XXIV. évf. | 2014. december 2. | 22. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ Elnökségi ülés

A MISZ elnökségi ülést tartott 2014. november 19-én, Szövetségünk székhelyén.

1.
Dr. Szabó Gábor köszöntőjét követően Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár kapott szót.

Elmondta, hogy köszönhetően a felsőoktatási intézmények vezetőinek és a stake-holdereknek a "Fokozatváltás a felsőoktatásban" 2.0-ás verzió hamarosan elkészül. A felsőoktatási anyag célja, hogy a felsőoktatást egy magasabb fokozatra kapcsolják.

Ezen felül Palkovics elmondta, hogy az ország célja, hogy aki ma Magyarországon tanulni akar, az tanulhasson, ahol, és amit szeretne. 2014-ben 306 ezer felsőoktatási hallgatót regisztráltak. Ha megnézzük a magyar gazdaság szerkezetét, akkor 35%-os diplomás arány elérése a cél. 2020-ban kb. 90 ezer olyan gyerek lesz, akinek pályát kell választania. 15 ezer hallgató kiesik a felsőoktatási rendszerből, és nem mondhatják nekik, hogy tanuljanak szakmát. A nagy része azért esik ki, mert nincsen nyelvvizsgája, nem tudja megszerezni a diplomát. Sokan azért esnek ki a hallgatók közül, mert nem tudják finanszírozni tanulmányaikat.

Ezután ismertette a felsőoktatási intézmények külföldi hallgatóinak arányát, mely 7,6%. Ez mintegy 23 ezer hallgatót jelent, melyből 3000 diák Erasmus-os, 7000 orvostanhallgató, 6000 határontúli magyar hallgató, a többi különböző országokból érkező diák.

A felsőoktatásért felelős államtitkár Pálinkás József kormánybiztossal szeretné közösen finanszírozni a kutatásokat. Céljuk, hogy a GINOP-os forrásokból és az innovációs járulékból, összesítve 200 milliárd Ft álljon rendelkezésre az elkövetkező 5-6 évben, melyet a gazdasági szervezetek innovációs tevékenységének javítására fordíthatnak.

Palkovics kiemelte, hogy Magyarországon figyelembe kell venni a munkaerő-piaci igényeket. Szerinte fontos az együttműködés és a duális képzés bevezetése, az intézmények rendszerezése. A főiskolákat egyre jobban tolják az egyetemek felé. Az egyetem új tudást generál, a főiskola meglévő tudást alkalmaz.

Ezután rátért az utolsó elemére az anyagnak, az intézmények irányítási rendszerére: hogyan gondolják működtetni az intézményeket, és milyen formában.
A felsőoktatási intézményeket a rektor és a kancellár irányítják, együtt döntenek bizonyos ügyekben. A kancellárnak egyetértési joga van a szenátus elé kerülő, gazdasági következményekkel járó döntéseket illetően (pl.: SZMSZ, éves beszámoló, költségvetés stb.).

A hallgatói rendszer szerepe és működése szabályozásra szorul. Az a javaslat, hogy kétévente HÖK választás legyen, a tisztségviselőket két évre válasszák meg.
Palkovics László elmondta, ha valakinek van valamilyen jogosultsága, annak kell lennie kötelezettségének is.

Szabó Gábor kifejtette, hogy nem tudják a fiatalok mi az az ETR, nem tudnak bejelentkezni, beiratkozni, ha nem magyarázza el nekik senki. A gólyatábornak nagyon fontos funkciója van, itt elmagyarázzák nekik mit, hogyan kell tenni.

Garay Tóth János megkérdezte, hogy pontosan mit értünk duális képzésen, ill. ki finanszírozza a költségeit?

Ábrahám László hozzátette, hogy a jelen helyzetben a kis- és középvállalkozások nem fogják használni a szakmai gyakorlaton levő szakmunkás tanulókat, mert a költségeket nem lehet elszámolni, nincs értelme.

Elmondta, 2020-ra növelni akarják a K+F területen dolgozók számát. Ezt hogyan lehet megtenni? Úgy, hogy a következő 5 évben kétszeresére, háromszorosára kell növelni a K+F munkaerő létszámát.

Szabó Gábor hozzátette, hogy a képzésben résztvevők számát és a PhD hallgatók létszámát kell növelni. Lényeges szerepet kell kapnia a PhD intézményeknek. A probléma, hogy radikálisan lecsökkentették a keretszámokat. A társadalomtudományi képzéseknek meg van a helye. Elsősorban ott kell a PhD-t támogatni, ahol kevés a PhD-sok száma. Az ipar azt mondja, hogy olyan PhD-s kell, aki megismeri az iparban az igazi K+F munkát.

Siposs István, megjegyezte, hogy Magyarországon a valódi gyakorlati képzés visszaszorul, modellmérések nélküli képzések vannak.
Szabó Gábor hozzátette, hogy a gyakorlati képzésben olyan ismereteket szerez a hallgató, ahol megismeri, hogy milyen egy vállalati hierarchiában dolgozni.

Farkas József szerint nagyon rossz az egyetemek és a KKV-k együttműködése. A KKV-kat le-, az egyetemeket fel-értékelik.

Csapody Miklós ismertette, hogy a GE 1998-ban olyan duális rendszert, szisztémát kezdeményezett, a Miskolci Egyetem, a BME és a Veszprémi Egyetem együttműködésével, melynek az volt a lényege, hogy a 3. évet végzett hallgatók számára a cégek projekteket hoztak létre, ezekre lehetett jelentkezni. 40 témából, 10 témát választottak ki. A 4. év végétől egyetemistaként tanultak a hallgatók, ezen felül vállalati projektet kellett megoldaniuk. Ezzel beléptek egy vállalati kultúrába.

Szabó Gábor elmondta, hogy a Felsőoktatási Kerekasztalon az Innovációs Szövetség jelenleg csak második körös tag, hiszen az MKIK-án keresztül kell gyűjteni a vállalkozói szféra véleményeit. Javasolni fogja, hogy első körös partnerként kerüljünk be.

Pakucs János megjegyezte, hogy még nem hallott ilyen egyértelmű gondolatokat és megoldásokat tartalmazó felsőoktatási koncepciót, megjelent a felsőoktatásban egy kapaszkodó, amely pozitív lehet.

2.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámolót az elnökség egyhangúlag elfogadta.

3.
Az elnökség úgy döntött, hogy a második félévben esedékes választmányi ülést, 2015. első félévére halasztja.

4.
Antos László tájékoztatta az elnökséget, hogy a jövő évi tisztújító közgyűlés előkészítésére jelölő bizottságot kell felállítani. Három főt javasolt a bizottságba: elnöknek Pakucs Jánost, tagoknak: Györgyi Jánost és Budavári Lászlót.

A jelölést az elnökség egyhangúlag elfogadta.

23. Magyar Innovációs Nagydíj meghirdetése

A Magyar Innovációs Klub találkozójára 2014. november 20-án került sor, az MTA Kodály Termében. A találkozót Zettwitz Sándor, klubelnök és Dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnöknyitotta meg.

Elsőként prof. Pálinkás József, kormánybiztos köszöntötte a vendégeket. Pálinkás József hangsúlyozta, hogy csak azok a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogathatók, amelyek révén olyan termékek és szolgáltatások jönnek létre, amelyek versenyképessé teszik a magyar ipart és az országot. Kifejtette, hogy a költségvetési támogatás pontos összegéről még folynak az egyeztetések, ezen kívül dolgoznak azon is, hogy az uniós alapokból is jelentős forráshoz jusson az ország kutatás-fejlesztésre és innovációra. A kormánybiztos elmondta, hogy az Innovációs Nagydíjjal elismert vállalatok sikeresek, és ez megnyilvánul a bevételükben is.

Ezt követően, Dr. Rákossy Balázs, az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár köszöntötte a vendégeket és kiemelte, hogy a jövőben is támogatják az Innovációs Nagydíj Pályázatot, a tárca továbbra is adományoz Ipari Innovációs Díjat. Elmondta, hogy napjainkban, a világpiaci versenyben azok állhatnak helyt, akik a K+F-t és innováció-t helyezik középpontba. Azok, akiknek a célja az új felé való nyitottság, újat létrehozni képes szellem, és akik ezeket gazdaságilag tudják hasznosítani.

Elmondta, 2015-ben többet fordítanak munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre és innovációra. A jövő évi költségvetés célja, a növekedés fenntartása és stabilitása. 2500 milliárd Ft, a hazai GDP 7,5%-a fordítható jövőre fejlesztésekre. Az EU-s támogatások 34 milliárd forinttal járulnak ehhez hozzá. A magyarországi kis- és közép-vállalkozások önállóan is pályázhatnak, a Horizont20 program keretében, egy európai megmérettetésen keresztül.
Az államtitkár megjegyezte, hogy 2007 és 2013 között átlagosan minden ötödik magyar pályázat nyert, mely megfelelt az európai átlagnak.

Ezután Dr. Pakucs János beszélt az előző évek innovációs nagydíj pályázatainak eredményeiről, statisztikáiról. Bemutatta az eddigi kisplasztika helyett elkészített új szimbólumot is, melyet Zettwitz Sándor, klubelnök segítségével alkottak meg. Ezt követően közzétette a 23. alkalommal kiírt 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot (A felhívás teljes szövege portálunkon http://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php linken, illetve Hírlevelünk pályázati felhívások rovatában is olvasható.)

Ezt követően a 2013. évi innovációs díjat elnyert vállalkozások mutatták be ez évi tevékenységüket.

Polony István, a 2013. évi Magyar Innovációs Nagydíjat nyert Olajterv Csoport-KVV jogutódja, az OT Industries ügyvezető igazgatója többek között beszélt az innovációs nagydíjas "Nagyszilárdságú csőtávvezetékek hegesztési eljárásáért" c. mukájukról, a termék elő- és utóéletéről.
Kiemelte, hogy a cégcsoport szervezeti átalakuláson ment keresztül. 2014. november 1-től új arculattal és stratégiával folytatja tevékenységét.

A Földművelésügyi Minisztérium 2013. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban részesült EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft-t Novotny György, fejlesztési igazgató képviselte.  Elmondta, hogy jogutódjuk, a TDK két fő profilja az acélgyártás és az ipari elektronika. 2013-tól új generációs autóipari felhasználásokat és infrastrukturális beruházásokat végeztek. Beszélt továbbá a TDK csoport termékeiről. Ezenkívül bemutatta a 2014. évi főbb fejlesztési irányelveket és hajtóerőit.

Ezt követően Mészáros Dezső, az MKIK 2013. évi Innovációs Díjban részesült, I-Cell Mobilsoft Zrt. fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a 2013. évi, HU-GO Elektronikus Útdíjszedési Rendszer című pályázatot, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-vel és az ARH Hungary Zrt-vel közösen adták be, melynek célja, hogy a mobilfizetéssel igénybe vett közszolgáltatásokra ne költsenek többet annál, mint amennyit igénybe vesznek. Beszélt a termék potenciális társadalmi előnyeiről, valamint a termékfejlesztési stratégiáról. Kiemelte, hogy a korszerű elektronikus és mobilfizetés lehet az alapja egy jól működő e-közigazgatásnak: azonosítás, fizetés, platform.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díjában részesült EGIS Gyógyszergyár Nyrt. kutatási igazgatóhelyettese, Volk Balázs beszélt az EGIS eddig elnyert innovációs díjairól és a 2013. évben kifejlesztett ramipril-amlodipin kapszuláról. Bemutatta a gyógyszergyári K+F csoport mutatószámait és a futó projektek számát, illetve beszámolt a jelentősebb K+F beruházásokról, amelyek a közelmúltban történtek.

Végezetül Lám István, Tresorit Kft - mely a 2013. évben elnyerte a Start-up Innovációs Díjat - ügyvezető igazgatója, beszélt a fájlmegosztási és szinkronizálási szoftver kifejlesztéséről. Elmondta, hogy az általuk kifejlesztett Tresorit egy ultra-biztonságos cloud szolgáltatás, mely magas minőséget ad olcsón, biztonságos és egy területen belül teljes védelmet nyújt.
A Klub programja kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult.

MISZ-vélemény a "Szellemitulajdon-védelmi szakképesítésekről" szóló előterjesztésről

2014. november 24-én, Dr. Molnár Zoltán, az IM közigazgatási államtitkára felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy véleményezze a "Szellemitulajdon-védelmi szakképesítésekről" szóló előterjesztést, így a MISZ nov. 27-éra kialakította véleményét. Részletek az állásfoglalásból:

"...A tervezet preambulumában vagy a felkérő levélben célszerű lett volna kitérni az új rendelet kiadásának indokoltságára, illetve választ adni az alábbi feltett kérdésekre:

- A rendelettervezet előkészítését megelőzte-e valamilyen felmérés a piacon jelenleg meglévő tárgybani végzettségű szakemberek létszámról és azok eloszlásáról?
- Van-e valamilyen felmérés és modellezés arra, hogy milyen igény van és milyen eloszlásban a szellemitulajdon-védelmi szakemberek iránt?
- Az újonnan bevezetésre kerülő oktatás által kibocsátott szakemberek várhatóan mennyi idő alatt biztosítják a társadalom számára szükséges szakembereket és folyamatos pótlásukat?..."

"...A kapott tervezet a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet az iparjogvédelmi szakképesítésről kibővítése, aktualizálása. Ennek megfelelően az azt módosító változtatásokra helyezzük a hangsúlyt véleményünkben, megjegyezve, hogy egyes esetekben érdemes lenne további pontosításokat is implementálni olyan paragrafusokban, melyek nem változtak a korábbiakhoz képest..."

"...Az új tervezetbe foglaltak legnagyobb változása a szerzői jogi alap és középfokú képzés beemelése a rendszerbe. A Magyar Innovációs Szövetség az innovációs lehetőségeink kiterjesztése szempontjából sem jelentősen előnyösnek, sem hátrányosnak nem tekinti ezt a bővülést. Nyilván létezik olyan szegmens (filmgyártás, informatikai szolgáltatás...), ahol az ilyen végzettséggel rendelkező munkavállalók hatékonyabban tudnak majd dolgozni..."

"...A középfokú és a felsőfokú tanfolyamok esetében (3., 4. és 6. melléklet) javasoljuk kiegészíteni a gyakorlati képzést vagy megjelenítő esettanulmány feldolgozással, vagy házi dolgozattal megoldható szituációs feladatok kiadásával. Ne engedjük el úgy a hallgatókat, hogy nem találkoznak néhány konkrét feladattal és annak megoldásával, hanem csak a jogi elméleti háttérrel. Nagyon fontos elvárás a gyakorlat oldaláról a megszerzett tudás alkalmazásának képessége!..."

"...A 4. fejezet 11.§ (1) bekezdésében szereplő szakdolgozat készítéséhez a gyakorlatban bevált módon kötelező konzulens kijelölésének rögzítése indokolt, hogy megjelenjen a rendeletben is.
A tervezetet és az abban foglalt változtatásokat alapvetően jónak tartjuk, a javaslataink beépítését megfontolásra ajánljuk..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

MISZ-vélemény a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programról

A Magyar Innovációs Szövetség K+F Tagozata kezdeményezésére kialakítottuk állásfoglalásunkat a társadalmi egyeztetésre bocsátott "Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program"-ról nov. 24-én. Részletek az állásfoglalásból:

"...Alapvetően egyetértünk az Operatív Program célkitűzéseivel, s tagságunk bízik a mielőbbi elfogadásban, hogy megindulhasson a tényleges pályáztatás a vállalkozások széles körét érintően.
Külön kiemeljük és támogatjuk, hogy a vállalkozások önálló k+f tevékenységének támogatása azonosításra került a célok közt..."

"...Ugyanakkor javasoljuk, hogy a program térjen ki a beadandó pályázatok információ biztonságára, vagyis arra, hogy mi biztosítja azt, hogy a pályázatok anyaga ne kerülhessen illetéktelen kézbe. Egy innovatív ötletből csak akkor lesz gazdaságilag is sikeres termék vagy szolgáltatás, ha azokat a piaci bevezetésükig más (pl. versenytárs) nem tudja lemásolni..."

"...A 73. oldalon üdvözlendő az egészséges helyi élelmiszer és az agrár-innováció megjelenése.
amelyek a termékek/szolgáltatások teljes életciklusa alatt csökkentik a természeti erőforrások felhasználását és a káros anyagok kibocsátását. (Az öko-innováció a 79. oldalon, illetve később is megjelenik.)

"...80. oldal 2.2.3.4.
Javaslat: a kiválasztás alapelveibe kerüljön bele a téma nemzetközi fontossága, indoklása, bemutatása..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA által a 2014/2015-ös tanévre, a 14 és 20 év közötti korosztály számára meghirdetett 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.

A 2014. november 26-i határidőre összesen 112 pályázatot küldtek be a fiatalok.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál akadémikus, az MTA SZBK főigazgatója vezetésével az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
- a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
- a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
- az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
- megvalósítható-e 2015. március 31-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.

A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2014. december 11-én testületileg hozza meg.

A díjakról szóló döntés a zsűri április végi ülésén fog megszületni, amelyen nemcsak az összesen közel három millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem kiválasztják azt a három pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot 2015. szeptember 17-22. között az európai döntőn, Milánóban. A díjazottak további nemzetközi versenyeken, tanulmányutakon is részt vehetnek (pl. fenntarthatósági olimpián, Houstonban (USA); Nobel-héten Stockholmban stb.)

A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból finanszírozásával valósul meg.

A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny résztvevői az InnoDiákok Fórumon

2014. november 26-án került megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepe keretein belül, az  InnoDiákok Fórum. Az idei rendezvényen a legifjabb kutatói nemzedék hat képviselője kapott lehetőséget, közülük ketten, Molnár Janka Sára és B. Kiss Bálint a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny döntősei voltak.

"Mindig az érdekelt, hogyan és mitől működnek a bennünket körülvevő dolgok, legfőképp a villamossággal kapcsolatos eszközök" - mondta el B. Kiss Bálint, az apaBoard elnevezésű eszköz kifejlesztője, a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje. A tanulás kezdeti lépései - a berendezések szétszerelése és a kérdések megfogalmazása - után B. Kiss Bálint tavaly részt vett az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki és Anyagtudományi Intézet hagyományos nyári táborában, amely véleménye szerint új szintre emelte tevékenységét.

Molnár Janka Sára már két éve bekapcsolódott az MTA Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpont munkájába, Varga Dezső Lendület-csoportjával fejleszt detektorokat. A székesfehérvári, mindössze 17 éves gimnazista már gyermekkorában belekóstolt a fizikai kísérletek világába. A diáklány jelenleg olyan detektor fejlesztésén dolgozik, amellyel az egyes részecskék pályája vizuálisan megjeleníthető.

További információ az alábbi linken, illetve az MTA Titkárság Kommunikációs Főosztály elérhetőségein (telefon: 411-6321, e-mail: sajto@titkarsag.mta.hu)

A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadása

Az S3 stratégiát a kormány elfogadta, és az kormányhatározat formájában kihirdetésre került a Magyar Közlönyben: "A Kormány 1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozata a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről".

Az elfogadott S3 stratégia és a Kutatási Infrastruktúrák Magyarországon c. anyag magyar és angol nyelven egyaránt elérhető az alábbi oldalon: www.s3magyarorszag.hu

Felelősségteljes Kutatás és Innováció

Tagszervezetünk, a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. november 11-én tartotta a "Felelősségteljes Kutatás és Innováció (Responsible Research and Innovation - RRI)" projekt első találkozóját Győrben. A találkozón a kutatás, az oktatás, a politikai döntéshozatal, a civil szféra, valamint az ipari és üzleti élet szereplői vettek részt.

A találkozó célja az volt, hogy eszmecserét folytassanak arról, kinek mit jelent a felelősségteljes kutatás és innováció (RRI) gondolata. A projekt ezen fázisában, az Európa szerte lebonyolított irányított panelbeszélgetéseken, valamennyi érintett csoport bevonásával ígéretes gyakorlatokat kerestek, akadályozó tényezőket, valamint az egyes szereplők által megfogalmazott igénypontokat kívántak beazonosítani, annak érdekében, hogy a Horizon 2020 Keretprogram meghatározó gondolata egyre nagyobb teret nyerhessen Európában.

A találkozón a Magyar Innovációs Szövetséget Budavári László regionális igazgató képviselte.

Via Futuri 2014 Nemzetközi Konferencia

2014. november 27-én és 28-án került megrendezésre Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara által megszervezett "Via Futuri 2014 Nemzetközi Konferencia", mely a fenntartható fejlődés néhány kulcs-kérdésére koncentrált. Az egyik szekció komplex módon vizsgálta és modellezte a korszerű energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák általános, illetve konkrét dél-dunántúli alkalmazási lehetőségeit, illetve korlátait.

További előadások az innovációk, s az ezek révén megteremthető új üzleti lehetőségek (az ún. kék gazdaság, azaz a természettől ellesett kreatív innovációkra épülő profitorientált vállalkozások), illetve a fenntartható fejlődés kapcsolatát tekintették át. Számos előadó pedig a versenyképességnek a fenntartható fejlődést megalapozó szerepére mutatott rá, s a versenyképesség-javításnak hazai - kiemelten: a kkv szektorban jelentkező - tennivalóit boncolgatta.
A konferencián Szövetségünk FB elnöke, dr. Papanek Gábor, a dr. Papanek G - dr. Csáfor H. - Nagy L. "Fenntartható fejlődés és intelligens szakosodás Észak-Magyarországon" című előadás előadójaként szerepelt.

20 éves a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ez évben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. Az ünnepi küldöttgyűlésre 2014. november 28-án, 11:00 órai kezdettel került sor a Sajóbábonyi Vegyipari Park Rendezvényházában.

A küldöttgyűlésen bemutatkozott a házigazda, Kiss László, a KISS CÉGCSOPORT tulajdonosa, a megye fejlesztéseiről előadást tartott Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, a Kamara történetét és terveit ismertette Bihall Tamás, a Kamara elnöke, Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora az ipar és az egyetem kapcsolatáról beszélt, majd kitüntetések átadására került sor. A küldöttgyűlés az Ipari Park megtekintésével zárult.
A rendezvényen meghívott vendégként, Szövetségünk képviseletében, Dr. Siposs István regionális igazgató vett részt.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A szerzői jog gyakorlati kérdései

November végén megjelent "A szerzői jog gyakorlati kérdései" c. válogatás a Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményeiből (2010-2013), fennállásának 130. évfordulója alkalmából. A Szerzői Jogi Szakértő Testület feladata az, hogy szerzői jogi jogvitás ügyekben felmerülő szakkérdésekben a bíróságoknak vagy más hatóságoknak, továbbá peren kívül a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben szakvéleményt adjon.

A testület szakvélemény-gyűjteményének hatodik kötete két nagy részből áll. A kötet első felében tanulmányokat olvashat a szerzői jogi szakértés történetéből, a szerzői jogi perek bírói tapasztalatairól, valamint a szakirodalmi művekről, az alkalmazott grafikáról, az építészeti művekről és a szoftverekről, amelyek az elmúlt tizenöt év legjelentősebb állásfoglalásain alapulnak. A kötet második fele a 2010-2013. években született szakvélemények válogatását tartalmazza.

A kötetben olyan aktuális kérdésekre találhat választ, mint például mikor tekinthető egy átdolgozás jogsértőnek, új felhasználási módnak minősül-e egy film 3D-s feldolgozása, kell-e engedélyt kérni egy épület átalakításához a tervezőtől, sérti-e a szobrász személyhez fűződő jogát művének áthelyezése, szerzői jogi védelem alatt állhat-e egy graffiti, vagy felhasználható-e reklámszlogenként egy ismert dal címe.

Szakirodalomfigyelő

Fred Vogelstein: Apple vs. Google - Hogyan forradalmasítja életünket a gigászok harca - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A könyv különleges történetet mond el: két rendkívül innovatív, korszakalkotó, és ezzel globális óriássá nőtt cég harcát egy olyan világ feletti uralomért, amelyet ők és még pár hozzájuk hasonló teremtettek meg, gyökeresen átalakítással és forradalmian új elemekkel teljesen új minőség szintjére emelve szinte mindent, ami addig volt. Szerzője a high tech iparágra szakosodott újságíró, a könyvében felvonultatott megszólaltatások és betekintések több mint húsz év tapasztalatán alapulnak az üzlet és a technológia összefonódásáról.

Vogelstein szavaival: "Az Apple és a Google küzdelme korunk meghatározó üzleti párviadala. Ugyanolyan inflexiós pont, mint a személyi számítógép feltalálása, a böngészők megjelenése, vagy amikor a Google újra feltalálta az internetes keresést, vagy a Facebook létrejötte. A technológia, a média és a kommunikáció kapcsolatának újraírása, illetve megreformálása közben az új területet uralni vágyó hatalmas cégek közül két vállalat nyílt háborúban áll egymással. Ez a történet határozottan emlékeztet a Szilícium-völgyben vívott korábbi csatákra, a tét azonban ma összehasonlíthatatlanul nagyobb. Nemcsak arról van szó, hogy a korábbi csatákhoz képest sokkal több pénzt lehet nyerni vagy veszteni az Apple és a Google párviadalában, hanem arról is, hogy ezt a küzdelmet a "győztes mindent visz" elve határozza meg. A tét hatalmas. Az elkövetkező években az információnak tekinthető dolgok legnagyobb hányada - a hírek, a szórakozás és a kommunikáció - az Apple vagy a Google platformján keresztül fog áramlani. Túl kategorikus lenne e kijelentés? De hiszen már ma is ez a helyzet. Nincs még két olyan cég a világon, mely annyi embert lenne képes elérni, mint az Apple és a Google. Nem beszélve arról, hogy még ennél is kevesebbnek van annyi pénze, mint amellyel ők rendelkeznek. Bármekkora hatalma legyen is a Facebooknak, az Amazonnak, a Netflixnek és a Microsoftnak, híreiket, szórakoztató tartalmaikat és kommunikációs szolgáltatásaikat nagyrészt két vállalat, az Apple és a Google platformjain keresztül tudják eljuttatni az egyre nagyobb, okostelefonokat és táblagépeket használó közönségükhöz. Ebből az következik, hogy az Apple és a Google küzdelme nemcsak a Szilícium-völgy jövőjéről szól, hanem a New York-i és a hollywoodi média és kommunikációs szektor jövőjét is meg fogja határozni."

A harc állásáról: "Az 1997-ben még a csőd szélén egyensúlyozó Apple mára a világ egyik legnagyobb és legnyereségesebb vállalatává nőtte ki magát. Mindez akkora kolosszussá tette a céget, amely még Jobs ambícióit is túlszárnyalta. Az Apple mégis úgy viselkedik, mintha ostrom alatt álló erődítmény lenne - merthogy minden sikere ellenére valójában az is. Attól a pillanattól kezdve ugyanis, hogy a Google 2007 végén bemutatta az Android mobil operációs rendszert - a mobiltelefonok és más mobil eszközök világa fölötti uralom megszerzésére vonatkozó tervével egyetemben -, nemcsak hogy megpróbált versenyre kelni az iPhone-nal, hanem azt sikeresen meg is tette."

A két cég viszonyáról: "Jobsnak és az Apple többi vezetőjének semmi sem fájt jobban, mint az, hogy látniuk kellett, milyen gyorsan és milyen sok oldalról került veszélybe az Apple piaci dominanciája. Jobs úgy vélte - és az Apple vezetői ezt ma sem gondolják másként -, hogy a Google és az androidos közösség (ez cégeknek a Google által létrehozott együttműködése - OP) csalással érte el sikereit. Azt gondolják, a Google vezetői úgy tudták létrehozni az Androidot, hogy ellopták az Apple szoftverét, a legnagyobb androidos készülékgyártó, a Samsung pedig az Apple terveit lemásolva rakta össze az elképesztően sikeres Galaxy telefonjait. Úgy érezték, elárulják őket."
A többit tessék elolvasni.

Háy György: Formabontó repülőgépek - Typotex, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Háy Györgynek ez az ötödik könyve, amelyet itt bemutatunk, mindet a Typotex adta ki. A háromkötetes Légibalesetek pilótaszemmel sorozata kiemelkedően érdekes és tanulságos betekintést adott a modern polgári légiközlekedés belső világába és működésébe. (Hírlevél 2007/3. sz., 2008/11. sz., 2014/2. sz.). Háy sok évig dolgozott gyakorló pilótaként, könyveinek alapja a hatalmas tapasztalat, s hogy belülről ismeri minden részletében e rendszer működését, szintúgy a légibaleseteket követő rendkívül alapos vizsgálatokat. "Eleinte navigátor és másodpilóta beosztásban repültem, végül kapitányként összesen mintegy 15 ezer órát" - írja magáról (http://www.pcpilotcenter.com/htm/hay_gyorgy.htm ).

A repülés megszállottai c. könyve a repülés számos kiemelkedő úttörőjét mutatja be, olyanokat, "akik nem csupán maradandót alkottak, de személyiségük, életútjuk is különlegesen érdekes, és hasznos tanulságokkal is szolgálhat". Kitűnő és igen kellemes stílusú technikatörténeti olvasmány. (Hírlevél 2009/23. sz.)

A műszaki megoldásaival a gravitáció ellenében szárnyaló repülőgép maga is rendkívüli gépcsalád, itt pedig Háy a fejlesztések még ehhez képest is különleges eredményeiből mutat be válogatást. Bevezetőjében jól ragadja meg az itt felsorakoztatott repülőgép-különlegességek közös jellemzőjét: "Csodálatos világba lép be, aki a repüléssel kezd foglalkozni. Egyszerre ismerkedhet meg a tudomány, a technika legújabb vívmányaival és a természet ősi törvényeivel. (...) Még ezen a lebilincselő világon belül is van egy terület, ahol a legváltozatosabb ötletekkel és a legizgalmasabb problémákkal lehet találkozni. Ez a különleges repülőgépek népes csoportja. Minden újonnan megtervezett és megépített repülőgép izgalmas újdonság, amelynek első szárnypróbálgatásait izgalommal figyeli a szakma, de vannak olyan merész újdonságok, amelyek nem a megszokott apró lépsekkel, hanem méretes ugrással rugaszkodnak el az ember által meghódított és úgy-ahogy kiismert területtől. (...) Ebben a könyvben arra teszünk kísérletet, hogy a szokásos repülőgép-konstrukcióktól méretben, alakban, szerkezeti kialakításban vagy valami egyéb tulajdonságban markánsan elütő néhány repülő alkalmatosságról adjunk vázlatos képet." Merész innovációs kísérletek repülő megtestesüléseit mutatja be - kiválasztási elvként azzal, hogy csak a legalább részben sikeres gépeket vette ide, amelyek ténylegesen életre keltek. Történeti ismertetéseit és az alapvető műszaki és alkalmazástechnikai vonások felvázolását többüknél részletes szerkezeti ábrák is segítik. Ha még egy név- és tárgymutató is lenne a kötetben, a kísérleti repülőgép fejlesztés egész kis lexikonaként szolgálhatna.

A fejezetek: • Bútorszállítók - benne szuperóriás szállítók, "terhes guppy", "égi bálna", "pufi Jumbo" • Sziámi ikrek - "Tüzes léghajóvadász", két bombázó összeépítéséből óriás vitorlázó vonatója, kettős hámba fogott nagyhatótávú kísérő vadászgépek, űrrepülőgép ikresített hordozói • Az orosz medve szárnyai - "Érdekes csavar a technika történetében, hogy a szinte minden területen reménytelenül elmaradott Oroszországban, majd a romjain megalakult Szovjetunióban a repülés terén milyen sok érdekes és értékes eredmény született." - köztük világelső négymotoros, az első faroklövész, a legnagyobb teherbírású repülőgép. • Törpék - itt "a repülőgépek kicsinyítésére tett próbálkozások néhány gyöngyszemét" találjuk. • Balszerencsés viziszörnyek - óriás hidroplánok • Egyszer használatos - "amelyeket tervezőik egyetlen repülésre szántak" • Fiahordók - az egyik viszi a másikat • Futópálya nélkül - azaz helyből felszállók.

Mind megismerésre méltó műszaki alkotás, a fejlesztés lépcsőfokai. S köztük iparjogvédelmi különlegességek: "nyílt forráskódú" repülőgépek.

Krúdy Gyula: A nő varázsa - Alinea Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Az Alinea kitűnő Krúdy sorozatának újabb darabja. Legutóbb a Régi Magyarország c. kötetről szóltunk (Hírlevél 2014/11. sz.), előtte a Pest-budai hangulatokról (2014/6. sz.) és a Gasztrohangulatokról (2012/22. sz.)

A korábbiakhoz hasonlóan ez is remek kis válogatás - olyasfajtán, mintha valaki egy csodás kalácsból szemelgetne nekünk a legfinomabb csokoládé, mazsola, cukrozott gyümölcs darabokból, s annyi többlettel, hogy ezekből a válogatásokból ráérzünk a Krúdy megragadó életművét belengő sokszínű hangulatokra is. S ha elgondolkodunk, mi is írásainak legvonzóbb, legszebb vonása, az a belőlük sugárzó meghitt emberségesség. Ez hatja át az itt sorakozó, író több mint negyven elbeszélését és cikkét is, s a Krúdy művek egy további remek jellemzője: a mindig jelenlévő életszeretetnek, az apró örömök megbecsülésének, a hétköznapi részletek felmagasztalásának és valami elő-előtörő melankóliának megragadó ötvözete.

"Krúdy Gyula vallomásai nőkhöz és nőkről: szerelmes levelek, történetek a női és a férfi lélek titkairól, a nők és udvarlóik leleményességéről, szenvedélyről, szerelemről, ábrándokról." - írja e kötetről az Alinea. A legjobb ajánlóként olvassunk kicsit bele:

"A város belső részeiben (Pestről beszél - OP) a tavaszi nyugtalanság leginkább abban nyilvánul, hogy vajon honnan lopjanak pénzt a férfiak a húsvéti utazáshoz. (...) Helybeli polgárok, akik télen kártyaasztalok hulladékaiból élnek vagy kenyérkereset címén reggeltől estig kávéházban üldögélnek, majdnem mezítláb járnak, és életveszélyes terveken törik a fejüket, legegyszerűbb üzleti ötletük olyan természetű, hogy a bíróság fegyházzal honorálja: húsvét előtt valódi százas bankjegyekkel tolonganak a boltban, ahol a menetjegyeket osztogatják." (Asszonyom, - 1914)

"Hercegnőm! Én Önt szeretem. Meg vagyok győződve, hogy nem venné rossz néven, ha hintója elé ugornék, és vitéz kézzel megragadnám a lovak zabláját, mint szegény, megboldogult nagyatyám cselekedte ezt a várpalotai mézeskalácsosné vásáros fogatával. De már szegény nagyatyámnak sem adott hitelt a veszprémi statáriális bíróság, amikor tettéért azzal védekezett, hogy olthatatlan szerelmet érzett a megtermett mézeskalácsosné iránt, és a Bakony-erdőt - ez idő tájt - igen alkalmatos helynek találta, hogy az asszonysággal érzelmeit közölje. Szegény nagyatyámmal egy olyan fát virágoztak fel, amely egyébként nem szokott kivirágzani. Talán éppen ez emlékezetes családi vonatkozás miatt kerülöm a Múzeum utat, amikor hercegnőm hintaja arra tart." (A kegyes hercegnőhöz - 1925)

"Sok évvel ezelőtt lakott Pesten egy fuvolás, aki bűbájt, augusztusi csillagport, érett szilvafák és októberi János-hegyi szőlővenyigék illatát, karácsonyfa szagát, húsvéti tojás ízét és boldogtalan költők magányos epekedését fuvolázta az asszonyok fülébe. Schneidernek hívták, és egy budai kocsmárosnak volt a fia. (...) Pesten Szénfinek nevezte magát, a Hatvani utcai kávéház ablakánál ült, és ha jól ment a dolga, a biliárdasztalon mérkőzésre hívta fel a sánta nőszabót, aki ez idő tájt a legveszedelmesebb sipista volt a Belvárosban. (Sipista = hamiskártyás. L. Akadémiai Kiadó Idegen szavak és kifejezések szótára - MISZ Hírlevél 2014/4. sz. és Magyar értelmező kéziszótár - Hírlevél 2004/14. sz., ott működnek a kiadó http://www.szotar.net/ honlapján - OP) A Flóra-termekben gróf úrnak nevezték, és éjszakánként megkopogtatta az ablakokat a városban, ahol még világosság égett. Egy halott mellett virrasztó asszony egyszer vízzel leöntötte az emeletről."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Magyar Nemzet, 2014. november 17., hétfő, 8. oldal
Stiglitz Magyarországon
"...A Nobel-díjas professzor elengedhetetlennek tartja az állam tudatos és közvetlen beavatkozását a gazdaságba..."

Szoljon.hu, 2014. november 17., hétfő
Legyen hétköznapi a tudomány!

Vg.hu, 2014. november 17., hétfő
Közös fellépés hozhat sikert a régiónak
"...Közép- és Kelet-Európa egyik fő vonzerejét a jól képzett szakemberek és a rengeteg tehetség jelenti - mondta el a lapunknak adott interjúban Peter Stracar, a GE regionális vezetője. A kiélezett verseny miatt kulcsfontosságú az együttműködés, Közép- és Kelet-Európa országainak közösen, egy márkát képviselve kellene megjelenniük a világpiacon..."

Szoljon.hu, 2014. november 17., hétfő
A Magyar Tudomány Ünnepe előtt tisztelgett a főiskola

Orientpress.hu, 2014. november 17., hétfő
Rengeteg a versenyképtelen kisvállalat Magyarországon

Nepszava.hu, 2014. november 17., hétfő
Tovább toldozzák-foldozzák az adótörvényeket
"...Az eredeti javaslatban az szerepel, hogy a saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységet - amennyiben arra adókedvezményt akar igénybe venni a cég - az arra hatáskörrel rendelkező hatóságnak engedélyeznie kell. A módosítás törölte az engedélyezést..."

Magyarhirlap.hu, 2014. november 17., hétfő
Adótörvények: Elkészült az összegző módosító javaslat

Világgazdaság, 2014. november 18., kedd, 6. oldal
Litván nyertes szállít a lézerközpontnak

Új Néplap, 2014. november 18., kedd, 2. oldal
Legyen hétköznapi a tudomány!

Heves Megyei Hírlap, 2014. november 18., kedd, 3. oldal
Innovációkra ösztönzik a vállalkozásokat

Somogyi Hírlap, 2014. november 18., kedd, 1+3. oldal
Nagyobb bizalom a kicsiknek
A fiatalok szimpátiájában a kkv-k megelőzik az önkormányzatokat is

Profitline.hu, 2014. november 18., kedd
Tovább nőtt a vállalati bizalom a közép- és délkelet-európai régió gazdasága iránt

Figyelo.hu, 2014. november 18., kedd
Kapcsolatokban még gyengék vagyunk
"...A tanulmány Magyarországot elemezve a pozitív K+F politikai változások között emeli ki, hogy: - a 2013-ban a Kormány elfogadta a Kutatás-fejlesztési és Innovációs stratégiát, - a 2014-2020-as uniós programozási időszakban nagyon jelentős források jutnak K+F-re, (a 2700 milliárd forintos Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) fő célterülete a K+F és KKV szektor), - az ipar rendkívül erős szerepét a K+F-ben, ami a globális nagyvállalatokon keresztül a hazai K+F szektor globális kötődését is erősíti, (amíg az OECD országokban a vállalati szféra K+F ráfordításainak 30%-át, addig Magyarországon több mint a felét adják a multinacionális vállalatok), - az innovatív KKV-k, és különösen a startup-ok számára kialakított kedvező támogatási környezetet, a szakmai partnerek bevonásával létre jött BudapestHUB munkacsoportot, valamint azt, hogy a 2014-2020-as időszakban jelentős forrás, 140 milliárd forint juthat a startup ökoszisztéma kiépítésére, továbbá - a JEREMIE program rövid idő alatt radikális előrelépést hozott a kockázati tőke terén valamint az innovatív KKV-k és startup-ok finanszírozásában..."

Technokrata.hu, 2014. november 18., kedd
A Siemens továbbra is támogatja a hazai felsőoktatást

Piacesprofit.hu, 2014. november 18., kedd
Így adózunk jövőre

Piacesprofit.hu, 2014. november 18., kedd
Egyre optimistább a régiónk

Napigazdasag.hu, 2014. november 18., kedd
Két kézzel kapkodnak a magyar mérnökök után

Mmonline.hu, 2014. november 18., kedd
Diákokat támogat a Siemens

Edupress.hu, 2014. november 18., kedd
Fiatalok kutatás-fejlesztési projektjeit támogatja a Siemens

Hirado.hu, 2014. november 18., kedd
Dél-Kína várja a magyar technológiai cégeket
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke Fosanban együttműködési megállapodást írt alá a World of Internet of Things (WIOT) kínai vállalat elnökével. A cég vállalta, hogy csaknem 500 millió forint értékben irodát, jogászt, könyvelőt, titkárnőt biztosít az ott megjelenő magyar cégeknek, és más módon is segíti piacra lépésüket..."

Stockportal.hu, 2014. november 18., kedd
Innovációs hivatal: Dél-Kínában várják a magyar technológiai cégeket

Orientpress.hu, 2014. november 18., kedd
Nőtt a vállalati bizalom a régió gazdasága iránt

Insiderblog.hu, 2014. november 18., kedd
Klímainnovációs pályázat - péntekig!

Computerworld.hu, 2014. november 18., kedd
Startup-képző indul januárban

Innoteka.hu, 2014. november 18., kedd
Loffice startup verseny
"...Internet alapú startupod van? Digitális innovációval foglalkozol? Jelentkezz a Loffice startup versenyére, mérettesd meg az ötleted a szakmai zsűri által és utazz Párizsba, ahol 400 nemzetközi befektető, a Google és számos internet-alapú nagyvállalat vár a startupodra, a LeWeben!..."

Magyar Nemzet, 2014. november 19., szerda, 17. oldal
Víztisztító találmány főiskolásoktól
"...A kísérletek lezárása után arzénmentesítő eljárást szabadalmaztathat a bajai Eötvös József Főiskola. A hallgatók bevonásával tesztelt technológiát a hazai alkalmazás mellett a hasonló ivóvíz-minőségi gondokkal küzdő Szerbiában is hasznosíthatják. Az intézményben innovációs műhely működik, vízügyi technológiákkal foglalkozó társaságok és szakemberek bevonásával..."

Világgazdaság, 2014. november 19., szerda, 7. oldal
Hétmilliárd mobil a világon
Kutatás-fejlesztés Újabb feladatokat hozna hozzánk az Ericsson
",...A cég a tavalyihoz hasonló forgalomra számít Magyarországon, és további kutatás-fejlesztési feladatokat hozna Budapestre..."

Metropol, 2014. november 19., szerda, 17. oldal
Be kell lobbantani a kreativitást
"...Innovációs fórumot tart ma Budapesten Svédország nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és a vezető magyarországi svéd vállalatok. Az esemény kapcsán Carsten Grönbladdal, Svédország Magyarországért is felelős kereskedelmi tanácsosával beszélgettünk..."

Kelet-Magyarország, 2014. november 19., szerda, 6. oldal
Kis vállalat - nagy jövővel

Kelet-Magyarország, 2014. november 19., szerda, 8. oldal
Indul a harc a forrásokért

Észak-Magyarország, 2014. november 19., szerda, 7. oldal
A magyar tudományt ünnepelték

Dunántúli Napló, 2014. november 19., szerda, 11. oldal
Innováció minden szinten

Dunántúli Napló, 2014. november 19., szerda, 11. oldal
Innovációs elismerés a régió legjobbjainak

Dunántúli Napló, 2014. november 19., szerda, 11. oldal
A helyi gazdaság fejlődéséért

24 óra, 2014. november 19., szerda, 3. oldal
Programok fejlesztésekre és ipari innovációra

Piac és Profit, 2014. november 19., szerda, 17-20. oldal
Szennyvíziszapból exporttermék

Magyar Mezőgazdaság, 2014. november 19., szerda, 5. oldal
K+F ráfordítások

Computerworld, 2014. november 19., szerda, 3+18+19. oldal
Így lesz a CIO-ból vezető innovátor

Computerworld, 2014. november 19., szerda, 3+16+17. oldal
Ipari igények, hallgatói kreativitás

Insiderblog.hu, 2014. november 19., szerda
A DBH keleti nyitása

Vg.hu, 2014. november 19., szerda
Hétmilliárd mobil a világon
"...Jakab Roland a Világgazdaságnak hangsúlyozta: szeretnék elérni, hogy a budapesti k+f részleg feladatai tovább bővüljenek. - A hazai menedzsment dolgozik azon, hogy még több tevékenység kerüljön Budapestre. Már önmagában az, hogy ekkora volumenű k+f van nálunk kiváló egyetemi kapcsolatokkal, jó lehetőséget ad ennek további növelésére és újabb kulcsfontosságú fejlesztési témák Budapestre hozására - mutatott rá az Ericsson ügyvezetője..."

Vg.hu, 2014. november 19., szerda
Dél-Kínában várják a magyar technológiai cégeket

Portfolio.hu, 2014. november 19., szerda
Kínába várják a magyar technológiai cégeket

Napigazdasag.hu, 2014. november 19., szerda
Startupok - Nagyot kockáztatnak, ha nincs adótervezés
"...Megéri odafigyelni a megfelelő számviteli és adózási háttér kialakítására már a kezdetekkor - ha ez elmarad, könnyen megtörténhet, hogy egy egyébként sikeres startup működését akár egyetlen adóhatásági vizsgálat is ellehetetleníti..."

Napigazdasag.hu, 2014. november 19., szerda
Minőségi növekedés szükséges
"...A sikeres gazdasági felzárkózást elérő országok tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy hosszan tartó felzárkózási folyamat csak minőségi növekedéssel érhető el - mondta Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára szerdán Jászberényben, az Electrolux Lehel Kft. 1,3 milliárd forintos kutatás-fejlesztési projektjének záró rendezvényén..."

Itextreme.hu, 2014. november 19., szerda
Tervezzük meg együtt a jövőt!
"...A tavalyi eseményen arra kerestünk választ, vajon mi az üzleti siker titka, idén pedig egy hasonlóan izgalmas témát, a jövőt jártuk körbe, melyben az innováció minden bizonnyal kulcsszerepet játszik majd. A technológiai, gazdasági és társadalmi változások előrevetítése által is segíteni kívántuk ügyfeleinket abban, hogy felkészülhessenek az elkövetkező évek, évtizedek legfőbb kihívásaira..."

Innoportal.hu, 2014. november 19., szerda
Magyarország Európa kutatási-innovációs térségévé válhat

Innoportal.hu, 2014. november 19., szerda
Az innovatív és környezettudatos gondolkodást népszerűsíti a Nemzeti Innovációs Hivatal

Hrportal.hu, 2014. november 19., szerda
Fiatalok kutatás-fejlesztési projektjeit támogatja a Siemens

Infovilag.hu, 2014. november 19., szerda
Kutatás és fejlesztés svéd támogatással - újító gondolatok cserefóruma

Index.hu, 2014. november 19., szerda
Indul a 2015-ös Imagine Cup

Gazdasagiradio.hu, 2014. november 19., szerda
Magyar cégek látogatják Kínát

Figyelo.hu, 2014. november 19., szerda
Innovációs hivatal: Dél-Kínában várják a magyar technológiai cégeket

Eduline.hu, 2014. november 19., szerda
Így lesz egy kósza ötletből menő vállalkozás

Figyelő, 2014. november 20., csütörtök, 48-49. oldal
K+f: kényszer és felismerés
Volford László a klaszterek szerepéről az innovációban

Világgazdaság, 2014. november 20., csütörtök, 1+11. oldal
Miben jobbak a sikeres kkv-k?
"...Milyen versenytényezőkben jobbak, milyen attitűdökben mások a sikeres kis- és középvállalatok, mint lemaradó társaik?..."

Világgazdaság, 2014. november 20., csütörtök, 2. oldal
Innovációs szemlélet svédekkel közösen

Figyelő, 2014. november 20., csütörtök, 21. oldal
Partnerek az innovációban
A HIPAVILON
"...Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség szerepéről, eszközeiről és a hazai innováció állapotáról is beszélt a szervezet ügyvezető igazgatója, dr. Botos Viktor..."

Világgazdaság, 2014. november 20., csütörtök, 11. oldal
A szabályozás a piac előtt
KKV A finanszírozásban nagyobb baj a vevők pénzhiánya, mint a hitelszűke

Metropol, 2014. november 20., csütörtök, 22. oldal
Svéd-magyar okosfórum nyílt

Hajdú-Bihari Napló, 2014. november 20., csütörtök, 4. oldal
Lökést adhat a gazdasági növekedésnek

Békés Megyei Hírlap, 2014. november 20., csütörtök, 1+3. oldal
Élénkülhet a gazdaság

Heti Válasz, 2014. november 20., csütörtök, 46-47. oldal
Istent játszó garázscégek
"...Élet 2.0 "Olcsóbb beindítani egy biotechnológiai startupot, mint egy appfejlesztő céget" - szögezi le Bill Liao befektető a bécsi Pioneers fesztiválon, Közép-Európa vezető technológiai seregszemléjén, ahol a Heti Válasz a Nemzeti Innovációs Hivatal jóvoltából tekinthetett be a jövő trendjeibe. Liao azóta érdeklődik a biológia iránt, hogy lányánál diabéteszt diagnosztizáltak, és megtudta, hogy az inzulint már nem sertés hasnyálmirigyéből nyerik, hanem génmódosított baktériumokkal állíttatják elő..."

Figyelo.hu, 2014. november 20., csütörtök
K+f: kényszer és felismerés

Figyelo.hu, 2014. november 20., csütörtök
Partnerek az innovációban

Euroastra.hu, 2014. november 20., csütörtök
MAGYARORSZÁG EURÓPA KUTATÁSI-INNOVÁCIÓS TÉRSÉGÉVÉ VÁLHAT

Mixonline.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Hirado.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás: Jövőre sok jut innovációra
"...A kormány 2015-ben jelentős összegekkel támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek új és versenyképes szolgáltatások és termékek létrehozását célozzák - mondta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Magyar Innovációs Szövetség rendezvényén..."

Mno.hu, 2014. november 20., csütörtök
Sok pénzt áldozna a kormány innovációra
"...Az államtitkár bejelentette, hogy a 2014. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot hat kategóriában hirdetik meg, emellett díjazzák a legeredményesebb startup vállalkozást is..."

Orientpress.hu, 2014. november 20., csütörtök
Több pénz jut jövőre valódi innovációra

Haon.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás József: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Mon.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás József: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Boon.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás József: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Szon.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás József: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Eco.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás József: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Ma.hu, 2014. november 20., csütörtök
Jövőre jelentős összeg jut innovációra

Inforadio.hu, 2014. november 20., csütörtök
Pálinkás József: jövőre jelentős összeg jut innovációra

Vg.hu, 2014. november 20., csütörtök
Miben jobbak a sikeres kkv-k?

Portfolio.hu, 2014. november 20., csütörtök
Elküldtük Brüsszelnek az ezermilliárdos anyagokat

Mmonline.hu, 2014. november 20., csütörtök
Inspiráló előadások üzletembereknek az Invitel InnoMax Klubon

Minuszos.hu, 2014. november 20., csütörtök
Invitel InnoMax Klub: nagy jövő az infokommunikáció előtt

Mfor.hu, 2014. november 20., csütörtök
Honnan lesz pénz a K+F célokra?

Insiderblog.hu, 2014. november 20., csütörtök
PREZI $57m vagy mégse?!

Gazdasagiradio.hu, 2014. november 20., csütörtök
Svéd-magyar okosfórum a környezettudatos életmódért

Index.hu, 2014. november 20., csütörtök
500 ezer eurót ért egy magyar ötlet
"...Magyar startup nyerte a finnországi Slush nevű rendezvény 500 ezer eurós, vagyis nagyjából 150 millió forintos fődíját. Az Enbrite.ly egy olyan szolgáltatással győzte meg a verseny zsűrijét, ami kirostálja az internet forgalmából azt, amit emberek generálnak..."

Mr1-Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2014. november 20., csütörtök
Jelentős összeg jut jövőre innovációra, közölte Pálinkás József

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. november 20., csütörtök
Az innovatív és környezettudatos életmódot és gondolkodást népszerűsítő szemináriumsorozatot indít a Nemzeti Innovációs Hivatal

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2014. november 20., csütörtök
2020-ig 750 milliárd forint uniós pénzt lehet innovációra költeni

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. november 20., csütörtök
Környezettudatos életmódot és innovatív gondolkodást népszerűsítő szemináriumsorozatot indít Svédországgal karöltve a Nemzeti Innovációs Hivatal

Magyar Hírlap, 2014. november 21., péntek, 10. oldal
Jönnek a versenyképes cégek
A Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot hat kategóriában hirdetik meg, emellett díjazzák a legeredményesebb startup vállalkozást is. A kormány kiemelt figyelmet fordít a fejlesztésekre.
"...Csak azok a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogathatók, amelyek révén olyan termékek és szolgáltatások jönnek létre, amelyek versenyképessé teszik a magyar ipart és az országot - mondta tegnap Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos a Magyar Innovációs Szövetség rendezvényén..."

Napi Gazdaság, 2014. november 21., péntek, 4. oldal
Csúszik két operatív program beadása
Az Európai Bizottság késve teremtette meg a lehetőséget arra, hogy a magyar kormány kidolgozhassa a halgazdálkodási és a vidékfejlesztési támogatások operatív programjait.

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. november 21., péntek, 6. oldal
Jövőre jelentős összeg jut innovációra

Napló, 2014. november 21., péntek, 6. oldal
Fiatal vállalkozók hete

Napló, 2014. november 21., péntek, 6. oldal
Az ötlettől a megvalósításig

Hajdú-Bihari Napló, 2014. november 21., péntek, 4. oldal
Biotechnológia, teljesen

24 óra, 2014. november 21., péntek, 14. oldal
Lehetőségek, újdonságok vállalkozóknak

Pannonnovum.hu, 2014. november 21., péntek
Pálinkás: Jövőre sok jut innovációra

Magyarhirlap.hu, 2014. november 21., péntek
Jönnek a versenyképes cégek

Noplaza.hu, 2014. november 21., péntek
Magyarország Európa kutatási-innovációs térségévé válhat

Tozsdeforum.hu, 2014. november 21., péntek
A startupoké a főszerep a hétvégén

Mmonline.hu, 2014. november 21., péntek
Elismeréseket kapott az Invitel

Iranytv.hu, 2014. november 21., péntek
Az árvízvédelemtől az innovációig
"...A regionális innovációval foglalkozó Norria Kft. munkájáról dr. Nyíry Attila ügyvezető adott tájékoztatást. Szűcs Erika (DK) megjegyezte, hogy az innováció terén nehéz eredmény elérni, ezért a társaság munkájára méltán büszke lehet a megye. Mintegy lábjegyzetben hozzá tette: ellenzéki képviselőként is azt kell szem előtt tartani hogyan lehet a megye érdekeit érvényesíteni, ezért jövőorientált megoldást sürgetett az innovációs ügynökséggel kapcsolatban..."

Innoportal.hu, 2014. november 21., péntek
Jelentős kormányzati támogatást kap a hazai K+F-szektor 2015-ben

Innoportal.hu, 2014. november 21., péntek
Ismét meghirdették az Innovációs Nagydíjat

Innoportal.hu, 2014. november 21., péntek
Fiatalok kutatás-fejlesztési projektjeit támogatja a Siemens

Innoportal.hu, 2014. november 21., péntek
OT Industries: új stratégiához új arculat
"...Novembertől az Olajterv Csoport és a KVV Kőolajvezetéképítő Zrt. is OT INDUSTRIES néven, új arculattal és stratégiával folytatja tevékenységét. A jövőben az új vállalat szerves része lesz a KVV Zrt is..."

Ado.hu, 2014. november 21., péntek
A cégek pörgetik a hazai k+f-et - infografika

Pannonnovum.hu, 2014. november 21., péntek
Magyarország Európa kutatási-innovációs térségévé válhat

Magyar Nemzet, 2014. november 22., szombat, 9. oldal
Tartóssá kell tenni a növekedést
"...Az uniós pénzek megfelelő felhasználásával, a 2020-ig kutatás-fejlesztésre költött 700 milliárd forinttal és innovációs központok kialakításával szeretné biztosítani a kormány, hogy a jelenlegi gazdasági bővülés tartós maradjon, s akár négy százalék fölötti szinten stabilizálódjon - vázolta a gazdaság fejlődési pályáját tegnap egy konferencián Varga Mihály gazdasági miniszter..."

Magyar Hírlap, 2014. november 22., szombat, 2. oldal
2 perces interjú
"...Nem válságmenedzser lesz az egyetem új vezetője, Monszpart Zsolt az óbudai egyetem kancellárja - Mire kapott megbízást, milyen feladatai lesznek?..."

Orientpress.hu, 2014. november 22., szombat
Kiírták az idei Innovációs Nagydíj Pályázatot

Origo.hu, 2014. november 22., szombat
Megerősíti a kezet a magyar fiú robotkesztyűje

Mr1-Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2014. november 23., vasárnap
Összeállítás: 23. alkalommal hirdetik meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Napi Gazdaság, 2014. november 24., hétfő, 3. oldal
Nagy a bizonytalanság a felsőoktatásban
"...Konkrét finanszírozási modellre van szükség a felsőoktatási intézmények és a vállalatok együttműködéséhez - derül ki a jövő évi társasági adót (tao) érintő kedvezménnyel kapcsolatban. Az illetékes minisztériumok és az érintett egyetemek bizonytalanok..."

Vas Népe, 2014. november 24., hétfő, 6. oldal
A fő stratégiai cél a gazdaságfejlesztés

Vmkik.hu, 2014. november 24., hétfő
XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, az innovációért felelős kormánybiztossal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 23. alkalommal teszi közzé a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot..."

Itextreme.hu, 2014. november 24., hétfő
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat 23. alkalommal

Technokrata.hu, 2014. november 24., hétfő
Újra indul a Magyar Innovációs Nagydíj

Itextreme.hu, 2014. november 24., hétfő
Harmincezren indítanak új vállalkozást a hétvégén - Startup Weekend az Ericssonban

Insiderblog.hu, 2014. november 24., hétfő
Keresik a legjobb fiatal startup-csapatot!

Zoldtech.hu, 2014. november 24., hétfő
Új trendet és igényt teremt a Hajdu
"...November 10-én a Magyar Tudomány napja alkalmából vehette át Novotni István, a Hajdu Zrt. vezérigazgatója a Debreceni Akadémia és a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi- és Iparkamara által alapított Innovációs díjat. A Hajdu Zrt. a "Passzív házak fűtésére és használati melegvíz ellátására is alkalmas hőszivattyús forróvíztároló kifejlesztése és sorozatgyártása" c. projekttel pályázott és érdemelte ki a kitüntető címet..."

Bekesifi.hu, 2014. november 24., hétfő
InnoDiákok Fóruma

Mno.hu, 2014. november 24., hétfő
A jövő kutatói a Magyar Tudományos Akadémián

Jaszsagonline.hu, 2014. november 24., hétfő
PÁLYÁZAT A 2014. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE
"...A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, az innovációért felelős kormánybiztossal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 23. alkalommal teszi közzé a MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot..."

Hvg.hu, 2014. november 24., hétfő
Öt hazai startup utazhat az USA-ba - még jelentkezhet
"...A South by Southwest (SXSW) fesztivált 2015. március 13-17. között 22. alkalommal rendezik meg az USA-béli Austinban. Az 5 napos eseményre, ahol a világ legizgalmasabb startup vállalkozásai mutatkoznak be, 80 országból 30 ezer résztvevőt várnak a szervezők. A kiállító vállalkozásoknak lehetősége nyílik az iparág befektetőivel és a nemzetközi szakmai médiumokkal való kapcsolatépítésre is..."

Magyar Hírlap, 2014. november 25., kedd, 12. oldal
Otthont leltek az ifjak az Akadémián
"...A jövő kutatói, feltalálói kapnak bemutatkozási lehetőséget a Magyar Tudományos Akadémián szerdán az InnoDiákok Fórumán, amelyen a fiatalok mentoraik közreműködésével számolnak be első tudományos eredményeikről, az MTA kutatóintézeteiben szerzett tapasztalataikról..."

Napi Gazdaság, 2014. november 25., kedd, 13. oldal
Segítséget kapnak a kínai piacra készülő magyar kkv-k
"...Évente kétmillió dollárral, azaz közel ötszázmillió forinttal támogatja a WIOT Technology Group nevű kínai vállalat az ázsiai országban megjelenő magyar technológiai cégek piacra lépését..."

Napi Gazdaság, 2014. november 25., kedd, 13. oldal
Már Brüsszelben van az intelligens szakosodási stratégia

Napi Gazdaság, 2014. november 25., kedd, 13. oldal
Ismét kiírták az innovációs nagydíjat
"...Idén is lehet pályázni a Magyar Innovációs Nagydíjra, a sorozat történetében ez már a 23. kiírás. Mint a Magyar Innovációs Szövetség közölte, az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további hat kategóriában is díjazzák: a pályázat keretében díjat oszt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; ezen kívül kiírtak még ipari, agrár, és környezetvédelmi innovációs díjakat is..."

Napi Gazdaság, 2014. november 25., kedd, 14. oldal
Fenyegető veszély a szabadalom- és védjegybitorlásoknál
"...Nem csak akkor van jogi lehetőség fellépni a szabadalom- és védjegybitorlás esetében, ha már megtörtént az eset, hanem akkor is, ha közvetlen veszély fenyeget..."

Pharmaonline.hu, 2014. november 25., kedd
Új pályázat az innovatív pénzkeresőknek
"...Kiírták - immár 23. alkalommal - a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát, a beadási határidő: 2015. február 17. Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő pályázatokat további hat kategóriában is díjazzák: Ipari, Fejlesztési, Agrár, Környezetvédelmi, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai..."

Hirado.hu, 2014. november 25., kedd
Egy kézben a k+f tevékenység

Greenfo.hu, 2014. november 25., kedd
23. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázat

Elektronet.hu, 2014. november 25., kedd
Meghirdették a 23. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

Uzletresz.hu, 2014. november 25., kedd
Már várják az innovatív vállalkozások pályázatait

Nkik.hu, 2014. november 25., kedd
Pályázat a 2014. évi legjelentősebb innovációs telejesítmény elismerésére!

Innova.eszakalfold.hu, 2014. november 25., kedd
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

Origo.hu, 2014. november 25., kedd
Már várják az innovatív vállalkozások pályázatait

Medicalonline.hu, 2014. november 25., kedd
Pályázat jól kereső innovatívoknak

Orientpress.hu, 2014. november 25., kedd
Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Medicalonline.hu, 2014. november 25., kedd
Az új hivatal mindent visz

Szellemitulajdon.hu, 2014. november 25., kedd
"Vasmarok": magyar fejlesztő robotkesztyűje megsokszorozza az emberi kéz erejét
"...Póka Károly exoskeleton kesztyű fejlesztése több alkalommal is elismerésben részesült. A Magyar Innovációs Szövetség ez évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén kiemelt dicséretben részesült, illetve a napokban zárult "<19 Szabadfogású Számítógép" fiataloknak szóló technológiai versenyén bekerült a zsűri által 12 legjobbnak ítélt kreativitás közé..."

Gyorplusz.hu, 2014. november 25., kedd
Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Gyartastrend.hu, 2014. november 25., kedd
Új hivatal felügyeli a kutatás-fejlesztést

Hvg.hu, 2014. november 25., kedd
Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Mon.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Haon.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Inforadio.hu, 2014. november 25., kedd
Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Szon.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Boon.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Veol.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Feol.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Vaol.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Zaol.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Duol.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Metropol.hu, 2014. november 25., kedd
Egy hivatal fogja koordinálni a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Weborvos.hu, 2014. november 25., kedd
Létrejön a központi kutatási-fejlesztési hivatal

Hirado.hu, 2014. november 25., kedd
Egy kézben a k+f tevékenység

Webradio.hu, 2014. november 25., kedd
OGY - Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Ma.hu, 2014. november 25., kedd
A jövő kutatói mutatkoznak be az Akadémián

Innoportal.hu, 2014. november 25., kedd
Oktatási innováció a Műegyetemen

Innoportal.hu, 2014. november 25., kedd
Magyarország Európa kutatási-innovációs térségévé válhat

Innoportal.hu, 2014. november 25., kedd
Innovációs díjat nyert a Kőolajvezetéképítő
"...A 2013. ÉV MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT, egy különleges és nagy árbevételt (nyereséget) hozó, különleges hegesztés technológiai kifejlesztésével és alkalmazásával az OLAJTERV csoporthoz tartozó Kőolajvezetéképítő Zrt. nyerte el..."

Skik.hu, 2014. november 25., kedd
Pályázat a 2014. évi legjelentősebb teljesítmény elismerésére

Pannonnovum.hu, 2014. november 25., kedd
Egy hivatal koordinálja a kutatási, fejlesztési tevékenységet

Magyar Nemzet, 2014. november 26., szerda, 13. oldal
Háromezermilliárd fejlesztésre

Napi Gazdaság, 2014. november 26., szerda, 7. oldal
Zalaegerszeg 6,3 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre

Népszabadság, 2014. november 26., szerda, 4. oldal
Buktatnának a rektorok
"...a Magyar Rektori Konferencia (MRK) súlyos bírálattal illette a humántárca "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című vitaanyagát..."

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. november 26., szerda, 7. oldal
A jövő kutatói mutatkoznak be
"...B. Kiss Bálint, a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola 17 éves diákja, az elektronika szerelmese. A tanulást, a kísérletezést segítő mikroprocesszoros eszközével első díjat nyert 2014-ben az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Az apaBoard 10x10 centiméteres nyomtatott áramkörre épülő eszköz lényege, hogy különösebb előképzettség nélkül lehetővé teszi egyszerű robotok megalkotását, a tudás szinte észrevétlen megszerzését. Mentora Kertész Krisztián, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének kutatója..."

Észak-Magyarország, 2014. november 26., szerda, 7. oldal
Egymilliárd eurós projekt

24 Óra, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I
"...képviselők új törvényt fogadtak el a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (k+f+i). A kormány az ezzel kapcsolatos feladatait az NKFI Hivatalon keresztül látja el, amely önálló költségvetési fejezetet kap, és a Nemzeti Innovációs Hivatal kormányhivatallá alakításával jön létre..."

Békés Megyei Hírlap, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Heves Megyei Hírlap, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Petőfi Népe, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Somogyi Hírlap, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Tolnai Népújság, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Új Dunántúli Napló, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Új Néplap, 2014. november 26., szerda, 6. oldal
Döntöttek a forintosítás árfolyamáról
K+F+I

Pecsicivil.hu, 2014. november 26., szerda
Magyar Innovációs Nagydíj

Pkik.hu, 2014. november 26., szerda
Pályázat a 2014. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére

Muszaki-magazin.hu, 2014. november 26., szerda
23. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat

Figyelo.hu, 2014. november 26., szerda
Párizsba mehetnek a startupok!

Napi Gazdaság, 2014. november 27., csütörtök, 13. oldal
Jó hír az innovatív cégeknek
"...Jelentős összegekhez juthatnak azok a vállalkozások, amelyek új szolgáltatások és termékek létrehozását célozzák - erről Pálinkás József kormánybiztos beszélt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) rendezvényén..."

168 Óra, 2014. november 27., csütörtök, 32-35. oldal
Ötlettől a világsikerig
Hogyan működnek a startupok?
"...A 2008-as világválság után rájöttek az EU vezetői is: ha nem akarnak lemaradni a gazdaság feltörekvő szereplői mögött, támogatniuk kell az innovatív, 21. századi technológiákat alkalmazó kezdő csapatokat. Az úgynevezett startupokat, amelyek egy kis ötletből akár világsikerig juthatnak. Ma már tudjuk: egy garázscégből is építhető dollármilliárdos birodalom, példa rá az Apple vagy éppen az Amazon online könyváruház. Magyarországon is virágzik a startupkultúra. De merre tart? Erről is kérdeztük a szakértőket..."

Figyelő, 2014. november 27., csütörtök, 30-31. oldal
Bölcsek köre
Mire elég a magas IQ?
"...Noha számos tréning és könyv hirdeti, az intelligencia karbantartható ugyan, de nem fejleszthető. Ráadásul a fejlett országokban több évtized után az emberek szellemi teljesítőképességének emelkedése is megállt. Mi lehet ennek a hátterében?..."

Figyelő, 2014. november 27., csütörtök, 40. oldal
Dale A. Martin
Innovatív munkaruha
"...A nemrég átadott bő százfős képzési központ már a jelenlegi tanévben is a duális szakmunkásképzés egyik fontos pillére - mondta lapunknak a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója..."

Figyelő, 2014. november 27., csütörtök, 46. oldal
Cséfalvay Zoltán
Van még mit behozni
"...Világhírt hozhat Magyarország számára a szegedi lézerközpont, de csak akkor, ha túllépünk a pusztán beruházási szemléleten - nyilatkozta lapunknak hazánk OECD-nagykövete..."

Figyelő, 2014. november 27., csütörtök, 47-49. oldal
Innovatív adóhatóság
"...- A magyar bürokrácia minden rettenete tetten érhető a vállalati innovációt ösztönző korábbi járulékkedvezmény ellenőrzése kapcsán: papírhalmok gyártásának kényszere, nehézkes bizonyítás, akadémikus megközelítés.
- A korábbi hiányos törvényi szabályozás miatt sok cég került utólag kellemetlen helyzetbe.
- A tét minimum 22 milliárd forint, ennyi adókülönbözetet állapított meg eddig a NAV..."

Magyar Narancs, 2014. november 27., csütörtök, 7. oldal
Startup
"...Magyar startup nyerte a finnországi Slush nevű rendezvény 500 ezer eurós, vagyis nagyjából 150 millió forintos fődíját. Az Enbritely olyan szolgáltatással győzte meg a verseny zsűrijét, ami kirostálja az internet forgalmából azt, amit nem emberek generálnak..."

Magyar Narancs, 2014. november 27., csütörtök, 20-21. oldal
OTKA-szövegek
Hogyan védi az MTA elnöke a tudományos alapkutatásokat?

Figyelő, 2014. november 27., csütörtök, 63. oldal
Böszörményi-Nagy Gergely
"...A 10 és 100 millió forint közötti összeget kockáztató angyal befektetőket kellene adókedvezményekkel támogatni, hogy az észt példához hasonlóan megerősítsük a vállalkozói kultúrát - véli a Design Terminál főigazgatója..."

Észak-Magyarország, 2014. november 27., csütörtök, 5. oldal
Közösségi szerepvállalás, technológiai innováció

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. november 27., csütörtök, 6. oldal
Innovációs készségekről

Hvg, 2014. november 27., csütörtök, 14. oldal
A magyar tudomány

Heti Válasz, 2014. november 27., csütörtök, 62-66. oldal
Műszaki képzés

Computerworld.hu, 2014. november 27., csütörtök
Így lesz a CIO-ból vezető innovátor

Figyelo.hu, 2014. november 27., csütörtök
Innovatív adóhatóság

Pannonnovum.hu, 2014. november 27., csütörtök
500 ezer eurót ért egy magyar ötlet

Pannonnovum.hu, 2014. november 27., csütörtök
Öt hazai startup utazhat az USA-ba - még jelentkezhet

Feol.hu, 2014. november 27., csütörtök
17 éves székesfehérvári lány segít az MTA kutatóközpontjának munkában

Hir24.hu, 2014. november 27., csütörtök
Nagy dobásra készülnek a Szilícium-völgyben élő magyarok
"...Újgenerációs Amerikában élő magyarok agyából pattant ki a Neumann Society ötlete. Félreértés ne essék, ez nem egy Neumann János emléktársaság, ami a múltba réved és koszorúz, hanem egy olyan karitatív, nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy segítse a magyar fiatal szakembereket és a magyar ötleteket. Alapítói azt mondják, szeretnék, ha a következő generáció tehetségeit a szellemi kíváncsiság, a teljesítményelvűség vezérelné, és a tiszteletet ezzel vívnák ki a magyarságnak..."

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. november 27., csütörtök
Miben mérhető a Nemzeti Innovációs Hivatal működésének hatékonysága?

Világgazdaság, 2014. november 28., péntek, 5. oldal
Brüsszel jobban beleszól a pénzek szétosztásába

Vas Népe melléklet, 2014. november 28., péntek, 2. oldal
Innovációs Klub - a versenyképesség fokozásáért
"...Nehéz lenne a kitartás hiányával vádolni Szigethy Pétert, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara innovációért felelős munkatársát, aki - a kezdeti nehézségek ellenére is - szűnni nem akaró lelkesedéssel szervezi az Innovációs Klub programjait..."

Műszaki szemle, Technika, 2014. november 28., péntek, 4. oldal
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Fejér Megyei Hírlap, 2014. november 28., péntek, 6. oldal
Jövőkép
"...Az "S3 stratégia" a következő uniós ciklusra megalapozza Magyarország innovációs, kutatási-fejlesztési irányait, s ezen belül a megyék, így Fejér specializációját. Azt, hogy megyénk mely területeken kap lehetőséget arra, hogy előre lépjen az innováció, a kutatás-fejlesztés területén, ezáltal gazdaságát fejlessze, és javítsa az emberek életminőségét..."

Szabadság, 2014. november 28., péntek, 12. oldal
Ízelítő mai tudományágak ismeretskálájából

Pecsinapilap.hu, 2014. november 28., péntek
Új regionális innovációs ügynökséget hoz létre a pécsi egyetem és az iparkamara

Figyelo.hu, 2014. november 28., péntek
Így gátolja Magyarország az innovációt

Euroastra.hu, 2014. november 28., péntek
Tizennegyedik Rátz Tanár Úr Életműdíj átadó

Vg.hu, 2014. november 28., péntek
A Samsung vezetőivel tárgyalt Orbán

Piacesprofit.hu, 2014. november 28., péntek
Tudásból üzlet - a halál völgyén át

Piacesprofit.hu, 2014. november 28., péntek
Szakmai vásár ingyen? Most lehet!
"...A LeWeb verseny profiljából adódóan most olyan startupok jelentkezését várják a szervezők, amelyek a digitális innováció és az online-alapú üzlet területén dolgoznak. A nyertesekre 400 nemzetközi befektető és a világ meghatározó nagyvállalatainak vezetői várnak, akik a 3 napos párizsi program során az online üzlet jövőjéről, trendekről és tendenciákról beszélnek..."

Pecsma.hu, 2014. november 28., péntek
Gazdasági együttműködést kötünk Dél-Koreával

Napi.hu, 2014. november 28., péntek
Változás Pakson
"...Új üzemanyag-kazettával növelnék a paksi atomerőmű kapacitás-kihasználását, a paksi reaktorok számára kifejlesztett, 12 hónap helyett 15 hónapig használható fűtőelem magyar innováció..."

Metropol.hu, 2014. november 28., péntek
Új típusú fűtőanyag Pakson

Ma.hu, 2014. november 28., péntek
Magyar innováció: új típusú fűtőanyag Pakson

Atv.hu, 2014. november 28., péntek
Fűtőanyaggal kísérleteznének Pakson

Stockportal.hu, 2014. november 28., péntek
Új üzemanyag-kazettával növelnék a Paksi Atomerőmű kapacitás-kihasználását

Paksihirnok.hu, 2014. november 28., péntek
Hazai innovációval növelhető tovább a kapacitás-kihasználás

Mno.hu, 2014. november 28., péntek
Nőhet a Paksi Atomerőmű kapacitásának kihasználása

Hvg.hu, 2014. november 28., péntek
Új típusú fűtőanyagot tesztelnek a paksi atomerőműben

Mno.hu, 2014. november 28., péntek
Orbán Viktor a Samsung vezetőivel tárgyalt

Napi.hu, 2014. november 28., péntek
Újra várják a jó magyar ötleteket
"...A Loffice LeWeb verseny 3 legígéretesebb magyarországi vagy határontúli startupja ingyen szerepelhet kiállítóként Európa egyik legnagyobb, online alapú szolgáltatásokat és azok jövőjét bemutató szakmai eseményén..."

Insiderblog.hu, 2014. november 28., péntek
Találkozz 400 befektetővel Párizsban! (frissítve)

Hvg.hu, 2014. november 28., péntek
Vasárnapig még versenybe szállhat a párizsi kiállítóhelyekért

Hirado.hu, 2014. november 28., péntek
Navracsics: fejleszteni kell a vállalkozói és innovációs készségeket

Haon.hu, 2014. november 28., péntek
A jövő tudósai, a vidék jövője

Pecsicivil.hu, 2014. november 28., péntek
Magyar Innovációs Nagydíj 2015

Pecsiujsag.hu, 2014. november 28., péntek
Magyar fejlesztésű fűtőelemet használnának Pakson

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2014. november 28., péntek
Több megállapodást is kötött Magyarország és Dél-Korea

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2014. november 28., péntek
Új üzemanyag kazettával növelnék a Paksi Atomerőmű kapacitáskihasználását

Jazzy Rádió, Esti Híradó, 2014. november 28., péntek
Új, magyar fejlesztésű üzemanyag kazettával növelnék a Paksi Atomerőmű kapacitásának kihasználását

InfoRádió, Déli Hírek, 2014. november 28., péntek
Vízügyi szakértelmet és technológiát ajánlott Vietnamnak a köztársasági elnök

InfoRádió, Déli Hírek, 2014. november 28., péntek
Az innovációt emelte ki a dél-koreai magyar együttműködés területei közül Orbán Viktor

ECHO TV. Hírek, 2014. november 28., péntek
Európának a minőségi munkahelyek teremtése érdekében olyan oktatási modellre van szüksége, amelynek középpontjában a vállalkozói és innovációs készségek fejlesztése áll, jelentette ki Navracsics Tibor

M1, Az Este2014. november 28., péntek
Összeállítás: Orbán Viktor miniszterelnök a koreai államfővel is tárgyalt Szöulban

M1, Híradó este, 2014. november 28., péntek
A Samsung is újabb beruházásba kezdhet Magyarországon

Duna TV, Esti Híradó, 2014. november 28., péntek
A Samsung is újabb beruházásba kezdhet Magyarországon

Petőfi Népe, 2014. november 29., szombat, 12. oldal
Olcsóbb, jobb, és magyar ember alkotta meg
A Péter Impex Kft. solarkollektora sok energiát takaríthatna meg a családoknak
"...A kecskeméti székhelyű Péter Impex Kft. és Szabó Sarolta szegedi mikrobiológus kapta az idei Dél-Alföldi Innovációs Díjat, a Szegedi Akadémiai Bizottság a régió három kereskedelmi és iparkamarájával közösen alapított elismerését a közelmúltban adták át a csongrádi megyeszékhelyen..."

Petőfi Népe, 2014. november 29., szombat, 12. oldal
Pályázati konferencia

Petőfi Népe, 2014. november 29., szombat, 13. oldal
Kelet felé nyitunk

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. november 29., szombat, 1+3. oldal
TOP 50: bemutatkoztak a legjobbak

Miskolci napló, 2014. november 29., szombat, 12. oldal
MISKOLC az "okos" városok között

Magyar Hírlap, 2014. november 29., szombat, 8. oldal
Javulhat Paks hatékonysága

Magyar Hírlap, 2014. november 29., szombat, 6. oldal
Az együttműködés bővítése
"...Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter légügyi, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere oktatási, Spaller Endre, az innovációs hivatal elnöke pedig technológiai-pénzügyi megállapodást kötött dél-koreai partnerével..."

Vg.hu, 2014. november 29., szombat
Új típusú fűtőanyag lehet Pakson

Privatbankar.hu, 2014. november 29., szombat
Magyar találmány, az új fűtőelem

Magyarhirlap.hu, 2014. november 29., szombat
Az együttműködés bővítése

Magyarhirlap.hu, 2014. november 29., szombat
Javulhat Paks hatékonysága

Vasárnap Reggel, 2014. november 30., vasárnap, 5. oldal
NASA-látogatást nyert egy magyar informatikus hallgató

Teol.hu, 2014. november 30., vasárnap
Atomerőmű: a kettes blokk engedélye is megvan

Beol.hu, 2014. november 30., vasárnap
Felsőoktatási fokozatváltás: nem szabad hallgatni!
"...Ilyen elemek a profiltisztítás és specializáció, a kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) fókuszba állítása, a differenciálás (képzési terület, képzési profil és a hallgatók képessége szerint), a valós munkaerőpiaci igényekhez igazított képzés kiszélesítése, az innovációs hálózat felállítása (a piacon jól bevált gazdaságpolitika implementálása a felsőoktatásba), valamint a doktori képzés kapacitásának növelése..."

Insiderblog.hu, 2014. november 30., vasárnap
WordUp - Neumann a völgyben! Calling!

INNOVA Hírlevél, 2014. november 30., vasárnap
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

INNOVA Hírlevél, 2014. november 30., vasárnap
Jöhetnek a régiós startupok (is)

INNOVA Hírlevél, 2014. november 30., vasárnap
Microsoft Imagine Cup - Legyél Te 2015 bajnoka

M1, A Lényeg, 2014. november 30., vasárnap
A nemzetgazdaság egyik legsikeresebb és legversenyképesebb ágazatának nevezte a felsőoktatást egy egyetemi rendezvényen Kövér László
"...Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: A siker feltétele és ebben szeretném, hogyha támogatnának és hogyha együttműködnénk az az, hogy a gazdaság, az oktatás, a kutatás-fejlesztés és innováció és az ehhez hozzájövő addicionális források, az EU-s források, azok úgy működjenek együtt, hogy Magyarország ki tudja használni a következő tíz évét..."

Tolnai Népújság, 2014. december 1., hétfő, 3. oldal
Megvan a kettes blokk engedélye is

Fejér Megyei Hírlap, 2014. december 1., hétfő, 6. oldal
Paks: új típusú fűtőanyag

Gyartastrend.hu, 2014. december 1., hétfő
Hosszabb üzemanyag-ciklus jöhet Pakson

Hirek.prim.hu, 2014. december 1., hétfő
Liget Budapest, az okosváros

HavINNO Rapid (2014/11)
24. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2014/2015-ös tanév)

HavINNO Rapid (2014/11)
Innovációs díj és megvalósítható ötletek pályázata, 2014

Várható események

Innováció a fejlődés rugója

2014. december 4-én, Miskolcon a Vigadó Étteremben (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 23.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fórumot rendez "Innováció a fejlődés rugója" címmel. A konferencián előadások hangzanak el az Intelligens szakosodás - S3 stratégia, az innováció-marketing témakörökben, pályázati lehetőségeket ismertetnek és jól működő megyei innovációs cégek mutatkoznak be, majd Innovációs Díjak átadására is sor kerül.

További információk: Siposs István, MISZ regionális igazgató (machsi@gold.uni-miskolc.hu vagy 20/994-2435)

Kreatív Magyar Elme

Kreatív Magyar Elme nyitóelőadása 2014. december 9-én (kedden), 17:00-kor kerül megrendezésre a Budapesti Műszaki Egyetem K Épületében. A program célja, hogy tehetséges fiatal magyar feltalálóknak nyújtson lehetőséget, hogy bemutassák találmányaikat a nagyközönségnek, illetve lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy megismerkedhessenek a magyar innovációk sorával.

Nyitóbeszédet tart Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvos, farmakológus, kutató, aki jelentős szerepet vállalt a tudományos ismeretterjesztésben is. 2003-ban munkásságát Prima Primissima-díjjal is jutalmazták.

Előadók:
- Rátai Dániel - Leonar3do: integrált szoftver és hardver platform, ami virtuális környezetet képes teremteni. Segítségével a térben lehet objektumokat alkotni, tetszőlegesen változtatni és elemezni.
- Zsombori Balázs - PictoVerb: az első magyar nyelvű alkalmazás, mely segítséget nyújt a beszédben korlátozott, képi kommunikációra hagyatkozó embereknek.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
www.ajtk.hu/regisztracio
További részleteket az alábbi linken, illetve az Kreatív Magyar Elme Facebook oldalán találhat.

Invenciótól az innovációig

2014. december 16-án, a Novotel Budapest Danube Hotelben (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34.) kerül megrendezésre az "Invenciótól az innovációig" - Stratégiák a Horizont 2020-as pályázatok eredményeinek sikeres hasznosítására c. nemzetközi tréning és találkozó.

Program:

09:30-09:45 Köszöntő: Puskás Ágnes, Magyar Nemzeti Kereskedőház
09.45-10:30 A szellemitulajdon-védelem szabályozása a Horizont 2020 keretében: Jörg Scherer, EU IPR Helpdesk, EURICE GMBH
10:30-12:00 Hatás és innováció a Horizont 2020-ban - Pályázatok előkészítése és a projektek menedzselése: Dr. Eugene Sweeney, Iambic Innovation Ltd.
12:00-12:45 Ebédszünet
12:45-13:30 Hatás és innováció a Horizont 2020-ban - "Használjuk a szabadalmi információkat a tökéletes stratégia kialakításához!": Dr. Eugene Sweeney, Iambic Innovation Ltd.
13:30-14:15 Hatás és innováció a Horizont 2020-ban - Stratégiák kiaknázása, üzleti modellek, esettanulmányok: Dr. Eugene Sweeney, Iambic Innovation Ltd.
14:15-14:30 Kávészünet
14:30-14:45 Az Enterprise Europe Network és a H2020 keretében nyújtott szolgáltatásai: Holly Sára, Magyar Nemzeti Kereskedőház, Enterprise Europe Network
14:45-16:45 Szabadalomkutatás a H2020 projektekben - gyakorlatorientált workshop a HIPAVILON szervezésében - laptop/tablet szükséges!
16:45-17:00 Beszélgetés az előadókkal

Az előadások nyelve angol!

A részvétel ingyenes, de az EU IPR Helpdesk honlapján való előzetes regisztrációhoz és a rendezvényre való jelentkezéshez kötött!

Bővebb információ, regisztráció és jelentkezés: https://www.iprhelpdesk.eu/node/2802
További információk: Dr. Gyurkovics Henrik, koordinátor, MNKH - Enterprise Europe Network (henrik.gyurkovics@tradehouse.hu, 20/239-5766)

"S3 - Intelligens Szakosodási Stratégia" regionális fórum

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség "S3 - Intelligens Szakosodási Stratégia" címmel regionális fórumot szervez az Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának (MTA DAB) együttműködésével, 2014. december 16-án a MTA DAB Székház Földszint Nagyelőadójában (4032 Debrecen Thomas Mann utca 49.).

A rendezvény célja az intelligens szakosodási stratégia (S3) bemutatása a régió szakemberei számára. Az S3-ban kiemelt hangsúlyt kap az ún. Entrepreneurial Discovery Process (EDP). Ez azt jelenti, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket.

Program:

13:00-13:20
A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) bemutatása: Dr. Peredy Zoltán, Nemzeti Innovációs Hivatal, Stratégiai Főosztály, főosztályvezető-helyettes
13:20-13:45
Ipari technológia perspektívák: a hazai start up ökoszisztéma helyzete néhány globális példa keresztmetszetében: Dr. Nikodémus Antal, Nemzetgazdasági Minisztérium, GOP/GINOP Monitoring Bizottsági tagság
13:45-14:00
"S3 - Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia készítésének megyei tapasztalatai": Ibrányi András, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
14:00-14:30
Kerekasztal beszélgetés az intelligens szakosodási stratégiákról
Résztvevők:
- Dr. Peredy Zoltán, Nemzeti Innovációs Hivatal
- Dr. Nikodémus Antal, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Ibrányi András, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (egyezetés alatt);
- Jász-Nagykun-Szolnok megye (egyezetés alatt);
- Dr. Túróczi Imre rektor, Szolnoki Főiskola (egyezetés alatt)
14:30-15:00 Kávészünet

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

További információk: Gregán Orsolya, INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség (tel.: 52/880-250, e-mail: orsolya.gregan@eszak-alfold.hu)

Pályázati felhívások

PÁLYÁZAT A 2014. ÉVI LEGJELENTŐSEBB INNOVÁCIÓS TELEJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRE!

A Magyar Innovációs Alapítvány - a Magyar Innovációs Szövetséggel, az innovációért felelős kormánybiztossal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együtt - 23. alkalommal teszi közzé a

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot.

Az év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítményeket további, összesen hat kategóriában is dijazzák: Ipari, Fejlesztési, Agrár, Környezetvédelmi, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.

A legeredményesebb, 2012. január 1. után alapított (startup) vállalkozás a Magyar Innovációs Szövetség Start-up Innovációs Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2015. március végén kerül sor az Országházban.

Kik vehetnek részt?
Pályázat vagy javaslat alapján azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, amelyek a 2014. évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.

Az elbírálás során a bíráló bizottság a 2014-ben elért többleteredmény/többletárbevétel, egyéb műszaki, gazdasági előnyök szempontjai mellett az innováció eredetiségét, újszerűségét, ill. társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Korábbi Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- 1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,
- Részletes leírás a megvalósításról, az elért piaci, illetve gazdasági eredményről(többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.), maximum 10 A/4-es oldalon,
- Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
- Nyilatkozat a közölt adatok, információk, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok hitelességéről.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. FEBRUÁR 17. 10 ÓRA

A pályázatokat pdf-ben, az egyoldalas összefoglalót doc formátumban kell eljuttatni adathordozón vagy e-mailben, a Magyar Innovációs Alapítvány titkárságára: 1036 Budapest, Lajos u. 103. I. em., innovacio@innovacio.hu.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, gazdasági szakemberekből áll, elnöke professzor Pálinkás József, az inovációért felelős kormánybiztos.

Bővebb információ: www.innovacio.hu

Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma nevében:
Prof. Závodszky Péter elnök


Budapest, 2014. november 20.

Módosult a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés (Start-up_13)" tárgyú pályázati felhívás

A pályázati felhívás beadási határideje 2015. december 31-ig meghosszabbításra került, valamint további módosítások történtek a pályázati felhívás tartalmában. A módosításra a projekt szakmai céljainak elérése érdekében került sor, valamint a felhívás szövegében pontosításra került az Akkreditált Technológiai Inkubátorok szerepe a további alprogramok tekintetében.

A módosítások részletei a "módosítás_összegző_start-up" elnevezésű dokumentumban olvashatóak.

A pályázat benyújtásához kapcsolódó dokumentáció, és további információk az alábbi linken elérhetőek: Technológiai start-up ökoszisztéma építés (Start-up_13)

További információk: http://ktia.kormany.hu
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.