XXIV. évf. | 2014. MÁJUS 20. | 10. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség

Új tagok
Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható események
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

A világ legnagyobb tehetségkutató versenyén Hegyesi Donát a legjobbak között

Hazaérkezett Kaliforniából (Los Angeles, USA) az a magyar fiatal, aki a 2014. május 11-16. között megrendezett, Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen (Intel ISEF) vett részt. Az idén már több mint 1700, 21 év alatti fiatalt hívtak meg a rendezvényre, 72 országból.

A Magyar Innovációs Szövetség a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 1. díjban részesült Hegyesi Donát részére biztosította, hogy az Intel ISEF-en részt vehessen. A versenyre Hegyesi Donátot felkészítette, ill. elkísérte Ivánka Gábor, zsűritag.

Az Intel ISEF rendezvény kétlépcsős. A versenyzőktől a nemzetközi zsűri angol nyelvű nevezési anyagokat kér előzetesen a projektről. Ezt követően a kiállítással egybekötött döntőn több mint 1000 tudós, mérnök és matematikus személyes interjúk során győződik meg a versenyzők felkészültségéről, és alakítják ki a végleges sorrendet.

 
Hegyesi Donát, Tóth Árpád Gimnázium érettségiző diákja, egy ún. egy az egy elleni pókerrobotot tervezett, mellyel a mérnöki kategóriában második helyezést ért el, így 1500 dolláros pénzjutalomban is részesült, valamint az M.I.T. díjaként elneveznek róla egy kisbolygót.

Az egy az egy elleni pókerrobotot célja a szórakoztatás, de e mellett a játékos még a saját taktikáján is csiszolhat. Ahhoz, hogy a robot pókerezni tudjon elengedhetetlenül fontos a lapok, illetve a zsetonok észlelése és felismerése. Mindezt 2 webkamera képének elemzésével oldotta meg a pályázó. A program futását a képelemzés és a pókerező algoritmus nagysága miatt kisméretű ipari számítógépre bízta. A robotkart egy Atmega 328-as mikroprocesszor vezérli. A játékhoz a fiatal egyedi színkóddal ellátott lapokat és zsetonokat készített. A robottal való játék élvezetes, sebessége jó.

A Magyar Innovációs Szövetség 2014. június 10-11-én, a Design Terminálban, Budapesten, az idei, a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legtehetségesebb fiataljait is bemutatja, akik közül kiválasztja majd a nemzetközi versenyeken szereplő fiatalokat.

MISZ elnökségi ülés

2014. május 14-én, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén az elnökség ülést tartott, Dr. Szabó Gábor, elnökletével.
1.
Elsőként Pakucs János a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló beszámolót egészítette ki, azzal, hogy újjáalakult a MISZ K+F Tagozata, valamint a MISZ megalakította a Startup Kultúra Közösséget.
Az elnökség a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadta.
2.
A résztvevők megvitatták, hogy milyen kérdéseket érdemes feltenni Varga Mihály miniszternek a május 20-i MISZ közgyűlésen.
Szabó Gábor javasolta, hogy a Gazella1 c. pályázat helyzetére kérdezzünk rá, tekintettel arra, hogy kezdettől fogva figyelemmel kísértük a pályázatot, ugyanakkor még mindig nem kötöttek szerződést a nyertes inkubátorokkal.
Csapody Miklós az Operatív Programok helyzetét vetette fel: állnak a kifizetések, megszűntek a közreműködő szervezetetek stb. Szabó Gábor hozzászólásában (szakvélemény a MAG Zrt. számára, ernyő pályázatok) támogatta a felvetést.
Harangozó István, Monszpart Zsolt, Garay-Tóth János javasolták, hogy az oktatás, felsőoktatás, műszaki munkaerő-utánpótlás helyzetére kérdezzünk rá. Szabó Gábor és Pakucs János azt javasolták, hogy egy külön fórumon (pl. választmányi ülés) tűzzük napirendre a kérdést, egy későbbi időpontban. Szabó Gábor egyúttal beszélt az MKIK egyre erősödő szerepéről, a duális szakképzés területén.
Antos László javasolta, hogy a K+F minősítési rendszerben levő azon problémára kérdezzünk rá, mely a KKV-k által végzett olyan fejlesztésekkel kapcsolatos (F), melyekkel az adott KKV csak a saját piacán tud versenyelőnyt szerezni.
Az elnökség megvitatta a felvetéseket, és úgy döntött, hogy az alábbi kérdéseket tegye fel a MISZ előzetesen és írásban, Varga Mihály miniszternek:
- Gazella1 c. pályázat helyzete,
- pályázati források menedzselése, irányítási rendszere,
- K+F minősítési rendszerben, az F-re vonatkozó probléma.
3.
Az elnök előterjesztette a 2014. évre vonatkozó költségvetési tervet, amelyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.

MISZ K+F Tagozat újjáalakuló ülés

2014. május 8-án tartotta újjáalakuló ülését a Magyar Innovációs Szövetség K+F Tagozata, Budapesten, a Zipernowsky Házban. Az ülés levezető elnöke dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök volt.

Elsőként Dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztályának vezetője, tartottelőadást, aki beszélt a Kutatás és Technológia Innovációs Alap 2014. évi működési rendjéről, ill. kitért arra, hogy kb. 3-4 milliárd forinttal lehet szabadon rendelkezni ebben az évben.

Ezután Dr. Reith János, a K+F Tagozat előkészítő bizottságának vezetője számolt be az elmúlt félév tevékenységéről, az elvégzett feladatoktól, melyek a következők voltak:
- K+F fogalommeghatározás
- jelenlegi K+F helyzet értékelése
- K+F intézményrendszerének áttekintése
- szakadásmentes innovációs lánc megteremtése
- jelenlegi hazai K+F pályázati rendszer
- innovatív közbeszerzés rendszere.

Majd az új K+F tagozati elnök, Skultéty Tamás, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatótója mutatkozott be és vázolta terveit tömören.
Az új tagozati elnök munkáját az alábbi vezetőségi tagok segítik:
- Zeitler Balázs, a Siemens Zrt. projekt menedzsere,
- Beskid Vilmos, az Ericsson Magyarország K+F igazgatója,
- dr. Reith János, a Direct-Line Kft. ügyvezető igazgatója,
- Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója,
- dr. Szőllősi István, Meditech Kft. ügyvezető igazgatója,
- dr. Felső Gábor, a BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, és
- Dervalics Ákos, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Kapcsolatok Divízió igazgatója.

23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA által, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással meghirdetett 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második szakasza lezárult. 2014. május 6-i 58 továbbjutott pályázatból 46 kidolgozása fejeződött be.

A Verseny szervezőtitkára, Síró Bianka, marketing menedzsermegszervezte a pályázók és a zsűritagok közötti konzultációs interjúkat a 2014. május 12-16. közötti időszakra. A megbeszéléseken a fiatalok a prototípusokat, modelleket működés közben mutatták be a zsűri tagjainak, valamint beszámoltak a tudományos kutatásaik során elért eredményeikről is.

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, azMTA SZBK főigazgatójának vezetésével 2014. május 19-én, testületileg hozta meg a végleges döntést a közel 2,5 millió forintos ösztöndíjakat illetően, melynek eredményét 2014. június 10-én hozzuk nyilvánosságra. A díjazott, ill. kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2014. június 10-11. között egy kétnapos kiállításon kerülnek bemutatásra Budapesten, a Design Terminálban (1051 Budapest, Erzsébet tér 13.).

A 2014. szeptember 19-24. között, Varsóban megrendezésre kerülő 26. EU Contest for Young Scientists európai döntőben a három legjobb pályázat készítői képviselhetik majd Magyarországot.

Meet the scientist

2014 áprilisában befejeződött a Meet the scientist program, melyet a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indított el, a műszaki és természettudományok, ill. az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése érdekében.

A projekt a 2014 tavaszi félévében három fővárosi és hat vidéki középiskolába látogatott el, ahol korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartottak előadásokat. Az előadásokat követően a Csodák Palotája munkatársai mutattak be látványos kísérleteket a diákoknak.

A Meet the scientist program 2014 tavaszi félévének eredményei:
- 876 diák hallgatta meg a 9 előadást,
- a YouTube-on az előadásokat 607, a kísérleteket pedig 556 alkalommal nézték meg,
- 1513 egyéni látogató nézte meg a projekt honlapját,
- a Facebook csoporthoz csatlakozottak száma 785-ről 1230-ra növekedett,
- 25 alkalommal szerepelt a sajtóban a projekt.

Aktív a program Facebook csoportja; valamint a program honlapján elérhetők az előadásokon készült felvételek, ill. az azokkal kapcsolatos sajtómegjelenések is.

INNONET Nonprofit Kft. taggyűlése

Tagszervezetünk, az INNONET Nonprofit Kft. 2014. május 6-án tartotta Győrben a 2013. évet lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését. A taggyűlési beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, az alaptevékenységből származó bérleti bevételek mellett jelentősek a projekttámogatások és a szakértői tevékenységekből származó bevételek is. Emellett az INNONET jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki.

Budavári László ügyvezető igazgató beszámolt a TECHNONET Technológiai Kompetencia Központ projekt sikeres végrehajtásáról. A beruházás eredményeként összesen mintegy 2500 m2 bérelhető terület áll a kis- és közepes vállalkozások rendelkezésére. A Magyar Innovációs Szövetség, mint tulajdonos, a széleskörű innovációs kapcsolatrendszert biztosította a projekt számára. A taggyűlést  Dr. Antos Lászlót, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, az INNONET elnöke vezette le.

International Trade Council

2014. május 16-án az International Trade Council (Nemzetközi Kereskedelmi Tanács, ITC) felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség csatlakozott a tanács tagjaihoz.

A Tanács azért alakult, hogy az információkat terjessze, és fejlessze a hatékony kommunikációt az ipar és az egyre összetettebb nemzetközi kereskedelmi szervezetek és szabályozó hatóságok hálózata között. Az ITC nélkülözhetetlen csatornát nyújt az érdekképviseleteknek, az ipari és a politikai döntéshozók felé.
A MISZ azért csatlakozott a tanács tagjaihoz, mert az ITC elkötelezetten támogatja az élvonalbeli kutatásokat, melyeknek célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmi fejlődéssel kapcsolatos ágazatok fejlődését, fenntartható módon.

Közvetlen brüsszeli források KKV-knak

A H2020 program KKV-kat támogató eszköze (SME Instrument) a nagykockázatú, de innovatív ötlettel és/vagy magas innovációs potenciállal bíró nemzetközileg is érdekelt KKV-k pénzügyi szükségleteit célozza meg. Cél, hogy a vállalatokat új piacokhoz, erőteljesebb növekedéshez és magasabb megtérüléshez segítsék.

Az SME Instrument egy teljesen új, előzmények nélküli kezdeményezés. További információkat itt olvashat az SME Instrument-ről.

Köszöntjük új tagjainkat!

Név: | Lad-Bau Kft.
Tagsorszám: | 697.
Cím: | 4334 Hodász, külterület 0110/4
Vezető: | Ladányi Miklós, ügyvezető igazgató
Telefon: | +3630-289-9891
E-mail: | miklos@ladanyi.hu

Tevékenység:
Hatékony rentábilis energiamegtakarítási módszerek fejlesztése. Cellulóz hőszigetelő anyag gyártása, kivitelezése, hővisszanyerős légcserélő gyártása, fejlesztése állattenyésztésre használt épületek számára. Ultravékony hőszigetelő vakolat, glett gyártása, tűzgátló festés fejlesztése.

Név: | Tresorit Kft.
Tagsorszám: | 698.
Cím: | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Vezető: | Lám István, ügyvezető igazgató
Telefon: | +3630-852-0228
E-mail: | lam@tresorit.com

Tevékenység:
Online, felhő alapú titkosított adattárolás és megosztási szolgáltatást nyújt világszerte.

Név: | TeGaVill Kft.
Tagsorszám: | 699.
Cím: | 7300 Komló, Altáró út 18.
Vezető: | Áman Mihály, ügyvezető igazgató
Telefon: | 72/582-020
E-mail: | info@tegavill.hu

Tevékenység:
Mezőgazdasági gépek és fémszerkezetek gyártása.

Név: | Webépker Kft.
Tagsorszám: | 700.
Cím: | 7200 Dombóvár, Földvár utca 35.
Vezető: | Illés Károly, ügyvezető, tulajdonos
Telefon: | +3670-382-0646
E-mail: | karoly.illes@webepker.hu

Tevékenység:
Építő- és tüzelőanyag kiskereskedelem, Tolna, Somogy, Baranya megyére kiterjedő építő- és tüzelőanyag nagykereskedelem, valamint belföldi- és nemzetközi szállítmányozás.

Szakirodalomfigyelő

Murnighan, J. Keith: Ne dolgozzunk mások helyett - A túlmenedzselés csapdái - HVG Könyvek, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A vezetői működés két aranyszabálya, amelyet mindig követnünk kell, bármekkora önuralmat is igényel a betartásuk: 1) Ne végezd a csapatod munkáját, még annak legkényesebb részeit se, hanem velük csináltasd, ez a dolgod! - Aki erre nem képes, az elvész a részletekben, s vezetőként szétesik. 2) Ne azt nézd, szerinted a legjobban csinálták-e, hanem hogy úgy is jó-e, ahogyan tették. Ha igen, hadd menjen! - Aki nem így tesz, az lerombolja beosztottai munkakedvét, még inkább azok kreativitását, s ezzel meghatározó jelentőségű erőforrást veszít. Ezeknek, és sok hasonló csapdának az elkerülését segíti Murnighan e könyve.

Róla tudni érdemes, hogy a neves Northwestern University Kellogg School of Management üzleti karának kockázat menedzsment professzora. Szakterülete a vezetéstudomány, üzleti tárgyalás, csapatépítés, csoportdinamika, döntéshozatal, etika, pszichológia, bizalomépítés és konfliktuskezelés. Az egyetem honlapján található bemutatása hosszan sorolja a neves felsőoktatási intézményeket, amelyekben vendégelőadó, s úgyszintén a szakmai kitüntetéseit, valamint a szakfolyóiratokat, amelyeknek szerkesztőbizottsági tagja, vagy korábban az volt. A Wikipedia hét szakkönyvét sorolja fel.

E könyvének sajátos, semmiképp sem egyedülálló vonása, hogy az olvasó a tanulságainak jelentős hányadát nyilvánvalónak találja - miután a szerző előadta azokat. Többé-kevésbé valószínűleg magától is rájönne, ám talán lassabban, netán csak a saját hibáiból tanulva, ami igen drága tandíj is lehet. Sokkal jobb így készen feltálalva kapni.

"Mi lenne, ha nem ütnénk bele az orrunkat mindenbe? Működne-e e nélkül is minden? A megoldás egyszerű: sokkal hatékonyabb vezetővé válhatunk, ha megosztjuk a feladatokat kollégáink között. Felejtsük el a munkát, és kezdjünk irányítani!" Ezt a könyvéből vett idézetet tekinthetnénk a mondandója lényegének is, ha nem lenne az ebben kevésbé járatosaknak és edzetteknek gyakran oly keservesen nehéz ezt megvalósítani. A leginkább a kellő önbizalom hiánya állhat az útjában: azé a bizonyosságé, hogy tudjuk megfelelően menedzselni a feladatok elvégzésének átadását, s ekként biztosítani, hogy azok a megfelelő kezekbe kerülnek, valamint hogy akkor is ura maradunk a teljesítésnek, ha nem magunk végezzük azt. Mindehhez két kulcsfontosságú dolgot tanulhatunk meg Murninghan e könyvéből: a megfelelő hozzáállást, vezetői lelki beállítottságot, továbbá az optimális delegálás módszertanát.

Szükségszerű, hogy az ember minél hasznosabb akar lenni a munkaadója számára, hiszen ez a munkahelyi érvényesülés, sőt gyakran a puszta fennmaradás feltétele. Éppen ezért, e könyv egyik kulcsmondata, hogy vezetőként az ember "komparatív előnye nem abban rejlik, hogy képes megoldani az egyes részfeladatokat. Hanem az, hogy képes munkatársai tevékenységét megszervezni és összehangolni, hogy erőfeszítéseik a lehető leghatékonyabb közös eredménnyel járjanak."

Jól kiérződik, hogy a szerző nagyon nagy szakértelemmel és széles látókörrel kezeli e kritikus jelentőségű témát. Igen sok megfontolásra érdemes kijelentés, a vezetői gyakorlatban jól felhasználható következtetés, módszertani tanács meríthető e könyvéből. Tagadhatatlan viszont, hogy - amerikai módon - olykor talán túl szép tételekkel él, túlzásba viszi a pozitív gondolkodást. A minden túlírástól mentes, kivétel nélkül tökéletesen világos előadásmódot se okvetlenül innen tanuljuk el, bár némely helyen feltehetően nem a szerző, hanem a magyar megfogalmazás botlik meg. Ezek azonban csak apró szépséghibák, amelyek nem csökkentik az innen tanulhatók valóban nagy értékét.

Mihail, Gorbacsov: Szemtől szemben önmagammal - Scolar Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

Vajon az utca emberének, vagy épp az egyetemi ifjúságnak mekkora hányada tudja még, ki volt és mivel írta be magát a nagybetűs Történelembe Mihail Szergejevics Gorbacsov? S mit tud még a ma embere annak a hatalmas birodalomnak és a benne végbement társadalmi-gazdasági-hatalomtechnikai útkeresésnek a tanulságos történetéről, amelyet Szovjetuniónak neveztek? Gorbacsov itt nagyon sokat elmond, megragadóan jól és hitelesen.

Így beszél e könyvéről: "Ez az írás különbözik minden eddigi kötetemtől. Nem memoár, azt már sok évvel ezelőtt megírtam, igaz, ebben is akadnak olyan részek, melyek a memoárokra emlékeztetnek... Nem regény, de nem is történelmi eszmefuttatás. Ez az én elbeszélésem a mi életünkről". Írása pedig egyaránt nagyon ajánlható azoknak, akik maguk is megélték a "létező szocializmus" világát, s belőle jobban megérthetik azt, valamint azoknak, akik innen kapnak betekintést a történtekbe - s örömet, hogy nem kellett átélniük.

Bár a témája szükségképpen rendkívül súlyos, remek előadásmódjának köszönhetően e könyv igen jól követhető olvasmány. Nyilvánvalóan egy szerencsés konstelláció gyümölcse: igen kellemes stílusú író műve hasonlóképp jó fordítókkal találkozott.

Gorbacsov kétségkívül a XX. század második felének egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt. S minden bizonnyal a legrejtélyesebb, hiszen az ő vezetése alatt ment végbe, a történelemben egyedülálló módon, az addigi világpolitika egyik leghatalmasabb szereplőjének, a Szovjetuniónak a végromlása, s annak következtében hatalmi övezetének, az ún. szovjet-blokknak a gyors és teljes szétesése, államainak "kiszabadulása" - ami Magyarország előtt is megnyitotta a gyökeres változtatások lehetőségét.

Gorbacsov egyetemi végzettséggel fiatalon bekerült a pártapparátusba, ami a gazdasági vezetésnek, és általában a hatalom működtetésének legfőbb szervezetét jelentette. Ez határozza meg a látókörét, amely könyvének alapja. Belülről láttatja, milyen volt és hogyan működött a Párt. Viszonylag gyorsan emelkedett és hamar látott mind magasabbra, megismerve a felső vezetést és annak sajátos működését, s így ad mélyreható és főként hiteles betekintést abba, hogyan vezette ezt a szónak minden értelmében hatalmas országot - akkori kifejezéssel élve - "a munkásosztály élcsapata".

Különösen sokatmondóvá és izgalmassá válik e betekintés attól kezdve, hogy Gorbacsov bekerült a felső vezetésbe, először területi első titkárként, majd a párt Központi Bizottságának tagjaként. Természetesen a könyvében leírtak az olvasó számára "legértékesebb" része annak elmondása, hogyan mentek végbe a meghatározó évek és események a hatalom csúcsán. A sztereotípiákkal szemben, árnyalt és nem kevéssé meglepő képet fest Brezsnyevről, igen pozitívat Andropovról, mutat egy olyan Csernyenkót, akinek a képességei a belső pozíciók szerzésére már-már arra emlékeztet, ahogyan Sztálin építette ki kezdetben a magáét, és sorolhatnánk. Döbbenetes, amit elmond arról, hogyan leplezte a legfelső apparátus Brezsnyev végletes szellemi hanyatlását. A nemcsak szemlélő, de résztvevő tudásával beszél a csúcsokon végbement hatalmi harcokról, s - az ő szavával - a "palotajátékokról", így például a világ alakulását is erősen befolyásoló brezsnyevi utódlásról, Csernyenko "közbejöttéről", a tojástáncról, amellyel Andropov igyekezett ténylegesen is fölébe kerülni az apparátus várurainak - s persze a saját korszakáról. Egy apró, jellemző részlet e modern Bizáncról, s százmilliók sorsának urairól: Andropov, akivel baráti viszonyban volt, arra figyelmeztette, hogy Brezsnyev szemében a hátrányára válik, hogy Koszigin látványosan gratulált a KB-titkári kinevezéséhez. S roppant jellemző, hogy miről nem beszél Gorbacsov még itt sem.

Konrad Lorenz: Salamon király gyűrűje - Helikon Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter ismertetése

A MISZ Hírlevél 2006/12. számában szóltunk Festetics Antal: Konrad Lorenz világa c. könyvéről (TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 2005). Lorenz a modern etológia egyik úttörője (azaz az élőlények, elsősorban az állatok, magatartásának, vagyis a megfigyelhető reakcióknak és mozgásoknak a törvényszerűségeit vizsgáló tudományé). 1973-ban - megosztva - orvosi-élettani Nobel-díjat kapott az "egyéni és szociális viselkedésminták felépítésével és működésével kapcsolatos felfedezéseiért".

E könyvének abszolút hiteles bemutatása a Helikon honlapján olvasható: "Konrad Lorenz nemcsak az etológia tudományának megalapozásával lett világhírű, hanem azzal is, hogy különös képessége volt az eredmények, népszerű, olvasmányos bemutatására. A legismertebb ilyen könyve a Salamon király gyűrűje, amelyben sok szó esik a különböző állatok: halak, madarak, rágcsálók, kutyák, majmok otthoni nevelésének és megfigyelésének problémáiról, olvashatunk Lorenz legkedvesebb madarairól, a csókákról is, meg varjakról, hollókról, kakadukról és még sokféle egyéb állatról. Ha egy tudós etológus az állatok szabad, természetes viselkedését akarja megfigyelni a saját házában, sok váratlan eseménnyel kell számolnia. Megtudhatjuk például, milyen barátságosan látogatta idős édesapját 24 kis vadliba, és hogy nyomaikat hogyan őrizte meg a perzsaszőnyeg. A mulatságos, ironikus elbeszélésekben szinte észrevétlen tárul fel az etológia, az állatok viselkedésének tudománya is. Csányi Vilmos"

"Boldog az a tudomány, ahol a kutatómunka jelentős része abban áll, hogy az ember egy csapat vadliba társaságában pucéron és vadon császkál a Duna-parton, meg nagyokat úszik." Lorenznek ez a mondata, a belőle sugárzó békés, derűs bölcsesség igen jól adja vissza egész könyve hangulatát. Olvastán úgy érezzük, olyan odaadó alázattal, türelemmel és szeretettel igyekszik megismerni és megérteni az állatok viselkedését, ami már-már a legendák szelíd szentjeit idézi, ám nála ez a természet szeretetéből, a megismerés akarásából és a tudomány iránti elkötelezettségből táplálkozott. Könyve két olvasatban is felettébb érdekes. Belőle sokat megtudhatunk az etológia tudományáról, főként annak Lorenz kutatásaiban megjelenő "paradicsomi" módozatáról és vizsgálódási módszereiről. Másrészt, igen sokat elmond ember és az általa tartott állatok szoros, "egy fedél alatt" megvalósított együttéléséről, legyen bár annak oka a tanulmányozás, amint ő tette, vagy a kedvtelésből való állattartás, ahogyan azt lelkiismeretes emberhez méltóan tenni kell. Figyelmeztetéssel is bőven szolgál: mire kell felkészülnie annak, aki a lakhelyét állattal osztja meg úgy, hogy kellő teret enged a természetes viselkedésének.

Tárgyáról így beszél: "Az élő természet igazságai olyan szeretetre méltóan, olyan tiszteletet parancsolóan szépségesek, és annál szebbek lesznek, minél mélyebbre hatolunk a sajátosságaikba, különlegességeikbe. És ez az igazság az élettan minden ága között is talán leginkább éppen arra a kutatási területre érvényes, amelynek egész életem munkáját szenteltem, nevezetesen: az állatok viselkedésének kutatására."

Van ugyanakkor e könyvnek egy további, roppant izgalmas olvasata: ha az állat viselkedését egy intelligens rendszer működéseként tekintjük, s a leírtakat ennek csodáiként próbáljuk megérteni, elgondolkodva e működés mikéntjén. Kezdhetjük akár azzal, ahogyan a halakról beszél: vajon hogyan tárolódik és öröklődik a sziámi harcoshalak igen bonyolult harci táncának, vagy épp a bölcsőszájú halak igen sajátos viselkedésének programja. Aztán: hogyan is tanulják a tudatos mérlegelés képességével nem bíró csókák a különleges repülő akrobatikát, és így tovább, végig a könyvön.

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft., segítségével készült.


Vas Népe, 2014. május 5., hétfő, 6. oldal
Egy gyár, két új díj innovációért
Siker az Epcos Kft. fejlesztőmérnökeinek munkája az idén ismét rangos elismerést kapott
Szombathely (kgy) - Az EPCOS 2008-ban nyert először innovációs díjat, akkor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamra díját érdemelte ki, most pedig a Magyar Innovációs Nagydíjon két újabb jelentős elismerést hozott a szombathelyi EPCOS mérnökök munkája.

Veol.hu, 2014. május 5., hétfő
Uniós konferenciát rendeztek a Pannon Egyetemen

Minuszos.hu, 2014. május 5., hétfő
A felhők felett I. - a Tresorit a legjobb magyar

Magyar Hírlap, 2014. május 6., kedd, 12. oldal
Új elnököt választ ma az Akadémia
"...Tegnap kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 185. közgyűlése, amelyen megválasztják a testület új elnökét és tisztségviselőit. Emellett beszámolnak a köztestület elmúlt évi tevékenységéről és javaslatot tesznek a szervezet jövő évi költségvetési irányelveire is. A tisztújítást ma tartják. Hatéves munkáját összefoglalva Pálinkás József emlékeztetett, elsősorban az egyensúly elérésére törekedett, a tudományos életet is sújtó pénzügyi válság ugyanakkor új megoldások keresésére, gyors és határozott cselekvésre ösztönözte. Felidézte, elindult a Lendület program, újjáalakították az MTA kutatóintézet- hálózatát, nagy infrastrukturális fejlesztések zajlottak, megújult a műszerállomány, posztdoktori program indult, és megerősítették a Domus Hungarica vendégprogramot is..."

Magyar Nemzet, 2014. május 6., kedd, 4. oldal
Új elnököt választanak
"...Pálinkás József köszöntőjével tegnap megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlése, a törvény értelmében hat év után leköszönő elnök utódját a mai zárt ülésen választják meg. Hétfőn számos elismerést, többek közt az Akadémiai Aranyérmet is átvehették a díjazottak..."

Napi Gazdaság, 2014. május 6., kedd, 20. oldal
A nap idézete
"...Mondják, hogy a kevesebb több. Ez az egyszerű és nagyszerű gondolat érvényesül most mennyiségi értelemben a kutatóközpontok számában - mondta az MTA 185. közgyűlését megnyitó beszédében Pálinkás József, a tudós testület leköszönő elnöke..."

Népszabadság, 2014. május 6., kedd, 7. oldal
Lezárul a Pálinkás-korszak

Népszabadság, 2014. május 6., kedd, 7. oldal
Díjazottak
"...A közgyűlés első napján a szokásoknak megfelelően díjakat osztottak. Az MTA elnöksége az idei Akadémiai Aranyérmet Jobst Kázmérnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusának adományozta a sejtmag örökítőanyagának szöveti struktúrája és kémiai tulajdonságai terén végzett több évtizedes nemzetközileg is elismert kutatómunkájáért, a modern hazai laboratóriumi diagnosztika megteremtéséért..."

Magyar Hírlap, 2014. május 6., kedd, 12. oldal
Tudományos verseny Budapesten
"...Budapesten tartotta regionális innovációs versenyének döntőjét a NASA és a Google által alapított Singularity University. A Global Impact Competition olyan találmányok versenye, amelyek a technológia segítségével milliók életére lehetnek pozitív hatással. A két nyertes közel 13 millió forint értékű ösztöndíjban részesült..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. május 6., kedd, 3. oldal
Innováció és a város
"...Városfejlesztés és innováció kapcsolatáról egy klubnapon, egy új rendezvényteremben..."

IT- Business, 2014. május 6., kedd, 47. oldal
Dolgozhat-e multi startuppal?
"...A startupok erőssége az innováció. Önmagukban kiváló innovátorok, de képesek-e multi környezetben is ugyanúgy alkotni és a cég fejlődését szolgálni? Érdemes-e a startupokat röghöz kötni és multi környezetbe integrálni?..."

Haszon Magazin, 2014. május 6., kedd, 40. oldal
A Nemzeti Innovációs Hivatal felhívása térítésmentes üzletfejlesztési tanácsadásra
"...Tanuljon térítésmentesen üzletfejlesztést a legjobbaktól! Több éve működő innovatív kis- vagy középvállalat vezetője? Szüksége van üzletfejlesztési tanácsadásra céljai eléréséhez?..."

Hirado.hu, 2014. május 6., kedd
Kreatív város: egyedülálló program indul Kőszegen
"...A kormány Nemzeti Programként fogadta el, és másfél milliárd forinttal támogatja a Kreatív város - fenntartható vidék: Új fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján elnevezésű koncepció megvalósítását. Az innovációt, vidékfejlesztést, oktatást is magában foglaló egyedülálló program keretében első lépcsőben Kőszeg műemléki épületeit újítják fel, illetve kialakítanak egy regionális tudásközpontot..."

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. május 6., kedd
Új fókusz a közbeszerzésekben: az innováció

Profitline.hu, 2014. május 6., kedd
Megkezdődött a Smart Metering prototípusrendszer telepítése
"...A fejlesztési szakasz lezárultával megkezdte próbaműködését Debrecenben és vonzáskörzetében az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogatott, 800 millió forintos összköltségű SziMe Smart Metering Rendszer. A debreceni Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszterhez tartozó SziMeSmart Kft. fejlesztői a hazai közműhálózatok intelligens fogyasztásmérésének bevezetésén dolgoznak..."

Pannononnovum.hu, 2014. május 6., kedd
Készül a startuposok Etikai Kódexe
"...Hild Imre, az iCatapult alapítója szerint elég sok torzulást látni a most alakuló startup ökoszisztémában ezért szükség van egy referenciapontra, egy Etikai Kódexre, amelyhez minden jelenlegi és újonnan csatlakozó viszonyulni tud..."

Startupcafe.hu, 2014. május 6., kedd
BBJ Konferencia: Üzleti innováció

Magyar Hírlap, 2014. május 7., szerda, 10. oldal
Az innováció az agráriumban is nagyon fontos

Napi Gazdaság, 2014. május 7., szerda, 10. oldal
Innováció: szárnyalás vagy hanyatlás?
"...Van, aki úgy véli, hogy az emberiség kifogyott a nagy ötletekből, mások szerint az innováció, a technológiai fejlődés a válságból való kilábalásnak is lendületet adhat..."

U-szeged.hu, 2014. május 7., szerda
Lovász László az MTA új elnöke

Szombathelyi7.hu, 2014. május 7., szerda
Kőszeg lehet a tudás fellegvára

Hir6.hu, 2014. május 7., szerda
Magyar startup is részt vesz a technológiai fejlesztésben

Hvg.hu, 2014. május 7., szerda
Ezek a kocsik 15 forintból mennek száz kilométert

Privatbankar.hu, 2014. május 7., szerda
Miért nem tudják átlépni árnyékukat a magyar kkv-k?

InfoRádió, Esti mérleg, 2014. május 7., szerda
130 vállalati mentor mellé most coach-ok is kapcsolódhatnak a Nemzeti Innovációs Hivatal startupokat segítő mentor klubjához, mondta Spaller Endre

Figyelő, 2014. május 8., 10-16. oldal
Kérem a következőt!
A legjobb startupok
"...Több tucat befektetőt és megannyi startupszakértőt kértünk fel, hogy tippeljék meg, melyik hazai feltörekvő cégből lesz a következő Prezi, Ustream vagy LogMeIn szintű sikersztori. Egyértelmű győztest hirdethetünk a Tresorit képében, ám az utána következő néhány vállalkozás, valamint többtucatnyi, a nagyközönség számára többnyire ismeretlen innovatív csapat is érdemes a figyelemre..."

Figyelő, 2014. május 8., 12-13. oldal
Az elitklub
"...A következő nagy dobás címre a szakmai vélemények szerint leginkább esélyes vállalkozások, a kapott szavazatok száma szerinti sorrendben..."
"...1. Tresorit
2. Distinction
3. Cellum
4. Realeyes
5. Synetiq..."

Figyelő, 2014. május 8., 14. oldal
Ígéretes felzárkózók
"...Az alábbi, igen különböző fejlettségi fokú és múltú innovatív cégeket legalább egy szaktekintély sikerre esélyesként említette meg, illetve a Figyelő válogatása szerint figyelemre érdemesek, elsősorban jó külföldi lehetőségeik okán. A főként magyar piacra fókuszáló innovatív cégek nem kerültek ide. Zárójelben a vállalkozás tevékenysége, néhány szóval körülírva..."

Figyelő, 2014. május 8., 15. oldal
Befutottak
"...Már bizonyított, sikeres, innovatív vállalatok, döntően egykori startupok, főleg IT és biotechnológia terén, érdemi külpiaci jelenléttel, potenciállal. Jellemzően 300 millió forint feletti, esetenként több milliárdos 2012-es árbevétellel (a tavalyi számok még nem elérhetők). Egyesek több körben vontak be tőkét, esetleg már fel is vásárolták őket, mivel itt sok-sok éve működő társaságokról van szó. Zárójelben a tevékenység, szintén néhány szóban..."

Figyelő, 2014. május 8., 38-39. oldal
Vigyél magaddal
Közlekedési innovációk

Figyelő, 2014. május 8., 47. oldal
Hatvanezer dollárnyi díj két nyertesnek
"...A NASA és a Google által alapított amerikai egyetem, a Singularity University nemzetközi innovációs versenyének döntőjét a Design Terminálban tartották..."

Figyelő, 2014. május 8., 52-54. oldal
Adó helyett munkát
Felvillanyozó befektetési körülmények
"...Milliárdokkal támogatja a kormányzat a harmadik legnagyobb magyarországi cég, a GE Hungary fejlesztéseit. Mint sok más stratégiai megállapodással rendelkező társaságnak, az amerikaiaknak sem lehet panaszuk a Fidesz-kabinetre..."

Heti Válasz, 2014. május 8., csütörtök, 10. oldal
Lovász az MTA új elnöke

IT-Business, 2014. május 6., kedd, 47. oldal
Dolgozhat-e múlti startuppal?
"...A Startupok erőssége az innováció. önmagukban kiváló innovátorok, de képesek-e múlti környezetben is ugyanúgy alkotni és a cég fejlődését szolgálni? érdemes-e a startupokat röghöz kötni és múlti környezetbe integrálni?..."

Magyar Hírlap, 2014. május 8., csütörtök, 14. oldal
Rangos elismerés Freund Tamás agykutatónak

Napi Gazdaság, 2014. május 8., csütörtök, 9. oldal
A PEMIK végzősei csúcsfizetést kapnak
A 350 ezer forint kezdő átlagfizetéssel a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán végzett informatikusokat értékeli legjobbra a munkaerőpiac. Ez derült ki az Educatio Nonprofit Kft. jelentéséből, amelyet a közelmúltban hoztak nyilvánosságra. A részletekről Friedl Ferenc rektort kérdeztük.

Euroastra.hu, 2014. május 8., csütörtök
Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új tisztségviselőit - Lovász László az MTA elnöke

Index.hu, 2014. május 8., csütörtök
Brüsszel leokézta a szegedi szuperlézert

Napi.hu, 2014. május 8., csütörtök
Épülhet a szuperlézer Szegeden

Tozsdeforum.hu, 2014. május 8., csütörtök
Zöld jelző a szuperlézer központnak

Mixonline.hu, 2014. május 8., csütörtök
Brüsszel jóháhagyta a szegedi szuperlézert

Magyarhirlap.hu, 2014. május 8., csütörtök
Brüsszel jóváhagyta a szegedi szuperlézer támogatását

Hirado.hu, 2014. május 8., csütörtök
Brüsszel jóváhagyta a szegedi szuperlézer támogatását

168ora.hu, 2014. május 8., csütörtök
A szabadságharc elbukott: szuperlézert épít az EU Szegeden

Vs.hu, 2014. május 8., csütörtök
Brüsszel igent mondott a szegedi szuperlézerre

Mno.hu, 2014. május 8., csütörtök
Bólintott az Európai Bizottság, jön a pénz a szuperlézerre

Bruxinfo.hu, 2014. május 8., csütörtök
Több mint 110 millió eurót kap a szegedi lézerközpont

Piacesprofit.hu, 2014. május 8., csütörtök
Újabb sikeres vállalkozásokat díjazott a kormány
"...Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a Díj a sikeres vállalkozásokért áprilisi elismeréseket. "A hónap beruházója" az EPCOS Kft., "A hónap kis- és középvállalkozása" a MIRELITE MIRSA Zrt., "A hónap induló vállalkozása" pedig az OptoForce Kft. lett..."

Napigazdasag.hu, 2014. május 8., csütörtök
Sikeres vállalkozásokat díjaztak

Mmonline.hu, 2014. május 8., csütörtök
Sikeres vállalkozásokat ismertek el

Metropol.hu, 2014. május 8., csütörtök
Díj a sikeres vállalkozásokért

Mno.hu, 2014. május 8., csütörtök
Átadták a Díj a sikeres vállalkozásokért-elismeréseket

Alon.hu, 2014. május 8., csütörtök
A szombathelyi Epcos lett a hónap beruházója

Vasindex.hu, 2014. május 8., csütörtök
A szombathelyi Epcos lett a hónap beruházója

Profitline.hu, 2014. május 8., csütörtök
A Hónap Beruházója lett a szombathelyi EPCOS

Hirado.hu, 2014. május 8., csütörtök
Kiosztották az idei InnoMax Díjakat
"...Több mint száz innovatív vállalat, intézmény, civil szervezet versengett az idén az Invitel által alapított InnoMax Díjakért, amelyeket csütörtökön adtak át a nyerteseknek hagyományosan az InnoMax Gála keretében - közölte az Invitel az MTI-vel.

Innoportal.hu, 2014. május 8., csütörtök
Kihirdették az idei InnoMax Díjak győzteseit

Mno.hu, 2014. május 8., csütörtök
Rekordnevezés az innovációs díjra

Computerworld.hu, 2014. május 8., csütörtök
Átadták az idei InnoMax Díjakat

Minuszos.hu, 2014. május 8., csütörtök
"Oscar-díjasok" lehetnek az Ericsson kutatói
"...Egy csapat (nyolc) ericssonos kutató kapott jelölést az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által átadott European Inventor Award (K+F Oscar) díjára. A jelölést a kutatók az LTE technológia terén végrehajtott fejlesztésekkel érdemelték ki. A csapat az Iparág kategóriában induló három jelölt egyike, amely a "nagy európai vállalatok által szabadalmaztatott kiemelkedő és sikeres technológiák" elismerése..."

HírTV, Híradó, 2014. május 8., csütörtök
Rekord számú pályázat érkezett egy telekommunikációs cég innovációs pályázatára

Magyar Hírlap, 2014. május 9., péntek, 10. oldal
Innovációs sikereket díjaztak
Egészségügyi cégek kapták a Budapest Márka díjat
"...Díjazták azokat az egészségügy terén tevékenykedő vállalkozásokat, amelyek kiemelkedő innovációs fejlesztéseket valósítottak meg. Az újításoknak köszönhetően mind a diagnosztika, mind a betegellátás hatékonyabbá vált..."

Magyar Hírlap, 2014. május 9., péntek, 10. oldal
Elismerés az eredményes cégeknek

Magyar Hírlap, 2014. május 9., péntek, 11. oldal
Jóváhagyták a lézerközpont támogatását

Napi Gazdaság, 2014. május 9., péntek, 4. oldal
Az Invitel idén is díjazta az innovációkat

Napi Gazdaság, 2014. május 9., péntek, 17. oldal
Töretlenül fejlődik a Mentor Klub
"...Már kétszázötvenen vesznek részt a Nemzeti Innovációs Hivatal mentorprogramjában, ami idén tavasszal a kis és középvállalkozások vezetőit megcélzó új szolgáltatással is bővült..."

Vas Népe, 2014. május 9., péntek, 1-2. oldal
A Hónap Beruházója az EPCOS

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 8. oldal
Hétmilliárd forint jut kiváló kutatóknak

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 19. oldal
Tiszta formában
"...A kutatás-fejlesztési program részleteit dr. Erdélyi Balázs ügyvezető és dr. Poppe László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékének professzora ismertette..."

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 21. oldal
Innovációval versenyképes a vegyipar
"...Az ipari átlagnál jóval gyorsabban bővült 2013-ban a hazai vegyipar, hiszen a növekedés elérte a 6,4 százalékot, azonban a további hasonlóan dinamikus eredmény eléréséhez és az iparág versenyképességének megőrzéséhez szükség van az innováció, valamint a kutatás-fejlesztés felpörgetésére...."

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 22. oldal
Startup Kultúra Közösség indul
"...A magyar startup ökoszisztéma dinamikus fejlődése arra ösztönözte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy elindítsa a Startup Kultúra Közösséget..."

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 24-27. oldal
Döntő pillanat
"...Magyarország jelenleg olyan "szerencsés helyzetben" van, amikor több a rendelkezésre álló pályázati forrás, mint a megvalósítandó ötlet - mondta el lapunknak Spaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke. Az intézmény éppen ezért rengeteg energiát fog fordítani az innovatív ötletek felkutatására. A szemléletváltás egyik kézzelfogható eredménye az áprilisban indult..."

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 29. oldal
V. Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásár Győrben

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 31. oldal
Innovatív projektek finanszírozási lehetőségei
"...A Délkelet-európai Transznacionális Kooperációs Program keretében kilenc kelet-közép-európai országból tíz szervezet fogott össze, hogy 2013 januárjában elindítsák Az innováció finanszírozásának támogatása Délkelet-Európában (PROFIS - SEE/ D/0233/1.2/X) című kezdeményezést. A kétéves projekt a korai fázisban levő innovatív projektek, illetve már induló vállalkozások finanszírozásának helyzetén kíván javítani..."

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 48. oldal
Carolina és Desdemona
"...Bernhard Antal pécsi vállalkozó 1817-ben bocsátotta vízre Carolina nevű, tölgyfából épült gőzhajóját, melynek bemutatójára Bécsben, a császári család jelenlétében került sor. A bemutató sikeres volt. A hajógépet a kor neves szakemberei vizsgálták meg..."

Innotéka, 2014. május 9., péntek, 31. oldal

Világgazdaság, 2014. május 9., péntek, 4. oldal
A jó startup ügyesen tud kommunikálni

Világgazdaság, 2014. május 9., péntek, 4. oldal
Nőtt a szellemi tulajdon megbecsülése
Mérleg Az elmúlt fél évtizedben megduplázódott az érvényes szabadalmak száma Magyarországon
"...A fehéredő gazdaság kedvez a szellemi tulajdon megbecsülésének, ugyanakkor a hatékony menedzselése még komoly hiánycikk nálunk - nyilatkozta a Világgazdaságnak Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke..."

Világgazdaság, 2014. május 9., péntek, 5. oldal
Coachszolgáltatás kkv-knak
Új program Ingyenes tanácsadás a NIH szervezésében

Világgazdaság, 2014. május 9., péntek, 5. oldal
Tanuljon térítésmentesen üzletfejlesztést a legjobbaktól!
"...Több éve működő innovatív kis-vagy középvállalat vezetője? szüksége van üzletfejlesztési tanácsadásra céljai eléréséhez? Jelentkezzen a nemzeti Innovációs Hivatal üzletfejlesztési programjára!..."

Vg.hu, 2014. május 9., péntek
Coachszolgáltatás kkv-knak

Vg.hu, 2014. május 9., péntek
Gyorsítósávban a Be-novative

Vg.hu, 2014. május 9., péntek
A jó startup ügyesen tud kommunikálni

Vg.hu, 2014. május 9., péntek
Nőtt a szellemi tulajdon megbecsülése

Itextreme.hu, 2014. május 9., péntek
Megkezdődött a Smart Metering prototípusrendszer telepítése

Itextreme.hu, 2014. május 9., péntek
Az Ericsson kutatóit jelölték a K+F európai "Oscar-Díjára"

Mmonline.hu, 2014. május 9., péntek
Nyitottság és innováció a siker kulcsa

U-szeged.hu, 2014. május 9., péntek
111 millió euró a szegedi lézerközpontra

Muszakiforum.hu, 2014. május 9., péntek
Brüsszel jóváhagyta a szegedi szuperlézer támogatását

Mmonline.hu, 2014. május 9., péntek
Megvannak az InnoMax nyertesei

Mediainfo.hu, 2014. május 9., péntek
Kiosztották az InnoMax Díjakat

Itbusiness.hu, 2014. május 9., péntek
Dolgozhat-e multi startuppal?

Autoszektor.hu, 2014. május 9., péntek
A Hónap Beruházója lett a szombathelyi EPCOS

Index.hu, 2014. május 9., péntek
Pálinkás József uniós biztos lehet

Hetivalasz.hu, 2014. május 9., péntek
Európa Pálinkás Józsefet akarja uniós biztosnak

Bitport.hu, 2014. május 9., péntek
Ötödször díjazta az innovátorokat az Invitel

Mno.hu, 2014. május 9., péntek
Kettesben - Antos László

Lánchíd Rádió, Kettesben, 2014. május 9., péntek
Interjú dr. Antos Lászlóval, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatójával, beszélgetés többek között a Meet the Scientist projektről

HVG, 2014. május 10., szombat, 14-15. oldal
Gyorsítósáv
Elnökváltás az MTA-nál
"...A távozó Pálinkás József elnök befolyása erős marad az Akadémián, ráadásul kormányzati szerepre is vágyik..."

HVG, 2014. május 10., szombat, 50-52. oldal
Csúszásgátlás
Késik a szegedi lézerközpont
"...Egyelőre a saját szakállára építi a 66 milliárdos szegedi lézerkutatót a kormány, mivel az uniós támogatást egy éve nem hagyták jóvá..."

Magyar Nemzet, 2014. május 10., szombat, 6. oldal
"Amit nem értünk pontosan, azt nem csináljuk"
Lovász László, az MTA új elnöke: Harcolni kell az áltudományok, a kuruzslások elterjedése ellen
"...Meg kell próbálni lebontani a tudomány körüli misztikumot, és szükség van a tudományos eredmények jobb kommunikálására is - többek közt ezekről az ügyekről beszélt lapunknak Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia kedden megválasztott elnöke. Lovász szerint a legrosszabb az, ha valamit nem értünk, mert ha megértjük, el lehet dönteni, hogy kerüljük vagy használjuk-e..."

Magyar Nemzet, 2014. május 10., szombat, 6. oldal
Uniós biztosnak szánják Pálinkást?

Magyarhirlap.hu, 2014. május 10., szombat
Pénzeső jöhet ősztől Magyarországra

Napigazdasag.hu, 2014. május 10., szombat
Innováció: szárnyalás vagy hanyatlás?

Vs.hu, 2014. május 10., szombat
Pókerrobottal indul a világ ellen a debreceni fiú
"...Hetven ország majdnem 1800 diákjával versenyez majd Hegyesi Donát, hogy a Los Angeles-i Intel ISEF versenyen az ő találmánya legyen a legjobb. A nemzetközi megmérettetés a legnagyobb az összes, fiatal feltalálókat megmozgató próbatétel közül. Donátnak egy blöffölni is képes pókerrobottal kell lenyűgöznie a világot..."

Uzleti-innovacio.blog.hu, 2014. május 10., szombat
Üzletfejlesztési tanácsadás a Nemzeti Innovációs Hivatalban

Insiderblog.hu, 2014. május 10., szombat
Megvannak az InnoMax Díjak

Hungarokamion.hu, 2014. május 10., szombat
InnoMax Díjat nyert a HU-GO!

Színes Ász, 2014. május 11., vasárnap, 13. oldal
35 uniós milliárd a szegedi szuperlézerre

Euroastra.hu, 2014. május 11., vasárnap
Budapesten találkoznak az új holdraszállás úttörői

Metropol, 2014. május 12., hétfő, 7. oldal
Ingyen adnak tanácsokat
"...Coaching szolgáltatást vehetnek igénybe térítésmentesen az érdeklődő kis- és középvállalkozások (kkv) vezetői a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) személyes üzletfejlesztési tanácsadási programja keretében..."

Magyar Hírlap, 2014. május 12., hétfő, 11. oldal
Kitüntetett egészségügyi innovációk
"...A Budapest Márka elismerésben részesült vállalkozások jelentős újításokat értek el az orvostudományban és az orvostechnikában..."
"...Egészségipari high-tech vállalkozásokat díjazott Budapest Márka kitüntetéssel az idén a főváros. Az öt vállalat a kutatás-fejlesztés (k+f) és innováció lehetőségeit használta ki az egészségügy fejlesztésének érdekében, a betegek pontosabb diagnosztizálásában, valamint a rákgyógyításban. Az egészségügyi cégek mellett kitüntették a Városliget Café & Bar 1895-öt is, amely jelentős szerepet vállal a Városliget kulturális missziójában, az innovatív termékek bemutatásában..."

Napi Gazdaság, 2014. május 12., hétfő, 10. oldal
Afrikai innováció
"...Több tekintetben is egyedülállóák az afrikai innovációk és a világ többi része számára is példát nyújthatnak..."

Euroastra.hu, 2014. május 12., hétfő
Révay András: A tudás felértékelődött

Magyarhirlap.hu, 2014. május 12., hétfő
Kitüntetett egészségügyi innovációk

Magyarhirlap.hu, 2014. május 12., hétfő
Van pénz a szegedi lézerközpontra

U-szeged.hu, 2014. május 12., hétfő
Európai támogatást kapott az ELI-projekt, már zajlik az építkezés

Delmagyar.hu, 2014. május 12., hétfő
Nincs késésben a szegedi szuperlézer

Atv.hu, 2014. május 12., hétfő
Csepreghy: biztosított a szegedi lézerközpont első ütemének finanszírozása

Szegedma.hu, 2014. május 12., hétfő
Csepreghy: Brüsszel támogatja az ELI építését

Szegedi-hirhatar.hu, 2014. május 12., hétfő
Csepreghy: teljes egészében biztosított a szegedi lézerközpont első ütemének finanszírozása

Nol.hu, 2014. május 12., hétfő
Szeged: Épül a szuperlézer háza

Mno.hu, 2014. május 12., hétfő
Biztosított a lézerközpont első ütemének finanszírozása

Inforadio.hu, 2014. május 12., hétfő
Mentor- és coachklub: segít az ötletből céget építeni

Magyarkurir.hu, 2014. május 12., hétfő
Az orvostudománytól a bionikáig
"...A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a két intézmény által létrehozott Bionikai Innovációs Központ tudományos együttműködésének részeként került sor a Budapesten immár második alkalommal megrendezett európai PhD-konferenciára "Az orvostudománytól a bionikáig" címmel, május 9. és 10 .között..."

Hir6.hu, 2014. május 12., hétfő
Teljes egészében biztosított a lézerközpont finanszírozása

Metropol, 2014. május 13., kedd, 18. oldal
Van pénz az első ütemre
"...Az Európai Bizottság 111 millió eurós támogatásról hozott döntésével biztosította a szegedi lézerközpont kialakításához szükséges finanszírozást..."

Magyar Hírlap, 2014. május 13., kedd, 12. oldal
Veszprémben ismét a műszaki kémiára fókuszálnak

Magyar Nemzet, 2014. május 13., kedd, 2. oldal
Épülhet a szegedi lézerközpont
"...Odaítélte a 111 millió eurónyi támogatást a szegedi lézerközpontnak az Európai Bizottság, így az építéshez szükséges összeg teljes mértékben rendelkezésre áll. A kutatómunka 2016-ban kezdődhet a szegedi lézerközpontban..."

Napi Gazdaság, 2014. május 13., kedd, 19. oldal
Budapestre hozzák a 3D-s nyomtatást
"...Új lehetőségeket tartogat a kisvállalkozások és a startupok számára a 3D-s nyomtatás, amely a piacok gyors elérésében segítheti a cégeket..."

Napi Gazdaság, 2014. május 13., kedd, 19. oldal
Innovatív eszközöket igényel a cégektől a mobilitás 2.0
"...A tehetségek felkutatása és megtartása érdekében nem elég a régi eszközöket bevetni, az igazán sikeres cégek a kezdeti fázis után sem engednek e technikákból..."

Népszabadság, 2014. május 13., kedd, 2. oldal
Épül a szuperlézer háza

Népszabadság, 2014. május 13., kedd, Üzletmenet, 1+6. oldal
Akadályok helyett a megoldást kell keresni!
"...Ifjú titánok - egyetemisták, középiskolás diákok - számára rendezett tanulságokkal teli bemutatót három magyar informatikai start-up vállalkozás. A tájékoztató legfőbb üzenete az volt, hogy a tehetségek higgyenek magukban, ne féljenek a kudarcoktól és merjenek globális léptékben gondolkozni. Ezek az üzenetek akár üres frázisok is lehetnének, ha nem Árvai Péter, Balogh Péter és Fehér Gyula száját hagyják el..."

Világgazdaság, 2014. május 13., kedd, 2. oldal
Egészségipari cégeket díjaztak Budapest Márka Díjjal
"...Főváros Innovatív feltörekvő és nagy múltú vállalkozások is elismerést kaptak..."

Világgazdaság, 2014. május 13., kedd, 6. oldal
Lézerközpont: biztos a finanszírozás

Délmagyarország, 2014. május 13., kedd, 2. oldal
Nincs késésben a szegedi szuperlézer

Presztízs, 2014. május 13., kedd, 32. oldal
Vállalkozás-ösztönzés
"...Talán kicsit megkésve, de a kormány startup néven futó, eredeti ötleten alapuló, zömmel informatikai vállalkozások mellé állt, s ezek rövid idő alatt igen nagy bevételt termelhetnek..."

Piac és Profit, 2014. május 13., kedd, 32. oldal
Megszűnt a MAG
"...Április 15-étől a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejlesztései és a kereskedelemfejlesztési beruházások a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerültek..."

Orientpress.hu, 2014. május 13., kedd
111 millió eurós támogatással biztosított a szegedi lézerközpont építése

Weborvos.hu, 2014. május 13., kedd
Forradalmi kutatásba kapcsolódtak be a magyar szemorvosok

Iranytv.hu, 2014. május 13., kedd
Alumíniumhabból készült Rubik-kocka a 40. évfordulós kiállításon

Minap.hu, 2014. május 13., kedd
A kkv-k a gazdaság motorjai

Epiteszforum.hu, 2014. május 13., kedd
Teljes egészében biztosított a szegedi lézerközpont első ütemének finanszírozása

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. május 13., kedd
Rábólintott a szegedi lézerközpont finanszírozására az Európai Bizottság

Duna TV, Déli Híradó, 2014. május 13., kedd
Már épül Szegeden a szuperlézer

M1, Híradó Délben, 2014. május 13., kedd
Már épül Szegeden a szuperlézer

U-szeged.hu, 2014. május 14., szerda
Rendhagyó fizikaórák megyeszerte az SZTE munkatársaival

Piacesprofit.hu, 2014. május 14., szerda
A te céged ültetvény vagy őserdő?
"...Sem az innovációval, sem a növekedéssel nincs probléma, mindenki elismeri mindkettő létjogosultságát. Mégis rengeteg cég veszíti el a két érték közül vagy az egyiket vagy a másikat. Miért? A megoldás a cégkultúrában keresendő..."

Vg.hu, 2014. május 14., szerda
Hatalmas uniós fejlesztési pénzek érkezhetnek a szomszédba
"...A burgenlandi regionális menedzsment (RMB) szerint a jelentős uniós összegből kereken 12 millió eurót fordítanak majd a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció fejlesztésére. További 26 millió eurót költenek majd a burgenlandi kis- és közepes méretű vállalatok versenyképességének erősítésére..."

Vg.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesítette a kormány az uniós ciklus operatív programjait

Stop.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesítette a kormány következő EU-s költségvetési időszak keretprogramjait

Somogytv.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesítették a költségvetési időszak programjait

Portfolio.hu, 2014. május 14., szerda
Így költünk ez 7500 milliárd forintnyi uniós pénzt

Piacesprofit.hu, 2014. május 14., szerda
Kiderült mire szán pénzt a kormány!

Piacesprofit.hu, 2014. május 14., szerda
Itt van, mire megy el a pénz a következő ciklusban

Napi.hu, 2014. május 14., szerda
Döntött a kormány : jön a TOP, a GINOP, a VEKOP és a MAHOP

Napigazdasag.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesek az operatív programok

Ma.hu, 2014. május 14., szerda
2014-2020: véglegesek az uniós ciklus operatív programjai

Klubradio.hu, 2014. május 14., szerda
Nyolc operatív programot véglegesített a kormány

Alon.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesítette a kormány a 2014-2020-as EU-s operatív programokat

Orientpress.hu, 2014. május 14., szerda
4500 milliárd jut majd gazdaságfejlesztésre

Mno.hu, 2014. május 14., szerda
Uniós források: középpontban a gazdaság fejlesztése

Hvg.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesítette a kormány a következő uniós ciklus operatív programjait

Hir6.hu, 2014. május 14., szerda
Véglegesítették a 2014-2020-as uniós ciklus programjait

Duna TV, Esti Híradó, 2014. május 14., szerda
Véglegessé tette a kormány a következő hét éves uniós költségvetési időszak operatív programjait

Metropol, 2014. május 15., csütörtök, 14+15. oldal
Pókerező robotot épített
Hegyesi Donát
"...Ma dől el Los Angelesben, hogy milyen helyezést ér el Hegyesi Donát a fiatal feltalálók legnagyobb nemzetközi megmérettetésén, az Intel ISEF-en. A végzős debreceni gimnazista az egyedüli magyar az 1800 fős mezőnyben..."

Magyar Hírlap, 2014. május 15., csütörtök, 10. oldal
A gazdaság élénkítése a fő cél
A kormány véglegesítette az uniós programunkat
"...Az Európai Uniótól kapott hétezerötszáz milliárd forintos támogatás több mint felét közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítaná Magyarország a következő uniós költségvetési ciklusban..."

Magyar Nemzet, 2014. május 15., csütörtök, 11. oldal
Pénzükre várnak a cégek
Véglegesek a következő időszak támogatási elképzelései
"...Elfogadta a következő uniós ciklus kereteit meghatározó operatív programokat a kormány, a dokumentumok hamarosan Brüsszelbe is eljutnak. Az Európai Bizottság vélhetően szeptemberben hagyja jóvá a terveket, ezután jelenhetnek meg az első pályázatok..."

Napi Gazdaság, 2014. május 15., csütörtök, 1+10. oldal
Lendületet vett a gazdaság, javul a versenyképesség

Napi Gazdaság, 2014. május 15., csütörtök, 4. oldal
Véglegesítette a kormány az operatív programokat

Napi Gazdaság, 2014. május 15., csütörtök, 18. oldal
A technológia újraírhatja az egészségügyet
"...Nem csupán a versenyszférát érintő kihívás a jövedelmezőség javítása, ez minden szervezet hosszú távú túlélésének a kulcsa is. A kórházi ellátás színvonalának javítása, az egyre halaszthatatlanabb infrastrukturális és szakmai fejlesztések stabil és kiszámítható finanszírozása érdekében új intézményi szolgáltatások és termékek piaci megjelenésére is szükség lehet..."

Trade magazin, 2014. május 15., csütörtök 3+114-115. oldal
A kereskedelem és a kapcsolódó ágazatok
"...A kereskedelem és a kapcsolódó ágazatok 3 évente rendezett szakvásárára (ezen belül 57 ország 2226 kiállítójára, köztük 9 magyar vállalatra is) több mint százezer látogató volt kíváncsi. A Designer Village mindig központi szerepet tölt be a vásáron, ezen belül is, idén először elkülönítve, a világítástechnika került reflektorfénybe. Helyszíni riportunk második részét olvashatják..."

Trade magazin, 2014. május 15., csütörtök, 78. oldal
A növekedés útja, az innováció
"...A fejlett világban bevezetett FMCG-innovációk 75 százaléka elbukik. A sikeresnek nevezhető 25 százalék fele azonban nem hozza az elvárt értékesítési mennyiséget, és másik egynegyedük marad csak a polcokon 18 hónap után..."

Trade magazin, 2014. május 15., csütörtök, 98. oldal
Exportsegítség a kkv-szektornak
"...Március végén az országos export-tanácsadási roadshow záró rendezvényére várta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a Magyar Nemzeti Kereskedőház közreműködésével az exportban érdekelt, kamarai tagsággal rendelkező magyar kis és közepes vállalkozások képviselőit. Mint az elhangzott előadásokból kitűnt, exportösztönzésre kiváltképp az Európai Unión kívüli piacokon van igen nagy szükség..."

Figyelő, 2014. május 15., csütörtök, 15. oldal
A nemzeti innovációs hivatal felhívása
Meetup közösségekkel való hosszú távú együttműködésre
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal együttműködési lehetőséget kínál a meetup.com felületen regisztrált meetup közösségek számára, melynek célja többek között a hálózati kapcsolatok fejlesztése, az új ismeretek és eredmények terjesztése, valamint a KKVszektor szereplői innovációs képességeinek fejlesztése..."

Magyar Hírlap, 2014. május 15., csütörtök, 9. oldal
Fejleszti a budapesti központját a Nokia
A finn cég hárommilliárd forintos beruházást valósít meg, és százötven új, szoftverfejlesztő mérnöknek teremthet munkahelyet
"...A Nokia hárommilliárd forintot költ budapesti kutatás-fejlesztési központjára, amivel jelentős létszámbővítést valósít meg. A kormány kétszáztizenegymillió forintos vissza nem térítendő támogatást ad a munkahelyteremtő beruházáshoz..."

Napi Gazdaság, 2014. május 15., csütörtök, 4. oldal
Bővíti kutatás-fejlesztési központját a Nokia

Világgazdaság, 2014. május 15., csütörtök, 11. oldal
Bővít Budapesten a Nokia
Beruházás 1400 főre nő a fejlesztőközpont létszáma

Heti Válasz, 2014. május 15., csütörtök, 35. oldal
Program van. És konvergencia?
A kormány határidőre elküldte az uniónak a 20142017-re szóló magyar konvergenciaprogramot.

Világgazdaság, 2014. május 15., csütörtök, 5. oldal
Oslóban a magyar válaszra várnak
FELFÜGGESZTÉS Jelenleg állnak a tárgyalások a Norvég Alap ügyében
"...Jelenleg nem folynak tárgyalások a magyar és a norvég fél között abban az ügyben, ami miatt Oslo felfüggesztette a Norvég Alap még folyamatban lévő 11 programja közül kilencben a támogatások kifizetését - tudta meg lapunk. A norvég kormány most a magyar kormány reagálását várja a pénteken elküldött, a mintegy 35 milliárd forintnyi támogatás felfüggesztését közlő levelére..."

Metropol.hu, 2014. május 15., csütörtök
Hegyesi Donát: Pókerező robotot épített

Nepszava.hu, 2014. május 15., csütörtök
Uniós pénzek: a központi koordináció marad a kormánynál

Pannonnovum.hu, 2014. május 15., csütörtök
Lányok Napja és osztrák-magyar tanulmányút diáklányok számára

Vg.hu, 2014. május 15., csütörtök
Megvan a H2020 program első nyertes magyarországi pályázata!

Napigazdasag.hu, 2014. május 15., csütörtök
Kutatók éjszakáját rendeznek uniós pénzből

Gazdasagiradio.hu, 2014. május 15., csütörtök
Megvan, ki kap először uniós támogatást kutatás-fejlesztésre

Figyelo.hu, 2014. május 15., csütörtök
Megvan az első brüsszeli befutó

Magyar Nemzet, 2014. május 16., péntek, 6. oldal
Csapatot épít a szegedi lézerközpont

Napi Gazdaság, 2014. május 16., péntek, 10. oldal
Startup Eurovízió
"...A startupversenyeket sokan unják, holott ezek alkotják a technológiai szcéna vérkeringését mozgásban tartó networking artériák hálóját..."

Napi Gazdaság, 2014. május 16., péntek, 17. oldal
Nívót jelez az InnoMax Díj
Rekordmennyiségű, 114 pályázat érkezett az idei Invitel InnoMax Díjra.

Világgazdaság, 2014. május 16., péntek, 3. oldal
A Nemzeti Innovációs Hivatal felhívása
Meetup közösségekkel való hosszútávú együttműködésre

Világgazdaság, 2014. május 16., péntek, 9. oldal
Gépipari cégek innovációja a szakképzés területén

Népszabadság, 2014. május 16., péntek, 6. oldal
"Ez nem kívánságműsor"
Navracsics lesz az EU-biztosjelölt, Pálinkás "lobbista"

Világgazdaság, 2014. május 16., péntek, 1+16. oldal
Átalakuló pénzosztás
"...Jelentősen átalakult az EU-pályázati intézményrendszer: az irányító hatóságok a szaktárcákhoz kerültek, megszüntették az NFÜ-t és a közreműködő szervezeteket. A kormány pályázóbarát intézményrendszer kiépítését célozza, szakértői vélemények szerint azonban az átalakítással csökken a rugalmasság, gyengül a fejlesztéspolitika stratégiai irányítása..."

Dunántúli Napló, 2014. május 16., péntek, 12. oldal
Gépipari cégek innovációja a szakképzés területén
"...A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által menedzselt Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter a 2. helyen végzett a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által alapított Szakképzési Díj 2013 pályázatán az "Innováció" kategóriában, a díjat dr.Hüse István, a klaszter elnöke vette át..."

Vg.hu, 2014. május 16., péntek
Gépipari cégek innovációja a szakképzés területén

Piacesprofit.hu, 2014. május 16., péntek
Aki pénzt kér, tanácsot kap, aki tanácsot, az pénzt

Inforadio.hu, 2014. május 16., péntek
Sikert ért el egy debreceni diák pókerrobotja
"...Második helyezést ért el a 19 éves Hegyesi Donát Sándor debreceni diák szórakozásra és készségfejlesztésre egyformán alkalmas pókerrobotja az amerikai Intel ISEF (International Science and Engineering Fair), a világ legnagyobb középiskolásoknak szóló tudományos versenyén Los Angelesben - közölte az Intel az MTI-vel pénteken..."

Ma.hu, 2014. május 16., péntek
Világmásodik a magyar pókerrobot!

Dehir.hu, 2014. május 16., péntek
Ezüstöt nyert a debreceni diák pókerrobotja a tudományos világversenyen

Dehir.hu, 2014. május 16., péntek
A legjobb ötleteket jutalmazták az egyetemen

Uzletresz.hu, 2014. május 16., péntek
Megtört a jég a Horizont 2020 programban

Mixonline.hu, 2014. május 16., péntek
Tálentum díjakat osztottak
"...Tudomány kategóriában Zsombori Balázs, a pictoverb program feltalálója kapta az elismerést. A 17 éves kitüntetett elmondása szerint találmánya okostelefonokon, táblagépeken alkalmazható képeket alakít hangos mondatokká, programjának így az a missziója, hogy "hangot adjon mindenkinek", akinek bármiféle beszédkészségbeli betegsége van. Beszámolt arról, hogy megnyerte a 2012-2013. évi ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató versenyt, így indulhatott az európai fiatal tudósok versenyén, és 37 országot versenyzői között harmadik lett. Ezután meghívták Brüsszelbe, ahol az EU-s törvényhozóknak mutathatta be a programját, majd részt vehetett a Nobel-díj átadásán Stockholmban..."

Minuszos.hu, 2014. május 16., péntek
Nokia a kutatás-alapú társadalmat támogatja

Magyarszo.com, 2014. május 16., péntek
Bencsik Orsolya az Év Tehetsége Díj boldog tulajdonosa
"...Ösztöndíjátadó ünnepséget tartanak a Szegedi Tudományegyetemen. Az Év Tehetsége Díjat Kutus Bence vegyészhallgató és a topolyai származású Bencsik Orsolya, az irodalomtudományi doktori iskola hallgatója kapja..."
"...Sokszor gondolkodik különböző problémákon, melyekre igyekszik megoldásokat találni. Egy ilyen megoldás készült el a Hőlégmotoros napkollektor rendszer című munkája keretében, mellyel 2011 tavaszán 3. helyezést ért el a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyén..."

Haon.hu, 2014. május 16., péntek
Innovatív napenergia-hasznosítás

Hvg.hu, 2014. május 16., péntek
Lehallgathatatlanná teszi a mobilokat, ezért díjazták
"...A Central European Startup Awards hazai fordulója kiemelkedő eredménnyel zárult az Arenim Technologies számára: a mobillehallgatás ellen védő, CryptTalk elnevezésű megoldás magyar kifejlesztője az év legjobb startupja, míg a társalapító, Kun Szabolcs az év cégalapítója lett..."

Euronews.com, 2014. május 16., péntek
Vállalkozásból jeles

Tv2, Tények, 2014. május 16., péntek
Átadták az év Talentum Díját
"...A 17 éves Zsombori Balázs PiktoVerb nevű telefonos alkalmazása piktogramokat és rajzos ábrákat alakít nyelvtanilag helyes mondatokká. Ez segíthet olyan betegeknek, akik csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak beszélni. De a turistáknak is nagy segítség lehet..."

Elektronet, 2014. május 17., szombat, 4. oldal
Ipar Napjai 2014

Elektronet, 2014. május 17., szombat, 9-10. oldal
Töretlenül fejlődik a Pannon egyetem
"...Az elmúlt hónapban nemegyszer szerepelt a Pannon Egyetem a hírekben, és szerepléseivel mindig pozitív példát mutatott a többi felsőoktatási intézménynek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Millenniumi Díját az Egyetem Műszaki Informatikai Karának Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratóriuma kapta meg, és elsőként végzett az Educatio Nonprofit Kft. felmérésén is, ahol a frissdiplomások kezdő fizetését vizsgálták. A Kar dékánjával, Piglerné dr. Lakner Rozáliával beszélgettünk..."

Delmagyar.hu, 2014. május 17., szombat
Pókerrobotot épített Hegyesi Donát Sándor

Kisalfold.hu, 2014. május 17., szombat
Pókerrobotot épített Hegyesi Donát Sándor

Tozsdeforum.hu, 2014. május 17., szombat
Pókerrobottal lett sikeres egy debreceni diák

Mon.hu, 2014. május 17., szombat
Második lett a legnagyobb középiskolás tudományos világversenyen egy debreceni diák pókerrobotja

Hvg.hu, 2014. május 17., szombat
Egy magyar cég az év legjobb startupja a régióban

Hir6.hu, 2014. május 17., szombat
Év Talentuma-díjat kapott a mindössze 16 éves Makra Noémi
"...Tudomány kategóriában Zsombori Balázs, a pictoverb program feltalálója kapta az elismerést..."

Computerworld.hu, 2014. május 17., szombat
Az Év Stratupja lett az Arenim

Hajdupress.hu, 2014. május 18., vasárnap
Egy debreceni diák elindult a Nobel-díj felé?

ECHO TV, Az üzlet, 2014. május 18., vasárnap
A 2014-2020-as fejlesztési időszakban újabb uniós pályázatok segítik a vállalkozásokat

Napi Gazdaság, 2014. május 19., hétfő, 5. oldal
Lendületben a fiatal kutatók támogatása
"...Az idén 800 millió forintból újabb 18 fiatal kutató alakíthat önálló kutatócsoportot az MTA kutatóintézeteiben és az egyetemeken. A Lendület program célja, hogy egyedülálló kutatási lehetőséget kínálva itthon tartsa, illetve hazahívja a legkiválóbb fiatal kutatókat..."

Napi Gazdaság, 2014. május 19., hétfő, 9. oldal
Többet kellene áldozni a tudományos életre Magyarországon
"...A vezető tudósok egyre többet vándorolnak a világban, nemzetközi munkacsoportokat alakítanak a különböző projektekre, ahová meghívják a tehetséges szakembereket. Azt kell elérni, hogy ennek a folyamatnak Magyarország a nyertese legyen - mondta lapunknak Lovász László. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) minap megválasztott elnöke kiemelte: a tudomány támogatottsága az elmúlt években javult ugyan, de még többet kellene rá áldozni..."

Világgazdaság, 2014. május 19., hétfő, 6. oldal
Tizennyolc új kutatás kap kiemelt támogatást

Napi Gazdaság, 2014. május 19., hétfő, 5. oldal
Másfél milliárd jut informatikai fejlesztésre

Wikitech.hu, 2014. május 19., hétfő
Magyar a régió legjobb startupja

IFKA Hírlevél, május
2014-ben is kiírásra kerül a Harsányi István díj

Várható események

Pécsi Tudományegyetem Innovációs nap 2014

2014. május 27-én kerül megrendezésre tagszervezetünk, a Pécsi Tudományegyetem "Innovációs nap 2014" c. eseménye, a Szentágothai János Kutatóközpontban (7624 Pécs, Ifjúság útja 20.).

Program:

9:00-10:00 Regisztráció
9:00-9:30 Humeltis Kft. labornyitó
9:30-10:00 Sajtótájékoztató
10:00-10:15 Köszöntő - Prof. Dr. Bódis József rektor
10:15-10:30 Innovatív kutatás a Pécsi Tudományegyetemen - Prof. Dr. Kovács L. Gábor elnök, Innovációs Bizottság, Szentágothai János Kutatóközpon
10:30-11:15 Korea gazdasági fejlődése - sikertényezők, bevált gyakorlatok, támogató rendszerek - Kim Yongsuk főigazgató, KOTRA, Kereskedelmi részleg, Koreai Köztársaság Nagykövetség
11:15-11:45 Kávészünet
11:45-12:15 Egyetemi spin-off vállalkozások és a pénzügyi befektetők - hogyan finanszírozható az innováció kockázati tőkével? Dr. Zsembery Levente vezérigazgató, X-Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
12:15-12:45 A kutató és a kockázati tőke - hogyan lesz egy ötletből spin-off cég? - Prof. Dr. Pongrácz Judit tanszékvezető, PTE, a Humeltis Kft. alapítója
12:45-13:15
Az igazság pillanatai - a tudományos teljesítmény elemzése SciVal megoldásokkal - Porosz Péter termékmenedzser, Elsevier
13:15-14:00 Büféebéd
 
Ipari Tanácsadó Testület nyilvános ülése:
Innovatív vállalkozások bemutatkozása, sikeres együttműködések a PTE tudásbázisával
14:00-14:30
Élelmiszer biztonsági és sejtanalitikai fejlesztések a Soft Flow Hungary Kft-nél - Dr. Lustyik György ügyvezető igazgató, Soft Flow Hungary Kft.
14:30-15:00 Szenzortechnika, ipari elektronika és folyamatszabályozás - innováció a Kontakt-Elektro Kft-ben - Hirth Ferenc ügyvezető igazgató, Kontakt-Elektro Kft.
  Kísérő program:
9:00 - 15:00 Kiállítás

A rendezvény ingyenes, de a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Kínai Csúcstechnológiai Üzleti Delegáció Európában

Az EU Projekt Innovációs Center (EUPIC), mint az Enterprise Europe Network (EEN) Nyugat-Kínai vezető partnere, által szervezett rendezvény keretében 2014. június 11-21. között, az EUPIC egy több mint 80 céget felvonultató, 100 fős delegációt vezényel három európai nagyvárosba, Brüsszelbe, Prágába és Hamburgba. A cégek és klaszterek a légi ipar, az információs és kommunikációs technológia (ICT), az energiagazdálkodás, az élettudományok, a modern-mezőgazdaság, a biopharma és a precíziós készülék szektorok csúcstechnológiáit képviselik üzleti látogatásuk során.

Regisztráció: https://www.b2match.eu/eu-china-cooperation-fair2014

Jelentkezési határidő 2014. június 9.
További információk: Majoros Zita (zita.majoros@hita.hu)

Nemzetközi Üzletember Találkozó

2014. június 13-án Isztambulban (TÜYAP Fair and Congress Center, CIP Lounge) kerül megrendezésre a Nemzetközi Üzletember Találkozó, mely az Enterprise Europe Network Istambul és a Sabanci Egyetem közös szervezésében valósul meg, újrahasznosítás, környezetvédelmi technológiák és hulladékgazdálkodás témában.

Regisztrációs határidő: 2014. június 6.

Bővebb információ, regisztráció és bejelentkezés a tárgyalásokra: http://www.een-b2b.org/REWIstanbul2014

Greater Region Business Days programsorozat és üzletember találkozó

2014. június 18-19. között, Luxemburgban a Luxemburgi Nagyhercegség Kereskedelmi Kamarájának főszervezésében megrendezésre kerül a Greater Region Business Days programsorozat és üzletember találkozót.

A rendezvény a KKV-k és az induló innovatív vállalkozások találkozási platformja, amely a vállalatok közti párbeszédet segíti elő. A kétnapos programsorozat kiállítási standokat, interaktív konferenciákat, műhelybeszélgetéseket, egyéni szakmai konzultációkat, személyre szabott üzleti megbeszéléseket foglal magába. A program kiváló alkalmat jelent a "Greater Region"-t alkotó belga vallon régió, a francia Lotaringia régió, a Luxemburgi Nagyhercegség, valamint a német Rajna-vidék és Saar-vidék kis- és középvállalkozásaival történő kapcsolatépítésre, b2b találkozók lebonyolítására.

A 2014. évi programsorozat fókuszában álló ágazatok:
- környezetipar és megújuló energia,
- környezettudatos építőipari megoldások,
- gépipar,
- autóipar,
- űrtechnika,
- biotechnológia,
- ICT,
- e-commerce és webmarketing,
- e-mobility,
- közlekedés, logisztika, üzleti szolgáltatások.

Regisztrációs díj:
- kiállítóknak: ingyenes
- látogatóknak: 100 euro /első résztvevő; 75 euro / második résztvevő

Regisztráció az üzletember találkozóra: itt.
Bővebb információ az üzletember találkozó hivatalos honlapján vagy a programfelelősnél, Juhász Gabriellánál (gabriella.juhasz@hita.hu, 06-30-460-6459).

Pályázati felhívások

Ötlettől az üzletig - innovációs projektverseny a BME hallgatói részére

Van egy jó ötleted, esetleg megoldásod vagy prototípusod, amely szerinted megállná a helyét a piacon? Hozd el, mutasd be! Ha tudod, hogyan fogod megvalósítani, akkor azért, ha még nem tudod, merre indulj, akkor azért!

További információk a verseny menetéről, feltételeiről és a beadás módjáról az alábbi linken megtekinthetők.

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magánkezdeményezés alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány, elsősorban a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.
- Ezért az Alapítvány Kuratóriuma, a Pro Progressio Alapítvány támogatásával a "Harsányi István-díj" (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2014. évre, ismételten pályázatot ír ki. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- tudományos diákköri munkák,
- kutatási munkák,
- szakdolgozatok, diplomamunkák,
- PhD-disszertációk
- készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi - az innovációs folyamatokkal kapcsolatos - menedzsment szakterületeken adhatók be:
- szellemitulajdon-védelem menedzsment
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment
- innováció támogatási formái
- innováció szerepe a vállalkozásokban
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia, valamint

a XX. századi magyar szervezési és vezetés-tudományi oktatás-kutatás eredményeinek hasznosítása.

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.
- A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a "Pályázati adatlap" teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2014. június 30-án, 14:00 óráig beérkezően.
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2014. szeptember 15-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és utána írásban értesíti a pályázókat. Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2013-ban az elnyert ösztöndíjak összege 120 000, ill. 150 000 Ft volt).
A díjakat ünnepélyes keretek között 2014 őszén adjuk át. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: +36-1-430-3330, e-posta: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők itt.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.