XXIV. évf. | 2014. szeptember 23. | 17. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

MISZ Elnökségi ülés

A MISZ elnökségi ülését 2014. szeptember 10-én, tagvállalatunknál, a DBH Zrt-nél, az Infoparkban tartottuk, ahol az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról
2. Választmányi ülés megbeszélése
3. 2014 első felének gazdálkodási helyzete
4. Egyebek

1.
A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámolót Greiner István kiegészítve, tájékoztatta az elnökséget, hogy a European Patent Lawyer Association egyik elnökségi tagja felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy fejtse ki véleményét az egységes európai szabadalmi rendszer kapcsán az egyes ágazatokra, ipari cégekre vonatkozó szabadalmaztatás költségeiről.

A MISZ elnöksége az alábbi álláspontot alakította ki: az egységes európai szabadalom díjainak összhangban kell lenni az Európai Szabadalmi Egyezmény esetében kialakított díjakkal, hiszen kb. azonos területet fednek le. Ez a MISZ szerint megszabja a díjazás felső határát is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az egyéni bejelentők és a kis- és középvállalatok jelentős kedvezményt kapjanak ezekből a díjakból is. Ezeknek a cégeknek, illetve személyeknek a tényleges profitja egy termékből áll általában, és definíciószerűen is kisebb, mint egy multinacionális nagyvállalaté. Így minimum 50% díjkedvezményt javasolunk, az ideális 75% lenne.

Pakucs János továbbá tájékoztatta az elnökséget arról, hogy készül az Innovációs Nagydíjat jelképező új kisplasztika.
Az elnökség a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadta.

2.
Szabó Gábor elnök elmondta, hogy a választmányi ülésen Pálinkás József várhatóan két témakört fog érinteni: S3 stratégia, ill. az innováció rendszer leendő keretei. Az S3 stratégiával kapcsolatban várható, hogy minél szélesebb keretek között fogják megfogalmazni a célkitűzéseket.
Higi Gyula egy dél-baranyai példát hozott fel arra, hogy ha nagyon specifikusak a célok, akkor több éves távlatban kudarcra van ítélve a célok elérése. Pakucs János tájékoztatta az elnökséget, hogy az S3 Szakértői Testületében is folyik a munka, rajta kívül Farkas József,elnökségi tag, vesz részt a testület munkájában.

Budavári László, regionális igazgató elmondta, hogy Győrben, szeptember 9-én került sor a Győr-Moson-Sopron Megye S3 intelligens szakosodási stratégiáját kidolgozó műhely-találkozóra. A kitűzött prioritások jelentős része, a megye adottságainak megfelelően, autóiparral kapcsolatos irányúak. Hozzászólásokra ugyanakkor kevés idő állt rendelkezésre.

Farkas József hozzátette, hogy az S3 tartalma nem új, a tárgyalásának, jóváhagyásának metodikája új, alulró fölfelé építkező.

Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató informálta az elnökséget, hogy Veszprémben szept. 10-én volt az S3 műhely-találkozó, a stratégiában konkrét forrásokról nincs szó.

3.
Szabó Gábor elnök előterjesztette a 2014. év első hét hónapjára vonatkozó gazdálkodási kimutatást, amelyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.

4.
Szabó Gábor elnök előterjesztésére, az elnökség úgy határozott, hogy a következő elnökségi ülésre, várhatóan október közepére, Palkovics László felsőoktatási államtitkárt meghívja.

5.
Mogyorósi Péter tájékoztatta az elnökséget arról, hogy határon átnyúló pályázatot lehet benyújtani a Duna Régió kiírásának keretein belül. Az elmúlt évi sikeres magyar-szerb, ill. magyar-román pályázatok alapján javasolta, hogy a MISZ is induljon a Duna Régió kiírásain, melyet az elnökség támogatott.

6.
Mogyorósi Péter felhívta a figyelmet arra, hogy tagszervezetünk, a National Instruments nemrég átadott debreceni Science Parkja világszínvonalú.

MISZ Választmányi ülés

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülését 2014. szeptember 10-én, tagvállalatunknál, a DBH Zrt-nél, az Infoparkban tartottuk. Szabó Gábor, elnök megnyitotta az ülést, utána Pálinkás József, kormánybiztos kapott szót. Bevezetőjében elmondta, hogy a parlament elé terjesztenek 2014 októberében egy törvényt, mely a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalra vonatkozik és szabályozza a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Alapot is. Az elképzelés szerint mind a hazai (OTKA, KTIA), mind az EU-s források (K+F) ezen a hivatalon keresztül, gyorsabban és célzottabban jutna el a felhasználókhoz. Az EU-s forrásokat fejlesztésekre kell felhasználni, melyekből kb. 500 milliárd vissza nem térítendő, 240 milliárd visszatérítendő forrás lesz.

A kormánybiztos többek között elmondta, hogy a leendő hivatal nem képes a szakmai programok definiálására. Ennek következtében a GINOP nevű programnak szakmai felelőse lesz, ez ügyben tárgyalnak a GINOP felelős államtitkárával. Különböző szakmai testületek létrehozását is tervezik.
A kkv-k innovatív képességeinek támogatása meglehetősen nagy és érzékeny feladat. Célravezető módszer, ha kkv-k támogatásában lehetőséget biztosítanak arra, hogy növekedni tudjanak, de nem annyit, hogy elbukjanak. A startupok indítása fontos, de nem old meg mindent.
Beszélt továbbá az ún. S3 stratégia megalkotásának menetéről, az alulról történő egyeztetés szükségességéről. A stratégia megfelelő megalkotása feltétele az EU-s támogatásoknak.

Az ismertető utána a választmány (ill. elnökség) tagjai szólalhattak fel, ill. tehettek fel kérdéseket:

Szabó Gábor reakciójában kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályok nem tudják értelmezni a K+F-ből az F-t, a fejlesztést, márpedig jelenleg a kkv-któl fejlesztések várhatók el. A szabályrendszert úgy kell megváltoztatni, hogy a fejlesztésnek legyen benne helye. Rákérdezett arra, hogy az SZTNH K+F minősítési rendszerét tervezik-e beemelni a beterjesztendő törvénybe.
A másik fontos dolog, hogy a közbeszerzést innovációbaráttá kell tenni. Ennek egyik módja, hogy a közbeszerzési felhívásoknál az innovatív termékekre vonatkozó felhívást nem mással összevontan, hanem külön írják ki.
Az elnök egyúttal felajánlotta a MISZ szakértői kompetenciáit a megalakítandó szakmai testületekbe. Ezen felül azt is megjegyezte, hogy a kockázati tőke informatikai startupokat támogat.

Erdei Sándor, elnökségi tag, a saját cégét, a DBH-t ellenpéldaként hozta fel, hiszen 7 orvostechnikai cégbe fektettek már be kockázati tőkét. A DBH modellje, hogy a kkv szektort támogassa. A nemzetközi piacon nagyon nehéz a termékek piacra dobása. Jelenleg a DBH 22 országba exportál. A DBH is pályázott támogatásra, mégsem kapott.

Pálinkás József azt válaszolta Szabó Gábor kérdésére, hogy az a terv, hogy az adótörvényekben térnek ki az SZTNH K+F minősítési rendszerére.

Mogyorósi Péter, regionális igazgató szerint az induló vállalkozások jelenlegi legfontosabb kérdése, hogy nem segítik a pályázatok ezeket a vállalkozásokat. Az induló vállalkozásokhoz nem lehet semmilyen forrást találni, amely nagy probléma. Az árbevétel mint meglévő kritériummal probléma van: a K+F tevékenységnek nem árbevétele van, hanem kiadásai.

Higi Gyula, regionális igazgató észrevételezte, hogy az utóbbi időben a szakmai szervezetek kimaradtak a különböző szakmai értékelő bizottságokból. Ha nincs szakmai ellenőrzés és nincsenek olyanok, akiknek műszaki intelligenciája van, akkor a rendszer nem működik, és rengeteg pénz veszik el. Ezt több példával is illusztrálta.

Béres Attila azt hangsúlyozta, hogy milyen fontos egy nagyvállalat számára is, ha partneri kapcsolatot tud kiépíteni KKV-val, mert az utóbbiak sokkal rugalmasabban tudnak reagálni a piaci változásokra, innovatívabbak.

Skultéty Tamás, választmányi tag a GINOP munkahely-teremtési kérdéseiről beszélt. Oda kell figyelni, hogy hol lesz az innovatív rész és hol a munka-helyteremtési rész, a start-upoknak hol kell elindulnia.

Barta E. Gyula, választmányi tag, volt MAG Zrt. vezető kifejtette, hogy a GINOP program tervezésénél lehetett látni, hogy feszültségek lesznek. Kevés magyar kutatás-fejlesztés, kevés magyar innováció van, melyet érdemes támogatni. Azok a vállalkozások, amelyek innovációra kapnak pénzt, azokat ugyanakkor rákényszerítik arra, hogy munkaerőt vegyenek fel. Két fontos dologra van szükség: összekapcsolni a hazai és az EU-s forrásokat, és a folyamatosság biztosítása.

Pálinkás József két dolgot javasolt rögzíteni. Az egyik, a hazai és az EU-s források koordinációja, mely nélkül nem tud működni a rendszer. A másik az, hogy egy folyamatot végig lehessen finanszírozni. Ne forduljon elő, hogy megfinanszírozzuk a fejlesztési vagy a kutatási részt, de aztán nem figyelünk arra, hogy a végtermék létrejön-e. Hozzáértő szakapparátus és olyan szakértői testületek kellenek, melyek azonos elven működnek.

Vajta László megfontolásra javasolta az innovációs járulék leírhatóságának valamilyen formában történő visszaemelését, és a közbeszerzésekkel kapcsolatban a központi beszerzést tartja jónak. Szerinte az egyetemek és a nagyvállalatok olyan strukturális együttműködésére van szükség, amelyben két dolog teljesül. Az egyik, hogy a nagyvállalatok háttértámogatásával segítik a piacra jutást is, az egyetem pedig biztosítja a szükséges szakember állományt a nagyvállalatok felé.

Szabó Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy egy korábbi felmérésünk szerint, a megkérdezett kb. 500 KKV-ból 80%-a mondta, hogy nincsenek fejlesztői. Igy hogyan fog az innovációra költeni?
Minden nemzetközi felmérésben a magyar KKV-k innovációs teljesítménye húzza le a magyar innovációs mutatókat.

Závodszky Péter, elnökségi tag, elmondta, abban bízik, hogy a józan ész és a szakmaiság érvényesül. Minden pályázatnak kell, hogy legyen egy egyéni felelőse, aki végig követi a pályázatot, és ez a felelős számon is kérhető. Kihangsúlyozta, hogy a régi Kooperációs Kutatóközpontok c. pályázathoz hasonlókat kellene kiírni.

Hantos Zoltán, választmányi tag, egyetértett azzal, hogy a folyamatosságban kell gondolkodni a pályázatokkal kapcsolatban. A kis- és közép-vállalkozásoknál egy megfelelő szakembert kell állítni az innovációs menedzsment élére. Végezetül a Valdeal innovációs menedzsment módszerét dicsérte, mert szerinte bizonyított.

Mogyorósi Péter, regionális igazgató, az interregnum időszakra hívta fel a figyelmet. Mind a kutatóintézeteknél, mind a cégeknél egy olyan szakadékot jelent ez, amit át kell hidalni, hiszen mire a pályázatok kiírásra kerülnek, az biztosan egy év. Ez alatt az egy év alatt nincs finanszírozás. Lengyelországban van egy olyan modell, amely áthúzza ezeket a forrásokat, mert létezik egy olyan EU-s jogszabály, amely ezt lehetővé teszi, és ezt érdemes lenne figyelembe venni.

Pálinkás József válaszolt Mogyorósi Péter észrevételeire: ez egy rendkívül fontos probléma. Demokráciai probléma, a mi, időben fel nem készülésünk. 2014 júniusában szembesült azzal, hogy nincs kész S3 dokumentum.

Vajta László elmondta még, hogy furcsa módon, de a nagyvállalati vezetők (szakmai) támogatásra szorulnak a nagyvállalati inkubációs tevékenységet illetően. Továbbá példaként hozta fel a Fraunhofer Intézet modelljét, mely képes az állami támogatások multiplikációjára. Pozitív példaként említett a BME-n működő DEMOLA c. kezdeményezést.

Közép-európai Digitális Gazdasági Fórum

2014. szeptember 24-én a Google New York-i központjában mutatkozhatnak be magyar innovatív vállalkozások a "Közép-európai Digitális Gazdasági Fórumon", a Google és a Visegrádi Négyek szervezésében. A Fórum fő eleme a Google egyik kiemelt jelentőségű üzletág-vezetőjének, valamint a V4 országok magas rangú vezetőinek (elnök, miniszter) innovációs témájú előadása és beszélgetése, melyet innovatív, nagy növekedési potenciálú, már a nemzetközi piacokon megjelent magyar vállalkozások támasztanak alá saját innovációjuk és üzleti sikereik bemutatásával. A Fórumon összesen 3 magyar cégnek van lehetősége stand felállítására.

A Fórumhoz kapcsolódóan a New York-i Főkonzulátus a részvevő összes cég számára szeptember 24-25. között B2B találkozót szervez, így lehetőség lesz a piaci és technológiai trendek kapcsán az amerikai szakértőkkel és piaci szereplőkkel való eszmecserére, partnerkeresésre, kapcsolatépítésre.

A jelentkezési határidőig, vagyis 2014. szeptember 12-ig összesen 14 jelentkezés érkezett. A Fórumon a következő 3 csapat mutatkozhat be és kap kiállítási lehetőséget Magyarország képviseletében:
- Intellisense
- Maven7
- Gravity.

A három innovatív vállalkozást a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Magyar Innovációs Szövetség Startup Kultúra Közösség panelje közösen választotta ki.

S3 intelligens szakosodási stratégia - Győr

2014 szeptemberében és októberében mind a 19 megyében kétfordulós, szakmai és társadalmi konzultációra kerül sor a teljes helyi döntéshozói és vállalkozói kör bevonásával. Ennek keretein belül került sor 2014. szeptember 9-én, Győrben, Győr-Moson-Sopron Megye S3 intelligens szakosodási stratégiáját kidolgozó műhely-találkozóra. A résztvevők munkacsoportokban határozták meg a megye 2014-2020 közötti fejlesztési prioritásait.

A kitűzött prioritások jelentős része a megye adottságainak megfelelően, autóiparral kapcsolatos irányúak (E-mobilitás, intelligens gyártórendszerek, robotika, nanotechnológia). A műhely-találkozón a MISZ képviseletében Budavári László, regionális igazgató vett részt.

26. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezett fiataljai, Németh Péter, B. Kiss Bálint és Rozsnyik Szabolcs 2014. szeptember 19-24. között, Varsóban zajló "26. EU Contest for Young Scientists" döntőjében képviselhetik Magyarországot.

A versenyzők harmadik szakmai felkészítését Ivánka Gábor, a verseny zsűrijének tagja és a delegáció vezetője, valamint dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartotta, 2014. szeptember 16-án, Szövetségünk székhelyén.

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testületszakértelmének igénybe vétele valamely iparjogvédelmi jogvitás ügyben, vagy e jogok gyakorlásával kapcsolatban egyébként felmerülő iparjogvédelmi szakkérdés tisztázásakor, az adekvát döntés megalapozása érdekében számos előnnyel jár. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testületről (ISZT) a következő linken lehet tájékozódni.

H2020 SME Instruments nyertes pályázata

A Horizon 2020 keretprogram "KKV eszköz" (SME Instrument) pályázatán egyik tagszervezetünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BZN) partnereként, a BIOMORV Kft. elnyerte az első fázisban elnyerhető 50.000 EUR támogatást.

Téma: Szennyvíziszap ártalmatlanítása égetéssel. A BZN kutatói első körben az égetés után visszamaradt hamu foszfortartalmának hasznosítási technológiáját fogják kidolgozni.
A pályázatot a BZN munkatársai készítették, a benne foglalt fejlesztési programot a pályázó és a kutatóintézet munkatársai együtt dolgozták ki. További információk: www.bayzoltan.hu

Hírek | Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 13. Országos Találkozója

2014. szeptember 12-én tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 13. országos találkozóját a Symbol Budapest étteremben. A MAFITUD-ot 2005-ben alapították az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjai Visegrádon. A rendezvény levezető elnöke dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) ügyvezető igazgatója volt.

Az idei találkozó témája "Az innovatív tudás védelme" volt. A rendezvényt dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Dr. Pakucs János Bill Gates-t idézte, aki 9 jó tanácsot fogalmazott meg fiataloknak.

Elsőként Ivánka Gábor, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről. Emlékeztetett a Dr. Kamilo Feher-díjra, amely csak MAFITUD-tagok pályázhatnak szept. 15-ig. Az 1500 $ értékű díjat olyan munkával lehet elnyerni, amely szabadalomképes.

Elsőként Bódi Kata Antónia mutatkozott be, aki a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny III. díjazottja volt. "A svájci Alpokban" c. előadásában elmondta, hogy egy háromfős csoportban, egy német és egy svájci lány társaságában vizsgálta 2014 júniusában, Val Müstair területén azt, hogy vajon a folyó sebessége hatással van-e az ott élő állatokra és a megjelenő fajokra.

A senior MAFITUD-tagok közül Nagy László, a 2003. évi EU-döntő II. helyezettje mutatkozott be. Ő jelenleg az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozik, a Lendület Program nyerteseként. Szakmai módszerei közül azt emelte ki, hogy egy tudományos ötletet csak akkor tár a szakmai nyilvánosság elé, amikor már teljesen kidolgozta.

Ezt követően "Az ötlettől a védett ismeretig" címmel dr. Faludi Gábor, az ELTE JTK docense tartott előadást. Miután elmondta, hogy a középkori Németországban milyen védelmi lehetőségek voltak (nürnbergi mesterdalnokok), arról beszélt, hogy ötletet és know-how-t a magánjog és a versenyjog által is lehet védeni.

Dr. Dombi Viktor, tagszervezetünk, a Dr. Dombi ügyvédi Iroda vezetője, "ötlet és tudás jogi védelme gyakorlati példákon" című előadásának tematikája az innovatív tudás védelmét két részre bontotta: védelem a partnerekkel szemben, ill. mindenkivel szemben. Hangsúlyozta tovább a szabadalom és védjegy megnövekedett jelentőségét ("Jó bornak IS kell cégér").

Ezután dr. Ormós Zoltán, ügyvéd "ötletvédelem, lehetetlen küldetés?" című előadásában beszélt pl. arról, hogy a szerzői jog egy szoftver esetében mire terjed ki.

Laki Balázs, MAFITUD-tag, a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja, "Know-how értékesítés a gyakorlatban" c. előadásában többek között elmondta, hogyan értékesítette egyik know-how-ját a Ford Alapítványnak.

Végül Hegyesi Donát, az Intel ISEF II. helyezettjének, a 2013. évi EU döntő különdíjasának bemutatkozása következett, aki elmesélte, hogyan jutott el három különböző országba.

Az elhangzott előadások letölthető a MAFITUD honlap "Találkozók" menüpontja alatt. A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora követte.
A Magyar Fiatal Tudósok Társasága 13. országos találkozójának együttműködő szakmai partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács volt.

Dr. Kamilo Feher-díj

A Magyar Innovációs Alapítvány (MIA), a Magyar Innovációs Szövetséggel (MISZ), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) és a Magyar Fiatal Tudósok Társaságával (MAFITUD) együtt "Dr. Kamilo Feher-díj a Magyar Innovációs Kiválóságért" címmel 2. alkalommal hirdetett pályázatot MAFITUD-tagok részére.

A 2014. szeptember 15-i pályázati határidejére összesen 5 pályázatot küldtek be a fiatalok. A legjobb pályázatot szakemberekből álló zsűri választja ki, melynek tagjai:
- dr. Pakucs János, a MIA kurátora, a MISZ tiszteletbeli elnöke,
- dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese,
- Kürtössy Jenő, az SZTNH Szabadalmi Főosztályának főosztályvezető-helyettese,
- Ivánka Gábor, MAFITUD-vezető.

A díjazott tudományos munkája elismeréseként és szakmai továbbképzése támogatására egyszeri 1500 USD összegű ösztöndíjat, továbbá egy névre szóló "Magyar Innovációs Kiválóság Díj" díszoklevelet kapnak. A díj átadására a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésén kerül sor 2014. szeptember 30-án, az SZTNH-ban.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt figyelmet fordít a társadalmi és gazdasági szereplők szellemitulajdon-védelmi kultúrájának ápolására.

A szellemitulajdon-védelmi tudatosságnövelő kezdeményezések részét képezi a felsőoktatási intézmények végzős hallgatói számára évről-évre meghirdetett diplomadíj-pályázat. A pályázat lényege, hogy a végzős hallgatók diplomamunkájuk témakörét szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, ennek alapján egy-egy tanulmányt készítsenek a szakdolgozat mellékleteként, vagy annak részeként.

2014-ben, a négy kategóriában pályázók közül tizenhárom hallgató vehetett át pénzjutalommal járó díjat. Első díjat nyert a szabadalom / használatiminta-oltalom kategóriában Gorka Ágnes és Müller Kinga, a szabadalom gazdasági szerepe kategóriában Szalma Borbála, szerzői jogi témakörben készített diplomamunka-pályázatával Tímár Adrienn és Nyírő Márton, védjegy kategóriában pedig Imre Tamás.

A díjakat dr. Németh Gábor igazgató, az Innovációs Főosztály vezetője adta át 2014. szeptember 11-én, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában rendezett ünnepi eseményen.

Hírek | Nemzeti Innovációs Hivatal

Innotrends Hungary 2014

A Nemzeti Innovációs Hivatal főszervezésében, a Design Terminál és a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon ügynökség kiemelt szakmai támogatásával, valamint számos hazai szervezet - köztük a Magyar Innovációs Szövetség - összefogásával, idén is megrendezésre kerül Magyarország legjelentősebb nemzetközi kitekintésű kutatás-fejlesztési és innovációs konferenciája és startup kiállítása 2014. október 16-17-én Budapesten, az Akvárium Klubban.

A rendezvényen a nemzetközi és hazai KFI élet legmeghatározóbb képviselői, szakmai döntéshozói vesznek részt, többek között Clara de la Torre, az Európai Bizottság Kutatás és Fejlesztési Igazgatóságának kutatási és innovációs igazgatója, Pierre Roy, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont igazgatóhelyettese, illetve Juha Ruohonen a finn Startup Sauna nemzetközi startup akcelerátor egyik alapítója. Az esemény fővédnöke dr. Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos, védnöke pedig dr. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár.

A kétnapos konferencia 16 szekciójának közel 100 előadása során bemutatásra kerülnek a különféle területeken uralkodó legfontosabb trendek és folyamatok, így olyan témákkal találkozhatnak a résztvevők, mint a bionika, nanotechnológia, agykutatás, az EU Horizont 2020 programja, vagy a klímapolitika, illetve szó lesz a pénzügyi területet, regionális fejlesztést és együttműködést érintő kérdésekről, és az állam innovációban betöltött szerepéről is.

A konferenciát a 35 startup kiállító teszi teljessé, melyek között a kreatív ipar szereplői, női startupperek, a különböző hazai régiók kimagasló vállalkozásai, határon túli és turisztikai startupok is helyet kapnak. Mind a konferencia, mind a kiállítás ingyenesen látogatható a nagyközönség számára.

További információ: Szelei Balázs (balazs.szelei@nih.gov.hu vagy 0630/663-2228)
A konferenciáról: http://www.nih.gov.hu/innotrends

Szakirodalomfigyelő

Al Gore: A jövő - A globális változás hat mozgatórugója - HVG Könyvek, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Korunk legfontosabb kérdései a jövő várható alakulása, s az arra való felkészülés. A fenntartható jövő létrehozásába történő befektetés létfontosságú, és óriási üzleti lehetőségeket is kínál. A fenntartható jövő biztosítására való hivatkozással rendkívül nagy kényszerítő erő érhető el - jó példa erre a globális felmelegedés. Ha pedig rosszul választunk, az hatalmas veszteségeket hozhat, cégeknek épp úgy, mint országoknak.

"Teljes a szakmai egyetértés abban, hogy a napjainkban kibontakozó jövő rendkívüli mértékben különbözni fog mindentől, amit a múltban valaha ismertünk. Az eltérés nem pusztán mennyiségi, hanem minőségi. Soha korábban nem létezett a változásnak olyan időszaka, amely akár távolról is hasonlított volna az emberiség előtt manapság álló tapasztalatokhoz." - írja e könyvében Al Gore, aki 1976-tól 1993-ig kongresszusi képviselő, majd szenátor, 1993-tól az USA 45. alelnöke, 2000-ben az elnöki székért veszített George W. Bush-sal szemben. Ezt követően ideje nagy részét a környezetvédelemnek szentelte, amellyel már addig is intenzíven foglalkozott, s amiért 2007-ben megkapta a Nobel békedíjat.

"Persze, a múltban is voltak a változásnak forradalmi időszakai, ám egyik sem volt olyan erőteljes, s a veszély és lehetőség ikerpárjával oly előrehaladottan viselős, mint a szemünk előtt kibontakozó periódus. Ahogyan arra sem volt példa, hogy ilyen nagyszámú és egy irányba tartó forradalmi változás játszódjon le egyidejűleg." - folytatja a fent idézetteket. és "Ez a könyv a globális változás hat legfontosabb mozgatórugójáról szól, és arról, hogyan futnak össze, milyen kölcsönhatásban állnak egymással, merrefelé visznek bennünket ezek a tényezők, illetve miként befolyásolhatjuk a legeredményesebben emberi lényekként - és világméretű civilizációként - e változás kibontakozását. Ha újra kezünkbe akarjuk venni sorsunk irányítását, és magunk kívánjuk alakítani jövőnket, frissen és világosan el kell gondolkodnunk ama létfontosságú döntésekről, amelyek előtt az alábbi eseményeknek köszönhetően állunk:" - és következik ezek felvázolása.

Magát e könyvét indításul így mutatja be: "Ez a könyv adatokból építkezik, mélyreható kutatómunkán és tudományos közleményeken alapul - nem spekuláción, vészmadárkodáson, naiv derűlátáson, vagy éppen a valóságtól elrugaszkodott találgatásokon. Hosszú évek arra irányuló erőfeszítéseinek gyümölcse, hogy felderítsük, kihüvelyezzük és bemutassuk a rendelkezésre álló legmegalapozottabb bizonyítékokat, valamint a világ vezető szakembereinek véleményét ama jövőről, amelynek megteremtésén jelenleg is munkálkodunk. (...) Nem elsősorban a klímaválságról szól, noha ez is egyike a hat kibontakozó folyamatnak, amelyek gyors ütemben alakítják át világunkat, és kölcsönhatása a változás öt másik mozgatórugójával a megértés új távlatait tárta fel előttem. Fő témája nem is a demokrácia leépülése az Egyesült államokban, vagy a világközösség kormányzásának nyilvánvaló működésképtelensége, jóllehet továbbra is meggyőződésem, hogy ha az emberiség újra kezébe akarja venni sorsának irányítását, e vezetési válságokat muszáj megoldanunk. Kétségtelenül, mind a hat kibontakozóban lévő forradalmi folyamat azzal fenyeget bennünket, hogy fölénk kerekedik történelmünk egy olyan pillanatában, amikor veszedelmes vákuum alakul ki világunk irányításában."

Könyvében a tények és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek széleskörű felsorakoztatásával és nagyon gazdag intellektuális tartalommal áttekintéseket ad egy-egy témakör bemutatására, gondolatmenetei alátámasztására, s csak néha bukik ki belőle az USA világelsőségét hirdető politikus.

André Spithoven, Peter Teirlinck, Dirk Frantzen: Managing Open Innovation - Connecting the Firm to External Knowledge (A nyílt innováció menedzselése - A cég hozzákapcsolása a külső tudáshoz) - Edward Elgar, 2012
Dr. Osman Péter ismertetése

A világhírű kiadó e szakkönyve ötvözetét adja a témakörre vonatkozó legfrissebb elméleti eredmények áttekintésének, valamint a gyakorlati alkalmazók számára hasznos megállapításoknak, a kutatások ilyen feldolgozásának. Tárgyalásmódja és stílusa is ehhez igazodik. A szerzők - belga egyetemi oktatók - elmondják, hogy a gyakorlati tapasztalatok zömét Belgiumból merítették. Az Elgar ajánlója kiemeli: A nyílt innováció témakörének kutatása exponenciálisan bővült. E kötet fontos előrelépés: nagy adatállományok vizsgálatával a gyakorlati alkalmazásairól ad elemzést, felmutatva azok hatásait a cégek teljesítményére.

Előszavában a Belga Tudománypolitikai Hivatal elnöke hangsúlyozza: jóllehet a nyílt innováció hajtóereje az üzlet, az igen fontos a tudomány, a technológia és az innovációpolitika számára is. Definícióját a szerzők a Berkeley Egyetem Open Innovation Program igazgatójától idézik: "a tudás célorientáltan szervezett ki- és beáramlásainak alkalmazása a belső innováció gyorsítására, és a piacok kiterjesztésére az innováció külső hasznosítása érdekében" (ami a technológia transzfernek és menedzselésének a célja és lényege is - OP). Könyvük ehhez egyaránt szolgál erős elméleti alapokkal, valamint az innovációs munkában jól felhasználható ismeretekkel és tapasztalatokkal. Tanulmányai segítik mind a cégeket, mind a gazdaságpolitika formálóit a stratégiaalkotásban, s a rá vonatkozó ismeretek további elmélyítésében.

A téma jelentőségét és időszerűségét az adja, hogy - amint ők is rámutatnak - a világ az innovációs munka terén is új korszakba érkezett, amelynek lényegi része a céltudatos, intenzív tudáscsere a cégek, valamint más szervezetek között. Erre vezetett, hogy a kutatási és a fejlesztési technológiáink viharos fejlődésével gyorsulva születik és halmozódik fel minden korábbit messze meghaladó tömegű új tudásanyag - a világ az innovációs munkához mindinkább egy végtelen háttértárolóvá válik -, s hogy a globális verseny szorításában drámaian gyorsul az erkölcsi avulás, rövidülnek a termékváltási ciklusok. A piaci szereplőknek ezért mind fokozottabban és sűrűbben kell támaszkodniuk az innovációs fejlesztésekre, azokban pedig a külső környezetükből meríthető tudás felhasználására, a nyílt innovációban rejlő lehetőségek kiaknázására. Természetesen korábban is folyamodtak innovációs fejlesztési együttműködésekhez és/vagy technológia transzferekhez - a nyílt innováció lehetőségeit és azok kiaknázását a mindent átszövő modern infokommunikációs rendszerek és a nagyrészt azokra támaszkodó globális kapcsolatok teszik ebben új, magasabb minőséggé. A kezelése is ennek megfelelő szakmai felkészültséget igényel, viszont mesterien kiaknázva igen hasznos eszköze az eredményesség növelésének a vállalati-, s az önálló K+F munkában. A nyílt innováció ugyanakkor meghatározó jelentőségű új lehetőségeket teremt az új tudás iparszerű termelőinek is, hiszen nagyságrendekkel bővíti az értékesítési lehetőségeket kínáló piacot.

A könyv elemzéseinek kiinduló kérdései: Mely gazdasági tényezők változtak meg oly drámaian, hogy a cégek rákényszerültek ehhez adaptálni az innovációs stratégiáikat? Hogyan befolyásolták ezek a változtatott stratégiák az innovációs folyamataik fő vonásait? Hogyan erodálta ez a korábbi - azaz a zárt - innovációs modellt?

Négy témaköre: • Eltérések a cégek open innovation menedzselési gyakorlatában • Open innovation és a közpénzből adott finanszírozás gyakorlatai • Nagyító alatt: a K+F kiszervezése • Az emberi erőforrások szerepe az open innovation gyakorlati alkalmazásaiban.

Kaiser Ottó; Jankovics Norbert: A magyarországi templomok művészete - Válogatás egy évezred szakrális építészetéből - Alexandra Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ Hírlevél 2005/11.számában mutattuk be Kaiser Ottó fotóművész és Parti Nagy Lajos albumát a tündéri szépséggé égetett anyag csillogó művészetének kimagasló magyar mesteréről: Zsolnay (Alexandra, 2004); a 2007/17. számában pedig Kaiser Ottó - Papp Márió: Magyarország 1000 csodája c., témájához méltó kötetét (Alexandra, 2006.)

Ez a kötet olyan utazásra visz, amelyet nagy kár lenne kihagyni, s oly jó lenne a valóságban is végigkövetni. Mesteri fényképek és szakszerű magyarázatok mutatják be építészetünk és művészetünk e különleges, kiemelkedő szerepű szeletét: templomainkat.

E megragadóan szép album tökéletesen érzékelteti, hogy vallásosságtól függetlenül mennyire szerethetők templomaink. Ez lényegükből következik. A középkori Európában a templomok alkották az első épített közösségi tereket. A templom-építészet és az eleinte túlnyomó részt hozzá kapcsolódó szakrális művészet szolgáltak az első tömegkommunikációs eszközökként, amiben kiemelkedően fontos szerepe volt az épületek és díszítésük érzelmekre gyakorolt hatásainak. A templomok egyaránt - bár nem mindegyikük egyforma módon és mértékben - hirdették Istennek és az ő egyházának közelségét, valamint az ég és a világi nagyságok hatalmát. Méltó és alkalmas keretet adtak a hitéleti eseményekhez, amelyek erősítették a közösség összetartását, fennmaradását az egymást követő nemzedékeken át. Ezért a templomépítők és -díszítők a tudásuk javát adták azokhoz, koruk építőtudományának és művészetének élvonalát testesítve meg a legjobb alkotásaikban. Mindennek köszönhetően a templomaink mindannyiunk kulturális örökségének kiemelkedően értékes részét alkotják. Nagyok és kisebbek, nagy részük az elmúlt korszakaink, vagy épp a jelenünk építészetének gyöngyszemei, kultúránk csúcsfényei. Közülük ad szépséges válogatást, értő ismertetésekkel e kötet.

"Könyvünk Magyarország szakrális építészetének szinte áttekinthetetlenül gazdag történetéről, főbb korszakairól és műveiről nyújt vázlatos, de annál átfogóbb képet." - mondja az Alexandra ajánlója, s tegyük hozzá, hogy egy kitűnő fotográfus, valamint egy művészettörténész régész mesteri tudásával és láttató képességével. Albumuk ékesszólóan megmutatja, hogy a templomaink sorsában ott az egész történelmünk, fényei és sötét árnyai. A magyarországi szakrális építészet történetéről beszél nekünk, részletesen ismertetve annak legszebb, legkarakteresebb alkotásait, és abban, amit elmond, ott tükröződnek a társadalom évszázadai, a berendezkedése, sokban a kultúrtörténete, az egyes templomok sorsában pedig a szűkebb helytörténet.

Az album a keresztény építészet kialakulását és a Kárpát-medencei jelenlétét bemutató esszével indul. Azt követő témakörei, a sokatmondó fejezetcímekkel: • Templomok az egyházi hierarchia élén - Székesegyházak; Szerzetesi templomok a középkorból; Szerzetesi templomok az újkorban; Búcsújáró helyek • Templomok a világi közösségek használatában-A hazai plébániatemplom-építészet kezdetei; árpád-kori templomok a Dunántúlon; Középkori templomok református közösségek használatában; Középkori kápolnák; Plébániatemplomok a késői középkortól napjainkig; Protestáns templomok a kora újkortól.

A két nagy részt indító, valamint a fejezeteket kísérő esszékben, s az egyes templomokról szóló tömör leírásokban, az ajánlót idézve, megismerhetjük az árpád-kori hagyományok továbbélését, a szerzetesrendek történetét, a gótika hódításait, a nyugati és keleti keresztény hatások ötvöződését, a puritán reformáció összecsapását a barokk burjánzással, a klasszicizmus a klasszicizmus érdekes keveredését a nemzeti jelleggel, és néhány kortárs épületet is.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Magyarhirlap.hu, 2014. szeptember 8., hétfő
Balog Zoltán: Cél a versenyképes, hatékony és fenntartható felsőoktatás

Infovilag.hu, 2014. szeptember 8., hétfő
Szellemitulajdon-vesztés: ötből egy

2424.hu, 2014. szeptember 8., hétfő
Innovációs és különdíjat nyertek a szegedi fejlesztők

KlubRádió, Megbeszéljük, 2014. szeptember 8., hétfő
Az elmúlt évekhez képest három helyet javult a magyar gazdaság versenyképessége a Davosi Világgazdasági Fórum jelentése szerint

RTL Klub: Híradó reggel, 2014. szeptember 8., hétfő
Jövő héten írja alá a kormány az uniós támogatásokról szóló megállapodást

Magyar Hírlap, 2014. szeptember 9., kedd, 12. oldal
Infokommunikációs ötletbörze
A győztesek segítséget kapnak cégük beindításához
"...Európai infokommunikációs ötletverseny indult, amelyre szeptember 30-ig lehet pályázni több témában, és a kategóriánkénti fődíj tizenötnegyvenezer euró - tájékoztatta a versenyt szervező EIT ICT Labs Magyar Nemzeti Társult Csomópont a távirati irodát..."

IT- Business, 2014. szeptember 9., kedd, 54-59. oldal
Koordinátor­ szerepben
Bódi Gábor infokommunikáció összehangolásáért felelős helyettes államtitkár, Miniszterelnökség, NHIT elnök
"...Az informatikai fejlesztések nemzeti infokommunikációs stratégiával történő összehangolásában lesz főszerepe a Miniszterelnökség közelmúltban kinevezett, az informatika összkormányzati koordinációjáért felelős helyettes államtitkárának. Bódi Gábor az itbusinessnek adott interjúban hangsúlyozta azt is, hogy új pozíciója és NHIT elnöki szerepe segíthet abban is, hogy a piaci szereplőktől érkező jövőbemutató kezdeményezések hatékonyabban valósuljanak meg az elkövetkező időszakban..."

Indóház, 2014. szeptember 9., kedd, 43. oldal
Hatékony és integrált mobilitás
A Siemens részvétele az Innotrans 2014 szakkiállításon

Portfolio.hu, 2014. szeptember 9., kedd
Milliárdos innovációs parkot adtak át Debrecenben
"...Magyarország legkorszerűbb innovációs parkjának nevezte a National Instruments debreceni Science Parkját a mai átadó ünnepségen Kósa Lajos, Debrecen leköszönő polgármestere. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az eseményen a témához kapcsolódóan arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban összesen 2,1 milliárd eurónyi, azaz mintegy 650 milliárd forintnyi keret áll majd rendelkezésre kutatási-fejlesztési projektek támogatására, ami kétszerese az előző ciklusbeli keretnek..."

Figyelo.hu, 2014. szeptember 9., kedd
Figyelő Agrárinnovációs konferencia - október 2-án!

Figyelo.hu, 2014. szeptember 9., kedd
2,1 milliárd euró jut kutatás-fejlesztésre

Hirado.hu, 2014. szeptember 9., kedd
Varga: 2,1 milliárd euró k+f-re

Hajdupress.hu, 2014. szeptember 9., kedd
NI: új tudományos park Debrecenben +fotók, videó

Euroastra.hu, 2014. szeptember 9., kedd
A világ 40 legígéretesebb mobiltechnológiai startupja között a hazai Arenim Technologies

Insiderblog.hu, 2014. szeptember 9., kedd
New York Téged is hív!
"...Bemutatkozási lehetőség a New York-i Google központban 2014 szeptember 24-én megrendezésre kerülő "Közép-európai digitális gazdasági fórumon". Az esemény egyszeri lehetőség, melyet a Google és a Visegrádi Négyek együtt rendeznek meg a térség innovációs potenciáljának az amerikai piacon történő népszerűsítése érdekében..."

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2014. szeptember 9., kedd
Debrecenben bővítette kutató-fejlesztő kapacitását a National Instruments

Magyar Nemzet, 2014. szeptember 10., szerda, 12. oldal
Megduplázott pénz kutatásra
"...Megkétszerezi, és így 2,1 milliárd euróra emeli a kutatásfejlesztésre szánt uniós támogatás összegét a kormány 2014-2020 között - jelentette be tegnap a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály Debrecenben..."

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 10., szerda, 7. oldal
Továbbra is készek a startupok az együttműködésre
"...Őszre ígérte a kormány egy, a startupoknak szóló adócsomag bemutatását, amely nem csak az induló innovatív vállalkozások, hanem az ezekbe fektető cégek számára is jelentős adóelőnyöket kínálna. Míg az érintettek továbbra is készen állnak az állammal való együttműködésre egy ilyen program kidolgozásában, úgy tűnik, egyelőre nincsenek a minisztérium napirendjén a csomag részletei..."

Népszabadság, 2014. szeptember 10., szerda, 6. oldal
Most már aztán hasít a K+F költés

Új Néplap, 2014. szeptember 10., szerda, 11. oldal
Új labort kapott a természettudomány
"...Egy újabb - immár a harmadik - korszerű természettudományos labort adtak át szeptember 5-én a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban..."

Fejér Megyei Hírlap, 2014. szeptember 10., szerda, 2. oldal
Kutatási stratégia készül

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. szeptember 10., szerda, 14. oldal
évi 150 milliárdos innováció
"...Nemzeti Intelligens Szakosodási (S3) Stratégiát készít a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Innovációs Hivatal és a megyei kormányhivatalok közreműködésével..."

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. szeptember 10., szerda, 15. oldal
"Gyorsított Innováció" és díj
Az Európai Bizottság bemutatta a "Gyorsított Innováció" elnevezésű kísérleti intézkedését és öt új innovációs díjat.

Dunántúli Napló, 2014. szeptember 10., szerda, 11. oldal
Kamarai szerepvállalás az S3 stratégia baranyai tervezésében

Computerworld, 2014. szeptember 10., szerda, 11. oldal
Egyszerűen nagyszerűbb az innováció

Elektronet, 2014. szeptember 10., szerda, 13. oldal
Intelligens szakosodási stratégia

Minuszos.hu, 2014. szeptember 10., szerda
Négymilliárd forintból épült fel a Science Park

Elektronet.hu, 2014. szeptember 10., szerda
átadták a National Instruments Science Parkját

Dehir.hu, 2014. szeptember 10., szerda
Papp László: nyitott innovációs központok kellenek Debrecenbe

Feol.hu, 2014. szeptember 10., szerda
Innovációról és kutatás-fejlesztés

Minuszos.hu, 2014. szeptember 10., szerda
Négymilliárd forintból épült fel a Science Park

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2014. szeptember 10., szerda
Debrecenben egy texasi székhelyű cég tudományos parkját avatták fel, Szolnokon pedig letették az új kínai citromsavgyár alapkövét

Figyelő, 2014. szeptember 11., 18-19. oldal
Kodak vagy Instagram?
árvai Péter arról, hogy miért ne a kifogásokat keressük

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 11., csütörtök, 5. oldal
Kitörés előtt a magyar élelmiszeripar
"...Két-három év múlva látható eredményei lesznek az élelmiszeriparba áramló 300 milliárd forintnak, az innovációra fordítható 700 milliárd pedig akkor használható ki a lehető legjobban, ha az eddiginél hatékonyabban működnek együtt az egyetemek és a vállalatok..."

Pannonnovum.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Nemzeti Innovációs Verseny - HUNINNO Innovációs Díj

Innoteka.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Odaítélték a Harsányi István-díjakat
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, a BME Heller Farkas és a Pro Progressio, Alapítvány, valamint az SZVT által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2014. augusztus 28-án tartotta bírálóbizottsági ülését a MISZ székhelyén, melyen kiértékelték a Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat..."

Itextreme.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Odaítélték a Harsányi István-díjakat

Elektronet.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Odaítélték a Harsányi István-díjakat

Orientpress.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Megvannak a Harsányi István-díj győztesei

Zaol.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Megyei innovációs célokat keresnek az uniós forráshoz

Szoljon.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Újabb labort kapott a természettudomány

Piacesprofit.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Húzódik a fellendülés

Gyartastrend.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
2,1 milliárd euró kutatás-fejlesztésre

Szombathelyi7.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
2014-09-11 Kutatási és innovációs tanácskozás

Figyelo.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Sürgős lépéseket vár Brüsszel

Hvg.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Brüsszel: Magyarország nem teljesít

Vg.hu, 2014. szeptember 11., csütörtök
Magyarország kikerült a leggyengébb ötből

Magyar Nemzet, 2014. szeptember 12., péntek, 13. oldal
A versenyképességet növelné Brüsszel

Világgazdaság, 2014. szeptember 12., péntek, 1+6. oldal
Új rendszer, több pénz
átalakítás Januárban startol a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
"...Hatékonyabb és fegyelmezettebb munkát, kevesebb bürokráciát ígér Pálinkás József, aki kormánybiztosként a kutatás-fejlesztés és innováció intézményrendszerének átalakításán dolgozik jelenleg. Szerinte csak az számíthat támogatásra, aki tényleg újdonságot hoz létre, és minden eurónak a felzárkózást kell szolgálnia..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 12., péntek, 16. oldal
Van-e jövője a gyógyszeriparnak?
"...A gyógyszeriparban egyértelműen véget ért az aranykor, de ez nem jelenti azt, hogy ne állna reményteljes jövő az iparág előtt - nyilatkozta a közelmúltban lapunknak Bogsch Erik. A Richter vezérigazgatója egy amerikai elemzőt is idézett, aki némileg ironikusan úgy fogalmazott, hogy ha a gyógyszercégek nem tudnak megélni ennyi beteg emberből, akkor jobb, ha abbahagyják. Az általunk megkérdezett szakértők és gyógyszeripari vezetők is úgy látják: sok szempontból változtatásokra van szüksége, de az iparág előtt biztos jövő áll..."

Vas Népe, 2014. szeptember 12., péntek, 6. oldal
Ipar, oktatás, életminőség
K+F Workshopon döntötte el a megye, hogy milyen irányba haladjon a kutatás

Somogyi Hírlap, 2014. szeptember 12., péntek, 6. oldal
Új rendszer, több pénz, jobb munka
Januárban startol a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Zalai Hírlap, 2014. szeptember 12., péntek, 1+3. oldal
Megyei innovációs fórum

Győr +, 2014. szeptember 12., péntek, 4. oldal
Fórum az ipari parkban

Pharmaonline.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Lesz pénz egészségipari kutatásra

Vaol.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Workshopon döntötte el a megye, hogy milyen irányba haladjon a kutatás

Euroastra.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Gábor Dénes-díjasok a KIP program jelenéről

Insiderblog.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Ez a sors vár a világgazdaságra

Vg.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Új rendszer, több pénz, jobb munka

Vg.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Van-e jövője a gyógyszeriparnak?

Mfor.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Az NGM szerint reális a brüsszeli versenyképességi jelentés

Hirado.hu, 2014. szeptember 12., péntek
NGM: reális a versenyképességi jelentés

Hir.ma, 2014. szeptember 12., péntek
NGM: reális és a kormány törekvéseit alátámasztó a versenyképességi jelentés

Vaol.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Parlamenti gyakornok Brüsszelben - Pankotay Fruzsina az első Béres-kiválósági ösztöndíjas egyetemista
"...Most tehát éppen Brüsszelben ismerkedik Európával - és fejleszti tovább nyelvtudását -, de szeptember végén mindenképpen ott lesz Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség díjátadóján, ahol a Nyugat-magyarországi Egyetem diákjaként elsőként ő veheti át a Harsányi István-díjat, "Fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségei az osztrák-szlovák-magyar határtérségben" című szakdolgozatáért..."

Orientpress.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Megyei fórumokon dől el, mire költünk 700 milliárdot

Hvg.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Négy tipp vállalkozóknak, hogy ne a túlélésen kelljen gondolkodniuk

Fn.hir24.hu, 2014. szeptember 12., péntek
Több mint egy éve működik az e-útdíj

Mr1-Kossuth Rádió, reggeli Hírek, 2014. szeptember 12., péntek
Sürgős lépéseket vár az uniós tagállamoktól az Európai Bizottság az ipari versenyképesség növelésére

Mr1-Kossuth Rádió, Délelőtti Krónika, 2014. szeptember 12., péntek
Sürgős lépéseket vár az uniós tagállamoktól az Európai Bizottság az ipari versenyképesség növelésére

M1, Az Este, 2014. szeptember 12., péntek
Az uniós fejlesztési forrásokkal Magyarország esélyt kap rá, hogy egyenrangú fél legyen, mondta Orbán Viktor

Magyar Hírlap, 2014. szeptember 13., szombat, 5. oldal
Navracsics Tibor bővített hatásköre

Magyar Hírlap, 2014. szeptember 13., szombat, 7. oldal
Nagy lökés a magyar gazdaságnak
"...Magyarország gazdasága újabb lendületet vehet, hiszen az Európai Unióval kötött partnerségi megállapodás keretében az EU-tól a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban 21,9 milliárd eurónyi beruházási támogatást kapunk. Lesz pénz vidékfejlesztésre, s fókuszba kerülnek a kis- és középvállalkozások, valamint a beruházások támogatása..."

Vas Népe, 2014. szeptember 13., szombat, 1-2. oldal
Gyakornok Brüsszelben
"...Pankotay Fruzsina már elrepült Brüsszelbe: egyetemi tanulmányai mellett ezen az őszön gyakornok lesz az Európa Parlamentben..."
"...Most tehát éppen Brüsszelben ismerkedik Európával - és fejleszti tovább nyelvtudását -, de szeptember végén mindenképpen ott lesz Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség díjátadóján, ahol a Nyugat-magyarországi Egyetem diákjaként elsőként ő veheti át a Harsányi István-díjat, "Fiatalok vállalkozóvá válásának lehetőségei az osztrák-szlovák-magyar határtérségben" című szakdolgozatáért. A 2004-ben alapított elismerést évente három-öt egyetemi hallgatónak ítéli oda a szakmai zsűri a leginnovatívabb, legtávlatosabb témákat feldolgozó szakdolgozatokért..."

Hirado.hu, 2014. szeptember 13., szombat
Fontos kutatási intézmény került Navracsicshoz
"...Navracsics Tibor hatáskörébe tartozik majd a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet, amely a 2014-2020-as időszakban 2,7 milliárd euróból gazdálkodik, tízszer akkora összegből, mint az előző költségvetési periódusban..."

Mno.hu, 2014. szeptember 13., szombat
Fontos kutatási intézmény került Navracsics portfóliójába

Magyarhirlap.hu, 2014. szeptember 13., szombat
Navracsics Tibor bővített hatásköre

Magyarhirlap.hu, 2014. szeptember 13., szombat
Nagy lökés a magyar gazdaságnak

Euroastra.hu, 2014. szeptember 13., szombat
áTADTáK A TELEKOM üZLETI APPOK VERSENYéNEK díjait

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 15., hétfő, 6. oldal
Több forrás, kevesebb adó

Új Néplap, 2014. szeptember 15., hétfő, 2. oldal
Együtt vitatják meg a fejlesztési lehetőségeket a megyeszékhelyen

Vas Népe, 2014. szeptember 15., hétfő, 5. oldal
A "kiválóság központoké" a jövő
"...Kőszeg - Bemutatták ma a kőszegi KRAFT program eredményeit az Európa Házban, ahol téma volt a Pannon Egyetem szeptember eleji kőszegi telephelyének bejegyzése is. KA: Képünkön dr. Katona András, a Pannon Egyetem kancellárja, dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora és dr. Palkovics László, az EMMI nemrég kinevezett, felsőoktatásért felelős államtitkára KA: Kőszeg részese lesz az "okos város - okos egyetem" programnak..."

Zegtv.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Workshop Zala megye gazdaságáért

Vaol.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
A kreatív vasi kisváros, Kőszeg telephelye lett a Pannon Egyetem hálózatának

Pecsiujsag.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Tanácskozás és ötletbörze 700 milliárdról a Tudásközpontban

Vg.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni

Stop.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Innovációs konferencia és szakkiállítás

Portfolio.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Jön az innovációs konferencia és szakkiállítás

Napi.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Mitől "okos" egy város?

Mmonline.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Konferencia és kiállítás startup témában

Mmonline.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Finn támogatót szerzett a magyar Puli Space

Itextreme.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
A Puli Space Finnországban is népszerű

Hvg.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Hogyan mondák finnül: Puli?

Computerworld.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Finn támogatással megy mennybe a Puli

Hirado.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Jön a 2. innovációs konferencia és szakkiállítás

Gyartastrend.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Számos innováció, három világújdonság

Vasindex.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
S3 konferenciára kerül sor szeptember 17-én Kecseméten

Fn.hir24.hu, 2014. szeptember 15., hétfő
Világsiker kapujában a magyar titkosító vállalkozás

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. szeptember 15., hétfő
Hol tart most a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozása?

Mr1-Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2014. szeptember 15., hétfő
Csaknem száz előadással készülnek az idei Innotrends konferenciára

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2014. szeptember 15., hétfő
Várhatóan novemberben kerül a kormány elé az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. szeptember 15., hétfő
A magyar vállalkozásoknál az innováció hiányzik leginkább, mondta Palkovics László

HírTV, Híradó, 2014. szeptember 15., hétfő
Korszakalkotó döntésnek tartja a szolnoki polgármester, hogy a kormány az uniós pénzeket a gazdaság fejlesztésére fordítja

Magyar Hírlap, 2014. szeptember 16., kedd, 12. oldal
Jön a második innovációs és startup kiállítás

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 16., kedd, 6. oldal
Berlin adókedvezményt javasol a szabadalmi bevételek után

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 16., kedd, 15. oldal
Hónapok alatt megkönnyítik a cégek felnőtté válását

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 16., kedd, 15. oldal
Szinkronba hoznák Magyarországot a világgal
"...Másodjára rendezik meg idén az Innotrends Hungary (IH) konferenciát. A budapesti esemény a kutatásfejlesztési és innovációs (k? ) szereplőknek biztosít fórumot, egyben kiállítóhelyet..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 16., kedd, 2. oldal
Egészségügyi programok a kutatók éjszakáján

Tolnai Népújság, 2014. szeptember 16., kedd, 1. oldal
Csoportmunkában határozták meg a prioritásokat

Metropol (országos), 2014. szeptember 16., kedd, 4. oldal
Dél-Korea lesz a díszvendég
"...Második alkalommal is megrendezik a kutatás-fejlesztési és innovációs konferenciát és startup kiállítást a Nemzeti Innovációs Hivatal főszervezésében október 16-17-én. Spaller Endre, a hivatal elnöke közölte: az Innotrends Hungary 2014 elnevezésű, kétnapos konferencia díszvendége Dél-Korea lesz. 16 szekcióban mintegy 100 előadáson vehetnek részt az érdeklődők, egyebek mellett bionika, agykutatás, nanotechnológia, klímapolitika témákban..."

IT-Behaviour, 2014. szeptember 16., 26-29. oldal
Terméket kell építeni, nem startupot
"...A jó startupper Magyarország helyett a világpiacban gondolkodik, saját elképzelései helyett az ügyfeleik igényei alapján fejleszt, és mindig nyitott mások tapasztalataira - mondja Hild Imre, az első magyar start-up akcelerátor vezetője..."

Euroastra.hu, 2014. szeptember 16., kedd
A Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) 13. országos találkozója
"...A 2014-es találkozó szeptember 12-én zajlott, s az "Az innovatív tudás védelme" mottóval került megrendezésre. Mint ismeretes, a mafitud tagjai a Magyar Innovációs Szövetség által szervezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazásban részesült és a hazai versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken részt vett fiatalok..."

Vg.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Ezer új munkahely jöhet - itt a kormány ötvenedik stratégiai megállapodása

Teol.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Csoportmunkában határozták meg a prioritásokat

Delmagyar.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Kutatási stratégia készül

Beol.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Az S3 a tudásalapú gazdasági fejlődést szolgálja

Profitline.hu, 2014. szeptember 16., kedd
A kormány megkötötte az 50. stratégiai együttműködési megállapodását

Hir6.hu, 2014. szeptember 16., kedd
750 milliárd innovációra, kutatás-fejlesztésre

Magyarhirlap.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Előnybe kerülnek a zöldebb "kütyük"

Boon.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Előkészítik az együttműködést
"...Hagyomány és Innováció, avagy Új utak a helyi gazdaságfejlesztésben címmel konferenciát tartanak Ózdon..."

Figyelo.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Két napnyi k+f+i és startup találkozó

Computerworld.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Újabb stratégiai együttműködés

Computerworld.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Puli és rénszarvas az űrben

Pannonnovum.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Vállalkozói szemléletet!

Pannonnovum.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feladatairól

Pannonnovum.hu, 2014. szeptember 16., kedd
Stratégiaalkotás, innovációpolitika

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. szeptember 16., kedd
összeállítás: Budapesten rendezik meg októberben az Innotrends Hungary 2014 elnevezésű konferenciát

Világgazdaság, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni
"...Október 16-17-én ismét megrendezik Magyarország legjelentősebb kutatás- fejlesztési és innovációs konferenciáját és startup kiállítását, az Innotrendset. A budapesti rendezvény kétnapos szakmai tanácskozásán 16 szekcióban csaknem száz előadást hallhatnak az érdeklődők..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 17., szerda, 7. oldal
A multik nélkül nem megy
Verseny Régiós szinten leginkább tőkekivitelben vagyunk jók
"...Az elmúlt 20 évben régiónkban a működőtőke-áramlás hatalmas fejlődést produkált. Miközben a multik megítélése világszerte ellentmondásos, gazdasági fejlesztő erejük megkerülhetetlen. Hazánk régiós szinten inkább a vállalati versenyképességre építő tőkekivitelben jeleskedik, országos szintű vonzerőnk alaposan megfakult..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 17., szerda, 12. oldal
Egy csodás barátság kezdete
"...Mindent másképp csinálnak, éppen ezért sokat tanulhatnak egymástól. Mikor találnak egymásra a multik és a startupok?..."

Új Néplap, 2014. szeptember 17., szerda, 3. oldal
A kutatás-fejlesztés érdekében konzultáltak

Délmagyarország, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Kutatási stratégia készül

Békés Megyei Hírlap, 2014. szeptember 17., szerda, 1+3. oldal
Helyi értékekre épülő S3

24 Óra, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni

Békés Megyei Hírlap, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni

Heves Megyei Hírlap, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni

Petőfi Népe, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni

Somogyi Hírlap, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal
Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni
Tolnai Népújság, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal

Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni
Új Dunántúli Napló, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal

Újra itt az Innotrends, még lehet pályázni
Új Néplap, 2014. szeptember 17., szerda, 5. oldal

Békés Megyei Hírlap, 2014. szeptember 17., szerda, 3. oldal
Helyi erősségekre építenek
A térségek tudásalapú gazdasági fejlődését szolgálja az S3
"...Fontos szakaszához érkezett tegnap az úgynevezett S3 stratégia megyei szintű tervezése. Az Európai Unió a 2014 és 2020 közötti időszakban több mint 700 milliárd forintnyi eurót biztosít hazánk számára a kutatatás-fejlesztés és az innováció területén. Az összeg lehívásához elengedhetetlen, hogy helyben fogalmazzák meg, melyek azok az erősségek, prioritások, amelyek az országos stratégia részei lehetnek..."

Napigazdasag.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Az ötletek az új szűkös erőforrás

Profitline.hu, 2014. szeptember 17., szerda
A bomlasztó technológiák átalakítják a világot
"...Egy olyan új világ van születőben, amely a telekommunikáció, az elektronika és IKT szektor technológiai fejlesztéseire épülve átalakítja a körülöttünk létező világot. Erről, a változást elindító fejlesztésekről, azok hatásairól és az ebből eredő lehetőségekről szól az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) idei MENTA konferenciája..."

Orientpress.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Megváltozott a KTIA pályázatok ügyfélszolgálati elérhetősége

Vg.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Egy csodás barátság kezdete

Tozsdeforum.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Így juthatnak 200 milliárdhoz a kkv-k

Piacesprofit.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Újabb pénz a hazai kkv-knak

News4business.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Újabb jelentős támogatás a hazai kkv-k számára

Szekesfehervarinapilap.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Megkezdődik a 2015-ös milánói expo magyar pavilonjának kivitelezése
Tájékoztatásuk szerint az életkert Pavilon intelligens és interaktív épületként, sok magyar innovációt felvonultatva fogadja majd a világkiállítás látogatóit.

Siofokinapilap.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Megkezdődik a 2015-ös milánói expo magyar pavilonjának kivitelezése

Pecsma.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Elkezdik építeni a magyar pavilont

Hirado.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Világkiállítás: építhetik a magyar pavilont

Pecsi-hirhatar.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Meghatározták a prioritásokat

Magyarhirlap.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Nagy érdeklődés mellett mutatkoztak be a magyar startupok
"...Idén első alkalommal vettek részt induló magyar vállalkozások a világ egyik legrangosabb nemzetközi szakmai programsorozatán, a Start Tel-Aviv 2014 szakmai rendezvényen. A magyar startupok bemutatkozása rendkívüli érdeklődést keltett: a zsúfolásig megtelt teremben tartott zártkörű rendezvényre izraeli üzletemberek és üzleti partnerek kaptak meghívót, negyven-ötven befektető jelent meg..."

News4business.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Nagy érdeklődés kísérte Tel-Avivban magyar startupokat

Napigazdasag.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Tel-Avivban mutatkoztak be a magyar startupok

Mixonline.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Magyar startup cégek Izraelben

Metropol.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Magyar startup cégek Tel-Avivban

Profitline.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Nagy érdeklődés kísérte Tel-Avivban magyar startup cégek bemutatkozását

Nepszava.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Nagy érdeklődés Tel-Avivban a magyar startup cégek iránt

Mno.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Rubik vezette a tel-avivi nyitást

Mfor.hu, 2014. szeptember 17., szerda
200 millió eurós EIB-forrást kap az Eximbank

Kecskemeti-hirhatar.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Kutatás-fejlesztési és innovációs ötletbörze Kecskeméten

Blikk.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Barcelona nyerte a Bloomberg ötletpályázatát

Inforadio.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Barcelona nyerte az 5 millió eurós fődíjat

Hvg.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Szép kis summát nyert Barcelona a volt New York-i polgármestertől

Vasindex.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Innovációs konferenciasorozat vette kezdetét Bács-Kiskun megyében

Magyarhirlap.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Fejlesztéseket terveznek a kisvállalkozások

Portfolio.hu, 2014. szeptember 17., szerda
Elárulta a kormány, hogy milyen pályázatok jönnek idén!

Figyelő, 2014. szeptember 18., 42-43. oldal
Kínaiakkal a fúziós erőmű nyomában
"...A Szegedi Tudományegyetem Nagy Intenzitású Lézer Laboratóriumának (HILL) Németországból hazatért vezetője szerint az itthoni atmoszférával és stílussal vannak még komoly problémák. Úgy véli, kevésbé eredményorientált a tudományos életünk, mint azt kint megszokta, és itthon minden kicsit bonyolultabb is..."

Napi Gazdaság, 2014. szeptember 18., csütörtök, 7. oldal
Komplex informatikai rendszerekben kell gondolkodni
Interjú Palkovics Lászlóval
"...Az informatikai felsőoktatás alapjai még mindig a tíz évvel korábbi felfogást tükrözik. Az oktatás nemigen követi a vállalatok bővülő gazdasági lehetőségeit, ezért a cégeket is bekapcsolják a képzésbe, így az elmélet és a napi gyakorlat kiegészíti egymást - mondja Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkára...."

Új Néplap, 2014. szeptember 18., csütörtök, 4. oldal
Meghatározzák a fejlesztés irányait

Új Néplap, 2014. szeptember 18., csütörtök, 10. oldal
Tudományok és Tehetségek Kertjében a KRF

Petőfi Népe, 2014. szeptember 18., csütörtök, 1-2. oldal
Kutatásról, fejlesztésről

Nógrád Megyei Hírlap, 2014. szeptember 18., csütörtök, 6. oldal
Bemutatkoztak a magyarok

Prherald.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
MAGYAR STARTUPOK NEW YORK-BAN
"...A Visegrádi Négyek és a Google közösen szervezi meg a "Közép-európai digitális gazdasági fórum"-ot New York-ban, szeptember 24-én és 25-én..."

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Itt van az InnoTrends újra - Kutatás-fejlesztési és innovációs konferencia és startup kiállítás

Szegedma.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Kutatási és innovációs stratégia készül - 700 milliárd a tét + FOTÓK

Weborvos.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Pályázati lehetőség innovatív megoldásokra

Vg.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Pénzügyi lehetőség az egészségügyi innovációnak

Szon.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Az innovációban a jövő
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal és a megyei kormányhivatal szervezésében csütörtök délelőtt innovációs workshopot rendeztek a megyeházán..."

Portfolio.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Bejelentették, hogy ki az első három "magyar fecske"
"...Ma tette közzé az Európai Bizottság annak a 155 kis- és középvállalkozásnak a listáját, amelyek elsőként fognak részesülni az új, 3 milliárd eurós kkv-eszköz támogatásaiból. Az eszköz révén 3 magyar vállalkozás jut finanszírozáshoz - hívja fel a figyelmet a Bizottság közleménye..."

Napigazdasag.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Ezek a vállalkozások jutnak elsőként uniós pénzhez

Szoljon.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Megyei konzultáció a kutatás-fejlesztés érdekében

Kisalfold.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Győr jövője: kutatásfejlesztés, turizmus, városrészek megújítása

Hirado.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Sikercégek a felforgató technológiákon

Hirado.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Budapest Márka címet kapott az evopro

Metropol.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Budapest Márka lett az Evopro-csoport

Iho.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Budapest Márka-díjat kapott az Evopro

Dehir.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
A tét 700 milliárd forint: ennyi uniós pénz juthat fejlesztésre hazánkban

Baon.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Tanácskozás kutatás-fejlesztésről, innovációról

Infovilag.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Magyar cégek is részesültek az uniós kkv-támogatásokból

Hvg.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Szijjártó lendíti be a hazai napenergiaipart?

Tozsdeforum.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Egymilliárdot kap a napelemgyár

Mixonline.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Napelemgyár épül Csornán

Kisalfold.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Csornai napelemgyár - 1 milliárdos állami támogatás

Alon.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Egymilliárd forinttal támogatja a kormány a csornai napelemgyár megépülését

Mno.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
Egymilliárdos támogatással épül a csornai gyár

Pannonnovum.hu, 2014. szeptember 18., csütörtök
"KKV-k finanszírozásának és fejlesztésének lehetőségei Magyarországon" konferencia

InfoRádió, Délutáni mérleg, 2014. szeptember 18., csütörtök
Egymilliárd forinttal támogatja a kormány a csornai napelemgyár megépülését, jelentette be Szijjártó Péter

Magyar Nemzet, 2014. szeptember 19., péntek, 13. oldal
Magyar világsiker a szőlővédelemben
A SmartVínevard alkalmazás előre jelzi az ültetvényeket fenyegető betegségek felbukkanását
"...Világsiker előtt áll egy száz százalékban magyar fejlesztésű szőlővédő technológia. A SmartVineyard harmadik helyezést ért el egy európai startup versenyen, segítségével minimálisra csökkenthető a permetezések száma..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 19., péntek, 3. oldal
Nem minden mobil lehallgatható
Startup siker A CryptTalk volt a CTIA programjának egyik sztárja Las Vegasban
"...A világ legnagyobb távközlési és informatikai nagyvállalatai érdeklődnek a CryptTalk iránt, mert új szolgáltatásként saját ügyfélkörükben szívesen bevezetnék a magyar mobiltitkosítási megoldást..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 19., péntek, 3. oldal
Hirdetmény
"...November közepéig készül el a nemzeti intelligens szakosodási stratégia (S3), amely egy új típusú, a KFI folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését célzó dokumentum..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 19., péntek, 3. oldal
Már működik az NI Science Parkja

Világgazdaság, 2014. szeptember 19., péntek, 4. oldal
Innovációs törekvéseket támogat új szolgáltatásaival a kamara
"...Portfólió Cégépítésben, termékfejlesztésben, új üzleti kapcsolatok teremtésében is segítenek az új programok..."

Világgazdaság, 2014. szeptember 19., péntek, 4. oldal
Világhálóra kerülő innovációs profilok

Kisalföld, 2014. szeptember 19., péntek, 6. oldal
Elkészült a fejlesztési stratégia

Kelet-Magyarország, 2014. szeptember 19., péntek, 1+8. oldal
Alacsonyabb szinten is éljenek a lehetőséggel!
"...A 2014-2020-as tervezési időszakban kutatásfejlesztésre és innovációra hazánk várhatóan 700 milliárd forint támogatást költhet majd el az Európai Unió társfinanszírozásában..."

Hajdú-Bihari Napló, 2014. szeptember 19., péntek, 1+3. oldal
Hét kutatási terület élvez elsőbbséget

Zalai Hírlap melléklet, 2014. szeptember 19., péntek, 15. oldal
A kamara az innovatív kisvállalkozásokért

Zalai Hírlap melléklet, 2014. szeptember 19., péntek, 13. oldal
Horizont 2020, az EU kutatási keretprogramja

Kelet-Magyarország, 2014. szeptember 19., péntek, 8. oldal
Az innovációban a jövő
A kormány összegzi a megyei tapasztalatokat és közvetíti az Európai Unió felé.

Vg.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Innovációs törekvéseket támogat új szolgáltatásaival a kamara

Veszpremtv.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Innovációs stratégia készül

Sonline.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Az EU-s 700 milliárd Somogyra eső részéről tárgyaltak

Portfolio.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Itt állunk a százmilliárdok küszöbén
"...Elképesztően elhúzott a világ élvonalától Dél-Korea a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások terén, közben az Egyesült államok továbbra is "veri" az Európai Uniót, Magyarország pedig még 2020-ra sem tervezi elérni azt a kiadási szintet, mint ahol most az EU-átlag jár. A tennivaló egyébként nem is feltétlenül a magyar állam oldalán lenne, ha csak a K+F-re költött kiadási összegeket nézzük, igaz ahhoz, hogy az üzleti és egyetemi szféra merjen/tudjon ilyen célokra költeni, igenis lenne mit tennie az államnak. Rövid innovációs körképünk annak apropóján született, hogy gőzerővel zajlik Magyarországon annak az intelligens szakosodási stratégiának (S3) a kidolgozása, amely ahhoz kell, hogy hozzáférhessünk a 2014-2020-as uniós fejlesztési forrásokból ahhoz a mintegy 700 milliárdos összeghez, ami kutatás-fejlesztésre fordítható..."

Piacesprofit.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Három magyar cégnek már biztos van uniós forrás

Pecsi-hirhatar.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Újabb lehetőség a vállalkozásoknak

Origo.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Innováció, friss szakmai ismeretek, új ötletek, közvetlen kapcsolatok

Mmonline.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Rekordot állítanak az Ericssonnál
"...Az Ericssonban mutatkoznak be az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny győztesei is: lesz többek között elektromágneses vezérlésű, lebegő kisautó, mikrokontrolleres fűtésvezérlés, internetes zár és Solo kártyajátékot játszó Lego NXT robot is..."

Kreativ.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Itt az idei Szabadfogású Számítógép-verseny

Veol.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Új fejlesztési irányok a megyében

Vasindex.hu, 2014. szeptember 19., péntek
Együttműködik Vas megyében a gazdasági élet, a tudomány és a civil szféra

Tv2, Mokka, 2014. szeptember 19., péntek
Az ipar erősítése Magyarország egyik legfontosabb feladata, mondta Szijjártó Péter

Népszabadság, 2014. szeptember 20., szombat, Hétvége, 10+11. oldal
Sziget a magyar tengeren
A SZTAKI fél évszázada
"...Találós kérdés: ki tudja, hogy mit rejt a SZTAKI név? A régi internetezőknek minden bizonnyal egy online szótárt, amely még a Google Fordító előtti időkből származik, és sokaknak ma is fontos segítség. ám a mozaikszó valójában egy kutatóintézetet takar, amely a napokban ünnepli fennállásának félszázadik évfordulóját. Ez az ötven év a számítástechnika szempontjából már tudománytörténet, ám az intézet múltja egyben a társadalmi változások izgalmas és hű lenyomata is..."

Somogyi Hírlap, 2014. szeptember 20., szombat, 1+5. oldal
Somogyi javaslatok a 700 milliárd felhasználására

Szegedi Egyetem magazin, 2014. szeptember 20., szombat, 4-5. oldal
Szabó Gábor rektor: Két félidős meccs a felsőoktatásban
"...át kell gondolni az egyetemi szakok rendszerét, jobban kell támaszkodni a gazdaság és a leendő munkaadók véleményére" - emelt ki egyetlen elemet a felsőoktatás várható változási irányai közül a Magyar Innovációs Szövetség elnökeként is Szabó Gábor..."

Zaol.hu, 2014. szeptember 20., szombat
Duális képzőközpont jön létre

Piacesprofit.hu, 2014. szeptember 20., szombat
Társkersés innovatív ötleteknek

Vs.hu, 2014. szeptember 20., szombat
Minden együtt áll egy új Rubik-kockához

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2014. szeptember 20., szombat
Zalaegerszegen alakul az országban először duális képző- és innovációs központ

M1, Híradó este, 2014. szeptember 20., szombat
Az országban elsőként Zalaegerszegen alakult duális képző és innovációs központ, jelentette be Palkovics László

Vasárnapi Hírek, 2014. szeptember 21., vasárnap, 15+16. oldal
Aki tudós akar lenni...

Vasárnapi Hírek, 2014. szeptember 21., vasárnap, 16+17. oldal
Lendületben a tudomány
"...A Magyar Tudományos Akadémia központi költségvetési támogatása 49,09 milliárd forint. A közvetlenül kutatási célokra felhasznált támogatás aránya a tavalyi 43,1 milliárdos költségvetési támogatáson belül elérte a 71,5 százalékot. A saját bevételek összege 23,1 milliárd forint volt tavaly. A 2009-ben indult Lendület Program (fiatal tudósok hazahívása) következtében elindult a hazai tudomány intézményi kultúrájának megújítása és a magyar tudományos élet felpezsdítése: az Akadémia 97 világszínvonalú eredményeket ígérő hazai kutatócsoport létrejöttéhez és működéséhez járult hozzá. A 213 millió forintos költségvetéssel elindított programra 2013-ban már 2 milliárd 890 millió forint jutott..."

Insiderblog.hu, 2014. szeptember 21., vasárnap
Ez most tényleg egy jó kis innovációs kiállítás

Napló, 2014. szeptember 22., hétfő, 6. oldal
Új fejlesztési irányok

Népszabadság, 2014. szeptember 22., hétfő, 6. oldal
Mától nem vagy kicsi

Magyar Nemzet, 2014. szeptember 22., hétfő, 4. oldal
Duális képzőközpont alakul Zalaegerszegen

Nol.hu, 2014. szeptember 22., hétfő
Mától nem vagy kicsi

HavINNO Rapid, 2014/09
Hat információ, amit a H2020 KKV pályázatok beadása során használhatunk

HavINNO Rapid, 2014/09
Novemberben kerül a kormány elé a fontos kutatás-fejlesztési stratégia

InnoTrend hírlevél 2014/14
Be visible! Pályázz kiállítói helyre

InnoTrend hírlevél 2014/14
Pálinkás József a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal feladatairól

InnoTrend hírlevél 2014/14
Vállalkozói szemléletet!

InnoTrend hírlevél 2014/14
Segítsen ön is megyéje specializációs irányainak kijelölésében!

InnoTrend hírlevél 2014/14
Akik bemutatkozhatnak a New York-i Google központban

InnoTrend hírlevél 2014/14
Első alkalommal mutatkozik be magyar startup Izraelben

InnoTrend hírlevél 2014/14
Akik bemutatkozhatnak a Digital Life Design (DLD) Innovációs Fesztiválon

Várható események

A magyar műipar állócsillagai a XIX-XX. század fordulóján

2014. szeptember 19-től október 8-ig megtekinthető "Róth Miksa, Thék Endre, Jungfer Gyula, A magyar műipar állócsillagai a XIX-XX. század fordulóján" című kiállítása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A megnyitón, 2014. szeptember 18-án, az SZTNH Konferenciatermében köszöntőt mondott Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke. A kiállítást Török András művészettörténész, kulturális menedzser nyitotta meg, Gyémánt Bálint gitárművész közreműködésével.
További információk az alábbi linken.

Sikeres K+I Európában - 6. Európai Partnerközvetítő Rendezvény

2014. október 30-31-én, Düsszeldorfban (Van der Valk Airporthotelben) kerül megrendezésre a "Sikeres K+I Európában - 6. Európai partnerközvetítő rendezvény".

Az észak-rajna-vesztfáliai Enterprise Europe Network hálózat támogatásával már hatodik alkalommal kerül megrendezésre a nemzetközi partnerközvetítő rendezvény, melyen új K+F partnerek és új pályázati ötletek megismerésére nyílik lehetőség a HORIZON 2020 keretében beadandó K+F pályázatokhoz. A program során a párhuzamosan futó tematikus panelekben saját projekt ötletek bemutatására is lehetőség nyílik. 2009 óta már több mint 1400 szervezet vett részt a rendezvényen és számos sikeres pályázat beadására került sor.

Célszektorok: Információtechnológia (ICT), energia, nanotechnológia és anyagtudomány, egészségügy, fenntartható gazdaság, Marie Sklodowska-Curie pályázatok.

Jelentkezési határidő (projektötletek bemutatására): 2014. október 17.
Regisztráció: http://www.zenit.de/horizon

Az üzletember találkozón való részvétel költsége: 100 EUR/2 nap/fő (1 napra 75 EUR) ÁFÁ-val együtt, a projekt ötlet bemutatására kiválasztott résztvevők számára ingyenes.
A kiutazás és a szállás költsége a jelentkezőt terheli.

Bővebb információ: Szabó Eszter Anna, programfelelőstől (e-mail: szabo.eszter@tradehouse.hu, tel: +36-20-250-1851)

Pályázati felhívások

Innovációs projektek nemzeti versenye

Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a SEE/D/0233/1.2/X számú, "Promoting of Financing Innovation in South-East Europe (PROFIS)" elnevezésű projektjének keretén belül nemzeti innovációs verseny hirdet HUNINNO Innovációs Díj elnyerésére, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs ügynökség (KDRIÜ) szervezésében. A versenyre való nevezés és a versenyen való részvétel ingyenes. A verseny szakmai támogatója az idén 10 éves Regionális Innovációs ügynökségek Hálózata (RIÜNET).

Kiknek a jelentkezését várják?
Olyan feltalálókat, új üzleti ötlet tulajdonosokat keresnek, akik új termék vagy szolgáltatás fejlesztésén dolgoznak és a piacra jutás előtti vagy annak kezdeti fázisában vannak.

A verseny háttere
Az Európai Unió South-East Europe programja által támogatott PROFIS projekt azt a célt tűzte ki, hogy bemutatkozási lehetőséget teremt nemzetközi szinten az ígéretes üzleti ötletekkel rendelkező innovatív KKV-k számára többek között kockázati tőke-társaságok, befektetési alapok, üzleti angyalok részvételével.

További részletek a következő linken.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.