Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2016-11-22
Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1036 Budapest,
Lajos utca 103.

tel.: (061) 430 3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Szövetség hírei

MISZ elnökségi ülés

A MISZ elnöksége ülést tartott 2016. november 16-án, tagszervezetünk, a NI Hungary Kft. budapesti irodájában.

1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munkáról szóló, írásos beszámolót először Antos László, ügyvezető igazgató egészítette ki azzal, hogy nov. 16-án folytatódott a MISZ Meet the scientist programja. Szabó Gábor, elnök beszámolt arról, hogy az MKIK elnöksége alakuló ülést tartott, melyen ő is részt vett mint elnökségi tag.
Az elnökség a beszámolót, a kiegészítésekkel együtt, egyhangúlag elfogadta.

2. Antos László tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Vállalkozás-fejlesztési Tanács a 2004. évi KKV-król szóló törvény keretében jött létre, és részt vesz a vállalkozás-fejlesztési stratégia kialakításában. Monszpart Zsolt javaslatára a MISZ kérte, hogy bekapcsolódhasson a Tanács munkájába, melynek az NGM helyt adott, ill. javasolta a törvényhozónak, hogy a MISZ legyen állandó meghívott.
A MISZ a Tanácsba Farkas Józsefet delegálta, aki elmondta, hogy az első ülésen, melyen részt vett, a KKV-k munkaerőpiaci helyzete került megvitatásra. Megjegyezte, nagyon korrekt elemző anyag készült az ülésre az államtitkárok részéről, nemzetközi kitekintéssel. Megemlítette, hogy decemberben a KKV-k belső képzésére, ill. innovációs menedzser képzésre pályázat indul.
Monszpart Zsolt hozzátette, hogy a Tanács révén előbb juthatunk releváns információkhoz a kormányzati tervekről.

3. A Felügyelőbizottság nevében Ormándi Sándor gondolatokat vetett fel a 2015. évi FB-jelentés kapcsán, melyet 5 pontban csoportosított.
1. pont: hogyan akar a MISZ reagálni a kormányzati, gazdasági változásokra, azaz a környezeti átrendeződésre. 2. pont: érdemes-e új tagozatok létrehozásáról beszélni (pl. innovációs menedzsment), valamint arról, hogy ezen tagozatok kialakíthatnak-e egyfajta funkcionális irányt, szolgáltatást. 3. pont: nagyobb költségvetéssel a MISZ több helyen tudna jelen lenni, ezáltal többen megismerhetnék az általunk végzett munkát, azaz kell-e növelni a bevételt? 4. pont: a vagyongazdálkodásra tért ki, és érdeklődött az elnökség tagjaitól az üzletrészek kezelésével kapcsolatban. 5. pont: kiemelte a MISZ megújulásának fontosságát, valamint felvetette egy erre vonatkozó stratégia kialakítását.

Bolyky János elmondta, hogy a meglévő lendület ellenére, örül az FB felvetéseinek, melyek olyan fajsúlyú kérdések, hogy mindenki írásban fejtse ki véleményét.
Szamosi Katalin is üdvözölte a Felügyelőbizottság felvetéseit.

Szabó Gábor véleménye szerint a felsorolt 5 pont közül a MISZ stratégiájának kialakítása a lényeges pont, mellyel kellene foglalkozni. Ez lehetne a következő Választmányi ülés témája is. Ehhez létre kellene hozni egy gondolatébresztő anyagot, amelyre a választmányi tagok reagálni tudnak. Amennyiben ebből létrejön egy értékes anyag, úgy a közgyűlés elé lehetne vinni a témát. Ormándi Sándor egyetértett a javaslattal.

Gyulai József szerint a manapság preferált cégeket kellene meggyőzni az innováció fontosságáról, ill. a MISZ-be felvenni.

4. Antos László elmondta, hogy új elnöke lesz az SZTNH-nak, a MISZ szakmai partnerének. A következő választmányi ülésre azonban sajnos még nem tudjuk meghívni, mert a három jelölt közül még nincs döntés.
Szabó Gábor javasolta, hogy a következő választmányi ülésen a regionális beszámolókon kívül a stratégiával kapcsolatos gondolatébresztő anyag kerüljön napirendre. A javaslatot az elnökség elfogadta.

5. Farkas József tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a Sanatmetal nov. 23-án sajtótájékoztatót tart az MTA-n, ahol is bemutatják a cég által fejlesztett mini EKG készüléket.

Bolyky János, aki az Ipari Park Tanácsban képviseli a MISZ-t, elmondta, hogy elkészült egy nagyon jó összefoglaló, egy vezetői anyag az ipari parkok helyzetéről. Elmondta 120 Mrd Ft-ra lehet pályázni a közeli jövőben.

Monszpart Zsolt informálta az elnökséget arról, hogy mintegy nyolcmilliárd forinttal támogatja az Európai Bizottság két új magyar kiválósági központ létrehozását, köszönhetően az EU Horizont 2020 "Teaming" elnevezésű programjának. A nyertes konzorciumok az NKFIH-tól kaptak segítséget.

Megkezdődött a 2016/2017. évi Meet the scientist programsorozat

2016. november 16-án, Budapest IX. kerületében, a Leövey Klára Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the scientist program őszi nyitórendezvényét.

A programot a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége indította el. Célja a műszaki és természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, magyar középiskolások körében.
A program a 2016/2017 első félévében 1 fővárosi és 3 vidéki (pl. Székesfehérvár, Csongrád, Szeged) középiskolába látogat el, ahol a természettudományok és a műszaki tudományok területén dolgozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerűsítő előadásokat, ill. különböző előadók mutatnak be látványos kísérleteket.

A nyitórendezvényen köszöntőt mondott Dr. Bácskai János IX. kerületi polgármestere, dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség képviselője, Christopher Machin, az Amerikai Nagykövetség kulturális attaséja és az iskola igazgatónője, Sebőkné Orosz Katalin is. Az eseményen jelen volt még a Magyar Fulbright Bizottságtól Dr. Brückner Huba.

A sorozat első előadását Dr. Nagy Márton, az ELTE Atomfizika Tanszék kutatója tartotta, "Az ősanyag nyomában: Nehézionfizikai kutatások Long Island-en" címmel. Az előadó betekintést nyújtott a részecskefizikába, beszámolt a Fulbright-ösztöndíjáról, melyet a Brookhaven National Laboratory-ban töltött, és kitért arra, hogy mi is az a PHENIX kísérlet
Végezetül a Csatári László Öveges József-díjas, Ericsson díjas fizika-informatika-ábrázoló geometria szakos tanár mutatott be az előadás témájához kapcsolódó különleges kísérleteket.

A rendezvényekhez kapcsolódva működik a program honlapja (www.meetthescientist.hu) is, ahol megtekinthetők az előadásoknak a fotói és a videói is. Aktív a program Facebook csoportja (facebook.com/meetthescientist) is, ahol immáron több mint 2000 ember követi a programokat.

Smart City Hungary 2016

A Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli 2016. november 9-én, "Smart City Hungary 2016" címmel okosváros-konferenciát szervezett. A konferencián Frischmann Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke felkért előadóként előadást tartott "Smart City - Smart SME KKV innovációs lehetőségek" címmel.

Az előadás első részében - kiindulva az "Okos Város" Lechner Tudásközpont definíciójából, mely szerint: "egy várost akkor nevezünk okosnak, ha fenntartható gazdasági fejlődését a hagyományos és digitális infrastruktúrába, humán és társadalmi tőkébe való kiegyensúlyozott befektetés révén, az érintett közösség érdekeltjeinek bevonásával, aktív részvételével, környezettudatos módon éri el" - az "okos vállalkozás" ismérvei kerültek összefoglalásra. Egy vállalkozás stabil működésének alapfeltétele, hogy üzletileg életképes legyen, technikai szempontból haladjon a korral és a tudásra építsen.

Az okos városi innovációs tevékenység négyes partnerségre épül, amely magában foglalja a kormányzat (önkormányzat), a gazdaság, a tudomány és a civil szféra (városlakók) képviselőit. Egy okos városi innovációs öko-szisztémában a nagyok és kicsik egyaránt megtalálják helyüket.

Az előadás következő részében bemutatásra kerültek az okos városi innováció fő lehetőség területei. A nagyon sokféle okos városi innovációs lehetőség alapvetően a digitalizáció (a technológiai fejlődés), perszonalizáció (személyhez szabott kiszolgálás), lokalizáció (helyi alapanyagok, energia, termékek, szolgáltatások) és kommunalizáció (közösségivé válás) mint egyértelmű horizontális trendek és a kiterjesztett városi funkciók / szolgáltatások / működés mátrixának metszéspontjaiban jelentkezik. A Lechner Tudásközpont példatárában gyakorlatilag minden ilyen területre találhatók megvalósult vagy megvalósítás alatt álló példák is.
Az előadás záró részében Frischmann Gábor röviden bemutatta a Magyar Innovációs Szövetséget is a mintegy 150 résztvevőnek.

Regional Digital Summit

2016. november 17-18-án, a budapesti Millenáris adott otthont a "Regional Digital Summit" nevű rendezvénynek, mely a V4 országok, illetve Ausztria és Németország vonatkozásában tekintették át a digitális autó, digitális társadalom és digitális gazdaság kihívásait.

A konferenciát Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg, majd sor került több megállapodás aláírására is. A kormányok közötti együttműködésről szóló megállapodást Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter látta el kézjegyével.
Készült megállapodás a nemzeti startup szervezetek együttműködéséről is, melyet a Magyar Innovációs Szövetség részéről Hild Imre, a Startup Panel vezetője írt alá. A dokumentumot a részt vevő országok képviseletében az Austrian Startups, a Czechinvest, a German Startups Association, a Startup Poland, illetve szlovák részről a SAPIE (Slovak Alliance for the Innovative Economy) vezetői írták alá.
A startup szervezetek vezetői az esemény keretében zártkörű megbeszélést is tartottak. Megállapodtak, hogy együttműködésükben elsősorban a startupok, vállalkozók regionális kommunikációjára, illetve nemzetközi ún. best practice-k átvételére fognak koncentrálni.

Ipari Park Tanács ülése

2016. november 9-én, a Nemzetgazdasági Minisztériumban dr. Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszony elnökletével ülést tartott az Ipari Park Tanács. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget Bolyky János Antal alelnök, a Tanács tagja képviselte.

Az ülésen Oroszlány Város Önkormányzata és Szentgotthárd Város Önkormányzata személyes képviselője útján mutatták be "Tudományos és Technológia Park" pályázatukat, melyet a tanács vita után elfogadott. Ugyancsak elfogadták a Seregélyesi Ipari Park Kft. által benyújtott "Ipari Park" pályázatot, és támogatták Csongrád Város Önkormányzata területbővítési kérelmét is.

Mórucz Norbert, az IPE elnöke, javasolta, hogy a tudományos és technológiai park területei funkciójuknak megfelelően (pl. kutatás, képzés, laboratóriumi tesztüzem) egy településen belül földrajzilag elkülönülhessenek. Ezzel kapcsolatban dr. Szép-Tüske Rita ígéretet tett arra, hogy felveszi a kapcsolatot a pályázati kiírásokért felelős főosztállyal és jelzi az IPE felvetését.

A Tanács ezenkívül megtárgyalta az ipari parkok tevékenységéről szóló 2016. évi beszámolót, továbbá az "Ipari Park" pályázat és "Tudományos és Technológia Park" címpályázat kiírását is, mellyel kapcsolatban több észrevétel hangzott el.

Startup Hét Debrecen 2016

2016. november 14-től rendezték meg - a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával - Debrecenben a Start-Up Hetet. A programsorozata két fő részre oszlott: főprogramokra és kísérő programokra, amelyek során számos induló és már sikeres startup mutatkozott be, illetve vett részt a startup versenyen.

November 14-én a DebTech Meetup került megrendezésre, amely az immár több évre visszanyúlóan szervezi az informatika és startup vállalkozás témakörében havi meetup-jait, melynek mostani témája a banki technológiák és a fintech kapcsolata, illetve egymásrautaltsága volt.

A november 15-i teltházas rendezvényt a Debreceni Üzleti Innovációs Klub szervezte, melynek első felében tematikusan eltervezett, az Ötlettől a megvalósulásig vezető utat végig bemutató, 10 perces előadásokat hallhattak az elsősorban egyetemista vendégek. Az üzleti terv milyenségéről Hild Imre beszélt, képviselve a Magyar Innovációs Szövetség Startup Paneljét.
A Startup stand-up keretében három ötletet mutattak be a versenyzők: a szavazást egy induló online vállalkozások számára tervezett inkubátorprogram nyerte. A program második részében a Singularity University mutatkozott be. Herdon István hozta létre Debrecenben az első magyarországi SingularityU chapter-t, melynek keretében meghívta az egyik vezéregyéniséget, a jövőkutató és jövőgondolkozó David Orban-t, aki nagyon inspiráló előadását tartott az evolúció, a jövő és a társadalom szerepéről a kutatásokban és a globális fejlődésben.

November 16-án a Debreceni Egyetem szervezésében a SmartHealth Meetup eseményen az egészségipari innovációk kaptak helyet. A fő előadás a GE Healthcare-től hangzott el, valamint három debreceni egészségiparhoz kötődő startup mutatkozott be: az RF Anatomy, a Prelife és az InSimu Patient.

November 17-én a Get in the Ring! nemzetközi startupverseny budapesti döntője előtt a debreceni fordulója volt soron. A debreceni ötletversenyen 8 csapat mérettette meg magát a magyarországi startup közösségből ismert szakmai zsűri előtt. A nyertes Kazai Péter lett.

November 18-án a záró napon a Business&Beer tematikus és a 110 vendéggel együtt jó hangulatú kerekasztal beszélgetése volt soron, fókuszálva a debreceni startupokra.
A Startup Hét mellett számos kísérő program került megszervezésre a civil szervezetek bevonásával: Debreceni Startup Kerekasztal, DebrecenHUB, Rés Egyesület, DEVIK üzleti innovációs klub, TEDxDebrecenUniversity, Team Academy Debrecen. A kísérő rendezvények sorába tagvállalatunk, a National Instruments is bekapcsolódott annak bemutatásával, hogy egy nagyvállalati innovációs program (Óvodától a startup-okig) hogyan segítheti a startup ökoszisztéma fejlődését Debrecenben.

Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált közhasznú Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma 2016. évben 3 pályázót Harsányi István Ph.D Díjban, további 3 pályázót pedig Harsányi István Hallgatói Díjban részesített.

2016. november 9-én, a Pécsi Tudományegyetemen, a rektor és a dékánok jelenlétében, a doktori oklevélátadó ünnepségen, Talyigás Judit kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Hallgatói Díjat Horgas Karinának, "Tanári szakdolgozat portfólió" c. disszertációjáért.

2016. november 16-án, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kari Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes megnyitóján Szintay István kuratóriumi tag adta át a Harsányi István Hallgatói Díjat Hajdu Évának, "Klaszterszolgáltatás fejlesztés egy hazai innovatív klaszterszervezet vizsgálatain keresztül" c. szakdolgozatáért.

Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumi ülése

A Magyar Innovációs Alapítvány 2016. november 18-án, a MTA Természettudományi Kutatóközpontban tartotta kuratóriumi ülését, Prof. Závodszky Péter elnök vezetésével.

Első napirendként, a 2015. évi Magyar Innovációs Nagydíjról dr. Antos László, titkár adott értékelést a kuratórium számára, melyet diszkusszió követett. Ezután a tagok megvitatták, majd kiegészítésekkel elfogadták a 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj kiírását és lebonyolítását (versenyfelhívás, ütemezés, kommunikációs terv, bírálati rend stb.).

Közel 8 milliárd forint uniós támogatással jöhet létre két új magyar kutatási központ

Mintegy nyolcmilliárd forinttal (26 millió euró) támogatja az Európai Bizottság két új magyar kiválósági központ létrehozását a termelésinformatika és termelésirányítás, valamint a molekuláris orvostudományok területén, köszönhetően az Európai Unió Horizont 2020 "Teaming" elnevezésű programjának. E program célja kiválósági központok kialakítása vezető európai intézmények támogatásával azokban az országokban, melyek KFI teljesítménye nem éri el az európai élvonalét.

A magyar konzorciumok nemzetközileg is elismert kutatóközpontokkal is együttműködnek. A termelésinformatikai és termelésirányítási programban a német Fraunhofer Társaság, az orvostudományi projektben az európai élettani kutatások integrálásában élenjáró németországi Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory, EMBL) segíti a központok felállítását, működését és adja át a legjobb nemzetközi gyakorlatokat.

A 27 országból benyújtott 169 pályázat közül az Európai Bizottság az első lépcsőben 31 konzorciumot hívott meg, hogy üzleti tervet készítsen és nyújtson be a kiválósági központok kialakítására és működtetésére. A 31 közül - a kétlépcsős kiválasztási folyamat végén - mindössze tíz győztest hirdettek, ezért egyedülálló siker, hogy közülük kettőt magyar vezetésű konzorcium jegyez.

Bővebb információ az NKFIH honlapján érhető el: http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/ket-magyar-kutatasi
Készítette: VISUALIA