XXIV. évf. | 2014. június 3. | 11. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Innovációs Hivatal

Új tagok
Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi, rendes közgyűlésére 2014. május 20-án került sor a Symbol Budapestben

A közgyűlést Dr. Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények képviselőit, a meghívott vendégeket, a közgyűlés előadóit, valamint a média képviselőit.

Első napirendi pontként a Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi Média Díját Szabó Gábor, elnök adta át Halaska Gábornak, a Figyelő szerkesztő rovatvezetőjének.

Ezután Dr. Szabó Gábor, elnök felkérte Dr. Greiner István, általános elnökhelyettest, hogy néhány szóban tegyen kiegészítését a 2013-as évi tevékenységről szóló értékeléshez. Greiner István többek között elmondta, hogy a MISZ 18 alkalommal adott ki véleményt vagy állásfoglalást, 18 szakmai rendezvényen tartott előadást, és hangsúlyozta, hogy 2013-ban a médiában a MISZ 574-szer szerepelt. Kiemelte, hogy megalakult a Logisztikai Tagozat, a K+F tagozat újjáalakul és létrehoztuk a Start-up Kultúra Közösséget is. Greiner kitért arra is, hogy a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre 101 pályázat érkezett, amiből 10 végül is díjazott lett, és 6 nemzetközi ifjúsági versenyre jutottak el a fiatalok. Kiemelte a "Meet the scientist" programsorozatot, melyen Fulbright ösztöndíjasok tartottak előadásokat középiskolásoknak. A MISZ elnökhelyettese befejezésül elmondta, hogy a Magyar Innovációs Szövetség, amiben hisz, ami a jövőképe, azért tenni fog és dolgozni fog a jövőben is.
A közgyűlés szakmai részében Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter tartott előadást, melyben elmondta, hogy a kormány nyitott azokra az elképzelésekre, amelyeket a szakma, a szakmai képviseletek fogalmaznak meg, és említette azt is, hogy az Innovációs Szövetséget fontos partnernek tekinti. Röviden összefoglalta, hogy a gazdasági eredményhez nem elég a tudás, nem elég az ötlet és a szorgalom, ennél többre is szükség van.

Ismertette, hogy a magyar gazdaság kezdi visszanyerni a vitalitását, és hogy alkalmas lehet arra, hogy ezt a növekedést tartóssá, és dinamikusabbá tudja tenni. Elmondta, hogy a kormány célja, hogy Magyarország egyfajta termelési központtá váljon a régióban, hogy a megindult gazdasági növekedést élénkíteni tudják a következő időszakban. Szeretnék meghagyni azokat az adókedvezményeket, amelyek 2010 és 2014 között léptek életbe. Azt kívánják, ha a költségvetési mozgástér erre lehetőséget ad, akkor ezek az adók kedvezően változzanak, azaz ezeknek az adóknak a szintje csökkenjen, és az adminisztrációs terhek is csökkenjenek.

Varga hozzátette, hogy a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása elképzelhetetlen az innováció és a kutatás-fejlesztés támogatása nélkül. Ezért a következő időszakban a kormány, kedvező üzletkörnyezet kialakításával, támogatáspolitikai eszközökkel kívánja ezt ösztönözni. Az export orientált magyar gazdaság tudásalapú fejlődésének egyik feltétele, hogy a Magyarországon megtelepülő feldolgozó ipari termelőegységekhez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek is kapcsolódjanak. Cél, hogy a ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább 30 világszínvonalú nagyvállalati innovációs központ működjön majd Magyarországon. Ezeket bázisként használva, a kisvállalati és a felsőoktatási kutatási szektor is érdemi hozzáadott értéket előállítva kapcsolódhat be a technológiai platformokon belüli értékláncba.

A nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy az innováció területén is készülnek struktúraváltásra, hogy a forrás lehetőségek jelentősen megváltoznak ebben a ciklusban. Az előző fejlesztési ciklusban 2007 és 2013 között kb. 16%-át fordították az uniós forrásoknak gazdaságfejlesztési célokra, de 2014-2020 között a források 60%-t szeretnék gazdaságfejlesztésre fordítani. Kiemelte, hogy elsősorban a gazdasági operatív program lesz ennek a fókusza, amelyben 2700-2800 milliárd forint kerül felhasználásra. De a területfejlesztési programok és más programok is rendelkeznek majd olyan alprogramokkal, amelyek ilyen jellegű támogatásokat fogalmazhatnak meg. Azzal számolnak, hogy 4000 milliárd forint fölötti összeg kerüljön felhasználásra a gazdaságfejlesztési célokra. Hazai kis- és középvállalkozások, kutatás-fejlesztési programok, munkaerő-piaci beavatkozások támogatása lesz az első számú irány. A kutatás-fejlesztés minden eddiginél több, 700 milliárd forint fejlesztési forráshoz fog jutni ebben a 7 éves időszakban. A tudásgazdaság fejlesztése mellett, tudománypolitikai stratégiai célkitűzés az egyetemi, akadémiai és vállalati kapacitások összehangolása is és az alapkutatások versenyképességének növelése, s kutatói utánpótlás támogatása. Azt kívánják elérni, hogy a kutatói létszám 2020-ig 40%-kal növekedjen a teljes K+F+I szektorban, és a K+F+I-re szánt nemzeti és uniós források folyamatosan növekednek majd.
Varga Mihály, többek között, kiemelte a startup ökoszisztéma fejlesztése érdekében, a piaci szereplőkkel együtt elindított Budapest HUB munkacsoportot, amely négy témában: finanszírozáshoz való hozzáférés, adózás és szabályozás, támogató környezet, oktatás és képzés fogalmaz meg ajánlásokat a kormány számára

Az előadás után Szabó Gábor hozzátette, hogy az innováció vezérelt szakaszba szeretne most Magyarország érdemben bekapcsolódni.

Ezt követően Morvai Ferenc, a Morvai Kazán Magyarország Kft. ügyvezetője, Dr. Ábrahám László, a NI Hungary Software és Hardware Kft. ügyvezetője és Dr. Hutás István, a Pharmatéka Kft. cégvezetője tett fel kérdéseket, melyekre nemzetgazdasági miniszter úr helyben válaszolt.
A következő napirendi pontnak megfelelően Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli kiegészítést. Megállapította, hogy a Felügyelőbizottság tájékozódott arról, hogyan zajlik a pénzügyi adminisztráció, és a pénzügyi gazdálkodás a Szövetségnél. Továbbra is kiemelkedően eredményesnek tartják a tehetséggondozást, az innovációs kapacitások elismerésével kapcsolatos tevékenységet, amit a fiatalok nemzetközi sikerei és az innovatív vállalatoknak adott parlamenti elismerések egész világosan mutatnak.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2013. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését. Továbbá egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2013. évben elfogadott tagdíjrendszer.

Szabó Gábor zárszavában elmondta: nagy örömmel üdvözöljük azt, hogy egy érdemi koordinációt végző testület létrejön, amely mögött szakmai apparátus áll, amely mögött döntés-előkészítésre alkalmas szakmai kapacitások állnak. Ha ez megvalósul, az biztos, hogy a rendszer hatékonyságát növelni fogja. Természetesen az Innovációs Szövetség a fejleményeket nyomon fogja követni: meg fogjuk kérdezni azt, hogy mi valósult meg azokból a tervekből, amelyeket most hallottunk, és amelyeket egyébként nagy lelkesedéssel üdvözlünk.

A közgyűlést fogadás zárta a Symbol Klub Éttermében.

Start-up_14 felhívás

Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- és belkapcsolatok elnökhelyettese kérésére, a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte a Technológiai start-up ökoszisztéma építés tárgyú, Start-up_14 felhívás tervezetét, melyet Szövetségünk a Startup Kultúra Közösség segítségével alakított ki máj. 26-án.

Részletek a véleményből:

"...A kiíró által meghatározott iparági fókuszterületek között találhatók olyanok, amelyeknek nemzetközi relevanciája a start-up iparágban nagyon alacsony. (pl. agro-food, járműipar) A program sikerességének növelése érdekében javasoljuk a nemzetközi vertikális inkubátor iparági trendeknek jobban megfelelő új fókuszterületek beemelését a listába. (pl. környezetvédelem és zöld technológiák, (clean technology), média, pénzügy, (fintech) innovatív egészségügyi technológiák nem korlátozva az orvosi eszközök piacára)..."

"...Az NGM részéről is szerződéses - egységes, betartható és betartott eljárásrendi: beadási, feldolgozási, bírálati, hiánypótlási stb. - határidők vállalására van szükség. (egyfajta SLA - Szolgáltatási Szint Megállapodás) Erre a startup-ok finanszírozási jellege miatt van szükség. A startupok pontosan látniuk kell, hogy mit kell tenniük és mennyit kell várniuk, míg forráshoz jutnak..."

"...A pályázat megjelenéséig, el kell készülnie az adott pályázathoz speciálisan kialakított támogatási szerződéseknek. A jelenlegi szerződéstervezet sok (pl. a fentekben részletezett) kérdésre nem tér ki. Továbbá a start-upokkal kötendő szerződéseknek konformnak kell lennie az akcelerátoroknak a start-upokkal kötendő szindikátusi megállapodással..."

"...Általánosságban igaz, hogy az egyes alprogramok közötti továbblépésnek kiszámíthatónak, és gyorsan (napok-hetek alatt megvalósuló) lépések sorozatának kell lennie, mivel a piacra lépés időpontja minden vállalkozásnál (de különösen a technológiai startup-ok vonatkozásában) kritikus jelentőségű. Egy adminisztrációval túlterhelt folyamat (záróbeszámoló készítés, hiánypótlás esetleg többszöri iterációval, helyszíni ellenőrzés, elfogadás stb.) nagyon gyorsan lenullázhatja az addig elért eredmények értékét..."

Véleményünk teljes szövege portálunk jelszóval védett területén olvasható.

K+F Tagozat vezetőségi ülése

A 2014. május 21-én megtartotta alakuló ülését a MISZ K+F Tagozat újonnan kinevezett vezetősége. A vezetőség tagjai az előkészítő bizottság anyaga mellett ismertették személyes elképzeléseiket a Tagozat szerepét illetően.

A jelenlegi helyzetet, a vállalati igényeket és problémákat a MISZ-ben tömörülő nagy számú vállalat és intézmény tudja a legautentikusabban megítélni és megfogalmazni. Szükségesnek tartják, hogy erősödjön a MISZ és benne a Tagozat szerepe abban, hogy a MISZ tagságnak a véleménye, érdekei, javaslatai megfogalmazódjanak és eljussanak a megfelelő kormányzati szervekhez, már a döntés-előkészítés fázisában is.

A K+F Tagozat munkája során a várhatóan érinteni fogja az alábbi területeket:
- K+F+I tevékenység szabályozási környezete, ideértve az adózási kérdéseket,
- non-profit kutatói szféra és a cégek kapcsolatrendszerének fejlesztése,
- a felsőoktatás és a szakoktatás munkaerő-kibocsátásának a vállalatok igényeihez való igazítása, ezek vizsgálata nemzetközi összehasonlításban a versenyképesség növelése érdekében (pl. mérnökképzés),
- K+F+I finanszírozási rendszere (pályázatás, EU és hazai támogatások),
- innováció menedzsment személyi hátterének fejlesztése,
- innovatív gondolkodásmód elterjesztése a társadalomban, közoktatás szerepe.

A Tagozat vezetősége számít az Innovációs Szövetség más tagozatainak együttműködésére, az általuk korábban elért eredményekre, elkészített munkaanyagokra is építeni kíván. Proaktív működést tervez a Tagozat vezetősége, és még idén júniusban meg kívánja fogalmazni, hogy melyek azok a legfajsúlyosabb kérdések, amelyekkel foglalkozik, és véleményét el kívánja juttatni a MISZ elnökségéhez.

S3 Irányító Testület

A 2014-2020 között Magyarország rendelkezésére álló európai uniós fejlesztési források felhasználásának egyik előfeltétele az ún. intelligens szakosodási stratégia (smart specialisation strategy, azaz S3) megalkotása. Az S3 a térségek tudásalapú fejlődését megalapozó dokumentum.

Az S3 meghatározott uniós módszertan szerint készül, így a Nemzetgazdasági Minisztérium az üzleti és a tudományos szféra, a civil szektor és a regionális fejlesztés szakértőiből álló S3 Irányító Testületet hoz létre, amely felügyeli és támogatja a stratégia-alkotás folyamatot, továbbá véleményezi a kormány elé kerülő dokumentumokat.

2014. május 9-én Dr. Cséfalvay Zoltán felkérte Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét, hogy tagként vegyen részt az S3 Irányító Testület munkájában. Pakucs János elfogadta a felkérést.

MTA Vagyonkezelő Testület

2014. május 6-án, Lovász László, az MTA elnöke felkérte Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét, hogy tagként vegyen részt a Vagyonkezelő Testület munkájában.
A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése. Pakucs János elfogadta a felkérést.

Dr. Pakucs János a BME Díszpolgára

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. május 31-i ünnepi szenátusi ülésének első eseményeként Péceli Gábor rektor, a Műegyetem által adományozható legmagasabb kitüntetést, a BME Díszpolgára címet, Dr. Pakucs Jánosnak adta át, aki 1996 óta az egyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány elnöke.

A Szenátus az egyetem Díszpolgára címet adományozhatja mindazon természetes személyeknek, akik támogatásukkal, tevékenységükkel, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal, kiemelkedő mértékben hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének öregbítéséhez, és az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem állnak.

Péceli Gábor a kitüntetés átadásakor - többek közt - elmondta, hogy Dr. Pakucs János egész eddigi életútja során - különböző szakmai szervezetekben vagy kormányzati tanácsadóként - mindig markánsan képviselte a műszaki felsőoktatás, az innováció és a szellemi tulajdonvédelem szempontjait és érdekeit. A Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány elnökeként 1996 óta számos kezdeményezés kötődik a nevéhez a történelmi campus értékeinek megőrzésétől kezdve, az egyetemi hallgatói és oktatói innovációs teljesítmény elismertetésén át a középiskolai tehetséggondozásig bezárólag.

Pakucs János a díszpolgári cím átvételekor elmondta, hogy az Alapítvány hidat épített ki az Egyetem és a gazdasági élet szereplői között, ami azt is jelenti, több mint 110 intézmény fogalmazza meg kutatás-fejlesztési igényét, a pályakezdő mérnökökkel kapcsolatos követelményeit az Egyetem felé. Az Alapítvány, a vállalatok közreműködésével, az elmúlt években, több száz millió Ft-tal támogatta az Egyetem kutatóit, oktatóit, hallgatóit, doktoranduszait, ill. a kimagasló innovációs teljesítményeket.

Ipari Park Tanács ülés

2014. május 27-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartotta ülését az Ipari Park Tanács, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében a MISZ alelnöke, Bolyky János Antal vett részt.

A napirend keretében elsőként tájékoztató hangzott el a Magyarországon működő ipari parkok helyzetéről. Az írásos összefoglaló reális képet adott
- az ipari parkok tevékenységéről és teljesítményéről,
- a regionális megoszlásról és a tulajdonosi szerkezetről,
- a parkokban működő vállalkozásokról és
- a foglalkoztatás regionális megoszlásáról.

Ezt követően az Ipari Park Tanács Kínai Tagozata elnökének beszámolója hangzott el a Tagozat tevékenységéről és annak eredményéről. A Tanács hozzájárult ahhoz, hogy együttműködési szerződés keretében a kínai partnerekkel jöjjön létre a Tagozat kínai kirendeltségeinek rendszere (Beijing, Shanghai, Zhejiang, Sichuan, Henan és Hunan tartományokban).

Következő napirendi pontként a Tanács elbírálta a Gyulai Ipari Park területváltozáshoz kapcsolódó szerződésmódosítási kérelmét.
Végül a Tanács foglalkozott az Ipari Park adatbázis működtetésének kérdéseivel, ehhez kapcsolódóan a parkok adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeivel, az Ipari Park cím viselésének és visszavonásának feltételeivel, az erre vonatkozó szabályozás tervezett módosításaival.

Intel ISEF Educator Academy

Az Intel Educator Academy rendezvényre az Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) versennyel egyidőben került sor a kaliforniai Los Angelesben, május 11 és 16 között. Az Educator Academy-n tíz uniós ország képviselői vettek részt. 2014-ben a MISZ-t Dr. Kasza Tamás, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja, a "Meet the Scientist" program egyik önkéntese képviselte.

Az Educator Academy-n a különböző regionális, ill országos szervezők delegáltjai vehetnek részt. A cél a tapasztalatcsere, előadások, színvonalas beszélgetések, viták lefolytatása az innovációval és kreativitással összefüggő oktatási, tudományos és szervezési tevékenység hatékonyabbá tételének érdekében.

Az Educator Academy előadói összefoglalták a világ különböző térségeiben lejátszódó folyamatokat, trendeket és tendenciákat. Számos Nobel-díjas tudós is elmondta véleményét, meglátásait. Az elhangzottak alapján elmondható, hogy az innováció, az újításokra való igény felismerése egyaránt jellemző a fejlett és a fejlődő világ országaira is, és a válság egyfajta mellékhatásaként egyre nagyobb figyelmet és súlyt kapnak ezek a folyamatok. Az eltérések a támogatási források eredetében figyelhetők meg leginkább, az állami támogatások és a magán/céges jellegű direkt profitorientált szerepvállalás arányait tekintve.

Mikroszinten a kihívást a diákok megfelelő motiválása, a középiskolai tanári szerepvállalás jelenti a STEM (Science, Technology, Engineering and Mathemtics) területen. A belső motivácó kialakításának egyfajta mellékterméke a hosszú távú tárgyi tudás felhalmozása is. Az innovációhoz szükséges információk minél szélesebb körben kell, hogy rendelkezésre álljanak, ez az információ egyfajta "demokratizálását", az erre való igényt jelenti. Az információhoz való jog számos jogrendszerben is megjelenik különböző formákban, a folyamat különösen Ázsiában (India) erős.

Pannon Egyetem és az SZTNH megállapodása

Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) és tagszervezetünk, a Pannon Egyetem között május 22-én, Veszprémben. A megállapodás aláírásával a vezetők kinyilvánították együttműködési szándékukat az alábbi területeken: képzési és szolgáltatásfejlesztési tevékenységet valósítanak meg az iparjogvédelmi, szerzői jogi ismeretek növelése, szakemberképzés, kutatási eredmények jogvédelmének, valamint hasznosításának elősegítése, az innovációs potenciál erősítése, a kutatás-fejlesztés és a technológiamenedzsment színvonalának fejlesztése érdekében.

A Pannon Egyetemen tartott aláírási ünnepségen részt vett dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. Hangsúlyozta, az innovációs potenciálba nemcsak a találmányok, szabadalmak tartoznak bele, hanem fontos a jogi környezet is. A feltételek adottak, a szakmai munka európai kisugárzású intézményekben folyik. Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke elmondta, kiemelten fontosnak tartja a felsőoktatás fejlesztését, kiváló együttműködő partnert talált a Pannon Egyetemben. A megállapodás a szellemi vagyongazdálkodást, innováció-menedzsmentet és a kulturális magatartást erősíti, anyanyelven, gyorsítottan és költséghatékonyan juthatnak világszintű szabadalmi ismeretekhez a partnerek.

A Pannon Egyetem rektora, dr. Friedler Ferenc matematikai példán keresztül szemléltette a közös munka, a tapasztalatok megosztásának fontosságát, amelynek hatására az eredmények ismertté válhatnak.

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft taggyűlése

Tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. (VRIC) 2014. május 20-án tartotta beszámoló taggyűlését a VRIC székhelyén, Veszprémben.

Az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
1. A VRIC Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója és közhasznúsági jelentése
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2013. évi mérlegbeszámolóról
3. A VRIC Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és pénzügyi tervei 
4. Egyebek

A taggyűlés a beszámolókat és a terveket egyaránt egyhangúlag elfogadta.
A FB elnöke Molnárné Szibele Györgyi bejelentette, hogy lemond tisztségéről. A taggyűlés ezt tudomásul vette és 30 napon belül új tag megválasztására kerül sor.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlése

Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. május 19-én tartotta Debrecenben az új, ügyvezetőt megválasztó taggyűlését.

A taggyűlésen minden tulajdonos képviselője megjelent, köztük a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Harangozó István, regionális igazgató, így az határozatképes volt. A taggyűlésen egyetlen személyre, Gregán Orsolyára, vonatkozó javaslat hangzott el. A jelölt már egy rövid ideig dolgozott az Innova Kft.-nél, így rendelkezik ismeretekkel a cég tevékenységét illetően. Jelenleg a Debreceni Egyetemen dolgozik.

A jelenlevők egyhangúlag támogatták Gregán Orsolya 2014. június 1-től történő, 3 éves időtartamra szóló kinevezését.

INNONET Nonprofit Kft. tisztújító taggyűlése

Tagszervezetünk, az INNONET Nonprofit Kft. 2014. május 27-én tartotta Győrben tisztújító taggyűlését. A taggyűlésen újra Budavári Lászlót választották meg 5 év időtartamra az ügyvezető igazgatói tevékenységek ellátására. Budavári László a MISZ Nyugat-dunántúli regionális igazgatói posztját is betölti. A taggyűlésen ugyancsak 5 évre újraválasztották Dr. Antos Lászlót, a MISZ (mint tulajdonos) ügyvezető igazgatóját, az INNONET elnöki tisztségére.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Gima Szolnok Ipari Park Kft.
Tagsorszám: | 701.
Cím: | 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 34. fsz. 1.
Vezető: | Takács Péter és Koós László
Telefon: | 240-7504
E-mail: | office@szolnokiiparipark.hu

Tevékenység:
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, épületépítési projektek szervezése, ingatlankezelés, híd-, alagút-, út-, autópálya-, vízi létesítmények építése, villanyszerelés, mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Az első Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórum

2014. április 23-án került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Szabadalmi Szakmai Ügyfélfórumára, amelyen öt témakörben, a témafelvezető előadásokat követően a több mint hetven főt számláló hallgatóság aktív részvételével aktuális joggyakorlati kérdésekről zajlott eszmecsere.

Gyetvainé Virág Dóra az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatás törvényi szabályozásának változásait mutatta be, kiemelve, hogy a kérelem benyújtására nyitva álló határidő hosszabb lett, és lehetőség van gyorsított eljárásra is. Dr. Mikló Katalin a tanácsi ügyek felgyorsításának lehetőségeit ismertette. A nyilatkozatok és bizonyítékok kellő időben való előterjesztése, illetve a megsemmisítési jogalap és megsemmisítési ok viszonyának kérdése fő helyet kapott az előadásban. Schwarczkopf József a szoftver alapú találmányok szabadalmaztatási lehetőségeiről beszélt, hangsúlyozva a műszaki jelleg fontosságát e találmányok esetében is. Dr. Pethő Árpád előadásában a nemzeti szabadalom megadása utáni önkéntes korlátozási eljárás bevezetésére tett javaslatot. Kürtössy Jenő tájékoztatása szerint az SZTNH az OHIM-mal már kiépített videokonferencia kapcsolathoz hasonlót az EPO-val is szeretne létrehozni, melynek előkészítő munkálatai folyamatban vannak.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők a rendezvény őszi folytatása mellett döntöttek. A párbeszéd folytatására várhatóan a Szabadalmi Ügyintézés Módszertani Útmutatója kontradiktórius ügyekkel is foglalkozó fejezetének átdolgozása után kerül sor, a tervezet konzultációs jellegű megvitatása keretében. A felülvizsgálat kiterjed a nyilatkozatok és bizonyítékok kellő időben való előterjesztésének, illetve a megsemmisítés alapjául szolgáló ok értelmezésének kérdéseire is, ezáltal segítve a tájékozódást az SZTNH jogalkalmazási gyakorlata tekintetében.

Az SZTNH álláspontja szerint a nemzeti szabadalom önkéntes korlátozására irányuló eljárás magyarországi bevezetésére nincs nemzetközi vagy uniós jogi kötelezettség. A kérdés kapcsán ugyanakkor az SZTNH - elsősorban a jelentős szabadalmi aktivitást mutató nemzeti bejelentők körében - írásbeli konzultációt tervez annak érdekében, hogy az új eljárás bevezetésére vonatkozó igények, valamint az utólagos önkéntes korlátozás lehetőségének nemzetgazdasági hatásai felmérhetők legyenek, ezáltal megalapozva a jogpolitikai döntés meghozatalát.

A fórumon elhangzott előadások a http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek-20140522-1.html címről letölthetők.

Nemzeti Innovációs Hivatal

Dél-koreai forrásokkal bővül a hazai innovatív vállalkozások finanszírozása

2014. május 27-én a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, Spaller Endre, valamint Roh Yung-Gi, a KDB Bank Európa Zrt. elnök-vezérigazgatója együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, hogy hidat építsen a magyar innovatív technológiák és a koreai befektetők között. Többek között lehetőség nyílik forrás biztosítására koreai partnercégeken keresztül egyedi finanszírozási konstrukció keretében, a piacképes innovatív technológiákat fejlesztő hazai vállalkozások számára.

Szakirodalomfigyelő

Maureen McKelvey, Astrid Heidemann Lassen: Managing Knowledge Intensive Entrepreneurship (Tudás-alapú vállalkozás menedzselése) - Edward Elgar, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

"Ez az eredeti és érdekfeszítő mű különbözik minden eddigi, a vállalkozásról szóló könyvektől, mert kifejezetten a tudás és a vállalkozás viszonyára összpontosít. Egyedülálló módon ötvöz egy elméleti és gyakorlati szakmai vizsgálódásokat felölelő tudományos áttekintést a vállalkozások létrehozására és az azokkal kapcsolatos ismeretszerzésre vonatkozó gyakorlati következtetések elemzésével. A szerzők a fejlett tudásra támaszkodó cégek meghatározott típusait állítják a célkeresztbe, és megmutatják, hogy a vállalkozást rendszerszemléletben kell vizsgálni ahhoz, hogy megragadható legyen a kapcsolat az egyén, a vállalkozás és az ökoszisztéma között." Így mutatja be a szakkönyvkiadók élvonalába tartozó kiadó e kötetét. Hozzá teszi: "A könyv nagyon tanulságos mind az elméleti, mind a gyakorlati szakembereknek, s úgyszintén a felsőfokú vállalkozási ismereteket tanulóknak." S valóban, e kötet a témakör alapos megismerését igen jól segítő munka, a felsőfokú szakkönyvek igényességével és stílusával.

A szerzők: McKelvey az "Industrial Management" professzora a svéd Gothenburg Egyetemen, Heidemann Lassen "Associate Professor of Innovation Management" a dán Aalborg Egyetemen.
Mondandójuk velejét hét tételben összegzik, azokat bontja ki a könyv hat fejezete. Ezek, valamelyest rövidítve:
1) A tudás-alapú vállalkozások a vállalkozások létrehozásának speciális formáit képviselik, és különböznek a vállalkozás más típusaitól. Kulcselem ebben, hogy ezek olyan cégek, amelyek - iparágtól függetlenül - a versenyképességüket a tudás és az innováció különféle típusainak hasznosítására alapozzák. Másrészt, az ilyen vállalkozások létrehozásának speciális módja azokra az összefüggésekre is fókuszál, amelyek a különböző üzleti fázisok során a tudás-alapú vállalkozás létrehozása és az azt övező környezet között jelentkeznek.
2) A tudás-alapú vállalkozás (továbbiakban KIE) döntések sorozatával hozható létre, ami az üzleti tervezés és a váratlanul felmerülő lehetőségek közötti egyensúlyozáshoz vezet. Számos struktúra és változó ismerhető fel, amelyeket számításba kell venni egy új cég felfejlesztésének tervezésében.
3) Az erőforrások és az elgondolások (ideas) alkotta inputok felmérése kritikus jelentőségű a cég indításában. Ez olyan elemeket is felölel, mint a finanszírozás, amely a későbbi fázisokban is meghatározó marad. A hangsúly itt azon van, hogyan és miért célszerű használni erőforrásokat és elgondolásokat, amelyek az alapítóhoz kötődnek, vagy bevonhatók a cég külső környezetéből és az ökoszisztémából.
4) A KIE vállalkozások menedzselése megköveteli az egyén és a vállalkozást övező környezet (context) közötti összefüggések, valamint folyamatok rendszerszemléletű megértését. Erre alapozva kell az ilyen vállalkozást tervezni és felépíteni.
5) A KIE és a KIE cégek teljesítményének értékelése megköveteli annak finomabb megértését, hogy a KIE hogyan mozdítja elő az innovációt, a növekedést és a társadalmi fejlődést. Az általában használt mérési technikák és mutatók gyengén alkalmazkodhatnak a KIE teljesítményéhez.
6) A szerzők itt egy különleges fogalmat használnak: "design thinking". Kiemelik, hogy ennek alkalmazása fontos szerepet játszhat a KIE sikeres vizsgálatában és hasznosításában. Nélküle hiányzik a kreativitás, másrészt a rend és a szerkezet közötti feszültségek menedzselésének eszközrendszere.
7) Kulcsfontosságú, hogy miként és miért kell kifejleszteni a közpolitizálást és a társadalmi befolyásolást, amelyek kellenek ahhoz, hogy magyarázhatók és ösztönözhetők legyenek a KIE folyamatok és a KIE jelenség.

Douglas Rushkoff: Jelensokk - Amikor minden MOST történik HVG Könyvek, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

Csak olyanoknak, akik szeretik az intellektuális kihívásokat!

"A 21. század lényege a jelenidejűség, a prezentizmus. A pillanat, a dolgok aktuális, azonnali értéke került a középpontba." És: "Ha mindehhez hozzáadjuk a valós idejű technológiákat, az iPhone-tól a Twitterig, a rendelkezésre álláson alapuló fogyasztói társadalmat, amelyben az egyklikkes rendelés fontosabb, mint maga a megvásárolt termék, az emlékezésre és következetes érvelésre képtelen, de elvben több mindenre is figyelni képes elmét (a ma 'ideális' fogyasztója! - OP), és azt a gazdaságot, amely a "költsd el most, amit talán megkeresel majd az életed során, talán nem" elvére épül, időérzékelésünk menthetetlenül összezavarodik." E toxikus elegy hatását nevezi a szerző jelensokknak. Amint írja, "Létezésünk közege egyre inkább a szétforgácsolt jelen (...) Egyre kevésbé fontos, képesek vagyunk-e terveket kovácsolni - pláne, következetesen végre is hajtani -, mert mindezt felülírja az a szükséglet, hogy rögtönzött megoldásokat kell találnunk azon temérdek külső hatás közepette, amelyek bármely pillanatban meghiúsíthatják az elképzeléseinket. Azon kapjuk magunkat, hogy már csak a szimultán impulzusok és utasítások lankadatlan ostromára reagálunk."

"A következő fejezetekben a jelensokkot fogjuk tanulmányozni. Megvizsgáljuk, hogyan változtatja meg a kultúra születésének és megtapasztalásának, a vállalkozások menedzselésének, a pénz befektetésének, a politikai élet irányításának, a tudomány megértésének a módját; és azt is, miként ad értelmet a világunknak (és miként zavarja meg azokat az értelmezéseket, amelyeket eddig használtunk, és azokat az értelmeket, amelyeket eddig tulajdonítottunk neki - OP). Vizsgálódásaink során megismerhetjük a jelensokkra adott pánikreakciókat, de felfedezhetünk olyan megközelítéseket is, amelyek másfajta válaszokkal szolgálhatnak arra, hogyan lehet azon a bizonyos dolgon kívül élni, amelyre mindeddig időként gondoltunk."

"A könyv öt fejezetből áll, igazodva a jelensokk ötféle megjelenési formájához. Az első a narratíva összeomlásáról szól. Hogyan mesélhetünk történeteket és közvetíthetünk értékeket, ha a lineáris történetmeséléshez szükséges idő nem áll rendelkezésünkre. A következő a digifréniáról szól, vagyis arról, miként ösztönös bennünket a média és a technológia arra, hogy ugyanabban az időpontban egyszerre több helyen legyünk. A túlfeszítést taglaló fejezetben azokat a próbálkozásokat vesszük sorra, amelyek révén nagy időtávokat sokkal kisebb egységekbe akarunk belegyömöszölni. Ezt követően azt kutatjuk, mi történik, ha a bennünket körülvevő világnak kizárólag a jelen időben próbálunk értelmet adni. Végezetül pedig az apocalytóval (sic! OP) szembesülünk - azzal, ahogyan a látszólag végtelen jelen kiváltja belőlünk a befejezés, a vég szinte bármi áron történő eljövetele iránti sóvárgást."

Az egész könyv korunk lényegét, meghatározó sajátosságait megragadni igyekvő fejtegetések erősen gondolkodásra késztető, hömpölygő folyama. A mai valóságunkat formáló erőket kutató, sokrétű elmélkedések, elemzések indítanak töprengésre: vajon ténylegesen bonyolultabb világban élünk-e, mint eleink, vagy csak többet fogunk fel a világ bonyolultságából, és vajon a mind fejlettebb eszközeinkkel és "játékszereinkkel" magunk is sokkal többet adunk-e ahhoz, különösképp azzal, hogy egy vadonatúj, szinte az ősrobbanás lendületével növekvő univerzumot teremtettünk létünk új kereteként: a digitális világot.
Amit mond, nemegyszer szokatlan, zavarba ejtő, olykor bonyolult, de segít más szemmel látni és érteni. Jó néhány AHA-élménnyel is szolgál: igen, ez tényleg így van, csak épp így még nem gondoltuk végig.

Krúdy Gyula: Régi Magyarország - Alinea Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Krúdy írói életműve "a 20. századi magyar irodalomban sajátos jelenség. Kifejezésre jut benne a késői romantika kiteljesedése éppúgy, mint a modern, impresszionisztikus és a realizmus egy sajátos, rendkívül egyéni formájáig eljutó társadalom- és lélekábrázolás" - írja a Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 (http://mek.niif.hu/00300/00355/html/index.html). Ő még élt a legendás "régi Magyarországban", s a korban is, midőn az már a múlt megszépítő ködébe hanyatlott. E kettős tapasztalás - s hozzá a mesteri elbeszélő tehetsége - adja írásai különös hangulatát és vonzerejét, kétségkívül ezért volt egyike a legnépszerűbb magyar íróknak, akik a magyar /fél/múltról meséltek. Kosztolányi így beszél róla: "A múltat mindig a jelenen keresztül érzi át, s ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop, és széles vonásokkal, modern merész színrakással pingálja elénk a sokáig élő, boldog kurtanemesek, a zugódi Gaálok arcát. Témái a múlté, de a művészete a máé." (Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok - Tanulmányok magyar kortársakról - Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958) Persze messze nem csak "kurtanemeseket" és azok világát állítják elénk írásai, hanem az akkori mindennapok kisembereiét is, így érezhetünk bele, milyen volt akkor az élet. Akárcsak eleinkre, ránk is valahogyan ránk ragadt, hogy békésebbnek, természetesebbnek, emberségesebbnek képzeljük azokat a "régi időket", s tetszik, ahogy Krúdy szelíd szeretettel festi azok szereplőit. Szelíden, de bölcs tisztánlátással, hamis romantika nélkül. Némi finom nosztalgia olykor érződik, ám gyakran legalább annyi finom irónia is vegyül hozzá - ettől csodálatosak az életképei. Valahogy úgy, ahogy érzünk némi vonzódást a romantikus legendák holdfényes, girbe-gurba óbudai és tabáni utcácskái iránt, de azt is tudjuk, hogy barátságos házikóik bizony nagyrészt szűkek és komfortnélküliek voltak. Krúdy realizmusa pedig nem megy odáig, hogy az élet csúfságaival rontsa a hangulatunkat.

Ez a kötet egy újabb tematikus válogatás Krúdy műveiből, az Alinea által már közreadott Gasztrohangulatok (l. MISZ Hírlevél 2012/22. sz.) és Pest-budai hangulatok (L. MISZ Hírlevél 2014/6. sz.) folytatásaként. "Krúdy Gyula a régi Magyarország tájairól, hangulatairól, jellegzetes alakjairól, legendáiról mesél, s miközben megelevenednek "A régi Magyarország kísértetei", érezzük, hogy "gyönyörű országnak gyönyörű illatai szálldosnak a levegőben", és mi is azt kívánjuk, hogy "majd egy kupa bor mellett újra szépeket álmodhasson e tájon egy öreg költő". E válogatáskötetben Krúdy Gyula közel félszáz elbeszélése és cikke szerepel." - írja ajánlójában a kiadó.

Szinte bárhol ütjük is fel, azonnal megragad az elbeszélés hangulata. • "Emlékszel a babonás vidéki estékre, amikor tengerihántoláskor a hidegedő holdvilág alatt arról mesélgettek az emberek körülötted, hogyan tért vissza az öreg Csengeri a nyíregyházi Morgó-temetőből egy szál fehér ruhában..." (Nyíri mese). • A nyíregyházi ember lehetőleg nem pereskedik, mert annyi józan esze van, hogy ügyvéd nélkül is rájön az igazságra..." (A nyíregyházi ember) • "A tokaji, kopasz fejű, vén hegy oldalán újra terem az amerikai szőlő. De vajon a régi szőlő-e ez?" (Túl a Tiszán) • "Nem tudom, hogy jár-e még estenden a pincéből jövet az avasi temetőn keresztül az a bizonyos miskolci csizmadia..." (Az ősz különös hangjai)
S még néhány cím: • Az aranyhéjú kenyér földjén • A nyíregyházi beduinok • Ferenc József bora • Asszony, aki szőlőfürt lett • Pókhálós palackok • Ének a végekről • Pesti vizit • A budai tavasz • A betyárok országútján • Holdas este Füreden • A régi Magyarország kísértetei • Napszállat után egy magyar faluban • Jóillatú ország

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


24 Óra, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar
"...Az 50 éven felüliek 21 százaléka használja Magyarországon az internetet Az internetet szinte mindennap használók aránya Magyarországon a legmagasabb, és a magyarok tevékenykednek leginkább a közösségi portálokon - derül ki egy öt környező országot vizsgáló felmérésből..."

Békés Megyei Hírlap, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Heves Megyei Hírlap, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Petőfi Népe, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Somogyi Hírlap, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Tolnai Népújság, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Új Néplap, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Új Dunántúli Napló, 2014. május 17., szombat, 7. oldal
Közösségi portálon lóg a magyar

Forrasradio.hu, 2014. május 17., szombat
Második lett a legnagyobb középiskolás tudományos világversenyen egy debreceni diák pókerrobotja

Magyar Nemzet, 2014. május 19., hétfő, 12. oldal
Az államadósság fékezi hazánk felzárkóztatását
"...A magas államadósság, a gyorsan felszámolt feldolgozóipar és az állam számára előnytelen feltételekkel kötött privatizációs szerződések miatt Magyarország már eleve kedvezőtlenebb pozícióból csatlakozott az Európai Unióhoz 2004-ben..."

Napi Gazdaság, 2014. május 19., hétfő, 10. oldal
Mit kíván a vállalati kultúra?

Wikitech.hu, 2014. május 19., hétfő
Egy 15 éves diák olyan szoftvert készített, amivel ki lehet mutatni a mellrákot okozó gén mutációit
"...Magyarországot idén a 19 éves, debreceni Hegyesi Donát Sándor képviselte, aki szórakozásra és készségfejlesztésre egyaránt alkalmas pókerrobotjával második helyezést szerzett a mérnöki fejlesztések kategóriában..."

Infovilag.hu, 2014. május 19., hétfő
Hegyesi Donát: kisbolygót neveznek el Debrecen nagy tehetségéről

Figyelo.hu, 2014. május 19., hétfő
A magyar pókerrobot sikere

U-szeged.hu, 2014. május 19., hétfő
A tudatos és felelősségteljes innovációról a GTK-n
"...A FaRInn - Facilitating Responsible Innovation in SEE countries - projekt részeként a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán tartottak konferenciát 2014. május 19-én "Az innovációval kapcsolatos társadalmi, etikai és környezeti kihívások" címmel..."

Piacesprofit.hu, 2014. május 19., hétfő
Üzleti tanácsadókkal támogatja a magyar vállalkozókat a brit kormány

Piacesprofit.hu, 2014. május 19., hétfő
A CrypTalk kifejlesztője lett az Év Startupja

News4business.hu, 2014. május 19., hétfő
Támogatja a magyar vállalkozókat a brit kormány

Insiderblog.hu, 2014. május 19., hétfő
Magyar nyertes a közép-európai startup versenyen

Élelmiszer, 2014. május 20., kedd, 80. oldal
Új elnök a nemzeti innovációs hivatal élén

Elektro Installateur, 2014. május 20., kedd, 9. oldal
Az európai kutatás és innováció finanszírozásáról
"...2014. január 1-jén az Európai Unió elindította új, hétéves kutatás- és innováció-finanszírozási programját Horizon 2020 néven. Az EU a hétéves program során közel 80 milliárd eurót fektet kutatási és innovációs projektekbe annak érdekében, hogy növelje Európa gazdasági versenyképességét, és tágítsa az emberi tudás határait..."

Euroastra.hu, 2014. május 20., kedd
A világ legnagyobb tehetségkutató versenyén Hegyesi Donát a legjobbak között
"...A Magyar Innovációs Szövetség a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 1. díjban részesült Hegyesi Donát részére biztosította, hogy az Intel ISEF-en részt vehessen. A versenyre Hegyesi Donátot felkészítette, ill. elkísérte Ivánka Gábor, zsűritag..."

Pannonnovum.hu, 2014. május 20., kedd
A világ legnagyobb tehetségkutató versenyén Hegyesi Donát a legjobbak között

Pannonnovum.hu, 2014. május 20., kedd
KKV-k piacra jutásának lehetőségei 25 év KKV-fejlesztési tapasztalat alapján - Folytatódik a KKV klub

Infotatabanya.hu, 2014. május 20., kedd
Magyar vállalkozókat segít a brit kormány

Infodebrecen.hu, 2014. május 20., kedd
Magyar vállalkozókat segít a brit kormány

Dehir.hu, 2014. május 20., kedd
Bolygót neveznek el a debreceni Tóth Árpád Gimnázium diákjáról
Los Angeles - Hetvenkét nemzet másfél ezer diákja között érte el rangos helyezését a mérnöki kategóriában.

Pecsiujsag.hu, 2014. május 20., kedd
Innovációs napok kezdődnek a PTE orvostudományi karán

Mno.hu, 2014. május 20., kedd
A cél, hogy megérje hazánkban befektetni
"...A magyar gazdaságpolitika egyik fő célja, hogy megérje Magyarországon befektetni, gyártani, és megérje kutatás-fejlesztésbe is befektetni - hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára..."

Napigazdasag.hu, 2014. május 20., kedd
Cséfalvay: kiemelt cél az innováció

Mfor.hu, 2014. május 20., kedd
Cséfalvay: cél, hogy megérje nálunk befektetni

Hirado.hu, 2014. május 20., kedd
Cséfalvay: A gazdaságpolitika fontos célja, hogy megérje itt befektetni

Hirado.hu, 2014. május 20., kedd
Az exportképes kkv-kat erősítené a kormány

Dehir.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: nem csak termelési, innovációs központ is legyen az ország

Index.hu, 2014. május 20., kedd
Varga Mihály nagyot álmodott

Sztarklikk.hu, 2014. május 20., kedd
Varga szerint az országnak innovációs központtá is kell...
"...Magyarországnak nemcsak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is kell válnia, ehhez a kormány minden támogatást megad - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kedden Budapesten, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén..."

Somogytv.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: Magyarországnak innovációs központtá kell válnia

Portfolio.hu, 2014. május 20., kedd
Varga is csepegteti az ígéreteket

Napigazdasag.hu, 2014. május 20., kedd
Varga innovációs központtá tenné az országot

Napi.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: további adócsökkentés jöhet

Mfor.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: hitelezést ösztönző szabálymódosításokra készül a kormány

Magyarhirlap.hu, 2014. május 20., kedd
Magyarország a térség innovációs központja lehet

Innoportal.hu, 2014. május 20., kedd
Az országnak termelési és innovációs központtá kell válnia

Hirado.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak innovációs központtá is kell válnia

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. május 20., kedd
Zizzenj rá, idő van! - Varga: innovációs központtá kell válnunk

Orientpress.hu, 2014. május 20., kedd
Varga Mihály: iparstratégia kell!

Mno.hu, 2014. május 20., kedd
Innovációs központtá kell válnia Magyarországnak

Hir.ma, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia

Figyelo.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: innovációs központtá kell válnunk

Karpatinfo.net, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia

Lakihegyradio.hu, 2014. május 20., kedd
Központtá válnánk

Szon.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia

Privatbankar.hu, 2014. május 20., kedd
Változásra készül a kormány: mit állítanának az autógyártás mellé?

Elemzeskozpont.hu, 2014. május 20., kedd
Varga: az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia

Hir7.info, 2014. május 20., kedd
Az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia

Echotv.hu, 2014. május 20., kedd
Innováció
"...Magyarország nem csak termelési, de innovációs központ is kíván lenni, ehhez a gazdaság stabilitásának fenntartására és élénkítésére van szükség - mondta nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén..."

Mr1-Kossuth Rádió, Délutáni krónika, 2014. május 20., kedd
A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország innovációs központja is legyen Közép-Európának

Mr1-Kossuth Rádió, Esti Krónika, 2014. május 20., kedd
Pécs nyitott volt és az is marad az új megoldások iránt, hangzott el az Innovációs Napok megnyitóján

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2014. május 20., kedd
A következő hét évben az európai uniós források tíz százalékát szánja a kormány a kutatás és a fejlesztés támogatására

Lánchíd Rádió, Esti Híradó, 2014. május 20., kedd
Magyarországnak nem csak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központjává is válnia kell, mondta Varga Mihály
"...A nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén kiemelte, hazánk rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi szerepe legyen. Szerinte ehhez fenn kell tartani a stabilitást és élénkíteni kell a gazdasági növekedést..."

Gazdasági Rádió, Kivonat, 2014. május 20., kedd
Kivonat Hírek
"...Varga Mihály szerint Magyarországnak nem csak közép-kelet-európai termelési, hanem innovációs központjává is kell válnia..."

Jazzy Rádió, Esti Híradó, 2014. május 20., kedd
Átadták a japán Furukawa Electric új európai kutatóközpontját Budapesten

M1, Híradó este, 2014. május 20., kedd
Az innováció területén is struktúraváltás lesz, jelentette be Varga Mihály
"...Az innováció területén is struktúraváltás lesz - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. Varga Mihály elmondta: az új kormány célja, hogy a ciklus végéig húsz, az évtized végéig pedig legalább harminc világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon..."

ECHO TV, Hírek, 2014. május 20., kedd
Magyarország nem csak termelési, hanem innovációs központ is kíván lenni, mondta Varga Mihály

Duna TV, Esti Híradó, 2014. május 20., kedd
Az innováció területén is struktúraváltás lesz, jelentette be Varga Mihály

Duna TV, Esti Híradó, 2014. május 20., kedd
A következő hét évben az európai uniós források tíz százalékát szánja a kormány a kutatás és a fejlesztés támogatására

Magyar Hírlap, 2014. május 21., szerda, 10. oldal
Hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés
Varga Mihály: A kormány struktúraváltásra készül az innovációban - az évtized végéig harminc korszerű központ jöhet létre
"...Az új kormányzati ciklusban az egyik elsődleges irány a kis- és közepes vállalkozások előtérbe helyezése és a kutatás- fejlesztési programok támogatása lesz. Az innováció területét is kiemelten kezeli majd a kormányzat, ehhez több tucat központ létrehozását tervezik - jelentette be tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén..."

Magyar Hírlap, 2014. május 21., szerda, 10. oldal
2 perces interjú
Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
"...- Varga Mihály bejelentései mennyire hathatnak ösztönzően a hazai innovációs szektorra?
- Bizakodóan és kíváncsian tekintünk az új kormányzati ciklus elé. Várjuk a most bejelentett, világszínvonalú innovációs központok megvalósítását, ez nagy előrelépést jelent majd az ágazatnak. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mikor kezdi meg működését és milyen eredménnyel az a szervezet, amely a K+F+I szakterület működését - különös tekintettel a fejlesztésekre - összefogja..."

Magyar Nemzet, 2014. május 21., szerda, 12. oldal
Innovációs központ lehetünk
A hitelezés felgyorsításával ösztönözné a kormány a növekedést
"...Jogszabályok módosításával igyekszik a kormány fellendíteni a vállalatok hitelezését, mert ez még ma is alacsony szinten áll a bankoknál - jelentette ki tegnap Varga Mihály..."

Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 1+6+7. oldal
Az innováció a jövő
"...Magyarországnak a régió innovációs központjává kell válnia - hangsúlyozta Varga Mihály a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) közgyűlésén..."
"...Az évtized végéig a kutatók számát negyven százalékkal kell növelni, és legalább 30 világszínvonalú innovációs központnak kell működnie hazánkban − mondta Varga Mihály. A gazdasági miniszter szerint Magyarországnak a régió innovációs központjává kell válnia..."

Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 6-7. oldal
Mielőbb finomhangolni kellene a jogszabályt
Interjú Szabó Gáborral, az Innovációs Szövetség elnökével

Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 6-7. oldal
Magasabb sebességre kapcsol az ELI -projekt
"...Az uniós források jóváhagyásával Magyarországon is felgyorsul az ELI-projekt kivitelezése, a három országban épülő szuperlézereket előreláthatóan három év múlva csatlakoztatják a tudományos élet vérkeringésébe..."

Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 7. oldal
Már a Távol-Kelethez mérjük magunkat
"...Nemcsak az európai uniós tagországok mezőnyében, hanem világviszonylatban is felzárkózna az átlaghoz az innováció terén Magyarország. Az EU-középszint már azért nem mérvadó, mert Észak-Amerika és a Távol-Kelet is jóval előrébb jár..."

Napi Gazdaság, 2014. május 21., szerda, 7. oldal
Az eredmények ipari hasznosítása fontos az Egyesült Államokban
"...Az Egyesült Államokban ismét előtérbe kerül a tudományos kutatások eredményeinek mielőbbi ipari hasznosítása. Ugyanakkor az egyetemi világ attól fél, hogy alulfinanszírozottsága lenullázza eddigi előnyeit..."

Emasa.hu, 2014. május 21., szerda
Innovációs médiadíj Halaska Gábornak
"...A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén Szabó Gábor elnök adta át a MISZ 2013-as Média Díját Halaska Gábornak, a Figyelő hetilap rovatszerkesztőjének..."

Magyarhirlap.hu, 2014. május 21., szerda
Hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés

U-szeged.hu, 2014. május 21., szerda
Új nanotechnológiai eredmények az SZTE-n

Godolloi-hirek.hu, 2014. május 21., szerda
A gödöllői egyetem tudásbázisa is segíti a szentendrei innovációs központot

Edupress.hu, 2014. május 21., szerda
Innovációs központ létesül Szentendrén

Epiteszforum.hu, 2014. május 21., szerda
Innováció központ létesül Szentendrén

Csaladinet.hu, 2014. május 21., szerda
Fókuszban: nagy találmányok

Vs.hu, 2014. május 21., szerda
Kisbolygót neveztek el a 19 éves magyar feltalálóról
"...A nemzetközi fiatal feltalálók versenyén kategóriájában második helyezést ért el Hegyesi Donát, aki pókerrobotjával repült ki Los Angelesbe, az Intel innovációs versenyére. A verseny kemény volt, akadt olyan kihívója, aki a haladó autók által keltett szélből nyert elektromos áramot. A 19 éves Donát mégis lekörözött majdnem mindenkit, nevét a csillagokba írták..."

Orientpress.hu, 2014. május 21., szerda
Cséfalvay: érje meg Magyarországon befektetni

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. május 21., szerda
A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország innovációs központja is legyen Közép-Kelet-Európának

Jazzy Rádió, Reggeli Híradó, 2014. május 21., szerda
A kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy Magyarország ne csak Közép-Kelet-Európa termelési, hanem innovációs központja is legyen, jelentette ki Varga Mihály

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2014. május 21., szerda
Magyarország nem csak termelési, hanem innovációs központ is kíván lenni, mondta Varga Mihály

Figyelő, 2014., május 22., 5. oldal
Innovációs Média Díjat kapott a Figyelő munkatársa
"...Május 20-án, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén Szabó Gábor elnök adta át a MISZ 2013. évi Média Díját Halaska Gábornak, lapunk rovatszerkesztőjének a magyar innovációs eredmények bemutatása és a startup-ökoszisztéma építése kapcsán végzett tevékenysége elismeréseként..."

Figyelő, 2014., május 22., 32-34. oldal
"Elegendő tehetség sosem lesz"
Interjú - Lovász László
"...Kiemelt cél, hogy ne csak az MTA-nál zajló kutatásokkal foglalkozzunk, hanem erősítsük kapcsolatainkat az egyetemekkel. Egyrészt a kutatóegyetemekkel több közös projektet kell indítani, másrészt az oktatásban is közösen kellene részt venni. Így például a diákok, doktori képzésen tanulók már korábban becsatlakozhatnak a tudományos munkába, az alap- és alkalmazott kutatás is jobban összekapcsolható. Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja az ELTE és a BME lágymányosi campusa mellett épült fel, ez kiváló lehetőséget ad az új szemlélet megvalósítására..."

Figyelő, 2014., május 22., 56-58. oldal
Magyar ötlet - amerikai business
"...Sziget Fesztivál, internetes cég, memetikai tanácsadó, marketing­cégek Budapesten és San Franciscóban. Mindez együtt Karafiáth Balázs pályája, aki két évtizede próbálja a legfrissebb tudományos és technológiai felfedezéseket az üzlet nyelvére lefordítani..."

Heti Válasz, 2014. május 22., csütörtök, 9. oldal
Ismét Lendületben
"...Újabb 18 fiatal kutató alakíthat kutatócsoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) intézeteiben és egyetemeken a Lendület program révén - jelentette be Lovász László, az MTA új elnöke..."

HVG, 2014. május 24., szombat, 48+50. oldal
A nagyvilág felé
Budapesti startupegyetem
"...Ösztöndíjakkal, kapcsolatainak átadásával segíti a magyarországi startup cégeket az európai innovációs hálózat budapesti központja..."

HVG, 2014. május 24., szombat, 55-57. oldal
Halaszttal teljes
Az EU-pénzosztás zavarai
"...Egy évet csúszhat a 2014-2020-as időszakban lehívható uniós források pályáztatása a lassú tervezés, a kifizetések átmeneti felfüggesztése és könyvelési trükkök miatt..."

Napi Gazdaság, 2014. május 22., csütörtök, 1+6+7. oldal
Nem vesznek el források

Világgazdaság, 2014. május 22., csütörtök, 7. oldal
Dinamikusan fejlődik a Határ úti ipari park
"...Új termelőüzemet épített a XANGA cégcsoport a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Parkban. A társaság a mintegy 400 millió forintos fejlesztés megvalósításához 103 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kapott az Észak- Alföldi Operatív Programból..."

Napi Gazdaság, 2014. május 22., csütörtök, 8. oldal
Világszabadalom Magyarországról
"...Forradalmasíthatja az ipari automatizmusokat az OptoForce fejlesztése, amely tapintást kölcsönöz merev felépítésű gépeknek. A magyar startup vállalkozás az egyetemi padokból nőtte ki magát, most a világ egyik vezető gépgyártójával szerződhetnek..."

Napi Gazdaság, 2014. május 22., csütörtök, 6. oldal
A brüsszeli források nagyban segítik a fejlesztéseket
"...A magyarországi fejlesztések 97 százaléka brüsszeli forrásból valósul meg. Az évtized végéig rendelkezésre álló 7480 milliárd forintnyi keret 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk..."

Műszaki szemle, 2014. május 22., csütörtök, 6. oldal
Magyar Innovációs Nagydíj, 2013
"...Az Országház Felsőházi Termében március 28-án átadták a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által 22 éve alapított, a Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett, és a 2013. évben a legnagyobb jelentőségű, nagy hasznot hozó vállalkozásokat és intézményeket elismerésben részesítő Magyar Innovációs Nagydíjat, illetve a Start-up Innovációs Díjat..."

Műszaki szemle, 2014. május 22., csütörtök, 40. oldal
Felmérik az állami szellemi tulajdont
"...A megoldáshoz segíthet hozzá az az együttműködési megállapodás, amelyet nemrég kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) e szellemi vagyon jobb hasznosítása érdekében..."

Műszaki szemle, 2014. május 22., csütörtök, 41. oldal
Hiányzó informatikusok
"...Váratlanul hiánycikk lett Magyarországon a jól képzett informatikus, sőt, egyelőre kilátástalan a képzés növelése, miközben viszont nincs hiány az ambiciózus informatikai tervekből...."

Műszaki szemle, 2014. május 22., csütörtök, 51. oldal
Hevesi Endre-díj átadása
"...Hagyományhoz híven az idén is átadták a Hevesi Endréné Kalmár Magda által 1987-ben alapított Hevesi Endre díjat, amelyet a tudomány és a technika új eredményeinek népszerűsítése érdekében a legtöbbet tevő szakemberek, közírók, újságírók érdemelhetnek ki..."

Index.hu, 2014. május 22., csütörtök
Az MTA a kormánnyal is vitába szállhat
"...Május elején az Magyar Tudományos Akadémia Lovász László matematikust választotta meg az Akadémia 20. elnökének. Lovász a számítógép-tudomány világhírű kutatója, munkásságát a matematika legrangosabb díjaival - többek között a Wolf- és a Kiotó-díjjal - ismerték el, Bolyai-díjas, Széchenyi-nagydíjas. Megválasztása után pár nappal interjút adott nekünk. Fontosnak tartja, hogy az MTA kiálljon a tudományos véleményszabadság mellett, és úgy véli, az Akadémia a kormánnyal is vitába szállhat. Nagy problémának látja a kutatók elvándorlását és az egyetemi tanárok alacsony fizetését, és szívesen látna több fiatal tagot az Akadémián..."

Pannonnovum.hu, 2014. május 22., csütörtök
Megvan a H2020 program első nyertes magyarországi pályázata!

Pannonnovum.hu, 2014. május 22., csütörtök
Pályaorientációs élménynap diáklányoknak - meghívó a MOBILISba

Napi.hu, 2014. május 22., csütörtök
Itt az új lehangoló adat - Magyarország lemaradt a visegrádi országok mögött

Hirado.hu, 2014. május 22., csütörtök
Szegedi szuperlézer szakemberi szemmel

Edupress.hu, 2014. május 22., csütörtök
Együttműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a PE

Edupress.hu, 2014. május 22., csütörtök
Új nanotechnológiai eredmények az SZTE-n

Dehir.hu, 2014. május 22., csütörtök
Donát robotot épített, mégsem akar pókerkirály lenni

Profitline.hu, 2014. május 22., csütörtök
Javult Magyarország versenyképessége!

Mlszksz.hu, 2014. május 22., csütörtök
Az országnak nemcsak termelési, hanem innovációs központtá is kell válnia

Figyelo.hu, 2014. május 22., csütörtök
Amerikából jött vissza Veszprémbe
"...A Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának támogatásával alapíthat kutatólaboratóriumot a Pannon Egyetem Mérnöki Karán Szilágyi Róbert Károly, a legkiválóbb fiatal kutatók egyike. A Lendület-pályázat keretében az Egyesült Államokból Veszprémbe hazatérő vegyészprofesszor kutatásaival új anyagok felfedezéséhez kíván hozzájárulni, amelyek kulcsfontosságú elemeivé válhatnak a jövő technológiáinak és a szintetikus kémiai átalakításoknak..."

Insiderblog.hu, 2014. május 22., csütörtök
iGen3 - a killer innovatív pályakezdő

Startupcafe.hu, 2014. május 22., csütörtök
IVSZ Startup Konferencia

Computerworld.hu, 2014. május 22., csütörtök
Rangos startup díjra jelölték a Prezit

Magyar Fórum, 2014. május 22., csütörtök, 8. oldal
Gyógyszerfejlesztés és repülési szimulátorok Debrecenben
Magyar tudósok hiánypótló feladatokat látnak majd el a központban
"...Az Európában is egyedülálló zöldmezős fejlesztés a magyar szakemberek tudásbázisaként a hazai innovációt szolgálja majd - jelentette ki Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a Pharma-Flight Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ ünnepélyes alapkőletételén Debrecenben..."

Népszabadság, 2014. május 23., péntek, 13. oldal
Csokorba szedve
"...Az egyre fokozódó innovációs verseny, ami az ipar húzóágazatainak számító autógyártás, vegyipar és gyógyszeripar számára új beszállítókat termel, a régió legnagyobb átfogó ipari szakkiállításán, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban is évről évre tetten érhető..."

Világgazdaság, 2014. május 23., péntek, 4. oldal
Siker a Startup Tavasz 2014
Finálé A tíz legjobb vállalkozás verseng a döntőben
"...Május 30-án zárul a Nemzeti Innovációs Hivatal Startup Tavasz 2014 programsorozata, amit feltétlenül folytatandó kezdeményezésnek tart lapunknak adott nyilatkozatában Spaller Endre elnök. A rendezvénysorozat keretében jó pár induló innovatív vállalkozás tette meg első lépéseit a globális piac és talán a világhír felé..."

Napló, 2014. május 23., péntek, 2. oldal
Oktatók és kutatók szellemi tulajdona
"...Veszprém (la) - Meg kell ismertetni a világgal a Pannon Egyetem eredményeit, az oktatók, kutatók, hallgatók alkotásai szellemi tulajdont képviselnek. Együttműködési megállapodást írt alá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, dr. Bendzsel Miklós és a Pannon Egyetem rektora, dr. Friedler Ferenc a veszprémi intézményben..."

Vg.hu, 2014. május 23., péntek
Spaller Endre: Jól sikerült a Startup Tavasz 2014

Vg.hu, 2014. május 23., péntek
Siker a Startup Tavasz 2014

Itbusiness.hu, 2014. május 23., péntek
Keresik a legjobb üzleti appokat

Profitline.hu, 2014. május 23., péntek
Megvannak a közösen tartott TechShow, a CESA és a Fintech&Sales Demo Day döntősei

Orientpress.hu, 2014. május 23., péntek
Együttműködik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Pannon Egyetem

Hvg.hu, 2014. május 23., péntek
Ezek a legkirályabb régiós startupok

Gazdasagiradio.hu, 2014. május 23., péntek
Ügyesebben is el lehetne költeni az eu-s pénzeket kutatás-fejlesztésre

Epiteszforum.hu, 2014. május 23., péntek
Kreatív Budapest konferencia 2.

Insiderblog.hu, 2014. május 23., péntek
Éljen alapítótársunk, Halaska G!
"...Május 20-án, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) éves közgyűlésén Szabó Gábor elnök adta át a MISZ 2013. évi Média Díját Halaska Gábornak, a Figyelő hetilap rovatszerkesztőjének, a MÚOSZ Etikai Bizottsága tagjának a magyar innovációs eredmények bemutatása és a startup ökoszisztéma építése kapcsán végzett tevékenysége elismeréseként..."

Insiderblog.hu, 2014. május 23., péntek
30-án Techshow, június 4-én IVSZ startup konferencia

Pannonnovum.hu, 2014. május 23., péntek
Visegrádi Alap - pályázati lehetőség

Hajdú-Bihari Napló, 2014. május 24., szombat, 3. oldal
Las Vegast is meghódítaná a robottal
"...Bár a továbbtanulásnál nem származik előnye, azért igyekszik pro?tálni a győzelemből. Olvasóink két éve ismerhettek meg, amikor az 50 ifjú tehetség magazinunkban bemutattunk téged, az okosórádat és a LED-kockádat. Most pedig épp csak hazaérkeztél Los Angelesből, ahol 72 nemzet 1700 versenyzője között, kategóriádban a pókerrobotoddal a második helyet érted el. Hogyan vezetett idáig az utad?..."

Computerworld.hu, 2014. május 24., szombat
Az üzleti célú innováció meghatározza a cégértéket

Pecsiujsag.hu, 2014. május 25., vasárnap
Új laborral bővül a PTE az Innovációs Nap alkalmából

Népszabadság, 2014. május 26., hétfő, 12. oldal
Kreativitás és versenyképesség
"...A közelmúltban nyitották meg az Egyesült Államokban a bűvös kockával kapcsolatos kiállítást, mely - a híradások szerint - rövidesen világkörüli útra indul. Büszkék vagyunk a kocka kiagyalójára, már azért is, mert ő, sok kiválóságunkkal szemben, nem a kiszakadtak, hanem az itthon maradottak közé tartozik..."

Metropol, 2014. május 26., hétfő, 16. oldal
Technikai innovációs és dizájndíj
"...Harmadik lett a legtakarékosabb autók európai versenyén Rotterdamban a Kecskeméti Főiskola csapata..."

Metropol, 2014. május 26., hétfő, 17. oldal
Tavaly tizenöt százalékkal növelte a hazai árbevételét
"...A Bosch 2013-ban 15 százalékkal, 719 milliárd forintra növelte teljes magyarországi árbevételét..."

Napi Gazdaság, 2014. május 26., hétfő, 15. oldal
Csak a konkrét projektek működnek Kínában

Napi Gazdaság, 2014. május 26., hétfő, 15. oldal
Budapesten mérkőztek meg a legjobbak
"...Harmadik alkalommal rendezték meg a NASA és Google által alapított amerikai egyetem, a Singularity University nemzetközi innovációs versenyének döntőjét április végén Budapesten közölte a házigazda Design Terminál..."

Napló, 2014. május 26., hétfő, 6. oldal
Miből nem lesz cserebogár?
STARTUP Ha jól kihasználják a kezdők az innovációt, növekedési pályára állhatnak
"...Évente több tízezer magánember alapítja meg első vállalkozását, ám ezeknek a cégeknek a 99 százaléka legjobb esetben is mikrovállalat marad, csupán töredékük válik a szó legszorosabb értelmében "startup" vállalkozássá..."

Nol.hu, 2014. május 26., hétfő
Kreativitás és versenyképesség

Pecsiujsag.hu, 2014. május 26., hétfő
Egy laboratóriumot is átadnak a PTE Innovációs Napján

Népszava, 2014. május 27., kedd, 11. oldal
Épül a szegedi "szuperlézer"
Brüsszel is támogatja az ELI lézeres kutatóközpont építését
"...Megkezdődött az ELI-ALPS kutatóközpont építése Szegeden. Az Európai Bizottság szerint a beruházás kiemelkedően fontos Európa tudományos kutatási képességét illetően, valamint több száz kutatót csábíthat Magyarországra - köztük számos külföldre vándorolt magyar szakembert is. A központ építése több száz új munkahelyet teremt Szegeden és térségében, számos üzleti és kutatási beruházást vonzhat a világ minden részéről..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. május 27., kedd, 2. oldal
Nobel-díjasok és tehetséges diákok

Magyar Elektronika, 2014. május 27., kedd, 30. oldal
Siemens - BME: megújított stratégiai együttműködés
"...A Siemens Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem újabb öt évre kötött stratégiai megállapodást, amelyet Dale A. Martin elnök-vezérigazgató (Siemens Zrt.) és Dr. Péceli Gábor rektor (BME) írt alá többek között nemzetközi és hazai hallgatói ösztöndíjak felajánlása, valamint az egyetemi szakmai kezdeményezések és a tudományos diákköri munka ösztönzése, illetve a közös K+F projektek megerősítése érdekében..."

Itextreme.hu, 2014. május 27., kedd
Megvannak a közösen tartott TechShow, a CESA és a Fintech&Sales Demo Day döntősei

Index.hu, 2014. május 27., kedd
Ők kaptak milliókat az NGM-től

Hir6.hu, 2014. május 27., kedd
Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója Szegeden
"...Két Nobel-díjas biokémikus, Ada Yonath és Aaron Ciechanover is előadást tartott a Nobel-díjasok - tehetséges diákok találkozóján, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg hétfőn Szegeden..."

Hir6.hu, 2014. május 27., kedd
Döntős a magyar cég a világ legnagyobb startup versenyén

Nepszava.hu, 2014. május 27., kedd
Épül a szegedi "szuperlézer"

U-szeged.hu, 2014. május 27., kedd
Élelmiszer-ipari innovációkat mutattak be az SZTE-n

Tozsdeforum.hu, 2014. május 27., kedd
Döntős a magyar cég
"...Bejutott a világ egyik legnagyobb startup versenyének idei döntőjébe az orvosi segédeszközt kifejlesztő Remotaid, elsőként a magyar cégek közül..."

News4business.hu, 2014. május 27., kedd
Háromdimenziós fejlesztések Debrecenből

Napigazdasag.hu, 2014. május 27., kedd
Világsiker előtt a magyar garázscég

Napigazdasag.hu, 2014. május 27., kedd
Az iparszövetség ellenzi a kötelező kamarai tagságot
"...A kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetének javítása továbbra is kiemelt kormányzati figyelmet érdemel a foglalkoztatásban betöltött szerepük alapján - mondta Vadász György, a Magyar Iparszövetség (OKISZ) ügyvezető elnöke a szövetség közgyűlésén Budapesten..."

Mmonline.hu, 2014. május 27., kedd
Felfuttatnák a magyar innovációt

Magyarhirlap.hu, 2014. május 27., kedd
Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a NIH és a KDB bank

Innoportal.hu, 2014. május 27., kedd
Budapesten nyílt meg a Furukawa európai kutatóközpontja

Hirado.hu, 2014. május 27., kedd
Több ezermilliárdos uniós forrásból segítené a kkv-kat a kormány

Hirado.hu, 2014. május 27., kedd
OKISZ-közgyűlés: a kkv-k helyzete továbbra is kiemelt figyelmet érdemel

Hirado.hu, 2014. május 27., kedd
Nőtt a kiállítók száma az Ipar Napjain

Hirado.hu, 2014. május 27., kedd
Nobel-díjasok és diákok találkoztak Szegeden

Hirado.hu, 2014. május 27., kedd
Együttműködés a NIH és a KDB Bank között

Erdon.ro, 2014. május 27., kedd
A NIH és a KDB bank együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá

Orientpress.hu, 2014. május 27., kedd
A NIH és a KDB bank együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá

Elemzeskozpont.hu, 2014. május 27., kedd
Jelentősen nőtt a kiállítók száma a Hungexpo idei ipari szakkiállításán

Elemzeskozpont.hu, 2014. május 27., kedd
Döntős egy magyar cég a világ egyik legnagyobb startup versenyén

Profitline.hu, 2014. május 27., kedd
A kkv-k helyzete továbbra is kiemelt figyelmet érdemel

Privatbankar.hu, 2014. május 27., kedd
Sehol sem vagyunk a versenyképességi listákon - hogy csinálják a sikeresek?

Privatbankar.hu, 2014. május 27., kedd
Ezért nem vagyunk elég versenyképesek

Mno.hu, 2014. május 27., kedd
Magyar startup került a legjobbak közé

Infovilag.hu, 2014. május 27., kedd
Dél-Korea kész pénzzel segíteni az újító magyar vállalkozásokat

Inforadio.hu, 2014. május 27., kedd
Magyar döntős a világ egyik legnagyobb startup versenyén

Computerworld.hu, 2014. május 27., kedd
A fejlődésről és eligazodásról szól az InnoWorld 2014

Mr1-Kossuth Rádió - Késő esti Krónika, 2014. május 27., kedd
A következő években több mint 4200 milliárd forintot fordít a kormány az uniós támogatásokból gazdaságfejlesztésre

InfoRádió - Délutáni mérleg, 2014. május 27., kedd
A hazai startup és innovatív technológiát képviselő cégek és dél-koreai befektetők együttműködésének elősegítéséről írtak alá szándéknyilatkozatot a Nemzeti Innovációs Hivatal és a KDB Bank képviselői

ECHO TV, Hírek, 2014. május 27., kedd
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Innovációs Hivatal és KDB Bank Európa Zrt.

ECHO TV, Esti Híradó, 2014. május 27., kedd
Együttműködési megállapodást kötött öt közép-kelet-európai egyetem
"...Együttműködési megállapodást kötött öt kelet-közép-európai egyetem, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az összefogás célja, hogy az intézmények közösen fejlesszék a regionális oktatási és kutatási területeket..."

Duna TV, Esti Híradó, 2014. május 27., kedd
A következő években több mint 4200 milliárd forintot fordít a kormány az uniós támogatásokból gazdaságfejlesztésre

Magyar Nemzet, 2014. május 28., szerda, 12. oldal
Magyar-koreai innováció
"...Innovatív technológiát képviselő magyar cégek és a koreai befektetők együttműködésének elősegítéséről írtak alá szándéknyilatkozatot a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a KDB Bank Európa Zrt. képviselői tegnap..."

Magyar Hírlap, 2014. május 28., szerda, 10. oldal
Dél-koreai tőkével jutnak piachoz hazai vállalkozások
"...Dél-koreai befektetőkön és bankon keresztül juthatnak el hazai innovatív vállalkozások az ottani piacra. A koreaiak viszont így vagy tulajdonhoz, vagy technológiához jutnának hozzá..."

Napi Gazdaság, 2014. május 28., szerda, 17. oldal
A felhőalapú szolgáltatás a jövő
"...A felhőszolgáltatások fontos szerepet fognak játszani a gazdaság átalakítása és a kontinens globális versenyképességének jövőbeni erősítése terén, de a felhasználók egy része még ódzkodik a cloud-szolgáltatásoktól..."

Népszabadság, 2014. május 28., szerda, 9. oldal
Hátul kullogunk a sorban
"...Tragikus képet festett Magyarországról a World Knowledge Competitiveness Index..."

Dunántúli Napló, 2014. május 28., szerda, 1-3. oldal
Külső cég finanszírozza az egyetemi kutatást

Computerworld, Számítástechnika, 2014. május 28., szerda, 10-11. oldal
"Több elektronikai kutatás-fejlesztés idevonzása a legfontosabb feladatunk..."
"...Interjú Gacsal Józseffel, az Intet magyarországi üzletfejlesztési igazgatójával, az IVSZ elektronikai tagozatának vezetőjével..."

Computerworld, 2014. május 28., szerda, 11. oldal
Videotolmács-szolgáltatás
"...Rekordmennyiségű pályázat érkezett idén az öt év alatt igazi innovációs seregszemlévé nőtt Invitel InnoMax Díjra. Az Invitel szolgáltatásaira épülő vállalati fejlesztések között a nagyvállalati kategória díját a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének videotolmács-szolgáltatása nyerte el, mely hivatali ügyintézéskor, a munkahelyen vagy épp egészségügyi ellátások alkalmával egyaránt segíti az érintetteket..."

Népszabadság, 2014. május 28., szerda, 9. oldal
Hátul kullogunk a sorban

Népszabadság, 2014. május 28., szerda, 18. oldal
Agyelszívás már a középiskolában
Szegedi Tudós Akadémia Nobel-díjasok is segítik a kutatók elit képzését

Magyar Demokrata, 2014. május 28., szerda, 7. oldal
Elektromos autót mutatott be a győri egyetem

Udvarhelyi híradó, 2014. május 28., szerda, 4. oldal
Lassan, de készül az inkubátorház
"...Kis léptekkel, de halad a székelyudvarhelyi inkubátorház létrehozásának folyamata: az intézmény két éve idén májusra tervezett indítása a feltételezések szerint leghamarabb egy év múlva válhat lehetségessé..."

Stop.hu, 2014. május 28., szerda
Döntőben egy magyar cég a neves startup versenyén

Profitline.hu, 2014. május 28., szerda
Háromdimenziós technológiai innovációs fejlesztések Debrecenből

Figyelo.hu, 2014. május 28., szerda
Új lehetőség innovatív cégeknek

Figyelo.hu, 2014. május 28., szerda
Magyar startup! Magyar fejlesztés! Magyar világszabadalom várományos!

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. május 28., szerda
A következő években több mint 4200 milliárd forintot fordít a kormány az uniós támogatásokból gazdaságfejlesztésre

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2014. május 28., szerda
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Innovációs Hivatal és a KDB Bank Európa Zrt.

Magyar Narancs, 2014. május 29., csütörtök, 7. oldal
Elektromos autó

Figyelő, 2014. május 29., 36-37. oldal
Megduplázta a bibliai talentumokat
Tudósvilág
"...Az MTA tagjának lenni azt jelenti, hogy mindazt, amit magyar kutató elérhet, itthon érte el - mondta a Figyelőnek a 80. születésnapján számos kitüntetést kapott Magyar Kálmán gyógyszerkutató, aki elsősorban a központi idegrendszerre ható készítményeket kutatta, munkássága során 15 eredeti gyógyszermolekula szervezetben történő hatását tanulmányozta..."

Népszabadság, 2014. május 29., csütörtök, 19. oldal
Újra hűtik az óriásgyorsítót
Hatvanéves a CERN, és készülnek a további tervek
"...Huszonegy tagországot érintő évfordulós látogatókörútjának keretében kedden Budapestre érkezett a világ legnagyobb részecskefizikai tudományos kutatóközpontja, a genfi CERN főigazgatója. Rolf-Dieter Heuerrel egyebek mellett a legutóbb az "isteni részecskének" becézett Higgs-bozon felfedezésével a világhírét még tovább erősítő, az idén hatvanéves létesítmény jövőjéről is beszélgettünk..."

Barikád, 2014. május 29., csütörtök, 4. oldal
Növelnék az izraeli tőkét

Napi Gazdaság, 2014. május 29., csütörtök, 4. oldal
Network Enterprise Europe

Világgazdaság, 2014. május 29., csütörtök, 3. oldal
Network Enterprise Europe
"...KÍNAI CSÚCSTECHNOLÓGIAI ÜZLETI DELEGÁCIÓ EURÓPÁBAN Brüsszel, Prága, Hamburg, 2014. június 11-21..."

Elektrotechnika, 2014. május 29., csütörtök, 30. oldal
Átadták a Magyar Innovációs Szövetség 2013 évi díjait
"...Az idén huszonkettedik alkalommal adták április 28-án a Parlament felsőházi termében a Magyar Innovációs Szövetség Nagydíját és a díjazott pályázatok elismeréseit. Az eseményen jelen volt és a nagydíjat átadta Kövér László az Országgyűlés elnöke..."

Elektrotechnika, 2014. május 29., csütörtök, 31. oldal
Új magyar innovációs siker!
MODULO a hazai elektromos busz

SzTNH e-Hírek 2014. május 29., csütörtök
Együttműködési megállapodás a Pannon Egyetemmel

SzTNH e-Hírek 2014. május 29., csütörtök
Szellemitulajdon-védelmi ankét

Euroastra.hu, 2014. május 29., csütörtök
Startup-feszt a 8kerben

Profitline.hu, 2014. május 29., csütörtök
Brüsszel díjazza az innovációt - pályázati lehetőség cégek számára

Innoteka.hu, 2014. május 29., csütörtök
Kiválasztották a legtehetségesebb fiatalokat
"...A 20 év alatti fiatalok számára szervezett 2013-2014. évi 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny akadémikusokból, gazdasági szakemberekből álló 18 tagú bíráló bizottsága, hosszas értékelés után döntött, és kiválasztotta, a műszaki illetve természettudomány területén, a legtehetségesebb magyar fiatalokat..."

Itextreme.hu, 2014. május 29., csütörtök
Háromdimenziós technológiai innovációs fejlesztések Debrecenből

Gazdasági Rádió, Reggeli monitor, 2014. május 29., csütörtök
Véget ért a Deutsche Telekom nemzetközi innovációs versenyének magyarországi elődöntője

Magyar Nemzet, 2014. május 30., péntek, 9. oldal
Élvonalban a sokszínű Nyíregyházi Főiskola
"...A Nyíregyházi Főiskola 2000. január 1-jén született meg a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Kara integrációjával. A főiskola által a fiataloknak kínált sokrétű lehetőségeket dr. Jánosi Zoltán rektor foglalta össze..."

Világgazdaság, 2014. május 30., péntek, 2. oldal
Főiskolával működik együtt a Microsoft

Világgazdaság, 2014. május 30., péntek, 4. oldal
Európa legjobbjának választották az erőművet

Világgazdaság, 2014. május 30., péntek, 4. oldal
Európa legjobbjának választották az erőművet
"...Innováció és technológia kategóriában Európa legjobbjának választotta a COGEN Europe a pécsi Pannonpower biomassza-tüzelésű erőművet..."

Napi Gazdaság, 2014. május 30., péntek, 4. oldal
20 év az innováció jegyében - születésnapját ünnepelte a LeasePlan Hungária Zrt.

Dunántúli Napló, 2014. május 30., péntek, 6. oldal
Csúcstechnológia az Innovációs Napokon
Hosszú távú együttműködésben gondolkodik a Pécsi Tudományegyetem és a Samsung

Vas Népe melléklet, 2014. május 30., péntek, 4. oldal
Megnyílt a Horizont 2020 honlap
"...Elérhetővé vált az új, hazai Horizont 2020 portál. Érdemes felkeresni, hiszen a keretprogram az évtized végéig 77 milliárd eurónyi forrással segíti az európai kutatás-fejlesztést és az innovációt. Ezen belül 8,6 millió euróra a kis- és középvállalkozások önállóan is pályázhatnak. Méghozzá közvetlenül bonyolítva a Brüsszelből elérhető támogatások igénylését..."

Veszprémi 7 nap, 2014. május 30., péntek, 2. oldal
Közösen az innovációért
Együttműködési megállapodást írt alá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Pannon Egyetemmel múlt héten.

Mixonline.hu, 2014. május 30., péntek
Ígéretes ötletek a Telekom innovációs versenyén

Szegedma.hu, 2014. május 30., péntek
Az innováció a térség fejlődésének kulcsa + FOTÓK

Vasindex.hu, 2014. május 30., péntek
Az innováció a térség fejlődésének kulcsa + FOTÓK

Vg.hu, 2014. május 30., péntek
Gyorsan bővíti szolgáltató központját a GE

Piacesprofit.hu, 2014. május 30., péntek
Kutatócégbe fektet az SZTA
"...A Széchenyi Tőkealap egy földtani kutatásokra specializálódott cégbe, a GEOCHEM Kft-be fektet be, mindösszesen 120 millió forintot. A 2006 óta működő vállalkozás olyan méréseket végez speciális kőzetfizikai laboratóriumában, részben saját fejlesztésű eszközeivel, amelyek a szén, szénhidrogén és geotermikus kutatásokban, a radioaktív hulladékok elhelyezésében és a metánbányászatban is alkalmazhatók..."

News4business.hu, 2014. május 30., péntek
Ericsson: 90%-os matek érettségik, Svájcba "exportált" kísérleti eszközök - idén is díjazták a legjobb tanárokat

Bevezetem.hu, 2014. május 30., péntek
Kiosztották a Magyar Innovációs TechShow elismeréseit

Figyelo.hu, 2014. május 30., péntek
Kiosztották a Magyar Innovációs TechShow elismeréseit

Figyelo.hu, 2014. május 30., péntek
Bemelegítés egy krakkói startupversenyre

Figyelo.hu, 2014. május 30., péntek
Döntőben a magyar startup cég
"...Bejutott a világ egyik legnagyobb startup versenyének idei döntőjébe az orvosi segédeszközt kifejlesztő Remotaid, elsőként a magyar cégek közül - közölte a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)..."

Euroastra.hu, 2014. május 30., péntek
A Telekom innovációs verseny hazai elődöntője

Bitport.hu, 2014. május 30., péntek
Videó közvetítő alkalmazás nyert a Telekom versenyén

Észak-Magyarország, 2014. május 31., szombat, 5. oldal
A forrósággal is megbirkózik a FUX speciális vezetéke
A FUX Zrt. nem először nyer azzal a nemzetközi piacon, hogy megold egy bonyolult műszaki problémát gazdaságosan.
"...A miskolci cég nemrég nyert díjat a Magyar Innovációs Szövetség 2013-as versenyén a felületkezelt szigeteletlen távvezetékek fejlesztéséért és gyártásáért. De a cég mindig is abban lelte meg erősségét, hogy új eljárásokkal, termékekkel jelentkezett a piacon, mindig olyan felhasználói problémát megcélozva, amelyre másnak nem sikerült a FUX-éval egyenértékű és a gazdaságossági kritériumoknak is megfelelő megoldást találnia. Most éppen Jordániában fognak hálózatot felújítani a FUX vezetékeivel..."

Hajdú-Bihari Napló, 2014. május 31., szombat, 6. oldal
Háromdimenziós technológiai innovációs fejlesztések Debrecenből

Insiderblog.hu, 2014. május 31., szombat
TechShow és a Grund hangulat

MATEHETSZ hírlevél, 2014. május
Az Év Talentumai
"...Makra Noémi tornász, Fodor Mátyás néptáncos és Zsombori Balázs feltaláló vehette át 2014-ben az OFI által alapított "Az Év Talentuma" díjat..."

MATEHETSZ hírlevél, 2014. május
Harsányi István-díj
"...A Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre pályázatot ír ki..."

Elemzeskozpont.hu, 2014. június 1., vasárnap
Kinek is kell innovációs járulékot fizetni?

Szekesfehervar.hu, 2014. június 1., vasárnap
Nyolcadszor rendezik meg a Magyar Műszaki Értelmiség Napját
"...A magyar mérnöktársadalom legnagyobb ünnepeként idén immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Műszaki Értelmiség Napja, amelyhez harmadik alkalommal - immár hagyományt teremtő módon társszervezésben a MTESZ Fejér Megyei Szervezetével - az Innováció Napja megrendezésével csatlakozik az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja is..."

Euroastra.hu, 2014. június 1., vasárnap
Csúcstechnológiák találkozója az Erzsébet téren

Euroastra.hu, 2014. június 1., vasárnap
Új magyar innovációs siker - Bemutatták a hazai elektromos buszt, a MODULO-t

Napi Gazdaság, 2014. június 2., hétfő, 4. oldal
Kitörési pont lehet a kreatívipar
"...Világszinten zajlik a gazdaság átrendeződése, a nemzetközi trend pedig azt mutatja, hogy a kreatívipar lehet az egyik újonnan megjelenő húzóágazat derült ki a Hétfa Elemző Központ kutatásából. Az anyag szerint Budapest lehet a divízió egyik központja..."

Világgazdaság, 2014. június 2., hétfő, 3. oldal
Ígéretes ötletek az innovációs versenyen

Magyar Nemzet, 2014. június 2., hétfő, 12. oldal
Élen járnak a hazai fejlesztések
Egy magyar okostelefonos alkalmazás védheti a telefonbeszélgetéseket világszerte
"...Számos elismerés után a Mobilitás és Multimédia Klaszter által megrendezett techshow-n újabb díjat zsebelt be a lehallgatások elleni védelmet nyújtó magyar startup-fejlesztés, a CryptTallz. A Telekom szintén a leginnovatívabb fejlesztéseket díjazta nemzetközi versenyének hazai eldöntőjében. A krakkói fináléban az ANGL videoalkalmazás képviseli Magyarországot..."

Hajdú-Bihari Napló, 2014. június 2., hétfő, 8. oldal
A döntő nyertese akár befektetőket is kaphat
A pálmát egy video-broadcasting app vitte el, de négy különdíjat is kiosztottak.

Dunántúli Napló, 2014. június 2., hétfő, 12. oldal
Európa legjobbjának választották az erőművet

Computerworld.hu, 2014. június 2., hétfő
Több elektronikai kutatás-fejlesztés idevonzása a legfontosabb feladatunk

Innoteka.hu, 2014. június 2., hétfő
"Magyarországon az innováció válságban van"
"...Régen látott esemény történt egy innovációs rendezvényen: nagyobb volt az érdeklődés, mint a terem kapacitása. A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) K+F tagozatának újjáalakuló ülésére túlzott optimizmussal is csak 40-50 résztvevőt vártak a szervezők, ehelyett több mint hatvanan érkeztek. Így akadtak olyan kitartó innovatőrök is, akik állva voltak kénytelenek végighallgatni az előkészítő bizottság beszámolóját és a tagozat új elnökének, Skultéty Tamásnak (Bay Zoltán Kft.) a "szűzbeszédét"..."

Bekesifi.hu, 2014. június 2., hétfő
Harsányi István-díj

M1, Ma reggel, 2014. június 2., hétfő
A következő években mik a legfontosabb feladatai a Nemzetgazdasági Minisztériumnak?

Várható események

Budapest 3D Printing Days 2014

2014. június 5-7-én, az Akvárium Klubban (1051 Budapest, Erzsébet tér) kerül megrendezésre a "Budapest 3D Printing Days" című esemény, melyen több hazai és nemzetközi cég és intézmény mutatkozik be, és a 3D nyomtatás különböző technológiáit valamint annak lehetséges felhasználási területeit mutatják be a látogatóknak. Az esemény alatt a gépek interaktív bemutatói és dizájnerek 3D nyomtatással készített tárgyainak kiállítása mellett szakmai beszélgetések, előadások és műhely-beszélgetések várják az érdeklődőket.

Köszöntőt mond Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, továbbá Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója, Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke és Németh Mihály, a T-Systems Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Az esemény angol nyelven, tolmács nélkül zajlik.

Részletes programokért kattintson az alábbi linkre. A műhely-beszélgetéseken való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció itt.

Kínai Csúcstechnológiai Üzleti Delegáció Európában

Az EU Projekt Innovációs Center (EUPIC), mint az Enterprise Europe Network (EEN) Nyugat-Kínai vezető partnere, által szervezett rendezvény keretében 2014. június 11-21. között, az EUPIC egy több mint 80 céget felvonultató, 100 fős delegációt vezényel három európai nagyvárosba, Brüsszelbe, Prágába és Hamburgba. A cégek és klaszterek a légi ipar, az információs és kommunikációs technológia (ICT), az energiagazdálkodás, az élettudományok, a modern-mezőgazdaság, a biopharma és a precíziós készülék szektorok csúcstechnológiáit képviselik üzleti látogatásuk során.

Regisztráció: https://www.b2match.eu/eu-china-cooperation-fair2014

Jelentkezési határidő 2014. június 9.
További információk: Majoros Zita (zita.majoros@hita.hu)

Hogyan teremtsünk innovatív ökoszisztémát?

2014. június 11-én megrendezésre kerül a Svédország Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség és a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint vezető svéd vállalkozások által szervezett "Hogyan teremtsünk innovatív ökoszisztémát? - World Café" című esemény, melynek helyszíne a "Science Park, B épülete (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.).

Program:

8:45-9:00 Regisztráció
9:00-9:30 Megnyitó
- Karin Olofsdotter, svédországi nagykövet
- Dr. Cséfalvay Zoltán, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
9:30-11:00
Innovatív ökoszisztéma Café
Az alapja az Innovatív Ökoszisztéma Cafénak, a World Café módszer, mely egy innovatív laboratórium a tartalmas beszélgetéseknek minden csoport számára.
A szakértők kis csoportokban megvitatják, hogy hogyan fejlesszék együtt az innovatív ökoszisztémát.
11:00-11:20 Szünet
11:20-12:30 Összegzés
Közös gondolkodási folyamat, ahol a résztvevők megoszthatják egymással meglátásaikat, tapasztaltakat.
12:30- További lehetőségek a megbeszélésekre, ebéd

Az esemény angol nyelven, tolmács nélkül zajlik.
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyet június 5-ig kell megtenni az alábbi linken.

A HITA Enterprise Europe Network programjai

2014. június 11-12-én "Renexpo Belgrád - üzletember találkozó" nevezetű esemény kerül megrendezésre Belgrádban.
További információ »

2014. június 11-21-én "Kínai csúcstechnológiai üzleti delegáció Európában" címmel rendezvénysorozatot szerveznek, melynek helyszínei Brüsszel, Prága és Hamburg.
További információ »

2014. június 1-én Üzletember találkozó lesz Isztambulban környezetvédelmi vállalatok részére.
További információ »

2014. június 18-19-én "Greater region business days programsorozat és üzletember találkozó" lesz Luxembourgban.
További információ »

2014. június 24-25-én "Mission for growth - Izrael" címmel építőipari rendezvény kerül megrendezésre, melynek helyszíne Tel-Aviv.
További információ »

Pályázati felhívás

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
- Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia, valamint

a XX. századi magyar szervezési és vezetés-tudományi oktatás-kutatás eredményeinek hasznosítása.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.
- A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2014. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2014. szeptember 15-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és utána írásban értesíti a pályázókat. Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2013-ban az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill. 150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2014 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők itt.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.