XXIV. évf. | 2014. július 22. | 14. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja 2014. augusztus 19.

A MISZ véleménye "Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával" c. pályázati felhívás pályázati útmutatójáról

2014. július 1-én, a Miniszterelnökség kérésére, a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a "Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával" c. pályázati felhívás pályázati útmutatóját. Részletek az állásfoglalásból:

"...Üdvözöljük a "TUDÁS-PARK" TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv jelű konstrukció megjelenését, mert fontosnak tartjuk, hogy a felsőoktatási intézmények a régió fejlesztési politikájában illeszkedő módon pozícionálják stratégiai K+F és innovációs fejlesztéseiket, és összehangolt, korszerű tudástranszfer és innovációs szolgáltatásokat nyújtsanak a régió gazdasági szereplőinek..."

"...Sajnos azonban a pályázati kiírás olyan mértékben nem felel meg a fenti céloknak, hogy lényeges átdolgozás nélkül nem javasoljuk a megjelentetését. Az alább kifejtett részletes észrevételek elé meg kívánjuk jegyezni, hogy a pályázat sikeréhez elengedhetetlen, hogy az egyetemek és az önkormányzatok mellett a vállalatok is fontos szerephez jussanak azáltal, hogy a tudástranszfert verifikálják, és a pályázati források felhasználásába beleszólnak..."

"...A pályázat kapcsán azért lehet az innovációs ügynökségeket, illetve ezen szervezetek hálózatát párhuzamba állítani, mivel a kötelezően megjelölt feladatok rendkívül nagyarányú átfedést mutatnak az innovációs ügynökségek tevékenység-, és feladatköreivel, amely szükségszerűen vezet a párhuzamos feladatvégzés, ugyanazon partneri kör ismételt megszólítása, az ugyancsak elvárt üzleti területek kényszerű csökkenése irányába..."

"...Egyáltalában: a pályázat részletei olyan mértékben eltolódtak az alapkutatás felé (pl. "A pályázat a növekedési zóna szempontjából kulcsfontosságú, kiemelt kutatási területeken támogatja az eredmények hasznosítását: publikálás magas impakt faktorú folyóiratokban, szakkönyvekben, nemzetközi tudományos sikerek/elismerések, valamint szabadalmi bejelentések előkészítése." mint kötelező feladat /14. old./), hogy az már az alapvető célokat veszélyezteti..."

"...Vagyis ki lesz a támogatásban részesülő szervezet? Az alapítók vagy az újonnan alapított társaság? Ha az újonnan alapítandó társaság, akkor a jogosultsági feltételeknek nagy része feleslegesnek tűnik, mivel a tulajdonosi szerkezetből adódóan ez automatikusan teljesül..."

"...Azonban a létrehozandó vállalkozásra és a tulajdonosi struktúrára vonatkozó (egyenlő tulajdonosi és szavazati jog) előírás túl merevvé teszi a rendszert, amelynek fenntarthatósága sem feltétlenül életszerű. Ilyen akadály lehet például a vállalkozás pénzügyi helyzetének fenntartása, vagy a két tulajdonos által alapítandó vállalkozásra vonatkozó jogi követelmények összehangolásának nehézségei. Javaslatunk: a vállalkozás létrehozása lehetőség legyen, amely helyett a szereplők vállalhatják, hogy a fenntartási időszak idejére is testületet hoz létre, amely valamennyi a területen tevékenykedő vállalkozásainak tevékenységét rendszeresen összehangolja..."

"...Viszont az egyetemek mellett majdnem minden nagyvárosban működnek más kutatóhelyek is (állami tulajdonban lévő akadémiai vagy non-profit, ill. vállalati kutatóhelyek), amelyeknek a bekapcsolása mindenképpen szükséges lenne ebbe a lehetőségbe. Ugyanúgy, mint a korábbi TÁMOP 4.2.2 típusú pályázatban, ahol ezek a kutatóhelyek is részt vehettek az egyetemek vezetésével alakuló konzorciumokban, itt is ki kellene terjeszteni a potenciális pályázók körét rájuk. Az előzőek alapján a 13. oldalon ne csak az akadémiai, hanem a non-profit, ill. vállalati kutatóintézetek is kerüljenek megemlítésre..."

"...Tekintettel arra, hogy a pályázat finanszírozása kizárólag ESZA-típusú költségeket enged meg, ennek következtében teljes egészében hiányoznak az eszköz beszerzéshez kapcsolódó költségek (kivéve a kis értékű, azaz 100.000 Ft alatti eszközöket). Ez rögtön felveti annak a kérdését, hogy az új szervezet hogyan fog működni, ha még a legalapvetőbb számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzése sem biztosítható a pályázatból? (Itt természetesen megint bezavar a korábban említett kettősség, mert ez egészen másként néz ki a konzorciumi tagok, és másként a létrejövő szervezet tekintetében.)..."

"...A futamidőhöz kapcsolódóan felvetődik egy ennél sokkal alapvetőbb probléma is. Nem tartjuk reálisnak azt, hogy ennyi idő alatt fel lehessen használni 400-650 M Ft ESZA jellegű forrást. A támogatás ilyen intenzitással történő "égetése" óhatatlanul azt fogja eredményezni, hogy fenntarthatatlan kapacitások jönnek létre..."

"...A pályázati kiírásról összességében elmondható, hogy egy nagyon régóta várt hiányt pótol, szándékai és célkitűzései szerint. Ugyanakkor a belső szabályrendszerének kevéssé tisztázott és átlátható jellege miatt egyrészt nehezen érthető, a megvalósítás módja nem látható, és a finanszírozási háttér átgondolása és logikai rendezése is szükséges..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Design Management Díj

2014. július 2-án, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának konferenciatermében dr. Bauer András, elnök vezetésével ülésezett a 2014. évi Design Management Díj bírálóbizottsága, melynek munkájában részt vett dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója is.

Az idei évben rekordszámú, 100 jelölés érkezett, mely alapján 40 jelölt nyújtotta be pályázati anyagát. A bírálóbizottság tagjai az ülést megelőzően kézhez kapták az ún. rövid esszéket. A zsűriülésen a tagok megtekintették a benyújtott design anyagokat, majd a szóbeli értékeléseket követően hozták meg döntésüket, és odaítélték a Design Management Díjat, valamint további pályázatokat kiemeltek.

Az elbírálás szempontjai voltak:
- a design integrációja - a design beépülése a szervezet tevékenységébe,
- innováció - pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben a designnak kiemelkedő szerepe volt,
- a design alkalmazása - a design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, erőforrások, folyamatok,
- a design hatékonysága - a design alkalmazásának eredményei.

A díj átadására 2014. október 6-án, a Magyar Formatervezési Díj ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül sor.

European Investment Bank

2014. július 3-án, a Magyar Innovációs Szövetségben dr. Antos László ügyvezető igazgató és Karen Cannenterre, a European Investment Bank (EIB) munkatársa megbeszélést folytattak.

A megbeszélés központi témája egy 2014. szeptember végén megrendezésre kerülő budapesti találkozó volt, melyet az EIB a MISZ-szel közösen szervezne, magyar innovatív cégek számára. A budapesti találkozón az EIB által (mely nonprofit alapon működik) nyújtható szolgáltatásokról, pénzügyi lehetőségekről beszélnének az előadók.

Amerikai Egyesült Államok Függetlenségének Napja

2014. július 3-án, az USA nagykövet rezidenciáján, az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 283. évfordulója alkalmából a nagykövetség fogadást rendezett, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László ügyvezető igazgató is részt vett.

XVIII. Országos Diákkonferencia és Kutatótábor

2014. július 18-án, Káptalanfüreden, a Kutató Diákokért Alapítvány megrendezte a XVIII. Országos Diákkonferencia és Kutatótábor keretében az ún. támogatói napot, melyen dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója tartott előadást. Előadásában, mintegy 60 fiatal tehetség előtt, elmondta, hogy miért érdemes indulni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen. Továbbá, konkrét példákon keresztül világította meg az innovációs folyamat összefüggéseit, beszélt siker, ill. kudarc történetekről.

"Megbízható Tanácsadó" PÁTOSZ-tanúsítvány
 
Az első 29 szakértő, 2014. július 15-én átvette a "Megbízható Tanácsadó" tanúsítványt, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A tanúsítványokat és a névre szóló, sorszámozott plasztik-kártyákat rangos szervezetek képviselői adták át. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében, dr. Antos László, ügyvezető igazgató adta át a tanúsítványt Glósz Andrea (Glósz és Társa Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyv. igazgatója) részére. 

Az ország bármelyik tanácsadója megszerezheti tagszervezetünk, a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ) által kiadott "Megbízható Tanácsadó" autentifikációs tanúsítványt, ha a vonatkozó szabályzatnak megfelel. A minimális elvárás: diploma, minimum 5 év tanácsadói tapasztalat, a kiírás típusától függően 5-15 db pályázat A-Z-ig végig vitele pályázati projektmenedzserként, 5 referencia, és vállalja, hogy betartja a PÁTOSZ Etikai Kódexet.

A tanúsítvánnyal rendelkezők neve felkerül a www.patosz.hu-ra, ahol bárki ellenőrizheti, hogy az ő tanácsadójának a névre szóló kártyája érvényes-e? A tanúsítvány 2014. dec. 31-ig érvényes, és évről-évre újból meg kell újítani.

Járműipari felsőoktatási és kutatási együttműködés

2014. június 25-én, Veszprémben, a Pannon Egyetemen "Járműipar és a felsőoktatás - Elvárt kompetenciák és képzési igények a teljes ellátási láncban" címmel műhelytalálkozót tartottak, a Pannon Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Kecskeméti Főiskola, az Óbudai Egyetem és a Miskolci Egyetem közös projektjéről.

A nyitóelőadást a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Befektetés-ösztönzési Főosztályának képviseletében Kokas Tamás, főosztályvezető-helyettes tartotta, aki részletesen ismertette a kormányzat támogató eszközrendszerét. A megfelelő struktúra kialakítása elképzelhetetlen az érintettek aktív részvétele nélkül. E szemlélet jegyében Harazin Tibor, a Continental Automotive Hungary minőségirányítási rendszerfejlesztés, auditok és KTME csoportvezetője foglalta össze a Pannon Egyetemmel közösen kialakított duális autóipari minőségirányítási mérnök képzés indításának tapasztalatait.

A műhelytalálkozó a "Működőképes-e a duális képzés?" című kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol Hortobágyi Csaba, a Continental Automotive Hungary minőség- és környezetirányítási vezetőjének koordinálása mellett a részvevők megvitatták tapasztalataikat.

A projekt konkrét célja olyan járműipari felsőoktatási intézményhálózat létrehozása, amely a regionális és ágazati kapacitásfejlesztésekhez igazodva a regionális-térségi munkaerő-piaci igényeket elégíti ki összehangolt szolgáltatási kínálat létrehozásával. Ezzel egyenrangú cél az Új Széchenyi Terv által kiemelt járműiparhoz magas hozzáadott értékű képzési-szolgáltatási kínálat kialakítása. A projekt operatív céljai 5 főirány fejlesztését irányozzák elő a projektben az alábbiak szerint:
- ipari kapcsolatok fejlesztése,
- képzésfejlesztés,
- kutatási együttműködés fejlesztés,
- nemzetközi kapcsolatok fejlesztése,
- szervezet- és szolgáltatásfejlesztési főirány.

További információk az alábbi linken.

Szakirodalomfigyelő

Stathis Arapostathis, Graham Dutfield (szerk.) - Knowledge Management And Intellectual Property - Concepts, Actors and Practices from the Past to the Present (Tudásmenedzsment és szellemi vagyon - Fogalmak, szereplők, gyakorlatok a múlttól a jelenig) - Edward Elgar , 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A /világ/gazdaságban az életben maradás ma már elsősorban nem is attól függ, mekkora és mennyire élvonalbeli a cég, az ország tudásvagyona, hanem hogy mennyire mesteri fokon képes azt kiaknázni, s ehhez felhasználni a szellemi vagyon védelmének rendszerét is. Ezért korunk minden bizonnyal egyik legfontosabb, legnagyobb gazdasági és társadalmi jelentőségű tudománya a tudásmenedzsment. Az emberiség mostanra szó szerint beláthatatlan mennyiségű tudást hozott létre, s ennek a tömege gyorsulva növekszik. A benne rejlő lehetőségek végtelenek, ám csak azok képesek belőlük elegendő erőt meríteni a cégük vagy épp az országuk számára, akik folyamatosan felsőfokon értenek a tudásmenedzsmenthez. Folyamatosan, hiszen ez a szakterület is fejlődik, meg kell küzdeni az élvonalban maradásért.

A legjobbak közé tartozó kiadó ajánlójából idézve
"Ez a sokoldalú, a lényeget feltáró kötet a tudásmenedzsment gyakorlatát és a szellemi tulajdon (IP) rezsimeket vizsgálja számos technológiai-tudományos ágazatban és kultúrában. Újszerű betekintést ad a tudásmenedzsment fejlődéstörténetébe. Bemutatja a megközelítések sokrétűségét. E spektrum egyik végét a törvényekre támaszkodó stratégiák jelentik, amelyek általában az IP jogi oltalmának, különösen a szabadalmi oltalomnak a kiaknázásán alapszanak. Másik végén azok állnak, amelyek azt használják fel, hogy az értékes tudás birtokosai - akár elismeri őket a jog tulajdonosként, akár nem - olyan gyakorlatokhoz folyamodhatnak, amelyek révén biztosan az ellenőrzésük alatt tarthatják e tudást. Része ennek az üzleti titokként őrzés, s az üzleti titok jogi védelme is. Nyilvánvaló, hogy a tudásmenedzsment sikeressége a választott gyakorlatok hatékonyságától függ. Kiemelést érdemel viszont, hogy az utóbbiakra hatással van az üzletileg hasznosított innovációk változó és fejlődő kultúrája - amelyre viszont hatnak ezek a gyakorlatok is -, továbbá a törvényi és szabályozási környezet által kínált lehetőségek, és a morális gazdaság szerepe vagy hiánya e kultúra alakításában.

Az élenjáró technológiák elterjedésének kiemelkedő gazdasági és társadalmi jóléti súlya miatt az IP menedzselése folyamatosan magára vonja a jogtudósok, filozófusok, gazdasági elemzők, innováció kutatók és a gazdaságpolitika alakítóinak figyelmét. Jelentős vita folyik ipari, kormányzati és tudományos körökben, mi a legjobb tudásmenedzsment az innováció-vezette növekedés előmozdítására, és miként támogatható a közérdeknek megfelelő hatékony menedzsment. Ezek a viták elkerülhetetlenül kiterjednek a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok és politikák alkalmazási módjaira, s az oltalmi jogok paradox természetére is."

Ez az összegzés jól érzékelteti e négy témakörbe sorolt 14 tanulmányból álló kötet tartalmát. Ezek gyakorlati példákkal megmutatják azt is, hogy a szellemi tulajdon védelmének különféle eszközei hogyan segítik az innovációs eredmények sikeres hasznosítását, s ösztönzik ezzel magát az innovációs fejlesztőmunkát is.

Az első témakör különböző ágazatokban vizsgálja a tudásmenedzsment és az innovációs kultúra viszonyát. A második az érdekelt egyének és a jogi és intézményi környezet kapcsolataiban vizsgálja e menedzselést. A harmadik az IP kultúrák és a tudásmenedzsment fejlesztését és formálását elemzi az ipar - állam -felsőoktatás és tudományos kutatás összefüggésrendszerben. A negyedik a technikai tudományok és a globális IP rezsimek kapcsolatának történelmi alakulásáról ad képet.

Leander Kahney: Jony Ive - A zseni az Apple termékei mögött - HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

"Jonathan Ive: az ember, aki kiszabadította a személyi számítógépet a szürke vagy bézs dobozából. A brit dizájnernek a londoni Design Museum 2003-ban "Az év dizájnere" kitüntetést adta, elismerésül Ive úttörő terveiért a 2002-es iMac-hez, amely abban az évben az Apple legnagyobb számban eladott terméke lett, valamint a 2002-es iPod-hoz. Azzal, hogy a dizájnt a személyi számítógép vonzerejének épp oly lényegi részévé tette, mint amilyen a teljesítmény és a sebesség, Ive alapvetően átírta a terméknormákat egy olyan iparágban, amely a ’70-es évekbeli létrejötte óta Szent Gráljaként kezelte termékeinek a szolgáltatásait..." Részlet az Encyclopaedia Britannica DVD-kiadás 2004-es évkönyvéből. A 2014-es kiadás pedig már - nem csekély elismerésként - terjedelmes, név szerinti szócikket is szentel az akkor 47 éves Sir Jonathan Ive-nak.

Kahney életrajzából világosan megmutatkozik Ive szakmai pályafutásának egy különleges, és talán egyedülálló, de mindenképp nagyon ritka jellemzője. A digitális forradalom minden korábbinál rövidebb idő alatt minden korábbinál nagyobb számban termelt ki zseniális birodalomépítő-vállalatvezetőket. Közülük is az egyik legnagyobb hatású Steve Jobs volt (l. Steve Jobs és az Apple sikertörténete - MISZ Hírlevél, 2011/18. sz.; Steve Jobs az innováció mestere - MISZ Hírlevél, 2013//2. sz.). Ive, Jobs visszatérésével egyidőben, fiatal, de korántsem kezdő dizájnerként szegődött a céghez, és ott az évek során olyan teljesítményt nyújtott, hogy igazából nehéz lenne megmondani, kettejük közül melyikük adott többet a másik sikeréhez: a szinte páratlanul karizmatikus vezető és félelmet nem ismerő - vagy akárcsak ésszerű visszafogottságot gyakorló - Jobs, aki a termékfejlesztői eszköztár kulcselemévé tette a dizájnt, vagy Ive, aki kulcsszerepet játszott a Jobs által kitűzöttek megvalósításában, és lényegében a kellően erős szárnyakat adta főnöke kivételes szárnyalásához. Az innovációkban legfőképp ők ketten teremtették meg az Apple-történelmet - más kérdés, hogy a világ előtt mindig a vezénylő tábornok kapja a figyelem és ismertség túlnyomó részét. S akkor már jegyezzük meg, amit e könyvből részletesen is megtudunk: izgalmas-szép munka az innováció, ám kell hozzá a kiváló szakembereknek az a serege is, akik munkája révén az álmokból és tervekből létrejönnek a polcokról hatalmas számban levehető termékek. Róluk is szól ez a könyv.

Az egész történet egyik sarkalatos eleme egy meghatározó változás. "Először megalkotjuk a készülék/eszköz dizájnját, mert az fogja pozícionálni a piacon, és úgy kell majd kialakítani/kifejleszteni a műszaki megoldást, hogy az abba beleférjen." Nemrég még szinte minden műszaki szakember agyament őrültségként utasította volna el ezt - majd jött két szuperzseni, Steve Jobs és Jony Ive, és az Apple sikerének kulcsává tették. A hagyományos megközelítés helyébe - azaz, hogy a műszakiak elkészítik a terméket, majd a formatervezők "bedobozolják", házat, burkolatot, jó esetben arculatot is alkotnak neki - a dizájnvezérelt termékfejlesztést állították. Ennél a dizájnerek pozícionálják a leendő terméket azzal, hogy megalkotják a küllemét, annak elemeit, és ezt kell a műszakiakan "belakniuk". Jobs ehhez a víziót és a hatalmat adta, Ive az eltökéltséget és a tudást. Ezzel maradt a cég legértékesebb szakembere Jobs halála után is. "Az Apple ipari formatervezésért felelős alelnökeként (Ive) ma már páratlanul nagy erővel formálja információalapú társadalmunkat, és újradefiniálja a munka, a szórakozás, valamint az emberek közötti kommunikáció formáit."- írja Kahney ebben a technika-történeti dokumentum értékű, ugyanakkor ragyogóan olvasmányos könyvében. És Ive még csak 47 éves...

Robert Bauval: Az Egyiptom-kód - A piramisok rejtélyének megoldása - Alexandra Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ-Hírlevél előző, 2014/13. számában szóltunk Robert Bauval és Thomas Brophy: Imhotep, az afrikai - A világmindenség építészete c. könyvéről. A szerzők ott sokat hivatkoznak Bauval előző művére - erre. Bauval ottani bemutatásából most csak annyit idézünk fel, hogy merész, a kanonizált tudományhoz képest eretnek elméletrendszert állított fel a rendkívüli technikai teljesítményt megtestesítő ó-egyiptomi piramis- és templomépítészet vallási rendeltetéséről és a kötődéséről meghökkentően kifinomult csillagászati ismeretekhez.

Ezt az ó-egyiptomi hitvilágról és gondolkodásról, valamint annak kutatásáról széles panorámát adó könyvét Bauval, a dolgok közepébe vágva, így indítja: "Mire valók az Egyiptomi Óbirodalom korában épült piramisok?" Jó kérdés, biztosat máig sem tudunk erről. Egész könyvét, és az egész egyiptológiai munkásságát annak szenteli, hogy erre adjon választ. Hogy ez mennyi ellenvéleményt és támadást szült, arra már az előző könyvnél utaltunk.

A nyitó kérdést követően felsorol alapvető tényeket, amelyek szerint aligha sírok lennének, s így folytatja: "Bizonyos jelek arra engednek következtetni, hogy a piramisok sokkal magasabb célokat szolgáltak annál, mint hogy puszta síremlékek legyenek. Ez a rengeteg nyom mindig is itt volt a szemünk előtt, csak értelmezni kellett volna őket, hisz lerítt róluk, hogy közük van a csillagokhoz." Ezzel el is vetette a vihar magvát, hiszen az értelmezés óhatatlanul is feltevéseket hordoz, s ezért mindig vitatható. Az előző kijelentéséhez az érveit öt pontba szedi, ezekből két elemet idézünk: 1) "Minden piramist jellegzetes csillagászati irányokba tájoltak be" és "A legnagyobb piramisokban szellőzőjáratok voltak, amelyeket fontos csillagképek felé tájoltak.." 2) Hivatkozik a piramisok nevében és belső felirataiban megjelenő csillagvallásra.

Forrásai hitelességéről így szól: "Az Egyiptom-kód írásakor, ahol lehetett, elsődleges forrásokat használtam, és csak olyan tudományos kutatásokat használtam, amelyeket közöltek és kiértékeltek a kortárs folyóiratokban és szakkönyvekben az ismert egyiptológusok és más tudósok." Ez persze visszavezet az eltérő értelmezések lehetőségéhez és konfliktusához.

Felfedezései lényegét, mondandójának velejét ekként összegzi: "az ókori papi uralmat a Maat nevű kozmikus rend irányította, amely nem volt más, mint az ég rendje, ami a Nap, a Hold és a csillagok megfigyelhető, pontos és előre jelezhető ciklusait jelenti. Ez a kozmikus rend hitük szerint mélységesen befolyásolja a lenti anyagi világot, különösen a Nílus oly fontos évenkénti áradását. (...) A mitológia és az égvallás e köré a kozmikus és nílusi téma köré szövődött, és i. e. 2800 körül egy igen nagyratörő terv kezdett körvonalazódni, miszerint a szó szoros értelmében lehozzák (a Földre - OP) a kozmikus rendet. (...) A terv megvalósításához generációkon átívelő projektbe kezdtek, melynek lényege az volt, hogy megépítsék a "csillagcsoportokat", vagyis a piramisokat a Földön az előre meghatározott helyeken, hogy ezek jelképezzék az Oriont és a Plejádokat, és a nagy "naptemplomokat" a Nílus mindkét oldalán."

"Más szavakkal, Az Egyiptom-kód nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy bebizonyítsa azt, hogy létezett a Nílus völgyének geográfiájában tükröződő "kozmikus Egyiptom", amelyet a csillagászpapok - élükön a napkirállyal - irányítottak, amely korszak több mint három évezreden át tartott, és a mai napig tetten érhető a fennmaradt piramis- és templommaradványok elrendezésében."

"Ne tévesszen meg könyvem olvasmányos stílusa és egyszerűsített érvelése. Ennek oka az, hogy a nagyközönség számára is élvezhetővé akartam tenni."

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


24 Óra, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat
"...Magyarországon megérett a helyzet a kutatás-feljesztés intézményének teljes átalakítására, amely - jelenlegi formájában - sokszor csak az uniós pénzek megszerzésére fókuszál. A szakemberhiány megoldásának egyik kulcsa az oktatás egészének átalakítása..."

Békés Megyei Hírlap, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Heves Megyei Hírlap, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Petőfi Népe, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Somogyi Hírlap, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Tolnai Népújság, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Új Dunántúli Napló, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Új Néplap, 2014. június 30., hétfő, 8. oldal
Fölöslegesen kidobott pénz
A szakemberhiány a versenyképesség csökkenésével járhat

Hir24.hu, 2014. június 30., hétfő
Hogyan lehet egy jó ötletből nemzetközi siker?
"...Ki ne szeretne a Prezi, a Ustream vagy a LogMeIn nyomdokaiba lépni? A sikerhez vezető úton a jó ötletek, a szakmai tudás és a piaci rések megtalálása mellett segíthetnek a startup rendezvények, az innovációs versenyek, az uniós vagy állami pályázatok, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal célirányos szolgáltatásai is..."

Zoldtech.hu, 2014. június 30., hétfő
A KEHOP öt fejlesztési prioritására több mint 1100 milliárd forint jut

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. június 30., hétfő
Szemben az előző szocialista kormányok gyakorlatával, most a 2014-20-as fejlesztési időszak pénzei a gazdaságélénkítésre, a munkahelyteremtésre fordítódhatnak

IT- Business, 2014. július 1., kedd, 56-57. oldal
Beindultak nálunk is a 3D dolgok
"...A 3D-nyomtatás hazai jelenét nemcsak ipari alkalmazások, de az új technológiák mindenkori térnyerését jelző egyre több hétköznapi hasznosulás is jellemzi. Körkép, a teljesség igénye nélkül..."

Világgazdaság, 2014. július 1., kedd, 7. oldal
Jeremie I-ből magyar siker Ázsiában

Világgazdaság, 2014. július 1., kedd, 7. oldal
Új piacokra lépne a BalaBit
Nyolcmillió dollár kockázati tőkéhez jutott a magyar biztonságtechnikai IT cég

Világgazdaság, 2014. július 1., kedd, 7. oldal
Újabb Gazella a láthatáron?
"...A tervek szerint 5,6 milliárd forintos keret állhat rendelkezésre a következő Gazella-programra. A forrás egy részét még idén, a másikat pedig a következő évben használhatnák fel az inkubátorok. Az első körben nyertesek is pályázhatnak majd a Gazella 2.0-ban, azaz ők újabb induló vállalkozásokba vonhatnak be tőkét. Az új pályázatoktól azt várják, hogy 4-5 újabb inkubátor tudjon elindulni. A Gazella 2.0-nál már a Nemzeti Innovációs Hivatal már túl van az érintettek szakmai vitáján, a végleges indulásról később döntenek..."

Insiderblog.hu, 2014. július 1., kedd
SZTA: 200+165 millió a Karma Platformnak
"...365 milliós befektetést kapott a ShiwaForce, a Karma Platform fejlesztője. Ebből az SZTA 200 milliót, magánbefektetők pedig 165 milliót állnak..."

Vg.hu, 2014. július 1., kedd
Új piacokra lépne a BalaBit

Napigazdasag.hu, 2014. július 1., kedd
Közel 400 milliós befektetésből fejleszt a ShiwaForce
"...a ShiwaForce az idén májusban a világ 15 leginnovatívabb üzleti szoftverének választott KARMA Platform nevű innovációjának fejlesztéséhez használja fel a tőkét..."

Orientpress.hu, 2014. július 1., kedd
365 milliós befektetést kapott a ShiwaForce

Kisalfold.hu, 2014. július 1., kedd
Új modell a Széchenyi István Egyetemen
"...A Járműipari Regionális Innovációs és Technológiai Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán címmel indult új projekt a Széchenyi Egyetemen..."

Innoteka.hu, 2014. július 1., kedd
Magyar diák a 25. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, Svájcban
"...A Schweizer Jugend Forscht 1989 óta évente megrendezi a Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet a Svájci Alpokban. A rendezvényen évente 24 kiválasztott középiskolás fiatal vehet részt Svájcból és a világ minden tájáról. Magyarországról eddig összesen hat fiatalt delegált a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)..."

Greenfo.hu, 2014. július 1., kedd
Debreceni diák kutatta a svájci nemzeti park élővilágát
"...Az idei Nemzetközi Élővilág Kutató Hét 2014.junius 21.-28.-a között Svájci Nemzeti Parkban Valchavában került megrendezésre, debreceni középiskolás diák részvételével, akit Magyar Innovációs Szövetség küldött ki az Ifjúsági Tudományos,Innovációs Tehetséggondozó Verseny eredménye alapján..."

Itextreme.hu, 2014. július 1., kedd
Újabb magyar résztvevő a 25. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, Svájcban

Haon.hu, 2014. július 1., kedd
Újabb magyar résztvevő a 25. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten, Svájcban

Webisztan.blog.hu, 2014. július 1., kedd
Nagyszabású technológiaváltás a Prezinél, 4 év lemaradással

Lépések, 2014. nyár, Kocsiból autó I., 10-11. oldal
Egy magyar sikertelenségsztori

Világgazdaság, 2014. július 2., szerda, 10. oldal
IT-cégbe fektet a Széchenyi Tőkealap

Hajdú-Bihari Napló, 2014. július 2., szerda, 1+3. oldal
A kultúra után üzlet is legyen!
"...DEBRECEN. A már régóta aktív finn-magyar kulturális kapcsolatokon túl gazdasági eredménnyel járó együttműködések szükségességéről is beszéltek régiónk tudományos és üzleti életének képviselői a Pasi Tuominen finn nagykövettel kedden folytatott tárgyalások kapcsán..."

Innoportal.hu, 2014. július 2., szerda
Újabb magyar résztvevő a 25. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten

Dehir.hu, 2014. július 2., szerda
Ezúttal debreceni gimnazistát delegáltak a rangos svájci eseményre

Minuszos.hu, 2014. július 2., szerda
ShiwaForce: 365 milliós befektetés

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. július 2., szerda
Milyen új hírek vannak a kis- és közepes vállalkozásokkal kapcsolatban?

Figyelő, 2014. július 3., 35. oldal
A magyar szál
"...Idén januárban, Orbán Viktor miniszterelnök pekingi látogatása során írták alá azt a szándéknyilatkozatot, amely szerint a Huawei egy szoftveralkalmazás- és szolgáltatásfejlesztéssel foglalkozó innovációs központot létesít Magyarországon..."

Figyelő, 2014. július 3., csütörtök, 36-37. oldal
Szupergyors génkiolvasás
Chipbe zárt jövő
"...Félórán belül ki lehet majd választani a páciensnek leginkább megfelelő gyógyszereket egy brit tudós kutatásainak köszönhetően, aki a minap kapott rangos díjat az Európai Szabadalmi Hivataltól..."

Figyelő, 2014. július 3., csütörtök, 34. oldal
2020-ig adatpályán

Figyelő, 2014. július 3., csütörtök, 46-47. oldal
Berlin fölött az ég
Startuprobbanás Németországban
"...A konzervatív német gazdaságban is egyre erősebbek a startupok, sikerült a helyi adottságoknak megfelelő ökoszisztémát kiépíteni..."

Napi Gazdaság, 2014. július 3., csütörtök, 8. oldal
"Digitális készenlét"
"...Nem romlott, de nem is javult Magyarország pontszáma a Világgazdasági Fórum infokommunikációs összehasonlításában. Az elmúlt évek kormányzati erőfeszítései jól látszanak az állam webes szolgáltatásaira kapott osztályzatokon, de az eredményeket lerontja az alacsony üzleti és magáncélú felhasználás, ami azt mutatja, hogy a hazai infokommunikációs stratégia hangsúlyait érdemes újragondolni..."

Hajdú-Bihari Napló, 2014. július 3., csütörtök, 5. oldal
Diáklány kutatott a svájci Alpokban
Újabb magyar résztvevő a 25. Nemzetközi Élővilág Kutató Héten.

Zuglói lapok, 2014. július 3., csütörtök, 7. oldal
Már megint feltaláltak valamit!
Okostelefonnal mozgatható egeret és vakoknak kifejlesztett böngészőt terveztek
"...Kecskés Dánielnek és Tóth Bencének még egy éve hátravan az érettségiig a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában, ám már most cégalapításon törik a fejüket. Okostelefonnal működő egeret és egy látássérülteknek kifejlesztett böngészőprogramot dobnának a nemzetközi piacra..."
"...A terméket a 2013-as, 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen még csak oklevéllel díjazták, ám a IX. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen a zsűri a legjobbnak, a IV. Petrik TISZK Diákkonferencián pedig a harmadik legjobbnak minősítette..."

Tozsdeforum.hu, 2014. július 3., csütörtök
Megállapodást kötött az MNV és a NIH
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció eredményeinek az állami intézményrendszerben történő hasznosításáról együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) - közölte a két szervezet..."

Magyarhirlap.hu, 2014. július 3., csütörtök
Megállapodás a kutatás-fejlesztésért

Figyelo.hu, 2014. július 3., csütörtök
Együttműködik a Vagyonkezelő és a Nemzeti Innovációs Hivatal
"...A kutatás-fejlesztés és az innováció eredményeinek az állami intézményrendszerben történő hasznosításáról együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)..."

Klubradio.hu, 2014. július 3., csütörtök
Együttműködési megállapodást kötött az MNV és a NIH

Hirado.hu, 2014. július 3., csütörtök
Együttműködik az MNV és a NIH

Hir6.hu, 2014. július 3., csütörtök
Együttműködési megállapodás a kutatás-fejlesztés érdekében

Pannonnovum.hu, 2014. július 3., csütörtök
Újra megnyílt a EUROSTARS2 program pályázati felülete
"...A 2013. októberében elindult EUROSTARS2 program az Európai Bizottság és az EUREKA tagállamok közös kezdeményezése, amely a rendkívül sikeres EUROSTARS program (2007-2013) folytatása, és amely a kutató-fejlesztő KKV-k nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektjeit támogatja..."

Pannonnovum.hu, 2014. július 3., csütörtök
Spaller Endre: a magyar innovatív vállalkozások az európai élvonalban vannak a Horizon 2020 kkv-pályázaton
"...A magyar innovatív kis- és középvállalkozások (kkv) európai élvonalban vannak a 2014-2020-as időszakra szóló Horizon 2020 program kkv-pályázatán: a 35 uniós és a keretprogramhoz társult országból a hatodik legtöbb, 166 projektjavaslatot nyújtották be Brüsszelbe - nyilatkozta Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke az MTI-nek. Magyarország - a kelet-közép európai és társult országokhoz viszonyítva - pedig első a beadott pályázatok számát illetően..."

Pannonnovum.hu, 2014. július 3., csütörtök
Kolozsvári startupot vett a Facebook

Pecsi-hirhatar.hu, 2014. július 3., csütörtök
Önindító 2014 - ismét segítik a kreatív ötletek megvalósulását
"..."Önindító 2014" néven indult el július 1-én a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának új programja, mely a tavalyi évhez hasonlóan húsz kreatív ipari vállalkozás elindítását segíti..."

Pecsiujsag.hu, 2014. július 3., csütörtök
A Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja segíti a kreatív ötletek megvalósulását

Napigazdasag.hu, 2014. július 3., csütörtök
Innovatívabbá tennék az állami intézményeket

Muszakiforum.hu, 2014. július 3., csütörtök
Brüsszelben díjazták a legsikeresebb "megújulós" településeket
"...A hazai kutatás-fejlesztés és innováció eredményeit hasznosítanák az állam intézményeiben..."

Mediainfo.hu, 2014. július 3., csütörtök
Olasz startup nyerte a Telekom nemzetközi innovációs versenyét

Haon.hu, 2014. július 3., csütörtök
Diáklány kutatott a svájci Alpokban

Stockportal.hu, 2014. július 3., csütörtök
Hasznosulhatnak a hazai kutatás-, fejlesztés és innovációs eredmények az állami intézményrendszerben

Gyongyos.hu, 2014. július 3., csütörtök
Kutatási eredmények a gyakorlatban

Computeworld.hu, 2014. július 3., csütörtök
A Dandelion-elv: munka az innovációs gazdaságban

Győr +, 2014. július 4., péntek, 7. oldal
Új modell a Széchenyi-egyetemen
"...A Járműipari Regionális Innovációs és Technológiai Tudáscentrum gazdasági, társadalmi szerepkörének fejlesztése a Széchenyi István Egyetem bázisán címmel indult új projekt a felsőoktatási intézményben..."

Piacesprofit.hu, 2014. július 4., péntek
A gazdasági címlapsztárok valódi szerepe
"...2006-ban nem létezett itthon a "startup-jelenség", 2012-ben már tartottak meetupokat, konferenciákat, s felbukkantak az első sikertörténetek. Ma pedig egy hónap alatt annyi versenyt, rendezvényt hirdetnek, mint 2012-ben egy év alatt. Korányi Lászlóval, a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- és belkapcsolati elnökhelyettesével beszélgettünk..."

Gazdasagiradio.hu, 2014. július 4., péntek
Miért éri meg a nagyvállalatoknak és az induló cégeknek együttműködni?
"...A sikerhez vezető úton a jó ötletek, a szakmai tudás és a piaci rések megtalálása mellett segíthetnek a startup rendezvények, az innovációs versenyek, az uniós vagy állami pályázatok, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal célirányos szolgáltatásai is..."

Insiderblog.hu, 2014. július 4., péntek
Széchenyi tőkealap: nőtt az innovációs képesség

News4business.hu, 2014. július 4., péntek
Olasz startup nyerte a Telekom 2014. évi nemzetközi innovációs versenyét
"...A Telekom által már második alkalommal megrendezett ötlet-versenyen az Atooma győzedelmeskedett a Champions Pitch fordulóban. A Krakkóban tartott nemzetközi döntőben összesen 11 Európából és Izraelből érkezett start-up versengett az alaptőkét, hardvert és szoftvert jelentő díjakért, és az olyan nemzetközi eseményeken való részvételért, mint a 6 ezer látogatót vonzó berlini Long Night of the Startups rendezvény..."

Mmonline.hu, 2014. július 4., péntek
Olasz siker a Telekom innovációs versenyén

Minuszos.hu, 2014. július 4., péntek
Deutsche Telekom innovációs verseny: olasz startup nyert

Magyarhirlap.hu, 2014. július 4., péntek
Orbán: A kkv-k a fejlődés motorjai

Hirek.sk, 2014. július 4., péntek
Orbán: a kis- és középvállalkozások a fejlődés motorjai

Breuerpress.com, 2014. július 4., péntek
Orbán: A KKV-K A FEJLŐDÉS MOTORJAI

Propeller.hu, 2014. július 4., péntek
Orbán ma is kkv-zott eggyet

Inforadio.hu, 2014. július 4., péntek
Orbán Viktor: a kkv-k a fejlődés motorjai

Haszon.hu, 2014. július 4., péntek
Amerikai ösztöndíjjal tanulható a vállalkozás
"...Új, ígéretes magyar vállalkozókat megcélzó ösztöndíjprogramot indít a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (HAESF), amely alapításának tíz éves évfordulóját ünnepelték szerdán Budapesten. Eddig közel 400 magyar fiatal szerzett szakmai tapasztalatot vagy tanult egyesült államokbeli egyetemen az amerikai szövetségi kincstár által finanszírozott programon..."

Insiderblog.hu, 2014. július 4., péntek
Széchenyi tőkealap: nőtt az innovációs képesség
"...A Széchenyi Tőkealap portfóliójába tartozó vállalkozások több mint fele növelte árbevételét 2013-ban - derült ki az elmúlt év beszámolóinak adatai alapján. A cégek a beruházásokra és a bővülésre fókuszáltak, de tízből négy növelni tudta eredményességét is, 75 százalékuknál pedig a foglalkoztatás is bővült a tőkebefektetés óta. Bár a hazai piacbővítés súlya a legjelentősebb, az innováció és a külföldi piacokat célzó terjeszkedés is előtérbe került a forrásbevonás okaként..."

Insiderblog.hu, 2014. július 4., péntek
Ziteboard: egy magyar startup 50000 dollárt nyert

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. július 4., péntek
Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Nemzeti Innovációs Hivatal

M1, Híradó Délután, 180 perc, 2014. július 4., péntek
Magyarországon a kis- és középvállalkozások termelik a bruttó hazai termék több mint felét

M1, Ma reggel, 2014. július 4., péntek
Az országban egyedülálló, fiataloknak szóló pályázatot hirdettek Pécsen

HVG, 2014. július 5., szombat, 18-20. oldal
Kivételezett kivitelezés?
Pazarló iskola-korszerűsítés
"...Indokolatlannak tűnően nagy összegek folynak el az oktatást segíteni hivatott Öveges-program keretében..."

Magyar Nemzet, 2014. július 5., szombat, 12. oldal
Gyógyszerüzemet avatott a kormányfő
"...A kis- és közepes vállalkozásokat nevezte a fejlődés motorjainak Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Pilisborosjenőn, a Meditop Gyógyszeripari Kft. üzemátadó ünnepségén..."

Weborvos.hu, 2014. július 5., szombat
Orbán: a kkv-k a fejlődés motorjai

Vg.hu, 2014. július 6., vasárnap
Ázsiai exportélénkítő program magyar cégeknek

Stop.hu, 2014. július 6., vasárnap
Még lehet jelentkezni az exportélénkítő programra

Stockportal.hu, 2014. július 6., vasárnap
Dél-kelet-ázsiai exportélénkítő program magyar vállalkozásoknak

Privatbankar.hu, 2014. július 6., vasárnap
Így juthatnak magyar cégek Dél-Kelet-Ázsiába

Mno.hu, 2014. július 6., vasárnap
A magyar környezetkímélő cégeket segítik

Észak-Magyarország, 2014. július 7., hétfő, 2. oldal
Okos kapcsolatok okos készülékek között

Hajdú-Bihari Napló, 2014. július 7., hétfő, 2. oldal
Okos kapcsolatok okos készülékek között

Kelet-Magyarország, 2014. július 7., hétfő, 2. oldal
Okos kapcsolatok okos készülékek között

Mno.hu, 2014. július 7., hétfő
Kutatás-fejlesztési bummot hozott 2013
"...Több mint 420 milliárd forintot, a hazai össztermék 1,44 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre (k+f) Magyarországon nemzetgazdasági szinten tavaly, ez 2012-höz képest 15,5 százalékos növekedés - ismerteti a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfői, előzetes adatokat tartalmazó kiadványa..."

Profitline.hu, 2014. július 7., hétfő
Nőtt a kutatás-fejlesztésre fordított összeg 2013-ban

Index.hu, 2014. július 7., hétfő
Keveset költöttünk fejlesztésre tavaly is

Insiderblog.hu, 2014. július 7., hétfő
ANGL - magyar siker Krakkóban
"...Egy magyar startup is díjjal tért haza Krakkóból, miután bemutathatta mobil applikációját, az ANGL-t. Ők képviselték Magyarországot a Deutche Telekom, a krakkói hub:raum és a Kitchen Budapest által szervezett Telekom Innovation Contest idei döntőjében, azt követően, hogy májusban megnyerték a hazai elődöntőt..."

Szegedma.hu, 2014. július 7., hétfő
Együttműködési megállapodást kötött az ELI és az SZTE
"...Mérföldkőnek nevezte az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont beruházásában azt az együttműködési megállapodást Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, melyet hétfőn Szegeden írt alá Szabó Gábor akadémikussal, a Szegedi Tudományegyetem rektorával..."

Bme.hu, 2014. július 7., hétfő
"A fejlődés kulcsa: a jókat kell támogatni, hogy még jobbak legyenek!"
"..."Szerettem tanítani. Nemcsak a diákok miatt, hanem azért is, mert én is sokat tanultam azzal, hogy rendszeresen készültem az óráimra, mindig megpróbáltam naprakész lenni és az újdonságokról beszélni. Kötelezővé tenném ezt a gyakorlatot minden, iparban vezető beosztásban lévő kollégának" - összegezte a tanításhoz fűződő élményeit Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség alapító elnöke, aki 2014-től az "Egyetem Díszpolgára" cím birtokosa..."

Pannonnovum.hu, 2014. július 7., hétfő
Az ötlet nem elég - mi kell egy vállalkozáshoz?

Metropol, 2014. július 8., kedd, 5. oldal
Együttműködik az SZTE és a lézeres kutatóközpont
Kutatás. Más hazai és nemzetközi intézménnyel is kooperálna a szegedi ELI

Magyar Hírlap, 2014. július 8., kedd, 12. oldal
Közös munkával a szegedi lézerért

Magyar Hírlap, 2014. július 8., kedd, 10. oldal
Növekvő támogatás
"...Több mint 420 milliárd forintot, a hazai össztermék 1,44 százalékát fordítottak kutatás-fejlesztésre Magyarországon nemzetgazdasági szinten tavaly..."

Napi Gazdaság, 2014. július 8., kedd, 15. oldal
Magyar cégek mutatkoztak be New Yorkban
"...Hét magyar startup cég is kiállíthatott idén az amerikai Northside Festival innovációs és technológiai seregszemléjén. A 2009 óta megrendezett eseményen körülbelül százezer érdeklődő vett részt New York Brooklyn negyedében. A hét magyar cég kijutását a Design Terminál, a Balassi Intézet és az iCatapult segítette, a Hungary Foundationnel karöltve..."

Napi Gazdaság, 2014. július 8., kedd, 15. oldal
Budapest ideális hely az innovációra
"...Budapest kiváló hely az innovációhoz, mert az alacsony megélhetési költségek mellett évente mintegy 4000 mérnök végez az egyetemeken, és nem kell értük olyan óriásokkal versenyezni, mint a Szilíciumvölgyben a Google vagy a Facebook..."

Világgazdaság, 2014. július 8., kedd, 4. oldal
Nemzetközi és hazai szakmai kiállításokon a Sanatmetal Kft.
"...Innováció A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság egyszerre rendezte meg legjelentősebb szakmai kongresszusát júniusban Szegeden, ahol a Sanatmetal Kft. platina fokozatú támogatóként és kiállítóként jelent meg - eredményesen..."

Világgazdaság, 2014. július 8., kedd, 2. oldal
Milliárdos beruházás uniós támogatással a TEVA-nál
"...Debrecen A TEVA Gyógyszergyár Zrt. 842 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert a "Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása" című pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 1. oldal
Coaching program
A Nemzeti Innovációs Hivatal felhívása térítésmentes üzletfejlesztési tanácsadásra

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 8. oldal
A biotechnológiai ipar vállalkozóit képzik Debrecenben
"...A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán (DE TTK) 2010-ben indult biotechnológia mesterképzési (MSc) szak sikerességét nemcsak az jelzi, hogy a hallgatók csaknem mindegyike a végzés után rövid időn belül el tudott helyezkedni, hanem az is, hogy szinte kivétel nélkül itthon találtak munkát..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 13-17. oldal
Szuperlézer szuperfizikusoknak
"...A nyolcvanöt százalékban uniós forrásból épülő szegedi szuperlézer olyan presztízsű hazai intézménnyé válhat, mint amilyen az európai részecskefizikai kutatóközpont, a CERN - nyilatkozta magazinunknak Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 21. oldal
Hazai felkészülés az ELI-vel kapcsolatos képzési és K+F feladatokra
"...A hazai szinten példa nélküli, világviszonylatban is ritka K+F nagyberuházás, az ELI-ALPS kutatóintézet létrejötte miatt indokolt egy olyan konzorcium életre hívása, mely összefogja a hazai lézeres kutatásokban és fejlesztésekben részt vevő szervezeteket, valamint a lézeres ágazat speciális igényeinek megfelelő képzéseket nyújtó felsőoktatási intézményeket. A Szegedi Tudományegyetem vezette konzorcium 1 milliárd 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 22. oldal
A Pécsi Tudományegyetem hozzájárulása az ELI-ALPS megvalósításához
"...A hazai lézeres műhelyek közül a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének kutatói is hozzájárulnak az ELI megvalósításához. Az intézet igazgatóhelyettesével, Almási Gáborral beszélgettünk..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 24. oldal
Projektvezetés az ELI előkészítő szakaszában
"...Az ELI-HU Nonprofit Kft. a Neumann Projekt és Szervezési Kft.-vel szerződött "projektmenedzsment" témakörben. A szó klasszikus értelmében projektvezetés és a támogatott projektek projektmenedzsmentje azonban nem 100 százalékban jelentik ugyanazt..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 25. oldal
Kisautó lebegett a Design Terminálban
"...Lebegő kisautó, tanulási segédeszköz és a szén nanocső kompozitok tudományos vizsgálata nyert a 23. Ifjúsági és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Az idei megmérettetésre 91 pályázat érkezett (ebből 38 határon túli magyaroktól); a zsűri 58 jelentkezést fogadott el. A megadott határidőre 46 pályázatot dolgoztak ki a középiskolások - a nyertesek nevét június közepén, Budapesten, a Design Terminálban ismertették..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 26. oldal
Élvonalban a magyar pályázatok
"...Az innovatív hazai kis- és középvállalkozások (kkv) Európa élvonalában vannak a 2014-2020-as időszakra szóló Horizon 2020 program kkv pályázatán: a 35 uniós és a keretprogramhoz társult országból a hatodik legtöbb, összesen 166 projektjavaslatot nyújtották be Brüsszelbe - nyilatkozta Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke. A keletközép-európai és társult országokat nézve hazánk első a beadott pályázatok számát illetően..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 26. oldal
A kamara elnöke átalakítaná a K+F intézményrendszert
"...A teljes kutatás-fejlesztési (K+F) intézményrendszer gyökeres átalakítására van szükség, mert az jelenleg nincs a helyén a magyar gazdaságban - jelentette ki Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke egy június végi rendezvényen..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 27-30. oldal
Becsüljék a mérnöki tudást!
"...Én olyan mérnököket szeretnék, akiket megtanítanak gondol­kodni, akik a saját szakterületükön bármilyen feladatra felkér­hetők - nyilatkozta magazinunknak Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) elnöke..."

Innotéka, 2014. július 8., kedd, 41. oldal
Adatmentés felsőfokon
"...A Kürt Adatmentés 1994­-ben innovációs nagydíjban részesült, 2014­ben pedig az első technológiai hungarikum lett..."

Vg.hu, 2014. július 8., kedd
Nemzetközi és hazai szakmai kiállításokon a Sanatmetal Kft.

Pharmaonline.hu, 2014. július 8., kedd
Több pénz jutott kutatás-fejlesztésre

Figyelo.hu, 2014. július 8., kedd
Több pénz jutott kutatás-fejlesztésre tavaly

Innoteka.hu, 2014. július 8., kedd
14. Harsányi István-díj pályázat
"...A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség, az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2014. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot, immáron 14. alkalommal..."

Marketinginfo.hu, 2014. július 8., kedd
Több pénz jutott kutatásra

Index.hu, 2014. július 8., kedd
Sok tudósnak nem tetszik az 1,6 milliárd eurós agykutatás

Kisalföld, 2014. július 9., szerda, 5. oldal
Több jut kutatásra

Magyar üzleti világ, 2014. július 9., szerda, 6. oldal
Ahol a sikeres vállalkozók segítik a kezdőket
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal bő egy évvel ezelőtt indította útjára Mentor programját, amelyben tapasztalt és sikeres üzleti vállalkozók mentorként segítik a kezdő vállalkozásokat. A kezdeményezés céljairól és eredményeiről Spaller Endrével, a NIH elnökével beszélgettünk..."

Magyar üzleti világ, 2014. július 9., szerda, 40-41. oldal
Startup cégek az adószakértő szemével
"...A startup cégek körébe azok a rendkívül innovatív technika vállalkozások tartoznak, amelyeknek termékei, szolgáltatásai a nemzetközi piacon is eladhatóak éppenséggel ennek eddig ki nem aknázott szegmensét célozzák meg-, és képesek a villámgyors növekedésre. Különlegességük miatt adózási, számviteli szempontból nézve is sajátos problémákkal kell szembenézniük..."

Minuszos.hu, 2014. július 9., szerda
Tavaly 420 milliárdot fordítottunk K+F-re

Mno.hu, 2014. július 9., szerda
Megállapodás
"...Megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Innovációs Hivatal. A kutatás-fejlesztés legújabb eredményei a jövőben hangsúlyos szerepet játszhatnak az állami vállalatok életében. Vendégünk Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke..."

Figyelo.hu, 2014. július 9., szerda
Cséfalvay Zoltán: felpörgő magyar k+f költések
"...Tavaly a magyar GDP 1,44 százalékát fordították kutatás-fejlesztésre, ami 2012-höz képest 15,5 százalékos növekedés. Összegszerűen ez több mint 420 milliárd forintot jelent - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett előzetes adataiból. A figyelo.hu-nak Cséfalvay Zoltán kommentálta a számokat, aki 2010 és 2014 júniusa között a k+f területért is felelős államtitkár volt és sokat tett a mutató javításáért..."

Uzletresz.hu, 2014. július 9., szerda
Hatalmas összegekre pályázhatnak a kkv-k

Piacesprofit.hu, 2014. július 9., szerda
Horizont 2020 - Pályázható az első egymilliárd euró

Portfolio.hu, 2014. július 9., szerda
Megnyílt ma a 350 milliárdos brüsszeli pályázati keret

Portfolio.hu, 2014. július 9., szerda
Lezárta 700 milliós K+F programját a GE Hungary Kft.

Napigazdasag.hu, 2014. július 9., szerda
Több száz terméket fejlesztett Magyarországon a GE

Napi.hu, 2014. július 9., szerda
Pénzt kaphatnak a magyar vállalatok

Mfor.hu, 2014. július 9., szerda
Úgy tűnik, most nem a levegőbe beszélt Orbán
Megindult a K+F költés idehaza
"...A megfoghatatlan politikai lózungok között az egyik legkedveltebbek, "a kutatás-fejlesztési központtá kell tenni az országot" kezdetűek, amelyet az állami vezetők általában alapkőletételekkoNépszabadság - 2014. július 14., hétfő, 10. oldal
r, vagy avatásokon szoktak elmondani. Most úgy tűnik, hogy Orbán nem a levegőbe beszélt a K+F jelentőségének hangoztatásakor..."


Dehir.hu, 2014. július 9., szerda
A vállalkozókért: tudás-parkot hozna létre az egyetem és a város
"...Az önkormányzat tulajdonosi bizottsága ma arról döntött, hogy támogatja egy konzorcium alapítását a Debreceni Egyetemmel közösen azért, hogy egy operatív program keretében tudás-park létrehozására pályázhassanak. Az országban erre a növekedési zónák területéről lehet pályázni. A cél, hogy segítsék egy olyan támogatói környezet kialakítását, amivel a mikro, valamint a kis és középvállalkozások helyzetét erősíthetik..."

Orientpress.hu, 2014. július 9., szerda
Sikeresen zárult magyarországi Zöld fényforrás program
"...A GE Hungary Kft. sikerrel zárta le a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával Magyarországon megvalósult "Zöld fényforrás programot". A beltéri és kültéri világítási rendszerek, valamint elsősorban ezen rendszerekben alkalmazható fényforrások fejlesztését célzó, június 30-án befejeződött projektet az Alap 699 474 626 forinttal támogatta..."

Orientpress.hu, 2014. július 9., szerda
Közel 660 milliárd forint uniós forrás a kkv-knak

Mr1-Kossuth Rádió, Ütköző, 2014. július 9., szerda
Mik részesülnek a következő uniós pénzügyi ciklus támogatásaiból?

HírTV, Magyarország élőben, 2014. július 9., szerda
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Innovációs Hivatal együttműködési megállapodást írt alá

The Budapest Times, 2014. július 10., 20-21. oldal
Giving innovation a head start
"...A "startup" is a micro-company founded only recently. Many base their business on a creative, fresh and new idea or product. The best become mature companies or, in the case of an acquisition, part of a larger group. More and more success stories are started in Budapest..."

Napi Gazdaság, 2014. július 10., csütörtök, 4+5. oldal
Innovációra van szükség a megújuláshoz

Metropol, 2014. július 10., csütörtök, 15. oldal
Zöld ipari fejlesztésre kapnak több milliárd forintot a pályázók

Metropol.hu, 2014. július 10., csütörtök
Zöld ipari fejlesztésre kapnak több milliárd forintot a pályázók

Orientpress.hu, 2014. július 10., csütörtök
Magyarok fejlesztik az olvasási igényeket felismerő rendszert

Pannonnovum.hu, 2014. július 10., csütörtök
44 millió euró uniós támogatásban részesülhetnek az éghajlat-politikai projektek 2014-ben

Pannonnovum.hu, 2014. július 10., csütörtök
Horizont 2020 - Pályázható az első egymilliárd euró

Hirado.hu, 2014. július 10., csütörtök
Magyarok fejlesztenek olvasási igényeket felismerő rendszert

Hir6.hu, 2014. július 10., csütörtök
Felismeri az olvasási igényeket a magyar fejlesztés

Elemzeskozpont.hu, 2014. július 10., csütörtök
A GE Hungary Kft. világítási rendszereket fejlesztett a KTIA támogatásával

Index.hu, 2014. július 10., csütörtök
435 millióból készül a magyar web 3.0

Eduline.hu, 2014. július 10., csütörtök
Pontszámítási szabályok 2014-ben: itt van minden részlet
"...az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpontot kaphattok..."

Világgazdaság, 2014. július 11., péntek, 1+6. oldal
Vizsgálatokban beelőzhetünk
"...Magyarország a következő évtizedben a régió vezető gyógyszervizsgálati helyszínévé válhat, ha jól használja ki azokat a lehetőségeket, amelyeket az Európai Bizottság és az Európai Gyógyszeripari Szövetségek Federációja most bejelentett fejlesztési programja kínál..."

Világgazdaság, 2014. július 11., péntek, 4. oldal
Világítási rendszereket fejlesztett a GE

Fejér Megyei Hírlap, 2014. július 11., péntek, 4. oldal
Utazik az innováció
Az Óbudai Egyetem Innovációs vándorkiállítást indított az egyetemen elkészült kutatás-fejlesztési projektjeiből.

Zalaegerszegi 7 Nap, 2014. július 11., péntek, 13. oldal
Mechatronikai képzés a jövőért
"...A Nyugat-magyarországi Egyetem konzorciumi partnerségben a Budapesti Gazdasági Főiskolával, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal és a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal indított közös projektet..."

Ma.hu, 2014. július 11., péntek
Olvasási igényeket felismerő rendszert fejlesztenek magyarok

Euroastra.hu, 2014. július 11., péntek
Sok kis motorja lesz a magyar gazdaságnak - Közel 660 milliárd forint uniós forrás a kkv-knak

HVG, 2014. július 12., szombat, 28-29. oldal
"A kancellár kénytelen lesz együttműködni a rektorral"
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora
"...A 2002-es kormányváltás után visszatért a katedrához, számos saját szabadalommal a tarsolyában a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, majd elnöke lett, 2010-ben pedig sikerrel pályázott a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára..."

InnoTrend hírlevél 2014/10
Elkészült a hazai FP7 rásegítő programok értékelése

InnoTrend hírlevél 2014/10
Az ötlet nem elég - mi kell egy vállalkozáshoz?

InnoTrend hírlevél 2014/10
Horizont2020: svájci kutatók támogatása

InnoTrend hírlevél 2014/10
A nyugat-balkáni országok valamint a Moldovai Köztársaság társult országként csatlakozott a Horizont2020 Kutatási és Innovációs Keretprogramhoz

InnoTrend hírlevél 2014/10
Újra megnyílt a EUROSTARS2 program pályázati felülete

InnoTrend hírlevél 2014/10
Új startup központ nyílt Berlinben, a "Factory“

InnoTrend hírlevél 2014/10
Magyar találmányok népszerűsítése Japánban

InnoTrend hírlevél 2014/10
A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ pályázati felhívása

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. július 11., péntek, 6. oldal
Utazik az innováció

"...Fehérvárcsurgó (ki) - Az Óbudai Egyetem Innovációs vándorkiállítást indított az egyetemen elkészült kutatás-fejlesztési projektjeiből...."

Fejér Megyei Hírlap, 2014. július 11., péntek, 6. oldal
Utazik az innováció


ugyvezeto.hu - 2014. július 11., péntek
Olvasási igényeket felismerő rendszert fejlesztenek magyar vállalatok

news4business.hu - 2014. július 11., péntek
A hazai kutatás-, fejlesztés és innovációs eredmények
"...A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) együttműködési megállapodást írt alá a hazai kutatás-, fejlesztés és innováció eredményeinek az állami intézményrendszerben történő hasznosítása érdekében..."

Marketinginfo.hu, 2014. július 11., péntek
GE: természet inspirálta innováció
"...A vállalat 1 millió dolláros globális innovációs versenyt hirdet az iparában és azon kívül dolgozó innovátorok számára a kanadai olajmezőkön alkalmazott technológiák fejlesztésére...."

uzleti-innovacio.blog.hu - 2014. július 11., péntek
Magyar startupot támogatnak az Indiegogón - A Craftbot olcsó 3D nyomtatót fejlesztene


Pécsi Online, 2014. július 12., szombat
Egy milliárd euró innovációra
"...Már kiírták a pályázatokat az unió és az ipar között létrejött partnerprojektek megvalósítására elnyerhető első  egy milliárd euróra. A cél az innováció fellendítése...."

Minőség és Megbízhatóság - 2014. július 12., szombat, 191,192. oldal
"Minőség-Innováció 2014" pályázat ismertető

Népszabadság Hétvége melléklet - 2014. július 12., szombat 8,9. oldal
A mindennapi kreativitásban hiszek

pecsi-hirhatar.hu - 2014. július 12., szombat
Egy milliárd euró innovációra

Uzletresz.hu, 2014. július 12-13.
Miért kell a cégen belül egy startup is?
                      
Uzletfejlesztes.hu, 2014. július 13., vasárnap
ANGL - Magyar siker a Telekom Innovation Awards nemzetközi döntőjében

mno.hu - 2014. július 13., vasárnap
Komoly rendszert építenek ki a támogatással

Népszabadság, 2014. július 14., hétfő, 10. oldal
A kreativitás halála
"...Kreatív a magyar, csak az ötletek kibontakoztatásához (érvényre juttatásához) nem akar érteni, vagy azt is a politikai hatalom dominálja. Hogy is van ez nálunk?..."

Munkajog.hu, 2014. július 14., hétfő
Innováció, startup, kreativitás

"...Az innováció fejlesztésére a Szövetség kétféle, rövid és hosszú távú megoldásokat tart elképzelhetőnek. Előbbi esetében beszélhetünk a szellemi tulajdonszerzés lehetőségeinek a javításáról, ami a KKV-k számára elsődlegesen fontos, vagy a K+F kiadások közteher kedvezményeinek növeléséről, ami egyébként folyamatban is van...."

innoportal.hu - 2014. július 14., hétfő
Egymillió dolláros globális pályázatot hirdetett a GE

Magyar Hírlap, 2014. július 14., hétfő
Lendületet kaphatnak a startupok

hu.euronews.com - 2014. július14., hétfő
Az innováció jövője az Európai Unióban
"...Az Európai Unió azt várja, hogy a magánszektor is kivegye részét az innovációs projektekből, amelyek magukban foglalják az alternatív meghajtású autókat, az újgenerációs repülőket vagy a cukorbetegség új gyógymódját..."

nol.hu - 2014. július 14., hétfő
A kreativitás halála
"...A kutatás-fejlesztésről (K+F) is jórészt csak beszélünk, de kevés szó esik arról, hogy kutatóink miképpen részesednek az iparilag megvalósuló ötletek eredményeiből, és hogy válnak azok országunk kincsévé ..."

mediainfo.hu - 2014. július 14., hétfő
A Google dominálja a brandeket
"...Olyan speciális kategóriában, mint az innováció az abszolút győztes a Bill Gates alapította vállalat lett. A márkák top tízében nagy számmal képviseltették magukat a tech cégek. A negyedik helyet az Apple szerezte meg, míg a konkurens Samsung szorosan mögötte, az ötödik helyre sorolódott...."

Elektronet Online, 2014. július 14, hétfő
Természet inspirálta innováció

Piacesprofit.hu., 2014. július 14, hétfő
Vigyázó szemüket a kormányra vetik a kkv-k

Euronews, 2014. július 14, hétfő
Az innováció jövője az Európai Unióban

Napi Gazdaság, 2014. július 15., kedd, 1+3. oldal
Hamarabb jönnek az új uniós pályázatok


Világgazdaság, 2014. július 15., kedd, 2. oldal
Külső műszaki ötleteket vár a GE
"... A GE 1 millió dolláros globális innovációs versenyen remél új megoldásokhoz jutni a kanadai olajmezőkön alkalmazott technológiák fejlesztésénél. Olyan hatékony megoldások kidolgozása ösztönzi a pályázókat, amelyekkel többek között csökkenthető az üvegházgáz-kibocsátás...."

Magyar Nemzet, 2014. július 15., kedd, 6. oldal
Hegyesi Donát és az ő pókerező robotja
"...Először a Magyar Innovációs Szövetség gondozásában folyó hazai versenyen díjazták munkáját, majd tavaly, a fiatal tudósok prágai nemzetközi versenyén is különdíjjal ismerték el a robot továbbfejlesztett változatát...."

privatbankar.hu - 2014. július 15., kedd
Nem érdemes hosszú szabadságra menni, jönnek az uniós pályázatok
"...Első lépésben ez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot (GINOP) érintheti" - fogalmazott az államtitkár. Megjegyezte, hogy ezek a pályázatok főként a kis-, mikro- és középvállalkozások fejlesztésére, illetve foglalkoztatás bővítésére irányulnak...."

dehir.hu - 2014. július 15., kedd
A vártnál korábban jöhetnek az új uniós pályázatok

portfolio.hu - 2014. július 15., kedd
Már nyár végén jöhetnek az első új EU-s pályázatok!

INNOVA Észak-Alföld, 2014. július 15., kedd
Beindul a Startup ötletgyár! Tusványosi Hackathon

Uzletfejlesztes.hu, 2014. július 15., kedd
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP): A vártnál korábban jöhetnek az új uniós pályázatok

Profit7.hu, 2014. július 15., kedd
Milyen esélyekkel növelhető a hazai innovációs képesség?

Pannon Novum, 2014. július 15., kedd
Két Tech Startup Naplója

Népszava, 2014. július 16., szerda, 5. oldal
Kell még a pályázatíró

Insiderblog.hu, 2014. július 16., szerda
Startupok a Művészetek Völgyében (kör-interjú)

mfor.hu - 2014. július 16., szerda
Startupok: pénz van, csak ember nem lesz rá
"...Ezeket a Nemzeti Innovációs Hivatal akkreditálja meghatározott szempontok alapján. Hogy Magyarország valóban startup nagyhatalommá válhasson a jövőben, ahhoz a pénz és a megfelelő háttér mellett szükség van jól képzett munkaerőre és ötletgazdákra is...."

InfoRádió - Aréna - 2014. július 16., szerda
Mi a Kárpát-haza Fejlesztési Koncepció és a Nemzetegyesítés Fejlesztési Program?

Figyelő, 2014. július 17., csütörtök, 60. oldal
A vállalkozás művészete
"...A hazai startupszcénának mostanság van először esélye megmutatni, hogy egy valós vállalkozás valójában értékteremtésről szól...."

Figyelő, 2014. július 17., csütörtök, 67. oldal
Cséfalvay Zoltán: felpörgő magyar k+f költések

Népszabadság - 2014. július 17., csütörtök ,10. oldal
Nem a gazdaság az első
"...Végezetül pedig egy innovációs rendszerre lenne szükség, amely nyomon követi, összehangolja és az oktatási rendszerbe csatornázza a hazánkban folyó kutatási és fejlesztési tevékenységet. ..."

Műszaki szemle - Technika - 2014. július 17., csütörtök, 10-11. oldal
Alapkőletétel Hatvanban
"...A K+F ráfordításoknak mintegy 80 százaléka a Boschnál a gépjárműtechnika területére jut. Elég itt említeni a Hatvanban gyártott elektronikus menet-stabilizátorokat (ESP), amelyek a súlyos következményekkel járó megpördüléses baleseteknek a negyedét is képesek megakadályozni. ..."

insiderblog.hu - 2014. július 17., csütörtök
MNV Zrt. és NIH megállapodás
"...Hasznosulhatnak a hazai kutatás-, fejlesztés és innovációs eredmények az állami intézményrendszerben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) együttműködési megállapodása okán. ..."

piacesprofit.hu - 2014. július 17., csütörtök
Nagyobb verseny, több haszon az új internet forradalom hatása
"...Új vevőmegtartási technikákat kell kidolgozni, fel kell pörgetni az innovációk bevezetését, és a cégvezetőknek fel kell tenniük a kérdést: hol van a cégem helye az új rendszerben?..."

figyelo.hu - 2014. július 17., csütörtök
Ebben vernek minket nagyon az amerikaiak
"...Szóba került a kutatás-fejlesztés is, mint az ipari bővülés egyik motorja: erre a célra az új, hétéves uniós költségvetési ciklusban a korábbi dupláját, vagyis 706 milliárd forintot kíván fordítani a kormány. ..."

Magyar Nemzet., 2014. július 17., csütörtök
Iparkamara: ez a magyar gazdaság érdeke

Napi.hu, 2014. július 17., csütörtök
Parragh kitart a német példa mellett

Insiderblog.hu, 2014. július 17., csütörtök
MNV Zrt. és NIH megállapodás

insiderblog.hu  2014. július 17., csütörtök
Itt egy honkongi startupverseny is, 500 ezer dolláros fődíjjal

mno.hu, 2014. július 17., csütörtök
Iparkamara: ez a magyar gazdaság érdeke
"...A felsőoktatási intézményekben zajló kutatás-fejlesztés, innováció átalakítását is egyeztetni fogják a gazdaság szereplőivel, hogy ezek az eredmények is hasznosulni tudjanak - mondta az államtitkár...."

nol.hu 2014. július 17., csütörtök
Párhuzamos magyar gazdaságok

privatbankar.hu 2014. július 17., csütörtök
Valami készül - így reformálják meg az egyetemi oktatást

dehir.hu 2014. július 17., csütörtök
Szijjártó: a fejlesztésekhez kellenek a külföldi befektetők

Magyar Hírlap 2014. július 18., péntek, 9. oldal
Szijjártó: Már látszanak az eredmények

NAPI Gazdaság 2014. július 18., péntek, 7. oldal
A tengerentúlon terjeszkedik a magyar dizájnbetoncég

NAPI Gazdaság 2014. július 18., péntek, 4-5. oldal
A magyar kisvállalatok is nyerhetnek a partnerséggel

Világgazdaság 2014. július 18., péntek, 7. oldal
Kiszámítható gazdaságpolitikát várnak el a cégvezetők

Fejér Megyei Hírlap 2014. július 18., péntek, 6. oldal
Átalakítanák a felsőoktatást

adozona.hu 2014. július 18., péntek, 6. oldal
Nem találná ki, kik ússzák meg a zárolást
"...A Nemzeti Foglalkoztatási Alap - a Start-munkaprogram kiadási előirányzata nélküli - egyenlegét legalább 8 milliárd forinttal kell javítani, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak 6 milliárd forint megtakarításáról kell gondoskodnia..."

alfahir.hu, 2014. július 18., péntek
Találják ki, megszorítás közben mire van pénz...

orientpress.hu, 2014. július 18., péntek
AZ iparkamara támogatja a duális képzést a felsőoktatásban

profitline.hu, 2014. július 18., péntek
A költségvetési zárolás részleteit augusztus 1-jéig kell elkészíteni
"...A Nemzeti Foglalkoztatási Alap - a Start-munkaprogram kiadási előirányzata nélküli - egyenlegét legalább 8 milliárd forinttal kell javítani, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnak 6 milliárd forint megtakarításáról kell gondoskodnia. A Nemzeti Kulturális Alapnak 800 millió forinttal kell javítania az egyenlegét...."

Uzletfejlesztes.hu, 2014. július 18., péntek
Európában nyitna startup-központot a Google

Népszabadság, 2014. július 19., szombat, 9. oldal
A kommunikáción nem spórol a kormány

Heves Megyei Hírlap, 2014. július 19., szombat, 7. oldal
Költségvetési zárolás: legtöbbet az Emmi-nek kell megspórolnia

euroastra.hu, 2014. július 19., szombat
Az HEBC 2014. évi jelentése

Lánchíd Rádió - Reggeli Híradó, 2014. július 19., szombat
A központi forráselosztás nem volt kellően hatékony és átlátható, jelentette ki Rákossy Balázs

Uzletfejlesztes.hu, 2014. július 20., vasárnap
Startup vagy kkv, mi a különbség?

Duol.hu, 2014. július 20., vasárnap
Legyen nyilvános a jövőkép

feol.hu, 2014. július 20., vasárnap
Legyen nyilvános a jövőkép

greenfo.hu, 2014. július 20., vasárnap
A zöld gazdaság segíti az új munkahelyeket és az innovációt

MiNap.hu, 2014. július 21., hétfő
A pályázatírói piac tisztulása érdekében tanúsító rendszert működtet a szakmai szövetség

Népszava, 2014. július 21., hétfő, 10. oldal
Az agráriumról
"...A kisgazdaságok pénz híján nem fejlesztenek, kutatásra kevés jut, nagy innováció nincs. A növényágazat dominál, főleg a kombájnnal aratható búza, kukorica, napraforgó és repce, bár a zöldség-gyümölcs jövedelmezőbb..."

Világgazdaság, 2014. július 21., hétfő, 1, 12. oldal
Egyszerűsítés
"...Meg tudunk valósítani innovációkat? Igen. Képesek vagyunk növekedni? Igen. De csak akkor, ha mindezt egyszerűen tesszük. Az egyszerűsítés feladatát adtam saját munkatársaimnak is. A szerző az SAP szoftvercég vezérigazgatója..."

Heves Megyei Hírlap, 2014. július 21., hétfő, 2. oldal
Egri innováció és összekötő út
"...Szó volt a kutatás-fejlesztésről is, Eger innovációs központi szerepét indokoltnak és támogatandónak látom a 2014-20-as fejlesztési időszakban. - Autóval érkezett, így borainkat nem kóstolhatja meg. ..."

promenad.hu, 2014. július 21., hétfő
Szeged csapdába esett a körtöltésen belül
"...Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont körül létesülő innovációs és tudáspark Szeged utolsó esélye, hogy gazdasága fejlődésnek induljon - jelentette ki Szabó Gábor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem rektora. ..."

Várható események

Swiss Business Day 2014

A Swisscham Hungary Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara, a Svájci Nagykövetség, a Syma+SD Kft. és a Swiss Business Club társszervezésében 2014. szeptember 23-án a Syma Rendezvény és Kongresszusi Központban megrendezi a Svájci Üzleti Napot, mely a Svájchoz kötődő cégek és üzletemberek találkozópontja.

Program:

9:00-10:00 Üzleti reggeli és sajtótájékoztató
10:00-11:30 Megnyitó


Előadások
Köszöntőt mond Jean-François Paroz svájci nagykövet és Dr. Béres István, a Swisscham Hungary elnöke

Florence Tinguely Mattli, EDA; az európai, közép-ázsiai és európa tanácsi részleg vezetője: Svájc kapcsolatai Magyarországgal és Európával

Szijjártó Péter; külgazdasági miniszter-helyettes: Innováció és kreativitás a svájci-magyar kapcsolatokban

Daniel Egloff, SBFI; Kutatási és Innovációs Programok osztályvezetője: A svájci-magyar együttműködés innovációs projektekben

Berényi János, a HITA elnöke: Gyakorlati tanácsok, sikertörténetek a svájci piacon

Tony Moré, SECO; Európa / Közép-Ázsia Osztály vezetője: A svájci-magyar gazdasági kapcsolatok perspektívái a mai Európában

Szőcs Gábor, az Eximbank Zrt. igazgatója: Magyar exporttámogatás
11:30-12:30 A kiállítás megtekintése
12:30-14:00 Swiss Lunch
14:00-14:45
Tematikus fórumok
Duális képzés
14:45-15:30
Innováció és fenntartható fejlődés
15:30-16:15
Miért fontos az innováció: Svájci sikertörténetek Magyarországon és magyar sikertörténetek Svájcban
16:15-17:00
Doing Business in CH: Adóügyi és jogi kérdések
17:00-
Zárófogadás
 

A jelentkezés regisztrációhoz kötött, melynek határideje 2014. július 30. A rendezvény részvételi díja befizetésének határideje 2014. augusztus 29.

További információk az alábbi honlapon: www.swisscham.hu, e-mail címen: info@swisscham.hu vagy telefonon: 061/214-0651, 30/984-9610

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam indul

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. szeptember 23-án középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít. A képzés 60 tanórás. Az előadások időpontjai: szeptember 23., 30., október 7., 14., 28., november 4., 11., 18., 25., 10-16 óra között.
Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.

Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII.22.) TNM rendelet alapján szervezett tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati-és formatervezési- mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárás rendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.

A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul december 2-án, és középfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé. A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja: 80.000 Ft/fő.

Amennyiben érdekli a képzés, kérjük jelezze részvételi szándékát szeptember 5-ig e-mailen (anna.szenczi@hipavilon.hu) az alábbi adatokkal:
Név;
Lakcím;
Születési hely, idő;
Munkáltató megnevezése, címe;
A részvételi díj befizetésének módja: történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának küldünk, amennyiben a munkáltató vállalja a részvételi díj kiegyenlítését, vagy átutalással a 10032000-01731842-00000000 számú számlára.

További információ a (06 1) 474 5548 telefonszámon vagy a fenti e-mail címen.

Pályázati felhívás

Innovációs díj és megvalósítható ötletek pályázata, 2014

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, a Pécsi Akadémiai Bizottság, a Pécsi Tudományegyetem, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség újra kiírta régiós pályázatát.

A pályázat célja, hogy a dél-dunántúli régióban / az alapítók működési területén létrejött jelentős szellemi alkotás, illetve azon alapuló termék, eljárás, szolgáltatás elismerésre, és további menedzselésre kerüljön.

Pályázhat:
- természetes személy kategóriában: a dél-dunántúli régióban/alapítók működési területén/ élő és dolgozó magyar állampolgár;
- gazdasági társaság kategóriában: a dél-dunántúli régióban/alapítók működési területén/ bejegyzett székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, Bt, egyéni vállalkozás.
- egyesületek, nonprofit szervezetek: a dél-dunántúli régióban/alapítók működési területén/ bejegyzett és tevékenykedő szervezetek.

Díjazás:
- természetes személy / egyesület, nonprofit szervezet kategóriában: a "Díj" kategóriában a három legjobb (egy első, egy második és egy harmadik helyezett) részesül elismerésben.
- gazdasági társaság kategóriában: a "Díj" kategóriában az első helyezett térplasztika elismerésben, a második és harmadik helyezett ezüst emlékéremben részesül.

A pályázatokat 2014. év szeptember 22-én, 16:00 óráig személyesen vagy postai úton, a Pécsi Akadémiai Bizottság Titkársága címére (7624 Pécs, Jurisics M. u.44.) lehet benyújtani. A pályázat beadásával kapcsolatban bővebb információ kérhető a 72/512-623-es telefonszámon vagy konig.marianna@tab.mta.hu e-mail címen. További információ a PBKIK honlapján található.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.