Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2016-07-19
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1036 Budapest,
Lajos utca 103.

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári időszakban ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja 2016. augusztus 23.

MISZ választmányi ülés

A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2016. június 30-án, tagszervezetünknél, a Magyar Telekom Szerémi úti épületében, Budapesten. Meghívott vendég volt Parragh László, az MKIK elnöke.

1.
A választmány egyhangúlag jóváhagyta az elmúlt félévről szóló beszámolót, Szabó Gábor előterjesztésére.

2.
Szabó Gábor azt a javaslatot terjesztette elő, hogy Dobó Mátyást (Magyar Telekom) a választmány kooptálja, mivel Krascsenics Roland (Magyar Telekom) írásban lemondott választmányi tagságáról, és maga helyett Dobó Mátyást javasolta. A választmány az előterjesztést egyhangúlag megszavazta.
Dobó Mátyás ismertette az általa vezetett Product House igazgatóság felelősségi körét, feladat- és hatáskörét, a T csoport innovációval kapcsolatos vízióját, törekvéseit. Dobó Mátyás kifejezte szándékát, hogy a Magyart Telekom oldaláról továbbra is aktívan közreműködik a szövetség szakmai munkájában.

3.
Parragh László bevezetőjében megemlítette, hogy az MKIK Ipari Kollégiuma, mely az innovációs kérdésekkel foglakozik, szívesen fokozná tevékenységét azáltal, hogy erősíti az együttműködést az Innovációs Szövetséggel.
Előadásában bemutatta a német és a magyar GDP-változást 2008-tól, kiemelte, hogy az ábrán a magyar gazdaság az elmúlt 3 évben reál konvergenciát mutat. Az 1990-2010-es időszakot tekintve a GDP 13,5-szeresére emelkedett, míg a bruttó adósság 21,3-szeresére.
Ezután ismertette a 2010-ben elkezdett válságkezelés főbb lépéseit (teljesítményközpontú adórendszer, segélyezés, nyugdíjrendszer átalakítása, különadók stb.) Kiemelte pl., hogy a Munka Törvénykönyve átalakításakor hangsúlyosan figyelembe vették az MKIK véleményét. Majd bemutatta az elért gazdasági eredményeket. Ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy az elért komoly eredmények ellenére, az eddigi intézkedések nem elegendőek a tartósan fenntartható növekedéshez. A Tudás és a Gazdaság összekapcsolása lesz a kulcskérdés.

Elmondta, sok a kérdőjel az EU-támogatásokat illetően, hogy jól használjuk-e fel. Különösen a K+F+I pénzek felhasználásánál lenne mit javítani. A kormányzat felé azt kommunikálja a Kamara, hogy ne adjanak K+F+I pénz olyan projektre, melynek nincs innovációs célja. Kérdés, hogyan lehet bekapcsolni a cégeket az innovációs folyamatba, alkalmas-e az intézményrendszer, mit eredményeznek a pályázatok stb.
Megemlítette, hogy az MKIK-nak is van egy pályázata, melynek során azt vizsgálják, hogy az informatikát be lehet-e vinni az adott cég irányítás-rendszerébe. A program kb. 100 Mrd Ft-os "mozgást˝ fog eredményezni az informatikai piacon.
Ezután több példával illusztrálta, hogy milyen változásokat hoz, ill. hozhat a technológiai fejlődés.

Az előadás után Szabó Gábor elmondta, hogy az innováció, MISZ által is használt definíciója alapján, nem kérdés, hogy az innováció része-e a gazdaságnak. A felsőoktatás és a szakképzés szétválására tett kritikával kapcsolatban Szabó Gábor megjegyezte, hogy már 3 éve javasolta az EMMI-nek az üzemmérnök-képzés visszaállítását, mely annak idején jól működő rendszer volt.
Egyúttal kifejezte a MISZ készségét a felajánlott szorosabb együttműködésre.

Ürge László hangsúlyozta, hogy a természet megismerésére, azaz az alapkutatásokra is kell forrásokat fordítani. Véleményét példákkal támasztotta alá. Parragh László egyetértett a felszólalóval.

Szabó Gábor hozzátette, arra kell figyelni, hogy a különböző típusú pályázatokat (akár innovációs, akár alapkutatási) ne lehessen átcímkézni.

Ábrahám László elmondta, hogy az új fejlett országok (pl. ázsiai kistigrisek) az oktatásba fektettek először, úgy érzi, hogy Magyarországon, az eredmények ellenére, az oktatás még mindig nincs "sínen˝. Példaként hozta fel a szakképzési járulék befizetésének megváltoztatását. A vállalkozások további hátráltatója a korrupció és a bürokrácia. Kérdezte, mit tud tenni az MKIK ezeken a területeken.
Parragh László egyetértett abban, hogy késében vagyunk az oktatást illetően. Példákat hozott arra, milyen nehéz változást elérni. A régiónkat tekintve ugyanakkor a jobbak között vagyunk. A szakképzési hozzájárulás, véleménye szerint, beépült a magyar költségvetés működésébe, ezért szakmai célokra tulajdonképpen nehezen "elérhető˝. Fordulat akkor várható, ha az NGM-ben megerősödik a stratégiai tervezés.

Mondovics János elmondta, a KKV-k körében a fejlesztés dominál (nem a kutatás). Az elmúlt két évtizedben, a verbális szándékok ellenére, nem segítette elő a gazdaság politika ezt a nagyon fontos területet.
Szabó Gábor hozzátette, ősszel a MISZ vissza szeretne térni a K+F (SZTNH általi) minősítési rendszerének kérdésére, egészen pontosan az F meghatározására. Ugyanis a KKV-k által végzett fejlesztési tevékenységeket az érvényes szabályozás nagyon szigorúan ítéli meg. (Ehhez kérte az MKIK partneri együttműködését is.) Az SZTNH egyébként változtatna a gyakorlatán, ha a szabályozás megváltozna.

Keresnyei János azt tette szóvá, hogy az innovációhoz szükséges tudás és technológián kívül a tolerancia még hiányzik. Példának hozta fel az új üzleti modellekre épülő vállalkozások meg nem értését. A kreatív iparágak és az ismert innovatív szakterületek ötvözésére nagy szükség van. Elismerően szólt a Preziről, melyet nem sikerült Magyarországon tartani.

Farkas József azt a kérdést tette fel, hogy mit kellene változtatni. Az MKIK, mely a vállalkozásokat képviseli, a MISZ, mely az innovációt, hogyan tudná hatékonyan érvényre juttatni a Tudás és a Gazdaság összekapcsolását.
Parragh László elmondta, hogy a szabályozással, döntéssel foglalkozók - nem rossz szándékból - egy idő után elvesztik a kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel. Másrészt egy törvényjavaslat, az elfogadásának folyamatában, számos alkalommal kap gellert.
Szabó Gábor hozzátette, hogy a MISZ rendezvényein az államigazgatási vezetőkkel sosem alakult ki nagy vita, ebből következően nem derült ki mely területeken szükséges érvelni.

Fenyvesi László a "Legyél te is mezőgépész˝ mozgalom tapasztalatai alapján jelentette ki, hogy a fiatalságban megvan az innovatív potenciál. A nagy kérdés, hogy a kisvállalkozásoknál van-e kereslet ilyen szakemberekre. Kérdezte, hogy mit tesz az MKIK, hogy érdemi verseny legyen a felsőoktatásban.
Parragh László válaszában elmondta, hogy a Kamara egyrészt kimond olyan dolgokat, problémákat, melyet más nem mer, pl. kimondta a HÖK eltúlzott szerepét a felsőoktatásban. Hasonlóan rámutatnak a közoktatási problémákra is, a szakképzési centrumokat a Kamara javaslata alapján hozták létre, a NAV átalakítása az MKIK elvei alapján történt. Ugyanakkor számos javaslat elakad az egzisztenciális érdekeken. Másrészt részt vesznek a jogalkotásban.

Ürge László Keresnyei János egyik megjegyzésére reagált: szerinte jó, hogy a Prezi amerikai céggé nőtte ki magát, a fejlesztési központ egyébként Magyarországon maradt. Egyrészt high tech céghez itthon nem lehet találni üzletfejlesztési, sales munkatársakat, másrészt magyarországi székhelyű céggel nagyon nehéz eljutni a fejlett piacokra. Szabó Gábor hozzátette, hogy az utóbbi hasonlóan működik a tudomány világában is.

Külgazdasági Értekezlet

2016. június 24-30. között, a Mercure Budapest Buda Hotelben rendezte meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2016. évi Külgazdasági Értekezlet. Június 28-án, az ICT, K+F szekcióülésén Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke tartott előadást "Innováció és gazdasági fejlődés" címmel.

Előadásában beszámolt Magyarország innovációs helyzetéről a 2013-2015 évekre vonatkozóan, beszélt az innovációs összképről, illetve kifejtette a hazai innovációs rendszer jellemzőit. Ezen belül elmondta, hogy alacsony az innovációs intenzitás a KKV szektorban, nincs megfelelően kihasználva az akadémiai potenciál, szűk a keresztmetszet a humán erőforrásban és, hogy az előző (EU) támogatási ciklus támogatásai nem vezettek tartós eredményre.

Felelős kutatás és innováció jelentősége

2016. július 13-án, a Danubius Grand Hotel Margitszigetben került megrendezésre az Európai Bizottság Hetedik Keretprogramjából támogatott RRI Tools, felelősségteljes kutatás és innováció a társadalommal a társadalomért c. projekt keretében megvalósuló kerekasztal beszélgetés, melynek témája a "Felelős kutatás és innováció jelentősége - az "RRI Tools" c. projekt keretében kifejlesztett eszköztár" volt.

A kerekasztal beszélgetésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Budavári László, a Nyugat-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója vett részt.
A beszélgetésen elhangzott többek között az, hogy a MISZ az RRI legfontosabb elemei közül elsősorban a társadalmi részvétel fokozásának szükségességét és a K+F eredményekhez való nyílt hozzáférés eszköztárának bővítését látja a legfontosabbnak, amelyek hozzásegítik a vállalkozásokat a felelősségteles kutatás és innováció céljainak eléréséhez. A projekt keretében kifejlesztett eszköztár a www.rri-tools.eu hivatkozás segítségével érhető el.

XX. Országos Diákkonferencia támogatói napja

2016. július 15-én, a Komádi Táborban, Káptalanfüreden került sor a XX. Országos Diákkonferencia támogatói napjára, ahol a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató tartott előadást.

A mintegy 50 fős diák hallgatóságnak Antos László többek között beszélt:
- az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 25 évéről,
- a verseny diák résztvevői körében végzett nemzetközi felmérés eredményeiről,
- a verseny díjairól,
- a kapcsolódó nemzetközi versenyekről, fórumokról.

Hangsúlyozta, hogy tehetséges fiataloknak is szükségük van (jó értelemben vett) kapcsolatokra, melyre az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny során számos alkalommal tehetnek szert.

Harsányi István-díj pályázat

A Manager Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri munkák, kutatási munkák, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD-disszertációk elismerésére a 2016. évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2016. június 30-ig 36 pályamunka érkezett. A beérkezett munkák referálása júliusban megkezdődött. A díjak odaítélésére augusztus legvégén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.

28. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének döntése értelmében 2016. szeptember 16-21. között, Brüsszelben megrendezésre kerülő "28. EU Contest for Young Scientists" döntőjében az alábbi három, első helyezett pályázat képviselheti Magyarországot:
- Mutasd!- Interaktív jelnyelvet tanító és gyakorló szoftver (pályázók: Tóth Fanni és Horváth Roland)
- Mikroelektromechanikai struktúra alacsony frekvenciás hangok és rezgések érzékelésére (pályázó: Udvardi Péter)
- Egy eszköz az elmének (pályázó: Imets Tamás)

A versenyzők első szakmai felkészítését dr. Antos László, ügyvezető igazgató, és Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja és a delegáció vezetője tartotta, 2016. június 28-án, Szövetségünk székhelyén.

Bezárta kapuit a BME gyerekegyetem

Második alkalommal rendezte meg tagszervezetünk, a Műegyetem, BME Gyerekegyetem néven tudományos nyári táborát 8-14 éves általános iskolás gyerekek számára, felkeltendő érdeklődésüket a műszaki és a természettudományok iránt.

Idén két turnusban, összesen mintegy 700 gyermek vett részt a két hetesre duzzadt rendezvényen, és már a jövő évi táborra is csak várólistás helyek maradtak. Az első turnusban az általános iskolás 2-5. osztályos gyerekek vettek részt, míg a második szakaszban a 6-8. osztályosok.

A nyitónapon minden gyermek kézhez kapta saját csoportja órarendjét, valamint az ajándékpólót, -táskát, -tollat, -jegyzetfüzetet, a legkisebbek pedig a színezős foglalkoztatót. A program minden nap 9-kor kezdődött és 17 óráig tartott. Az előadásokon - a tavalyi programhoz hasonlóan - ismét részt vett a gyerekegyetem szimbólumává vált műegyetemi bagoly, azaz Orosz László egyetemi docens, aki felvezette az eseményeket és végigkísérte a gyermekeket az előadásokon. A BME oktatója szerint ide olyan gyerekek jönnek, akiknek kérdéseik vannak és meg akarják érteni a körülöttük lévő világot. A gyerekeknek projektfeladatot is meg kellett oldaniuk, ennek teljesítése a kisdiploma feltétele volt.

A gyerekegyetemről képes beszámoló található a gyerekegyetem.bme.hu oldalon.

KICkoff elődöntő

Június 27-én hétfőn este eldőlt, hogy kik jutottak tovább az egyik legrangosabb, teljes Kelet-Közép Európát lefedő start-up verseny, a KICkoff elődöntőjéből. Tagszervezetünk, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. által működtetett KIC InnoEnergy Accelerator HUB szervezésében, a Prezi House of Ideas-ben több mint 50 érdeklődő előtt megtartott esemény igazi showműsor volt a közönség számára. A résztvevő versenyzők a felkészítő workshopok során rengeteget fejlődtek, így igazán komoly meggyőző erővel léptek színpadra. A befektetőkből, vállalatvezetőkből, innovációs szakemberekből álló nemzetközi zsűri 2 start-upot (Fischer Zoltánt és Harvey Stewartot) juttatott a szeptember 20-án megrendezésre kerülő varsói fináléba, továbbá 3 különdíjat is kiosztott (Kókai Ákosnak, Heinfarth Thomasnak és Orosz Zsuzsannának).

A díjakat a Bay Zoltán Nonprofit Kft. képviseletében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató, a MISZ K+F Tagozat elnöke, Maciej Majchrowitz a KIC InnoEnergy üzletfejlesztési menedzsere és Pál Kata, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Ágazati, Technológia- és Tudástranszfer Igazgatóság Igazgatója adta át.

A döntőbe jutottak harcba indulnak a 10000 eurós fődíjért és a 150000 euró összértékű KIC InnoEnergy Highway akcelerációs programba kerülésért. A nemzetközi verseny elődöntői tovább zajlanak, ezen a héten Krakkóban, jövő héten Zágrábban mérkőznek meg a helyi vállalkozók végül július közepére kialakul a döntő teljes mezőnye.

A Bay által működtetett KIC InnoEnergy Accelerator HUB folytatja a döntőbe jutott versenyzők felkészítését a megmérettetésre, a többi versenyző szakmai támogatását és mentorálását sikeres piacra lépés érdekében, de emellett már várja az új érdeklődő vállalkozások vagy vállalkozni vágyók jelentkezését is, akik őszi tréningen vehetnek majd részt.
További információk az alábbi linken.

InnoStars Accelerator program

Az EIT Health - az egyik legnagyobb egészségügyi kezdeményezés világszerte - hirdette meg az InnoStars Accelerator programot. A verseny döntőjét 2016. július elsején rendezték meg Budapesten.
Az eseményen két kategóriában osztottak díjakat:
- Az InnoStars Awards kategóriában a díjazott projektek: Pretargeted Medicine (Lodoco Clinical Kft.) és a Prelife (Prelife Kft.)
- Az Innostars GoEurope 2016 kategóriában pedig a BioPREDx (MDQuest Kft.) és a FRISBEE (Biosystems International Kft.) a nyertes.

A zsűri tagjai Valner Szabolcs (Digital Factory), Joerg Bauer (GE Hungary), Blazsevácz Péter (Philips Healthcare), Dr. Puskás Péter (McKinsey & Company) és Dr. Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft.) voltak.

Magyar vállalati siker EU pályázatokon

Tagszervezetünk, a BioTalentum Kft. sikerrel vesz részt öt új H2020 kutatási projektben. A BioTalentum Kft új EU projektjei közül a legnagyobb szakmai kihívást a nagy léptékű EU-ToxRisk (An Integrated European "Flagship" Program Driving Mechanism-based Toxicity Testing and Risk Assessment for the 21st Century) projekt jelenti, ami 39 partnerrel, 30 millió EUR támogatásban részesült. Fő célja, hogy az állatkísérletek alternatívájaként megoldást dolgozzon ki kémiai anyagok tesztelésére.

A NABBA (Design and Development of advanced NAnomedicines to overcome Biological BArriers and to treat severe diseases), az IN3 (An integrated interdisciplinary approach to animal-free chemical and nanomaterial safety assesment), és a CaSR Biomedicine (Calcium Sensing Receptor (CaSR) Therapeutics for Calciotropic and Non-Calciotropic Diseases) projektek hálózatban megvalósuló kutatási tréning projektek, amelyek fiatal kutatók Phd-hoz jutását, karrier fejlesztését támogatja.

A BioTalentum Kft. fontosnak tartja a tudomány művelésén túl annak népszerűsítését is annak érdekében, hogy a felnövekvő generációból mind többen válasszák majd a tudományos pályát, ezzel is erősítve Magyarország gazdaságát. A SCICHALLENGE konzorcium tagjaként általános és középiskolás gyerekeknek szerveznek nemzetközi tudományos vetélkedőt. A verseny során a diákok két korcsoportban, 25 téma közül választhatnak, innovatív projektjeiket pedig népszerű közösségi oldalakra tölthetik majd fel.

FoTRRIS projekt

Az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogramjának (Horizon 2020) finanszírozásával a felelősségteljes innováció témakörében folytatnak kutatást (http://fotrris-h2020.eu). A FoTRRIS projekt célja, hogy kutatási eredményeivel és szakpolitikai javaslataival hozzájáruljon ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer jobb válaszokat adhasson korunk társadalmi és környezeti kihívásaira.

A mellékelt linken található anonim, rövid (10-15 perces) angol nyelvű kérdőív kitöltésével hozzájárulhat a kutatás sikeréhez: https://survey.aau.at/index.php/195935?lang=en

Ha a kutatás eredményeit megismerné, jelezze ezen az e-mail címen Lengyel Erzsébetnél.
Készítette: VISUALIA