Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2017-02-21
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1036 Budapest,
Lajos utca 103.

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

MISZ-vélemény az "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramról (GINOP-8.1.3/B-17)"

2017. február 10-én, a Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramot (GINOP-8.1.3/B-17)".

Részletek a véleményből:

"...A megcélzott alapok méretével és számával és az általuk kezelt összegek mértékével egyetértünk (8-15 milliárd Ft és 5-7 co -investment konstrukció). Javasoljuk a kiválasztásnál a területi eloszlást is figyelembe venni az ország megfelelő lefedése szempontjából. A közvetítők kiválasztásánál is javasoljuk az "összeférhetetlenség" rövid részletezését az egyértelműség érdekében..."

"...Támogatjuk azt a célkitűzést, hogy az alapkezelőknek a finanszírozási döntéseket nyereségorientáltan kell meghozniuk, ez legyen befektetési döntéseknél soroló szempont, az kapja a befektetést, aki a nagyobb eredményt vállalja és teljesíti valószínűleg.
Javasoljuk, hogy a MISZ képviselői is részt vehessenek a Pénzügyi közvetítők kiválasztását, átvilágítását végző szervezetek értékelésében, érdemi véleményezési joggal, az ezt a feladatot ellátó szervezet mellett..."

"...A pénzügyi közvetítők jogosultak lesznek a befektetési politikájuk kialakítására, a termékleírásban rögzített célok és feltételek szerint. Ki fogja minősíteni és elfogadni az elkészített befektetési politikákat? Javasoljuk az NGM mint IH szerepvállalását ebben a feladatban, és a MISZ partnerként közreműködne, képviselői útján ebben a folyamatban, akár mint szakértő is..."

"...A befektetési politikák kialakításához javasoljuk a "magas növekedési potenciál" jellemzőinek főbb elemeit meghatározni az egységes értelmezés és gyakorlat kialakítása érdekében. (Pl. piaci igények alátámasztottsága, személyi feltételek megléte, pénzügyi feltételek megléte, a termék és szolgáltatás innovativitása, a fejlesztés stádiuma stb.)..."

"...A tőkeprogramból kizártak körénél a 255/2014 (X.10.) Korm. rendelet alapján nem nyújtható támogatás az exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására. Ez teljesen ellehetetleníti azon befektetéseket, amikor egy sikeres magyar innováció piacravitelére kér pénzt a projektgazda. Magyarország a maga 10 milliós piacával nem elég egy innovatív terméknek, ezért az innovátorok jelentős része a külföldi terjeszkedéshez szeretne kockázati tőkét bevonni.  Az említett pont alapján, az ilyen típusú befektetések ki vannak zárva a programból.  Ennek mindenképpen kérjük az átgondolását..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

25. Magyar Innovációs Nagydíj

A 2017. február 15-i határidőig 38 jelentkezés érkezett a 25. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatra.

A zsűriülésre 2017. március elején kerül sor. A bírálóbizottság elnöke Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Minden jelentkezést két vagy három zsűritag - indokolt esetben szakértők bevonásával - részletesen is tanulmányoz, és a következő szempontok szerint értékeli:
- 2016-ban elért többleteredmény vagy többlet-árbevétel és más műszaki, gazdasági előnyök,
- eredetiség, újszerűség,
- társadalmi hasznosság.
Ezt követően a zsűri, a formai és tartalmi szempontokat alaposan mérlegelve, a referáló két vagy három zsűritag javaslata alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az adott évben innovációs eredményt elért jelentkezőket, továbbá javaslatot tesznek azokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak. A legjobb innovációkat a zsűri, további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás) rangsorolja a fent említett három értékelési szempont szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 29-én kerül sor az Országház Főrendiházi Termében. A Nagydíjon kívül további innovációs díjakat adnak át az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők. Az ünnepségen előzetes regisztrációt követően meghívóval lehet részt venni.

MISZ középtávú stratégia

Az Innovációs Szövetség stratégiai munkacsoportja február 9-én megtartotta harmadik ülését, a Vialto Consulting székhelyén, Frischmann Gábor, alelnök vezetésével. Ezen az ülésen folytatták a második ülésen megfogalmazott küldetés és jövőkép alapján a Szövetség stratégiai céljainak és legfontosabb tennivalóinak azonosítását, valamint az előrehaladás méréséhez szükséges mutatók/indikátorok meghatározását. Ezután a feladatok végrehajtásához szükséges akciókkal foglalkoztak. Az elvégzett munka alapján a stratégiai javaslat egységes szerkezetbe foglalása következik, majd egyre szélesebb körű konzultációja.

Gazdaságbiztonság és Információbiztonság

Az Alkotmányvédelmi Hivatal szakmai konferenciát szervezett 2017. február 15-én, a Larus Étterem és Rendezvényközpontban "Gazdaságbiztonság és Információbiztonság" c. témakörben. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Greiner István, általános elnökhelyettes vett részt.

A konferencia célja az volt, hogy többek között a gazdasági szereplőkkel is megismertesse a Hivatal olyan kapcsolódási lehetőségeit, amelyek segítségével a jelentős (nemzet)gazdasági értéket képviselő cégek is megszerezhetik a napra kész biztonsági ismereteket, megismerhetik a legjobb gyakorlatokat és kialakíthatják a saját rendszerüket. Több gazdasági társaság is ismertette, hogy milyen előrelépések történtek már a cégeiknél, és hangsúlyozták a folyamatosság fontosságát is.

Ismertetésre kerültek olyan példák a mindennapi életből, melyek egyértelműen bizonyították, hogy létezik olyan érdeklődés a cégek "értékei" iránt, mely nem a törvényes úton és módon törekszik ezek megszerzésére. Bemutatásra került az is, hogy a kormányzati szervek milyen felépítésben válaszolnak a modern kihívásokra, illetve, hogy milyen mértékben tudnak hozzájárulni mindennapjaink (kiber) biztonságához. A konferencia szerves része volt az Alkotmányvédelmi Hivatal Awareness programjának, melynek célja nem csak a figyelemfelkeltés, hanem a védekezési és megelőzési megoldási lehetőségek feltárása is.

Az SZJA 1+1%

Ön is rendelkezhet adója 1+1%-áról. Amennyiben fontosnak tartja a hazai tehetségek támogatását, kérjük, ajánlja fel adója (első) 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára, ennek a kiemelt kormányzati célkitűzésnek a támogatására. Ebből a forrásból a 2016. évi Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásainak finanszírozására több mint 1,3 milliárd forint gyűlt össze. A cél, hogy a források minél nagyobb része jusson közvetlenül a tehetségek felismerésére, gondozására, támogatására.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Az adó másik 1%-a valamely civil szervezet támogatására fordítható. A közhasznú szervezetként működő Magyar Innovációs Alapítvány immár több mint 20 éve ösztöndíjakkal folyamatosan támogatja fiatal tehetségek oktatási és kutatási tevékenységét. Támogatja a 20 év alatti fiatalok részére, évente kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is.
Ösztönzi az új kutatási eredmények elterjesztését, megvalósításuk felgyorsítását azáltal is, hogy alapítása óta az adott év legnagyobb jelentőségű innovációját INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ-ban részesíti.
Kérjük mindazokat, akik céljainkkal egyetértenek, hogy a befizetett adójuk (második) 1%-át fordítsák a Magyar Innovációs Alapítvány támogatására. Adószám: 18047929-1-41.
Készítette: VISUALIA