdaság, a kutatás-fejlesztés és innováció szereplőit; ennek összehangolásában jelentős szerepe lesz a hivatalnak..."

Világgazdaság, 2014. február 10., hétfő, 11. oldal
Innovációval a növekedésért

Vg.hu, 2014. február 10., hétfő
Nagy üzlet lesz az innováció

Vg.hu, 2014. február 10., hétfő
Tech Match verseny - magyar siker

Hetivalasz.hu, 2014. február 10., hétfő
Itt van a várva-várt lézerberendezés!

Minuszos.hu, 2014. február 10., hétfő
Az NNG csatlakozott a Bridge Budapesthez

Index.hu, 2014. február 10., hétfő
Az év üzletembere eladta a cégét

Hvg.hu, 2014. február 10., hétfő
Magyar sikertörténetet vesz a tech-óriás

Nol.hu, 2014. február 10., hétfő
Garázscégből milliárdos magyar sikersztori

Magyar Minőség, 2014. február, 37-38. oldal
Minőség és innováció

Magyar Minőség, 2014. február, 39-40. oldal
Gábor Dénes-díj átadás

Várható események

Innovációval a növekedésért

2014. február 26-án, Budapesten a Danubius Hotel Gellértben (Szent Gellért tér 1.) kerül megrendezésre a Világgazdaság konferenciája az üzleti, technológiai, szellemi megújulásról "Innovációval a növekedésért" címmel.

Programok:

8.30-9.00 Regisztráció
9.05-9.30 Innovációs helyzetkép 2014
Cséfalvay Zoltán államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
9.35-10.00 Új tendenciák a magyar innovációban
Korányi László kül- és belkapcsolati elnökhelyettes,
Nemzeti Innovációs Hivatal
10.05-10.25 Startup hullám: más világ, más gondolkodás, más megoldások
Oszkó Péter elnök-vezérigazgató, PortfoLion Zrt.
10.30-11.20 Panelbeszélgetés: Innováció: nagy innováció, nagy pénz?
Károlyi László vezérigazgató, Legrand Magyarország
Papp Zoltán ügyvezető igazgató, BauTrans
Lehel Zoltán innovációs igazgató, Duna Aszfalt
11.20-11.50 Kávészünet
11.50-12.50
Panelbeszélgetés: Kis cégek, nagy lehetőségek, sok tapasztalat
Csizmadia Ferenc tulajdonos, k+f igazgató, ChemAxon
Fehér Gyula társalapító-technológiai igazgató, Ustream
Havasi Zoltán elnök-vezérigazgató, MOHAnet
Valner Szabolcs igazgató, Digital Factory Zrt.
12.55-13.10
Új irány a közbeszerzésben: az innovációs partnerség
Kiss Judit közbeszerzési szakértő, Nagy és Pál Ügyvégdi Iroda
13.10-13.40
Panelbeszélgetés: kockázati tőketársaságok tapasztalatai
Bruckner Zoltán befektetési igazgató, Primus Capital
Dr. Erdei Sándor elnök-vezérigazgató, DBH Investment Kockázati
Tőkealap-kezelő
13.40-14.00
Innovatív országok - innovatív gazdaság
Szabó Gábor elnök, Magyar Innovációs Szövetség
14.00
Zárszó

A konferencia részvételi díja:
- Világgazdaság előfizetőknek: 20320 Ft
- Nem előfizetőknek: 25400 Ft

A MISZ tagszervezetei számára 20%-os kedvezmény biztosított.

Részletek, jelentkezés: www.vg.hu/konferencia

Horizont 2020 ICT Információs Nap

A Nemzeti Innovációs Hivatal és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. február 20-án Információs Napot szervez az EU Horizont 2020 K+F programjának infokommunikációs (ICT) pályázati lehetőségeinek bemutatására. Az információs nap helyszíne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Informatika Épület, IB026. sz. előadó (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.) lesz.

Program:

9:30-10:00 Regisztráció
10:00-10:10 Köszöntő
Vajta László dékán, BME VIK
Spaller Endre elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal
10:10-10:50 ICT in Horizon 2020
Thierry Boulangé, European Commission, DG CONNECT
10:50-11:30 5G Network Infrastructure for the Future Internet
Rémy Bayou, European Commission, DG CONNECT
11:30-11:45 Kávészünet
11:45-12:05 e-Infrastruktúra támogatások a H2020-ban
Máray Tamás műszaki igazgatóhelyettes, NIIF Intézet
12:05-12:25 Jövő Internet pályázati felhívások a H2020-ban
Németh Vilmos, Nemzeti Innovációs Hivatal
12:25-12:40 Kérdések és válaszok
12:40-13:20 Ebéd
13:20-13:40 H2020 a piaci szereplők szemével - az IVSZ által kínált lehetőségek
Major Gábor főtitkár, Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
13:40-14:10 Hogyan pályázzunk a H2020-ban?
Németh Edina, ICT NCP, Nemzeti Innovációs Hivatal
14:10-14:30 EU AAL és ECSEL KFI programok
Jeney Nóra, AAL/ECSEL NCP, Nemzeti Innovációs Hivatal
14:30-14:50 EUROSTARS program pályázati lehetőségei
Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes, Külkapcsolatok Főosztálya, Nemzeti Innovációs Hivatal
14:50-15:20 Kérdések és válaszok
15:20-16:00 Konzultáció

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálhat legkésőbb 2014. február 17-ig.

Új Jeremie Alapok a kockázati tőkepiacon

2014. február 27-én, a Continental Hotel ZaraSuperiorban (1074 Budapest, Dohány u. 42-44.) a HVCA (Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület) és az M27 ABSOLVO megrendezi közös eseményét, az "Új Jeremie Alapok a kockázati tőkepiacon" címmel.

Program:

8:30-9:00 Regisztráció
9:00-9:10 Megnyitó, a Jeremie-program legfrissebb adatai
Garamvölgyi Balázs - vezérigazgató, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
9:10-9:35
A kockázati tőke főbb ismérvei, az elmúlt évek Jeremie tapasztalatai
Tánczos Péter - Managing Partner, Euroventures Zrt.
9:35-10:00
Hogyan készüljünk fel, ha kockázati tőkét keresünk?
Horgos Lénárd - Ügyvezető partner, M27 ABSOLVO
10:00-10:15 Kávészünet, kapcsolatépítési lehetőség
10:15-11:30 Kerekasztal-beszélgetés
Az új alapkezelők bemutatkozása
A kerekasztal beszélgetés résztvevői:
Gaál Csaba - vezérigazgató, igazgatósági tag - CoreVentures
Dr. Makra Zsolt - igazgatósági tag - Alliance Jura Hongrie
Szűcs Gergely - igazgatósági tag - Valor Capital
Molnár Bálint - befektetési igazgató - PerionInvest
Eszter Elemér - igazgatóság elnöke - Portus Buda Group Zrt.

A szakmai programot büfékínálat kóstoló és kapcsolatépítési lehetőség követi.
Részvételi díj: Bruttó 16 000 Ft / fő

50%-os "EarlyBird" kedvezmény érvényes (bruttó 8000 Ft / fő): 2014. február 17-ig történő regisztráció esetén. A kedvezmény kamarai, szövetségi, klaszter, szervező és támogató partnerek részére nem vehető igénybe.

50%-os kedvezményes részvételi díj érvényes (bruttó 8000 Ft / fő): HVCA tagoknak, kamarai és a MISZ tagjainak, valamint az előadó cégek, szervezetek üzleti partnereinek és meghívott vendégeinek, a regisztráció teljes időszakában. (Kérjük, jelentkezési lapján tagságát jelezze!)

HVCA tagoknak - cégenként 1 fő részére - a részvétel ingyenes.

A jelentkezést 2014. február 24-ig várják a rendezveny@m27.hu e-mail címre a kitöltött jelentkezési lappal, vagy közvetlenül a http://www.m27absolvo.hu/rendezvenyek/676/-uj-jeremie-alapok-a-kockazati-tokepiacon-/oldalon is lehet regisztrálni. A jelentkezési lap a linken letölthető.

Open Science Conference

2014. február 27-28-án, Prágában a Nemzeti Technológiai Könyvtárban (160 80 Praha 6 - Dejvice) kerül megrendezésre az "Open Science Conference".

Programok 2014. február 27-én:

Tudományos kiállítás és tudományos oktatás

9:00-10:00 Regisztráció
10:00-10:15
Bemutatkozás
Jiří Drahoš, Cseh Köztársaság Tudományos Akadémia elnöke
Kateřina Sobotková, a Külkapcsolati Osztály igazgatója
Michaela ®aludová, az Open Science Projekt vezetője

Tudományos kiállítás

10:15-11:00
A tudományos kiállítás és a tudományos oktatás teljes rendszere
Antoine Van Ruymbeke, MILSET Európa, Belgium
11:00-11:15 Kávészünet
11:15-12:00 Gazdagítás és bátorítás - tájékoztatás a tudományos rendezvényekről
Richard Myhill, Nemzetközi Ifjúsági Tudományos Fórum, London
12:00-12:45
Hogy a világpolgárok változtatni tudjanak a holnap világán
Abraham Elmaagac, Cosmicus Alapítvány, Hollandia
12:45-14:0
Ebédszünet

Tudományos oktatás

14:00-14:45
Európai tudományos oktatási projektek feltérképezése, és a tanárok, kutatók, politikai döntéshozók, és a tudományban érintettek megnyerése
Agueda Gras-Velazquez, az Európai Iskolahálózat, Belgium
14:45-15:30
Tudományos tanulás és gyakorlati kísérletek az XLAB-ban
Eva-Maria Neher, XLAB Göttinger Kísérleti Laboratórium, Németország
15:30-15:45 Kávészünet
15:45-16:30 A nem formális oktatás ereje
Eduardo Batista, Tudományos Ifjúság Szövetség, Portugália
16:30-17:15 Kiállítás: "Aktív részvétel a matematikában"
Štěpánka Laňová, Goethe Intézet, Cseh Köztársaság
17:15-18:30 V.I.P. tárlatvezetés a Nemzeti Technológiai Könyvtárban

Programok 2014. február 28-án:

Interaktív tudomány

8:30-9:00 Regisztráció

Tudományos központok és tudományos múzeum

9:00-9:45 Ha bajban van, menjünk vissza az alapokhoz
Marcos Pérez, Tudomány Háza, Spanyolország
9:45-10:30 Megnyerő játékos tanulás: interaktív tudományos kommunikáció az osztrák TudományosCenter-Hálózatban
Barbara Streicher, TudományosCenterHálózat, Ausztria
10:30-10:45 Kávészünet
10:45-11:30 Tudományos és Technológiai Központ, Ostrava
Jakub Švrček, Cseh Köztársaság

Tudományos kommunikáció

11:30-12:15 Képzeld el ... A tudomány a jövődben! A tudományos kutatás összekapcsolása az oktatással és a fejlesztéssel
Lotte van den Berg, IMAGINE Élettudományi Alapítvány, Hollandia
12:15-13:15 Ebédszünet
13:15-14:00 Tudományok fiataloktól fiataloknak
Francisco Ruivo, Aveiroi Egyetem, Portugália
14:00-14:45 A tudomány népszerűsítése a Cseh Köztársaságban: Az én stratégiám, hogy hogyan kell lelkesíteni, bátorítani és ösztönözni az Y generációt
Michael Londesborough, Cseh Köztársaság Tudományos Akadémia, Szervetlen Kémiai Intézet tudósa
14:45-15:00 Záróbeszéd
15:00-16:00 Vita és kávészünet

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2014. február 17-ig lehet, a regisztrációs lap kitöltésével, melyet el kell küldeni a dulova@ssc.cas.cz e-mail címre.

A legtöbb előadásra angolul kerül sor, és csak az egyes részei a programnak hangzik el csehül. Az egész konferencia alatt lesz angol szinkrontolmácsolás.

További információk: http://www.otevrenaveda.cz/open-science-conference/

Pályázati felhívások

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala évtizedes múltra visszatekintő pályázatot ír ki minden évben végzős felsőoktatási hallgatók részére. Az Ujvári János diplomadíj-pályázat a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva mutatja be a végzős hallgatóknak a szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben, és olyan tudáshoz juttatja a hallgatókat, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak a saját vagy cégük által fejlesztett megoldások piaci oltalmának és menedzselésének során.

A pályázat tartalma:
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázatok értékelésnél a két fajta megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, aki végigkíséri a hallgatót a dolgozat elkészítésén.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:
- szabadalom/használatiminta-oltalom,
- védjegyoltalom,
- formatervezésiminta-oltalom,
- szerzői jog.

A pályázati díj összege:
A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:
első díj: 150 000 Ft
második díj: 125 000 Ft
harmadik díj: 100 000 Ft

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók értékes könyvajándékot vehetnek át.
A pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatók részére írja ki az SZTNH. A díjátadó a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer történik.

Pályázati kiírás a 2013/2014. tanév tavaszi félévében diplomázó hallgatók részére.

Visegrádi Alap

Számos kedvező pénzügyi változást hoz a 2014-es év a Nemzetközi Visegrádi Alap programjaiban. Többek között csökken az önrész és emelkedik a készpénzben elszámolható költségek aránya.
Az új szabályok 2014-től érvényesek, a 2013-ban beadott pályázatok esetén a régi szabályok az irányadók.

Kis projektek:
megpályázható összeg: 6000 euró (a projekt összköltségvetésének max. 80%-a);
projektidőszak: max. 6 hónap;
projekt-költségek készpénzes elszámolásának aránya: 50 %
együttműködés: legalább három V4 ország (határon átnyúló együttműködésnél kettő ország);
beadási határidők: 2014. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.

Sztenderd projektek:
megpályázható összeg: 6001 eurótól (a projekt összköltségvetésének max. 80%-a);
projektidőszak: max. 12 hónap;
projekt-költségek készpénzes elszámolásának aránya: 30 %
együttműködés: legalább három V4 ország (határon átnyúló együttműködésnél kettő ország);
beadási határidők: 2014. március 15. és szeptember 15.

További információ:http://visegradfund.org/

Intel Business Challenge Europe 2014

Az Intel Business Challenge Europe több mint egy startup verseny. A fő cél, hogy a fiatalok azon képességeit fejlessze, amelyek hozzásegítik őket a sikerhez az üzleti életben. Az a tény, hogy a részt vett projektek több mint a fele sikeres a piacon, bizonyítja a magas színvonalat.

A verseny három fordulós:
1. Június 15-ig kell a résztvevőknek regisztrálni a www.intelchallenge.eu oldalon, illetve oda el kell küldeniük projektjük leírását. Ezután a nemzetközi szakértőkből álló zsűri kiválasztja a legjobb 24 európai csapatot.
2. A második forduló június 15-én kezdődik és szeptember végéig tart, amely során a csapatok tréningeken vehetnek részt, hogy felkészüljenek a háromnapos döntőre. Az elődöntőn bemutatják a zsűri előtt a projektjeiket, majd a zsűri kiválasztja azt az öt csapatot, melyek képviseltethetik magukat a döntőben.
3. A harmadik fordulóra októberben kerül sor a Szilícium-völgyben, ahol a csapatok egy egész héten keresztül különböző üléseken vesznek részt, és támogatást kapnak nemzetközi üzleti szakemberektől. Végül a döntőben a továbbjutottak előadják projektjeiket a zsűri és a világ összes tájáról érkezett versenytársak előtt.

Nevezni lehet innovatív termékekkel, intelligens technológiákkal, interaktív webes és mobil alkalmazásokkal, a biotechnológia, a nanotechnológia, a fenntartható energia, az egészségügy és orvosi eszközök, informatika és kommunikációs technika területéről, valamint az emberek és a társadalom témában.

Jelentkezési határidő 2014. június 15-e.
További információk: http://www.intelchallenge.eu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevél-szerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.