Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2012-10-12
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2012. december 19.
Vélemény az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról c. előterjesztés tervezetéről
Részletek

2012. december 4.
A MISZ véleménye a BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 társadalmi konzultációra készített tervezetéről
Részletek

2012. november 29.
A MISZ észrevétele az EMMI által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet" tervezetéről
Részletek

2012. október 24.
A MISZ véleménye az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló EMMI rendelet tervezetéről
Részletek

2012. október 17.
A MISZ levele az NFÜ-höz a tanácsadó szervezetek akkreditációjával kapcsolatban
Részletek
NFÜ válasza
Részletek

2012. szeptember 19.
Vélemény a "Kormány környezetpolitikai teljesítményének félidei civil értékelése" című anyagnak, a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság által adott válaszának innovációs részéről
Részletek

2012. augusztus 3.
A MISZ véleménye "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" című, NFÜ által kiírt, pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2012. június 28.
A MISZ levele a Miniszterelnöknek az NKITT-tel kapcsolatban
Részletek

2012. június 12.
A MISZ véleménye a "Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának" tervezetéről (2012. május)
Részletek
SZTNH válasza
Részletek

2012. június 7.
A MISZ válaszai az NGM által, a KFI stratégia kialakításával kapcsolatosan feltett kérdésekre
Részletek

2012. június 7.
Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012
Részletek

2012. május 24.
A MISZ észrevételei Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan
Részletek

2012. május 4.
A MISZ észrevételei a "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat tervezetéhez
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 27.
Vélemény az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)" c. pályázati anyagról
Részletek

2012. április 24.
Vélemény a K+F, ill. munkahelyi képzés pályázatokról
Részletek
NFÜ válasza
Letöltés

2012. április 13.
The remarks of the Hungarian Association for Innovation about the document entitled "BIAC Thought Starter, Innovation and Development"
Részletek

2012. április 12.
A MISZ észrevételei az "Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012" c. tervezetről
Részletek

2012. február 24.
A MISZ véleménye a Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV) c. pályázattervről
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye, ill. javaslatai az NKITT 2012. január 24-i ülésére előterjesztett "Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" c. anyaghoz
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Beszállítói programok" tárgyú pályázati felhívásról (Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E)
Részletek

2012. január 27.
A MISZ véleménye az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap pályázati dokumentációiról
Részletek

2012. január 25.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről
Részletek

2012. január 19.
A MISZ véleménye a 2012. évi K+F programportfólió c. NGM munkaanyagról
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan

A jelenleg hatályban lévő 71 állammal megkötött kettős adóztatás elkerülését szolgáló egyezmény számos esetben segítette a gazdasági kapcsolatok kialakulását, iránymutatásul szolgálva annak megállapításához, hogy az egyes jövedelemfajták, ill. vagyontípusok tekintetében melyik szerződő államnak van adóztatási joga.

Mindemellett az elmúlt években több olyan ország is előtérbe került, amellyel hazánk még nem rendelkezik hatályos kettős adóztatás elkerülését célzó egyezménnyel. Ilyen ország többek között Bahrein (tudomásunk szerint itt már elindult az egyeztetés), ill. emellett Kurdisztánban és Ománban folytatott gazdasági tevékenység elősegítése céljából is szükségesnek tartanánk az egyezményes hálózat bővítését.

A meglévő egyezmények kapcsán általános problémaként merül fel a telephelyek létrejöttének kérdése. A telephelyre vonatkozó szabályok véleményünk szerint alapvetően nem adnak egyértelmű rendelkezéseket, ill. a felmerült kérdésekre az OECD magyarázata sem tud minden esetben konkrét választ adni. Emellett bonyolíthatja a helyzet megítélését, hogy bizonyos esetekben a szolgáltatások nyújtása (beleértve a tanácsadói szolgáltatásokat) is telephelyet eredményez, amennyiben a szolgáltatások nyújtása bizonyos időn túl folytatódik (pl. Szlovákia, Románia, Csehország esetében).

Jogdíj fizetés esetében számos országnál jelent problémát, hogy forrásadó minimalizálására (illetve kedvezményes adókulcs alkalmazására) csak abban az esetben nyújt lehetőséget az egyezmény, amennyiben a kedvezményezett a jogdíj haszonhúzója (pl. Szlovákia, Horvátország). Romániával kötött egyezmény különlegessége, hogy forrásadóval sújtják a másik államban belföldi illetőségű személynek kifizetett jutalékot is, amely további terhet jelent.

Mindemellett fontos lenne, ha harmadik országból fizetett kamat- és osztalékjövedelmet terhelő forrásadó kötelezettség minimalizálható lenne (pl. Szerbia).

Szeretnénk felhívni a figyelmet a magyar-kazah egyezménnyel kapcsolatban arra, hogy információink szerint az egyezmény angol és orosz nyelvű változata eltérően rendelkezik az elidegenítésből származó nyereségre vonatkozóan (13. cikk). Az orosz nyelvű verzió alapján Kazahsztán jogosult a részvényértékesítésből származó nyereség megadóztatására, míg az angol nyelvű egyezmény nem tartalmaz ilyen rendelkezést. Szakértők tájékoztatása alapján annak ellenére, hogy az angol nyelvű változat elsőbbséget élvez nemzetközi megítélésben, a helyi adóhatóság az orosz nyelvű egyezmény alapján jár el, ami számos problémát okozhat a gazdasági élet szereplőinek.

Mivel Magyarország EU-tag, sok esetben uniós szintű szabályozások is hatással vannak a hazai adózási szabályok és egyezmények kialakítására. Célszerű a kettős adóztatás területén jelentősebb tapasztalattal, ill. sok éves pozitív gyakorlattal rendelkező EU-országok példáját tanulmányozni a szabályozási irányelvek megfogalmazásakor (pl. Luxemburg, Hollandia, Egyesült Királyság gyakorlata). Kedvező befektetési hangulatot és akár jelentős versenyelőnyt is ki lehet alakítani jó adózási rendszerrel és megbízható, kiszámítható szabályozással • pl. az EU-ban jellemzően alapok formájában működő (globális, regionális vagy nemzeti befektetésekre fókuszáló) alapok tavalyi évben mintegy €523 milliárd kockázati tőket tömörítettek, melynek jelentős részét a fent említett három ország valamelyikében bejegyezett alapkezelő kezel, és ez által jellemzően ott is adózik.

Fontos szempont továbbá, hogy a nemzetközi egyezményekben meghatározott esetek és definíciók kötelező jelleggel vonatkozzanak a magyar szakhatóságokra is (pl. a NAV-ra). Ezáltal előre egyértelműen, tervezhetően és kockázatmentesen legyenek meghatározhatóak a várható adóterhek.
Készítette: VISUALIA