Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2018-11-14
Összefoglaló
(letöltés .pdf)


Küldetés

A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában - tagvállalatainak célkitűzéseivel egyezően - az innováció gazdaságélénkítő szerepe áll.

A Magyar Innovációs Szövetségnek
csak jogi személyek (vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek, egyéni vállalkozók stb.) lehetnek tagjai.

A Magyar Innovációs Szövetség
a szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását - a köztestületként működő kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együttműködésben - kívánja segíteni annak érdekében, hogy
növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége,
az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés.

A Magyar Innovációs Szövetség
célja, hogy a kutatás, a műszaki fejlesztés és a tervezés során az állandó megújulásra való törekvés a magyar gazdaság növekedését elősegítse.

Ennek érdekében a Szövetség közreműködik abban, hogy
a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen,
növekedjék Magyarországon a létrehozott, illetve hasznosított szellemi termékek száma és értéke,
a hazai termékekben, gyártmányokban, nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, elsősorban a hazai innovációs eredmények,
a technológiatranszfer segítse a gazdasági eredmények javulását, az innovációs eredmények létrehozásának finanszírozási rendszere egyértelműen ösztönző legyen,
a jogi szabályozás támogassa és védje az innovációs eredmények létrehozóit és hasznosítóit,
széles körű elismertséget kapjanak a kiemelkedő innovációs teljesítmények.

A Magyar Innovációs Szövetség céljai megvalósítása érdekében
képviseli a tagvállalatok szakmai érdekeit, ellátja az innovációs szféra egészének szakmai érdekképviseletét, érdekérvényesítését,
az innovációs folyamatban érdekeltek (kutatóintézetek, fejlesztővállalatok, innovatív vállalatok és vállalkozások, tanácsadó, marketing és egyéb innovációs szolgáltató cégek, önálló vállalkozók, kockázati tőkebefektetők stb.) számára információs rendszert alakít ki és működtet, szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez,
hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel, kamarákkal, az egyéb érdekképviseleti szervezetekkel, jogalkotókkal és jogalkalmazókkal, valamint az innovációval foglalkozó szervezetekkel, közreműködik a hazai K + F és innovációpolitika alakításában,
regionális hálózatot épít ki és széleskörű bel-, és külföldi kapcsolatrendszert alakít ki,
tagozatai és bizottságai közreműködésével, javaslatok, állásfoglalások kidolgozásával és egyéb segítséggel (marketing munkával, reklám-, és propaganda-tevékenységgel, szakmai tanácsadással stb.) kedvező szakmai hátteret biztosít a hazai innovációs tevékenységekhez.
Untitled Document Magyar Innovációs Szövetség

Székhely és levelezési cím:
1116 Budapest,
Fehérvári út 108-112.
2. emelet (Nádor udvar)

tel.: (061) 430-3330
innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu
Készítette: VISUALIA